Connect with us

ข่าวไทย

การรถไฟเตรียมเปิดเดินทางข้ามจังหวัด 11 มิถุนายนนี้ เปิดจองตั๋วล่วงหน้า

Aindravudh

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

การรถไฟเตรียมเปิดเดินทางข้ามจังหวัด 11 มิถุนายนนี้ เปิดจองตั๋วล่วงหน้า | The Thaiger
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
  • follow us in feedly

การรถไฟฯ พร้อมเปิดเดินขบวนรถทางไกล และขบวนรถชานเมือง(เพิ่มเติม) ภายหลัง ศบค. มีมาตรการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เริ่มเปิดให้บริการ 11 มิถุนายนนี้

ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงาน การรถไฟแห่งประเทศ ประกาศเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการเดินขบวนรถโดยสารทางไกล ขบวนรถชานเมือง ขบวนรถธรรมดา และขบวนรถท้องถิ่น(เพิ่มเติม) ภายหลังมีมาตรการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดให้รถโดยสารสาธารณะสามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางขบวนรถโดยสารทางไกล สามารถจองล่วงก่อนเดินทางได้ 30 วัน เริ่มเปิดจองวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และให้ยานพาหนะ ผู้โดยสาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะที่เป็นการขนส่งคนหรือสินค้าระหว่างจังหวัดที่เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทาง ก่อนเวลา 23.00 น. และถึงจังหวัดปลายทางหลังเวลา 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น สามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถานได้ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกและตามผลการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณะสุข ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนมีความต้องการในการเดินทางมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยรถไฟ ทั้งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกล ข้ามเขตพื้นที่จังหวัด การรถไฟฯ จึงได้ประกาศเปิดเดินขบวนรถโดยสารทางไกล ขบวนรถชานเมือง ขบวนรถธรรมดา และขบวนรถท้องถิ่น (เพิ่มเติม) จำนวน 108 ขบวน เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการผ่อนคลายการเดินทาง ระยะที่ 3 เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สำหรับขบวนรถที่เปิดให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ มีดังนี้

1. ขบวนรถโดยสารทางไกล เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จำนวน 20 ขบวน (ไป-กลับ) ดังนี้

1.1 สายเหนือ

ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 (เที่ยวไป) จำนวน 2 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษ(ดีเซลราง)

ที่ 7 และขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9 (กรุงเทพ – เชียงใหม่)

ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 (เที่ยวกลับ) จำนวน 2 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษ(ดีเซลราง)

ที่ 8 และขบวนรถด่วนพิเศษที่ 10 (เชียงใหม่ – กรุงเทพ)

1.2 สายตะวันออกเฉียงเหนือ

ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 (เที่ยวไป) จำนวน 3 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 23 ขบวนรถด่วนพิเศษ(ดีเซลราง)ที่ 71 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี) และขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25 (กรุงเทพ – หนองคาย)

ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 (เที่ยวกลับ) จำนวน 3 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 24 ขบวนรถด่วนพิเศษ(ดีเซลราง)ที่ 72 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี) และขบวนรถด่วนพิเศษที่ 26 (หนองคาย – กรุงเทพ)

1.3 สายใต้

ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 (เที่ยวไป) จำนวน 5 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31 (กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่) ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37 (กรุงเทพ – สุไหงโกลก) ขบวนรถด่วนพิเศษ(ดีเซลราง)ที่ 43 (กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี) ขบวนรถด่วนที่ 83 (กรุงเทพ – ตรัง) และขบวนรถเร็วที่ 175 (ชุมทางหาดใหญ่ – สุไหงโก-ลก) (**ขบวนรถที่ 31 และ 37 งดให้บริการรับ – ส่ง ผู้โดยสารที่ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ขบวนที่ 83 งดให้บริการรับ – ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีบางสะพานใหญ่ และชุมพร**)

ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 (เที่ยวกลับ) จำนวน 5 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 32 (ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ) ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 38 (สุไหงโกลก – กรุงเทพ) และขบวนรถด่วนพิเศษ(ดีเซลราง)ที่ 40 (สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ) ขบวนรถด่วนที่ 84 (ตรัง – กรุงเทพ) และขบวนรถเร็วที่ 176 (สุไหงโก-ลก – ชุมทางหาดใหญ่) (**ขบวนรถที่ 32 และ 38 งดให้บริการรับ – ส่ง ผู้โดยสารที่ชุมพร และสุราษฎร์ธานี และขบวน 84 ให้บริการรับ-ส่ง ผู้โดยสารที่ชุมพร และบางสะพานใหญ่ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว**)

2. ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถธรรมดา และขบวนรถท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จำนวน 88 ขบวน (ไป-กลับ) ดังนี้

2.1 สายเหนือ ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 15 ขบวน
2.2 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 12 ขบวน
2.3 สายใต้ ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 18 ขบวน
2.4 สายตะวันออก ขบวนรถธรรมดา จำนวน 15 ขบวน​
​2.5 สายแม่กลอง – บ้านแหลม ขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 6 ขบวน
​2.6 สายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย ขบวนรถธรรมดา จำนวน 22 ขบวน

นอกจากนี้ ได้ขยายระยะเวลาให้บริการขบวนรถโดยสารพิเศษ ที่ 9051/9052 (กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ) ขบวนรถโดยสารพิเศษ ที่ 9071/9072 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ) และขบวนรถโดยสารพิเศษ ที่ 9075/9076 (กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ) ขยายเวลาให้บริการเพิ่มอีก 30 วัน (ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2563) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติม

นายนิรุฒฯ กล่าวต่อว่า ในด้านมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด โดยให้พนักงานด้านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และถุงมือยางและ Face shield ตลอดเวลาที่ให้บริการ การตรวจคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มข้น การจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง ทั้งบริเวณสถานีและบนขบวนรถ การรักษาระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืน / นั่ง ให้ชัดเจน ทั้งที่สถานีและขบวนรถ โดยจำกัดการจำหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่ร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด เมื่อจำหน่ายเต็มตามที่ระบุแล้ว จะไม่จำหน่ายตั๋วอีกรวมทั้งตั๋วไม่มีที่นั่ง (ตั๋วยืน) และการงดจำหน่ายอาหารบนขบวนรถ หากผู้โดยสารที่เดินทางไกลเกินกว่า 3 ชั่วโมง ให้เตรียมอาหารไปรับประทานเอง และจะดำเนินการติดตั้ง แอปพลิเคชั่น (application) “ไทยชนะ” ที่สถานีและบนขบวนรถ (เป็นรายตู้/โบกี้) เพื่อใช้ควบคุมการเข้าออกของผู้โดยสารที่มาใช้บริการผ่าน Check-in และ Check-out จากแอปพลิเคชั่นดังกล่าว

สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถโดยสารทางไกล สามารถจองล่วงได้ 30 วัน
ก่อนเดินทาง โดจะเริ่มเปิดจองตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดเวลาต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สถานีรถไฟ หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวไทย

ด่วน! ฌอน ชี้แจง รับเงินบริจาค ไม่ใช่แค่ 8 แสนบาท แจ้งยอดผิด (คลิป)

P. Wanutch

Published

on

ด่วน! ฌอน ชี้แจง รับเงินบริจาค ไม่ใช่แค่ 8 แสนบาท แจ้งยอดผิด (คลิป) | The Thaiger

ด่วน! ฌอน ชี้แจง รับเงินบริจาค ไม่ใช่แค่ 8 แสนบาท แจ้งยอดผิด (คลิป)

จากกรณีดราม่า ฌอน บูรณะหิรัญ ไลฟ์โค้ชชื่อดัง เปิดรับเงินบริจาคช่วยไฟป่าดับไฟป่าดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ แต่เจ้าหน้าที่ออกมาเปิดเผยว่าไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเลย ต่อมาฌอนก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวดังกล่าว และชี้แจงเรื่องได้รับเงินบริจาคกว่า 800,000 บาท

จากนั้นก็มีคนตั้งประเด็นถึงหลายๆ เรื่องเนื่องจากอยากได้หลักฐานชัดเจน และอยากให้โชว์สเตทเมนต์อย่างละเอียด และฌอนเองก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่อย่างใด จนมีข่าวลือว่าฌอนเดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว

ล่าสุดวันนี้ (7 ก.ค.) ฌอนได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอลงบนเพจเฟสบุ๊กเพื่อชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว โดยฌอนบอกว่า

