Connect with us

ข่าวการเมือง

พรรคประชาชาติเอาจริง ฟ้องหมิ่นประมาทผู้กองปูเค็ม

Aindravudh

Published

 on

พรรคประชาชาติเอาจริง ฟ้องหมิ่นประมาทผู้กองปูเค็ม | The Thaiger
  • follow us in feedly

พรรคประชาชาติเอาจริง ฟ้องหมิ่นประมาทผู้กองปูเค็ม

ฟ้องผู้กองปูเค็ม – วันที่ 9 ธ.ค. พรรคประชาชาติ รายงาน นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 นราธิวาส เป็นตัวแทนพรรคประชาชาติ เดินทางมาแจ้งความยัง สภ.บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ต่อ ร.อ.ทรงกลด ชื่นชูผล หรือผู้กองปูเค็ม จากกรณีผู้กองปูเค็ม โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กในทำนองหมิ่นประมาทพรรคประชาชาติและพรรคอนาคตใหม่ ว่าเป็นเครือข่ายกลุ่มก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งยังเชื่อมโยงกล่าวหาพรรคการเมืองหนึ่งของมาเลเซียว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังด้วย ซึ่งที่ผู้กองปูเค็มกล่าวหาไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำผิดข้อหาหมิ่นประมาท

ดังนั้นทางพรรคประชาชาติจึงตัดสินใจมาแจ้งความดำเนินคดีผู้กองปูเค็ม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 “ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท” 

“สิ่งที่ผู้กองปูเค็มโพสต์กล่าวร้ายว่าพรรคประชาชาติและพรรคอนาคตใหม่เป็นเครือข่ายแนวร่วมกลุ่มก่อเหตุรุนแรง ไม่เป็นความจริง สิ่งที่น่ากลัวที่สุดและนับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งคือการกล่าวหาพรรคการเมืองประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการกล่าวร้ายและพยายามโยงกับความไม่สงบเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว พรรคประชาชาติจึงต้องป้องกันตนจากคำกล่าวหา เพราะถ้าถูกกล่าวหาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ทำให้ผู้คนเข้าใจพรรคประชาชาติในทางผิด”

บรรยากาศ สส.กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต4 นราธิวาส เป็นตัวแทนพรรคประชาชาติ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส แจ้งความดำเนินคดีต่อ ร.อ.ทรงกลด ชื่นชูผล หรือผู้กองปูเค็ม หลังจากที่ประชุมคณะผู้บริหารพรรคมีมติให้แจ้งความดำเนินคดี เนื่องจาก ร.อ.ทรงกลด ได้โพสต์ข้อความในเพจและเฟสบุ๊คส่วนตัว พาดพิงและกล่าวหมิ่นประมาทต่อพรรคประชาชาติและพรรคอนาคตใหม่ ว่าเป็นเครือข่ายกลุ่มก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้เชื่อมโยงกล่าวหาพรรคการเมืองหนึ่งของมาเลเซียว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังด้วย ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำผิดข้อหาหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท#ทนายแวยูแฮ (กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ)สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต4นราธิวาส#พรรคประชาชาติ #จับปูเค็ม #PrachachatParty

Posted by ทนายแวยูแฮ on Sunday, December 8, 2019

ภาพจาก: ทนายแวยูแฮ

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าวการเมือง

บิ๊กตู่ สั่ง บิ๊กโจ๊ก ห้ามประพฤติชั่วร้ายแรง

Aindravudh

Published

on

บิ๊กตู่ สั่ง บิ๊กโจ๊ก ห้ามประพฤติชั่วร้ายแรง | The Thaiger

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 1/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาจรรยาและวินัยข้าราชการ ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 สั่งให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ขาดจากการเป็นข้าราชการตำรวจ และให้โอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในกรอบอัตรากำลัง ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้ที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบซึ่งเป็นตำแหน่งที่ได้รับเฉพาะเงินเดือน โดยไม่ได้รับงินประจำตำแหน่งและสิทธิประโยชน์ประจำตำแหน่ง นั้น

