Connect with us

เลือกตั้ง 62

ผลเลือกตั้ง2562: ดูรายชื่อ 149 ส.ส.บัญชีรายชื่อ กกต. รับรองเป็นทางการ

The Thaiger

Published

on

ผลเลือกตั้ง2562: ดูรายชื่อ 149 ส.ส.บัญชีรายชื่อ กกต. รับรองเป็นทางการ | The Thaiger

ผลเลือกตั้ง2562: เปิดเผยรายชื่อ 149 ส.ส.บัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) ที่ กกต. รับรองเป็นทางการ

 

ประกาศส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ – วันที่ 8 พ.ค. คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ 149 คน รวม 26 พรรค แม้แต่พรรคที่ได้รับคะแนนไม่ถึงเกณฑ์จำนวนส.ส.พึงมี ก็ได้รับการจัดสรรส.สส. เข้าสภาด้วย โดยจำนวนที่นั่ง 149 ส.ส บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์แบ่งตามพรรค26 พรรคได้ดังนี้

 

ผลเลือกตั้ง2562: ดูรายชื่อ 149 ส.ส.บัญชีรายชื่อ กกต. รับรองเป็นทางการ | News by The Thaiger ผลเลือกตั้ง2562: ดูรายชื่อ 149 ส.ส.บัญชีรายชื่อ กกต. รับรองเป็นทางการ | News by The Thaiger ผลเลือกตั้ง2562: ดูรายชื่อ 149 ส.ส.บัญชีรายชื่อ กกต. รับรองเป็นทางการ | News by The Thaiger ผลเลือกตั้ง2562: ดูรายชื่อ 149 ส.ส.บัญชีรายชื่อ กกต. รับรองเป็นทางการ | News by The Thaiger ผลเลือกตั้ง2562: ดูรายชื่อ 149 ส.ส.บัญชีรายชื่อ กกต. รับรองเป็นทางการ | News by The Thaiger

 • พรรคอนาคตใหม่ 50 คน
 • พรรคประชาธิปัตย์ 19 คน
 • พรรคพลังประชารัฐ 18 คน
 • พรรคภูมิใจไทย 12 คน
 • พรรคเสรีรวมไทย 10 คน
 • พรรคเศรษฐกิจใหม่ 6 คน
 • พรรคเพื่อชาติ 5 คน
 • พรรคชาติไทยพัฒนา 4 คน
 • พรรครวมพลังประชาชาติไทย 4 คน
 • พรรคชาติพัฒนา 2 คน
 • พรรคพลังท้องถิ่นไทย 3 คน
 • พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 คน
 • พรรคพลังปวงชนไทย 1 คน
 • พรรคพลังชาติไทย 1 คน

พรรคข้างต้นได้จำนวนคะแนนเกินเกณฑ์ ส.ส.พึงมี ขณะที่พรรคด้านล่างต่อไปนี้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ส.ส.พึงมี (ได้คะแนน 33,691-69,276 เสียง) ได้รับ ส.ส.พรรคละ 1 คน

 • พรรคประชาภิวัฒน์
 • พรรคพลังไทยรักไทย
 • พรรคไทยศรีวิไลย์
 • พรรคประชานิยม
 • พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 • พรรคประชาธรรมไทย
 • พรรคประชาชนปฏิรูป
 • พรรคพลเมืองไทย
 • พรรคประชาธิปไตยใหม่
 • พรรคพลังธรรมใหม่
 • และพรรคไทยรักธรรม

 

 

ทั้งนี้จากการคิดคำนวณด้วยสูตรดังกล่าวที่จัดสรรเก้าอี้ให้พรรคเล็ก 1 เก้าอี้ ทำให้เสียงของ อนาคตใหม่ตกหลนไปกว่า 9 แสนคะแนนเสียง

 

เลือกตั้ง2562: ดู 349 รายชื่อ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขต

 

#ผลเลือกตั้ง2562 #กกตประกาศ ส.ส. #พรรคได้ส.ส.มากสุด #สส.บัญชีรายชื่อ ปาร์ตี้ลิสต์ #สส.แบ่งเขต

