Connect with us

ข่าวการเมือง

‘ซานต้าตู่’ โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) ชัยภูมิ โรงเรียนร่วมพัฒนาต้นแบบ

Aindravudh

Published

 on

‘ซานต้าตู่’ โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) ชัยภูมิ โรงเรียนร่วมพัฒนาต้นแบบ | The Thaiger
  • follow us in feedly

‘ซานต้าตู่’ โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) ชัยภูมิ โรงเรียนร่วมพัฒนาต้นแบบ ศูนย์กลางบ่มเพาะการเรียนรู้ศตวรรษใหม่ด้วยตนเองของชุมชน

คริสต์มาส – ข่าวทำเนียบรัฐบาล รายงาน 25 ธ.ค. 62 เวลา 15.40 น. ณ โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแลtรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) โดยมีนายชยานุพล จุนขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน และเด็กนักเรียนมารอให้การต้อนรับ

'ซานต้าตู่' โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) ชัยภูมิ โรงเรียนร่วมพัฒนาต้นแบบ | News by The Thaiger

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึง ได้มีมัคคุเทศก์น้อยพานายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการเรียนการสอนลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Active Learning) โดยนายกรัฐมนตรีได้รับฟังเพลง Merry Christmas จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมชมการสาธิตการสอนลักษณะการเรียนรู้จากอุปกรณ์ Clicker มาใช้ในการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning โดยใช้แนวคิดการสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น เยี่ยมชมนิทรรศการพัฒนาทักษะอาชีพ เยี่ยมชมการสาธิตการบังคับหุ่นยนต์ (Robotics) โดยเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการเขียนโปรแกรม (Coding) ณ ห้อง Learning Center และเยี่ยมชมแปลงเพาะชำอ้อยของโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปภัมภ์)

'ซานต้าตู่' โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) ชัยภูมิ โรงเรียนร่วมพัฒนาต้นแบบ | News by The Thaiger
จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียน อาทิ การผลิตน้ำอ้อยคั้นสด การผลิตอ้อยงบ การจัดทำดอกไม้พวงมาลัยจากใบเตย โดยได้ชิมน้ำอ้อยคั้นสด และได้แนะว่า ให้ปลูกในบ้านได้และนำมาขายเป็นอาชีพเสริมได้ เพื่อให้วันข้างหน้าสามารถสร้างอาชีพและรายได้แก่ตนเอง นอกจากนี้ นายกรัฐนตรีได้กล่าวถึงความประทับใจในการต้อนรับ และการแสดงออกของนักเรียน ที่ต้องมีการปูพื้นฐานการเรียน การสอน การวิเคราะห์ ซึ่งการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียน โดยต้องพัฒนารากฐานการศึกษาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนสืบไป

'ซานต้าตู่' โรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) ชัยภูมิ โรงเรียนร่วมพัฒนาต้นแบบ | News by The Thaiger

สำหรับโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) กลุ่มมิตรผลต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและต่อยอดหลักสูตรการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และภาคส่วนต่าง ๆ สนับสนุนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School หลักสูตรการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม คือการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ Learning Center ประจำโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนฯ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนในท้องถิ่นและการพัฒนาทางด้านทักษะอาชีพของชุมชน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ของส่วนรวม ที่ทุกคนในพื้นที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพก้าวทันโลกยุคใหม่ นอกจากการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แล้ว กลุ่มมิตรผลยังได้สนับสนุนสถานศึกษาในด้านอาสาสมัครครูชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยสอนวิชาหุ่นยนต์และ Coding ให้แก่กลุ่มเด็กพิเศษ เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาในอนาคตด้วย

ภาพจาก: thaigov.go.th

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าวการเมือง

สรุปคำแถลงอนาคตใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องยุบพรรค คดีอิลลูมินาติ

Aindravudh

Published

on

สรุปคำแถลงอนาคตใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องยุบพรรค คดีอิลลูมินาติ | The Thaiger
ภาพจาก: เฟซบุ๊กไลฟ์ พรรคอนาคตใหม่ - Future Forward Party

สรุปคำแถลงอนาคตใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องยุบพรรค คดีอิลลูมินาติ

อนาคตใหม่ – จากกรณี ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัยคดีที่ นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานที่ตรวจการแผ่นดิน ยื่นคำร้อง เพื่อขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหาร พรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1-4 ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่

ล่าสุดศารัฐธรรมนูญนั่งบัลลังก์วินิจฉัยว่า ทั้ง 4 ยังไม่มีพฤติการณ์เข้าข่ายล้มล้างการปกครองตามมาตรา 49 นั้น

หลังมีคำพิพากษา ที่สำนักงานใหญ่พรรคอนาคตใหม่ ชั้น 5 อาคารไทยซัมมิท ถนนเพชรบุรี ตัดใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ นางสาวพรรณิการ์ วานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่ รวมถึง ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ ได้มาร่วมแถลงข่าว

นายปิยบุตรกล่าวว่า “ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่มาร่วมให้กำลังใจพรรคอนาคตใหม่ ต่อกรณีศาลวินิจฉัยยกคำร้องกรณีอิลลูมินาติ ตนเห็นว่าไม่ควรเป็นคดีตั้งแต่แรก ยืนยันว่าพรรคอนาคตใหม่ ไม่มีความคิดล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิ่งที่พวกเราคิด ทำ กำลังดำเนินการคือการรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงยั่งยืน เพราะระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น ไม่มีที่อยู่ที่ยืนให้รัฐประหาร เผด็จการยึดอำนาจ การรัฐประหารต่างหากเป็นการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การยึดอำนาจ ฉีกรัฐธรรมนูญ ตั้งตนเองเป็นรัฐาธิปัตย์ คือการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงมิใช่ประชาชน มิใช่พรรค ที่คิดล้มล้างการปกครอง แต่เป็นกลุ่มคน กองทัพที่รัฐประหาร ฉีกรัฐธรรมนูญต่างหากที่ล้มล้างการปกครอง

ในการประชุมสภาสัปดาห์นี้ ตนจะเพื่อนส.ส.อนาคตใหม่ และจะยื่นญัติให้คณะสภาผู้แทนราษฎรตั้ง กมธ ศึกษาการรัฐประหาร เพราะเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ หากดำรงอยู่ในวงจรรัฐประหารอยู่ร่ำไป 

วันนี้พรรคอนาคตใหม่ ยังยืนยันทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ต่อไป ทั้งจะมีวาระสำคัญอีกหลายเรื่อง ทั้งการพิจารณาเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายเก็บภาษีโรงเรือนที่ดินไปก่อน เพราะองค์กรปกครองท้องถิ่นประสบปัญหา เกิดความเหลื่อมล้ำ อีกญัติคือกรณีฝุ่น PM2.5 เราเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี

แม้วันนี้คำร้องยุบพรรคจะถูกยกออกไป แต่ก็ยังมีกระบวนการร้องยุบพรรคที่ต้องการทำลายพรรคอนาคตใหม่อยู่ เราเชื่อว่าการร้องยุบพรรค นิติสงคราม มิใช่หนทางให้ระบอบประชาธิปไตยยั่งยืน เราเชื่อมั่นการเปิดพื้นที่ทางการเมืองใหม่ ๆให้กลุ่มบุคคลที่มีความคิดแตกต่างกันในกระบวนการแบบประชาธิปไตย ถึงจะนำพาประเทศไปสู่อนาคตใหม่ได้”

จากนั้นนายธนาธร ได้กล่าวต่อว่า “ขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจเราในวันนี้ไม่ว่าที่นี่หรือทางบ้าน ตนและพรรคอนาคตใหม่ขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราก้าวมาถึงจุดนี้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่า พรรคเดินไป ขอสัญญากับประชาชนว่า ขาที่ 1 งานในสภาฯ ตนและ ส.ส.อนาคตใหม่ จะมุ่งมั่นทำงานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณภาพ ตรวจสอบรัฐบาลอย่างแข็งขัน ในการทำงานในสภาฯ มุ่งมั่นที่จะทำให้คำสัญญาประชาชนกับพรรคการเมืองเป็นจริงให้ได้

