Connect with us

ข่าวไทย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์

Pongsakorn

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ | The Thaiger
  • follow us in feedly

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบ ราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล และแต่งตั้ง ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 6 นาย ดังนี้

1. พลตำรวจตรี มณฑลทัฬห์ บุนนาค ตำแหน่ง นายตำรวจปฏิบัติการ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจตรี) ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจโท) และพระราชทานยศ พลตำรวจโท

2. พลตำรวจตรี วรรฏมณฑ์ อัฏฐ์วารี ตำแหน่ง นายตำรวจปฏิบัติการ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจตรี) ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจตรี)

3. พลตำรวจตรี วาสิทธิ์ บางท่าไม้ ตำแหน่ง นายตำรวจปฏิบัติการ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจตรี) ดำรงตำแหน่ง นายตำารวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจตรี)

4. พลตำรวจตรี วิมพันธุ์ ราชประดิษฐ์ ตำแหน่ง นายตำรวจปฏิบัติการ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจตรี) ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจตรี)

5. พลตำรวจตรี พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า ตำแหน่ง นายตำรวจปฏิบัติการ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจตรี) ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจตรี)

6. พันตำรวจเอก วัชรพันธ์ ประดิษฐพงษ์ ตำแหน่ง นายตำรวจปฏิบัติการ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันตำรวจเอกพิเศษ) ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ สำนักงานนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์และหน่วยปฏิบัติการยุทธ กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตำรวจตรี) และพระราชทานยศ พลตำรวจตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

เอกสารฉบับเต็ม >>> คลิก

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวไทย

เตรียมแจ้งข้อหาค้ามนุษย์ แม่ปุ๊ก เพิ่ม หลังพบได้ผลประโยชน์จากบัญชีรับบริจาคกว่า 20 ล้านบาท

Ploy Wanutch

Published

on

เตรียมแจ้งข้อหาค้ามนุษย์ แม่ปุ๊ก เพิ่ม หลังพบได้ผลประโยชน์จากบัญชีรับบริจาคกว่า 20 ล้านบาท | The Thaiger

เตรียมแจ้งข้อหาค้ามนุษย์ แม่ปุ๊ก เพิ่ม หลังพบได้ผลประโยชน์จากบัญชีรับบริจาคกว่า 20 ล้านบาท

แม่ปุ๊ก-จากกรณีที่กองปราบฯ จับกุม น.ส.นิษฐา หรือปุ๊ก วงวาล อายุ 29 ปี หลังรับ ด.ช.วัย 3 ขวบมาดูแลและอ้างว่าป่วยเป็นโรคประหลาด ต่อมาจึงโพสต์ขายของ และประกาศขอรับเงินบริจาค เพื่อนำไปรักษาเด็ก จนได้เงินไปมากกว่า 10 ล้านบาท ทางแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรับตัวเด็กไปรักษา และพบสารเคมีส่วนผสมน้ำยาล้างห้องน้ำในตัวเด็ก

นอกจากนี้ยังพบว่าแม่ปุ๊กเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้ว 4 ครั้ง และยังเคยรับเด็กหญิง อมยิ้ม อายุ 4 ขวบมาดูแลแต่ป่วยด้วยอาการประหลาดคล้ายกัน จนเสียชีวิตเมื่อเดือน ธ.ค.62 ต่อมาเจ้าตัวรับสารภาพเรื่องฉ้อโกง แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนทำให้เด็กทั้ง 2 ตาย และบอกว่าเด็กที่ป่วยเป็นลูกแท้ๆ ทางกองปราบฯ จึงเร่งสอบสวน และเร่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลดีเอ็นเอ

ต่อมาได้แจ้งข้อหาแม่ปุ๊ก 5 ข้อหา ได้แก่ รับไว้ซึ่งเด็กโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ, พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย, ฉ้อโกงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่น และฉ้อโกงประชาชน

วันนี้ (25 พ.ค.) ตำรวจกองปราบปรามเรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวน คดีแม่ปุ๊ก โดยนำเอาหลักฐานทั้งหมด มาสรุปแนวทางการทำงาน และได้พิจารณาเพื่ออาจเตรียมแจ้งข้อหา ค้ามนุษย์กับแม่ปุ๊ก หลังมีหลักฐานว่า แม่ปุ๊กได้หลอกลวงให้ประชาชน สั่งซื้อสินค้าต่างๆ ผ่านเฟซบุ๊ก โดยอ้างว่าต้องการนำเงินไปรักษาน้องอมยิ้ม อายุ 4 ขวบ ที่ป่วยเป็นโรคประหลาดและเสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2562 และน้องอิ่มบุญอายุ 2 ขวบ ที่ป่วยเป็นโรคเดียวกัน