#เลือกตั้ง2562 #ผลเลือกตั้ง2562 #กกต #ประกาศรายชื่อส.ส.แบบแบ่งเขต #ประกาศรายชื่อ 349 ที่นั่ง

 

 

ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี’ ประวิตร นั่งรองนายกฯ

The Thaiger & The Nation

Published

on

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี’ ประวิตร นั่งรองนายกฯ | The Thaiger

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ‘แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี’ 2562 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ โผล่นั่งรองนายกรัฐมนตรี

โปดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรี – วันที่ 10 ก.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอกประยุทธ์ จัทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามที่ลงประกาศวันที่ 9 มิถุนายน 2562 แล้วนั้น

บัดนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ 'แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี' ประวิตร นั่งรองนายกฯ | News by The Thaiger ราชกิจจาฯ ประกาศ 'แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี' ประวิตร นั่งรองนายกฯ | News by The Thaiger

Continue Reading

ข่าวการเมือง

ธนาธรส่งทนาย ขอศาลรัฐธรรมนูญ ขยายเวลาแจงถือหุ้นสื่อ อีก 15 วัน

The Thaiger

Published

on

ธนาธรส่งทนาย ขอศาลรัฐธรรมนูญ ขยายเวลาแจงถือหุ้นสื่อ อีก 15 วัน | The Thaiger

ธนาธรส่งทนาย ขอศาลรัฐธรรมนูญ ขยายเวลาแจงถือหุ้นสื่อ อีก 15 วัน : ข่าวการเมือง ส.ส.ถือหุ้นสื่อ

คดีหุ้นสื่อธนาธร – วันที่ 21 มิ.ย. คืบหน้าคดีถือหุ้นสื่อ วี-ลัคของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวานนี้ ทีมกฎหมายได้ยื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอขยายเวลาในการส่งเอกสารคำชี้แจงคดีอีก 15 วัน นับจากวันที่ 8 กรกฎาคมซึ่งเป็นวันครบกำหนด 30 วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้ขยายเวลายื่นคำชี้แจงครั้งที่ 1

คดีนี้ศาลมีมติรับคำร้องและสั่งนายธนาธรยุติปฎิบัติหน้าที่ส.ส. ออกไปก่อน เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ถ้าหากคำขอขยายเวลาครั้งนี้เป็นผล นายธนาธร จะมีเวลาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รวมถึงตรวจความคืบหน้าของสำนวนเพื่อชี้แจง รวมเป็นเวลา 60 วัน

 

อ้างอิงจาก : Workpointnews และ Voicetv

ขอบคุณภาพจาก : Twitter Voicetv

Continue Reading

ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. แจง ของยืมเพื่อน เช่นนาฬิกา ไม่ต้องชี้แจงทรัพย์สิน : ข่าวการเมือง

The Thaiger

Published

on

ป.ป.ช. แจง ของยืมเพื่อน เช่นนาฬิกา ไม่ต้องชี้แจงทรัพย์สิน : ข่าวการเมือง | The Thaiger

ส.ส.ถามกลางสภาฯ ป.ป.ช. ตอบ นาฬิกายืมเพื่อน ไม่ต้องชี้แจงทรัพย์สิน : ข่าวการเมือง

นาฬิกายืมเพื่อน – เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ระหว่างการสัมมนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการอบรมติวเข้มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ชุดใหม่ มีคำถามน่าสนใจของ นายวิรัตน์ วรสศิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ที่ถามต่อ นายวรัญ มณีศรี เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมาชี้แจงทำความเข้าใจการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อ ป.ป.ช. ว่า

“ทรัพย์สินที่ยืมมาจากเพื่อน เช่น นาฬิกาหรู ต้องจะต้องยื่นต่อ ป.ป.ช.หรือไม่”

ป.ป.ช. ตอบว่า “การยื่นทรัพย์สินจากเพื่อน ไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช แต่ถ้าต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจก็สามารถยื่นได้

