Connect with us

ข่าวไทย

สรุปข้อเท็จจริงคดีแพรวา 9 ศพ-มธ.ยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหาย

The Thaiger & The Nation

Published

 on

สรุปข้อเท็จจริงคดีแพรวา 9 ศพ-มธ.ยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหาย | The Thaiger

สรุปข้อเท็จจริงคดีแพรวา 9 ศพ-ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นทนายยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย : ข่าวไทย

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์สรุปข้อเท็จจริงคดีอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลเวย์ซึ่งศูนย์นิติศาสตร์เป็นทนายยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย ความว่า

1. เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 นางสาวแพรวาหรืออรชร (จำเลย) ขับรถยนต์พุ่งเข้าชนท้ายรถตู้สาธารณะ บนทางยกระดับอุตราภิมุข ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารจำนวน 14 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเหตุให้รถตู้คันดังกล่าวชนขอบทางยกระดับอย่างแรงส่งผลให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนหลายคน

2. ผู้เสียหายมีกี่คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 9 คน บาดเจ็บ 5 คน

3. ศูนย์นิติศาสตร์ เข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหายได้อย่างไร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีคำสั่งให้ศูนย์นิติศาสตร์เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีดังกล่าว โดยศูนย์นิติศาสตร์ได้จัดทนายความดำเนินการยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย รวม 13 คดี และเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการในคดีอาญา

4. คดีที่ฟ้องมีกี่คดี โจทก์กี่คน จำเลยกี่คน

คดีที่ฟ้องมีทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง
#คดีอาญา พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง จำเลย 1 คน คือนางสาวแพรวาฯ
#คดีแพ่ง โจทก์ 28 คน (13 คดี) จำเลย 7 คน ได้แก่
จำเลยที่ 1 นางสาวแพรวาฯ / จำเลยที่ 2 บิดานางสาวแพรวาฯ / จำเลยที่ 3 มารดานางสาวแพรวาฯ / จำเลยที่ 4 ผู้ให้ยืมรถ / จำเลยที่ 5 สามีของจำเลยที่ 6 ซึ่งเป็นผู้นำรถไปฝากไว้กับจำเลยที่ 4 / จำเลยที่ 6 เจ้าของรถ / จำเลยที่ 7 บริษัทประกันภัยซึ่งจำเลยที่ 6 ทำประกันภัยรถยนต์ไว้

5. ในคดีอาญา ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดอย่างไร

คดีอาญาถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์ โดยศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี ให้รอการลงโทษเป็นเวลา 4 ปี กับให้ทำงานบริการสังคมดูแลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ และห้ามขับรถยนต์จนกว่าจะมีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์

6. ในคดีแพ่ง ผู้เสียหายฟ้องอะไรบ้าง

โจทก์ทั้ง 28 คน ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 ถึง 7 เป็นเงินจำนวน 113,077,510 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมา จำเลยที่ 7 บริษัทนวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจำเลยที่ 5 และที่ 6 ผู้ครอบครองรถยนต์และได้ทำประกันไว้กับจำเลยที่ 7 ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เต็มจำนวนตามกรมธรรม์ประกันภัย โจทก์ทั้ง 28 คนจึงถอนฟ้องจำเลยที่ 5 ถึง 7 และศาลได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

7. ศาลชั้นต้นพิพากษาอย่างไร

ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้จำเลยที่ 1 ถึง 3 ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ทั้ง 28 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,061,137 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันทำละเมิด และให้ยกฟ้องจำเลยที่ 4

8. ใครอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นบ้าง

โจทก์ที่ 5 และที่ 11 ยื่นอุทธรณ์ขอให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดด้วย และจำเลยที่ 1-3 ยื่นอุทธรณ์

9. ศาลอุทธรณ์ตัดสินอย่างไร

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ทั้ง 13 คดี และให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ต่อโจทก์ที่ 5 และที่ 11 ด้วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,626,925 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันทำละเมิด

10. ใครยื่นฎีกา

ทั้งโจทก์และจำเลยยื่นฎีกา โดยโจทก์ขอให้ศาลมีคำพิพากษาแก้ โดยกำหนดค่าสินไหมทดแทนตามศาลชั้นต้น ส่วนจำเลยขอให้ศาลปรับลดค่าเสียหายลง

