Connect with us

ข่าวการเมือง

ธนาธร ไม่แปลกใจเศรษฐกิจซบเซา รัฐใช้จ่ายเพื่อการลงทุนไปเพียง 58%

Aindravudh

Published

 on

ธนาธร ไม่แปลกใจเศรษฐกิจซบเซา รัฐใช้จ่ายเพื่อการลงทุนไปเพียง 58% | The Thaiger
ภาพจาก : Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ รัฐบาลไทย

ธนาธร ไม่แปลกใจเศรษฐกิจซบเซา รัฐใช้จ่ายเพื่อการลงทุนไปเพียง 58%

วันที่ 2 ตุลาคม นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ วิเคราะห์รายจ่ายเพื่อการลงทุนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาว่า

ไม่ต้องแปลกใจที่เศรษฐกิจซบเซา ส่วนหนึ่งของปัญหาคือรายจ่ายเพื่อการลงทุนในปีงบประมาณนี้ ถูกใช้ไปเพียง 58% ของงบที่ตั้งไว้

ในขณะที่รัฐบาลกำลังอวดอ้างถึงความสำเร็จของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบแจกเงินผ่าน “ชิมช้อปใช้” วิธีที่ดีกว่า, ง่ายกว่า และยั่งยืนกว่าคือการผลักดันการใช้งบลงทุนตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ให้เกิดขึ้นจริง

ใครที่เคยเป็นผู้บริหารองค์กรย่อมรู้ว่า “ประสิทธิภาพการทำนโยบายให้เป็นจริง” นั้นสำคัญเท่าๆ กับตัว “นโยบาย”

หลายครั้งยุทธศาสตร์หรือนโยบายถูกออกแบบมาอย่างดี แต่การนำไปปฏิบัติขาดการติดตาม แก้ปัญหา และผลักดันให้แผนที่วางไว้เกิดขึ้นจริง ยุทธศาสตร์หรือนโยบายที่ดีจึงไม่มีความหมาย หากการลงมือทำไม่มีประสิทธิภาพ

ผู้นำ นอกจากจะต้องมีวิสัยทัศน์ สร้างยุทธศาสตร์หรือนโยบายในการนำองค์กรได้แล้ว ยังต้องรู้วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเวลา, เงินทุน, บุคคลากร, หรือการถ่ายอำนาจ เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ หากผู้นำทำไม่สำเร็จ ย่อมเกิดความเสียหายกับองค์กร เช่น หากสินค้าใหม่ออกไม่ได้ตามแผน ลูกค้าก็จะหันไปซื้อสินค้าจากคู่แข่ง, หากการลงทุนเครื่องจักรใหม่ไม่ทันกำหนดการ งบประมาณอาจจะบานปลายและต้นทุนโครงการและต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้โครงการไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เป็นต้น

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลนี้ งบลงทุนถือว่าเป็นส่วนสำคัญของงบประมาณประจำปีของภาครัฐ ซึ่งปีหนึ่งจะมีประมาณ 18-20% ของงบประมาณทั้งหมด งบลงทุนนี้คืองบที่จะมาพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน, สาธารณสุข, โรงเรียน หรือโรงพยาบาล, ถนนหนทางการคมนาคม ตลอดจนพื้นฐานด้านไอทีต่างๆ งบลงทุนของรัฐเกิดจากการวางยุทธศาสตร์และแปรจากยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติงาน หากงบลงทุนไม่ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นหมายความว่าประชาชนเสียโอกาสในการพัฒนา ปัญหาประชาชนถูกแก้ไขช้าลง และเศรษฐกิจเติบโตน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

ปีบัญชีของภาครัฐเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคมของทุกปี และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจบลงวันที่ 30 กันยายน มีการตั้งรายจ่ายเพื่อการลงทุนไว้เกือบ 6.5 แสนล้านบาท ปีงบประมาณปิดไปแล้วในวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา มีการเบิกใช้จริงเพียง 58% เท่านั้น (ดูรูปภาพแผนผัง) โดยเฉลี่ย ตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์บริหารประเทศ นับแต่ปีงบประมาณ 2558 ถึง 2562 หรือ 5 ปีงบประมาณ ค่าเฉลี่ยของการใช้งบประมาณการลงทุนอยู่ที่ 60% น้อยกว่าการทำงานของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในอดีตอย่างเห็นได้ชัด

