Connect with us

ข่าวไทย

นายกรัฐมนตรี ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์

The Thaiger & The Nation

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

นายกรัฐมนตรี ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ | The Thaiger
 • follow us in feedly

นายกฯ ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์

23 พฤษภาคม – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงกลาโหม 2 ฉบับ ได้แก่เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8 และ ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563

(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563

 • ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงกลาโหมฉบับเก่า
 • ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งตามหน่วยงานดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ
  • ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  • กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  • สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
  • กรมพระธรรมนูญ
  • กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
  • กรมสรรพาวุธทหารบก
  • กรมสรรพาวุธทหารเรือ
  • กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
  • กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
  • กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
  • ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ

อ่านฉบับเต็ม > คลิก

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563

 • ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงกลาโหมฉบับเก่า
 • ให้ข้าราชการในสังกัดการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
  • ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ
  • ปลัดกรุงเทพฯ
  • ผู้อำนวยการเขต
 • ให้ข้าราชการในสังกัดการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
  • ผู้ว่าราชการจังหวัด
  • ปลัดจังหวัด นายอำเภอ
  • เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ

อ่านฉบับเต็ม > คลิก

นายกรัฐมนตรี ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ | News by The Thaiger

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

Thailand's fastest growing portal for news and information, in association with The Nation.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวไทย

เปิดลิสต์กิจการผ่อนปรนระยะ 3 ฟิตเนส เสริมสวย นวด -อาบอบนวดปิดต่อ

Aindravudh

Published

on

เปิดลิสต์กิจการผ่อนปรนระยะ 3 ฟิตเนส เสริมสวย นวด -อาบอบนวดปิดต่อ | The Thaiger

เช็กด่วน ผ่อนปรนระยะ 3 มีกิจการใดเปิดบ้าง ฟิตเนส ขยายเปิดห้าง นวด สปา สนามกีฬา

เวลา 12.00 น. ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ชี้แจงรายละเอียดหลังการประชุม ศบค. ถึงการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรม ในระยะที่ 3 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเผยที่ประชุม ศบค. วันนี้ มีมติให้ผ่อนผันการใช้อาคาร/สถานที่ ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาเพื่อใช้ในการสอบคัดเลือกหรือการอบรมระยะสั้น รวมถึงอนุญาตให้เปิดโรงเรียนเอกชนเฉพาะประเภทวิชาชีพ ประเภทศิลปะการกีฬา แต่ยังไม่ให้เปิดการเรียนการสอน

กิจการที่จะปลดล็อกในการผ่อนคลายระยะที่ 3

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1.กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ได้แก่

การขยายระยะเวลาเปิดดำเนินการของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ จนถึงเวลา 21.00 น.

การอนุญาตให้เปิดศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ โดยพื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตร.ม. ถึงเวลา 21.00 น.

การอนุญาตให้เปิดสนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง จะต้องเน้นมาตรการเว้นระยะห่าง Social Distancing

อนุญาตให้เปิดร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรี ซึ่งสามารถให้บริการได้รายละไม่เกิน 2 ชม.

การอนุญาตให้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน แต่เพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้จะไม่มีการเรียนการสอน

2.กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการที่สามารถผ่อนคลาย ได้แก่

การเปิดคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณใบหน้าและสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ

การเปิดสถานบริการเพื่อสุขภาพ อาทิ การนวดสปา นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า โดยให้บริการแต่ละรายไม่เกิน 2 ชม. งดการอบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำ และกิจการอาบอบนวด

การเปิดสถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ให้สามารถทำกิจกรรมได้ทั้งหมด

การเปิดสนามกีฬาเพื่อออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม อาทิ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล มวย และวอลเลย์บอล

การเปิดสถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต โรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน เฉพาะเพื่อการออกกำลังกาย ฝึกซ้อม เท่านั้น

การเปิดสถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ

การเปิดสระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมน้ำในบึง อาทิ เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ การเปิดโรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน

การเปิดสวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก คือ สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ เว้นระยะห่าง Social Distancing ตรวจวัดอุณหภูมิ และจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการเสมอ

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ยังคงไว้ ทั้งการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศไทย บก น้ำและอากาศ การปรับระยะเวลาห้ามออกนอกเคหสถานเป็น 23.00 น. – 03.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น การให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ภายใต้ข้อกำหนดของแต่ละจังหวัดนั้น ๆ รวมถึงขยายระยะเวลาการเปิดห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ให้เปิดบริการได้ถึง 21.00 น.