“วันที่ 27 มิถุนายน เกิดคำถามขึ้นจากเพจหนึ่งทางออนไลน์ เข้ามาเรื่องการบริจาค ณ เวลานั้นผมรู้สึกเป็นห่วง และ มีเจตนาที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจ จึงได้รีบร้อนออกมาชี้แจงทางโพสต์ในเฟสบุ๊ค ผมขออภัยในความไม่รอบคอบในการจัดการการบริจาคทั้งหมด ความหละหลวมในการนำเสนอข้อมูลในชุดแรก สื่อสารไปตั้งแต่ยังรวบรวมข้อมูลไม่ครบถ้วนดี

วันนั้นผมรีบร้อนอยากรีบสื่อสารให้เร็วที่สุดเพราะห่วงความรู้สึกเพื่อนๆ ที่ไว้ใจผมและบริจาคเข้ามา จึงสื่อสารข้อมูลตัวเลขออกไปไม่ครบถ้วน

– ณ เวลานั้นผมไม่ได้อยู่บ้าน และ ไม่ทันเช็คให้รอบคอบ
จึงรีบให้ทีมงานสรุปยอดเท่าที่มีใบเสร็จที่รวบรวมไว้และยืนยันได้ ณ เวลานั้น โดยได้แจ้งในเพจไปว่ายอดบริจาค 875,741.53 บาท แต่ที่จริงยอดนั้นคือยอดที่ได้ใช้ไปโดยรวมจากใบเสร็จในขณะนั้น (มีการใช้คำผิด)

ภายหลังเมื่อตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนก็พบว่ามียอดที่ใช้ไปตามใบเสร็จทั้งสิ้น 991,541.36 บาท และในบัญชีนี้มีเงินเข้ามาในช่วงเวลาที่รับบริจาคทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,338,644.01 บาท

– ในทันทีที่ทราบว่ามีข้อมูลตกหล่นจึงคิดว่าควรมีหน่วยงานกลาง ที่เชื่อถือได้มาตรวจสอบในวันที่ 29 มิ.ย. ผมรีบยื่นจดหมายถึงหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ให้จัดทีมเข้ามาตรวจสอบ Statement บัญชีที่รับบริจาคและบัญชีอื่น ๆ รวมทั้งใบเสร็จ

– ผมได้แสดงหลักฐานทั้งหมด ต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่าผมไม่ได้นำเงินส่วนใดไปใช้เรื่องส่วนตัวเลย

– ทั้งนี้ มีผู้บริจาคสามารถที่ขอเงินคืน 2 ราย ได้ดำเนินการคืนเงินแล้ว รายละ 100 และ 200 บาท จำนวนรวม 300 บาท จากการที่ผมไม่รอบคอบ คิดไม่ถี่ถ้วนในการจัดการเงินบริจาค

ผมขอน้อมรับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ และ สื่อต่างๆที่ ปรารถนาดี ผมขอแสดงความรับผิดชอบโดยจะรวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ ส่งมอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเรื่องไฟป่าต่อไป จำนวนเงินดังนี้

ยอดบริจาค(ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน)
การโอนเข้าจำนวน 5,974 ครั้ง Statement 167 แผ่น
เป็นจำนวนเงิน 1,338,644.01 บาท รวมกับ

1.เงินอีกส่วนที่เข้ามาในบัญชีบริษัทและบัญชีส่วนตัวที่จำนวน
จำนวน 41 ครั้ง เป็นยอดรวม 3,501.95 บาท
ซึ่งเราสันนิษฐานว่าอาจเป็นเงินที่ผู้โอนมีเจตนาเพื่อร่วมบริจาค

2. เงินที่เข้ามาหลังจากปิดบริจาคหลังจากวันที่ 1 พ.ค.ถึง 28 มิถุนายน
มีผู้โอนเข้ามาอีก 50 ครั้ง เป็นยอดรวม 4,189.92 บาท

3. เงินที่เข้ามาหลังจากปิดบริจาคหลังจากวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม
มีผู้โอนเข้ามาอีก 49 ครั้ง เป็นยอดรวม 551.85 บาท
รวมจำนวนทั้งหมดหลังจากนำเลขบัญชีออกจาก Post รับบริจาค 4741.77 บาท

รวมจำนวนเงินทั้งหมดที่จะส่งมอบ 1,346,887.73 บาท
เมื่อได้ส่งมอบให้แก่หน่วยงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว
ผมจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป”

