Connect with us

ข่าวการเมือง

คุณหญิงสุดารัตน์ ให้กำลังใจ 7 พรรคฝ่ายค้านอภิปรายนโยบายรัฐบาล

The Thaiger

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

คุณหญิงสุดารัตน์ ให้กำลังใจ 7 พรรคฝ่ายค้านอภิปรายนโยบายรัฐบาล | The Thaiger
  • follow us in feedly

คุณหญิงสุดารัตน์ ให้กำลังใจ 7 พรรคฝ่ายค้านอภิปรายนโยบายรัฐบาล

แถลงนโยบาย – วันที่ 25 ก.ค. เป็นวันแรกของการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อรัฐสภา

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กให้กำลังใจ 7 พรรคฝ่ายค้านต่อการอภิปรายรัฐบาลว่า

ขอส่งกำลังใจให้ 7พรรคร่วมฝ่ายค้านทำหน้าที่ #องครักษ์พิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน อย่างเต็มที่

คนไทยจะหวังอะไรได้บ้างจาก
การแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีหน้าเดิม ในเสื้อคลุมประชาธิปไตย ที่จะแถลง ต่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ในวันนี้

เพราะเมื่ออ่านแล้วจะพบว่า นโยบายรัฐบาลใหม่ไม่ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาประชาชน ไม่ครอบคลุม ไม่กำหนดที่มาของงบประมาณ ไม่กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ เขียนเหมือนเป็นเพียงคำนำเท่านั้น เทียบไม่ได้เลยกับคำแถลงของรัฐบาลอื่นในอดีต ไม่สมกับเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเลยค่ะ

ขณะที่คนแถลงก็ด่างพร้อยในเรื่องคุณสมบัติทั้งสิ้น

1) นโยบายเขียนเสมือนเป็นความฝันกว้างๆ ขาดรูปธรรมที่ชัดเจน

ดิฉันอยากชวนพวกเรากลับไปดูตัวเลขทางเศรษฐกิจ 5ปีคสช. ซึ่งพบว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในระดับพังพินาศ ตั้งแต่

ก่อหนี้กู้เงินมาชดเชยงบประมาณมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา 5 ปี รัฐบาล คสช. ก่อหนี้เงินกู้เพื่อนำมาชดเชยงบประมาณที่ขาดดุลไปถึง 2.193 ล้านล้านบาท

หมายความว่าประเทศเป็นหนี้สองล้านล้านบาท ที่ต้องใช้กันชั่วลูกชั่วหลาน โดยที่ประเทศของเราไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันไว้เลย ไม่ได้รถไฟฟ้าความเร็วสูง ไม่ได้โครงการบริหารจัดการน้ำป้องกันน้ำแล้งน้ำท่วม ไม่ได้ท่าเรือน้ำลึกใหม่ แต่คนไทยทุกคนต้องมาแชร์หนี้สินที่ คสช. สร้างให้กันหัวโต

มีคนจนมากที่สุด 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลก่อหนี้มหาศาล แต่กลับทำให้คนไทยจนกันหมดทั้งประเทศ ดังปรากฏจากตัวเลขประชาชนที่มาขึ้นทะเบียนคนจนที่มากถึง 14.5 ล้านคน และความเหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจ-สังคม ที่เพิ่มสูงขึ้น

และมีแนวโน้มจะมากขึ้นหากรัฐบาลยังบริหารประเทศอย่างไร้ทิศทางโดยทีมเศรษฐกิจยังเป็นคนหน้าเดิมๆ เพราะทิศทางที่ทำกันมา 5 ปี คือ สร้างรัฐราชการร่วมกับทุนผูกขาด ทุนเส้นสาย ผ่านโครงการประชารัฐ

หนี้ครัวเรือนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ กว่า 1.5 แสนบาทต่อคน ตามข้อมูลของสภาพัฒน์ชี้ว่า หนี้ครัวเรือนไทยพุ่งติดอันดับ 10 ของโลก และสูงถึง 78.7 % ของ GDP

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคไม่มี ไม่มีใครอยากใช้จ่ายเงิน ก่อนรัฐประหาร ความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ 64.0 ปัจจุบันเดือนมิถุนายน ปี 2562 เหลือเพียง 51.3 ธุรกิจไทยเงียบซบเซาไปหมดทั้งประเทศ

ตัวเลขการส่งออกครึ่งปีแรกลดลงกว่า 3% ซ้ำเติมด้วยการท่องเที่ยวเงียบเหงา ทั้ง2 แหล่งรายได้ของประเทศ กำลังลำบากหนัก จากค่าเงินบาทแข็ง แต่ไม่ปรากฏในนโยบายว่ารัฐบาลนี้จะแก้ไขปัญหาอย่างไร

