Connect with us

ข่าวไทย

ป.ป.ช. ฟันอดีต ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่ำรวยผิดปกติ กว่า 600 ล้านบาท

Aindravudh

Published

 on

ป.ป.ช. ฟันอดีต ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่ำรวยผิดปกติ กว่า 600 ล้านบาท | The Thaiger
  • follow us in feedly

ป.ป.ช. ฟันอดีต ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่ำรวยผิดปกติ กว่า 600 ล้านบาท

วันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์ที่จัดสรรให้วัดพนัญเชิงวรวิหาร ประจำปีงบประมาณ 2557 – 2558 จากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ และนางพัทธานันท์ (คู่สมรส) ไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่พึงมี

ผลการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่นายนพรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2557 พบเงินฝากและทรัพย์สินต่าง ๆ ของนายนพรัตน์ และนางพัทธานันท์ (คู่สมรส) รวมทั้งบุคคลใกล้ชิด ได้แก่ นางธาริณี ดิตถ์วัชรไพศาล (อดีตคู่สมรส) บุตรหลาน และบุคคลอื่น โดยคณะกรรมการไต่สวน ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้บุคคลทั้ง 8 คน ชี้แจงที่มาของทรัพย์สินแล้วแต่บุคคลดังกล่าว ไม่สามารถพิสูจน์ที่มาของทรัพย์สินได้ ดังนี้

1. ทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ จำนวน 98,659,925.59 บาท ได้แก่ เงินฝากจำนวน 13 บัญชี เป็นเงิน 71,974,350.59 บาท, เงินลงทุน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 12,580,000 บาท และกรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวน 12 กรมธรรม์ มูลค่า 14,105,575 บาท

2. ทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของนางพัทธานันท์ (คู่สมรส) จำนวน 196,039,741.59 บาท ได้แก่ เงินฝาก จำนวน 22 บัญชี เป็นเงิน 122,921,190.40 บาท, เงินลงทุน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 6,815,695.39 บาท, ที่ดินในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 แปลง มูลค่า 760,000 บาท, ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน มูลค่า 3,809,000 บาท และกรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวน 10 กรมธรรม์ รวมมูลค่า 61,733,855.80 บาท

3. ทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของนางธาริณี (อดีตคู่สมรส) จำนวน 131,437,217.45 บาท ได้แก่ เงินฝาก จำนวน 56 บัญชี เป็นเงิน 105,151,313.88 บาท, เงินลงทุน จำนวน 25 รายการ เป็นเงิน 25,235,903.57 บาท และยานพาหนะ จำนวน 1 คัน มูลค่า 1,050,000 บาท

4. ทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของนายธนรัตน์ (บุตร) จำนวน 26,726,284.56 บาท ได้แก่ เงินฝาก จำนวน 10 บัญชี เป็นเงิน 20,843,037.56 บาท, ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ มูลค่า 1,800,000 บาท, ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน มูลค่า 1,014,000 บาท และกรมธรรม์ประกันชีวิต 4 กรมธรรม์ รวมมูลค่า 3,069,247 บาท

5. ทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของนางสาวพิมพ์ภัสสร (บุตร) จำนวน 68,307,397.14 บาท ได้แก่ เงินฝาก จำนวน 31 บัญชี เป็นเงิน 50,597,774.14 บาท, เงินลงทุน จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 9,750,000 บาท, ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวม 3 รายการ (ในกรุงเทพมหานคร 2 รายการ และจังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ) รวมมูลค่า 5,856,489 บาท และกรมธรรม์ประกันชีวิต 3 กรมธรรม์ รวมมูลค่า 2,103,134 บาท

6. ทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของนางสาววรัทยา (หลานของนายนพรัตน์ ) จำนวน 500,000 บาท ได้แก่ ห้องชุด จำนวน 1 ห้อง ในจังหวัดชลบุรี มูลค่า 500,000 บาท

7. ทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของนายปิยชาติ ศรีจันทร์ (บุคคลสนิทของนายนพรัตน์ ) จำนวน 4,500,000 บาท ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 รายการ ในกรุงเทพมหานคร มูลค่า 4,500,000 บาท

8. ทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของนางสาวณัฎฐาภรณ์ ทุน (บุตรของนางพัทธานันท์ ) จำนวน 49,000,000 บาท ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 รายการ ในกรุงเทพมหานคร มูลค่า 49,000,000 บาท

รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติทั้งสิ้นจำนวน 575,170,566.33 บาท ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้เป็นการชั่วคราวแล้วจำนวน 176,032,978.79 บาท

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาแล้ว มีมติส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพื่อขอให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