จากฌอน บูรณะหิรัญ 7 กรกฏาคม พ.ศ.2563

วันที่ 27 มิถุนายนเกิดคำถามขึ้นจากเพจหนึ่งทางออนไลน์ เข้ามาเรื่องการบริจาคณ เวลานั้นผมรู้สึกเป็นห่วง และ มีเจตนาที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจจึงได้รีบร้อนออกมาชี้แจงทางโพสต์ในเฟสบุ๊คผมขออภัยในความไม่รอบคอบในการจัดการการบริจาคทั้งหมด ความหละหลวมในการนำเสนอข้อมูลในชุดแรก สื่อสารไปตั้งแต่ยังรวบรวมข้อมูลไม่ครบถ้วนดี วันนั้นผมรีบร้อนอยากรีบสื่อสารให้เร็วที่สุดเพราะห่วงความรู้สึกเพื่อน ๆ ที่ไว้ใจผมและบริจาคเข้ามา จึงสื่อสารข้อมูลตัวเลขออกไปไม่ครบถ้วน- ณ เวลานั้นผมไม่ได้อยู่บ้าน และ ไม่ทันเช็คให้รอบคอบจึงรีบให้ทีมงานสรุปยอดเท่าที่มีใบเสร็จที่รวบรวมไว้และยืนยันได้ ณ เวลานั้นโดยได้แจ้งในเพจไปว่ายอดบริจาค 875,741.53 บาทแต่ที่จริงยอดนั้นคือยอดที่ได้ใช้ไปโดยรวมจากใบเสร็จในขณะนั้น (มีการใช้คำผิด)ภายหลังเมื่อตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนก็พบว่ามียอดที่ใช้ไปตามใบเสร็จทั้งสิ้น 991,541.36 บาทและในบัญชีนี้มีเงินเข้ามาในช่วงเวลาที่รับบริจาคทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,338,644.01 บาท – ในทันทีที่ทราบว่ามีข้อมูลตกหล่นจึงคิดว่าควรมีหน่วยงานกลาง ที่เชื่อถือได้มาตรวจสอบในวันที่ 29 มิ.ย. ผมรีบยื่นจดหมายถึงหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ให้จัดทีมเข้ามาตรวจสอบ Statement บัญชีที่รับบริจาคและบัญชีอื่น ๆ รวมทั้งใบเสร็จ – ผมได้แสดงหลักฐานทั้งหมด ต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่าผมไม่ได้นำเงินส่วนใดไปใช้เรื่องส่วนตัวเลย- ทั้งนี้ มีผู้บริจาคสามารถที่ขอเงินคืน 2 ราย ได้ดำเนินการคืนเงินแล้ว รายละ 100 และ 200 บาท จำนวนรวม 300 บาท จากการที่ผมไม่รอบคอบ คิดไม่ถี่ถ้วนในการจัดการเงินบริจาค ผมขอน้อมรับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ และ สื่อต่างๆที่ปรารถนาดี ผมขอแสดงความรับผิดชอบโดยจะรวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ ส่งมอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเรื่องไฟป่าต่อไปจำนวนเงินดังนี้ ยอดบริจาค(ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน)การโอนเข้าจำนวน 5,974 ครั้ง Statement 167 แผ่น เป็นจำนวนเงิน 1,338,644.01 บาท รวมกับ1.เงินอีกส่วนที่เข้ามาในบัญชีบริษัทและบัญชีส่วนตัวที่จำนวน จำนวน 41 ครั้ง เป็นยอดรวม 3,501.95 บาท ซึ่งเราสันนิษฐานว่าอาจเป็นเงินที่ผู้โอนมีเจตนาเพื่อร่วมบริจาค2. เงินที่เข้ามาหลังจากปิดบริจาคหลังจากวันที่ 1 พ.ค.ถึง 28 มิถุนายน มีผู้โอนเข้ามาอีก 50 ครั้ง เป็นยอดรวม 4,189.92 บาท 3. เงินที่เข้ามาหลังจากปิดบริจาคหลังจากวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคมมีผู้โอนเข้ามาอีก 49 ครั้ง เป็นยอดรวม 551.85 บาท รวมจำนวนทั้งหมดหลังจากนำเลขบัญชีออกจาก Post รับบริจาค 4741.77 บาทรวมจำนวนเงินทั้งหมดที่จะส่งมอบ 1,346,887.73 บาทเมื่อได้ส่งมอบให้แก่หน่วยงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ผมจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปรายละเอียดปรากฏตาม Statement ของธนาคารกสิกรไทย สาขามีโชคพลาซ่า050-8-34604-2 ธนาคารกสิกรไทย ชื่อ นาย ฌอน บูรณะหิรัญที่ได้แนบไฟล์ด้านล่างนี้ 👇https://drive.google.com/drive/folders/1NKdg8ZlZfEL-0CIb0AemPp9Dp28lUSmI?usp=sharing

