Connect with us

เลือกตั้ง 62

ผลเลือกตั้ง2562: ดูรายชื่อ 149 ส.ส.บัญชีรายชื่อ กกต. รับรองเป็นทางการ

The Thaiger

Published

 

on

ผลเลือกตั้ง2562: ดูรายชื่อ 149 ส.ส.บัญชีรายชื่อ กกต. รับรองเป็นทางการ | The Thaiger

ผลเลือกตั้ง2562: เปิดเผยรายชื่อ 149 ส.ส.บัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) ที่ กกต. รับรองเป็นทางการ

 

ประกาศส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ – วันที่ 8 พ.ค. คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ 149 คน รวม 26 พรรค แม้แต่พรรคที่ได้รับคะแนนไม่ถึงเกณฑ์จำนวนส.ส.พึงมี ก็ได้รับการจัดสรรส.สส. เข้าสภาด้วย โดยจำนวนที่นั่ง 149 ส.ส บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์แบ่งตามพรรค26 พรรคได้ดังนี้

 

ผลเลือกตั้ง2562: ดูรายชื่อ 149 ส.ส.บัญชีรายชื่อ กกต. รับรองเป็นทางการ | News by The Thaiger ผลเลือกตั้ง2562: ดูรายชื่อ 149 ส.ส.บัญชีรายชื่อ กกต. รับรองเป็นทางการ | News by The Thaiger ผลเลือกตั้ง2562: ดูรายชื่อ 149 ส.ส.บัญชีรายชื่อ กกต. รับรองเป็นทางการ | News by The Thaiger ผลเลือกตั้ง2562: ดูรายชื่อ 149 ส.ส.บัญชีรายชื่อ กกต. รับรองเป็นทางการ | News by The Thaiger ผลเลือกตั้ง2562: ดูรายชื่อ 149 ส.ส.บัญชีรายชื่อ กกต. รับรองเป็นทางการ | News by The Thaiger

 • พรรคอนาคตใหม่ 50 คน
 • พรรคประชาธิปัตย์ 19 คน
 • พรรคพลังประชารัฐ 18 คน
 • พรรคภูมิใจไทย 12 คน
 • พรรคเสรีรวมไทย 10 คน
 • พรรคเศรษฐกิจใหม่ 6 คน
 • พรรคเพื่อชาติ 5 คน
 • พรรคชาติไทยพัฒนา 4 คน
 • พรรครวมพลังประชาชาติไทย 4 คน
 • พรรคชาติพัฒนา 2 คน
 • พรรคพลังท้องถิ่นไทย 3 คน
 • พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 คน
 • พรรคพลังปวงชนไทย 1 คน
 • พรรคพลังชาติไทย 1 คน

พรรคข้างต้นได้จำนวนคะแนนเกินเกณฑ์ ส.ส.พึงมี ขณะที่พรรคด้านล่างต่อไปนี้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ส.ส.พึงมี (ได้คะแนน 33,691-69,276 เสียง) ได้รับ ส.ส.พรรคละ 1 คน

 • พรรคประชาภิวัฒน์
 • พรรคพลังไทยรักไทย
 • พรรคไทยศรีวิไลย์
 • พรรคประชานิยม
 • พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
 • พรรคประชาธรรมไทย
 • พรรคประชาชนปฏิรูป
 • พรรคพลเมืองไทย
 • พรรคประชาธิปไตยใหม่
 • พรรคพลังธรรมใหม่
 • และพรรคไทยรักธรรม

 

 

ทั้งนี้จากการคิดคำนวณด้วยสูตรดังกล่าวที่จัดสรรเก้าอี้ให้พรรคเล็ก 1 เก้าอี้ ทำให้เสียงของ อนาคตใหม่ตกหลนไปกว่า 9 แสนคะแนนเสียง

 

เลือกตั้ง2562: ดู 349 รายชื่อ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขต

 

#ผลเลือกตั้ง2562 #กกตประกาศ ส.ส. #พรรคได้ส.ส.มากสุด #สส.บัญชีรายชื่อ ปาร์ตี้ลิสต์ #สส.แบ่งเขต