นอกจากนี้ยังมีประเด็นน่าสนใจอื่น ๆ ที่สังคมเกิดคำถามก็ได้รับการชี้แจงแล้ว เช่น

การแต่งตั้งที่ปรึกษา, ผู้ชำนาญการ และผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส. ผู้ช่วย ส.ส. สามารถแต่งตั้งบุตรหรือคู่สมรสมาดำรงตำแหน่งได้ ไม่ผิดกฎหมาย

กรณีทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างคำพิพากษาของศาล เช่น มรดก ควรรอให้มีคำพิพากษาเป็นที่สิ้นสุดก่อน จากนั้นจึงค่อยยื่นต่อ ป.ป.ช

ที่มา

Continue Reading

ล่าสุด

คลิป: เธอมาทำให้ฉันหัวร้อน ! เฆซุส โวยแหลกผู้ตัดสินหลังไม่ได้ประตูชัยเหนือ สเปอร์ส | The Thaiger คลิป: เธอมาทำให้ฉันหัวร้อน ! เฆซุส โวยแหลกผู้ตัดสินหลังไม่ได้ประตูชัยเหนือ สเปอร์ส | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ซิตี้4 hours ago

คลิป: เธอมาทำให้ฉันหัวร้อน ! เฆซุส โวยแหลกผู้ตัดสินหลังไม่ได้ประตูชัยเหนือ สเปอร์ส

ทราบผลกันไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับเกมซุเปอร์บิ๊กแมตซ์ พรีเมียร์ลีก ระหว่าง แมนฯซิตี้ กับ สเปอร์ส โดยผลออกมาก็คือ จบลงด้วยการแบ่งเต็มกันไป 2-2 อย่างสนุกสนาน ผสมกับมีดราม่าเล็ก ๆ เกิดขึ้นช่วงท้ายเกมด้วย เจ้าบ้าน เรือใบสีฟ้า ที่ได้ประตูขึ้นนำก่อนจาก ราฮีม สเตอร์ลิ่ง ในนาทีที่...

คล็อปป์ขำๆ อาเดรียน ทำเหวอปกติของ ลิเวอร์พูล | The Thaiger คล็อปป์ขำๆ อาเดรียน ทำเหวอปกติของ ลิเวอร์พูล | The Thaiger
ลิเวอร์พูล4 hours ago

คล็อปป์ขำๆ อาเดรียน ทำเหวอปกติของ ลิเวอร์พูล

ไม่รู้ว่าขำจริง หรือแค่ให้สัมภาษณ์ปกป้องลูกทีมสำหรับ คล็อปป์ ล่าสุด ให้สัมภาษณ์หลังเกม ลิเวอรพูล บุกไปเฉือนเอาชนะ เซาแธมป์ตัน 2-1 คล็อปป์ขำๆ – วันที่ 18 สิงหาคม เจอร์เก้น คล็อปป์ กุนซือเฮฟวี่เมทัลของ ‘หงส์แดง’ ลิเวอร์พูล ให้สัมภาษณ์หลังเกมลูกทีมบุกไปเยือน...

ไฮไลท์: มูร่า โขกพา สเปอร์ส บุกเจ๊า แมนฯซิตี้ 2-2, มีดราม่า VAR ช่วงทดเจ็บ | The Thaiger ไฮไลท์: มูร่า โขกพา สเปอร์ส บุกเจ๊า แมนฯซิตี้ 2-2, มีดราม่า VAR ช่วงทดเจ็บ | The Thaiger
Premier league4 hours ago

ไฮไลท์: มูร่า โขกพา สเปอร์ส บุกเจ๊า แมนฯซิตี้ 2-2, มีดราม่า VAR ช่วงทดเจ็บ

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ (นัดที่สอง) วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ผล: แมนฯซิตี้ 2-2 สเปอร์ส (HT: 2-1, FT:2-2) แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เก็บสามคะแนนได้จากเกมแรกที่บุกไปเยือน เวสต์แฮม และนั่นยังเป็นการชนะด้วยสกอร์ถึง 5-0...