11. ศาลฎีกาตัดสินอย่างไร

ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ในแต่ละคดี และให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ต่อโจทก์ที่ 5 และที่ 11 ด้วย รวมค่าสินไหมทดแทนทุกคดีเป็นเงินทั้งสิ้น 25,261,164 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันทำละเมิด

12. ตอนนี้คดีอยู่ขั้นตอนใด

ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งคำบังคับให้แก่จำเลยทั้ง 4 เพื่อให้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำบังคับ หากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดจะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี กล่าวคือ การสืบทรัพย์สินของจำเลยเพื่อยึด หรืออายัดทรัพย์สินนำออกมาขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชดใช้แก่โจทก์ต่อไป

13. กรณีนี้ผ่านมาเกือบ 9 ปีแล้ว หากจำเลยทั้ง 4 ได้โอนทรัพย์สินของตนไปยังบุคคลอื่น แนวทางการบังคับคดีจะทำอย่างไร

หากในระหว่างเวลาดำเนินคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาจำเลยทั้ง 4 มีการจำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินไปยังบุคคลอื่น โดยรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นทางให้โจทก์เสียเปรียบ หรือ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับคดี ย่อมมีความผิดอาญาฐานโกงเจ้าหนี้ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งโจทก์มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมนั้น ๆ ให้กลับมาเป็นชื่อของจำเลย เพื่อให้โจทก์สามารถบังคับคดีต่อไปได้

14.ขั้นตอนการบังคับคดีมีกำหนดระยะเวลาอย่างไร

ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องร้องขอต่อศาลให้มีการบังคับคดีภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา กล่าวคือ โจทก์จะต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สินของจำเลย และเมื่อหมายบังคับคดีถูกส่งไปยังกรมบังคับคดี โจทก์มีหน้าที่ต้องไปตั้งสำนวนต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อขอให้ทำการยึดหรืออายัดและขายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา โดยจะต้องแถลงรายการทรัพย์สินต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพากษา แต่เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่ได้ดำเนินการย่อมหมดสิทธิที่จะบังคับคดี

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

Thailand's fastest growing portal for news and information, in association with The Nation.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าว

น่าชื่นชม น้องโอปอ วัยเพียง 10 ขวบ แม้ป่วยมะเร็ง แต่สู้เจ็บดูแลตา-ยาย

Nattha Thepbamrung

Published

on

น่าชื่นชม น้องโอปอ วัยเพียง 10 ขวบ แม้ป่วยมะเร็ง แต่สู้เจ็บดูแลตา-ยาย | The Thaiger

เปิดเรื่องราวชีวิตของน้องโอปอ เด็กหญิงวัย 10 ปี ซึ่งป่วยเป็นมะเร็วเม็ดเลือดขาว แต่ต่อสู้อดทนกับความเจ็บปวดเพื่อคอยดูแลตายและยายที่แก่เฒ่า

 

โดยเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ผ่านทางผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Poramet Misomphop ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กของนาย ปรเมศร์ มีสมภพ พิธีกรรายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ ช่อง News1

 

น่าชื่นชม น้องโอปอ วัยเพียง 10 ขวบ แม้ป่วยมะเร็ง แต่สู้เจ็บดูแลตา-ยาย | News by The Thaiger

ภาพจาก Poramet Misomphop

 

ในโพสต์ระบุว่า เด็กหญิงโอปอ ต้องรักษาตัว ทำคีโม เจ็บปวดทรมานกับการฉีดยาเข้ากระดูกสันหลัง แต่น้องก็ไม่ยอมแพ้ ลุกขึ้นสู้ชีวิต อดทนกับการรักษาโรคร้าย และคอยดูแลคนในบ้าน คือ ตาวัย 59 ปี ป่วยด้วยโรคไขมัน ความดัน ข้อเท้าพิการผิดรูป กับยายวัย 50 ปี ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก เป็นอัมพฤกษ์ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

 

น่าชื่นชม น้องโอปอ วัยเพียง 10 ขวบ แม้ป่วยมะเร็ง แต่สู้เจ็บดูแลตา-ยาย | News by The Thaiger

