Connect with us
image

ข่าวการเมือง

เลิกสิทธิ์ ‘คู่สมรสผู้ตรวจการแผ่นดิน’ เบิกค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศ

Aindravudh

Published

 on

เลิกสิทธิ์ ‘คู่สมรสผู้ตรวจการแผ่นดิน’ เบิกค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศ | The Thaiger
  • follow us in feedly

เลิกสิทธิ์ ‘คู่สมรสผู้ตรวจการแผ่นดิน’ เบิกค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศ

คู่สมรสผู้ตรวจการแผ่นดิน – จากกรณี ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน 2563 โดยสาระสำคัญที่คนให้ความสนใจคือข้อ 8 ที่ระบุว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับคู่สมรสได้เฉพาะกรณีที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากผู้ตรวจการแผ่นดิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคู่สมรส ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน”

ราชกิจจานุเบกษา

ภาพจาก ราชกิจจานุเบกษา

อ่านราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มคลิก

ทว่าต่อมา วันที่ 6 กุมาพันธ์ 2563 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ระบุว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีใจความระบุว่า ให้มีการยกเลิก ข้อ 8 แห่งระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดินปี ที่อนุญาตให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับคู่สมรสได้ เฉพาะกรณีที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

โดยที่น่าสนใจคือข้อ 3 ที่ระบุว่าให้ยกเลิกข้อ 8 แห่งระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2563

สิทธิ์คู่สมรสผู้ตรวจการแผ่นดิน
ภาพจาก ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าวการเมือง

พรรคกล้า ชื่อพรรคใหม่ของนายกรณ์ จาติกวณิช

Aindravudh

Published

on

พรรคกล้า ชื่อพรรคใหม่ของนายกรณ์ จาติกวณิช | The Thaiger

พรรคกล้า ชื่อพรรคใหม่ของนายกรณ์ จาติกวณิช

พรรคกล้า – จากกรณี นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา หลังร่วมทำงานกับพรรคประชาธิปัตย์มายาวนานกว่า 15 ปี นายกรณ์ระบุตอนหนึ่งว่า “ผมมีความฝัน ที่อยากจะสร้างการเมืองแห่งความเปลี่ยนแปลง การเมืองที่กล้าคิด กล้าทำ มีความรอบคอบแต่ไร้ความกลัว มีความเด็ดเดี่ยวแต่มีคุณธรรม เป็นการเมืองที่จะชวนผู้คนในสังคมไทยที่มีศักยภาพ มาร่วมกันออกแบบและขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน”

อ่านข่าวก่อนหน้า : กรณ์ จาติกวณิช ร่ายคำอำลา เผยสาเหตุลาออกพรรคประชาธิปัตย์

ล่าสุดวันนี้ ได้มีการเผยชื่อพรรคใหม่ของนายกรณ์ จาติกวณิชมาแล้วชื่อว่า พรรค “กล้า” มาพร้อมสโลแกนมาเพื่อลงมือทำ เน้นการปฏิบัติ ไม่ซ้าย ไม่ขวา โดยเมื่อเวลา 09.00 น. นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ได้เดินทางไป กกต. ยื่นเอกสารต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ ภายใต้ชื่อ “พรรคกล้า” สัญลักษณ์ของพรรคเป็นโลโก้ ชูกำปั้น

ด้านนายกรณ์ จาติกวณิช ได้ระบุข้อความผ่านเฟจเฟซบุ๊ก “กล้า” ว่า

“กล้า #เรามาเพื่อลงมือทำ
กล้า.. เรามาเพื่อลงมือทำ
.
.
เราแจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง
ชื่อพรรคว่า “กล้า” ครับ #พรรคกล้า !
เพราะประเทศต้องการความกล้าในการ “ลงมือทำ”
ต้องการความกล้าในการ “สร้างความเปลี่ยนแปลง”
.
ผมจึงขอเชิญชวนผู้กล้าทุกคนที่มีความคิดสร้างสรรค์
และเห็นศักยภาพของประเทศ กล้าที่จะมาร่วมลงมือทำ
ด้วยกันกับพวกเราครับ
– กรณ์ จาติกวณิช –
ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคกล้า
14 กุมภาพันธ์ 2563#รวมพลคนมีของ
#เรามาเพื่อลงมือทำ

กล้า.. เรามาเพื่อลงมือทำ..เราแจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคว่า "กล้า" ครับ #พรรคกล้า…

