Connect with us

ข่าวไทย

สรุปข้อเท็จจริงคดีแพรวา 9 ศพ-มธ.ยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหาย

The Thaiger & The Nation

Published

on

สรุปข้อเท็จจริงคดีแพรวา 9 ศพ-มธ.ยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหาย | The Thaiger

สรุปข้อเท็จจริงคดีแพรวา 9 ศพ-ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นทนายยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย : ข่าวไทย

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์สรุปข้อเท็จจริงคดีอุบัติเหตุบนทางด่วนโทลเวย์ซึ่งศูนย์นิติศาสตร์เป็นทนายยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย ความว่า

1. เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 นางสาวแพรวาหรืออรชร (จำเลย) ขับรถยนต์พุ่งเข้าชนท้ายรถตู้สาธารณะ บนทางยกระดับอุตราภิมุข ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารจำนวน 14 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเหตุให้รถตู้คันดังกล่าวชนขอบทางยกระดับอย่างแรงส่งผลให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนหลายคน

2. ผู้เสียหายมีกี่คน

มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 9 คน บาดเจ็บ 5 คน

3. ศูนย์นิติศาสตร์ เข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหายได้อย่างไร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีคำสั่งให้ศูนย์นิติศาสตร์เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีดังกล่าว โดยศูนย์นิติศาสตร์ได้จัดทนายความดำเนินการยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย รวม 13 คดี และเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการในคดีอาญา

4. คดีที่ฟ้องมีกี่คดี โจทก์กี่คน จำเลยกี่คน

คดีที่ฟ้องมีทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง
#คดีอาญา พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง จำเลย 1 คน คือนางสาวแพรวาฯ
#คดีแพ่ง โจทก์ 28 คน (13 คดี) จำเลย 7 คน ได้แก่
จำเลยที่ 1 นางสาวแพรวาฯ / จำเลยที่ 2 บิดานางสาวแพรวาฯ / จำเลยที่ 3 มารดานางสาวแพรวาฯ / จำเลยที่ 4 ผู้ให้ยืมรถ / จำเลยที่ 5 สามีของจำเลยที่ 6 ซึ่งเป็นผู้นำรถไปฝากไว้กับจำเลยที่ 4 / จำเลยที่ 6 เจ้าของรถ / จำเลยที่ 7 บริษัทประกันภัยซึ่งจำเลยที่ 6 ทำประกันภัยรถยนต์ไว้

5. ในคดีอาญา ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดอย่างไร

คดีอาญาถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์ โดยศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี ให้รอการลงโทษเป็นเวลา 4 ปี กับให้ทำงานบริการสังคมดูแลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ และห้ามขับรถยนต์จนกว่าจะมีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์

6. ในคดีแพ่ง ผู้เสียหายฟ้องอะไรบ้าง

โจทก์ทั้ง 28 คน ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่ 1 ถึง 7 เป็นเงินจำนวน 113,077,510 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมา จำเลยที่ 7 บริษัทนวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจำเลยที่ 5 และที่ 6 ผู้ครอบครองรถยนต์และได้ทำประกันไว้กับจำเลยที่ 7 ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เต็มจำนวนตามกรมธรรม์ประกันภัย โจทก์ทั้ง 28 คนจึงถอนฟ้องจำเลยที่ 5 ถึง 7 และศาลได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

7. ศาลชั้นต้นพิพากษาอย่างไร

ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้จำเลยที่ 1 ถึง 3 ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ทั้ง 28 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,061,137 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันทำละเมิด และให้ยกฟ้องจำเลยที่ 4

8. ใครอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นบ้าง

โจทก์ที่ 5 และที่ 11 ยื่นอุทธรณ์ขอให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดด้วย และจำเลยที่ 1-3 ยื่นอุทธรณ์

9. ศาลอุทธรณ์ตัดสินอย่างไร

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ทั้ง 13 คดี และให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ต่อโจทก์ที่ 5 และที่ 11 ด้วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,626,925 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันทำละเมิด

10. ใครยื่นฎีกา

ทั้งโจทก์และจำเลยยื่นฎีกา โดยโจทก์ขอให้ศาลมีคำพิพากษาแก้ โดยกำหนดค่าสินไหมทดแทนตามศาลชั้นต้น ส่วนจำเลยขอให้ศาลปรับลดค่าเสียหายลง