เราจะรณรงค์อย่างต่อเนื่องในหลายร่างพรบ.ที่เราเสนอไป ทั้งเรื่องยกเลิกคำสั่งคสช. 17 ฉบับ คุ้มครองสิทธิแรงงาน ยกเลิกเกณฑ์ทหารแบบบังคับ และการยกร่างพรบ.ตุลาก้าวหน้า เราจริงจังและมุ่งมั่น 

อีกด้าน เราจะทำงานภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตนจะเข้าไปพบปะประชาชนทุกภูมิภาคเพื่อรับฟังปัญญา ในฐานะตัวแทนประชาชน จะเอาปัญหาเหล่านั้นมาฝากเพื่อน ส.ส. ผลักดันให้เกิดการแก้ไขต่อไป ทำให้เห็นความสำคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เห็นว่าสังคมแบบไหนที่เราอยากอยู่ร่วมกัน พาสังคมไทยออกจากความขัดแย้งอย่างยาวนาน เราจะทำสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เดินหน้าต่อไปในช่วงปี 2563 จะทำงานหนักไม่แพ้สิ่งที่ทำมาในอดีต”

นายธนาธร ได้ขอบคุณประชาชนจากหลายจังหวัดที่เดินทางมาให้กำลังใจที่ที่ทำการพรรค ขอบคุณพี่สาวและน้องชายของตนที่ให้กำลังใจมาตลอด ทีมงานพรรค สื่อ นโยบาย สมาชิกสัมพันธ์ ทีมงานระดมทุก และทีมงานพรรคอนาคตใหม่ทุกคน ขอเสียงปรบมือให้ทุกคนด้วยครับ

“พรรคอนาคตใหม่คือการเดินทางและผู้คน การเดินทางเพิ่งเริ่มต้นและเยาวว์วัยมากนัก จากวันที่ตั้งพรรค ยังไม่ถึง 2 ปี ยังมีสิ่งที่เราอยากทำอีกเยอะ เราสัญญาว่าจะผลักดันให้นโยบายเป็นจริง เป็นตัวแทนความฝันของประชาชน ที่อยากเห็นประชาชนก้าวไปข้างหน้า”

เรื่องการฟ้องร้องกลับ นายปิยบุตรตอบว่า “ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้ แต่เชื่อว่าการร้องเรียนการไปมาไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อการเมือง ต่อประชาธิปไตยไทย ยุติกระบวนนักร้องเถอะครับ และเดินหน้ามาทำงานด้วยกัน ส่วนคดีเงินกู้ พร้อมสู้คดี เราเห็นว่ากระบวนการพิจารณาในชั้นกระบวนการคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ กกต. เอง คณะอนุ ในชั้น กกต. ได้ยกคำร้องเป็นมติเอกฉันท์ไปแล้ว แต่กกต.ก็ยังเดินหน้าร้องยุบพรรคต่อไป ทางพรรคอนาคตใหม่ได้ไปฟ้องอาญาที่ศาลอาญาแผนกทุจริตประพฤติมิชอบ ทางศาลกำลังเรียกศาลจาก กกต. เพื่อชี้จากว่าจะรับคำฟ้องหรือไม่ ส่วนชั้นศาลรัฐธรรมนูญ เราจะยื่นเอกสาร ของให้ศาลเปิดการไต่สวน เพื่อเรียกพยานเอกสารเข้ามาพิจารณา เชื่อว่าเรื่องการกู้เงินของเราไม่ผิด และไม่เป็นเหตุให้ยุบพรรค มีหลายพรรคการเมืองก็กู้ เงินกู้ไม่ใช่รายได้ ไม่ใช่หนี้สิน ต้องใช้คืน เราไม่ได้นำมาประกอบธุรกิจ ไม่เข้ากฎหมาย

ฝากไปถึงนักร้องว่าถ้ามัวแต่ร้องแบบนี้ ความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่เกิด ต้องยอมรับว่าไม่เข้าองค์ประกอบความผิดก็หยุดเสีย เราพร้อมถูกตรวจสอบตลอดเวลา ถ้าเราไม่ผิดท่านต้องยอมรับ”