ในตอนท้าย เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติย้ำถึงเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดมาตรการเคอร์ฟิวห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันกลุ่มบุคคลมั่วสุม ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ดังนั้น การปรับลดช่วงเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย
ที่มา: ข่าวทำเนียบรัฐบาล

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

สื่อไทย

KERASTASE เปิดตัว Online Store ครั้งแรกในไทยใน LazMall

The Thaiger

Published

on

KERASTASE เปิดตัว Online Store ครั้งแรกในไทยใน LazMall | The Thaiger

เคเรสตาส (KERASTASE) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะลักซ์ชัวรี่ระดับมืออาชีพอันดับ 1 จากฝรั่งเศส ภายใต้บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวKerastase X LazMall เพื่อประสบการณ์การช้อปรูปแบบใหม่ออนไลน์บนลาซาด้า ส่งโปรโมชั่นสุดพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟฉลองช่องทางใหม่

ครั้งแรกของเคเรสตาส (KERASTASE) ร่วมกับลาซมอลล์ (LazMall) ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ แหล่งรวมสินค้าออฟฟิเชียลแท้ๆ ส่งตรงจากแบรนด์ถึงมือนักช้อปอย่างรวดเร็ว ฟรีค่าจัดส่ง และเชื่อถือได้ 100% เอาใจสายบิวตี้แฮร์แคร์ให้สวยมั่นใจอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าออนไลน์ชอปเปอร์เพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์ Top 4 Most Love Iconic Products ของ เคเรสตาส ได้แก่

 • New 8H Magic Night Serum” เซรั่มฟื้นบำรุงพร้อมเติมความชุ่มชื้นให้เส้นผมยาวนานใน 8 ชั่วโมงที่คุณนอนหลับ พร้อมกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์
  KERASTASE เปิดตัว Online Store ครั้งแรกในไทยใน LazMall | News by The Thaiger
 • Resistance Masque Therapiste” ที่สุดแห่งการฟื้นบำรุงล้ำลึก ไอเท็มมาส์กดูแลผมเสียสุดปัง

  KERASTASE เปิดตัว Online Store ครั้งแรกในไทยใน LazMall | News by The Thaiger

 • Specifique Bain Prevention Shampoo” แชมพูลดการหลุดร่วงของเส้นผม ทำความสะอาดและกระตุ้นการไหลเวียนของหนังศีรษะ ขั้นตอนแรกของหนังศีรษะสุขภาพดี
  KERASTASE เปิดตัว Online Store ครั้งแรกในไทยใน LazMall | News by The Thaiger
 • Specifique Intense Anti Hair Loss Serum” เซรั่มหยอดหนังศีรษะ ต่อมรากผมแข็งแรง เพิ่มความยืดหยุ่นและลดการแข็งตึงของคอลลาเจนบนหนังศีรษะ ช่วยให้เส้นผมหลุดร่วงน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

  KERASTASE เปิดตัว Online Store ครั้งแรกในไทยใน LazMall | News by The Thaiger

เคเรสตาสเตรียมโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับผู้ที่ช้อปผ่านลาซมอลล์ในช่วงเปิดตัวเดือนมิถุนายนนี้ รับรองว่าถูกใจขาช้อป ได้แก่

 • Pre-Sale วันที่ 1-8 มิถุนายน 2563 รับของขวัญสุดพิเศษ เซฟไปกว่า 30-40%
 • วัน D-Day Grand Launch9 มิถุนายน 2563 รับเพิ่มไปอีกแบบไม่ต้องลุ้นกับคูปอง ผลิตภัณฑ์ขนาดเดินทาง และขนาดทดลองที่เหมาะกับสภาพเส้นผมของแต่ละบุคคลได้ทันทีพิเศษตลอดวัน (ตามเงื่อนไขที่ทางร้านค้ากำหนด)!
 • After Party 10-11มิถุนายน 2563 แคมเปญโปรโมชั่นพิเศษกันแบบเป็นเซ็ทเอาใจลูกค้านักช้อปอย่างต่อเนื่อง

เคเรสตาสการันตีความคุณภาพความพอใจ ด้วยนโยบาย Try Before You Buy” ให้ลูกค้าได้รับสินค้าขนาดทดลองกลับไปใช้แบบฟรีๆ ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าในครั้งต่อไป และนโยบายSatisfaction Guarantee” ที่แบรนด์ยินดีรับสินค้าคืนหากลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจ ตลอดจนข้อเสนอสุดพิเศษด้วย “โปรแกรมปรนนิบัติเพื่อผมสวยสมบูรณ์แบบด้วยศาสตร์ของเคเรสตาส” ได้ที่ซาลอนชั้นนำในเครือเคเรสตาสที่ร่วมรายการ (เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด) เพื่อให้สายบิวตี้นักช้อปทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์การปรนนิบัติเส้นผมและหนังศรีษะกับสุดยอดผลิตภัณฑ์โปรเฟสชั่นแนลแฮร์แคร์จากเคเรสตาสกลับไปอย่างประทับใจที่สุด

