Connect with us

ข่าวการเมือง

ถ่ายทอดสดประชุมสภา 18 กันยายน นายกตอบกระทู้ถวายสัตย์

Aindravudh

Published

 on

ถ่ายทอดสดประชุมสภา 18 กันยายน นายกตอบกระทู้ถวายสัตย์ | The Thaiger
ภาพจาก: รัฐบาลไทย
  • follow us in feedly

ถ่ายทอดสดประชุมสภา 18 กันยายน นายกตอบกระทู้ถวายสัตย์

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร์ – วันพุธที่ 18 กันยายน การประชุมสภาผู้แทนราษฎร์ ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ มีการพิจารณา “ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี” ซึ่งนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ 205 คน เป็นผู้เสนอ

โดยวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเดินทางไปชี้แจงและตอบข้อซักถามอภิปรายของฝ่ายค้านด้วยตัวเอง คาดว่าเป็นประเด็นเรื่องถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบ และการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยไม่มีการชี้แจงที่มางบประมาณ

เรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก่อนหน้านี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย จากการที่มีผู้ร้องเรียนว่าการที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 161 เป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และละเมิดสิทธิและุเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือไม่

[Live] ติดตาม(ต่อ) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยจะมีการพิจารณา "ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี"*** ชมสดพร้อมกันทาง ***- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา- mobile app : TPchannel- เว็บไซต์ radioparliament.net- Facebook Live : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

Posted by วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา on Wednesday, 18 September 2019

[Live] เวลานี้ ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยจะมีการพิจารณา "ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี"*** ชมสดพร้อมกันทาง ***- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา- mobile app : TPchannel- เว็บไซต์ radioparliament.net- Facebook Live : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

Posted by วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา on Tuesday, 17 September 2019

ภาพจาก : thaigov.go.th

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าวการเมือง

บิ๊กตู่ สั่ง บิ๊กโจ๊ก ห้ามประพฤติชั่วร้ายแรง

Aindravudh

Published

on

บิ๊กตู่ สั่ง บิ๊กโจ๊ก ห้ามประพฤติชั่วร้ายแรง | The Thaiger

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 1/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาจรรยาและวินัยข้าราชการ ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 สั่งให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ขาดจากการเป็นข้าราชการตำรวจ และให้โอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในกรอบอัตรากำลัง ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้ที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบซึ่งเป็นตำแหน่งที่ได้รับเฉพาะเงินเดือน โดยไม่ได้รับงินประจำตำแหน่งและสิทธิประโยชน์ประจำตำแหน่ง นั้น

เพื่อให้ พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล รักษาจรรยาและวินัยข้าราชการ และเพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามข้อ 1 (ค) ของบัญชี ห้าท้ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 มาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 12 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งจึงเห็นสมควรกำชับให้ พลตำรวจโท สรเชษฐ์ หักพาล รักษาจรรยาและวินัยข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุ

ดังต่อไปนี้ 1. ไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ไม่กระทำการอันเป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ ข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยามประชาชน

2 ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ของทางราชการ ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ รักษาความลับของทางราชการ มีความสุภาพ เรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ

ทั้งนี้ ให้ข้าราชการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ แต่ให้งดการมอบหมายงานพิเศษและสำคัญ และหากมีกรณีไม่รักษาจรรยาและวินัยข้าราชการให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยต่อไป

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงวันที่ 24 ม.ค.2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

พิชัยอัดรมว.ท่องเที่ยวเพี้ยน จะแจกเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Aindravudh

Published

on

พิชัยอัดรมว.ท่องเที่ยวเพี้ยน จะแจกเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ | The Thaiger

พิชัยอัดรมว.ท่องเที่ยวเพี้ยน จะแจกเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติ

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ กล่าวผ่านทวิตเตอร์ @Pichailive ว่า

“เพี้ยนได้อีก !!! รมว ท่องเที่ยวจะแจกเงินนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อชดเชยบาทแข็งกร้าวคิดได้เหมือนกันจริงหรือ? แจกเงินคนไทยก็ว่าแย่แล้ว นี่จะแจกเงินชาวต่างชาติน่าจะเข้าใจผิดมากเราต้องการให้เขามาใช้เงินบ้านเราไม่ใช่เอาเงินเราให้เขาใช้นะครับ # คิดเป็น แต่แจกเงิน# แจกเงินกันจนเพี้ยน”

ปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีกระแสข่าวว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา จะนำมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” เวอร์ชั่นอินเตอร์ เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 31 ม.ค.นี้ เพื่อแก้ปัญหา เงินบาทแข็งค่า ทำให้นักท่องเที่ยวน้อยลงและการใช้จ่ายน้อยลง เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยคาดว่าเป็นการแจกคูปองเงินสด