Posted by Sean Buranahiran – ฌอน บูรณะหิรัญ on Tuesday, July 7, 2020

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวไทย

เผยเหตุการณ์สุดระทึก จอนนี่มือปราบอินดี้ เผลอดื่มน้ำยาซักผ้า

Aindravudh

Published

on

เผยเหตุการณ์สุดระทึก จอนนี่มือปราบอินดี้ เผลอดื่มน้ำยาซักผ้า | The Thaiger

เผยเหตุการณ์สุดระทึก จอนนี่มือปราบอินดี้ เผลอดื่มน้ำยาซักผ้า

เกิดเรื่องชวนหวาดเสียวเมื่อ จอนนี่มือปราบอินดี้ (ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์) ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า เผลอดื่มน้ำยาซักผ้าเข้าไป แต่โชคดีที่ไม่ตาย หลังเหตุการณ์นี้ได้รับบทเรียนอะไรหลายอย่าง

“ผมไม่ตาย ผมปลอดภัย ผมกลับมาถึงทุ่งนาของผมแล้วครับ

อุบัติเหตุในการเผลอดื่มน้ำยาซักผ้าครั้งนี้ ทำให้เตือนอะไรผมได้หลายๆอย่าง อย่างน้อย ผมจะได้รู้สภาพของร่างกายตนเอง อาจเป็นการทักท้วงจากอะไรบางอย่าง เพื่อให้ตนเองให้รู้หลังจากการได้เข้าโรงบาล ได้ตรวจเลือด ว่าระบบร่างกายของตนเองต้องดูแลรักษาอะไรบ้าง เพราะตลอดมา ผมทำงานหนัก ผมพักผ่อนน้อย ผมไม่เคยไปตรวจเลือดดูสุขภาพตนเองเลยฃ

ผมต้องกราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจ ทุกๆคำห่วงใย ผมไม่ตายแล้ว ผมยังมีชีวิตต่อเพื่อจะสร้างประโยชน์ต่อไป

กราบขอบพระคุณครับ”

โดยโพสต์ดังกล่าวมีผู้แสดงความคิดเห็นกว่า 1.5 พันรายการ กดไลก์กว่า 3 หมื่นไลก์

ผมไม่ตาย ผมปลอดภัย ผมกลับมาถึงทุ่งนาของผมแล้วครับอุบัติเหตุในการเผลอดื่มน้ำยาซักผ้าครั้งนี้…

Posted by ยุทธพล ศรีสมพงษ์ on Monday, July 6, 2020

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวไทย

ดราม่าอังกฤษแบนกะทิไทย ส.ส. ก้าวไกลชี้ ตปท.ตั้งคำถามลิงเก็บมะพร้าวมาหลายปีแล้ว

Aindravudh

Published

on

ดราม่าอังกฤษแบนกะทิไทย ส.ส. ก้าวไกลชี้ ตปท.ตั้งคำถามลิงเก็บมะพร้าวมาหลายปีแล้ว | The Thaiger

ดราม่าอังกฤษแบนกะทิไทย ส.ส. ก้าวไกลชี้ ตปท.ตั้งคำถามลิงเก็บมะพร้าวมาหลายปีแล้ว

จากกรณีอังกฤษแบนกะทิไทย โดยอ้างเหตุผลว่าใช้ลิงเก็บมะพร้าว เป็นการทารุณกรรมสัตว์ ล่าสุด นิติพล ผิวเหมาะ ส.ส. พรรคก้าวไกล ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กต่อเรื่องดังกล่าวว่า

“ก่อนที่ผมจะมาเป็น ส.ส. ผมทำงานคลุกคลีกับงานสิ่งแวดล้อมมาก่อน

ผมติดตามประเด็นเรื่องสัตว์ที่เกี่ยวโยงกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุขในประเทศไทยและในต่างประเทศมาพอสมควร โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสัตว์ในไทยที่เกี่ยวข้องกับการทำมาค้าขายกับต่างประเทศ