เชิญสัมผัสประสบการณ์ของศาสตร์ชั้นเอกแห่งการปรนนิบัติเส้นผมและหนังศีรษะได้แล้ววันนี้ในแอพพลิเคชั่นลาซมอลล์และซาลอนเคเรสตาสซึ่งจะทำให้ทุกท่านรักแบรนด์ดังระดับโลกแบรนด์นี้

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวไทย

ขั้นตอนยื่นอุทธรณ์สิทธิเยียวยาเกษตรกร 5000

Aindravudh

Published

on

ขั้นตอนยื่นอุทธรณ์สิทธิเยียวยาเกษตรกร 5000 | The Thaiger

ขั้นตอนยื่นอุทธรณ์สิทธิเยียวยาเกษตรกร 5000 (กรณีรายชื่อตกหล่นจากการเยียวยา)

อุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร – จากกรณีรัฐบาลออกมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อคนเป็นเวลา 3 เดือน เป้าหมาย 10 ล้านคน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยวันนี้ (29 พ.ค.) จะโอนเงินให้เกษตรกรกลุ่มที่ 1 และวันที่ 30-31 พ.ค. เป็นเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ตามที่่ได้เสนอไปแล้วนั้น

สำหรับกรณีของเกษตรกรที่รายชื่อตกหล่นจากการเยียวยา ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เงินเยียวยาเกษตรกรทุกคนที่มีสิทธิ์ต้องได้ กรณีไม่มีชื่อ ถูกตัดสิทธิ์ รีบยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองที่หน่วยงานส่วนภูมิภาคของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 8 แห่ง และตรวจสอบสถานะอุทรณ์ได้ทางเว็บไซต์ moac.go.th

ที่ทำการทั้ง 8 แห่งได้แก่

 1. สำนักงานเกษตรอำเภอ และจังหวัด
 2. สำนักงานประมงอำเภอ และจังหวัด
 3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และจังหวัด
 4. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
 5. เขตบริหารอ้อย และน้ำตาลทราย 1 – 8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายภาคที่ 1- 4
 6. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
 7. การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
 8. สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด

เกษตรกรไปยื่นของอุทธรณ์ด้วยตนเอง โดยแจ้งชื่อนามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่และรายละเอียดของอาชีพ จากนั้นเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค/หน่วยงานต้นสังกัดจะตรวจสอบ ใช้ระยะเวลา 3 วัน จากนั้นจะให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณา 5 วัน

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป
เปิดลิสต์กิจการผ่อนปรนระยะ 3 ฟิตเนส เสริมสวย นวด -อาบอบนวดปิดต่อ | The Thaiger
ข่าวไทย13 mins ago

เปิดลิสต์กิจการผ่อนปรนระยะ 3 ฟิตเนส เสริมสวย นวด -อาบอบนวดปิดต่อ

แนวทาง ! กิ๊กส์ ยอมรับยก หงส์แดง เป็นต้นแบบคุมทีมชาติเวลส์ | The Thaiger
ลิเวอร์พูล23 mins ago

แนวทาง ! กิ๊กส์ ยอมรับยก หงส์แดง เป็นต้นแบบคุมทีมชาติเวลส์

KERASTASE เปิดตัว Online Store ครั้งแรกในไทยใน LazMall | The Thaiger
สื่อไทย31 mins ago

KERASTASE เปิดตัว Online Store ครั้งแรกในไทยใน LazMall

ชื่นใจ ! เผยกำหนดการวันเวลาแข่งขัน พรีเมียร์ลีก | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก52 mins ago

ชื่นใจ ! เผยกำหนดการวันเวลาแข่งขัน พรีเมียร์ลีก

แก้ม วิชญาณี โพสต์ เคยถูกไซเบอร์บูลลี่จนสุขภาพจิตเสีย | The Thaiger
บันเทิง2 hours ago

แก้ม วิชญาณี โพสต์ เคยถูกไซเบอร์บูลลี่จนสุขภาพจิตเสีย

จอร์จฟลอยด์: นายกเทศมนตรีโพสต์ฉาว ‘ถ้าคุณบอกว่าหายใจไม่ออก แสดงว่าคุณกำลังหายใจ’ | The Thaiger
ต่างประเทศ2 hours ago