Posted by กล้า on Thursday, February 13, 2020

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

ผ่านสักที โหวตพรบ.งบ ปี 63 หลังโหวตซ้ำ 3 รอบ

Aindravudh

Published

on

ผ่านสักที โหวตพรบ.งบ ปี 63 หลังโหวตซ้ำ 3 รอบ | The Thaiger

ประชุมสภาโหวตพรบ.งบ ปี 63 วุ่น สภาต้องโหวตใหม่รอบ 3 ตั้งแต่มาตรา 1 เหตุเพราะไม่ครบองค์ประชุมตอนโหวตมาตรา 6 ล่าสุดโหวตผ่านแล้ว

ประชุมสภา – เรื่องวุ่น ๆ ยังมีมาให้ฝ่ายรัฐบาลต้องแก้ไม่หยุดหย่อนสำหรับ การโหวตพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ หลังจากเกิดกรณีเสียบบัตรแทน จนศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้สภาโหวต วาระ 2 และ 3 ใหม่

โดยวันนี้ เวลา 09.30 น. มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฎว่าท่าทีของฝ่ายค้าน ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมให้ครบองค์ เพื่อให้เปิดการประชุมได้ แต่จากนั้นจะวอร์คเอ้าต์โดยไม่เข้าร่วมการประชุม ตามมติพรรคร่วมฝ่ายค้าน 4 ข้อคือ 1.ลงชื่อเข้าร่วมประชุม 2.ระหว่างประชุมจะไม่อยู่ร่วมประชุม ยกเว้นส.ส.ที่ได้รับมอบกหมายให้อภิปรายก่อนเข้าวาระ 3.ให้ส.ส.เก็บบัตรลงคะแนนไว้กับตัว 4.การลงมติเป็นรายมาตรา ส.ส.ฝายค้านจะไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุมและไม่ลงมติ

ซึ่งประเด็นการลงมติรายมาตรานี่แหละที่เกิดปัญหาขึ้นเมื่อถึง มาตรา 6 ของร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 องค์ประชุมไม่ครบ เพราะตามรัฐธรรมนูญกำหนดว่า องค์ประชุมต้องมีกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ ตอนนี้สภามีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 498 กึ่งหนึ่งขององค์ประชุมประชุมคือ 249 แต่การลงมติมาตรา 6 ว่า มีองค์ประชุมเพียงแค่ 244 ซึ่งผลกระทบคือ อาจทำให้กระบวนการตรากฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีการหารือหาทางออกดังกล่าว โดยรัฐบาลต้องนัดประชุมใหม่ หรือเริ่มต้นกระบวนการลงมติใหม่

อัปเดตล่าสุด เวลา 15.30 น. หลังพักการประชุม ได้มีการกลับมาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหม่ตั้งแต่มาตรา 1 รวมแล้วเป็นรอบที่ 3

ล่าสุดเวลาประมาณ 16.00 น. หลังจากมีการโหวต พ.ร.บ.งบประมาณใหม่ในวาระ 2 ตั้งแต่มาตรา 1 บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น จนกระทั่งการโหวตวาระ 3 เสร็จสิ้น นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงสั่งปิดการประชุม รวมการประชุมทั้งสิ้น 7 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

ประชุมสภาโหวตพรบ.งบ ปี 63 ฝ่านค้านวอร์กเอ้าต์ -องค์ประชุมไม่ครบ โหวตใหม่รอบ 3

Aindravudh

Published

on

ประชุมสภาโหวตพรบ.งบ ปี 63 ฝ่านค้านวอร์กเอ้าต์ -องค์ประชุมไม่ครบ โหวตใหม่รอบ 3 | The Thaiger

ประชุมสภาโหวตพรบ.งบ ปี 63 ฝ่านค้านวอร์กเอ้าต์ ประชุมไปมา จะโหวตมาตรา 6 องค์ประชุมไม่ครบ โหวตใหม่รอบ 3

ประชุมสภา – เรื่องวุ่น ๆ ยังมีมาให้ฝ่ายรัฐบาลต้องแก้ไม่หยุดหย่อนสำหรับ การโหวตพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ หลังจากเกิดกรณีเสียบบัตรแทน จนศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้สภาโหวต วาระ 2 และ 3 ใหม่

