Connect with us

ข่าว

ไฟไหม้โรงสีข้าว สุพรรณฯ เสียหายนับร้อยล้าน

Nattha Thepbamrung

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

ไฟไหม้โรงสีข้าว สุพรรณฯ เสียหายนับร้อยล้าน | The Thaiger
 • follow us in feedly

เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา (12 ส.ค.) เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างหนักที่โรงสีข้าวชัยวานิช ในอ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ได้ประสานรถดับเพลิงทั้งจาก เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เทศบาลตำบลปลายนา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เทศบาลสวนแตง และกู้ภัยมูลนิธิเสมอกันสุพรรณบุรี ร่วมกันระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิง โดยใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมง จึงจะสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้

 

ไฟไหม้โรงสีข้าว สุพรรณฯ เสียหายนับร้อยล้าน | News by The Thaiger

 

ด้าน นายอุทิศ วานิชานนท์ อายุ 61 ปี เจ้าของโรงสีแห่งนี้ เล่าว่า ขณะที่เกิดเพลิงไหม้นั้น ตนกำลังนอนพักผ่อนอยู่ในบ้านพัก และคนงานที่กำลังสีข้าวอยู่ก็ได้วิ่งเข้ามาแจ้งตนว่าเกิดเหตุตู้อบข้าวระเบิด ทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว ตนจึงได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ไฟได้ไหม้ทำลายตัวโรงเรือนสีข้าว มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 100 ล้านบาท โดยสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์นี้ เจ้าหน้าที่จะมีการสืบสวนอีกครั้ง

 

ไฟไหม้โรงสีข้าว สุพรรณฯ เสียหายนับร้อยล้าน | News by The Thaiger

 

 

ที่มา ข่าวสด

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าวไทย

#สมรสเท่าเทียม ร่วมส่งความเห็น แต่งงานเพศเดียวกัน ผลักดันให้เป็นความจริง

Aindravudh

Published

on

#สมรสเท่าเทียม ร่วมส่งความเห็น แต่งงานเพศเดียวกัน ผลักดันให้เป็นความจริง | The Thaiger

#สมรสเท่าเทียม เว็บรัฐสภาเปิดรับความเห็น กฎหมายแต่งงานเพศเดียวกัน เปลี่ยนความสัมพันธ์จากสามีภริยา เป็น คู่สมรส

เว็บไซต์รัฐสภาไทย ได้เปิดพื้นที่การรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งเสนอโดยนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ เกี่ยวข้องกับการพยายามพัฒนากฎหมายให้คนเพศเดียวกันมีสิทธิสมรสกันในทางกฎหมาย

“สาระสำคัญหลักของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การเสนอขอแก้ไขเพื่อให้บุคคลธรรมดาทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ สามารถทำการหมั้นและสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อบุคคลธรรมดาได้หมั้นหรือสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ก็ให้มีสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องต่าง ๆ

เดิมกำหนดไว้ว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา” เป็น “ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส” ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา เป็น “ทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส” รวมถึงการแบ่งมรดกของผู้ตายที่มีคู่สมรส โดยได้ขอแก้ไขถ้อยคำในหลายมาตราที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า “สามีและภรรยา” เป็น “คู่สมรส”

ประเด็นเพื่อรับฟังความคิดเห็น

 • ควรแก้ไขให้บุคคลไม่ว่าจะเป็น “เพศเดียวกัน” และ “ต่างเพศ” สามารถทำการหมั้นกันได้หรือไม่
 • ควรแก้ไขให้บุคคลไม่ว่าจะเป็น “เพศเดียวกัน” หรือ “ต่างเพศ” สามารถสมรสกันได้ ตามกฎหมายหรือไม่
 • ควรแก้ไขอายุบุคคลที่จะทำการสมรสกันได้ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือไม่
 • ควรแก้ไขให้คู่สมรสทั้งที่เป็นเพศเดียวกันและต่างเพศมีสิทธิ หน้าที่ ความสัมพันธระหว่างกันเหมือนสิทธิ หน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาหรือไม่

การหมั้น

 • ให้บุคคลเพศเดียวกันหรือต่างเพศซึ่งมีอายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ทำการกันได้ และเสนอกำหนดคำศัพท์ขึ้นใหม่เป็น “ผู้หมั้น” และ “ผู้รับหมั้น” แทนคำว่า “ชาย” และ “หญิง” และแบบของการหมั้นให้ผู้หมั้นส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินให้กับผู้รับหมั้น ในส่วนของเรื่องสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่หมั้นยังคงตามหลักการเดิมเพียงแต่ปรับถ้อยคำเป็น “ผู้หมั้น” และ “ผู้รับหมั้น”