#เลือกตั้ง2562 #ผลเลือกตั้ง2562 #กกต #ประกาศรายชื่อส.ส.แบบแบ่งเขต #ประกาศรายชื่อ 349 ที่นั่ง

 

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี’ ประวิตร นั่งรองนายกฯ

The Thaiger & The Nation

Published

on

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี’ ประวิตร นั่งรองนายกฯ | The Thaiger

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ‘แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี’ 2562 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ โผล่นั่งรองนายกรัฐมนตรี

โปดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรี – วันที่ 10 ก.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอกประยุทธ์ จัทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามที่ลงประกาศวันที่ 9 มิถุนายน 2562 แล้วนั้น

บัดนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ 'แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี' ประวิตร นั่งรองนายกฯ | News by The Thaiger ราชกิจจาฯ ประกาศ 'แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี' ประวิตร นั่งรองนายกฯ | News by The Thaiger

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

ธนาธรส่งทนาย ขอศาลรัฐธรรมนูญ ขยายเวลาแจงถือหุ้นสื่อ อีก 15 วัน

The Thaiger

Published

on

ธนาธรส่งทนาย ขอศาลรัฐธรรมนูญ ขยายเวลาแจงถือหุ้นสื่อ อีก 15 วัน | The Thaiger

ธนาธรส่งทนาย ขอศาลรัฐธรรมนูญ ขยายเวลาแจงถือหุ้นสื่อ อีก 15 วัน : ข่าวการเมือง ส.ส.ถือหุ้นสื่อ

คดีหุ้นสื่อธนาธร – วันที่ 21 มิ.ย. คืบหน้าคดีถือหุ้นสื่อ วี-ลัคของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวานนี้ ทีมกฎหมายได้ยื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอขยายเวลาในการส่งเอกสารคำชี้แจงคดีอีก 15 วัน นับจากวันที่ 8 กรกฎาคมซึ่งเป็นวันครบกำหนด 30 วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้ขยายเวลายื่นคำชี้แจงครั้งที่ 1

คดีนี้ศาลมีมติรับคำร้องและสั่งนายธนาธรยุติปฎิบัติหน้าที่ส.ส. ออกไปก่อน เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ถ้าหากคำขอขยายเวลาครั้งนี้เป็นผล นายธนาธร จะมีเวลาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รวมถึงตรวจความคืบหน้าของสำนวนเพื่อชี้แจง รวมเป็นเวลา 60 วัน

 

อ้างอิงจาก : Workpointnews และ Voicetv

ขอบคุณภาพจาก : Twitter Voicetv

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. แจง ของยืมเพื่อน เช่นนาฬิกา ไม่ต้องชี้แจงทรัพย์สิน : ข่าวการเมือง

The Thaiger

Published

on

ป.ป.ช. แจง ของยืมเพื่อน เช่นนาฬิกา ไม่ต้องชี้แจงทรัพย์สิน : ข่าวการเมือง | The Thaiger

ส.ส.ถามกลางสภาฯ ป.ป.ช. ตอบ นาฬิกายืมเพื่อน ไม่ต้องชี้แจงทรัพย์สิน : ข่าวการเมือง

นาฬิกายืมเพื่อน – เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ระหว่างการสัมมนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการอบรมติวเข้มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ชุดใหม่ มีคำถามน่าสนใจของ นายวิรัตน์ วรสศิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ที่ถามต่อ นายวรัญ มณีศรี เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมาชี้แจงทำความเข้าใจการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อ ป.ป.ช. ว่า

“ทรัพย์สินที่ยืมมาจากเพื่อน เช่น นาฬิกาหรู ต้องจะต้องยื่นต่อ ป.ป.ช.หรือไม่”

ป.ป.ช. ตอบว่า “การยื่นทรัพย์สินจากเพื่อน ไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช แต่ถ้าต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจก็สามารถยื่นได้

นอกจากนี้ยังมีประเด็นน่าสนใจอื่น ๆ ที่สังคมเกิดคำถามก็ได้รับการชี้แจงแล้ว เช่น

การแต่งตั้งที่ปรึกษา, ผู้ชำนาญการ และผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส. ผู้ช่วย ส.ส. สามารถแต่งตั้งบุตรหรือคู่สมรสมาดำรงตำแหน่งได้ ไม่ผิดกฎหมาย

กรณีทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างคำพิพากษาของศาล เช่น มรดก ควรรอให้มีคำพิพากษาเป็นที่สิ้นสุดก่อน จากนั้นจึงค่อยยื่นต่อ ป.ป.ช

ที่มา

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

‘โค้ชหระ’ พา ทีมชาติไทย U23 ซ้อมเตรียมโซ้ย เกษตรฯ พรุ่งนี้ | The Thaiger ‘โค้ชหระ’ พา ทีมชาติไทย U23 ซ้อมเตรียมโซ้ย เกษตรฯ พรุ่งนี้ | The Thaiger
ทีมชาติไทย5 hours ago

‘โค้ชหระ’ พา ทีมชาติไทย U23 ซ้อมเตรียมโซ้ย เกษตรฯ พรุ่งนี้

‘โค้ชหระ’ พา ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ลงซ้อมเตรียมโซ้ย เกษตรศาสตร์ เอฟซี พรุ่งนี้ : ข่าวทีมชาติไทย U23 ไทย U23 พบ เกษตรศาสตร์ เอฟซี วันนี้ (13...

เหมือนตาคัมแบ็ค! ชมภาพ ช้างศึก ลงซ้อมพร้อมฉะ ยูเออี | The Thaiger เหมือนตาคัมแบ็ค! ชมภาพ ช้างศึก ลงซ้อมพร้อมฉะ ยูเออี | The Thaiger
ทีมชาติไทย5 hours ago

เหมือนตาคัมแบ็ค! ชมภาพ ช้างศึก ลงซ้อมพร้อมฉะ ยูเออี

ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา คัมแบ็ค! ชมภาพ ‘ช้างศึก’ ทีมชาติไทย ลงซ้อมพร้อมฉะ ยูเออี : ข่าวทีมชาติไทย ทีมชาติไทยล่าสุด วันนี้ (13 ตุลาคม) ณ สนาม บีจี ปทุม สเตเดียม พลพรรคช้างศึก...

กาซีมิโร่ ซัดเจ๊า ! ไฮไลท์ บราซิล 1-1 ไนจีเรีย ฟุตบอลกระชับมิตร, เนย์มาร์ เล่นได้แค่ 12 นาที | The Thaiger กาซีมิโร่ ซัดเจ๊า ! ไฮไลท์ บราซิล 1-1 ไนจีเรีย ฟุตบอลกระชับมิตร, เนย์มาร์ เล่นได้แค่ 12 นาที | The Thaiger
ฟุตบอล6 hours ago

กาซีมิโร่ ซัดเจ๊า ! ไฮไลท์ บราซิล 1-1 ไนจีเรีย ฟุตบอลกระชับมิตร, เนย์มาร์ เล่นได้แค่ 12 นาที

ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ บราซิล ลงสนามดวลแข่งกับ ไนจีเรีย บราซิล ของกุนซือ ติเต้ จัดทัพตัวจริงมาในระบบ 4-4-2 โรแบร์โต้ ฟิร์มิโน่ จับคู่ เนย์มาร์ ออกสตาร์ท ทางฝั่ง ไนจีเรีย ของกุนซือ แกร์นอท โรห์ จัดทัพมาในระบบ...

13 ต.ค. พรีวิว ยูโร 2020 รอบคัดเลือก: เอสโตเนีย VS เยอรมัน – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger 13 ต.ค. พรีวิว ยูโร 2020 รอบคัดเลือก: เอสโตเนีย VS เยอรมัน – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
ฟุตบอล7 hours ago

13 ต.ค. พรีวิว ยูโร 2020 รอบคัดเลือก: เอสโตเนีย VS เยอรมัน – พร้อมช่องทางรับชม

13 ต.ค. พรีวิว ยูโร 2020 รอบคัดเลือก เอสโตเนีย พบ เยอรมัน – เอสโตเนีย กับ เยอรมัน ดูบอล เยอรมัน วันนี้ ลิงค์ดูบอล เอสโตเนีย เยอรมัน ยูโร...

