Connect with us

ข่าวไทย

สรุปข้อเท็จจริงคดีแพรวา 9 ศพ-มธ.ยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหาย

The Thaiger & The Nation

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

สรุปข้อเท็จจริงคดีแพรวา 9 ศพ-มธ.ยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหาย | The Thaiger
  • follow us in feedly

สรุปข้อเท็จจริงคดีแพรวา 9 ศพ-ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นทนายยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย : ข่าวไทย

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์สรุปข้อเท็จจริงคดีอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลเวย์ซึ่งศูนย์นิติศาสตร์เป็นทนายยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย ความว่า

1. เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 นางสาวแพรวาหรืออรชร (จำเลย) ขับรถยนต์พุ่งเข้าชนท้ายรถตู้สาธารณะ บนทางยกระดับอุตราภิมุข ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารจำนวน 14 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเหตุให้รถตู้คันดังกล่าวชนขอบทางยกระดับอย่างแรงส่งผลให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนหลายคน

2. ผู้เสียหายมีกี่คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 9 คน บาดเจ็บ 5 คน

3. ศูนย์นิติศาสตร์ เข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหายได้อย่างไร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีคำสั่งให้ศูนย์นิติศาสตร์เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีดังกล่าว โดยศูนย์นิติศาสตร์ได้จัดทนายความดำเนินการยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย รวม 13 คดี และเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการในคดีอาญา

4. คดีที่ฟ้องมีกี่คดี โจทก์กี่คน จำเลยกี่คน

คดีที่ฟ้องมีทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง
#คดีอาญา พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง จำเลย 1 คน คือนางสาวแพรวาฯ
#คดีแพ่ง โจทก์ 28 คน (13 คดี) จำเลย 7 คน ได้แก่
จำเลยที่ 1 นางสาวแพรวาฯ / จำเลยที่ 2 บิดานางสาวแพรวาฯ / จำเลยที่ 3 มารดานางสาวแพรวาฯ / จำเลยที่ 4 ผู้ให้ยืมรถ / จำเลยที่ 5 สามีของจำเลยที่ 6 ซึ่งเป็นผู้นำรถไปฝากไว้กับจำเลยที่ 4 / จำเลยที่ 6 เจ้าของรถ / จำเลยที่ 7 บริษัทประกันภัยซึ่งจำเลยที่ 6 ทำประกันภัยรถยนต์ไว้

5. ในคดีอาญา ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดอย่างไร

คดีอาญาถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์ โดยศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี ให้รอการลงโทษเป็นเวลา 4 ปี กับให้ทำงานบริการสังคมดูแลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ และห้ามขับรถยนต์จนกว่าจะมีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์

6. ในคดีแพ่ง ผู้เสียหายฟ้องอะไรบ้าง

โจทก์ทั้ง 28 คน ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 ถึง 7 เป็นเงินจำนวน 113,077,510 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมา จำเลยที่ 7 บริษัทนวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจำเลยที่ 5 และที่ 6 ผู้ครอบครองรถยนต์และได้ทำประกันไว้กับจำเลยที่ 7 ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เต็มจำนวนตามกรมธรรม์ประกันภัย โจทก์ทั้ง 28 คนจึงถอนฟ้องจำเลยที่ 5 ถึง 7 และศาลได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

7. ศาลชั้นต้นพิพากษาอย่างไร

ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้จำเลยที่ 1 ถึง 3 ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ทั้ง 28 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,061,137 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันทำละเมิด และให้ยกฟ้องจำเลยที่ 4

8. ใครอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นบ้าง

โจทก์ที่ 5 และที่ 11 ยื่นอุทธรณ์ขอให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดด้วย และจำเลยที่ 1-3 ยื่นอุทธรณ์

9. ศาลอุทธรณ์ตัดสินอย่างไร

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ทั้ง 13 คดี และให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ต่อโจทก์ที่ 5 และที่ 11 ด้วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,626,925 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันทำละเมิด

10. ใครยื่นฎีกา

ทั้งโจทก์และจำเลยยื่นฎีกา โดยโจทก์ขอให้ศาลมีคำพิพากษาแก้ โดยกำหนดค่าสินไหมทดแทนตามศาลชั้นต้น ส่วนจำเลยขอให้ศาลปรับลดค่าเสียหายลง