กำลังซื้อภายในประเทศก็หดหาย จากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำมาตลอด 5 ปี
ของรัฐบาลลายพราง และในนโยบายที่แถลงวันนี้ก็ไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม ที่พอจะเป็นความหวังให้เกษตรกรได้เลย

เป็น #ความสงบที่ทำให้ตลาดเงียบสงัด จริงๆค่ะ

ยิ่งกว่านั้นในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดเป้าหมายสวยหรูว่า จะเพิ่ม GDP เฉลี่ยประมาณ 4-5% ต่อปี แต่ในนโยบายกลับไม่พูดถึง ว่าจะมีนโยบายในการทำให้ GDP โตได้อย่างไร

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจถือเป็นผลงานชิ้นโบว์ดำ ของพล.อ.ประยุทธ์ และทีมเศรษฐกิจชุดเดิม ที่กลับมาเป็นนายกฯ และครม. ชุดใหม่

ความล้มเหลวทางเศรษฐกิจที่หนักหนาเช่นนี้ ประชาชนย่อมต้องการรู้ว่ารัฐบาลใหม่ ที่มีนายกฯหน้าเดิม จะมีนโยบายแก้ไขปัญหาปากท้องที่เป็นรูปธรรมอย่างไร ภายในเวลาเท่าไหร่

แต่กลับไม่มีคำตอบ ไม่ปรากฏในนโยบายของรัฐบาลใหม่ และไม่ปรากฏว่า จะมีหนทางในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติที่เขียนกันมากับมือได้อย่างไร ? และเมื่อไม่ปรากฏเข็มทิศนำทางว่าจะแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจที่พังพินาศตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมาได้อย่างไร ก็ย่อมยากที่ประชาชนจะฝากความหวังได้

2) แถลงนโยบาย แต่ไม่ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินนโยบาย

รัฐธรรมนูญที่ผู้อำนาจร่างกันเอง ได้ประโยชน์กันเอง ระบุไว้ใน ม.162 ว่า ครม. ต้องแถลงนโยบายฯ และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบาย แต่เราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ปรากฏในเอกสาร

ซึ่งที่ควรจะเป็นคือจะต้องมีการชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่นเดียวกับการทำตารางภาคผนวกว่า สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ฯ อย่างไร

เพราะถ้าไม่บอกแหล่งที่มาของรายได้ให้ชัด ก็ไม่มีทางรู้ได้ว่า รัฐบาลจะหาเงินจากไหน ด้วยวิธีการอย่างไร รัฐบาลจะขยายฐานภาษี ปรับปรุงอัตราภาษี ฯลฯ หรือ พัฒนาภาษีประเภทใหม่ๆ ช่วยบอกให้ชัดเจน เพราะยิ่งรัฐบาลมีนโยบายลดอัตราภาษีบุคคลธรรมดา จะหารายได้จากส่วนใดมาทดแทน ?

3) คุณสมบัติของคนเป็นนายกรัฐมนตรี มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาฯ

วันนี้ตลกร้ายสำหรับคนไทยทั้งประเทศคือมีนายกฯที่ไม่สามารถบอกสถานะตัวเองได้ เวลาได้ประโยชน์ก็บอกว่า ตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เวลาเสียประโยชน์ ก็บอกว่า ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

แม้จะมีองครักษ์พิทักษ์นายก ออกมาดิ้นว่าห้ามอภิปรายในประเด็นนี้ แต่ดิฉันขอยืนยันว่าฝ่ายค้านอภิปรายคุณสมบัตินายกฯ และรมต. ได้ และจะอภิปรายอย่างเต็มที่

ยังมีหลายประเด็นที่เป็นปัญหา ที่ประชาชนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส
และกำลังเฝ้ารอการแก้ไขปัญหา จากนโยบายของรัฐบาลใหม่

ดิฉันขอส่งกำลังใจให้ #7พรรคฝ่ายค้าน ร่วมกันทำหน้าที่ ตรวจสอบนโยบาย ของนายกรัฐมนตรี และครม.ใหม่ ที่เขาอ้างว่ามาจากระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่

ฝากพี่น้องประชาชนร่วมกันติดตามการทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรที่ท่านเลือกมากับมือ ในการทำหน้าที่ #องครักษ์พิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน กันนะคะ

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าวการเมือง

ประยุทธ์ยืด ยืนหยัดได้เพราะไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์ ไม่เคยอนุมัติโครงการใดเป็นพิเศษ