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

ด่วน! ศาลฯ ยกคำร้อง พรรคอนาคตใหม่ คดีอิลลูมินาติ

Ploy Wanutch

Published

on

ด่วน! ศาลฯ ยกคำร้อง พรรคอนาคตใหม่ คดีอิลลูมินาติ | The Thaiger
ภาพ กฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร / Thai News Pix

ด่วน! ศาลฯ ยกคำร้อง พรรคอนาคตใหม่ คดีอิลลูมินาติ

วันนี้ (21 มกราคม) ศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดนัดอ่านคำวินิจฉัย กรณีนายณฐพร โตประยูร ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระทำของพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ หรือที่พรรคอนาคตใหม่เรียกว่า คดีอิลลูมินาติ

ต่อมาเวลา 12.00 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้เริ่มอ่านคำวินิจฉัย มีใจความสำคัญ อาทิ กรณีไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอว่า ผู้ถูกร้องทั้ง 4 มีเจตนาล้มล้างการปกครอง ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องเนื้อหาส่วนใหญ่ เป็นเพียงข้อห่วงใย กรณีผู้ร้องกล่าวอ้างเรื่องคลั่งไคล้ปรัชญาตะวันตก จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอว่า ปรากฏให้เห็นว่าจะใช้เสรีภาพในการล้มล้างการปกครอง สิ่งที่พบคือ ผู้ถูกร้องไม่ได้กระทำจนมีข้อเท็จจริงว่า ทั้ง 4 พยายามล้มล้างการปกครอง การกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง 4 ไม่ใช่การใช้เสรีภาพล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ที่มา: มติชน

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

วันนี้ 21 มกราคม ลุ้นฟังคำพิพากษาอนาคตใหม่ คดีอิลลูมินาติ-ล้มล้างการปกครอง

Aindravudh

Published

on

วันนี้ 21 มกราคม ลุ้นฟังคำพิพากษาอนาคตใหม่ คดีอิลลูมินาติ-ล้มล้างการปกครอง | The Thaiger

วันนี้ 21 มกราคม ลุ้นฟังคำพิพากษาอนาคตใหม่ คดีอิลลูมินาติ-ล้มล้างการปกครอง

ศาลรัฐธรรมนูญ อนาคตใหม่ คดีอิลลูมินาติ – จากกรณี วันที่ 19 กรฎาคม 2562 ณฐพร โตประยูร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยพรรคอนาคตใหม่ ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และศาลมีคำสั่งรับคำร้องพิจารณาไว้วินิจฉัยเมื่อวันที่ 19 ก.ค. ที่ผ่านมา ที่ข้อความตอนหนึ่งระบุว่า

“เมื่อพิจารณาถึงสัญลักษณ์ของพรรคที่มีลักษณะสามเหลี่ยมด้านเท่ากลับหัว ก็จะพบว่ามีความเหมือนกับสมาคมอิลลูมิเนติ (Illuminati) ซึ่งก่อตั้งขึ้นที่เมืองอินกอลสตาดท์ ประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 1776 โดยดอัม ไวส์ฮอพ ผู้ยึดถอปรัชญาความคิดอิสระ ไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่าๆ เพื่อเข้าสู่ยุคการปกครองแบบใหม่ เชื่อกันว่า สมาคมอิลลูมิเนติ (Illuminati) อยู่เบื้องหลังการล้มล้งการปกครองด้วยระบบกษัตริย์ของหลาย ๆ ประเทศในทวีปยุโรป”

ต่อมา 19 ธันวาคม 2562 ศาลมีคำสั่งไม่รับคำร้องของพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้อง ที่ขอให้เปิดไต่สวนพยาน และหลังจากนี้จะเหลือเพียงขั้นตอนสุดท้าย คือศาลรัฐธรรมนูญจะนัดวันอ่านคำวินิจฉัยคดีดังกล่าว