อ่านข่าวฉบับเต็ม

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าวไทย

เสี่ยอุดรแจกอั่งเปามูลค่ากว่า 5ล้านบาท

thiti

Published

on

เสี่ยอุดรแจกอั่งเปามูลค่ากว่า 5ล้านบาท | The Thaiger
ภาพจาก:thairath.co.th

เสี่ยอุดรแจกอั่งเปามูลค่ากว่า 5ล้านบาท

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 24 มกราคม 2563 นายปรีชา ชัยรัตน์ อายุ 68 ปี หรือเสี่ยปรีชาเจ้าของโรงงานน้ำตาลเริ่มอุดม โรงแรมบ้านเชียง ตลาดปรีชา และกิจการอสังหาริมทรัพย์ พร้อมนางสรรค์นรา ชัยรัตน์ ภริยา พร้อมครอบครัว ได้แจกอั่งปาคนยากจน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้มีการนำเอาเต็นท์มากาง และนำเก้าอี้มาให้ผู้มารับแจกอั่งเปาประมาณ 6 พันคนนั่งรอ และมีการแจกบัตรคิว เพื่อความเป็นระเบียบ โดยให้คนพิการ คนชรา เด็ก เข้ามานั่งรอภายในบ้านเพื่อรับอั่งเปาก่อน โดยได้ทำโรงทานน้ำดื่มและโรตีแจกฟรี 2 หมื่นชิ้น

จากนั้นเวลา 10.00 น. นายปรีชา ได้แจกอั่งเปาซองสีแดง ภายในมีเงินสด 200 บาท จำนวน 2 ล้าน และสำรองจ่ายอีก 3 ล้าน มาแจกโดยให้ชาวบ้านเข้าแถว 2 แถวเดินเข้ามาทางประตูทิศตกวันตก และเมื่อรับแล้วให้เดินออกไปทางประตูทิศตะวันออกเมื่อหมดคนที่ได้บัตรคิว ก็ได้ให้คนที่ไม่มีบัตรคิวเข้ามารับต่อจนกว่าจะหมด นายปรีชา และนางสรรค์นรา กล่าวว่า ตรุษจีนปีนี้ก็เหมือนเช่นทุกปี ไม่ต้องถามว่าแจกอั่งเปาเท่าไหร่ เอาเป็นว่าแจกจนกว่าจะไม่มีคนมารับ ถ้าจะทำบุญก็อย่าไปคิดอะไรมาก ยิ่งปีนี้เศรษฐกิจไม่ดี อีกทั้งมีภัยพิบัติน้ำท่วม ต่อด้วยภัยแล้งที่จะแล้งยาวนาน ดูได้จากคนนำอาหารมาขายริมฟุตปาทจำนวนมาก ถือว่าเศรษฐกิจไม่ดี คนไม่มีปัญญาไปกินก๋วยเตี๋ยว ข้าวแกง ไม่มีเงินไปกินร้านอาหารหรู ต้องซื้อกับข้าวริมทางไปกินที่บ้าน

นายปรีชา กล่าวพร้อมยกมือพนมปนเสียงสะอื้นว่า ผมขอภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้เศรษฐกิจเราดี ช่วยให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขทุกท่าน รู้สึกสงสารประชาชน เศรษฐกิจไม่ดี เราเคยเห็น เราเคยรู้ เราเคยสัมผัสว่า มันเป็นอย่างไร มาเจอแบบนี้มันอดไม่ได้ เรามาถึงตรงนี้ได้เพราะบุญเก่าไม่เป็นอะไร เรามีจึงอยากเผื่อแผ่ให้คนด้อยโอกาส แม้ว่าจะดูน้อยนิด แต่ก็อยากให้ เงินน้อยนิดแต่อาจจะมากมายสำหรับบางคน เรามาช่วยกันให้เศรษฐกิจอุดรธานีดีขึ้น แต่ยังดีใจที่เหตุฆาตกรรมไม่มาก หรือแทบไม่มี ตนเป็นพ่อค้าก็จะช่วยไป คนละไม้ละมือ มันก็จะดีขึ้น”

สุดท้าย ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วเมืองอุดรธานี ช่วยปกปักษ์ รักษา คุ้มครองให้ทุกคนมีร่างกายแข็งแรง ช่วยให้อุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าไปลุล่วงผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเทอญ.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:thairath.co.th

ภาพจาก:thairath.co.th

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวไทย

ราคาทองคำต้อนรับตรุษจีน ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563

thiti

Published

on

ราคาทองคำต้อนรับตรุษจีน ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563 | The Thaiger
ภาพจาก:pixabay.com

