Connect with us

ข่าวการเมือง

14 สิงหาคม ถ่ายทอดสดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15

Aindravudh

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

14 สิงหาคม ถ่ายทอดสดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15 | The Thaiger
 • follow us in feedly

14 สิงหาคม ถ่ายทอดสดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15 เวลา 13.00 น. พร้อมรายละเอียดวาระการประชุม

ถ่ายทอดสดประชุมสภา – เวลาบ่ายโมงตรงวันนี้ ถ่ายทอดสดการประชุมสภาครั้งที่ 15 ชมสดผ่าน TheThaiger และ Facebook Live : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

[Live] เวลานี้ ติตตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15 ซึ่งมีระเบียบวาระคือ กระทู้ถามทั่วไป 3 เรื่อง / เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 3 เรื่อง / เรื่องด่วน 20 เรื่อง / เรื่องที่เสนอใหม่ 2 เรื่อง ฯลฯ*** ชมสดพร้อมกันทาง ***- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา #87.5 MHz- mobile app : TPchannel- เว็บไซต์ radioparliament.net- Facebook Live : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

Posted by วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา on Tuesday, 13 August 2019

Rangsiman Rome – รังสิมันต์ โรม รายงานว่า มีวาระประชุมที่น่าสนใจ มีดังนี้

 • กระทู้ถามทั่วไป สัปดาห์นี้จะมีกระทู้ถามของ อ.ชำนาญ จันทร์เรือง พรรคอนาคตใหม่ กรณีบ้านป่าแหว่ง หรือโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ จ.เชียงใหม่ เรื่องนี้เคยเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชน แต่ต่อมาก็เงียบไป
 • วาระพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฏร (พิจารณาต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว) วาระนี้จะมี ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ หลายท่าน ร่วมอภิปรายนะครับ และบางข้ออาจมีการลงคะแนนเพื่อลงมติ ดังนั้น น่าสนใจมากครับ ชวนติดตาม
 • วาระพิจารณาญัตติด่วน เรื่องตั้งกรรมาธิการศึกษาผลกระทบต่อประชาชนจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (ต่อ) เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่พรรคอนาคตใหม่ให้ความสำคัญ และเป็นญัตติที่ถูกบรรจุในวาระการประชุมมาแล้ว 3 สัปดาห์ แต่ยังไม่ได้ถูกพิจารณาต่อ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านและพรรคอนาคตใหม่ จะร่วมกันติดตามเพื่อญัตตินี้เข้าสู่พิจารณาโดยเร็ว แต่เนื่องจากวาระเรื่องพิจารณาร่างข้อบังคับฯ น่าจะใช้เวลาค่อนข้างนาน จึงเป็นไปได้ว่า ญัตติเรื่อง EEC อาจต้องเลื่อนไปสัปดาห์หน้า

สำหรับญัตติด่วนตั้งกรรมาธิการวิสามัญในเรื่องอื่นๆ ที่ถูกบรรจุอยู่ในวาระการประชุม แต่คงไม่ได้พิจารณาในสัปดาห์นี้ ผมขอแจ้งไว้เผื่อผู้ที่สนใจจะได้ติดตามในการประชุมสภาครั้งต่อไป

 • เรื่องควบคุมสารเคมีภาคเกษตร
 • เรื่องศึกษาผลกระทบประกาศ-คำสั่ง คสช.
 • เรื่องทำร้ายนักกิจกรรม
 • เรื่องการดำเนินการกับผู้บริหารท้องถิ่นระหว่างถูกตรวจสอบตามคำสั่ง คสช.
 • เรื่องผลกระทบจากทวงคืนผืนป่า
 • เรื่องผลกระทบจากการใช้กัญชา
 • เรื่องป้องกันแก้ไขปัญหาข่มขืน
 • เรื่องการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขง

ประชาชนสามารถติดตามวาระการประชุมทั้งหมดได้ที่ลิงค์นี้
https://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx…

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวการเมือง

ประยุทธ์ยืด ยืนหยัดได้เพราะไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์ ไม่เคยอนุมัติโครงการใดเป็นพิเศษ

Aindravudh

Published

on

ประยุทธ์ยืด ยืนหยัดได้เพราะไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์ ไม่เคยอนุมัติโครงการใดเป็นพิเศษ | The Thaiger

วานนี้ เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมสุริยัน สัปปายะสภาสถาน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยืนยันไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์ การอนุมัติจัดงบประมาณผ่านกลั่นกรองของคณะกรรมการทุกระดับ ไม่เคยอนุมัติโครงการใดเป็นพิเศษ ขณะที่การลงทุน PPP เน้นความโปร่งใส ลดภาระด้านงบประมาณ

นายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงแผนงานคมนาคมว่า มีการศึกษาพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงมือทำ โดยภาครัฐเน้นการลงทุนร่วมรัฐ-เอกชน หรือ PPP เพราะหากรัฐลงทุนเองจะใช้งบประมาณจำนวนมาก ดังนั้นการลงทุน PPP จะช่วยลดภาระด้านงบประมาณด้านการลงทุนของภาครัฐไปได้ โดยการประมูลและลงนามสัญญาต้องโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย หลายโครงการก็ประสบความสำเร็จแล้ว หน้าที่ของรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั้งลดรายจ่ายและเพิ่มราย นายกรัฐมนตรียังยืนว่า ที่ยืนหยัดได้เพราะไม่เคยเรียกผลประโยชน์จากใคร การอนุมัติดำเนินการเป็นไปตามการเสนอแผนงานโครงการ ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการทุกระดับ มีสัดส่วนงบประมาณชัดเจนถูกต้องและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคน

นายกรัฐมนตรียังย้ำการจัดสรรงบประมาณนั้น เน้นความถูกต้องโปร่งใส คำนึงถึงภาระและความเหมาะสม งบประมาณแบ่งออกเป็นหลายส่วน ทั้งงบกลางของส่วนราชการ งบบูรณาการ ขออย่านำงบประมาณฟื้นฟูมาปะปนกับงบประมาณรายจ่ายในงบประมาณปี 64 สำหรับการจัดซื้อเรือดำน้ำ ยืนยันว่า ยึดหลักเหตุผลความจำเป็น ดำเนินการด้วยความโปร่งใส รวมทั้งพัฒนาเส้นทางคมนาคม ทั้งเพิ่มถนนสายใหม่และแก้ไขถนนเส้นเก่าที่มีปัญหา ก็ทยอยดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปี ขอยืนยันว่างบประมาณที่อนุมัติยึดตามพันธกิจของหน่วยงานเป็นสำคัญ

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวการเมือง

ถ่ายทอดสดประชุมสภา 3 ก.ค. พิจารณางบรายจ่ายปี 64 วันที่ 3

Aindravudh

Published

on

ถ่ายทอดสดประชุมสภา 3 ก.ค. พิจารณางบรายจ่ายปี 64 วันที่ 3 | The Thaiger

การ #ประชุมสภา ผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระรับหลักการ วันที่ 3

[Live] การ #ประชุมสภา ผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระรับหลักการ วันที่ 3 รับชมได้ทาง- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา- Application : TPchannel- Website : tpchannel.org- Facebook Live : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

Posted by วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา on Thursday, July 2, 2020

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวการเมือง

เพื่อไทยส่ง สลิลทิพย์ ลง ส.ส.เขต 5 ปากน้ำ อีกครั้ง มั่นใจได้แน่นอน

P. Wanutch

Published

on

เพื่อไทยส่ง สลิลทิพย์ ลง ส.ส.เขต 5 ปากน้ำ อีกครั้ง มั่นใจได้แน่นอน | The Thaiger

เพื่อไทยส่ง สลิลทิพย์ ลง ส.ส.เขต 5 ปากน้ำ อีกครั้ง มั่นใจได้แน่นอน

วันนี้ (2 ก.ค.) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 แทน นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำพิพากษาให้ใบเหลืองว่า พรรคเพื่อไทยจะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งที่เขต 5 จ.สมุทรปราการ อย่างแน่นอน เบื้องต้นจะให้ นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ อดีต ส.ส. 3 สมัย และอดีตผู้สมัครของพรรคเขตดังกล่าวในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ลงสมัครแข่งขัน โดยจะมีการนำชื่อเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย ในวันที่ 3 ก.ค. และจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป

นายสมพงษ์ กล่าวว่า นางสลิลทิพย์ ถือเป็นคนคุณภาพของพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่ลงสมัคร ส.ส.ครั้งแรก เมื่อปี 2544 จนได้เป็น ส.ส.มาถึง 3 สมัย แม้ว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจะพลาดไป นางสลิลทิพย์ ก็ยังคงลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมา ทั้งในแง่ให้ความช่วยเหลือ และการรับฟังปัญหาของประชาชนมาสะท้อนต่อพรรคเพื่อไทย จึงเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนลงเลือกตั้งซ่อม ที่เขต 5 จ.สมุทรปราการ ในนามพรรคเพื่อไทยทุกประการ และเชื่อมั่นว่า นางสลิลทิพย์ จะชนะแน่นอน