11. ศาลฎีกาตัดสินอย่างไร

ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ในแต่ละคดี และให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ต่อโจทก์ที่ 5 และที่ 11 ด้วย รวมค่าสินไหมทดแทนทุกคดีเป็นเงินทั้งสิ้น 25,261,164 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันทำละเมิด

12. ตอนนี้คดีอยู่ขั้นตอนใด

ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งคำบังคับให้แก่จำเลยทั้ง 4 เพื่อให้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำบังคับ หากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดจะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี กล่าวคือ การสืบทรัพย์สินของจำเลยเพื่อยึด หรืออายัดทรัพย์สินนำออกมาขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาชดใช้แก่โจทก์ต่อไป

13. กรณีนี้ผ่านมาเกือบ 9 ปีแล้ว หากจำเลยทั้ง 4 ได้โอนทรัพย์สินของตนไปยังบุคคลอื่น แนวทางการบังคับคดีจะทำอย่างไร

หากในระหว่างเวลาดำเนินคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาจำเลยทั้ง 4 มีการจำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินไปยังบุคคลอื่น โดยรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นทางให้โจทก์เสียเปรียบ หรือ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับคดี ย่อมมีความผิดอาญาฐานโกงเจ้าหนี้ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งโจทก์มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมนั้น ๆ ให้กลับมาเป็นชื่อของจำเลย เพื่อให้โจทก์สามารถบังคับคดีต่อไปได้

14.ขั้นตอนการบังคับคดีมีกำหนดระยะเวลาอย่างไร

ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาต้องร้องขอต่อศาลให้มีการบังคับคดีภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา กล่าวคือ โจทก์จะต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สินของจำเลย และเมื่อหมายบังคับคดีถูกส่งไปยังกรมบังคับคดี โจทก์มีหน้าที่ต้องไปตั้งสำนวนต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อขอให้ทำการยึดหรืออายัดและขายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา โดยจะต้องแถลงรายการทรัพย์สินต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำพากษา แต่เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่ได้ดำเนินการย่อมหมดสิทธิที่จะบังคับคดี

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

Thailand's fastest growing portal for news and information, in association with The Nation.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าว

โผล่อีก! หนุ่มใหญ่เชื่อฉี่เป็นยาดี ทั้งดื่ม อาบ หยอดตา ล้างแผล

Nattha Thepbamrung

Published

on

โผล่อีก! หนุ่มใหญ่เชื่อฉี่เป็นยาดี ทั้งดื่ม อาบ หยอดตา ล้างแผล | The Thaiger

จากกรณีที่โลกออนไลน์มีการตีแผ่พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวใส่ปัสสาวะตัวเองในน้ำซุปให้ลูกค้ากินเพราะเชื่อว่าช่วยแก้อาการปวดเมื่อยจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ทำให้ผู้คนเริ่มหันมาถกเถียงกันในประเด็นเรื่องปัสสาวะกันมากขึ้น และวานนี้ (23 ส.ค.) ก็มีการแชร์โพสต์หนึ่งจากกลุ่ม ‘มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ ยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้’ ที่โพสต์ไว้เมื่อ 11 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา เรื่องการใช้ปัสสาวะอาบน้ำและหยอดตา

 

ผู้โพสต์ระบุว่าตนเป็น จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ที่จ.ราชบุรี เป็นผู้ปฏิบัติธรรม และชอบนั่งสมาธิ ได้บังเอิญมาเจอรุ่นพี่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมในงานเลี้ยง จึงได้คุยธรรมะกัน และด้วยความ ที่กินเจมาก่อนหน้านี้ 6 เดือน พี่จิตอาสาจึงได้แนะนำให้ตนลองดื่มน้ำปัสสาวะดู เพื่อแก้อาการปวดเมื่อยตัว

 

เมื่อตนกลับถึงบ้านจึงทดลองดื่ม ทีแรกรู้สึกว่าปัสสาวะรสเค็มมาก เพราะตนกินอาหารเจรสจัด ตนจึงตัดสินใจไปค่ายสุขภาพที่ จ.มุกดาหาร และได้เข้ากลุ่มโรค ต่างๆ โดยจิตอาสาในกลุ่มได้แนะนำให้ใช้น้ำปัสสาวะล้างจมูก แก้ไซนัส หยอดหูตาและอาบน้ำ

 