เพื่อให้ พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล รักษาจรรยาและวินัยข้าราชการ และเพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามข้อ 1 (ค) ของบัญชี ห้าท้ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 มาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 12 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งจึงเห็นสมควรกำชับให้ พลตำรวจโท สรเชษฐ์ หักพาล รักษาจรรยาและวินัยข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุ

ดังต่อไปนี้ 1. ไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ไม่กระทำการอันเป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ ข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยามประชาชน

2 ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ของทางราชการ ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ รักษาความลับของทางราชการ มีความสุภาพ เรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ แต่ให้งดการมอบหมายงานพิเศษและสำคัญ และหากมีกรณีไม่รักษาจรรยาและวินัยข้าราชการให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยต่อไป

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงวันที่ 24 ม.ค.2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

พิชัยอัดรมว.ท่องเที่ยวเพี้ยน จะแจกเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Aindravudh

Published

on

พิชัยอัดรมว.ท่องเที่ยวเพี้ยน จะแจกเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ | The Thaiger

พิชัยอัดรมว.ท่องเที่ยวเพี้ยน จะแจกเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ กล่าวผ่านทวิตเตอร์ @Pichailive ว่า

“เพี้ยนได้อีก !!! รมว ท่องเที่ยวจะแจกเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อชดเชยบาทแข็งกร้าวคิดได้เหมือนกันจริงหรือ? แจกเงินคนไทยก็ว่าแย่แล้ว นี่จะแจกเงินชาวต่างชาติน่าจะเข้าใจผิดมากเราต้องการให้เขามาใช้เงินบ้านเราไม่ใช่เอาเงินเราให้เขาใช้นะครับ # คิดเป็น แต่แจกเงิน# แจกเงินกันจนเพี้ยน”

ปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีกระแสข่าวว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา จะนำมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” เวอร์ชั่นอินเตอร์ เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 31 ม.ค.นี้ เพื่อแก้ปัญหา เงินบาทแข็งค่า ทำให้นักท่องเที่ยวน้อยลงและการใช้จ่ายน้อยลง เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยคาดว่าเป็นการแจกคูปองเงินสด

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

เด้งพล.ต.อ.วิระชัย พ้นรองผบ.ตร. เข้ากรุสำนักนายก

The Thaiger & The Nation

Published

on

เด้งพล.ต.อ.วิระชัย พ้นรองผบ.ตร. เข้ากรุสำนักนายก | The Thaiger
แฟ้มภาพจาก: กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เด้งพล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา พ้นรองผบ.ตร. เข้ากรุสำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อมวลชนและสังคมโซเชียลมีเดีย ได้ตั้งประเด็นคำถามถึงกรณีที่สำนักนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ รอง ผบ.ตร. ท่านหนึ่งไปปฎิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี นั้น ทั้งนี้ ขอเรียนชี้แจงถึงประเด็นคำถามว่า สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 22/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจมาปฎิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเรื่องจริง

ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีเหตุผลมาจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รายงานว่า พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. มีพฤติการณ์และการกระทำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ในการอำนวยการยุติธรรม กระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 24/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 แล้ว

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (4) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงมีคำสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม และให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษและสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม โดยเบิกจ่ายจากสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไปจนกว่าจะมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประการอื่น สั่ง ณ วันที่ 23 ม.ค.2563

เด้งพล.ต.อ.วิระชัย พ้นรองผบ.ตร. เข้ากรุสำนักนายก | News by The Thaiger

ภาพจาก: Policenews

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

OFFICIAL! อินเตอร์ฯ แถลงคว้าตัว คริสเตียน เอริคเซ่น – เซ็น 4 ปีครึ่ง | The ThaigerOFFICIAL! อินเตอร์ฯ แถลงคว้าตัว คริสเตียน เอริคเซ่น – เซ็น 4 ปีครึ่ง | The Thaiger
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์6 mins ago