ล่าสุด วันที่ 21 มกราคม 2563 เป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีอิลลูมินาติ-ล้มล้างการปกครอง ด้านเพจ พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party ระบุว่า “พรุ่งนี้ วันอังคารที่ 21 ม.ค. เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป หัวหน้าพรรค, เลขาธิการ, โฆษก, ส.ส. และทีมงานทุกคน ขอเชิญประชาชนร่วมปักหลักรับฟังการถ่ายทอดสด ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีอิลลูมินาติ-ล้มล้างการปกครอง โดยมาพบกันที่สำนักงานใหญ่พรรคอนาคตใหม่ ชั้น 5 อาคารไทยซัมมิท ถนนเพชรบุรี ตัดใหม่

พิกัด https://goo.gl/maps/P7s9acy2F6M2

ที่จอดรถในตึกเต็มแน่ๆ ดังนั้นแนะนำให้เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีเพชรบุรีทางออก 1 / แอร์พอร์ต ลิงก์ สถานีมักกะสัน / เรือท่า มศว ประสานมิตร / รถประจำทางสาย 11 23 60 72 93 113 206″

ก่อนหน้านี้วันที่ 17 มกราคม Piyabutr Saengkanokkul – ปิยบุตร แสงกนกกุล ได้กล่าวถึงคดี อิลลูมินาติ-ล้มล้างการปกครองว่า

“คดีอิลลูมินาติ คือข้อกล่าวหาว่าธนาธร ผม และพรรคอนาคตใหม่ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คุณณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง ก็ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ และหากศาลสั่งยุบพรรคจริง ผมก็ไม่คิดว่าผมหรือคุณธนาธรและพลพรรคอนาคตใหม่จะได้รับผลร้ายอะไร เพราะพวกเราก็ยังคงเดินหน้าทำงานการเมืองต่อไป

แต่ผลร้ายจะเกิดขึ้นกับสังคมใน 3 ด้านใหญ่ๆ ก็คือ:

1. การยุบพรรคอนาคตใหม่คือการทำลายความหวังและความฝันของคนไทยทั้งประเทศ ที่อยากเห็นการเมืองที่ดีกว่าที่เป็นอยู่

2. เกิดการแบ่งแยกกันของช่วงวัย ช่วงอายุของคนในสังคม หรือที่เรียกว่า “Clash of Generations” ที่จะแตกแยกขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นไปอีก

3. และที่สำคัญที่สุด นี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรานำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างศัตรูทางการเมือง คุณกำลังจะผลักไสกลุ่มคนจำนวนมากในสังคม ให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถาบันพระมหากษัตริย์อบย่างนั้นหรือ??? นี่คืออันตรายที่คุณไม่รู้ตัว หรืออาจรู้แต่ไม่สนใจก็ไม่ทราบ”

ผลกระทบร้ายแรงของคดีล้มล้างการปกครอง หรือคดี “อิลลูมินาติ” ที่คุณอาจคาดไม่ถึง

คดีอิลลูมินาติ คือข้อกล่าวหาว่าธนาธร ผม และพรรคอนาคตใหม่ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คุณณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง ก็ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ และหากศาลสั่งยุบพรรคจริง ผมก็ไม่คิดว่าผมหรือคุณธนาธรและพลพรรคอนาคตใหม่จะได้รับผลร้ายอะไร เพราะพวกเราก็ยังคงเดินหน้าทำงานการเมืองต่อไป แต่ผลร้ายจะเกิดขึ้นกับสังคมใน 3 ด้านใหญ่ๆ ก็คือ: 1. การยุบพรรคอนาคตใหม่คือการทำลายความหวังและความฝันของคนไทยทั้งประเทศ ที่อยากเห็นการเมืองที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ 2. เกิดการแบ่งแยกกันของช่วงวัย ช่วงอายุของคนในสังคม หรือที่เรียกว่า “Clash of Generations” ที่จะแตกแยกขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นไปอีก 3. และที่สำคัญที่สุด นี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรานำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างศัตรูทางการเมือง คุณกำลังจะผลักไสกลุ่มคนจำนวนมากในสังคม ให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสถาบันพระมหากษัตริย์อบย่างนั้นหรือ??? นี่คืออันตรายที่คุณไม่รู้ตัว หรืออาจรู้แต่ไม่สนใจก็ไม่ทราบ ฟังคลิปนี้จบแล้ว ก็ขอเชิญทุกท่านไปฟังการแถลงปิดคดีกันแบบเต็มๆ สดๆ จากปากผมได้ที่งาน Future is Now #อย่ากลัวอนาคต ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิตแล้วเจอกันครับ