คิดอย่างง่ายๆ ว่าถ้ารัฐบาลบริหารประเทศให้มีประสิทธิภาพกว่านี้ เบิกจ่ายงบลงทุนได้เพิ่มขึ้นเพียง 10% (เท่ากับค่าเฉลี่ย 10 ปีก่อนหน้ารัฐบาลประยุทธ์จะเข้าบริหารประเทศ) แปลว่างบลงทุนจะถูกเบิกจ่ายจะเพิ่มจาก 376,500 ล้านบาทในปัจจุบัน (58% ของงบลงทุน 649,138 ล้านบาท) เป็น 441,414 ล้านบาท (68% ของงบลงทุน 649,138 ล้านบาท) หรือก็คือมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่ม 64,914 ล้านบาท เท่ากับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยโครงการชิมช้อปใช้ ที่มีวงเงิน 19,000 ล้านบาท 3 โครงการกว่า ยังไม่รวมผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตามมาจากการลงทุน เพราะเงินลงทุนของรัฐทำให้เกิดการจ้างงานและซื้อวัตถุดิบมากกว่าเงินที่แจกเพื่อการบริโภคเฉยๆ

การบริหารสมัยใหม่ มีเครื่องมือให้เลือกใช้มากมาย เพื่อที่จะทำให้การนำยุทธศาสตร์องค์กรไปบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทำได้จริง ในสมัยที่ผมบริหารองค์กรเอกชน ผมได้ใช้เครื่องมือต่างๆเช่น การติดตามปัญหาโดย 8D, Design of Experiment, QCC และแผนภูมิก้างปลา, 5S, 5 WHY, Six Sigma, แผนภูมิ Pareto และ กฏ 80/20, Total Quality Management, Total Preventive Maintenance, Balanced Score Card, และ Kaizen เป็นต้น เครื่องมือและวิธีการต่างๆ เหล่านี้ บ้างมาจากตะวันตก และบ้างมาจากตะวันออก บางเครื่องมือ ใช้แล้วประสบความสำเร็จ ผมจึงประยุกต์ใช้ทุกโรงงานในเครือ บางตัวใช้ได้ผลเฉพาะบางโรงงานหรือบางกระบวนการ ก็เลือกใช้เฉพาะโรงเฉพาะตัวไป บางตัวไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กรก็เลิกใช้

หนึ่งในเครื่องมือในการติดตามปัญหาและโครงการที่ผมใช้และประสบความสำเร็จมากที่สุด คือ การใช้แนวคิด Genba ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดจากการบริหารงานแบบโตโยต้า “เก็นบะ” คือการตรวจสอบหน้างานจริง พูดคุยกับคนที่เกิดปัญหาจริง ดูสภาพแวดล้อมหน้างานจริง การลงดูหน้างานและสัมผัสกับผู้คนที่ได้รับผลกระทบจริงเท่านั้นที่จะทำให้ผู้บริหารตัดสินใจแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ผู้บริหารที่ดูหน้างานบ่อยจะใช้อำนาจในการจัดการ/เคลื่อนย้าย/หรือเพิ่มลด ทรัพยากร และให้คุณให้โทษกับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ผมใช้เครื่องมือ “เก็นบะ” อย่างสม่ำเสมอมา 10 ปี ผมลงไปฟังผู้ปฏิบัติงานจริงและดูพื้นที่จริง เกือบ 200 เรื่องต่อไตรมาส องค์กรมประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ผู้ปฏิบัติการเองก็ภูมิใจที่ความคิดและผลงานของเขามีความหมายทำให้เขากล้าที่จะแสดงออกและคิดค้นกระบวนการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โครงการไหนติดขัด ในฐานะผู้บริหาร เราสามารถโยกย้ายทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาให้พวกเขาได้ (เช่น ให้อำนาจมากขึ้น, เพิ่มคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะทาง, เพิ่มงบประมาณ, ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