โดยวันนี้ เวลา 09.30 น. มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฎว่าท่าทีของฝ่ายค้าน ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมให้ครบองค์ เพื่อให้เปิดการประชุมได้ แต่จากนั้นจะวอร์คเอ้าต์โดยไม่เข้าร่วมการประชุม ตามมติพรรคร่วมฝ่ายค้าน 4 ข้อคือ 1.ลงชื่อเข้าร่วมประชุม 2.ระหว่างประชุมจะไม่อยู่ร่วมประชุม ยกเว้นส.ส.ที่ได้รับมอบกหมายให้อภิปรายก่อนเข้าวาระ 3.ให้ส.ส.เก็บบัตรลงคะแนนไว้กับตัว 4.การลงมติเป็นรายมาตรา ส.ส.ฝายค้านจะไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุมและไม่ลงมติ

ซึ่งประเด็นการลงมติรายมาตรานี่แหละที่เกิดปัญหาขึ้นเมื่อถึง มาตรา 6 ของร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 องค์ประชุมไม่ครบ เพราะตามรัฐธรรมนูญกำหนดว่า องค์ประชุมต้องมีกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ ตอนนี้สภามีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 498 กึ่งหนึ่งขององค์ประชุมประชุมคือ 249 แต่การลงมติมาตรา 6 ว่า มีองค์ประชุมเพียงแค่ 244 ซึ่งผลกระทบคือ อาจทำให้กระบวนการตรากฎหมายไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องมีการหารือหาทางออกดังกล่าว โดยรัฐบาลต้องนัดประชุมใหม่ หรือเริ่มต้นกระบวนการลงมติใหม่

อัปเดตล่าสุด เวลา 15.30 น. หลังพักการประชุม ได้มีการกลับมาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหม่ตั้งแต่มาตรา 1 รวมแล้วเป็นรอบที่ 3

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

กัลโช่ฯ ลุ้นแชมป์มันส์ ! ลาซิโอ ทุบ อินเตอร์ 2-1 ขึ้นรองจ่าฝูง, อาจารย์ยังซัดแล้ว แต่ไม่พอชนะ (มีคลิป) | The Thaigerกัลโช่ฯ ลุ้นแชมป์มันส์ ! ลาซิโอ ทุบ อินเตอร์ 2-1 ขึ้นรองจ่าฝูง, อาจารย์ยังซัดแล้ว แต่ไม่พอชนะ (มีคลิป) | The Thaiger
ซีรีเอ12 mins ago

กัลโช่ฯ ลุ้นแชมป์มันส์ ! ลาซิโอ ทุบ อินเตอร์ 2-1 ขึ้นรองจ่าฝูง, อาจารย์ยังซัดแล้ว แต่ไม่พอชนะ (มีคลิป)

ศึกฟุตบอล กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี คืนวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ลาซิโอ ได้เปิดรัง ต้อนรับการมาเยือนของ งูใหญ่ อินเตอร์ มิลาน ซึ่งหากเกมนี้ ใครเก็บสามคะแนนได้ โอกาสลุ้นแชมป์ก็จะสูงตามไปด้วย ฝั่งของ อินทรีฟ้าขาว ของกุนซือ...

ทีมไหนบ้าง ? ทายสโมสรต่อไปของนักเตะ แมนซิตี้ กรณีโดน ยูฟ่าฯ แบน | The Thaigerทีมไหนบ้าง ? ทายสโมสรต่อไปของนักเตะ แมนซิตี้ กรณีโดน ยูฟ่าฯ แบน | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ซิตี้2 hours ago

ทีมไหนบ้าง ? ทายสโมสรต่อไปของนักเตะ แมนซิตี้ กรณีโดน ยูฟ่าฯ แบน

เป็นที่ทราบกันดีว่า ณ เวลานี้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กำลังตกที่นั่งลำบาก หลังจากถูก ยูฟ่า ตัดสินชี้ขาดลงโทษห้ามลงแข่งขันในฟุตบอลถ้วยยุโรปเป็นเวลา 2 ฤดูกาล พร้อมปรับเป็นเงินด้วย จากการทำความผิดอย่างร้ายแรงต่อ กฎควบคุมการเงิน หรือ กฎไฟแนลเชียล แฟร์ เพลย์ นั่นเอง แต่อย่างไรแล้ว...