ภาพจาก Poramet Misomphop

ทุกเช้า น้องโอปอก็จะตื่นมาหาข้าว หายา เปลี่ยนผ้าอ้อม ดูแลยายที่นอนป่วย แล้วค่อยไปโรงเรียน เมื่อน้องไปโรงเรียนแล้ว ตาก็จะทำหน้าที่ดูแลยาย และเมื่อเลิกเรียนก็จะรีบกลับมาดูแลยายต่อ ส่วนแม่ของเด็กหญิงไม่ได้อยู่ด้วยกัน เพราะต้องทำงานเป็นลูกจ้างร้านโลงศพอีกที่ แต่ก็ยังไป-มา ช่วยดูแลน้อง ส่วนบ้านที่น้องโอปออยู่อาศัย เป็นบ้านไม้ใกล้ผุพัง อยู่บนน้ำครำ ไม่มีน้ำ-ไฟ ต้องอาศัยต่อจากเพื่อนบ้านใช้

 

น่าชื่นชม น้องโอปอ วัยเพียง 10 ขวบ แม้ป่วยมะเร็ง แต่สู้เจ็บดูแลตา-ยาย | News by The Thaiger

ภาพจาก Poramet Misomphop

 

น้องโอปอได้กล่าวว่า “หนูรู้ว่าตอนนี้หนูเป็นอะไร มันเจ็บปวด ทรมานมาก หนูไม่รู้ว่าหนูจะอยู่ได้อีกนานขนาดไหน หนูยังพอมีความหวังที่จะหาย หนูต้องอดทน หนูต้องไม่เป็นอะไร หนูต้องหาย หนูอยากให้ยายหาย หนูจะอดทนให้มากที่สุด ถึงแม้หนูอาจจะอยู่ได้อีกไม่นาน…”

 

ทั้งนี้ สำหรับใครที่ต้องการช่วยเหลือ น้องโอปอ ยายของน้อง และครอบครัว สามารถโอนเงินไปที่บัญชีคุณยายได้โดยตรงที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย (ศรีนครินทร์ กม.14) ชื่อบัญชี น.ส.นพวรรณ สอนเครือ และ น.ส.ทัศนีย์ พุทธบุตร เลขที่บัญชี 253-0-20959-6 โดยนายปรเมศร์ ระบุว่า เป็นบัญชีของคุณยายที่นอนป่วย เวลาเบิกตาก็จะเป็นคนไปธนาคาร

 

 

ที่มา Kapook และ Poramet Misomphop

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

ปปส.เตือน หญิงไทย อย่าตกเป็นเหยื่อจ้างวานลักลอบขนยาเสพติดเข้าญี่ปุ่น

Nattha Thepbamrung

Published

on

ปปส.เตือน หญิงไทย อย่าตกเป็นเหยื่อจ้างวานลักลอบขนยาเสพติดเข้าญี่ปุ่น | The Thaiger

วานนี้ (20 ต.ค.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ออกเอกสารเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับการลักลอบขนส่งยาเสพติด หลังมีข้อมูลว่ามีหญิงไทย 7 คนถูกศุลกากรญี่ปุ่น ประจำท่าอากาศยานฟูกูโอกะถูกจับกุมในฐานะนำยาเสพติดรวมกว่า 1 กิโลกรัมเข้าประเทศญี่ปุ่น เมื่อปลายเดือนก.ย.ที่ผ่านมา

 

ปปส.เตือน หญิงไทย อย่าตกเป็นเหยื่อจ้างวานลักลอบขนยาเสพติดเข้าญี่ปุ่น | News by The Thaiger

ภาพจาก ข่าวสด

 

ทั้งนี้ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ในรอบปีที่ผ่านมาจากการติดตามข่าวพบว่า มีคนไทยถูกจับคดีลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศญี่ปุ่นรวม 20 คดี มีผู้ต้องหารวม 37 คน ซึ่งเกือบทั้งหมดเดินทางไปในฐานะนักท่องเที่ยว และส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรี ซึ่งเมื่อสอบสวนแล้วพบว่า ล้วนถูกชักชวนหรือจ้างวานโดยผู้ค้ายาเสพติดผิวสี

 

ปปส.เตือน หญิงไทย อย่าตกเป็นเหยื่อจ้างวานลักลอบขนยาเสพติดเข้าญี่ปุ่น | News by The Thaiger

ภาพจาก ข่าวสด

 

ทางเลขาธิการป.ป.ส. กล่าวว่า ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ทราบว่าขณะนี้ทางการญี่ปุ่นเฝ้าระวังการลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะผู้เดินทางจากประเทศไทย และขอให้ระวังตกเป็นเหยื่อหรือเครื่องมือในการลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศญี่ปุ่นของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ไม่ว่าจะโดยการชักชวนไปเที่ยวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การฝากสิ่งของที่ซุกซ่อนยาเสพติดไป รวมถึงการจ้างวานโดยตรง