Posted by Piyabutr Saengkanokkul – ปิยบุตร แสงกนกกุล on Thursday, January 16, 2020

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

ถ่ายทอดสด แบดมินตัน: วิว กุลวุฒิ VS Vladimir MALKOV – 22 ม.ค. รอบแรก Thailand Masters 2020 | The Thaigerถ่ายทอดสด แบดมินตัน: วิว กุลวุฒิ VS Vladimir MALKOV – 22 ม.ค. รอบแรก Thailand Masters 2020 | The Thaiger
แบดมินตัน28 mins ago

ถ่ายทอดสด แบดมินตัน: วิว กุลวุฒิ VS Vladimir MALKOV – 22 ม.ค. รอบแรก Thailand Masters 2020

ถ่ายทอดสด แบดมินตัน: วิว กุลวุฒิ VS Vladimir MALKOV – 22 ม.ค. Princess Sirivannavari Thailand Masters 2020 ปริ้นเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส พรีเซนเต็ด...

ไม่รู้จริง อย่ามาพูด ! โซลชา เดือดสวนกูรูหาว่าตนเข็น แรชฟอร์ด ลงสนามกับ วูล์ฟส์ | The Thaigerไม่รู้จริง อย่ามาพูด ! โซลชา เดือดสวนกูรูหาว่าตนเข็น แรชฟอร์ด ลงสนามกับ วูล์ฟส์ | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก1 hour ago

ไม่รู้จริง อย่ามาพูด ! โซลชา เดือดสวนกูรูหาว่าตนเข็น แรชฟอร์ด ลงสนามกับ วูล์ฟส์

โอเล่ กุนนาร์ โซลชา หัวเรือทัพ ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรดังแห่งศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ จัดการชี้แจงกรณีที่มีคนเอาไปพูดว่าตนเองนั้นเข็น มาร์คัส แรชฟอร์ด ลงเกมเจอกับ วูล์ฟแฮมป์ตัน จนทำให้แข้งเจ้าของดาวซัลโวของทีมต้องพักรักษาตัวไปอีก 3 เดือน สำหรับ แรชฟอร์ด...

อิจฉาหนักมาก มิว นิษฐา ถ่ายภาพคู่ จี ดรากอน ในงานแฟชั่นโชว์ที่ปารีส | The Thaigerอิจฉาหนักมาก มิว นิษฐา ถ่ายภาพคู่ จี ดรากอน ในงานแฟชั่นโชว์ที่ปารีส | The Thaiger
K-Pop2 hours ago

อิจฉาหนักมาก มิว นิษฐา ถ่ายภาพคู่ จี ดรากอน ในงานแฟชั่นโชว์ที่ปารีส

อิจฉาหนักมาก มิว นิษฐา ถ่ายภาพคู่ จี ดรากอน ในงานแฟชั่นโชว์ที่ปารีส หลังจากเพิ่งแต่งงานไปหมาดๆ ก็มีงานเข้ามาไม่เว้นแต่ละวัน ถือเป็นปีทองของเจ้าตัวเลยก็ว่าได้ ความรักก็ดี งานก็รุ่ง ล่าสุดดาราสาว มิว นิษฐา จิรยั่งยืน ก็ได้เดินทางไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ Chanel Haute Couture...

ถ่ายทอดสด แบดมินตัน: เมย์ รัชนก [2] VS เมย์ ศุภนิดา – 22 ม.ค. รอบแรก Thailand Masters 2020 | The Thaigerถ่ายทอดสด แบดมินตัน: เมย์ รัชนก [2] VS เมย์ ศุภนิดา – 22 ม.ค. รอบแรก Thailand Masters 2020 | The Thaiger
แบดมินตัน2 hours ago

ถ่ายทอดสด แบดมินตัน: เมย์ รัชนก [2] VS เมย์ ศุภนิดา – 22 ม.ค. รอบแรก Thailand Masters 2020

ถ่ายทอดสด แบดมินตัน: เมย์ รัชนก [2] VS เมย์ ศุภนิดา – 22 ม.ค. Princess Sirivannavari Thailand Masters 2020 ปริ้นเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส...