ทุกวันนี้ตนจึงหันมาใช้ปัสสาวะหยอดตา หยอดหูในตอนเช้า พร้อมดื่มและอาบด้วย โดยตนจะใส่น้ำปัสสาวะไว้ในขวดและทิ้งไว้ข้ามคืน ก่อนที่ตอนเช้าจะนำมากรอกในตา ทำแล้วรู้สึกเย็นสบาย ตาโล่งดี และผลที่ได้คือตาจะมองเห็นชัด

 

มีครั้งหนึ่งที่ตนโดนสุนัขกัดที่ขาขวาจนเขี้ยวจม เลือดออกมาก แต่ก็ตัดสินใจไม่ไปหาหมอ  แต่ใช้น้ำปัสสาวะที่หมักไว้ล้างแผล ซึ่งแผลก็หายไว และยังไม่ทิ้งแผลเป็นอีกด้วย ปัจจุบันตนใช้น้ำปัสสาวะทุกวัน และได้หมักเก็บไว้เป็นขวดๆ เพื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

 

นอกจากนี้ ในกลุ่มเดียวกัน มีสมาชิกอีกรายโพสต์ว่า เด็กอายุ 4 ขวบ ‘ไข้ขึ้นสูงเนื่องจากทานไอศกรีมเยอะมีน้ำมูกมาก’ ตนจึงให้ดื่มน้ำย่านางสกัดผสมน้ำปัสสาวะและผงถ่าน ตามด้วยข้าวต้มเกลือ อีกด้วย

 

 

ที่มา ข่าวสด

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

พ่วงมรณะ ชนกระบะ สังเวย 5 ศพ แยกบายพาส ลพบุรี

Nattha Thepbamrung

Published

on

พ่วงมรณะ ชนกระบะ สังเวย 5 ศพ แยกบายพาส ลพบุรี | The Thaiger

เมื่อคืนวาน (23 ส.ค.) มีรายงานรถพ่วง 18 ล้อ กับระกระบะชนกันบริเวณกลางไฟแดงสายบายพาสเลี่ยงเมือง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 5 ศพคือนายอานัติ แสนจันทร์ อายุ 28 ปี คนขับรถกระบะ, นายจีรศักดิ์ มะตง อายุ 33 ปี, นายนรินทร์ จากโอน อายุ 36 ปี, นายจิตรกร สาระผล อายุ 19 ปี และนายณรงค์ฤทธิ์ บุตรอ่อน อายุ 34 ปี ที่เดินทางมากับรถกระบะ โดยมีผู้รอดชีวิตจากรถกระบะคันดังกล่าวเพียงคนเดียวคือ นางยุภาพร แสนจันทร์ ภรรยาของนายอานัติ คนขับรถ

 

พ่วงมรณะ ชนกระบะ สังเวย 5 ศพ แยกบายพาส ลพบุรี | News by The Thaiger

ภาพจาก รายการทุบโ๊ต๊ะข่าว

 

ด้านคนขับรถพ่วงคือ นายสำรวย พับสระน้อย อายุ 58 ปี กล่าวว่า ตนกำลังขับรถมุ่งหน้าไปทางจ.สระบุรี โดยขับมาตามปกติจนถึงสี่แยก และเห็นสัญญาณไฟจราจรเป็นสัญญาณไฟกระพริบ จึงไม่ได้หยุดรถ ขณะที่ฝั่งรถกระบะก็ขับตรงมาจุดที่ตนจะเลี้ยว ตนมองไม่เห็นทำให้พุ่งเข้าชน

 

 

ขณะที่นางยุภาพร ผู้รอดชีวิต เล่าว่า พวกตนกำลังเดินทางไปจ.ชัยนาท โดยใช้ GPS นำทาง และขับรถมาด้วยความเร็วประมาณ 80-90 กม./ชม. ตรงที่เกิดเหตุ เป็นทางแยก จึงได้ชะลอรถ ก่อนรถพ่วงจะเลี้ยวพุ่งเข้ามาชน โดยที่ตนรอดชีวิตมาได้ เพราะสามีเอาตัวมาบังเอาไว้ โดยตะโกนบอกให้เก็บหัวและขา จากนั้นก็โอบกอดเพื่อป้องกันอันตราย ก่อนที่สามีจะเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตา และเพื่อนๆ ที่อยู่ข้างหลังก้ถูกอัดทับเสียชีวิตทั้งหมด

 

 