การนั่งประชุมในกรุงเทพแก้ปัญหาต่างจังหวัดไม่ได้ หากผมได้เป็นฝ่ายบริหารในการทำงานการเมือง ผมตั้งใจนำทักษะและแนวคิดนี้เข้ามาบริหารประเทศด้วยเช่นกัน (รูปภาพด้านล่างเป็นบางส่วนของกิจกรรมผมทำเมื่อบริหารองค์กรธุรกิจ) ผมมั่นใจว่า “เก็นบะ” จะสามารถแก้ปัญหาการเบิกงบประมาณการลงทุนล่าช้าที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศได้

บทความนี้เป็นส่วนแรกของบทความสามตอน พรุ่งนี้ ผมจะยกตัวอย่างรูปธรรมของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจซบเซาด้วยการลงทุนที่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนจากลงไปฟังข้อมูลจากคนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและรู้วิธีแก้จริงครับ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ที่มา: Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าวการเมือง

บิ๊กตู่ถึงโตเกียว ร่วมพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น

Aindravudh

Published

on

บิ๊กตู่ถึงโตเกียว ร่วมพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น | The Thaiger

บิ๊กตู่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเดินทางถึงกรุงโตเกียว ร่วมพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาลรายงาน วันที่ 22 ตุลาคม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้เวลา 13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ พระโรงมัตซึโนมะ หรือท้องพระโรงใหญ่ ในพระราชวังหลวง กรุงโตเกียว

บิ๊กตู่ถึงโตเกียว ร่วมพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น | News by The Thaiger บิ๊กตู่ถึงโตเกียว ร่วมพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น | News by The Thaiger บิ๊กตู่ถึงโตเกียว ร่วมพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น | News by The Thaiger บิ๊กตู่ถึงโตเกียว ร่วมพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น | News by The Thaiger

กำหนดการเยือนประเทศญี่ปุ่นของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

– พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น (Sokuirei Seiden-no-gi: The Ceremony of the Enthronement of His Majesty the Emperor) ณ พระราชวังอิมพีเรียล

– สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ อย่างเป็นทางการแก่ผู้เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น (Kyoen-no-gi: The Court Banquet after the Ceremony of the Enthronement) ณ พระราชวังอิมพีเรียล

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

– นายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับนายชินโซ อาเบะ (H.E. Mr. Shinzo Abe) นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ณ ทำเนียบรับรองของรัฐบาลญี่ปุ่น

– นายชินโซ อาเบะ (H.E. Mr. Shinzo Abe) นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และภริยา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น (Banquet) ณ โรงแรมนิวโอตานิ โตเกียว

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

เวลา 00.20 น. นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะ เดินทางออกจากท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว
และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 04.50 น.

ภาพจาก: ไทยคู่ฟ้า

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

“บิ๊กแดง” ตอบแล้ว หลังลือถูกวางเป็น “ว่าที่นายกรัฐมนตรี”

Aindravudh

Published

on

“บิ๊กแดง” ตอบแล้ว หลังลือถูกวางเป็น “ว่าที่นายกรัฐมนตรี” | The Thaiger
ภาพจาก: twitter เรื่องเด่นเย็นนี้

“บิ๊กแดง พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์” ตอบแล้ว หลังลือถูกวางเป็น “ว่าที่นายกรัฐมนตรี”

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้เปลี่ยนชุดทหารจากการตรวจเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา ฉก.ลาดหญ้า และตรวจความพร้อม หน่วยRDF พล.ร.9 ตรวจ จรวดต่อสู้รถถัง “ปรส.84”Saab Bofors Dynamics Carl Gustav M3 ณ ชายแดนไทยเมียนมา กาญจนบุรี เป็นชุดสูทเดินทางกลับกรุงเทพ

บิ๊กแดง มีภารกิจเดินทางเข้าพบ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการบรรยายยพิเศษในหัวข้อ แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมลับ ไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าสังเกตการณ์หรือร่วมรับฟัง

แต่หลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเรื่องกระแสข่าวที่ถูกวางตัวเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ว่า “ผมคิดเห็นว่าเราอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ด้วยสถานะ ภาวะต่าง ๆ ไม่สามารถเป็นไปได้ ผมยังรับราชการ และเป็น ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ ผมไม่สามารถเป็นตามข่าวได้ แต่กรณีผู้ใหญ่ที่เอ่ยถึง เพราะมีการป้อนคำถามไป อย่าไปซีเรียส”