แฟนผอ.กอล์ฟ ปล้นทองลพบุรีช็อกเมื่อรู้ข่าว ปิดเฟซบุ๊ก | The Thaigerแฟนผอ.กอล์ฟ ปล้นทองลพบุรีช็อกเมื่อรู้ข่าว ปิดเฟซบุ๊ก | The Thaiger
อาชญากรรม2 hours ago

แฟนผอ.กอล์ฟ ปล้นทองลพบุรีช็อกเมื่อรู้ข่าว ปิดเฟซบุ๊ก

แฟนผอ.กอล์ฟ ปล้นทองลพบุรีช็อกเมื่อรู้ข่าว ปิดเฟซบุ๊ก จับโจรปล้นร้านทองลพบุรี – เมื่อช่วงประมาณ 2 ทุ่ม ของคืนวันที่ 9 มกราคม เกิดเหตุสะเทือนขวัญชาวลพบุรีและชาวไทยทั้งประเทศ ชายคนร้ายสวมชุดสีดำกางเกงหลายพลาง คุมไอ้โม่ง ถือปืนเก็บเสียง ขนาด 9 ม.ม. บุกเข้าปล้นร้านทองในห้างโรบินสัน ในจังหวัดลพบุรี คลิปจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นคนร้ายเดินเข้าห้างมาทางประตูใกล้ร้านทอง...

ชายวัย 15 ติดเชื้อไวรัส พบเป็นโรคติดต่อจากการจูบ | The Thaigerชายวัย 15 ติดเชื้อไวรัส พบเป็นโรคติดต่อจากการจูบ | The Thaiger
ข่าว2 hours ago

ชายวัย 15 ติดเชื้อไวรัส พบเป็นโรคติดต่อจากการจูบ

ชายวัย 15 ติดเชื้อไวรัส พบเป็นโรคติดต่อจากการจูบ ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันนี้ (22 มกราคม) นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โพสต์เรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่ง ที่มีไข้ เป็นผื่น ซื้อยากินเองไม่ดีขึ้น ภายหลังพบว่าติดเชื้อไวรัสจากการจูบกับผู้อื่น คุณหมอได้โพสต์ภาพ และข้อความผ่านเฟซบุ๊กชื่อ Arak Wongworachat...

ถ่ายทอดสด แบดมินตัน: Akane [1] VS GOH Jin Wei – 22 ม.ค. รอบแรก Thailand Masters 2020 | The Thaigerถ่ายทอดสด แบดมินตัน: Akane [1] VS GOH Jin Wei – 22 ม.ค. รอบแรก Thailand Masters 2020 | The Thaiger
แบดมินตัน3 hours ago

ถ่ายทอดสด แบดมินตัน: Akane [1] VS GOH Jin Wei – 22 ม.ค. รอบแรก Thailand Masters 2020

ถ่ายทอดสด แบดมินตัน: Akane YAMAGUCHI [1] VS GOH Jin Wei – 22 ม.ค. Princess Sirivannavari Thailand Masters 2020 ปริ้นเซส สิริวัณณวรี ไทยแลนด์...

มันต้องงี้ ! นายก ส.บอลไทยจับ นิชิโนะ ต่อสัญญาเพิ่ม 2 ปี – ขอไม่เผยค่าเหนื่อย | The Thaigerมันต้องงี้ ! นายก ส.บอลไทยจับ นิชิโนะ ต่อสัญญาเพิ่ม 2 ปี – ขอไม่เผยค่าเหนื่อย | The Thaiger
ทีมชาติไทย3 hours ago

มันต้องงี้ ! นายก ส.บอลไทยจับ นิชิโนะ ต่อสัญญาเพิ่ม 2 ปี – ขอไม่เผยค่าเหนื่อย

พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้เผยข้อมูลว่า ณ เวลาได้ทำการต่อสัญญากับ กุนซือชาวญี่ปุ่นอย่าง อากิระ นิชิโนะ ออกไปอีก 2 ปีเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ขอเปิดเรื่องตัวเลขค่าเหนื่อย นายกสมาคมฟุตบอลได้ ยืนยันแล้วว่า ได้บรรลุข้อตกลงต่อสัญญากับ กุนซือขวัญใจชาวไทย ออกไปอีก...