จากการตรวจสอบบัญชีที่แม่ปุ๊กใช้รับโอนเงิน เป็นบัญชีที่ได้เอกสารมาจากหญิงชื่อเอม หรือ แม่เอม แม่ที่แท้จริงของน้องอมยิ้ม โดยแม่ปุ๊กอ้างว่าจะนำเอกสารไปทำประกันให้กับน้องอมยิ้ม ทำให้แม่เอม ยินยอมให้เอกสารกับผู้ต้องหา และมีการนำไปเปิดบัญชีย่อยเพิ่มอีก 4 บัญชี มีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 20 ล้านบาท และแม่ปุ๊กได้ประโยชน์จากเงินบริจาคจำนวนนี้ ทำให้เข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์

พันตำรวจเอกปทักข์ ขวัญนา ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม ระบุว่า รายละเอียดของคดียังไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะต้องรอผลตรวจวิทยาศาสตร์จากพยานหลักฐานที่ส่งไปตรวจหลายตัวอย่าง คาดว่าจะใช้เวลาซักระยะ ส่วนกรณีพ่อแม่ของแม่ปุ๊ก ที่สังคมมองว่าอาจเกี่ยวข้อง ตำรวจต้องยึดตามพยานหลักฐาน สำหรับแม่เอมที่หายตัวไปจากบ้านพักที่จังหวัดนครสวรรค์ ขณะนี้ตำรวจสามารถติดต่อได้ แต่เชื่อว่าคงจะเก็บตัวหลังถูกสังคมตั้งคำถามว่า รู้เห็นกับการรับบริจาคเงินของแม่ปุ๊กหรือไม่

ที่มา: ch3thailandnews

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวไทย

อย่าเชื่อ ! ศบค.เตือนระวัง SMS ให้โหลดแอป “ไทยชนะ” หลอกเอาข้อมูล

Maestro WP

Published

on

อย่าเชื่อ ! ศบค.เตือนระวัง SMS ให้โหลดแอป “ไทยชนะ” หลอกเอาข้อมูล | The Thaiger
ภาพจาก: The Thaiger

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชน หลังมีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ เรื่องการส่ง SMS แจ้งลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ภาครัฐไม่ได้เป็นผู้ส่ง SMS ดังกล่าว

ซึ่งโดยปกติแล้ว “ไทยชนะ” เป็นแพลตฟอร์มที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ได้ลงทะเบียนเข้าระบบเพื่อเก็บข้อมูลการเข้า-ออก ของลูกค้าที่ใช้บริการร้านค้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และสามารถติดตามตัวได้ กรณีพบผู้ติดเชื้อ ไม่ใช่แอปพลิเคชัน จึงไม่ต้องดาวน์โหลด

อย่าเชื่อ ! ศบค.เตือนระวัง SMS ให้โหลดแอป

โดยคาดว่าการกระทำดังกล่าวนั้น น่าจะเป็นการล่อลวงนำข้อมูลของประชาชนไปใช้ ด้วยการส่งลิงก์ไปทาง SMS และให้กดเข้าไป หลังจากนั้นจะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์บางอย่าง เพื่อทำการดึงข้อมูลจากโทรศัพท์

อย่างไรก็ตาม โครงการ “ไทยชนะ” ที่ใช้งานในปัจจุบันมีเฉพาะเว็บไซต์ www.ไทยชนะ .com หรือ www.thaichana.com โดยรูปแบบการใช้งานจะเป็นการเข้าผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ยังไม่มีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดแต่อย่างใด

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว รวมถึงไม่ควรดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถยืนยันความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1119 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวไทย