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

เด้งพล.ต.อ.วิระชัย พ้นรองผบ.ตร. เข้ากรุสำนักนายก

The Thaiger & The Nation

Published

on

เด้งพล.ต.อ.วิระชัย พ้นรองผบ.ตร. เข้ากรุสำนักนายก | The Thaiger
แฟ้มภาพจาก: กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เด้งพล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา พ้นรองผบ.ตร. เข้ากรุสำนักนายกรัฐมนตรี

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อมวลชนและสังคมโซเชียลมีเดีย ได้ตั้งประเด็นคำถามถึงกรณีที่สำนักนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ รอง ผบ.ตร. ท่านหนึ่งไปปฎิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี นั้น ทั้งนี้ ขอเรียนชี้แจงถึงประเด็นคำถามว่า สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 22/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจมาปฎิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเรื่องจริง

ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีเหตุผลมาจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รายงานว่า พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. มีพฤติการณ์และการกระทำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ในการอำนวยการยุติธรรม กระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 24/2563 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 แล้ว

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (4) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงมีคำสั่งให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม และให้ได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มพิเศษและสิทธิประโยชน์อื่นใดไม่ต่ำกว่าที่ได้รับอยู่เดิม โดยเบิกจ่ายจากสังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไปจนกว่าจะมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประการอื่น สั่ง ณ วันที่ 23 ม.ค.2563

เด้งพล.ต.อ.วิระชัย พ้นรองผบ.ตร. เข้ากรุสำนักนายก | News by The Thaiger

ภาพจาก: Policenews

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

ผู้จัดละคร เลิกสามี ตฤณ เศรษฐโชค หลังอยู่ด้วยกันมา 14 ปี | The Thaigerผู้จัดละคร เลิกสามี ตฤณ เศรษฐโชค หลังอยู่ด้วยกันมา 14 ปี | The Thaiger
บันเทิง2 mins ago

ผู้จัดละคร เลิกสามี ตฤณ เศรษฐโชค หลังอยู่ด้วยกันมา 14 ปี

ผู้จัดละคร เลิกสามี ตฤณ เศรษฐโชค หลังอยู่ด้วยกันมา 14 ปี เรียกได้ว่าเป็นคู่รักรุ่นใหญ่ที่ไม่หวือหวา แถมยังคบกันแบบเงียบๆ จนหลายคนไม่รู้มาแล้ว สำหรับผู้จัดละครชื่อดัง ทิพย์ กานต์พิชชา กับ อดีตพระเอก ตฤณ เศรษฐโชค ซึ่งฝ่ายหญิงได้ออกมาเปิดใจถึงการยุติความสัมพันธ์ 14 ปี ทิพย์เล่าว่า...

ชาวจีน3คน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีราชา หวั่นเชื้อไวรัสอู่ฮั่น | The Thaigerชาวจีน3คน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีราชา หวั่นเชื้อไวรัสอู่ฮั่น | The Thaiger
ข่าวไทย8 mins ago

ชาวจีน3คน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีราชา หวั่นเชื้อไวรัสอู่ฮั่น

ชาวจีน3คน เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีราชา หวั่นเชื้อไวรัสอู่ฮั่น เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 28 ม.ค.63 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า “เนื่องด้วยขณะนี้ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา...

วิกฤต พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเพิ่มขึ้น แซงหน้าโรคซาส์เมื่อปี46 | The Thaigerวิกฤต พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเพิ่มขึ้น แซงหน้าโรคซาส์เมื่อปี46 | The Thaiger
ต่างประเทศ21 mins ago

วิกฤต พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเพิ่มขึ้น แซงหน้าโรคซาส์เมื่อปี46

วิกฤต พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเพิ่มขึ้น แซงหน้าโรคซาร์สเมื่อปี46 จากกรณีที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าประเทศจีน ทำให้มีผู้ติดเชื้อไปยังหลายประเทศ โดยสาเหตุมาจากมีคนไปบริโภคค้างคาว ล่าสุด สำนักข่าว เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์ รายงานว่า หน่วยงานสาธารณสุขของจีนเปิดเผยในวันพุธที่ 29 ม.ค. 2563 ว่า จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 5,496 รายแล้ว...