ที่มา Kapook

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

เมียไม่เชื่อ เป็นอุบัติเหตุ หลังพบศพส.ท.หนองไข่น้ำ จมสระนาน 8 เดือน

Nattha Thepbamrung

Published

on

เมียไม่เชื่อ เป็นอุบัติเหตุ หลังพบศพส.ท.หนองไข่น้ำ จมสระนาน 8 เดือน | The Thaiger

จากกรณีที่มีการพบศพ นายวันชัย พิมพ์อุบล อายุ 44 ปี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในรถกระบะโตโยต้า วีโก้ สีทอง ซึ่งจมอยู่ในสระน้ำในรีสอร์ตแห่งหนึ่งในอำเภอเดียวกัน โดยนายวันชัยหายตัวไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2561 ล่าสุดวันนี้ (24 ส.ค.) มีรายงานว่า น.ส.ปิยวรรณ สุขขาว อายุ 37 ปี ภรรยาของนายวันชัยนั้น ได้เปิดเผยว่า สามีของตนขาดการติดต่อไป ตอนแรกตนจึงคิดว่าสามีไปติดพันหญิงอื่น แต่ก็ตัดสินใจเข้าแจ้งความคนหายเมื่อวันที่ 10 ม.ค.

 

เมียไม่เชื่อ เป็นอุบัติเหตุ หลังพบศพส.ท.หนองไข่น้ำ จมสระนาน 8 เดือน | News by The Thaiger

ภาพจาก อมรินทร์ทีวี

 

หลังจากนั้น ตนก็ออกตามหาทั้งบ้านญาติ บ้านเพื่อน แต่ก็ไม่พบ กระทั่งเดือนพ.ค.พ่อสามีเสียชีวิต ตนก็ส่งข่าวบอกทางเฟซบุ๊กแต่สามีก็ยังไม่มาร่วมงาน ตนจึงรู้สึกว่าผิดปกติ เพราะสามีเป็นคนรักพ่อมาก จนกระทั่งมีการพบศพสามีในสระน้ำรีสอร์ตดังกล่าว

 

นอกจากนี้ฝ่ายภรรยายังเล่าว่า สามีเป็นคนอัธยาศัยดี ไปทำงานก็มีแต่คนรัก พูดจาไพเราะ อ่อนน้อม ส่วนข้อสันนิษฐานที่ว่าสามีเมาขับรถตกน้ำนั้น ตนไม่คิดว่าเป็นไปได้ เพราะแม้จะเมาหนัก สามีตนสามารถขับรถกลับบ้านได้ทุกครั้ง และรีสอร์ตนี้ก็อยู่ห่างจากบ้านแค่ 1 กม.เท่านั้น

 

 

ด้าน ด.ต.ถาวร ศรีวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองน้ำใส เล่าว่า ในวันที่นายวันชัยหายตัวไป ตนอยู่กับนายวันชัยตั้งแต่ช่วงเย็น โดยช่วยกันห่อของขวัญเพื่อนำไปจับสลาก และเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงที่รีสอร์ตที่เกิดเหตุในเวลาประมาณ 18.00 น. จากนั้นทั้งสองก็นั่งดื่มสุราด้วยกันจนเกือบเที่ยงคืน แล้วตนก็แยกย้ายไปนอน ส่วนนายวันชัยนั้นยังคงร่วมร้องเพลงสังสรรค์อยู่ที่งาน ซึ่งตนเห็นว่านายวันชัยแม้จะเมาแล้ว แต่ก็ยังมีสติ

 

ด.ต.ถาวร ระบุว่ารถของนายวันชัยจอดอยู่ข้างรถตนซึ่งอยู่ห่างจากสระว่ายน้ำประมาณ 200 เมตร และคิดว่านายวันชัยอาจจะหลงทิศ และขับรถไปทางสระน้ำเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นทางออก ซึ่งจริงๆ แล้วสระน้ำนี้ นายวันชัยก็เป็นผู้รับเหมาขุดให้รีสอร์ตเอง จึงน่าจะรู้อยู่แล้ว แต่ช่วงเกิดเหตุอาจมีอาการมึนเมาบวกกับความมืดรอบๆ ส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะใช่การฆาตกรรม แต่เป็นอุบัติเหตุ

 

เมียไม่เชื่อ เป็นอุบัติเหตุ หลังพบศพส.ท.หนองไข่น้ำ จมสระนาน 8 เดือน | News by The Thaiger