มีเคล็ดลับ! “โค้ชโอ่ง” เผยคำพูดช่วงพักครึ่ง ก่อนพา บีจีปทุม เฉือน เมืองทอง 2-1 | The Thaigerมีเคล็ดลับ! “โค้ชโอ่ง” เผยคำพูดช่วงพักครึ่ง ก่อนพา บีจีปทุม เฉือน เมืองทอง 2-1 | The Thaiger
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด2 hours ago

มีเคล็ดลับ! “โค้ชโอ่ง” เผยคำพูดช่วงพักครึ่ง ก่อนพา บีจีปทุม เฉือน เมืองทอง 2-1

ดุสิต เฉลิมแสน อดีตตำนาน “ช้างศึก” ทีมชาติไทย และนายใหญ่ของ “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เปิดเผยคำพูดที่ใช้กระตุ้นลูกทีมในช่วงพักครึ่งเวลา จนพาต้นสังกัดพลิกกลับมาเอาชนะ “กิเลนผยอง” เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ด้วยสกอร์ 2-1 เกมประเดิมสนาม...

มาแปลก! 11 ตัวจริง อาร์เซนอล VS นิวคาสเซิล : พรีเมียร์ลีก – ช่องทางรับชม | The Thaigerมาแปลก! 11 ตัวจริง อาร์เซนอล VS นิวคาสเซิล : พรีเมียร์ลีก – ช่องทางรับชม | The Thaiger
นิวคาสเซิ่ล10 hours ago

มาแปลก! 11 ตัวจริง อาร์เซนอล VS นิวคาสเซิล : พรีเมียร์ลีก – ช่องทางรับชม

มาแปลก! 11 ตัวจริง อาร์เซนอล VS นิวคาสเซิล : พรีเมียร์ลีก – ช่องทางรับชม : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ลิงค์ดูบอล พรีเมียร์ลีก คืนนี้ ลิงค์ดูบอล อาร์เซนอล นิวคาสเซิล ดูบอล...

เจ้าบ้านกินเรียบ! สรุปผลพร้อมไฮไลท์ ไทยลีก 2020 นัดแรก – บุรีรัมย์ แพ้เลย | The Thaigerเจ้าบ้านกินเรียบ! สรุปผลพร้อมไฮไลท์ ไทยลีก 2020 นัดแรก – บุรีรัมย์ แพ้เลย | The Thaiger
ไทยลีก11 hours ago

เจ้าบ้านกินเรียบ! สรุปผลพร้อมไฮไลท์ ไทยลีก 2020 นัดแรก – บุรีรัมย์ แพ้เลย

เจ้าบ้านกินเรียบ! สรุปผลพร้อมไฮไลท์ ไทยลีก 2020 นัดแรก – บุรีรัมย์ แพ้เฉย : โตโยต้า ไทยลีก ไฮไลท์บุรีรัมย์ ไฮไลท์บีจีปทุมเมืองทอง ไฮไลท์แบงค็อก ไฮไลท์เชียงราย ไฮไลท์ท่าเรือ สรุปผล ไทยลีก 2020 นัดแรก...

17 ก.พ. ถ่ายทอดสดบาส NBA All-Star 2020: ทีม LeBron VS ทีม Giannis | The Thaiger17 ก.พ. ถ่ายทอดสดบาส NBA All-Star 2020: ทีม LeBron VS ทีม Giannis | The Thaiger
NBA12 hours ago

17 ก.พ. ถ่ายทอดสดบาส NBA All-Star 2020: ทีม LeBron VS ทีม Giannis

17 ก.พ. ถ่ายทอดสดบาส NBA All-Star 2020: ทีม LeBron VS ทีม Giannis – พร้อมช่องทางรับชม NBA Rising Stars ดูบาส NBA ดูบาส Rising Stars...

11 ตัวจริง แอสตัน วิลล่า พบ สเปอร์ส: พรีเมียร์ลีก – ลิงค์ดูบอล ID Station | The Thaiger11 ตัวจริง แอสตัน วิลล่า พบ สเปอร์ส: พรีเมียร์ลีก – ลิงค์ดูบอล ID Station | The Thaiger
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์12 hours ago

11 ตัวจริง แอสตัน วิลล่า พบ สเปอร์ส: พรีเมียร์ลีก – ลิงค์ดูบอล ID Station

11 ตัวจริง แอสตัน วิลล่า พบ สเปอร์ส: พรีเมียร์ลีก – ลิงค์ดูบอล ID Station : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลพรีเมียร์ลีก ดูบอล พรีเมียร์ลีก วันนี้ ดูบอล แอสตัน...