ปัญหาและอุปสรรคที่ประเทศเราเผชิญหน้าในการค้าขายกับต่างประเทศ ไม่ว่าเรื่องกุ้ง ไก่ ปลา เนื้อสัตว์ และมาล่าสุดคือเรื่องลิงกับผลิตภัณฑ์มะพร้าว

จะเห็นได้ว่าการทำธุรกิจใดๆก็ตามที่มีสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องจะต้องถูกตั้งคำถาม

เหตุผลเพราะว่าปัจจุบันการทำธุรกิจในรูปแบบของความรับผิดชอบกำลังเป็นเรื่องที่บริษัทชั้นนำหลายๆประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เช่น การเข้าร่วมโครงการด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare Policy) และเขาพยายามอย่างมากเพื่อนำบริษัทของตนเข้าสู่ระบบนั้น

และปัญหาเรื่องกระทิไทยก็ไม่ใช่ปัญหาแรกที่เราเผชิญมา เราโดน กดดันหนักหน่วงมาก่อนหน้านั้นแล้วทั้งเรื่องเรื่องกุ้งและปลา แม้กระทั่งเรื่องการส่งออกเนื้อสัตว์

เรื่องตลาดการส่งกะทิและผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ทั่วโลกเขายอมรับในคุณภาพกะทิจากประเทศไทย ถึงแม้เราจะมียอดการค้ารองจากหลายประเทศในเอเซียเนื่องจากปริมาณพื้นที่การปลูกและปริมาณการผลิตที่น้อยกว่า แต่กะทิไทยได้รับความนิยมติดอันดับต้นๆที่มาพร้อมรายการเมนูอาหารไทยที่ขึ้นชื่อไปทั่วโลก

ในฐานะที่เป็นคนไทยผมภาคภูมิใจที่ได้เห็นสินค้าไทยตั้งอยู่บนแผงขายบนร้านสรรพสินค้าในต่างประเทศ และผมอยากให้มีสินค้าไทยมากมายหลายรายการไปขายตามที่ต่างๆทั่วโลก

แต่สิ่งหนึ่งเราต้องมาทบทวนกันให้ดี คือการที่เราจะทำมาค้าขายกับใคร ถ้าเราถูกตั้งคำถามเราต้องมีคำตอบที่จริงใจให้กับประเทศคู่ค้าของเราเพราะ นั่นคือการค้าขายที่เป็นระดับสากล

เนื่องจากปัจจุบันการประกอบธุรกิจใดๆทั่วโลกเขาได้เดินเข้าสู่เรื่องของการมีส่วนร่วม การปกป้อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งเรื่องการรับผิดชอบที่มีเรื่องศีลธรรมและจริยธรรมมาเป็นองค์ประกอบในการทำธุรกิจ

ถ้าผู้ประกอบการใดก็ตามทำธุรกิจโดยหวังแข่งขันเพื่อสร้างแต่ผลกำไรโดยไม่สนใจกับองค์ประกอบเหล่านั้น ธุรกิจเหล่านั้นย่อมสร้างความเคลือบแคลงใจให้กับประเทศคู่ค้าของไทย

แต่ถ้าเรามีคำตอบที่ชัดเจน ไม่ว่าในเรื่องบทสรุปของการแก้ไข มันก็จะทำให้เรามีทางออกง่ายขึ้น

เรื่องกะทิไทยที่ถูกแบนในวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิด ถ้าใครที่ได้ติดตามข่าวสารเรื่องนี้มาโดยตลอดจะทราบว่าทางประเทศคู่ค้าหลายประเทศเขาได้ตั้งคำถามเรื่องการใช้ลิงเก็บมะพร้าวมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมันเป็นเวลานานพอสมควร

ถ้าเรามีคำตอบที่ชัดเจนให้กับคำถามเหล่านั้น เหตุการณ์วันนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้น

วันที่ผมทำงานกับภาคประชาสังคมในฐานะประชาชน ผมทำงานเพื่อเก็บข้อมูลปัญหาและความผิดพลาดในอดีตที่หน่วยงานรัฐบางกลุ่มอาจจะทำงานบ้างแต่ทำไม่สามารถทำได้เต็มที่ มาผนวกเข้าด้วยกันเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหานั้น