คลิป: จังหวะ อาเดรียน แจกแต้มในเกมเซาแธมป์ตัน 1-2 ลิเวอร์พูล | The Thaiger คลิป: จังหวะ อาเดรียน แจกแต้มในเกมเซาแธมป์ตัน 1-2 ลิเวอร์พูล | The Thaiger
ลิเวอร์พูล7 hours ago

คลิป: จังหวะ อาเดรียน แจกแต้มในเกมเซาแธมป์ตัน 1-2 ลิเวอร์พูล

เกม พรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 2 ระหว่าง เซาแธมป์ตัน พบ ลิเวอร์พูล ผู้รักษาประตูมือสองอย่าง อาเดรียน แจกโชค 1 ชั้นให้กับ เจ้าบ้าน นาทีที่ 83 เซาแธมป์ตัน บีบ ลิเวอร์พูล...

มาเน่ยิงทีมเก่า! ไฮไลท์เซาแธมป์ตัน 1-2 ลิเวอร์พูล – อาเดรียนแจกแล้ว | The Thaiger มาเน่ยิงทีมเก่า! ไฮไลท์เซาแธมป์ตัน 1-2 ลิเวอร์พูล – อาเดรียนแจกแล้ว | The Thaiger
ลิเวอร์พูล7 hours ago

มาเน่ยิงทีมเก่า! ไฮไลท์เซาแธมป์ตัน 1-2 ลิเวอร์พูล – อาเดรียนแจกแล้ว

มาเน่ยิงสวย! ไฮไลท์เซาแธมป์ตัน 1-2 ลิเวอร์พูล – อาเดรียนแจกแล้ว : ไฮไลท์ลิเวอร์พูลล่าสุด ไฮไลท์ลิเวอร์พูล เซาแธมป์ตัน ผลบอลลิเวอร์พูลล่าสุด ไฮไลท์เซาแธมป์ตัน 1-2 ลิเวอร์พูล – วันที่ 17 สิงหาคม การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ...

‘เซบายอส’ คว้า MOTM อาร์เซนอล 2-1 เบิร์นลีย์ – พร้อมสถิติสุดคลั่ง | The Thaiger ‘เซบายอส’ คว้า MOTM อาร์เซนอล 2-1 เบิร์นลีย์ – พร้อมสถิติสุดคลั่ง | The Thaiger
อาร์เซน่อล8 hours ago

‘เซบายอส’ คว้า MOTM อาร์เซนอล 2-1 เบิร์นลีย์ – พร้อมสถิติสุดคลั่ง

เดบิวในฐานะตัวจริงครั้งแรกก็ปล่อยของเลยสำหรับ เซบายอส หลังโชว์ผลงานยอดเยี่ยมจนคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ นัด อาร์เซนอล 2-1 เบิร์นลีย์ อาร์เซนอล 2-1 เบิร์นลีย์ เซบายอส MOTM – วันที่ 17 สิงหาคม การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่ 2 ระหว่าง ‘ไอ้ปืนใหญ่’...

มาเรียม B5 ยังอยู่ดี ที่เสียชีวิตคือน้องพะยูน | The Thaiger มาเรียม B5 ยังอยู่ดี ที่เสียชีวิตคือน้องพะยูน | The Thaiger
บันเทิง9 hours ago

มาเรียม B5 ยังอยู่ดี ที่เสียชีวิตคือน้องพะยูน

มาเรียม B5 ยังอยู่ดี ที่เสียชีวิตคือน้องพะยูน : ข่าวบันเทิง หลังจากที่มีข่าวอันน่าเศร้าแจ้งจากทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าน้องพะยูน มาเรียม เสียชีวิตแล้ว ในวันที่ 17 สิงหาคม เนื่องจากกินพลาสติกที่อยู่ในทะเลเข้าไป อ่านข่าวก่อนหน้า: สุดเศร้า พะยูนน้อย “มาเรียม” ตายแล้ว เปิดสาเหตุการตายของมาเรียม อึ้ง...