คล็อปป์ เลือกแล้ว ! ลิเวอร์พูล เล็งกองหลัง ไบร์ทตัน ตัวแทน ลอฟเลน | The Thaiger คล็อปป์ เลือกแล้ว ! ลิเวอร์พูล เล็งกองหลัง ไบร์ทตัน ตัวแทน ลอฟเลน | The Thaiger
ลิเวอร์พูล7 hours ago

คล็อปป์ เลือกแล้ว ! ลิเวอร์พูล เล็งกองหลัง ไบร์ทตัน ตัวแทน ลอฟเลน

หงส์แดง ลิเวอร์พูล สโมสรดังแห่งศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ตกเป็นข่าวกำลังให้ความสนใจ เบน ไวท์ กองหลังจาก ไบร์ทตัน โดยหมายมั่นปั่นมือว่าจะเข้ามาเป็นตัวแทน เดยัน ลอฟเลน หลังจบฤดูกาล 2019/20 ตามรายงานจากสื่อดังอย่าง เมล ออนไลน์ ระบุว่าปัจจุบัน หงส์แดง...

เชื่อพี่แล้วจะรุ่ง ! กูรูดังแนะ เบน ชิลเวลล์ ย้ายซบ เชลซี | The Thaiger เชื่อพี่แล้วจะรุ่ง ! กูรูดังแนะ เบน ชิลเวลล์ ย้ายซบ เชลซี | The Thaiger
เชลซี8 hours ago

เชื่อพี่แล้วจะรุ่ง ! กูรูดังแนะ เบน ชิลเวลล์ ย้ายซบ เชลซี

เอียน ดาร์ค กูรูฟุตบอลคนดังแห่ง บีที สปอร์ต และ อีเอสพีเอ็น ออกโรงให้สัมภาษณ์แนะนำ เบน ชิลเวลล์ แบ็กซ้ายของ เลสเตอร์ ซิตี้ ให้เลือกย้ายไปเล่นกับ เชลซี ชิลเวลล์ แข้งวัย 22 ปีทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง จนมีหลายสโมสรในอังกฤษให้ความสนใจ...

ดูก็รู้ ! คีโอว์น แนะ เซาท์เกต แก้ปัญหาแนวรับทีมชาติ อังกฤษ ด่วน ๆ | The Thaiger ดูก็รู้ ! คีโอว์น แนะ เซาท์เกต แก้ปัญหาแนวรับทีมชาติ อังกฤษ ด่วน ๆ | The Thaiger
ฟุตบอล8 hours ago

ดูก็รู้ ! คีโอว์น แนะ เซาท์เกต แก้ปัญหาแนวรับทีมชาติ อังกฤษ ด่วน ๆ

มาร์ติน คีโอว์น คอลัมนิสต์ เมล ออนไลน์ ออกโรงให้สัมภาษณ์ ติงลูกทีมของ แกเร็ธ เซาท์เกต ว่าควรปรับปรุงเรื่องแนวรับ หากไม่อยากน้ำตาตกก่อนเข้า ยูโร 2020 รอบสุดท้าย หลังเห็นฟอร์มเกมที่พ่าย สาธารณรัฐเช็ก 1-2 แล้วถึงกับส่ายหน้า “แกเร็ธ เซาธ์เกต...

ทำความรู้จักบิ๊ก อัครวัชร ไฮโซหนุ่มที่เมย์ พิชญ์นาฏ แพ้ทางรัก | The Thaiger ทำความรู้จักบิ๊ก อัครวัชร ไฮโซหนุ่มที่เมย์ พิชญ์นาฏ แพ้ทางรัก | The Thaiger
บันเทิง8 hours ago

ทำความรู้จักบิ๊ก อัครวัชร ไฮโซหนุ่มที่เมย์ พิชญ์นาฏ แพ้ทางรัก

ทำความรู้จักบิ๊ก อัครวัชร ไฮโซหนุ่มที่เมย์ พิชญ์นาฏ แพ้ทางรัก หลังจากที่ตกลงเลื่อนสถานะจากเพื่อนสนิทเป็นแฟนกันแล้วเรียบร้อย สำหรับดาราสาวเมย์ พิชญ์นาฏ และไฮโซบิ๊ก อัครวัชร คงสิริกาญจน์ หนุ่มนอกวงการ โดยฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์ ขอสาวเมย์เป็นแฟนอย่างโรแมนติก และน่ารักมาก แต่ขอบอกว่าประวัติของหนุ่มบิ๊กเอง ก็ไม่ธรรมดาเลย เจ้าตัวเป็นถึงนักธุรกิจนำเข้ารถยนต์ และกำลังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีออโต้ฮาวส์...