สะใภ้อิมพอร์ต เปิดตัวตอนแรกกระแสตอบรับดี | The Thaigerสะใภ้อิมพอร์ต เปิดตัวตอนแรกกระแสตอบรับดี | The Thaiger
บันเทิง35 mins ago

สะใภ้อิมพอร์ต เปิดตัวตอนแรกกระแสตอบรับดี

สะใภ้อิมพอร์ต เปิดตัวตอนแรกกระแสตอบรับดี เปิดตัวมาตอนแรกก็ได้รับกระแสตอบรับดีเลยทีเดียว สำหรับละครโรแมนติก คอมเมดี้เรื่อง สะใภ้อิมพอร์ต กำกับการแสดงโดย ธนาพล ผังดี นำแสดงโดย 2 พระนาง มิกค์ ทองระย้า และ มิน พีชญา วัฒนามนตรี เรื่องย่อลิซ่า(มิน พีชญา)...

แมนซิตี้ VS แมนยู : 29 ม.ค. ถ่ายทอดสด คาราบาวคัพ รอบรองฯ นัดสอง – พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaigerแมนซิตี้ VS แมนยู : 29 ม.ค. ถ่ายทอดสด คาราบาวคัพ รอบรองฯ นัดสอง – พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger
คาราบาวคัพ2 hours ago

แมนซิตี้ VS แมนยู : 29 ม.ค. ถ่ายทอดสด คาราบาวคัพ รอบรองฯ นัดสอง – พร้อมลิงค์ดูฟรี

แมนซิตี้ พบ แมนยู : 29 ม.ค. ถ่ายทอดสด คาราบาวคัพ รอบรองฯ นัดแรก – ช่องทางรับชม คาราบาวคัพ ดูบอลคาราบาวคัพวันนี้ ดูบอลแมนยูวันนี้ ลิงค์ดูบอล แมนซิตี้ แมนยู คาราบาวคัพ (รอบรองฯ...

ไม่ทันดวลผี! เลรอย ซาเน่ รีเทิร์นซ้อมเต็มรูปแบบกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แล้ว | The Thaigerไม่ทันดวลผี! เลรอย ซาเน่ รีเทิร์นซ้อมเต็มรูปแบบกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แล้ว | The Thaiger
สื่อไทย2 hours ago

ไม่ทันดวลผี! เลรอย ซาเน่ รีเทิร์นซ้อมเต็มรูปแบบกับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แล้ว

เป็นข่าวดีของ “เรือใบ” ที่ดูแล้วไม่มีผลต่อการลุ้นแชมป์ พรีเมียร์ลีก เท่าไหร่ ล่าสุด เลรอย ซาเน่ ปีกความเร็วสูงชาวเยอรมัน รีเทิร์นซ้อมกับเพื่อนรูปทีมแบบเต็มรูปแบบได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ย้อนกลับไปในเกมชิงถาด คอมมูนิตี้ ชิลด์ กับ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ในเดือนสิงหาคม ปี 2019 เลรอย...

ด่วน! เอ็ด วู้ดเวิร์ด โดนม็อบแฟนบอล แมนฯ ยู ล้อมบ้าน, ปาแฟลร์ และ “ขู่ฆ่า” | The Thaigerด่วน! เอ็ด วู้ดเวิร์ด โดนม็อบแฟนบอล แมนฯ ยู ล้อมบ้าน, ปาแฟลร์ และ “ขู่ฆ่า” | The Thaiger
สื่อไทย3 hours ago

ด่วน! เอ็ด วู้ดเวิร์ด โดนม็อบแฟนบอล แมนฯ ยู ล้อมบ้าน, ปาแฟลร์ และ “ขู่ฆ่า”

“ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เพิ่งจะมีข่าวปิดดีลคว้าตัว บรูโน่ เฟอร์นันเดส แท้ๆ แต่จู่ๆ ก็มีรายงานพร้อมวิดีโอเข้ามาว่า บ้านของ เอ็ด วู้ดเวิร์ด รองประธานฝ่ายบริหารของสโมสร ถูกกลุ่มแฟนบอลหัวรุนแรงของ ยูไนเต็ด จำนวนหนึ่ง ก่อม็อบล้อมบ้าน มิหนำซ้ำยังปาแฟลร์ใส่อีกด้วย เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ บ้านของ...

29 ม.ค. อัพเดทล่าสุด ! ตลาดซื้อ-ขายนักเตะ พรีเมียร์ลีก 2019-20 ครบทุกทีม | The Thaiger29 ม.ค. อัพเดทล่าสุด ! ตลาดซื้อ-ขายนักเตะ พรีเมียร์ลีก 2019-20 ครบทุกทีม | The Thaiger
ข่าวการย้ายทีม4 hours ago

29 ม.ค. อัพเดทล่าสุด ! ตลาดซื้อ-ขายนักเตะ พรีเมียร์ลีก 2019-20 ครบทุกทีม

ใกล้หมดเวลาเต็มทีแล้ว สำหรับตลาดซื้อ-ขาย พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2019-20 ที่จะเปิดมาตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม และจะปิดทำการในวันที่ศุกร์ 31 มกราคม เวลา 23.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษ ต้องบอกว่าตลาดซื้อ-ขาย รอบนี้เรายังไม่เห็นบิ๊กดีลเกิดขึ้นเลยแม้แต่ครั้งเดียว เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้ว...