‘โอบา’ ซัดชัย! ไฮไลท์อาร์เซนอล 2-1 เบิร์นลีย์ – ‘เปเป้’ จัดไป 2 หว่างขา | The Thaiger ‘โอบา’ ซัดชัย! ไฮไลท์อาร์เซนอล 2-1 เบิร์นลีย์ – ‘เปเป้’ จัดไป 2 หว่างขา | The Thaiger
อาร์เซน่อล9 hours ago

‘โอบา’ ซัดชัย! ไฮไลท์อาร์เซนอล 2-1 เบิร์นลีย์ – ‘เปเป้’ จัดไป 2 หว่างขา

‘โอบาเมยอง’ ซัดชัย! ไฮไลท์อาร์เซนอล 2-1 เบิร์นลีย์ – ‘เปเป้’ จัดไป 2 หว่างขา : ไฮไลท์อาร์เซนอลล่าสุด ผลบอลอาร์เซนอล เบิร์นลีย์ ไฮไลท์อาร์เซนอล 2-1 เบิร์นลีย์ – วันที่ 17...

รีวิว Midsommar ความประหลาดที่ปกติ กับจิตมนุษย์ยากแท้หยั่งถึง | The Thaiger รีวิว Midsommar ความประหลาดที่ปกติ กับจิตมนุษย์ยากแท้หยั่งถึง | The Thaiger
รีวิวหนัง11 hours ago

รีวิว Midsommar ความประหลาดที่ปกติ กับจิตมนุษย์ยากแท้หยั่งถึง

รีวิว Midsommar ความประหลาดที่ปกติ กับจิตมนุษย์ยากแท้หยั่งถึง : รีวิวหนัง จากผลงานของผู้กำกับ แอรี แอสเตอร์(Ari Aster) ที่เคยสร้างความหลอน เขย่าขวัญ สั่นประสาทมาแล้วในเรื่อง Hereditary กลับมาครั้งนี้กับเรื่องราวที่ลึกลับ แสนสว่างสดใสกับ Midsommar เทศกาลสยอง ที่ได้เรทถึง ฉ....

ไฮไลท์: เจ ชนาธิป ท๊อปฟอร์มยิง 2 จ่าย 2 พา ซัปโปโร บุกอัด ชิมิสุ เอสพัลส์ 8-0 | The Thaiger ไฮไลท์: เจ ชนาธิป ท๊อปฟอร์มยิง 2 จ่าย 2 พา ซัปโปโร บุกอัด ชิมิสุ เอสพัลส์ 8-0 | The Thaiger
ฟุตบอล11 hours ago

ไฮไลท์: เจ ชนาธิป ท๊อปฟอร์มยิง 2 จ่าย 2 พา ซัปโปโร บุกอัด ชิมิสุ เอสพัลส์ 8-0

ฟุตบอลเจลีก 2019 นัดที่ 23 ของฤดูกาล ประจำวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. ชิมิสุ เอสพัลส์ เปิดบ้านพบกับ คอนซาโดเล ซัปโปโร เจ้าบ้าน ชิมิสุ เอสพัลส์...

17 ส.ค ถ่ายทอดสด เอฟเวอร์ตัน VS วัตฟอร์ด ลิงก์ดูบอล | The Thaiger 17 ส.ค ถ่ายทอดสด เอฟเวอร์ตัน VS วัตฟอร์ด ลิงก์ดูบอล | The Thaiger
เอฟเวอร์ตัน12 hours ago

17 ส.ค ถ่ายทอดสด เอฟเวอร์ตัน VS วัตฟอร์ด ลิงก์ดูบอล

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ (นัดที่สอง) วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เอฟเวอร์ตัน VS วัตฟอร์ด ดูฟรี :True ID Station, เวลา : 21.00 น. เอฟเวอร์ตัน เตรียมเปิดสนาม...

17 ส.ค. ถ่ายทอดสด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ ราชบุรี – ลิงก์ดูบอล | The Thaiger 17 ส.ค. ถ่ายทอดสด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ ราชบุรี – ลิงก์ดูบอล | The Thaiger
ไทยลีก13 hours ago

17 ส.ค. ถ่ายทอดสด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ ราชบุรี – ลิงก์ดูบอล

17 ส.ค. 18.00 น. ถ่ายทอดสด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด VS ราชบุรี มิตรผล เอฟซี – ลิงก์ดูบอล TRUE4U : ลิงค์ดูบอลบุรีรัมย์ วันนี้ ดูบอลบุรีรัมส์สด บุรีรัมย์ VS...

Trending