ยืนยันว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้พรรคเพื่อไทยสู้เต็มที่ และมั่นใจในตัวนางสลิลทิพย์ ที่เป็นคนมีคุณภาพใส่ใจความทุกข์ร้อนของประชาชน จะได้โอกาสกลับมาเป็น ส.ส.เข้าไปทำงานในสภาฯ ได้อีกครั้ง หากเล่นกันตามกติกา จึงต้องขอฝากไปยัง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ควบคุมการเลือกตั้งครั้งนี้ให้บริสุทธิ์โปร่งใส และยุติธรรม เพราะคำพิพากษาของศาลก็สะท้อนว่า เหตุใดคุณสลิลทิพย์ถึงแพ้การเลือกตั้งเมื่อปี 2562 รวมไปถึงยังมีความผิดปกติอีกหลายกรณี ซึ่งคุณสลิลทิพย์รวมทั้งผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ ของพรรคเพื่อไทย ได้นำเรื่องร้องต่อ กกต. ไปแล้ว อีกทั้งการเลือกตั้งซ่อมในหลายเขตที่ผ่านมา ก็มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก

ที่มา: ไทยรัฐ

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป
‘ต้า’ ไม่ปลื้ม! อาร์เซนอล ส่อขาย เก็นดูซี่ เหตุพฤติกรรมไม่ดี – ซ้อมเดี่ยว 2 วีกแล้ว | The Thaiger
อาร์เซนอล1 hour ago

‘ต้า’ ไม่ปลื้ม! อาร์เซนอล ส่อขาย เก็นดูซี่ เหตุพฤติกรรมไม่ดี – ซ้อมเดี่ยว 2 วีกแล้ว

ซน ฮึง-มิน เกือบวางมวย อูโก้ โยริส ในเกม สเปอร์ส 1-0 เอฟเวอร์ตัน (คลิป) | The Thaiger
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์2 hours ago

ซน ฮึง-มิน เกือบวางมวย อูโก้ โยริส ในเกม สเปอร์ส 1-0 เอฟเวอร์ตัน (คลิป)

‘คีน’ OG! ไฮไลท์ สเปอร์ส 1-0 เอฟเวอร์ตัน : พรีเมียร์ลีก – ‘ไก่’ ตาม ‘ปืน’ แต้มเดียว | The Thaiger
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์2 hours ago

‘คีน’ OG! ไฮไลท์ สเปอร์ส 1-0 เอฟเวอร์ตัน : พรีเมียร์ลีก – ‘ไก่’ ตาม ‘ปืน’ แต้มเดียว

11 ตัวจริง สเปอร์ส VS เอฟเวอร์ตัน : พรีเมียร์ลีก 6 ก.ค. – ลิงค์ดูบอล | The Thaiger
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์6 hours ago

11 ตัวจริง สเปอร์ส VS เอฟเวอร์ตัน : พรีเมียร์ลีก 6 ก.ค. – ลิงค์ดูบอล

ของดีฟรีด้วย! มานด์ซูคิช ยกเลิกสัญญา อัล ดูฮาอิล – ค้าแข้งแค่ 6 เดือนเท่านั้น | The Thaiger
ฟุตบอล9 hours ago

ของดีฟรีด้วย! มานด์ซูคิช ยกเลิกสัญญา อัล ดูฮาอิล – ค้าแข้งแค่ 6 เดือนเท่านั้น

BREAKING! แลมพาร์ด ยืนยัน ก็องเต้ เจ็บแฮมสตริงพลาดเกม เชลซี เยือน พาเลซ | The Thaiger
เชลซี11 hours ago

BREAKING! แลมพาร์ด ยืนยัน ก็องเต้ เจ็บแฮมสตริงพลาดเกม เชลซี เยือน พาเลซ

ยาวไป! แมนฯ ยูไนเต็ด ขยายสัญญา เนมานย่า มาติช อีก 3 ปี อยู่โยงถึง 2023 | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด11 hours ago

ยาวไป! แมนฯ ยูไนเต็ด ขยายสัญญา เนมานย่า มาติช อีก 3 ปี อยู่โยงถึง 2023

ต้องสู้ต่อ ! ซีดาน สั่งลูกทีมห้ามผ่อนคันเร่ง ถ้าแต้มยังไม่ขาด | The Thaiger
เรอัล มาดริด11 hours ago