พบเชื้อแบคทีเรีย ในขนมจีบมรณะ กินแล้วถึงขั้นตายได้

Ploy Wanutch

Published

on

พบเชื้อแบคทีเรีย ในขนมจีบมรณะ กินแล้วถึงขั้นตายได้ | The Thaiger

พบเชื้อแบคทีเรีย ในขนมจีบมรณะ กินแล้วถึงขั้นตายได้

ขนมจีบมรณะ – จากกรณีที่มีแม่ค้าขายขนมจีบในพื้นที่จ.สมุทรปราการ ขายขนมจีบให้กับประชาชนในพื้นที่ หลังจากที่รับประทานก็เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรง จนต้องหามส่งโรงพยาบาลกว่า 10 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นหญิงอายุ 66 ปี โดยแพทย์วินิจฉัยว่า หัวใจล้มเหลว ทางด้านแม่ค้าขนมจีบขอให้รอผลตรวจอย่างเป็นทางการ ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เก็บตัวอย่างขนมจีบพร้อมน้ำจิ้มไปตรวจสอบ

ล่าสุดวันที่ 25 พ.ค.63 นายประกิจ วงค์ประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จากการเก็บตัวอย่างขนมจีบที่ผู้ป่วยรับประทาน และนำส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเป็นผลการตรวจจากผู้ป่วยรายหนึ่งจากจำนวน 10 กว่าราย ก็ได้นำตัวอย่างขนมจีบมาเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ทางกองระบาดวิทยา และจะทำรายงานสรุปในภาพรวมอีกครั้ง

พบว่าผลที่ได้เบื้องต้น เป็นผลที่ตรวจจากตัวอย่างบางส่วนออกมา พบว่ามีเชื้อแบคทีเรีย salmonella หากกินเข้าไปจะเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องร่วง เป็นไข้ ร่างกายอ่อนเพลีย หากเสียน้ำในร่างกายมากๆ อาจช็อกจนเสียชีวิตได้ เชื้อแบคทีเรียตัวนี้ สามารถมาได้หลายทาง ถือเป็นเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมาในอาหาร หรือเกิดจากการเก็บอาหารไว้นาน และขนมจีบถือเป็นอาหารที่เสียง่าย หากทิ้งไว้ข้ามคืนก็ยิ่งมีโอกาสเสียมาก ส่วนจะเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ ยังไม่สามารถระบุได้ ต้องรอผลสรุปทั้งหมดอีกครั้ง เนื่องจากยังมีตัวอย่างอีกกว่า 10 รายที่ผลการตรวจยังไม่ออกมา

ด้านพนักงานสอบสวน สภ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ได้สอบปากคำผู้ป่วยและพยานไป 7-8 ปากแล้ว ตอนนี้ได้ทำหนังสือเรียกแม่ค้าขายขนมจีบไปแล้ว 1 ครั้ง เพื่อมาให้รายละเอียดกับพนักงานสอบสวน แต่ตัวแม่ค้ายังไม่ได้เดินทางมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด

ที่มา: ไทยรัฐ

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป
เตรียมแจ้งข้อหาค้ามนุษย์ แม่ปุ๊ก เพิ่ม หลังพบได้ผลประโยชน์จากบัญชีรับบริจาคกว่า 20 ล้านบาท | The Thaiger
ข่าวไทย41 mins ago

เตรียมแจ้งข้อหาค้ามนุษย์ แม่ปุ๊ก เพิ่ม หลังพบได้ผลประโยชน์จากบัญชีรับบริจาคกว่า 20 ล้านบาท

ช็อก โมโน มิวสิค (MONO Music) ประกาศปิดตัว พิษเศรษฐกิจ | The Thaiger
เพลง55 mins ago

ช็อก โมโน มิวสิค (MONO Music) ประกาศปิดตัว พิษเศรษฐกิจ

เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com คลังรวมมาตรการด้านการเงินไว้ในเว็บเดียว | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ1 hour ago

เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน.com คลังรวมมาตรการด้านการเงินไว้ในเว็บเดียว

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ เผยวินาทีคว้ามง Miss Universe ปี 1988 | The Thaiger
บันเทิง1 hour ago

ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ เผยวินาทีคว้ามง Miss Universe ปี 1988

กานต์เผย เสก เครียด ขอศาลเมตตา สำนึกผิดพร้อมปรับปรุงตัว | The Thaiger
บันเทิง2 hours ago

กานต์เผย เสก เครียด ขอศาลเมตตา สำนึกผิดพร้อมปรับปรุงตัว

ข่าวดี ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10000 บวก 3 มาตรการ | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ2 hours ago