 

นายหนุ่ม รักธรรม ทีมกู้ภัยทางน้ำหน่วยเฉพาะกิจ 01 มูลนิธิพุทธธรรม 31 ผู้เข้าไปกู้ร่างนายวันชัย เล่าว่า ตนได้รับแจ้งเหตุพบชิ้นส่วนมนุษย์ เป็นข้อเท้าอยู่ในรองเท้าด้านซ้าย จึงได้จัดชุดประดาน้ำไปค้นหาร่างผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ สระน้ำดังยังอยู่ในลักษณะบ่อดิน ลึก 6 เมตรแต่มีระดับน้ำ 3 เมตร นักระดาน้ำ 5 คนได้ลงไปดำหาร่างโดยใช้เวลา 2 นาที ก็เจอรถกระบะลักษณะหัวทิ่มลงบ่อ กระจกด้านขวาเปิดค้างอยู่ ภายในรถมีชิ้นส่วนมนุษย์อยู่ติดเบาะคนขับ ลักษณะเป็นโครงกระดูกมีเนื้อติดบางส่วน ขาทั้ง 2 ข้างพาดไปทางพวงมาลัย

 

เมื่อส่งตรวจสอบ พบว่า ไม่พบกุญแจรถ ประตูรถล็อก มีการปลดเกียร์ว่าง ไฟหน้าปิด เบาะมีการปรับนอน สภาพรถไม่มีความเสียหาย ในรถไม่มีการรื้อค้น ส่วนรอบๆ ที่เกิดเหตุค่อนข้างมืด และบ่อน้ำไม่มีขอบบ่อ แต่ตนก็ไม่มั่นใจว่าสาเหตุจะเป้นการนอนในรถแล้วรถไหลไปเองหรือไม่ เพราะหากรถไหลลงไปจริง คนมีสติก็น่าจะออกมาจากรถได้ไม่ยาก เพราะกระจกขวาก็เปิดอยู่ และผู้ตายไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัย

 

 

ที่มา ข่าวสด

 

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

ชนะเป็นแล้ว ! ไฮไลท์ นอริช 2-3 เชลซี ซิวชัยนัดแรก พรีเมียร์ลีก | The Thaiger ชนะเป็นแล้ว ! ไฮไลท์ นอริช 2-3 เชลซี ซิวชัยนัดแรก พรีเมียร์ลีก | The Thaiger
Premier league5 mins ago

ชนะเป็นแล้ว ! ไฮไลท์ นอริช 2-3 เชลซี ซิวชัยนัดแรก พรีเมียร์ลีก

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ (นัดที่สาม) วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ผล: นอริช ซิตี้ 2-3 เชลซี (HT: 2-2, FT:2-3) เจ้าถิ่น นอริช เปิดบ้านต้อนรับด้วยความมั่นใจหลังจากเกมล่าสุดเอาชนะ นิวคาสเซิ่ล ไปได้...

จอน สโนว์ จาก Game of Thrones จะเข้าร่วมจักรวาล Marvel | The Thaiger จอน สโนว์ จาก Game of Thrones จะเข้าร่วมจักรวาล Marvel | The Thaiger
หนัง37 mins ago

จอน สโนว์ จาก Game of Thrones จะเข้าร่วมจักรวาล Marvel

จอน สโนว์ จาก Game of Thrones จะเข้าร่วมจักรวาล Marvel : ข่าวภาพยนตร์ ครั้งสุดท้ายที่เห็น คิต แฮริงตัน(Kit Harington) คือซีรี่ส์เรื่อง Game of Thrones ในบทบาท จอน...

ทะเลลุกเป็นไฟ!! อั้ม-เมย์-ปุ๊กลุ๊ก ใส่บิกินี่อวดหุ่นสุดแซ่บ | The Thaiger ทะเลลุกเป็นไฟ!! อั้ม-เมย์-ปุ๊กลุ๊ก ใส่บิกินี่อวดหุ่นสุดแซ่บ | The Thaiger
ดาราไทย2 hours ago