ราคาทองคำต้อนรับตรุษจีน ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563

โดยสมาคมค้าทองคำได้ประกาศราคาทองคำ เวลา 15.35 น. (ครั้งที่2)

ทองคำแท่ง รับซื้อ 22,400 บาท

ทองคำแท่ง ขายออก 22,500 บาท

ทองรูปพรรณ รับซื้อ 21,997.16 บาท

ทองรูปพรรณ ขายออก 23,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:goldtraders.or.th

ภาพจาก:pixabay.com

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวไทย

คุณตาวัย75 เข้าใจผิดว่าเปิดเสรีกัญชาแล้ว ขายต้นหน้าธนาคาร

thiti

Published

on

คุณตาวัย75 เข้าใจผิดว่าเปิดเสรีกัญชาแล้ว ขายต้นหน้าธนาคาร | The Thaiger
ภาพจาก:thairath.co.th

คุณตาวัย75 เข้าใจผิดว่าเปิดเสรีกัญชาแล้ว ขายต้นหน้าธนาคาร

วันที่ 24 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.งาว จ.ลำปาง เปิดเผยว่า ช่วงบ่ายวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีนาย สกุล อายุ75ปี ผู้ต้องหานำต้นกัญชาไปขายที่บริเวณลานจอดรถหน้าธนาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ 2 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง จึงเข้าไปตรวจสอบและพบว่าผู้ต้องหานำต้นกัญชาไปขายจริง โดยรับว่าขายในราคา 3 ต้น 200 บาท และสามารถตรวจยึดของกลางที่ภายในรถกระบะได้ 11 ต้น และไปตรวจค้นที่บ้านพบต้นกัญชาอีก 106 ต้น รวมต้นกัญชาของกลางทั้งหมดจำนวน 117 ต้น

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหาได้ลงทะเบียนขอปลูกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแค่เพียง 3 ต้นเท่านั้น ส่วนสาเหตุจะเกิดจากการที่เข้าใจผิดหรือไม่นั้นยังไม่แน่ชัด แต่อยากจะขอเตือนประชาชนว่าการปลูกกัญชานั้นจะต้องมีการตรวจสอบและควบคุมโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และอย่าได้กระทำในลักษณะดังกล่าวเพราะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาผลิตและจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (พืชกัญชา) โดยผิดกฎหมาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:thairath.co.th

ภาพจาก:thairath.co.th

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

พรรคฯ จ่อฟ้อง Crash Landing On You เสนอภาพเกาหลีเหนือในแง่ดีเกินไป | The Thaigerพรรคฯ จ่อฟ้อง Crash Landing On You เสนอภาพเกาหลีเหนือในแง่ดีเกินไป | The Thaiger
บันเทิง2 hours ago

พรรคฯ จ่อฟ้อง Crash Landing On You เสนอภาพเกาหลีเหนือในแง่ดีเกินไป

พรรคฯ จ่อฟ้อง Crash Landing On You เสนอภาพเกาหลีเหนือในแง่ดีเกินไป เมื่อวันที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจนครบาลในกรุงโซล ได้ประกาศว่า พรรค Christian Liberty(พรรคการเมืองขวาจัดของเกาหลีใต้ ที่มีนโยบายต่อต้านเกาหลีเหนือ) ได้ยื่นคำร้องต่อสถานีโทรทัศน์ tvN ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และออกอากาศซีรีส์ชื่อดังเรื่อง Crash Landing...

เสี่ยอุดรแจกอั่งเปามูลค่ากว่า 5ล้านบาท | The Thaigerเสี่ยอุดรแจกอั่งเปามูลค่ากว่า 5ล้านบาท | The Thaiger
ข่าวไทย2 hours ago

เสี่ยอุดรแจกอั่งเปามูลค่ากว่า 5ล้านบาท

เสี่ยอุดรแจกอั่งเปามูลค่ากว่า 5ล้านบาท เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 24 มกราคม 2563 นายปรีชา ชัยรัตน์ อายุ 68 ปี หรือเสี่ยปรีชาเจ้าของโรงงานน้ำตาลเริ่มอุดม โรงแรมบ้านเชียง ตลาดปรีชา และกิจการอสังหาริมทรัพย์ พร้อมนางสรรค์นรา ชัยรัตน์...