จอร์จฟลอยด์: นายกเทศมนตรีโพสต์ฉาว ‘ถ้าคุณบอกว่าหายใจไม่ออก แสดงว่าคุณกำลังหายใจ’

แมน การิน ชี้แจงยังรักเกลดี ข่าวไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาส่วนตัว | The Thaiger
บันเทิง2 hours ago

แมน การิน ชี้แจงยังรักเกลดี ข่าวไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาส่วนตัว

ขั้นตอนยื่นอุทธรณ์สิทธิเยียวยาเกษตรกร 5000 | The Thaiger
ข่าวไทย2 hours ago

ขั้นตอนยื่นอุทธรณ์สิทธิเยียวยาเกษตรกร 5000

โควิด-19 29 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย | The Thaiger
ข่าว2 hours ago

โควิด-19 29 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย

หลิว อาจารียา เซ็ง! หลังส่งคุกกี้ให้ลูกค้า เปิดออกมาขนส่งทำเละ | The Thaiger
บันเทิง3 hours ago

หลิว อาจารียา เซ็ง! หลังส่งคุกกี้ให้ลูกค้า เปิดออกมาขนส่งทำเละ

กรมศุลกากร ชี้แจงกรณี ไฮโซสาวอ้างชื่อ เคลียร์ของออกให้ได้ | The Thaiger
ข่าวไทย3 hours ago

กรมศุลกากร ชี้แจงกรณี ไฮโซสาวอ้างชื่อ เคลียร์ของออกให้ได้

ลดเวลาเคอร์ฟิว เป็น 5 ทุ่ม-ตี 3 | The Thaiger
ข่าว3 hours ago

ลดเวลาเคอร์ฟิว เป็น 5 ทุ่ม-ตี 3

สิตางศุ์ ชี้แจง หลังหลายคนถามเป็นญาติพี่น้องกับ ไอซ์ อภิษฎา จริงมั้ย (คลิป) | The Thaiger
บันเทิง3 hours ago

สิตางศุ์ ชี้แจง หลังหลายคนถามเป็นญาติพี่น้องกับ ไอซ์ อภิษฎา จริงมั้ย (คลิป)

โควิดก็ต้านไม่อยู่ ทุเรียนไทย 4 เดือนส่งออกจีนขยาย 78% | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 hours ago

โควิดก็ต้านไม่อยู่ ทุเรียนไทย 4 เดือนส่งออกจีนขยาย 78%

สถานการณ์โควิด-19 29 พ.ค. โลกติดเชื้อ 5.8 ล้าน ตาย 3.6 แสน | The Thaiger
ข่าวไทย4 hours ago

สถานการณ์โควิด-19 29 พ.ค. โลกติดเชื้อ 5.8 ล้าน ตาย 3.6 แสน

ผลหวยฮานอย 28 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 28/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย24 hours ago

ผลหวยฮานอย 28 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 28/5/63

ผลหวยฮานอย 27 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 27/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ผลหวยฮานอย 27 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 27/5/63

ผลหวยฮานอย 26 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 26/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ผลหวยฮานอย 26 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 26/5/63

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63

ผลหวยฮานอย 23 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 23/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ผลหวยฮานอย 23 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 23/5/63

ผลหวยฮานอย 22 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 22/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย7 days ago

ผลหวยฮานอย 22 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 22/5/63

ราคาทองวันนี้ 29 พ.ค. ทองลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ5 hours ago

ราคาทองวันนี้ 29 พ.ค. ทองลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450

ราคาทองวันนี้ 28 พ.ค. ทองเที่ยงขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ1 day ago

ราคาทองวันนี้ 28 พ.ค. ทองเที่ยงขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450

ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค. ทองเย็นลงอีก 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,300 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ2 days ago

ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค. ทองเย็นลงอีก 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,300

ตรวจหวยลาว 28 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 28/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย20 hours ago

ตรวจหวยลาว 28 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 28/5/63

ตรวจหวยลาว 27 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 27/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ตรวจหวยลาว 27 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 27/5/63

ราคาทองวันนี้ 26 พ.ค. ทองบ่ายลด 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 26 พ.ค. ทองบ่ายลด 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

ตรวจหวยลาว 25 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 25/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ตรวจหวยลาว 25 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 25/5/63

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. ทองขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ4 days ago

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. ทองขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700

สถานการณ์โควิด-19 29 พ.ค. โลกติดเชื้อ 5.8 ล้าน ตาย 3.6 แสน | The Thaiger
ข่าวไทย4 hours ago

สถานการณ์โควิด-19 29 พ.ค. โลกติดเชื้อ 5.8 ล้าน ตาย 3.6 แสน

Trending