 

ปปส.เตือน หญิงไทย อย่าตกเป็นเหยื่อจ้างวานลักลอบขนยาเสพติดเข้าญี่ปุ่น | News by The Thaiger

ภาพจาก ข่าวสด

 

สำหรับกรณีที่มีคนไทยถูกจับที่ประเทศญี่ปุ่นในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทุกกรณี ทางสำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการประสานงานทั้งด้านการข่าวและการขยายผลการสืบสวนเพื่อจับผู้บงการอยู่เบื้องหลังทุกกรณี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

หากประชาชนท่านใดพบเห็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ที่มา ข่าวสด

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

ไฟไหม้บ้านทรงไทยโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 วอดเหลือแต่ซาก

Nattha Thepbamrung

Published

on

ไฟไหม้บ้านทรงไทยโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 วอดเหลือแต่ซาก | The Thaiger

เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (20 ต.ค.) เวลาประมาณ 03.30 น. ตำรวจสน.บึงกุ่ม ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ใกล้เคียงซอยนวมินทร์ 60 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

เจ้าหน้าที่ได้รุดเข้าตรวจสอบพร้อมด้วยรถดับเพลิงจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร

 

ที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างซอยนวมินทร์ 58 และ 60 บ้านเลขที่ 8/1 มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ มีบ้านปลูกสร้างอยู่ในเนื้อที่เดียวกัน 3 หลัง โดย 2 หลังเป็นบ้านปูนชั้นเดียวปลูกติดกัน และอีก 1 หลังเป็นบ้านทรงไทย 2 ชั้น มีแสงเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านทรงไทย เจ้าหน้าที่จึงเร่งใช้น้ำฉีดสกัดเพลิง

 

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ทางเข้าจุดเกิดเหตุรถเข้าได้ทางเดียว จึงทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะบ้านเรือนไทยปลูกอยู่ตรงกลางที่ดิน อีกทั้งมีกำแพงล้อมรอบ เจ้าหน้าต้องใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กแบกเข้าไปให้ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุด โดยใช้เวลาประมาณ 45 นาที เพลิงจึงสงบ แต่บ้านเรือนไทยก็ถูกเพลิงไหม้หมดทั้งหลัง เคราะห์ดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตแต่อย่างใด

 

ไฟไหม้บ้านทรงไทยโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 วอดเหลือแต่ซาก | News by The Thaiger

ภาพจาก ข่าวสด

 

พี่ชายเจ้าของบ้าน อายุ 70 เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุตนนอนพักอยู่ในบ้านซึ่งปลูกอยู่ใกล้ๆ จุดเกิดเหตุ และได้ยินเสียงหลานสาวตะโกนบอกว่าไฟไหม้ จึงรีบนำถังดับเพลิงไปฉีดแต่ไม่เป็นผล แสงเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ บ้านหลังเกิดเหตุมีน้องสาว แม่บ้านและหลานสาวพักอยู่ ส่วนตนและน้องอีกคนอยู่บ้านคนละหลัง ที่สร้างในพื้นที่เดียวกันบนเนื้อที่ 2 ไร่ ส่วนบริเวณหน้าบ้านเนื้อที่อีกประมาณ 200 ตารางวา ปล่อยให้เช่าทำเต็นท์รถมือสอง

 

โดยพี่ชายเจ้าของบ้านกล่าวว่า รู้สึกเสียดายบ้านหลังนี้ เนื่องจากปลูกสร้างด้วยไม้สักเกือบทั้งหลัง อายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี ส่วนมูลค่าความเสียหายไม่ต้องพูดถึง เพราะประเมินไม่ได้ อีกทั้งยังมีคุณค่าทางจิตใจมาก มากกว่า เพราะบ้านหลังนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากปู่ ย่า ตายาย ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5

 

ทั้งนี้ ตำรวจระบุว่า จากการสอบสวนเจ้าของบ้านทราบว่า ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายไฟฟ้าลัดวงจรในบ้าน ซึ่งในส่วนนี้ก็จะต้องประสานกองพิสูจน์หลักฐาน มาตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียดอีกครั้ง

 

 