Aindravudh

Published

on

ประยุทธ์ยืด ยืนหยัดได้เพราะไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์ ไม่เคยอนุมัติโครงการใดเป็นพิเศษ | The Thaiger

วานนี้ เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมสุริยัน สัปปายะสภาสถาน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยืนยันไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์ การอนุมัติจัดงบประมาณผ่านกลั่นกรองของคณะกรรมการทุกระดับ ไม่เคยอนุมัติโครงการใดเป็นพิเศษ ขณะที่การลงทุน PPP เน้นความโปร่งใส ลดภาระด้านงบประมาณ

นายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงแผนงานคมนาคมว่า มีการศึกษาพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงมือทำ โดยภาครัฐเน้นการลงทุนร่วมรัฐ-เอกชน หรือ PPP เพราะหากรัฐลงทุนเองจะใช้งบประมาณจำนวนมาก ดังนั้นการลงทุน PPP จะช่วยลดภาระด้านงบประมาณด้านการลงทุนของภาครัฐไปได้ โดยการประมูลและลงนามสัญญาต้องโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย หลายโครงการก็ประสบความสำเร็จแล้ว หน้าที่ของรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั้งลดรายจ่ายและเพิ่มราย นายกรัฐมนตรียังยืนว่า ที่ยืนหยัดได้เพราะไม่เคยเรียกผลประโยชน์จากใคร การอนุมัติดำเนินการเป็นไปตามการเสนอแผนงานโครงการ ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการทุกระดับ มีสัดส่วนงบประมาณชัดเจนถูกต้องและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคน

นายกรัฐมนตรียังย้ำการจัดสรรงบประมาณนั้น เน้นความถูกต้องโปร่งใส คำนึงถึงภาระและความเหมาะสม งบประมาณแบ่งออกเป็นหลายส่วน ทั้งงบกลางของส่วนราชการ งบบูรณาการ ขออย่านำงบประมาณฟื้นฟูมาปะปนกับงบประมาณรายจ่ายในงบประมาณปี 64 สำหรับการจัดซื้อเรือดำน้ำ ยืนยันว่า ยึดหลักเหตุผลความจำเป็น ดำเนินการด้วยความโปร่งใส รวมทั้งพัฒนาเส้นทางคมนาคม ทั้งเพิ่มถนนสายใหม่และแก้ไขถนนเส้นเก่าที่มีปัญหา ก็ทยอยดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปี ขอยืนยันว่างบประมาณที่อนุมัติยึดตามพันธกิจของหน่วยงานเป็นสำคัญ

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวการเมือง

ถ่ายทอดสดประชุมสภา 3 ก.ค. พิจารณางบรายจ่ายปี 64 วันที่ 3

Aindravudh

Published

on

ถ่ายทอดสดประชุมสภา 3 ก.ค. พิจารณางบรายจ่ายปี 64 วันที่ 3 | The Thaiger

การ #ประชุมสภา ผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระรับหลักการ วันที่ 3

[Live] การ #ประชุมสภา ผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระรับหลักการ วันที่ 3 รับชมได้ทาง- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา- Application : TPchannel- Website : tpchannel.org- Facebook Live : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

Posted by วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา on Thursday, July 2, 2020

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวการเมือง

เพื่อไทยส่ง สลิลทิพย์ ลง ส.ส.เขต 5 ปากน้ำ อีกครั้ง มั่นใจได้แน่นอน

P. Wanutch

Published

on

เพื่อไทยส่ง สลิลทิพย์ ลง ส.ส.เขต 5 ปากน้ำ อีกครั้ง มั่นใจได้แน่นอน | The Thaiger

เพื่อไทยส่ง สลิลทิพย์ ลง ส.ส.เขต 5 ปากน้ำ อีกครั้ง มั่นใจได้แน่นอน

วันนี้ (2 ก.ค.) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 แทน นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก อดีต ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำพิพากษาให้ใบเหลืองว่า พรรคเพื่อไทยจะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งที่เขต 5 จ.สมุทรปราการ อย่างแน่นอน เบื้องต้นจะให้ นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ อดีต ส.ส. 3 สมัย และอดีตผู้สมัครของพรรคเขตดังกล่าวในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ลงสมัครแข่งขัน โดยจะมีการนำชื่อเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย ในวันที่ 3 ก.ค. และจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป

นายสมพงษ์ กล่าวว่า นางสลิลทิพย์ ถือเป็นคนคุณภาพของพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่ลงสมัคร ส.ส.ครั้งแรก เมื่อปี 2544 จนได้เป็น ส.ส.มาถึง 3 สมัย แม้ว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจะพลาดไป นางสลิลทิพย์ ก็ยังคงลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมา ทั้งในแง่ให้ความช่วยเหลือ และการรับฟังปัญหาของประชาชนมาสะท้อนต่อพรรคเพื่อไทย จึงเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนลงเลือกตั้งซ่อม ที่เขต 5 จ.สมุทรปราการ ในนามพรรคเพื่อไทยทุกประการ และเชื่อมั่นว่า นางสลิลทิพย์ จะชนะแน่นอน

ยืนยันว่าการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้พรรคเพื่อไทยสู้เต็มที่ และมั่นใจในตัวนางสลิลทิพย์ ที่เป็นคนมีคุณภาพใส่ใจความทุกข์ร้อนของประชาชน จะได้โอกาสกลับมาเป็น ส.ส.เข้าไปทำงานในสภาฯ ได้อีกครั้ง หากเล่นกันตามกติกา จึงต้องขอฝากไปยัง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้ควบคุมการเลือกตั้งครั้งนี้ให้บริสุทธิ์โปร่งใส และยุติธรรม เพราะคำพิพากษาของศาลก็สะท้อนว่า เหตุใดคุณสลิลทิพย์ถึงแพ้การเลือกตั้งเมื่อปี 2562 รวมไปถึงยังมีความผิดปกติอีกหลายกรณี ซึ่งคุณสลิลทิพย์รวมทั้งผู้สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ ของพรรคเพื่อไทย ได้นำเรื่องร้องต่อ กกต. ไปแล้ว อีกทั้งการเลือกตั้งซ่อมในหลายเขตที่ผ่านมา ก็มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก

ที่มา: ไทยรัฐ

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป
‘ต้า’ ไม่ปลื้ม! อาร์เซนอล ส่อขาย เก็นดูซี่ เหตุพฤติกรรมไม่ดี – ซ้อมเดี่ยว 2 วีกแล้ว | The Thaiger
อาร์เซนอล1 hour ago

‘ต้า’ ไม่ปลื้ม! อาร์เซนอล ส่อขาย เก็นดูซี่ เหตุพฤติกรรมไม่ดี – ซ้อมเดี่ยว 2 วีกแล้ว

ซน ฮึง-มิน เกือบวางมวย อูโก้ โยริส ในเกม สเปอร์ส 1-0 เอฟเวอร์ตัน (คลิป) | The Thaiger
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์2 hours ago

ซน ฮึง-มิน เกือบวางมวย อูโก้ โยริส ในเกม สเปอร์ส 1-0 เอฟเวอร์ตัน (คลิป)

‘คีน’ OG! ไฮไลท์ สเปอร์ส 1-0 เอฟเวอร์ตัน : พรีเมียร์ลีก – ‘ไก่’ ตาม ‘ปืน’ แต้มเดียว | The Thaiger
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์2 hours ago

‘คีน’ OG! ไฮไลท์ สเปอร์ส 1-0 เอฟเวอร์ตัน : พรีเมียร์ลีก – ‘ไก่’ ตาม ‘ปืน’ แต้มเดียว

11 ตัวจริง สเปอร์ส VS เอฟเวอร์ตัน : พรีเมียร์ลีก 6 ก.ค. – ลิงค์ดูบอล | The Thaiger
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์6 hours ago

11 ตัวจริง สเปอร์ส VS เอฟเวอร์ตัน : พรีเมียร์ลีก 6 ก.ค. – ลิงค์ดูบอล

ของดีฟรีด้วย! มานด์ซูคิช ยกเลิกสัญญา อัล ดูฮาอิล – ค้าแข้งแค่ 6 เดือนเท่านั้น | The Thaiger
ฟุตบอล9 hours ago

ของดีฟรีด้วย! มานด์ซูคิช ยกเลิกสัญญา อัล ดูฮาอิล – ค้าแข้งแค่ 6 เดือนเท่านั้น

BREAKING! แลมพาร์ด ยืนยัน ก็องเต้ เจ็บแฮมสตริงพลาดเกม เชลซี เยือน พาเลซ | The Thaiger
เชลซี11 hours ago

BREAKING! แลมพาร์ด ยืนยัน ก็องเต้ เจ็บแฮมสตริงพลาดเกม เชลซี เยือน พาเลซ

ยาวไป! แมนฯ ยูไนเต็ด ขยายสัญญา เนมานย่า มาติช อีก 3 ปี อยู่โยงถึง 2023 | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด11 hours ago

ยาวไป! แมนฯ ยูไนเต็ด ขยายสัญญา เนมานย่า มาติช อีก 3 ปี อยู่โยงถึง 2023

ต้องสู้ต่อ ! ซีดาน สั่งลูกทีมห้ามผ่อนคันเร่ง ถ้าแต้มยังไม่ขาด | The Thaiger
เรอัล มาดริด11 hours ago