OFFICIAL! อินเตอร์ฯ แถลงคว้าตัว คริสเตียน เอริคเซ่น – เซ็น 4 ปีครึ่ง

“งูใหญ่” อินเตอร์ มิลาน ยอดทีมจาก กัลโช่ เซเรียอา แถลงอย่างเป็นทางการคว้าตัว คริสเตียน เอริคเซ่น เพลย์เมคเกอร์ทีมชาติเดนมาร์ก มาร่วมทีมจาก “ไก่เดือยทอง” ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เอริคเซ่น บินจาก ลอนดอน ไปเข้ารับการตรวจร่างกายที่ มิลาน...

ยังได้เก๋า! แมนฯ ซิตี้ แถลงต่อสัญญา แฟร์นันดินโญ่ เพิ่มถึงปี 2021 | The Thaigerยังได้เก๋า! แมนฯ ซิตี้ แถลงต่อสัญญา แฟร์นันดินโญ่ เพิ่มถึงปี 2021 | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ซิตี้1 hour ago

ยังได้เก๋า! แมนฯ ซิตี้ แถลงต่อสัญญา แฟร์นันดินโญ่ เพิ่มถึงปี 2021

แฟนบอล “เดอะ ซิติเซน” ช่วงนี้เริ่มมีข่าวดี ล่าสุด “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แถลงอย่างเป็นทางการต่อสัญญา แฟร์นันดินโญ่ กองกลางสารพัดประโยชน์ชาวบราซิลเลี่ยน ถึงปี 2021 ก่อนหน้านี้ แฟร์นันดินโญ่ อยู่ในช่วงพูดคุยกับต้นสังกัดเรื่องการขยายสัญญามาโดยตลอด หลังเจ้าตัวจะหมดสัญญากับทีมในช่วงปิดฤดูกาล 2019-2020 นี้ ล่าสุด...

บีบีซีมาเอง! แมนฯ ยู เตรียมปิดดีลคว้าตัว บรูโน่ เฟอร์นันเดส 55 ลย. – อาจพุ่งถึง 80 | The Thaigerบีบีซีมาเอง! แมนฯ ยู เตรียมปิดดีลคว้าตัว บรูโน่ เฟอร์นันเดส 55 ลย. – อาจพุ่งถึง 80 | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด1 hour ago

บีบีซีมาเอง! แมนฯ ยู เตรียมปิดดีลคว้าตัว บรูโน่ เฟอร์นันเดส 55 ลย. – อาจพุ่งถึง 80

มหากาพย์ผู้เล่นในตำนานของ “ผีแดง” อย่าง บรูโน่ เฟอร์นันเดส ใกล้จะลงเอยด้วยดี บีบีซี รายงานล่าสุด “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เตรียมคว้าตัว บรูโน่ เฟอร์นันเดส กองกลางทีมชาติโปรตุเกส มาร่วมทีมด้วยค่าตัว 55 ล้านยูโร หลังยื้ดเยื้อมาเป็นเวลานานหลายสัปดาห์ ยอดทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์...

แมนฯ ยู มีเงิบ! บาร์ซ่า เอาด้วยถกข้อเสนอคว้าตัว บรูโน่ เฟอร์นันเดส | The Thaigerแมนฯ ยู มีเงิบ! บาร์ซ่า เอาด้วยถกข้อเสนอคว้าตัว บรูโน่ เฟอร์นันเดส | The Thaiger
บาร์เซโลน่า6 hours ago

แมนฯ ยู มีเงิบ! บาร์ซ่า เอาด้วยถกข้อเสนอคว้าตัว บรูโน่ เฟอร์นันเดส

“ปีศาจแดง” แมนฯ ยูไนเต็ด จะทำอะไรก็ต้องรีบทำหน่อยแล้ว เพราะล่าสุด “ต่างดาว” บาร์เซโลน่า กำลังเข้าพูดคุยกับ สปอร์ติ้ง ลิสบอน เพื่อคว้าตัว บรูโน่ เฟอร์นันเดส กองกลางโปรตุกีสมาร่วมทัพ สกายสปอร์ตส สื่อฟุตบอลเจ้าใหญ่ รายงานล่าสุด ยอดทีมจากแคว้นกาตาลุญญ่า กำลังร่างข้อเสนอสอย บรูโน่...