ไทยเพิ่มความเข้มรับมือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ช่วงเทศกาลตรุษจีน | The Thaigerไทยเพิ่มความเข้มรับมือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ช่วงเทศกาลตรุษจีน | The Thaiger
ข่าว2 hours ago

ไทยเพิ่มความเข้มรับมือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ช่วงเทศกาลตรุษจีน

ไทยเพิ่มความเข้มรับมือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ช่วงเทศกาลตรุษจีน กระทรวงสาธารณสุข รายงาน เพิ่มความเข้มรับมือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ช่วงเทศกาลตรุษจีน ย้ำมาตรการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาของประเทศไทยเข้มแข็ง ตั้งแต่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ โรงพยาบาล และชุมชน ล่าสุดผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนครปฐม ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นลบติดต่อกัน 2 วัน แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ วันนี้ (24 มกราคม...

อัพเดทอาการ เวนดี้ Red Velvet | The Thaigerอัพเดทอาการ เวนดี้ Red Velvet | The Thaiger
K-Pop2 hours ago

อัพเดทอาการ เวนดี้ Red Velvet

อัพเดทอาการ เวนดี้ Red Velvet จากกรณีที่ เวนดี้ หนึ่งในสมาชิกวง Red Velvet ได้รับบาดเจ็บ ตกเวทีในระดับความสูง 2.5 เมตร จากการฝึกซ้อมในงาน 2019 SBS Gayo Daejeon เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2019 และได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายที่ คือใบหน้า, กระดูกเชิงกรานขวา และข้อมือขวาแตกหัก...

ราคาทองคำต้อนรับตรุษจีน ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563 | The Thaigerราคาทองคำต้อนรับตรุษจีน ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563 | The Thaiger
ข่าวไทย2 hours ago

ราคาทองคำต้อนรับตรุษจีน ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563

ราคาทองคำต้อนรับตรุษจีน ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563 โดยสมาคมค้าทองคำได้ประกาศราคาทองคำ เวลา 15.35 น. (ครั้งที่2) ทองคำแท่ง รับซื้อ 22,400 บาท ทองคำแท่ง ขายออก 22,500 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อ...

คุณตาวัย75 เข้าใจผิดว่าเปิดเสรีกัญชาแล้ว ขายต้นหน้าธนาคาร | The Thaigerคุณตาวัย75 เข้าใจผิดว่าเปิดเสรีกัญชาแล้ว ขายต้นหน้าธนาคาร | The Thaiger
ข่าวไทย3 hours ago

คุณตาวัย75 เข้าใจผิดว่าเปิดเสรีกัญชาแล้ว ขายต้นหน้าธนาคาร

คุณตาวัย75 เข้าใจผิดว่าเปิดเสรีกัญชาแล้ว ขายต้นหน้าธนาคาร วันที่ 24 ม.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.งาว จ.ลำปาง เปิดเผยว่า ช่วงบ่ายวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีนาย สกุล อายุ75ปี ผู้ต้องหานำต้นกัญชาไปขายที่บริเวณลานจอดรถหน้าธนาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ 2 ต.หลวงใต้...

ผลหวยฮานอย 24 มกราคม 2563 หวยฮานอย 24/1/63 | The Thaigerผลหวยฮานอย 24 มกราคม 2563 หวยฮานอย 24/1/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 hours ago

ผลหวยฮานอย 24 มกราคม 2563 หวยฮานอย 24/1/63

ผลหวยฮานอย 24 มกราคม 2563 หวยฮานอย 24/1/63 ผลการออกรางวัลหวยฮานอย 24 มกราคม 2563 4 ตัวตรง – รอผลการออกรางวัลหวยฮานอย 24 มกราคม 3 ตัวตรง – รอผลการออกรางวัลหวยฮานอย...

นางฟ้าซาลอน อัพเดทอาการ จะสู้ให้ถึงที่สุด | The Thaigerนางฟ้าซาลอน อัพเดทอาการ จะสู้ให้ถึงที่สุด | The Thaiger
บันเทิง3 hours ago

นางฟ้าซาลอน อัพเดทอาการ จะสู้ให้ถึงที่สุด

นางฟ้าซาลอน อัพเดทอาการ จะสู้ให้ถึงที่สุด จากกรณีเมื่อวันที่ 22 ม.ค.63 ที่ผ่านมา นายฤชวีพัฒน์ จิราวัฒน์มงคล หรือ กอล์ฟฟี่ เจ้าของแฟนเพจ นางฟ้าซาลอน ซึ่งเป็นจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วย คนพิการ ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงว่าตัวเองป่วยหนัก ด้วยอาการปอดอักเสบและติดเชื้อ ต้องเข้าออกโรงพยาบาลตลอด จนทำงานไม่ได้ จึงประกาศขายร้านเสริมสวย เพื่อนำรายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวเอง ต่อมากอล์ฟฟี่ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ก เพื่ออัพเดทอาการว่า คุณหมอบอกว่า...