ที่มา ข่าวสด

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

เกือบไปแล้ว! ไฮไลท์แมนยู 1-1 ลิเวอร์พูล – หงส์โดนพิษ VAR, ลัลลาน่ายิงคืน น.85 | The Thaiger เกือบไปแล้ว! ไฮไลท์แมนยู 1-1 ลิเวอร์พูล – หงส์โดนพิษ VAR, ลัลลาน่ายิงคืน น.85 | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก4 hours ago

เกือบไปแล้ว! ไฮไลท์แมนยู 1-1 ลิเวอร์พูล – หงส์โดนพิษ VAR, ลัลลาน่ายิงคืน น.85

เกือบไปแล้ว! ไฮไลท์แมนยู 1-1 ลิเวอร์พูล – หงส์โดนพิษ VAR, ลัลลาน่ายิงคืน น.85 : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ไฮไลท์แมนยูล่าสุด ไฮไลท์ลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้ ไฮไลท์แมนยู 1-1 ลิเวอร์พูล – วันที่ 20...

น่าชื่นชม น้องโอปอ วัยเพียง 10 ขวบ แม้ป่วยมะเร็ง แต่สู้เจ็บดูแลตา-ยาย | The Thaiger น่าชื่นชม น้องโอปอ วัยเพียง 10 ขวบ แม้ป่วยมะเร็ง แต่สู้เจ็บดูแลตา-ยาย | The Thaiger
ข่าว4 hours ago

น่าชื่นชม น้องโอปอ วัยเพียง 10 ขวบ แม้ป่วยมะเร็ง แต่สู้เจ็บดูแลตา-ยาย

เปิดเรื่องราวชีวิตของน้องโอปอ เด็กหญิงวัย 10 ปี ซึ่งป่วยเป็นมะเร็วเม็ดเลือดขาว แต่ต่อสู้อดทนกับความเจ็บปวดเพื่อคอยดูแลตายและยายที่แก่เฒ่า   โดยเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ผ่านทางผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Poramet Misomphop ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กของนาย ปรเมศร์ มีสมภพ พิธีกรรายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ ช่อง News1     ในโพสต์ระบุว่า...

ปปส.เตือน หญิงไทย อย่าตกเป็นเหยื่อจ้างวานลักลอบขนยาเสพติดเข้าญี่ปุ่น | The Thaiger ปปส.เตือน หญิงไทย อย่าตกเป็นเหยื่อจ้างวานลักลอบขนยาเสพติดเข้าญี่ปุ่น | The Thaiger
ข่าว5 hours ago

ปปส.เตือน หญิงไทย อย่าตกเป็นเหยื่อจ้างวานลักลอบขนยาเสพติดเข้าญี่ปุ่น

วานนี้ (20 ต.ค.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ออกเอกสารเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับการลักลอบขนส่งยาเสพติด หลังมีข้อมูลว่ามีหญิงไทย 7 คนถูกศุลกากรญี่ปุ่น ประจำท่าอากาศยานฟูกูโอกะถูกจับกุมในฐานะนำยาเสพติดรวมกว่า 1 กิโลกรัมเข้าประเทศญี่ปุ่น เมื่อปลายเดือนก.ย.ที่ผ่านมา     ทั้งนี้ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ...

ตื่นเต้นโว้ย! 11 ตัวจริงแดงเดือด แมนยู พบ ลิเวอร์พูล – พรีวิว พร้อมลิงค์ ID Station | The Thaiger ตื่นเต้นโว้ย! 11 ตัวจริงแดงเดือด แมนยู พบ ลิเวอร์พูล – พรีวิว พร้อมลิงค์ ID Station | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก8 hours ago

ตื่นเต้นโว้ย! 11 ตัวจริงแดงเดือด แมนยู พบ ลิเวอร์พูล – พรีวิว พร้อมลิงค์ ID Station

ตื่นเต้นโว้ย! 11 ตัวจริงแดงเดือด แมนยู พบ ลิเวอร์พูล – พรีวิว พร้อมลิงค์ ID Station : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลแมนยู ลิเวอร์พูลวันนี้ ลิงค์ดูบอลแมนยู ลิเวอร์พูล แดงเดือด แมนยู...