โยเฮซังยันเอง! ธีราทร บุญมาทัน พร้อมลงสนามดวล ยูเออี | The Thaiger โยเฮซังยันเอง! ธีราทร บุญมาทัน พร้อมลงสนามดวล ยูเออี | The Thaiger
ทีมชาติไทย9 hours ago

โยเฮซังยันเอง! ธีราทร บุญมาทัน พร้อมลงสนามดวล ยูเออี

ชิรากิ โยเฮ หนึ่งในสตาฟฟ์โค้ชคนสำคัญของ ‘ช้างศึก’ ทีมชาติไทย ยืนยัน ถ้าไม่มีปัญหาอะไร ธีราทร บุญมาทัน พร้อมกลับมาลงสนามช่วยทีมในเกมเปิดบ้านพบกับ ทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ศึก ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง นัดที่ 3 กลุ่มจี ...

บิ๊ก อัครวัชร เซอร์ไพรส์ขอเป็นแฟน เมย์ พิชญ์นาฏ แพ้แล้ว | The Thaiger บิ๊ก อัครวัชร เซอร์ไพรส์ขอเป็นแฟน เมย์ พิชญ์นาฏ แพ้แล้ว | The Thaiger
บันเทิง9 hours ago

บิ๊ก อัครวัชร เซอร์ไพรส์ขอเป็นแฟน เมย์ พิชญ์นาฏ แพ้แล้ว

บิ๊ก อัครวัชร เซอร์ไพรส์ขอเป็นแฟน เมย์ พิชญ์นาฏ แพ้แล้ว : ข่าวบันเทิง เป็นดาราสาวสวย ที่ครองตัวโสดมานาน แถมเจ้าตัวยังบอกว่าอยากโฟกัสกับการทำงาน มากกว่าเรื่องความรัก แต่ล่าสุด เมย์ พิชญ์นาฏ สาขากร ก็ได้เปิดใจให้กับความรักอีกครั้ง เมื่อไฮโซบิ๊ก อัครวัชร คงสิริกาญจน์ นักธุรกิจเจ้าของโชว์รูมรถหรูย่านวิภาวดี...

นิชิโนะ ไม่สนใจสถิติ ยูเออี ข่ม ทีมชาติไทย – คุย ‘โค้ชจุ่น’ แล้ว | The Thaiger นิชิโนะ ไม่สนใจสถิติ ยูเออี ข่ม ทีมชาติไทย – คุย ‘โค้ชจุ่น’ แล้ว | The Thaiger
ทีมชาติไทย9 hours ago

นิชิโนะ ไม่สนใจสถิติ ยูเออี ข่ม ทีมชาติไทย – คุย ‘โค้ชจุ่น’ แล้ว

เมื่อวานนี้ (12 ตุลาคม) อากิระ นิชิโนะ เฮดโค้ชทีมชาติไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเปิดบ้านพบกับ ทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบสอง นัดที่ 3 กลุ่มจี เจ้าตัวเผย ไม่สนใจสถิติประเภทนี้ – คุยกับ...

13 ต.ค. พรีวิว ยูโร 2020 รอบคัดเลือก: เบลารุส VS ฮอลแลนด์ – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger 13 ต.ค. พรีวิว ยูโร 2020 รอบคัดเลือก: เบลารุส VS ฮอลแลนด์ – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
ฟุตบอล9 hours ago

13 ต.ค. พรีวิว ยูโร 2020 รอบคัดเลือก: เบลารุส VS ฮอลแลนด์ – พร้อมช่องทางรับชม

13 ต.ค. พรีวิว ยูโร 2020 รอบคัดเลือก เบลารุส พบ ฮอลแลนด์ – เบลารุส กับ ฮอลแลนด์ ดูบอล ฮอลแลนด์ วันนี้ ลิงค์ดูบอล เบลารุส ฮอลแลนด์ ยูโร...

Trending