ช่องทางถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2020 29 มกราคม 2563 | The Thaigerช่องทางถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2020 29 มกราคม 2563 | The Thaiger
วอลเลย์บอล8 hours ago

ช่องทางถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2020 29 มกราคม 2563

ทีมชาย เวลา ช่องทางถ่ายทอดสด 09.00 น. เกาะกูดคาบาน่า วิสาขา ID Station 18.00 น. แอร์ฟอร์ซ ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก วีซี True4U , ID Station ทีมหญิง เวลา...

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2020 29 ม.ค. 63 -ช่องทางรับชม | The Thaigerถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2020 29 ม.ค. 63 -ช่องทางรับชม | The Thaiger
วอลเลย์บอล8 hours ago

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2020 29 ม.ค. 63 -ช่องทางรับชม

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2020 29 มกราคม 63 -ช่องทางรับชม วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก – เข้าสู่วันที่ 3 ของสัปดาห์ที่ 2 ของกาแข่งขัน CP วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2019-2020 ครั้งที่ 15 วันที่ 29...

เด็กมันมีของ ! เหยินน้อย ซูฮก มาร์ติเนลลี่ สไตล์คล้าย เหยินใหญ่ | The Thaigerเด็กมันมีของ ! เหยินน้อย ซูฮก มาร์ติเนลลี่ สไตล์คล้าย เหยินใหญ่ | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก11 hours ago

เด็กมันมีของ ! เหยินน้อย ซูฮก มาร์ติเนลลี่ สไตล์คล้าย เหยินใหญ่

โรนัลดินโญ่ อดีตนักเตะระดับตำนานของโลกลูกหนัง ให้สัมภาษณ์ยกย่องไปยัง กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ กองหน้ารุ่นน้องร่วมชาติที่กำลังสร้างผลงานได้ดีกับ ไอ้ปืนใหญ่ อาร์เซนอล ว่าทำให้ตนนึกถึง โรนัลโด้ R9 มาร์ติเนลลี่ ดาวยิงวัย 18 ปีกะรัต ก้าวขึ้นมาเป็นส่วนสำคัญของทัพ เดอะ กันเนอร์ส ในฤดูกาลนี้หลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยทำไปแล้วถึง 10...

ต่าย ชุติมา ไม่เคยโกรธ ทิม พิธา คืบหน้าเซ็นใบหย่า | The Thaigerต่าย ชุติมา ไม่เคยโกรธ ทิม พิธา คืบหน้าเซ็นใบหย่า | The Thaiger
ดาราไทย12 hours ago

ต่าย ชุติมา ไม่เคยโกรธ ทิม พิธา คืบหน้าเซ็นใบหย่า

ต่าย ชุติมา ไม่เคยโกรธ ทิม พิธา คืบหน้าเซ็นใบหย่า หลังจากที่เป็นคุณแม่เลี้ยงลูก ตอนนี้เจ้าตัวก็หวนคืนวงการบันเทิงอีกครั้งแล้ว สำหรับ ต่าย ชุติมา ทีปะนาถ ที่ตอนนี้เจ้าตัวเตรียมมารับเล่นในซีรี่ส์เรื่อง “Mother…เรียกฉันว่าแม่” งานนี้พอมีโอกาสได้เจอต่ายในงานบวงสรวง จึงขอถามความคืบหน้าที่เจ้าตัวเซ็นใบหย่ากับ ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เสียหน่อย...