กัน อรรถพันธ์ เข้าแจ้งความหลังถูกทวิตขู่ฆ่า | The Thaigerกัน อรรถพันธ์ เข้าแจ้งความหลังถูกทวิตขู่ฆ่า | The Thaiger
ดาราไทย14 hours ago

กัน อรรถพันธ์ เข้าแจ้งความหลังถูกทวิตขู่ฆ่า

กัน อรรถพันธ์ เข้าแจ้งความหลังถูกทวิตขู่ฆ่า กัน อรรถพันธ์ – ถือเป็นเรื่องราวที่ทำเอาเหล่าแฟนคลับเป็นห่วง เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เมื่อนักแสดงวัยรุ่นอย่างหนุ่ม กัน อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์ ได้นำหลักฐาน และเดินทางมาเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวัน ที่สถานีตำรวจทองหล่อ หลังจากที่มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง...

เกินไป! เมสซี่ โชว์จังหวะเลี้ยงหลบผู้เล่น เกตาเฟ่ ขาแทบหัก (มีคลิป) | The Thaigerเกินไป! เมสซี่ โชว์จังหวะเลี้ยงหลบผู้เล่น เกตาเฟ่ ขาแทบหัก (มีคลิป) | The Thaiger
บาร์เซโลน่า15 hours ago

เกินไป! เมสซี่ โชว์จังหวะเลี้ยงหลบผู้เล่น เกตาเฟ่ ขาแทบหัก (มีคลิป)

เกินไป! เมสซี่ โชว์จังหวะเลี้ยงหลบผู้เล่น เกตาเฟ่ ขาแทบหัก (มีคลิป) : ลาลีกา สเปน ลิโอเนล เมสซี่ คลิป เมสซี่ ไฮไลท์ บาร์เซโลน่า เกตาเฟ่ ล่าสุด เมื่อคืนนี้ ไฮไลท์ลาลีกา สเปน...

11 ตัวจริง โปลิศ เทโร พบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด : ไทยลีก – ลิงค์ดูบอลฟรี | The Thaiger11 ตัวจริง โปลิศ เทโร พบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด : ไทยลีก – ลิงค์ดูบอลฟรี | The Thaiger
ไทยลีก15 hours ago

11 ตัวจริง โปลิศ เทโร พบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด : ไทยลีก – ลิงค์ดูบอลฟรี

11 ตัวจริง โปลิศ เทโร พบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด : ไทยลีก – ลิงค์ดูบอลฟรี : โตโยต้า ไทยลีก ดูบอลไทยลีก ดูฟุตบอลไทย ดูบอล โปลิศ เทโร บุรีรัมย์...

เรื่องใหญ่! ลือหนัก แมนฯ ซิตี้ ส่อโดนริบแชมป์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2013-2014 | The Thaigerเรื่องใหญ่! ลือหนัก แมนฯ ซิตี้ ส่อโดนริบแชมป์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2013-2014 | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ซิตี้16 hours ago

เรื่องใหญ่! ลือหนัก แมนฯ ซิตี้ ส่อโดนริบแชมป์พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2013-2014

แฟน “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล หูผึ่ง! เดลี่ เมล์ สื่อชื่อดังเมืองผู้ดี รายงาน “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ส่อแววโดนริบถ้วยแชมป์ พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2013-2014 ด้วยข้อหาละเมิดกฎการเงิน หลังจากเมื่อวานนี้ แฟนฟุตบอลทั่วทั้งโลกต้องตกตะลึงกับข่าวใหญ่ที่ แมนเชสเตอร์...

ผลหวยฮานอย 16 กุมภาพันธ์ 2563 หวยฮานอย 16/2/63 | The Thaigerผลหวยฮานอย 16 กุมภาพันธ์ 2563 หวยฮานอย 16/2/63 | The Thaiger
ตรวจหวย16 hours ago

ผลหวยฮานอย 16 กุมภาพันธ์ 2563 หวยฮานอย 16/2/63

ผลหวยฮานอย 16 กุมภาพันธ์ 2563 หวยฮานอย 16 02 63 หวยฮานอย 16/2/63 4 ตัวตรง : 0776 3 ตัวตรง : 776 2 ตัวบน...

Trending