จังหวะปัญหาเพียบ! ไฮไลท์บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 3-1 ท่าเรือ – เซาะกราวใกล้แชมป์ | The Thaiger จังหวะปัญหาเพียบ! ไฮไลท์บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 3-1 ท่าเรือ – เซาะกราวใกล้แชมป์ | The Thaiger
ไทยลีก8 hours ago

จังหวะปัญหาเพียบ! ไฮไลท์บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 3-1 ท่าเรือ – เซาะกราวใกล้แชมป์

จังหวะปัญหาเพียบ! ไฮไลท์บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 3-1 ท่าเรือ – เซาะกราวใกล้แชมป์ : โตโยต้า ไทยลีก ไฮไลท์บุรีรัมย์ล่าสุด ไฮไลท์ท่าเรือวันนี้ ไฮไลท์บุรีรัมย์ 3-1 ท่าเรือ – วันที่ 20 ตุลาคม เวลา...

สาวคนใหม่เอ พศิน โพสต์สุดแซ่บ ผู้ชายมีสิทธิ์เลือกคนใหม่ | The Thaiger สาวคนใหม่เอ พศิน โพสต์สุดแซ่บ ผู้ชายมีสิทธิ์เลือกคนใหม่ | The Thaiger
บันเทิง9 hours ago

สาวคนใหม่เอ พศิน โพสต์สุดแซ่บ ผู้ชายมีสิทธิ์เลือกคนใหม่

สาวคนใหม่เอ พศิน โพสต์สุดแซ่บ ผู้ชายมีสิทธิ์เลือกคนใหม่ หลังจากที่มีคนไปขุดภาพสาวคนใหม่ที่ เอ พศินกำลังคบหาดูใจอยู่ เป็นคลิปในไอจีสตอรี่ และเป็นภาพเอเป่าผมให้สาวรายนี้ จนทำให้เกิดกระแสดราม่า วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอนอกใจภรรยา จนเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงว่า ไม่ได้นอกใจแต่เลิกกับภรรยาไป 3 เดือนแล้ว แถมสาวรายนี้ยังเซ็กซี่ และแซ่บกว่าอดีตภรรยาเสียด้วย เธอมีชื่อว่าเอิงเอย และเจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความลงเฟสบุ๊กอย่างเผ็ดร้อนว่า ผญ.ทำอะไรกับผู้ชายไว้...

เอ พศิน เผยคุยกับสาวคนใหม่มา 1 เดือนแล้ว | The Thaiger เอ พศิน เผยคุยกับสาวคนใหม่มา 1 เดือนแล้ว | The Thaiger
บันเทิง9 hours ago

เอ พศิน เผยคุยกับสาวคนใหม่มา 1 เดือนแล้ว

เอ พศิน เผยคุยกับสาวคนใหม่มา 1 เดือนแล้ว หลังจากที่เจ้าตัวออกมาประกาศยืนยันแล้วว่า เลิกกับภรรยาสาวที่อายุน้อยกว่าถึง 22 ปี และตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน รวมถึงเจ้าตัวก็กำลังคุยกับสาวคนใหม่ จนมีชาวเน็ตไปขุดภาพกันให้วุ่น และต่อว่าฝ่ายชาย จนเอต้องออกมาชี้แจงว่าคุยกับสาวคนนี้หลังจากที่เลิกกับภรรยามา 3 เดือนแล้ว ตนอาจจะสื่อสารผิดพลาดไป งานนี้เอ พศินก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าว เอบอกว่า...

เอ พศินรับคุยกับสาวคนใหม่ หลังจากเลิกกับภรรยาแล้ว 3 เดือน | The Thaiger เอ พศินรับคุยกับสาวคนใหม่ หลังจากเลิกกับภรรยาแล้ว 3 เดือน | The Thaiger
บันเทิง10 hours ago

เอ พศินรับคุยกับสาวคนใหม่ หลังจากเลิกกับภรรยาแล้ว 3 เดือน

เอ พศินรับคุยกับสาวคนใหม่ หลังจากเลิกกับภรรยาแล้ว 3 เดือน หลังจากที่เอ พศินออกมาประกาศว่าตนหย่ากับแตงกวา จิราพร ภรรยาที่อายุน้อยกว่า 22 ปี แล้ว งานนี้ก็ทำให้หลายคนวิจารณ์ว่าเอนอกใจแตงกวา ไปคุยกับสาวคนใหม่ แต่เจ้าตัวก็ได้ออมาชี้แจงอีกครั้งว่า คุยกับสาวคนใหม่จริง แต่ว่าคุยหลังจากที่เลิกกับแตงกวามา 3 เดือนแล้ว เอโพสต์ผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวว่า ขอบคุณที่เราแสดงความรับผิดชอบร่วมกันนะครับ...