“ชบาแก้ว” ฟุตบอลหญิงไทย ตามเจ๊า เมียนมาร์ 1-1 ส่งท้ายก่อนคัดโอลิมปิก | The Thaiger“ชบาแก้ว” ฟุตบอลหญิงไทย ตามเจ๊า เมียนมาร์ 1-1 ส่งท้ายก่อนคัดโอลิมปิก | The Thaiger
ทีมชบาแก้ว4 hours ago

“ชบาแก้ว” ฟุตบอลหญิงไทย ตามเจ๊า เมียนมาร์ 1-1 ส่งท้ายก่อนคัดโอลิมปิก

“ชบาแก้ว” ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ปิดท้ายอุ่นเครื่องก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงโอลิมปิก รอบคัดเลือก ด้วยการตามตีเสมอ ฟุตบอลหญิงทีมชาติเมียนมาร์ ด้วยสกอร์ 1-1 ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย 2-1 เมียนมาร์ – เมื่อวานนี้ (28 มกราคม) เวลา 16.30 น. การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนัดสุดท้าย เตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขัน...

OFFICIAL! อินเตอร์ฯ แถลงคว้าตัว คริสเตียน เอริคเซ่น – เซ็น 4 ปีครึ่ง | The ThaigerOFFICIAL! อินเตอร์ฯ แถลงคว้าตัว คริสเตียน เอริคเซ่น – เซ็น 4 ปีครึ่ง | The Thaiger
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์5 hours ago

OFFICIAL! อินเตอร์ฯ แถลงคว้าตัว คริสเตียน เอริคเซ่น – เซ็น 4 ปีครึ่ง

“งูใหญ่” อินเตอร์ มิลาน ยอดทีมจาก กัลโช่ เซเรียอา แถลงอย่างเป็นทางการคว้าตัว คริสเตียน เอริคเซ่น เพลย์เมคเกอร์ทีมชาติเดนมาร์ก มาร่วมทีมจาก “ไก่เดือยทอง” ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เอริคเซ่น บินจาก ลอนดอน ไปเข้ารับการตรวจร่างกายที่ มิลาน...

ยังได้เก๋า! แมนฯ ซิตี้ แถลงต่อสัญญา แฟร์นันดินโญ่ เพิ่มถึงปี 2021 | The Thaigerยังได้เก๋า! แมนฯ ซิตี้ แถลงต่อสัญญา แฟร์นันดินโญ่ เพิ่มถึงปี 2021 | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ซิตี้5 hours ago

ยังได้เก๋า! แมนฯ ซิตี้ แถลงต่อสัญญา แฟร์นันดินโญ่ เพิ่มถึงปี 2021

แฟนบอล “เดอะ ซิติเซน” ช่วงนี้เริ่มมีข่าวดี ล่าสุด “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แถลงอย่างเป็นทางการต่อสัญญา แฟร์นันดินโญ่ กองกลางสารพัดประโยชน์ชาวบราซิลเลี่ยน ถึงปี 2021 ก่อนหน้านี้ แฟร์นันดินโญ่ อยู่ในช่วงพูดคุยกับต้นสังกัดเรื่องการขยายสัญญามาโดยตลอด หลังเจ้าตัวจะหมดสัญญากับทีมในช่วงปิดฤดูกาล 2019-2020 นี้ ล่าสุด...

บีบีซีมาเอง! แมนฯ ยู เตรียมปิดดีลคว้าตัว บรูโน่ เฟอร์นันเดส 55 ลย. – อาจพุ่งถึง 80 | The Thaigerบีบีซีมาเอง! แมนฯ ยู เตรียมปิดดีลคว้าตัว บรูโน่ เฟอร์นันเดส 55 ลย. – อาจพุ่งถึง 80 | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด6 hours ago

บีบีซีมาเอง! แมนฯ ยู เตรียมปิดดีลคว้าตัว บรูโน่ เฟอร์นันเดส 55 ลย. – อาจพุ่งถึง 80

มหากาพย์ผู้เล่นในตำนานของ “ผีแดง” อย่าง บรูโน่ เฟอร์นันเดส ใกล้จะลงเอยด้วยดี บีบีซี รายงานล่าสุด “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เตรียมคว้าตัว บรูโน่ เฟอร์นันเดส กองกลางทีมชาติโปรตุเกส มาร่วมทีมด้วยค่าตัว 55 ล้านยูโร หลังยื้ดเยื้อมาเป็นเวลานานหลายสัปดาห์ ยอดทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์...

Trending