เมืองถูกถามว่าจะมีโอกาสมาเล่นการเมืองไหม พลเอกอภิรัชต์ ตอบว่า “ผมเป็นเพื่อนกับนักการเมืองดีกว่า ผมไม่เล่นการเมือง”

ขอบคุณภาพจาก: เรื่องเด่นเย็นนี้

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

“ชวน หลีกภัย” ติดเชื้อในกระแสเลือด

Aindravudh

Published

on

“ชวน หลีกภัย” ติดเชื้อในกระแสเลือด | The Thaiger
ภาพจาก: ถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร์

“ชวน หลีกภัย” ติดเชื้อในกระแสเลือด แต่ยังออกงานได้ คาดผลจากไปภารกิจที่เซอร์เบีย

ชวน หลีกภัย ป่วย – วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ไทยรัฐออนไลน์ และข่าวสดออนไลน์ รายงานตรงกันว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร์ ป่วยไข้ขึ้นระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม ซึ่งมีการประชุมสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

หลังการประชุมนายชวนได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดี แพทย์ระบุว่าป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด คาดว่าสาเหตุมาจากการเดินทางไปประเทศเซอร์เบีย กลับมาก็มาประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทำให้พักผ่อนน้อย

อย่างไรก็ตาม วันนี้ นายชวนมีภารกิจไปร่วมงานหมั้นบุตรชายของนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส.ตาก พรรคประชาธิปัตย์ หลังจากแพทย์ให้ยาปฏิชีวนะและน้ำเกลือ จึงขออนุญาตหมอออกจากโรงพยาบาล และเมื่อเสร็จสิ้นจะกลับไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกครั้ง โดยจะมีการให้ยาปฏิชีวนะวันละ4 ครั้งพร้อมดูอาการ

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

เตรียมพร้อม ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 วันแรก รอบ 6 โมงเช้า | The Thaiger เตรียมพร้อม ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 วันแรก รอบ 6 โมงเช้า | The Thaiger
ท่องเที่ยว1 hour ago

เตรียมพร้อม ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 วันแรก รอบ 6 โมงเช้า

เตรียมพร้อม ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 วันแรก รอบ 6 โมงเช้า ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 – เปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งกับโครงการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 2” สิ่งที่ควรรู้สำหรับรอบ 2 นี้คือ 1. เฟส 2...

11 ตัวจริงพร้อมลิงค์ถ่ายทอดสด UCL อินเตอร์ VS ดอร์ทมุนด์ | The Thaiger 11 ตัวจริงพร้อมลิงค์ถ่ายทอดสด UCL อินเตอร์ VS ดอร์ทมุนด์ | The Thaiger
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก5 hours ago

11 ตัวจริงพร้อมลิงค์ถ่ายทอดสด UCL อินเตอร์ VS ดอร์ทมุนด์

11 ตัวจริงพร้อมลิงค์ถ่ายทอดสด UCL อินเตอร์ VS ดอร์ทมุนด์ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ดูบอล UCL ดูบอลอินเตอร์ ดอร์ทมุนด์ ลิงค์ดูบอล UCL คืนนี้ อินเตอร์ พบ ดอร์ทมุนด์ –...

11 ตัวจริง เกงค์ VS ลิเวอร์พูล – พร้อมลิงค์ดูบอล Goal Thailand | The Thaiger 11 ตัวจริง เกงค์ VS ลิเวอร์พูล – พร้อมลิงค์ดูบอล Goal Thailand | The Thaiger
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก5 hours ago

11 ตัวจริง เกงค์ VS ลิเวอร์พูล – พร้อมลิงค์ดูบอล Goal Thailand

11 ตัวจริง เกงค์ VS ลิเวอร์พูล – พร้อมลิงค์ดูบอล Goal Thailand : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ดูบอลลิเวอร์พูล ลิงค์ดูบอลลิเวอร์พูลคืนนี้ ดูบอล UCL เกงค์ พบ ลิเวอร์พูล –...