เพจคาราโอเกะชั้นใต้ดิน ปลิว ยังอยู่นี่จ้ะ | The Thaigerเพจคาราโอเกะชั้นใต้ดิน ปลิว ยังอยู่นี่จ้ะ | The Thaiger
บันเทิง3 hours ago

เพจคาราโอเกะชั้นใต้ดิน ปลิว ยังอยู่นี่จ้ะ

เพจคาราโอเกะชั้นใต้ดิน ปลิว ยังอยู่นี่จ้ะ เกิดกระแสในโลกโซเชียลกันยกใหญ่ หลังจากที่เกิดแฮชแท็ก #คาราโอเกะชั้นใต้ดิน จนพุ่งติดอันดับ 1 บนเทรนด์ทวิตเตอร์ ไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ซึ่งชื่อนี้ เป็นชื่อของเพจดังเพจหนึ่งในเฟสบุ๊ก ที่เชื่อว่าหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี โดยเป็นเพจที่สร้างความบันเทิงมาก เพจนี้มักจะนำภาพเหตุการณ์ที่ตกเป็นประเด็นในสังคม ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น และโด่งดังเป็นที่พูดถึง ไม่ว่าจะเป็นข่าวประเภทไหนก็ตาม จากนั้นจึงจะนำข้อความเนื้อเพลงมาใส่เป็นคาราโอเกะ ในลักษณะเชิงล้อเลียน...

ฝุ่นPM 2.5 ลดลง หลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด | The Thaigerฝุ่นPM 2.5 ลดลง หลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด | The Thaiger
ข่าวไทย3 hours ago

ฝุ่นPM 2.5 ลดลง หลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ฝุ่นPM 2.5 ลดลง หลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด กรมควบคุมมลพิษ ขอรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 12.00น. ดังนี้ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 54 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 20...

อารมณ์เสีย ! แลมพาร์ด ติงลูกทีม ไม่มีความคมเรื่องจบสกอร์ | The Thaigerอารมณ์เสีย ! แลมพาร์ด ติงลูกทีม ไม่มีความคมเรื่องจบสกอร์ | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก3 hours ago

อารมณ์เสีย ! แลมพาร์ด ติงลูกทีม ไม่มีความคมเรื่องจบสกอร์

แฟรงก์ แลมพาร์ด กุนซือ สิงโตน้ำเงินคราม เชลซี ให้สัมภาษณ์หลังเกมด้วยอาการออกแนวหัวเสียนิด ๆ โดยเผยว่าลูกทีมของตนเองขาดประสิทธิภาพในการจบสกอร์ไปหน่อยจนพลาดทำได้แค่เสมอกับ อาร์เซนอล ที่เหลือผู้เล่น 10 คน สิงห์บูลส์ มีโอกาสชนะในเกมศึก ลอนดอน ดาร์บี้ อย่างมากทั้งตัวผู้เล่น และรวมไปถึงจังหวะในการเข้าทำในเกมนี้ ซึ่งทางด้าน เชลซี...

พล.อ.ประวิตร เรียกประชุม คกก. เร่งพัฒนาแผนบูรณาการพัฒนา จชต | The Thaigerพล.อ.ประวิตร เรียกประชุม คกก. เร่งพัฒนาแผนบูรณาการพัฒนา จชต | The Thaiger
ข่าวไทย3 hours ago

พล.อ.ประวิตร เรียกประชุม คกก. เร่งพัฒนาแผนบูรณาการพัฒนา จชต

พล.อ.ประวิตร เรียกประชุม คกก. เร่งพัฒนาแผนบูรณาการพัฒนา จชต. ทรัพยากรน้ำ และพัฒนารัฐบาลดิจิทัล งบ.ปี 64 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประชุม คกก.จัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เร่งพัฒนาแผนบูรณาการพัฒนา จชต. ทรัพยากรน้ำ และพัฒนารัฐบาลดิจิทัล...

Trending