11. ศาลฎีกาตัดสินอย่างไร

ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ในแต่ละคดี และให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ต่อโจทก์ที่ 5 และที่ 11 ด้วย รวมค่าสินไหมทดแทนทุกคดีเป็นเงินทั้งสิ้น 25,261,164 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันทำละเมิด

12. ตอนนี้คดีอยู่ขั้นตอนใด

ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งคำบังคับให้แก่จำเลยทั้ง 4 เพื่อให้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำบังคับ หากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดจะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี กล่าวคือ การสืบทรัพย์สินของจำเลยเพื่อยึด หรืออายัดทรัพย์สินนำออกมาขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชดใช้แก่โจทก์ต่อไป

13. กรณีนี้ผ่านมาเกือบ 9 ปีแล้ว หากจำเลยทั้ง 4 ได้โอนทรัพย์สินของตนไปยังบุคคลอื่น แนวทางการบังคับคดีจะทำอย่างไร

หากในระหว่างเวลาดำเนินคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาจำเลยทั้ง 4 มีการจำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินไปยังบุคคลอื่น โดยรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นทางให้โจทก์เสียเปรียบ หรือ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับคดี ย่อมมีความผิดอาญาฐานโกงเจ้าหนี้ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งโจทก์มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมนั้น ๆ ให้กลับมาเป็นชื่อของจำเลย เพื่อให้โจทก์สามารถบังคับคดีต่อไปได้

14.ขั้นตอนการบังคับคดีมีกำหนดระยะเวลาอย่างไร

ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องร้องขอต่อศาลให้มีการบังคับคดีภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา กล่าวคือ โจทก์จะต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สินของจำเลย และเมื่อหมายบังคับคดีถูกส่งไปยังกรมบังคับคดี โจทก์มีหน้าที่ต้องไปตั้งสำนวนต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อขอให้ทำการยึดหรืออายัดและขายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา โดยจะต้องแถลงรายการทรัพย์สินต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพากษา แต่เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่ได้ดำเนินการย่อมหมดสิทธิที่จะบังคับคดี

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

Thailand's fastest growing portal for news and information, in association with The Nation.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวไทย

โควิด-19 6 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย

The Thaiger & The Nation

Published

on

โควิด-19 6 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย | The Thaiger

โควิด-19 6 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย

ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 6 ก.ค. 2563 ว่า

ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,195 ราย (ในสถานกักกันตัวของรัฐ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย) ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมา 42 วัน หรือประมาณ 6 สัปดาห์ เป็นเวลา 1 เดือนกว่าแล้ว

เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 3,072 ราย (96.15%) (มีผู้รักษาหายเพิ่มในวันนี้ 1 ราย) รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 65 ราย

โควิด-19 6 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย | News by The Thaiger

ผู้ติดเชื้อ 5 รายล่าสุด เป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และอยู่ในสถานกักกันตัวของรัฐ ทั้งหมดมาจากประเทศคูเวต

-เป็นชายไทย 4 ราย อายุ 34, 46, 48 และ 51 ปี อาชีพรับจ้าง และหญิงไทย 1 ราย อายุ 37 ปี อาชีพพนักงานนวดเดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. และเข้าพักในสถานกักกันตัวของรัฐ กรุงเทพมหานคร ตรวจหาเชื้อวันที่ 2 ก.ค. 3 รายและวันที่ 5 ก.ค. 2 ราย ผลตรวจพบเชื้อ และทั้งหมดไม่มีอาการ

โควิด-19 6 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย | News by The Thaigerโควิด-19 6 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย | News by The Thaiger

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวไทย

ฌอน ยังเงียบหลังถูกเรียกให้ปากคำ เผยเงินบริจาคอาจมากกว่า 50 ล้านบาท

P. Wanutch

Published

on

ฌอน ยังเงียบหลังถูกเรียกให้ปากคำ เผยเงินบริจาคอาจมากกว่า 50 ล้านบาท | The Thaiger

ฌอน ยังเงียบหลังถูกเรียกให้ปากคำ เผยเงินบริจาคอาจมากกว่า 50 ล้านบาท

จากกรณีที่ ฌอน บูรณะหิรัญ ไลฟ์โค้ชชื่อดัง เปิดรับเงินบริจาคช่วยไฟป่าดับไฟป่าดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ แต่เจ้าหน้าที่ออกมาเปิดเผยว่าไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเลย ต่อมาฌอนก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวดังกล่าว และชี้แจงเรื่องได้รับเงินบริจาคกว่า 800,000 บาท