ต้องสู้ต่อ ! ซีดาน สั่งลูกทีมห้ามผ่อนคันเร่ง ถ้าแต้มยังไม่ขาด

ตรวจหวยลาว 6 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 6/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย13 hours ago

ตรวจหวยลาว 6 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 6/7/63

ใช่เหรอ !? เชียร์เรอร์ บอกเห็น กรีนวูด แล้วนึกถึงตัวเองสมัยหนุ่ม ๆ | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด13 hours ago

ใช่เหรอ !? เชียร์เรอร์ บอกเห็น กรีนวูด แล้วนึกถึงตัวเองสมัยหนุ่ม ๆ

ผลหวยฮานอย 6 กรกฎาคม หวยฮานอย 6/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย16 hours ago

ผลหวยฮานอย 6 กรกฎาคม หวยฮานอย 6/7/63

เอาดี ๆ ! เป๊ป กระตุ้นลูกทีมยังดีได้กว่าอีกหลังพ่าย นักบุญ | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ซิตี้17 hours ago

เอาดี ๆ ! เป๊ป กระตุ้นลูกทีมยังดีได้กว่าอีกหลังพ่าย นักบุญ

ทุกคนรู้ ! คล็อปป์ เปรยลูกทีมรู้อยู่แล้ว จะสร้างสถิติใหม่ยังไง | The Thaiger
ลิเวอร์พูล17 hours ago

ทุกคนรู้ ! คล็อปป์ เปรยลูกทีมรู้อยู่แล้ว จะสร้างสถิติใหม่ยังไง

ดีลใกล้สำเร็จ! สื่อเผย จอร์จ มาสวิดัล เตรียมฟัด คามารุ อุสมาน ใน UFC 251 | The Thaiger
มวย/MMA17 hours ago

ดีลใกล้สำเร็จ! สื่อเผย จอร์จ มาสวิดัล เตรียมฟัด คามารุ อุสมาน ใน UFC 251

โควิด-19 6 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย | The Thaiger
ข่าวไทย17 hours ago

โควิด-19 6 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย

ครม.เคาะ วันหยุดชดเชยสงกรานต์ ก.ค. มีวันหยุดยาว 4 วัน ดังนี้ | The Thaiger
ข่าว7 days ago

ครม.เคาะ วันหยุดชดเชยสงกรานต์ ก.ค. มีวันหยุดยาว 4 วัน ดังนี้

ผลหวยฮานอย 5 กรกฎาคม หวยฮานอย 5/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ผลหวยฮานอย 5 กรกฎาคม หวยฮานอย 5/7/63

ผลหวยฮานอย 6 กรกฎาคม หวยฮานอย 6/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย16 hours ago

ผลหวยฮานอย 6 กรกฎาคม หวยฮานอย 6/7/63

ผลหวยฮานอย 4 กรกฎาคม หวยฮานอย 4/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ผลหวยฮานอย 4 กรกฎาคม หวยฮานอย 4/7/63

ผลหวยฮานอย 3 กรกฎาคม หวยฮานอย 3/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ผลหวยฮานอย 3 กรกฎาคม หวยฮานอย 3/7/63

ผลหวยฮานอย 2 กรกฎาคม หวยฮานอย 2/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ผลหวยฮานอย 2 กรกฎาคม หวยฮานอย 2/7/63

ผลหวยฮานอย 1 กรกฎาคม หวยฮานอย 1/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ผลหวยฮานอย 1 กรกฎาคม หวยฮานอย 1/7/63

ผลหวยฮานอย 30 มิถุนายน 2563 หวยฮานอย 30/6/63 | The Thaiger
ตรวจหวย7 days ago

ผลหวยฮานอย 30 มิถุนายน 2563 หวยฮานอย 30/6/63

ตรวจหวยลาว 6 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 6/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย13 hours ago

ตรวจหวยลาว 6 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 6/7/63

ตรวจหวยลาว 2 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 2/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ตรวจหวยลาว 2 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 2/7/63

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. ราคาทองคำทรงตัว ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. ราคาทองคำทรงตัว ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/7/63

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. ราคาทองคำขึ้นอลัง 200 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ6 days ago

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. ราคาทองคำขึ้นอลัง 200 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600

ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. ราคาทองคำขี้น 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ4 days ago

ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. ราคาทองคำขี้น 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

ราคาทองวันนี้ 2 ก.ค. ราคาทองคำลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,500 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ5 days ago

ราคาทองวันนี้ 2 ก.ค. ราคาทองคำลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,500

Trending