11 ตัวจริง สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลน่า พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger 11 ตัวจริง สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลน่า พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger
บาร์เซโลน่า5 hours ago

11 ตัวจริง สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลน่า พร้อมลิงค์ดูฟรี

11 ตัวจริง สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลน่า พร้อมลิงค์ดูฟรี : UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ดูบอล บาร์เซโลน่า วันนี้ ลิงค์ดูบอล สลาเวีย ปราก บาร์เซโลน่า 11 ตัวจริง...

11 ตัวจริง อาแจ็กซ์ พบ เชลซี UCL – พร้อมลิงค์ดูฟรี ยูทูบ-เฟซบุ๊ก | The Thaiger 11 ตัวจริง อาแจ็กซ์ พบ เชลซี UCL – พร้อมลิงค์ดูฟรี ยูทูบ-เฟซบุ๊ก | The Thaiger
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก7 hours ago

11 ตัวจริง อาแจ็กซ์ พบ เชลซี UCL – พร้อมลิงค์ดูฟรี ยูทูบ-เฟซบุ๊ก

11 ตัวจริง อาแจ็กซ์ พบ เชลซี UCL – พร้อมลิงค์ดูฟรี ยูทูบ-เฟซบุ๊ก : UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ดูบอล เชลซี วันนี้ ลิงค์ดูบอล อาแจ็กซ์ เชลซี 11...

23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL เกงค์ VS ลิเวอร์พูล – ลิงค์ดูบอลฟรี | The Thaiger 23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL เกงค์ VS ลิเวอร์พูล – ลิงค์ดูบอลฟรี | The Thaiger
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก7 hours ago

23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL เกงค์ VS ลิเวอร์พูล – ลิงค์ดูบอลฟรี

23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL เกงค์ พบ ลิเวอร์พูล – ลิงค์ดูบอล Goal Thailand : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ดูบอลลิเวอร์พูล ลิงค์ดูบอลลิเวอร์พูลคืนนี้ ดูบอล UCL เกงค์ พบ...

แต่แพงไปหน่อย ! ฮามันน์ เผยเอง ลิเวอร์พูล สนใจ ซานโช่ จริงจัง | The Thaiger แต่แพงไปหน่อย ! ฮามันน์ เผยเอง ลิเวอร์พูล สนใจ ซานโช่ จริงจัง | The Thaiger
ลิเวอร์พูล8 hours ago

แต่แพงไปหน่อย ! ฮามันน์ เผยเอง ลิเวอร์พูล สนใจ ซานโช่ จริงจัง

ดีทมาร์ ฮามันน์ อดีตกองกลางของ ลิเวอร์พูล และทีมชาติเยอรมัน ออกโรงให้สัมภาษณ์เปิดเผยด้วยตนเองว่า หงส์แดง ให้ความสนใจ จาดอน ซานโช่ แนวรุกตัวเก่งจาก โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เป็นอย่างมาก ซานโช่ แนวรุกวัย 19 ปีแจ้งเกิดเต็มตัวหลังย้ายไปเล่นใน บุนเดสลีกา จนกลายเป็นแข้งวัยรุ่นที่น่าจะมีค่าตัวแพงสุดหากย้ายทีมในอนาคตอันใกล้หลังได้รับความสนใจจากหลายทีมทั่วยุโรป...

พีช พชร รอปอท. คืบหน้าแฮกไอจี 1 เดือน ไม่ถอดใจเอาเรื่องแน่นอน | The Thaiger พีช พชร รอปอท. คืบหน้าแฮกไอจี 1 เดือน ไม่ถอดใจเอาเรื่องแน่นอน | The Thaiger
ดาราไทย8 hours ago

พีช พชร รอปอท. คืบหน้าแฮกไอจี 1 เดือน ไม่ถอดใจเอาเรื่องแน่นอน

พีช พชร รอปอท. คืบหน้าแฮกไอจี 1 เดือน ไม่ถอดใจเอาเรื่องแน่นอน คืบหน้าคดีแฮกไอจีพีช พชร – จากกรณีที่แชทอินสตาแกรมของนักแสดงหนุ่มพีช พชร ถูกแฮก และเจ้าตัวได้แจ้งความไปยัง ปอท. แล้ว ตอนนี้ผ่านมา 1 เดือน ก็ยังไม่มีวี่แววความคืบหน้าใดๆ งานนี้พีชก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าว ผ่านมาเดือนนึงแล้ว...