ทะเลลุกเป็นไฟ!! อั้ม-เมย์-ปุ๊กลุ๊ก ใส่บิกินี่อวดหุ่นสุดแซ่บ

ทะเลลุกเป็นไฟ!! อั้ม-เมย์-ปุ๊กลุ๊ก ใส่บิกินี่อวดหุ่นสุดแซ่บ งานนี้ไฮโซพกกับไมค์ก็ไปด้วยนะ : ข่าวบันเทิง งานนี้เรียกว่าทะเลต้องลุกเป็นไฟ เมื่อดาราสาวสุดแซ่บอย่างอั้ม พัชราภา พร้อมแก๊งเพื่อนคนดัง เมย์ พิชญ์นาฏ และปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ ไปเที่ยวทะเลมัลดีฟด้วยกัน แถมยังอวดหุ่นสุดเซ็กซี่ในชุดบิกินี่ จนหลายๆ คนต้องฮือฮา และยอมใจในหุ่นไปตามๆ กัน...

24 ส.ค. ถ่ายทอดสด แบงค็อก ยูไนเต็ด พบ การท่าเรือ – ลิงก์ TRUE4U | The Thaiger 24 ส.ค. ถ่ายทอดสด แบงค็อก ยูไนเต็ด พบ การท่าเรือ – ลิงก์ TRUE4U | The Thaiger
ฟุตบอลไทย2 hours ago

24 ส.ค. ถ่ายทอดสด แบงค็อก ยูไนเต็ด พบ การท่าเรือ – ลิงก์ TRUE4U

24 ส.ค. ถ่ายทอดสด โตโยต้า ไทยลีก แบงค็อก ยูไนเต็ด พบ การท่าเรือ – ลิงก์ TRUE4U : ดูบอลแบงค็อก ดูบอลการท่าเรือ ลิงค์ดูบอลไทยลีก ดูบอลไทยลีก แบงค็อก พบ ท่าเรือ...

24 ส.ค. ถ่ายทอดสด นอริช ซิตี้ พบ เชลซี – 11 ตัวจริง พร้อมลิงก์ PPTV | The Thaiger 24 ส.ค. ถ่ายทอดสด นอริช ซิตี้ พบ เชลซี – 11 ตัวจริง พร้อมลิงก์ PPTV | The Thaiger
เชลซี3 hours ago

24 ส.ค. ถ่ายทอดสด นอริช ซิตี้ พบ เชลซี – 11 ตัวจริง พร้อมลิงก์ PPTV

24 ส.ค. ถ่ายทอดสด นอริช ซิตี้ พบ เชลซี – 11 ตัวจริง พร้อมลิงก์ PPTV : ดูบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลเชลซี ลิงก์ดูบอลเชลซี ลิงก์ดูบอล PPTVHD 36...

ไทยตบสุดแรง แซงจีนเข้ารอบชิง ชิงแชมป์เอเชีย | The Thaiger ไทยตบสุดแรง แซงจีนเข้ารอบชิง ชิงแชมป์เอเชีย | The Thaiger
วอลเลย์บอล4 hours ago

ไทยตบสุดแรง แซงจีนเข้ารอบชิง ชิงแชมป์เอเชีย

ไทยตบสุดแรง แซงจีนเข้ารอบชิง วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2019 วอลเลย์บอล – สุดมันส์จริง ๆ สำหรับรอบรองชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2019 ไทย พบ จีน แม้บล็อกจะสูงใหญ่แต่ก็พ่ายให้กับความเก๋าเกม ไทยตบเอาชนะไปได้ 3-1 เซต 23-25 25-22...

ตัวอย่างภาพยนตร์ Lady and The Tramp ฉบับ Live Action กับฉากอันโด่งดัง | The Thaiger ตัวอย่างภาพยนตร์ Lady and The Tramp ฉบับ Live Action กับฉากอันโด่งดัง | The Thaiger
ตัวอย่าง6 hours ago

ตัวอย่างภาพยนตร์ Lady and The Tramp ฉบับ Live Action กับฉากอันโด่งดัง

ตัวอย่างภาพยนตร์ Lady and The Tramp ฉบับ Live Action กับฉากอันโด่งดัง : ตัวอย่างหนัง ดิสนีย์ปล่อยตัวอย่าง พร้อมทั้งโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง Lady and the Tramp หรือ ทรามวัยกับไอ้ตูบ ฉบับ...