จากนั้นก็มีคนตั้งประเด็นถึงหลายๆ เรื่องเนื่องจากอยากได้หลักฐานชัดเจน และอยากให้โชว์สเตทเมนต์อย่างละเอียด และฌอนเองก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่อย่างใด จนมีข่าวลือว่าฌอนเดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว

ล่าสุดวันที่ 5 ก.ค. มีรายงานว่า ในส่วนของการดำเนินการตรวจสอบ และเอาผิดในเรื่องการบริจาค และจำนวนเงินที่อาจมีมากถึง 50 ล้านบาท ไม่ใช่ 8 แสนบาท ตามที่ฌอนอ้าง นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัดอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ หรือ ปลัดจอมแฉ เผยว่า หลังจากที่นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่ริม ได้เซ็นหนังสือรับทราบในการที่มีผู้มาร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ริม กรณีการรับบริจาคและเรี่ยไรเงินของฌอน ตนในฐานะรับผิดชอบศูนย์ดำรงธรรมแม่ริม จึงได้ทำหนังสือเพื่อส่งไปให้ฌอน ตามที่อยู่ที่มีภูมิลำเนาที่ระบุไว้ตามกฎหมาย ซึ่งทางเรามีแล้วแต่ขอปิดไว้ก่อนเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และอยากจะขอให้ฌอนมาให้ข้อเท็จจริง พร้อมนำหลักฐานมาแสดงเกี่ยวกับการเรี่ยไร รวมทั้งใบอนุญาต วัตถุประสงค์ หลังจากได้รับหนังสือไม่เกิน 7 วัน

หากไม่มาก็ขอให้ส่งเอกสารมา หรือจะไม่มาก็ได้ เป็นเรื่องของฌอน แต่การไม่มาก็ไม่เป็นผลดี ตอนนี้ทำ 2 ส่วน หากฌอนไม่มาต้องหาพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุด ใครที่ถูกเรี่ยไรจะขอเชิญมาทำการสอบสวน เห็นว่ามีดาราอยู่หลายคน ส่วนทางเจ้าหน้าที่หรืออาสาดับไฟป่าตอนนี้สอบแทบจะหมดทุกคนแล้ว เหลือแต่ให้ฌอนชี้แจง และหาพยานที่ขอรับการสนับสนุนจากฌอน มีการโอนเงินไปให้ ซึ่งตามที่เห็นในคลิปก็มีดาราดังหลายคนที่บริจาคให้ฌอน ซึ่งจะทำหนังสือขอความร่วมมือไป

เมื่อถามถึงข่าวลือที่ฌอนอาจหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว นายบุญญฤทธิ์ตอบว่า ตนไม่ทราบ แต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขา เพราะในขณะนี้ เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์ สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ แต่แม้จะหนีไปแล้วในเมื่อกระทำความผิด ก็จะต้องดำเนินการไปตามพยานหลักฐาน

ที่มา: ไทยรัฐ

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวไทย

โควิด-19 5 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย

The Thaiger & The Nation

Published

on

โควิด-19 5 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย | The Thaiger

โควิด-19 5 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย

ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 5 ก.ค. 2563 ว่า

ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,190 ราย (ในสถานกักกันตัวของรัฐ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย) ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมา 41 วัน หรือประมาณ 4 สัปดาห์ เป็นเวลา 1 เดือนแล้ว

เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 3,071 ราย (96.27%) (มีผู้รักษาหายเพิ่มในวันนี้ 5 ราย) รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 61 ราย

โควิด-19 5 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย | News by The Thaiger

ผู้ติดเชื้อ 5 รายล่าสุด เป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และอยู่ในสถานกักกันตัวของรัฐ

ประเทศคูเวต 2 ราย

-เป็นชายไทย อายุ 42 และ 57 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. และเข้าพักในสถานกักกันตัวของรัฐ กรุงเทพมหานคร ตรวจหาเชื้อวันที่ 3 ก.ค. ผลตรวจพบเชื้อ ทั้งหมดไม่มีอาการ

ประเทศอินเดีย 1 ราย

-เป็นหญิงไทย อายุ 42 ปี อาชีพพนักงานนวด เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. และเข้าพักในสถานกักกันตัวของรัฐ กรุงเทพมหานคร ตรวจหาเชื้อวันที่ 3 ก.ค. ผลตรวจพบเชื้อ และไม่มีอาการ

ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย

-เป็นหญิงไทย อายุ 17 ปี เป็นนักศึกษา เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. และเข้าพักในสถานกักกันตัวของรัฐ กรุงเทพมหานคร ตรวจหาเชื้อวันที่ 3 ก.ค. ผลตรวจพบเชื้อ และไม่มีอาการ

ประเทศญี่ปุ่น 1 ราย

-เป็นชายไทย อายุ 23 ปี 1 ราย และ 25 ปี 2 ราย ทั้งหมดเป็นนักศึกษา เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. และเข้าพักในสถานกักกันตัวของรัฐ จ.ชลบุรี ตรวจหาเชื้อวันที่ 2 ก.ค. ผลตรวจพบเชื้อ และทั้งหมดไม่มีอาการ

โควิด-19 5 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย | News by The Thaiger

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป
ผลหวยฮานอย 6 กรกฎาคม หวยฮานอย 6/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย21 mins ago

ผลหวยฮานอย 6 กรกฎาคม หวยฮานอย 6/7/63

เอาดี ๆ ! เป๊ป กระตุ้นลูกทีมยังดีได้กว่าอีกหลังพ่าย นักบุญ | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ซิตี้2 hours ago

เอาดี ๆ ! เป๊ป กระตุ้นลูกทีมยังดีได้กว่าอีกหลังพ่าย นักบุญ

ทุกคนรู้ ! คล็อปป์ เปรยลูกทีมรู้อยู่แล้ว จะสร้างสถิติใหม่ยังไง | The Thaiger
ลิเวอร์พูล2 hours ago

ทุกคนรู้ ! คล็อปป์ เปรยลูกทีมรู้อยู่แล้ว จะสร้างสถิติใหม่ยังไง

ดีลใกล้สำเร็จ! สื่อเผย จอร์จ มาสวิดัล เตรียมฟัด คามารุ อุสมาน ใน UFC 251 | The Thaiger
มวย/MMA2 hours ago

ดีลใกล้สำเร็จ! สื่อเผย จอร์จ มาสวิดัล เตรียมฟัด คามารุ อุสมาน ใน UFC 251

โควิด-19 6 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย | The Thaiger
ข่าวไทย2 hours ago

โควิด-19 6 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย

เลาตาโร่ บอดโทษ ! อินเตอร์ ช็อกเปิดบ้านพ่าย โบโลญญ่า 1-2 | The Thaiger
อินเตอร์ มิลาน4 hours ago

เลาตาโร่ บอดโทษ ! อินเตอร์ ช็อกเปิดบ้านพ่าย โบโลญญ่า 1-2

สเปอร์ส พบ เอฟเวอร์ตัน : พรีวิว พรีเมียร์ลีก 6 ก.ค. – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์4 hours ago

สเปอร์ส พบ เอฟเวอร์ตัน : พรีวิว พรีเมียร์ลีก 6 ก.ค. – พร้อมช่องทางรับชม

เหลือเกิน! ชมจังหวะ เมสซี่ ป้อน กรีซมันน์ ชิปเหนือๆ เกม บาร์ซ่า 4-1 บียาร์เรอัล (มีไฮไลท์) | The Thaiger
บาร์เซโลน่า5 hours ago

เหลือเกิน! ชมจังหวะ เมสซี่ ป้อน กรีซมันน์ ชิปเหนือๆ เกม บาร์ซ่า 4-1 บียาร์เรอัล (มีไฮไลท์)

รัวครึ่งหลัง ! ไฮไลท์ ลิเวอร์พูล 2-0 แอสตัน วิลล่า, มาเน่ยิงเปิด-โจนส์ซัดปิด | The Thaiger
ลิเวอร์พูล6 hours ago

รัวครึ่งหลัง ! ไฮไลท์ ลิเวอร์พูล 2-0 แอสตัน วิลล่า, มาเน่ยิงเปิด-โจนส์ซัดปิด

ฟอร์มแจ่มจริง! ‘โอเล่’ บอก เมสัน กรีนวู้ด พร้อมแล้วลุย ทีมชาติอังกฤษ ชุดใหญ่ | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด7 hours ago