ทั้งนี้ ไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่ง แต่เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของประเทศ ในวันนี้ผมมาเป็น ส.ส. ผมก็อยากจะนำเสนอกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเพื่อให้มีการแก้ไข เพื่อการเดินหน้าของประเทศไทยต่อไป

อนึ่ง สำหรับข้อความที่ผมโพสต์ไป หลายคนพยายามใช้มาเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อโจมตีผมและพรรคก้าวไกล ผมก็ไม่สามารถไปห้ามท่านได้ แต่ผมเชื่อว่าประชาชนที่เขาติดตามข่าวสารนี้อย่างใกล้ชิดจะเข้าใจถึงเนื้อในของปัญหา จากข้อมูลความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้น ขอบคุณครับ

#ทนายต้น #saveทุกชีวิต #สิ่งแวดล้อมและสิทธิสัตว์”

ก่อนที่ผมจะมาเป็น ส.ส. ผมทำงานคลุกคลีกับงานสิ่งแวดล้อมมาก่อน ผมติดตามประเด็นเรื่องสัตว์ที่เกี่ยวโยงกับระบบเศรษฐกิจ…

Posted by Nitipon Piwmow – นิติพล ผิวเหมาะ on Tuesday, July 7, 2020

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป
มาแล้ว ! ลำปาง เอฟซี คว้าตัว สุวัฒน์ ญาดี เสริมแกร่งหลังบ้าน | The Thaiger
ไทยลีก28 mins ago

มาแล้ว ! ลำปาง เอฟซี คว้าตัว สุวัฒน์ ญาดี เสริมแกร่งหลังบ้าน

ด่วน! ฌอน ชี้แจง รับเงินบริจาค ไม่ใช่แค่ 8 แสนบาท แจ้งยอดผิด (คลิป) | The Thaiger
ข่าวไทย1 hour ago

ด่วน! ฌอน ชี้แจง รับเงินบริจาค ไม่ใช่แค่ 8 แสนบาท แจ้งยอดผิด (คลิป)

ชี้ทางแล้ว ! โค้ชทีมชาติเม็กซิโกแนะ ฮิเมเนซ เลือกซบ แมนยู | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด1 hour ago

ชี้ทางแล้ว ! โค้ชทีมชาติเม็กซิโกแนะ ฮิเมเนซ เลือกซบ แมนยู

เอ็มวี Kill This Love ของ BLACKPINK ทะลุ 900 ล้านวิวแล้ว | The Thaiger
BLACKPINK2 hours ago

เอ็มวี Kill This Love ของ BLACKPINK ทะลุ 900 ล้านวิวแล้ว

เกือบไปแล้ว ! ยอริส เผยเหตุจังหวะปรี่เอาเรื่อง ซน ฮึง-มิน | The Thaiger
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์2 hours ago

เกือบไปแล้ว ! ยอริส เผยเหตุจังหวะปรี่เอาเรื่อง ซน ฮึง-มิน

เอซี มิลาน VS ยูเวนตุส: พรีวิว กัลโช่ เซเรียอา 7 ก.ค. – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
ยูเวนตุส2 hours ago

เอซี มิลาน VS ยูเวนตุส: พรีวิว กัลโช่ เซเรียอา 7 ก.ค. – พร้อมช่องทางรับชม

88rising ปล่อยสตรีมมิ่งเพลงจาก ASIA RISING FOREVER Digital Festival | The Thaiger
เพลงสากล3 hours ago

88rising ปล่อยสตรีมมิ่งเพลงจาก ASIA RISING FOREVER Digital Festival

เฝ้าระวัง! กาฬโรคระบาดที่มองโกเลียใน จีนยกระดับป้องกันขั้น 3 | The Thaiger
ต่างประเทศ3 hours ago

เฝ้าระวัง! กาฬโรคระบาดที่มองโกเลียใน จีนยกระดับป้องกันขั้น 3

WHO เผย รายงานสุดช็อก เชื้อโควิดอาจติดต่อทางอากาศได้ | The Thaiger
โควิด-19 ประเทศไทย3 hours ago

WHO เผย รายงานสุดช็อก เชื้อโควิดอาจติดต่อทางอากาศได้

เผยเหตุการณ์สุดระทึก จอนนี่มือปราบอินดี้ เผลอดื่มน้ำยาซักผ้า | The Thaiger
ข่าวไทย3 hours ago