ยิ่งลักษณ์ อวยพรตรุษจีน 2563 | The Thaigerยิ่งลักษณ์ อวยพรตรุษจีน 2563 | The Thaiger
ข่าว3 hours ago

ยิ่งลักษณ์ อวยพรตรุษจีน 2563

ยิ่งลักษณ์ อวยพรตรุษจีน 2563 วันที่ 24 มกราคม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า “ตรุษจีนปีนี้ ดิฉันขอส่งมอบความสุขไปยังพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านนะคะ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมา สมปรารถนาทุกประการ เฮงๆ รวยๆ ตลอดทั้งปี...

เม้า พระเอกซีรีส์ดัง มีหนุ่มมาส่ง ดูหวานเกินเพื่อน | The Thaigerเม้า พระเอกซีรีส์ดัง มีหนุ่มมาส่ง ดูหวานเกินเพื่อน | The Thaiger
ดาราไทย3 hours ago

เม้า พระเอกซีรีส์ดัง มีหนุ่มมาส่ง ดูหวานเกินเพื่อน

เม้า พระเอกซีรีส์ดัง มีหนุ่มมาส่ง ดูหวานเกินเพื่อน กลายเป็นเรื่องเม้ากันให้แซ่ด หลังจากที่เพจดัง ออกมาโพสต์ถึงพระเอกซีรี่ส์ดังคนหนึ่ง ที่สาวๆ กรี๊ดและชื่นชอบ แต่กลายเป็นว่า มีคนเห็นว่ามีหนุ่มมาส่งพระเอกรายนี้ที่กองแต่เช้า แถมพฤติกรรมยังดูมากกว่าเพื่อนอีกด้วยนี่สิ ขาเม้าบอกว่าคู่จิ้นในจอก็สู้ไม่ได้เลยด้วย ทางเพจได้เล่าให้ฟังว่า ว่ากันด้วยเรื่องของพระเอกซีรี่ย์ดังคนหนึ่ง ที่สาวๆทั้งหลายหมายปอง อยากได้มาเป็นผัว..กูเองก็เช่นกัน -มีช่วงนึงแฟนคลับออกมาตีกันว่า เอ๊ะ!! พระเอกมีคู้จิ้นเป็นผู้ชาย...

เกือบไม่รอดอีกแล้ว ! คล็อปป์ ซูฮก วูล์ฟ แกร่งทำเอาลูกทีมลิ้นห้อย | The Thaigerเกือบไม่รอดอีกแล้ว ! คล็อปป์ ซูฮก วูล์ฟ แกร่งทำเอาลูกทีมลิ้นห้อย | The Thaiger
ลิเวอร์พูล3 hours ago

เกือบไม่รอดอีกแล้ว ! คล็อปป์ ซูฮก วูล์ฟ แกร่งทำเอาลูกทีมลิ้นห้อย

เยอร์เก้น คล็อปป์ กุนซือ หงส์แดง ลิเวอร์พูล ออกมาให้สัมภาษณ์ชื่นชม วูล์ฟแฮมป์ตัน ว่าทำผลงานได้ดีจนทำให้ทีมของตนเองต้องเหนื่อยอย่างมากกว่าจะปล้นชัยชนะมาได้จากถิ่น โมลินิวซ์ สเตเดี้ยม ลิเวอร์พูล ยังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะต่อเนื่องทำสถิติไร้พ่ายในลีกไปแล้ว 40 นัดติดต่อกัน หลังจากบุกไปเอาชนะ หมาป่า วูล์ฟ 1-2 ได้ถึงถิ่นขยับเข้าใกล้สถิติสูงสุดของ อาร์เซนอล...

ไวรัสโคโรนา จีนเร่งสร้างโรงพยาบาลให้เสร็จใน 10 วัน | The Thaigerไวรัสโคโรนา จีนเร่งสร้างโรงพยาบาลให้เสร็จใน 10 วัน | The Thaiger
ต่างประเทศ3 hours ago

ไวรัสโคโรนา จีนเร่งสร้างโรงพยาบาลให้เสร็จใน 10 วัน

จีนเร่งสร้างโรงพยาบาลให้เสร็จใน 10 วัน เพื่อรองรับผู้ป่วยไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ กว่าพันเตียง จีนสร้างโรงพยาบาล ไวรัสโคโรน่า – สำนักงานข่าวจีนรายงาน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีแหล่งกำเนิดมาจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อแล้ว เฉพาะในประเทศจีนกว่า 830 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตพุ่งเป็นกว่า 25...

Trending