ต้องสู้ต่อ ! ซีดาน สั่งลูกทีมห้ามผ่อนคันเร่ง ถ้าแต้มยังไม่ขาด

ตรวจหวยลาว 6 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 6/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย13 hours ago

ตรวจหวยลาว 6 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 6/7/63

ใช่เหรอ !? เชียร์เรอร์ บอกเห็น กรีนวูด แล้วนึกถึงตัวเองสมัยหนุ่ม ๆ | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด13 hours ago

ใช่เหรอ !? เชียร์เรอร์ บอกเห็น กรีนวูด แล้วนึกถึงตัวเองสมัยหนุ่ม ๆ

ผลหวยฮานอย 6 กรกฎาคม หวยฮานอย 6/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย16 hours ago

ผลหวยฮานอย 6 กรกฎาคม หวยฮานอย 6/7/63

เอาดี ๆ ! เป๊ป กระตุ้นลูกทีมยังดีได้กว่าอีกหลังพ่าย นักบุญ | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ซิตี้17 hours ago

เอาดี ๆ ! เป๊ป กระตุ้นลูกทีมยังดีได้กว่าอีกหลังพ่าย นักบุญ

ทุกคนรู้ ! คล็อปป์ เปรยลูกทีมรู้อยู่แล้ว จะสร้างสถิติใหม่ยังไง | The Thaiger
ลิเวอร์พูล17 hours ago

ทุกคนรู้ ! คล็อปป์ เปรยลูกทีมรู้อยู่แล้ว จะสร้างสถิติใหม่ยังไง

ดีลใกล้สำเร็จ! สื่อเผย จอร์จ มาสวิดัล เตรียมฟัด คามารุ อุสมาน ใน UFC 251 | The Thaiger
มวย/MMA17 hours ago

ดีลใกล้สำเร็จ! สื่อเผย จอร์จ มาสวิดัล เตรียมฟัด คามารุ อุสมาน ใน UFC 251

โควิด-19 6 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย | The Thaiger
ข่าวไทย17 hours ago

โควิด-19 6 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย

ครม.เคาะ วันหยุดชดเชยสงกรานต์ ก.ค. มีวันหยุดยาว 4 วัน ดังนี้ | The Thaiger
ข่าว7 days ago

ครม.เคาะ วันหยุดชดเชยสงกรานต์ ก.ค. มีวันหยุดยาว 4 วัน ดังนี้

ผลหวยฮานอย 5 กรกฎาคม หวยฮานอย 5/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ผลหวยฮานอย 5 กรกฎาคม หวยฮานอย 5/7/63

ผลหวยฮานอย 6 กรกฎาคม หวยฮานอย 6/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย16 hours ago

ผลหวยฮานอย 6 กรกฎาคม หวยฮานอย 6/7/63

ผลหวยฮานอย 4 กรกฎาคม หวยฮานอย 4/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ผลหวยฮานอย 4 กรกฎาคม หวยฮานอย 4/7/63

ผลหวยฮานอย 3 กรกฎาคม หวยฮานอย 3/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ผลหวยฮานอย 3 กรกฎาคม หวยฮานอย 3/7/63

ผลหวยฮานอย 2 กรกฎาคม หวยฮานอย 2/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ผลหวยฮานอย 2 กรกฎาคม หวยฮานอย 2/7/63

ผลหวยฮานอย 1 กรกฎาคม หวยฮานอย 1/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ผลหวยฮานอย 1 กรกฎาคม หวยฮานอย 1/7/63

ผลหวยฮานอย 30 มิถุนายน 2563 หวยฮานอย 30/6/63 | The Thaiger
ตรวจหวย7 days ago

ผลหวยฮานอย 30 มิถุนายน 2563 หวยฮานอย 30/6/63

ตรวจหวยลาว 6 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 6/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย13 hours ago

ตรวจหวยลาว 6 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 6/7/63

ตรวจหวยลาว 2 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 2/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ตรวจหวยลาว 2 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 2/7/63

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. ราคาทองคำทรงตัว ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. ราคาทองคำทรงตัว ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/7/63

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. ราคาทองคำขึ้นอลัง 200 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ6 days ago

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. ราคาทองคำขึ้นอลัง 200 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600

ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. ราคาทองคำขี้น 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ4 days ago

ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. ราคาทองคำขี้น 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

ราคาทองวันนี้ 2 ก.ค. ราคาทองคำลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,500 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ5 days ago

ราคาทองวันนี้ 2 ก.ค. ราคาทองคำลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,500

Trending