เผยเหตุการณ์สุดระทึก จอนนี่มือปราบอินดี้ เผลอดื่มน้ำยาซักผ้า

ดราม่าอังกฤษแบนกะทิไทย ส.ส. ก้าวไกลชี้ ตปท.ตั้งคำถามลิงเก็บมะพร้าวมาหลายปีแล้ว | The Thaiger
ข่าวไทย3 hours ago

ดราม่าอังกฤษแบนกะทิไทย ส.ส. ก้าวไกลชี้ ตปท.ตั้งคำถามลิงเก็บมะพร้าวมาหลายปีแล้ว

#สมรสเท่าเทียม ร่วมส่งความเห็น แต่งงานเพศเดียวกัน ผลักดันให้เป็นความจริง | The Thaiger
ข่าวไทย4 hours ago

#สมรสเท่าเทียม ร่วมส่งความเห็น แต่งงานเพศเดียวกัน ผลักดันให้เป็นความจริง

อนุสรณ์ ฉะ “บิ๊กตู่” ขุดเลือกตั้งซ่อมไม่โปร่งใส ท้า ให้จัดเลือกตั้งท้องถิ่น | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ4 hours ago

อนุสรณ์ ฉะ “บิ๊กตู่” ขุดเลือกตั้งซ่อมไม่โปร่งใส ท้า ให้จัดเลือกตั้งท้องถิ่น

เยียวยากลุ่มเปราะบาง เปิดเกณฑ์ผู้สูงอายุ-พิการ วันโอนเงิน ก.ค. | The Thaiger
ข่าวไทย4 hours ago

เยียวยากลุ่มเปราะบาง เปิดเกณฑ์ผู้สูงอายุ-พิการ วันโอนเงิน ก.ค.

13 ปียังไม่สาย บุ๋ม ปนัดดา เพิ่งคิดชื่อเล่นลูกสาวได้! | The Thaiger
บันเทิง4 hours ago

13 ปียังไม่สาย บุ๋ม ปนัดดา เพิ่งคิดชื่อเล่นลูกสาวได้!

ผลหวยฮานอย 6 กรกฎาคม หวยฮานอย 6/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย1 day ago

ผลหวยฮานอย 6 กรกฎาคม หวยฮานอย 6/7/63

ผลหวยฮานอย 7 กรกฎาคม หวยฮานอย 7/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 hours ago

ผลหวยฮานอย 7 กรกฎาคม หวยฮานอย 7/7/63

ผลหวยฮานอย 5 กรกฎาคม หวยฮานอย 5/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ผลหวยฮานอย 5 กรกฎาคม หวยฮานอย 5/7/63

ผลหวยฮานอย 4 กรกฎาคม หวยฮานอย 4/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ผลหวยฮานอย 4 กรกฎาคม หวยฮานอย 4/7/63

ผลหวยฮานอย 3 กรกฎาคม หวยฮานอย 3/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ผลหวยฮานอย 3 กรกฎาคม หวยฮานอย 3/7/63

ผลหวยฮานอย 2 กรกฎาคม หวยฮานอย 2/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ผลหวยฮานอย 2 กรกฎาคม หวยฮานอย 2/7/63

ผลหวยฮานอย 1 กรกฎาคม หวยฮานอย 1/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ผลหวยฮานอย 1 กรกฎาคม หวยฮานอย 1/7/63

ตรวจหวยลาว 6 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 6/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย1 day ago

ตรวจหวยลาว 6 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 6/7/63

ตรวจหวยลาว 2 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 2/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ตรวจหวยลาว 2 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 2/7/63

ราคาทองวันนี้ 7 ก.ค. ราคาทองคำพุ่งกระฉูด ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,750 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ10 hours ago

ราคาทองวันนี้ 7 ก.ค. ราคาทองคำพุ่งกระฉูด ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,750

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. ราคาทองคำทรงตัว ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. ราคาทองคำทรงตัว ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/7/63

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. ราคาทองคำขึ้นอลัง 200 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ6 days ago

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. ราคาทองคำขึ้นอลัง 200 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600

ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. ราคาทองคำขี้น 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ4 days ago

ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. ราคาทองคำขี้น 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

ราคาทองวันนี้ 2 ก.ค. ราคาทองคำลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,500 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ5 days ago

ราคาทองวันนี้ 2 ก.ค. ราคาทองคำลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,500

Trending