ฟอร์มแจ่มจริง! ‘โอเล่’ บอก เมสัน กรีนวู้ด พร้อมแล้วลุย ทีมชาติอังกฤษ ชุดใหญ่

‘อดัมส์’ 39 หลา! ไฮไลท์ เซาแธมป์ตัน 1-0 แมนซิตี้ : พรีเมียร์ลีก -‘เรือ’ บุกแทบตายพ่ายเฉยเลย | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ซิตี้7 hours ago

‘อดัมส์’ 39 หลา! ไฮไลท์ เซาแธมป์ตัน 1-0 แมนซิตี้ : พรีเมียร์ลีก -‘เรือ’ บุกแทบตายพ่ายเฉยเลย

ฌอน ยังเงียบหลังถูกเรียกให้ปากคำ เผยเงินบริจาคอาจมากกว่า 50 ล้านบาท | The Thaiger
ข่าวไทย19 hours ago

ฌอน ยังเงียบหลังถูกเรียกให้ปากคำ เผยเงินบริจาคอาจมากกว่า 50 ล้านบาท

มินามิโนะ no.9 ?! คาดการณ์ 11 ตัวจริง ลิเวอร์พูล เปิดรังต้อนรับ วิลล่า | The Thaiger
ลิเวอร์พูล21 hours ago

มินามิโนะ no.9 ?! คาดการณ์ 11 ตัวจริง ลิเวอร์พูล เปิดรังต้อนรับ วิลล่า

ผลหวยฮานอย 5 กรกฎาคม หวยฮานอย 5/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย23 hours ago

ผลหวยฮานอย 5 กรกฎาคม หวยฮานอย 5/7/63

ผิดพลาดกันได้ ! แลมพ์ ป้อง อลอนโซ่ หลังโดนแซะหนัก | The Thaiger
เชลซี24 hours ago

ผิดพลาดกันได้ ! แลมพ์ ป้อง อลอนโซ่ หลังโดนแซะหนัก

ครม.เคาะ วันหยุดชดเชยสงกรานต์ ก.ค. มีวันหยุดยาว 4 วัน ดังนี้ | The Thaiger
ข่าว6 days ago

ครม.เคาะ วันหยุดชดเชยสงกรานต์ ก.ค. มีวันหยุดยาว 4 วัน ดังนี้

ผลหวยฮานอย 5 กรกฎาคม หวยฮานอย 5/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย23 hours ago

ผลหวยฮานอย 5 กรกฎาคม หวยฮานอย 5/7/63

ผลหวยฮานอย 6 กรกฎาคม หวยฮานอย 6/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย21 mins ago

ผลหวยฮานอย 6 กรกฎาคม หวยฮานอย 6/7/63

ผลหวยฮานอย 4 กรกฎาคม หวยฮานอย 4/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ผลหวยฮานอย 4 กรกฎาคม หวยฮานอย 4/7/63

ผลหวยฮานอย 3 กรกฎาคม หวยฮานอย 3/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ผลหวยฮานอย 3 กรกฎาคม หวยฮานอย 3/7/63

ผลหวยฮานอย 2 กรกฎาคม หวยฮานอย 2/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ผลหวยฮานอย 2 กรกฎาคม หวยฮานอย 2/7/63

ผลหวยฮานอย 1 กรกฎาคม หวยฮานอย 1/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ผลหวยฮานอย 1 กรกฎาคม หวยฮานอย 1/7/63

ผลหวยฮานอย 30 มิถุนายน 2563 หวยฮานอย 30/6/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ผลหวยฮานอย 30 มิถุนายน 2563 หวยฮานอย 30/6/63

ผลหวยฮานอย 29 มิถุนายน 2563 หวยฮานอย 29/6/63 | The Thaiger
ตรวจหวย7 days ago

ผลหวยฮานอย 29 มิถุนายน 2563 หวยฮานอย 29/6/63

ตรวจหวยลาว 2 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 2/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ตรวจหวยลาว 2 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 2/7/63

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. ราคาทองคำทรงตัว ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ2 days ago

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. ราคาทองคำทรงตัว ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/7/63

ตรวจหวยลาว 29 มิถุนายน 2563 หวยลาว 29/6/63 | The Thaiger
ตรวจหวย7 days ago

ตรวจหวยลาว 29 มิถุนายน 2563 หวยลาว 29/6/63

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. ราคาทองคำขึ้นอลัง 200 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ5 days ago

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. ราคาทองคำขึ้นอลัง 200 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600

ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. ราคาทองคำขี้น 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. ราคาทองคำขี้น 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

Trending