ข่าวดี ออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10000 บวก 3 มาตรการ

อย่าเชื่อ ! ศบค.เตือนระวัง SMS ให้โหลดแอป “ไทยชนะ” หลอกเอาข้อมูล | The Thaiger
ข่าวไทย2 hours ago

อย่าเชื่อ ! ศบค.เตือนระวัง SMS ให้โหลดแอป “ไทยชนะ” หลอกเอาข้อมูล

ไข่มุก BNK48 เผยเคยคิดอยากหายไปจากโลกนี้ หลังถูกไซเบอร์บูลลี่ | The Thaiger
บันเทิง2 hours ago

ไข่มุก BNK48 เผยเคยคิดอยากหายไปจากโลกนี้ หลังถูกไซเบอร์บูลลี่

เร่เข้ามา ! สื่อกระทิงโหม คูตินโญ่ หาทางย้ายกลับ พรีเมียร์ลีก | The Thaiger
ฟิลิปเป้ คูตินโญ่2 hours ago

เร่เข้ามา ! สื่อกระทิงโหม คูตินโญ่ หาทางย้ายกลับ พรีเมียร์ลีก

พบเชื้อแบคทีเรีย ในขนมจีบมรณะ กินแล้วถึงขั้นตายได้ | The Thaiger
ข่าวไทย3 hours ago

พบเชื้อแบคทีเรีย ในขนมจีบมรณะ กินแล้วถึงขั้นตายได้

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 hours ago

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63

คูเวต เสนอเลื่อน ฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2020 ไปเตะกันยาฯ ปีหน้า | The Thaiger
ฟุตซอล3 hours ago

คูเวต เสนอเลื่อน ฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2020 ไปเตะกันยาฯ ปีหน้า

เกิดอะไรขึ้น? วี วิโอเลต โพสต์เศร้า ลบรูปคู่เก้า จิรายุ | The Thaiger
บันเทิง3 hours ago

เกิดอะไรขึ้น? วี วิโอเลต โพสต์เศร้า ลบรูปคู่เก้า จิรายุ

bloomberg คาด GDP ไทยหดตัวสูงถึง 6% | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 hours ago

bloomberg คาด GDP ไทยหดตัวสูงถึง 6%

ตั๊น จิตภัสร์ ไม่ทน แจ้งความคนนำภาพสาวเหยียบป้ายสตช.บิดเบือนใส่ร้ายตน | The Thaiger
ข่าวการเมือง4 hours ago

ตั๊น จิตภัสร์ ไม่ทน แจ้งความคนนำภาพสาวเหยียบป้ายสตช.บิดเบือนใส่ร้ายตน

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 hours ago

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63

ผลหวยฮานอย 23 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 23/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ผลหวยฮานอย 23 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 23/5/63

ผลหวยฮานอย 22 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 22/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ผลหวยฮานอย 22 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 22/5/63

ผลหวยฮานอย 20 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 20/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ผลหวยฮานอย 20 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 20/5/63

ผลหวยฮานอย 19 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 19/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ผลหวยฮานอย 19 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 19/5/63

ผลหวยฮานอย 21 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 21/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ผลหวยฮานอย 21 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 21/5/63

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. ทองขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ8 hours ago

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. ทองขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700

ราคาทองวันนี้ 21 พ.ค. บ่ายทองลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ4 days ago

ราคาทองวันนี้ 21 พ.ค. บ่ายทองลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700

ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค. ทองลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,000 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค. ทองลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,000

ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค. ทองลง 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค. ทองลง 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600

ราคาทองวันนี้ 19 พ.ค. ทองลดฮวบ 300 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ6 days ago

ราคาทองวันนี้ 19 พ.ค. ทองลดฮวบ 300 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ

ราคาทองวันนี้ 20 พ.ค. ทองบ่ายขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ5 days ago

ราคาทองวันนี้ 20 พ.ค. ทองบ่ายขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ

ราคาทองวันนี้ 19 พ.ค. บ่ายทองลด 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ6 days ago

ราคาทองวันนี้ 19 พ.ค. บ่ายทองลด 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ

ตรวจหวยลาว 21 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 21/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ตรวจหวยลาว 21 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 21/5/63

ตรวจหวยลาว 18 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 18/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย7 days ago

ตรวจหวยลาว 18 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 18/5/63

Trending