ดาร์ลิ่ง-พี่สาว ไหว้ขอโทษรับผิด ยันไม่ได้พูดว่าน้องหมาอยากกิน | The Thaigerดาร์ลิ่ง-พี่สาว ไหว้ขอโทษรับผิด ยันไม่ได้พูดว่าน้องหมาอยากกิน | The Thaiger
ดาราไทย13 hours ago

ดาร์ลิ่ง-พี่สาว ไหว้ขอโทษรับผิด ยันไม่ได้พูดว่าน้องหมาอยากกิน

ดาร์ลิ่ง-พี่สาว ไหว้ขอโทษรับผิด ยันไม่ได้พูดว่าน้องหมาอยากกิน จากกรณีดราม่าร้อนแรงในโซเชียล หลังจากที่มีผู้ใช้ทวิตเตอร์แชร์ภาพ 2 สาว กำลังนั่งกินขนมหวานในร้านชื่อดัง แถวอารีย์ จากนั้นเจ้าตัวได้ใช้ช้อนป้อนขนมสุนัขที่พามาด้วย พนักงานจึงเข้ามาบอกว่า ไม่ให้ใช้ช้อนกับสุนัข เจ้าตัวก็เลยตอบกลับไปว่า “ก็น้องอยากกินอะค่ะ” ต่อมาจึงทราบว่า ผู้หญิงในภาพคือ ดาร์ลิ่ง อารดา อดีตเกิร์ลกรุ๊ป วงชูการ์...

สกอร์คุ้นเคย ! ไฮไลท์ เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี 3-0 บุรีรัมย์, โดนรัวครึ่งหลัง พังตกรอบ-ในศึก ACL 2020 รอบเพลย์ออฟ | The Thaigerสกอร์คุ้นเคย ! ไฮไลท์ เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี 3-0 บุรีรัมย์, โดนรัวครึ่งหลัง พังตกรอบ-ในศึก ACL 2020 รอบเพลย์ออฟ | The Thaiger
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด13 hours ago

สกอร์คุ้นเคย ! ไฮไลท์ เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี 3-0 บุรีรัมย์, โดนรัวครึ่งหลัง พังตกรอบ-ในศึก ACL 2020 รอบเพลย์ออฟ

สำหรับศึก เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก 2020 รอบเพลย์ออฟ คู่ระหว่าง เซี่ยงไฮ้ เอสไอพีจี ทีมดังจาก ไชนีส ซูเปอร์ลีก จะได้เปิดรัง หยวน เซิน สเตเดียม รับการมาเยือนของ ปราสาทสายฟ้า บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตัวแทนประเทศไทย...

นักร้องวง New Old Stock ทนไม่ไหว รอคนมาช่วยอาจตายก่อนกลับไทย | The Thaigerนักร้องวง New Old Stock ทนไม่ไหว รอคนมาช่วยอาจตายก่อนกลับไทย | The Thaiger
ดาราไทย13 hours ago

นักร้องวง New Old Stock ทนไม่ไหว รอคนมาช่วยอาจตายก่อนกลับไทย

นักร้องวง New Old Stock ทนไม่ไหว รอคนมาช่วยอาจตายก่อนกลับไทย จากกรณีที่โอ๋ ธนา กิจเจริญวงศ์ นักร้องนำวงนิว โอลด์ สต๊อก(New Old Stock) อยู่ระหว่างการเดินทางไปทำงานที่เมืองต้าหลี่ มณฑลยูนนาน ทางตอนใต้ของจีน ซึ่งเป็นช่วงที่ไวรัสโคโรน่าได้แพร่ระบาดไปทั่ว และเจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์ อัพเดทสถานการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก...

คนพิการเฮ รัฐบาลอนุมัติเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาท | The Thaigerคนพิการเฮ รัฐบาลอนุมัติเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาท | The Thaiger
ข่าวไทย13 hours ago

คนพิการเฮ รัฐบาลอนุมัติเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาท

คนพิการเฮ รัฐบาลอนุมัติเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือน เบี้ยคนพิการ – จากกรณีวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รายงาน คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีมติเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก...

Trending