ไฟไหม้บ้านทรงไทยโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 วอดเหลือแต่ซาก | The Thaiger ไฟไหม้บ้านทรงไทยโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 วอดเหลือแต่ซาก | The Thaiger
ข่าว10 hours ago

ไฟไหม้บ้านทรงไทยโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 วอดเหลือแต่ซาก

เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (20 ต.ค.) เวลาประมาณ 03.30 น. ตำรวจสน.บึงกุ่ม ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ใกล้เคียงซอยนวมินทร์ 60 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. เจ้าหน้าที่ได้รุดเข้าตรวจสอบพร้อมด้วยรถดับเพลิงจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร   ที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างซอยนวมินทร์ 58 และ 60...

โจรปล้นทอง 24 บาท ย่านโลตัสวังหิน สูญครึ่งล้าน | The Thaiger โจรปล้นทอง 24 บาท ย่านโลตัสวังหิน สูญครึ่งล้าน | The Thaiger
ข่าว11 hours ago

โจรปล้นทอง 24 บาท ย่านโลตัสวังหิน สูญครึ่งล้าน

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (20 ต.ค.) ตำรวจสน.โชคชัย ได้รับแจ้งเหตุชิงทรัพย์ภายในร้านทองเยาวราช เอเชีย สาขาเจซี ตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกันกับห้างโลตัส สาขาลาดพร้าว วังหิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.   เมื่อเข้าตรวจสอบก็พบว่า เป็นร้านทองตั้งอยู่ภายในอาคารแถวชั้นเดียวมีที่จอดรถหน้าร้าน ลักษณะโดยรอบเป็นอเวนิวมีธนาคาร และร้านอาหารต่าง ๆ...

วาสนา นาน่วมลบโพสต์ หลังดราม่าคนรอฟังข่าวใหญ่ | The Thaiger วาสนา นาน่วมลบโพสต์ หลังดราม่าคนรอฟังข่าวใหญ่ | The Thaiger
ข่าวการเมือง11 hours ago

วาสนา นาน่วมลบโพสต์ หลังดราม่าคนรอฟังข่าวใหญ่

วาสนา นาน่วมลบโพสต์ หลังดราม่าคนรอฟังข่าวใหญ่ กลายเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจกันอีกแล้ว หลังจากที่ วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารแถวหน้าของวงการ โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า เตรียมรอฟัง “ข่าวใหญ่” ในเร็วๆ นี้ งานนี้หลายคนก็ได้เข้าไปคอมเมนต์คาดเดาต่างๆ นานา เกี่ยวกับเรื่องการเมือง รวมถึงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องดังกล่าว และมีคนแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก ก่อนที่ภายหลังเจ้าตัวจะลบโพสต์ดังกล่าวไป และโพสต์ข้อความใหม่อีกว่า ขออนุญาตลบโพสต์...

ใกล้แล้ว ! เอเมรี่ แย้มอาจส่ง เทียร์นี่ย์ ช่วย อาร์เซน่อล บู๊ ดาบคู่ | The Thaiger ใกล้แล้ว ! เอเมรี่ แย้มอาจส่ง เทียร์นี่ย์ ช่วย อาร์เซน่อล บู๊ ดาบคู่ | The Thaiger
อาร์เซน่อล11 hours ago

ใกล้แล้ว ! เอเมรี่ แย้มอาจส่ง เทียร์นี่ย์ ช่วย อาร์เซน่อล บู๊ ดาบคู่

อูไน เอเมรี่ นายใหญ่ ไอ้ปืนใหญ่ อาร์เซน่อล ให้สัมภาษณ์เปรยว่าแบ็กซ้ายคนใหม่อย่าง คีแรน เทียร์นี่ย์ อาจมีส่วนร่วม ในเกมกับ เชฟฟิดล์ ยูไนเต็ด ที่จะถึงนี้ กองหลังสกอตต์มาเป็นนักเตะ กันเนอร์ส เมื่อช่วงซัมเมอร์ 2019 ทว่ายังไม่ได้ลงสนามเกมลีกเลย อย่างไรก็ตามสภาพร่างกายที่ดีขึ้นตามลำดับทำให้กุนซือสแปนิชเชื่อว่าแมตช์ที่ บรามอลล์...

Trending