ดาว พิมพ์ทอง บอกพอร์ช ศรัณย์ ไม่ไหวก็เลิก เหนื่อยแล้ว | The Thaiger ดาว พิมพ์ทอง บอกพอร์ช ศรัณย์ ไม่ไหวก็เลิก เหนื่อยแล้ว | The Thaiger
ดาราไทย9 hours ago

ดาว พิมพ์ทอง บอกพอร์ช ศรัณย์ ไม่ไหวก็เลิก เหนื่อยแล้ว

ดาว พิมพ์ทอง บอกพอร์ช ศรัณย์ ไม่ไหวก็เลิก เหนื่อยแล้ว หลังจากผ่านพ้นดราม่าไปแล้วสำหรับคู่รัก พอร์ช ศรัณย์ และดาว พิมพ์ทอง จนทั้งคู่ไปเที่ยวต่างประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์คืนดี แถมยังมีภาพหวานๆ ออกมาให้เหล่าแฟนๆ ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆ จนใจชื้นว่าคงไม่มีเรื่องอะไรแล้ว แต่ล่าสุดก็ดูเหมือนจะมีดราม่าความรักกันอีกครั้ง เมื่อดาวโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ที่เหนื่อยกับความรัก และอีกหลายๆ...

รถมาเซราติ หนิง ปณิตา เสียภาษีถูกต้อง | The Thaiger รถมาเซราติ หนิง ปณิตา เสียภาษีถูกต้อง | The Thaiger
ดาราไทย9 hours ago

รถมาเซราติ หนิง ปณิตา เสียภาษีถูกต้อง

รถมาเซราติ หนิง ปณิตา เสียภาษีถูกต้อง รถมาเซราติหนิง- พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.จร. ชี้แจงกรณีรถมาเซราติ ของดาราสาวหนิง ปณิตาว่า หลังจากที่นายจรินทร์ ธรรมวัฒนะ สามีของหนิง เข้าให้ข้อมูลเบื้องต้น และนำสำเนาเอกสารมาให้ รวมถึงเอกสารการจดทะเบียนเสียภาษี ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานไปยังฝ่ายหนิง ให้นำแผ่นป้ายทะเบียนที่ได้ใหม่ พร้อมคู่มือฉบับจริงมามอบให้พนักงานสอบสวน วันพรุ่งนี้...

ตรวจสอบรถมาเซราติ ของหนิง ปณิตา 24 ต.ค.นี้ ชำระค่าปรับแล้ว 2 ข้อหา | The Thaiger ตรวจสอบรถมาเซราติ ของหนิง ปณิตา 24 ต.ค.นี้ ชำระค่าปรับแล้ว 2 ข้อหา | The Thaiger
ดาราไทย9 hours ago

ตรวจสอบรถมาเซราติ ของหนิง ปณิตา 24 ต.ค.นี้ ชำระค่าปรับแล้ว 2 ข้อหา

ตรวจสอบรถมาเซราติ ของหนิง ปณิตา 24 ต.ค.นี้ ชำระค่าปรับแล้ว 2 ข้อหา วันนี้ (23 ตุลาคม) เมื่อเวลา 13.45 น. พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. เปิดเผยถึงการตรวจสอบรถยี่ห้อมาเซราติของหนิง ปณิตา ธรรมวัฒนะ ว่า หนิงได้ชำระค่าปรับทั้ง...

23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก: อาแจ็กซ์ VS เชลซี พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger 23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก: อาแจ็กซ์ VS เชลซี พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก12 hours ago

23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก: อาแจ็กซ์ VS เชลซี พร้อมลิงค์ดูฟรี

23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก อาแจ็กซ์ พบ เชลซี – ช่องทางรับชม : UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ดูบอล เชลซี วันนี้ ลิงค์ดูบอล อาแจ็กซ์...

Trending