24 ส.ค. พรีวิว-บุนเดสลีกา ชาลเก้ 04 VS บาเยิร์น มิวนิค พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger 24 ส.ค. พรีวิว-บุนเดสลีกา ชาลเก้ 04 VS บาเยิร์น มิวนิค พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
Bundesliga6 hours ago

24 ส.ค. พรีวิว-บุนเดสลีกา ชาลเก้ 04 VS บาเยิร์น มิวนิค พร้อมช่องทางรับชม

บุนเดสลีกา เยอรมัน (นัดที่สอง) วันเสาร์ที่ 24 ส.ค 62 ชาลเก้ 04 VS บาเยิร์น มิวนิค ถ่ายทอดสด: PPTV, เวลา : 23.30 น. ราชันสีน้ำเงิน ชาลเก้...

ชัดเจนนะ ! อินเตอร์ คอนเฟิร์ม อิคาร์ดี้ สวมเบอร์ 7 ลุยศึกกัลโช่ฯ ต่อไป | The Thaiger ชัดเจนนะ ! อินเตอร์ คอนเฟิร์ม อิคาร์ดี้ สวมเบอร์ 7 ลุยศึกกัลโช่ฯ ต่อไป | The Thaiger
Serie A6 hours ago

ชัดเจนนะ ! อินเตอร์ คอนเฟิร์ม อิคาร์ดี้ สวมเบอร์ 7 ลุยศึกกัลโช่ฯ ต่อไป

อินเตอร์ มิลาน ยืนยัน เมาโร อิคาร์ดี้ ศูนย์หน้าเจ้าปัญหาชาวอาร์เจนไตน์ จะยังเป็นส่วนหนึ่งในทัพ งูใหญ่ ในฤดูกาล 2019-20 โดยเจ้าตัวจะได้สวมเสื้อหมายเลข 7 ลงเล่นแทนหมายเลข 9 ที่ ลูกากู ได้ไปก่อนหน้า อิคาร์ดี้ เป็นเจ้าของเสื้อหมายเลข 9...

Ewan Mcgregor กลับมารับบท โอบีวัน อีกครั้งในซีรี่ส์ Star Wars | The Thaiger Ewan Mcgregor กลับมารับบท โอบีวัน อีกครั้งในซีรี่ส์ Star Wars | The Thaiger
หนัง6 hours ago

Ewan Mcgregor กลับมารับบท โอบีวัน อีกครั้งในซีรี่ส์ Star Wars

Ewan Mcgregor กลับมารับบท โอบีวัน อีกครั้งในซีรี่ส์ Star Wars : ข่าวภาพยนตร์ หลังจากที่มีข่าวลือมาตลอดว่า ยวน แมคเกรเกอร์(Ewan Mcgregor) ผู้รับบท โอบีวัน เคโนบี ปรมาจารย์เจได จะกลับมาใน Star Wars...

เจ้าเจลงครบ 90 นาที ! ไฮไลท์: ชนาธิป เกมเจ๊าจ่าฝูง โตเกียว เอฟซี 1-1 | The Thaiger เจ้าเจลงครบ 90 นาที ! ไฮไลท์: ชนาธิป เกมเจ๊าจ่าฝูง โตเกียว เอฟซี 1-1 | The Thaiger
ฟุตบอล6 hours ago

เจ้าเจลงครบ 90 นาที ! ไฮไลท์: ชนาธิป เกมเจ๊าจ่าฝูง โตเกียว เอฟซี 1-1

ฟุตบอลเจลีก ญี่ปุ่น 2019 นัดที่ 24 ของฤดูกาล คอนซาโดเล่ ซัปโปโร ที่ก่อนแข่งรั้งอันดับ 6 มี 35 คะแนนเปิด ซัปโปโร โดม รับการมาเยือนของ เอฟซี โตเกียว ทีมจ่าฝูง มี...

ตัวอย่างซีรี่ส์ Star Wars : The Mandalorian อลังการสมการรอคอย | The Thaiger ตัวอย่างซีรี่ส์ Star Wars : The Mandalorian อลังการสมการรอคอย | The Thaiger
ตัวอย่าง7 hours ago

ตัวอย่างซีรี่ส์ Star Wars : The Mandalorian อลังการสมการรอคอย

ตัวอย่างซีรี่ส์ Star Wars : The Mandalorian อลังการสมการรอคอย : ตัวอย่างหนัง หลังจากที่รอคอยกันมาอย่างยาวนาน ดิสนีย์ก็ได้ปล่อยตัวอย่างซีรี่ส์ สงครามดวงดาว Star Wars : The Mandalorian ออกมาให้ได้ชมกันในงาน D23 expo...

Trending