การสมรส

 • ให้บุคคลเพศเดียวกันหรือต่างเพศซึ่งมีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์ สามารถสมรสกันได้ หรือหากมีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนนั้นได้ สำหรับเงื่อนไขการสมรสยังคงหลักการเดิม แต่มีการปรับถ้อยคำจากคำว่า “ชาย” หรือ “หญิง” เป็น “บุคคล” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสมรสระหว่างบุคคล เช่น
 • บุคคลซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาจะทำการสมรสกันมิได้
 • บุคคลจะทำการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสไม่ได้
 • การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองยินยอมเป็นคู่สมรส
 • คู่สมรสต้องอยู่กินกันฉันคู่สมรสและช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูตามความสามารถและฐานะของตน
 • การจัดการทรัพย์สิน หนี้สินของคู่สมรส สัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส
 • การหย่า เหตุหย่า การฟ้องหย่าระหว่างคู่สมรส สิทธิได้รับค่าทดแทน การแบ่งสินสมรส
 • การเป็นผู้อนุบาลคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งกรณีศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
 • การรับบุตรบุญธรรม

การรับมรดก

 • กรณีผู้ตายมีคู่สมรส ต้องมีการแบ่งทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยให้นำเรื่องส่วนแบ่งทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส และคู่สมรสที่ร้างกันหรือแยกกันอยู่โดยยังมิได้หย่ากันตามกฎหมายยังคงมีสิทธิโดยธรรมในการสืบมรดกซึ่งกันและกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็นการแต่งงานเพศเดียวกัน คลิก

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

สังคม/เศรษฐกิจ

อนุสรณ์ ฉะ “บิ๊กตู่” ขุดเลือกตั้งซ่อมไม่โปร่งใส ท้า ให้จัดเลือกตั้งท้องถิ่น

kamon w.

Published

on

อนุสรณ์ ฉะ “บิ๊กตู่” ขุดเลือกตั้งซ่อมไม่โปร่งใส ท้า ให้จัดเลือกตั้งท้องถิ่น | The Thaiger
ภาพจากเว็บไซต์พรรคเพื่อไทย

อนุสรณ์ ฉะ “บิ๊กตู่” ขุดเลือกตั้งซ่อมไม่โปร่งใส พร้อมท้าให้จัดเลือกตั้งท้องถิ่น

วานนี้ นายอนุสรณ์ เอียมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้งซ่อมว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันและโพลต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นถึงคะแนนนิยมของรัฐบาลที่ต่ำลงเรื่อย ๆ เนื่องจากการแก้ปัญหาและมาตรการเยียวยาที่ไม่ได้ผล แต่ในการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมา รัฐบาลกลับสามารถเอาชนะพรรคอื่นได้ซึ่งทำให้เกิดข้อสังเกตถึงการบริหารคะแนนที่ไม่โปร่งใสและเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดลำปาง

และในวันที่ 7 กรกฎาคม นายอนุสรณ์ก็ได้กล่าวถึงกรณีการพยายามจะแช่แข็งประเทศเพื่อสืบทอดอำนาจของนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยคำพูดของโฆษกพรรคเพื่อไทยนั้นโจมตีการทำงานของรัฐบาลว่าพยายามขัดขวางการเลือกตั้งท้องถิ่นและไม่ส่งเสริมการกระจายอำนาจ หาก พล.อ. ประยุทธ์มั่นใจในคะแนนนิยมก็ควรจะเร่งจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เร็วที่สุด

ที่มาพรรคเพื่อไทย และมติชน

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวไทย

เยียวยากลุ่มเปราะบาง เปิดเกณฑ์ผู้สูงอายุ-พิการ วันโอนเงิน ก.ค.

Aindravudh

Published

on

เยียวยากลุ่มเปราะบาง เปิดเกณฑ์ผู้สูงอายุ-พิการ วันโอนเงิน ก.ค. | The Thaiger
ภาพโดย PublicDomainPictures จาก Pixabay

เยียวยากลุ่มเปราะบาง เปิดเกณฑ์ผู้สูงอายุ-พิการ วันโอนเงินเข้าเดือนกรกฎาคม จ่ายรวดเดียว 3,000 บาท

จากกรณีคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 13 ล้านคน 3 กลุ่มได้แก่

1. เด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี (ของครอบครัวยากจน ประมาณ 1.45 ล้านคน)

2.ผู้สูงอายุ ประมาณ 9.66 ล้านคน

3. กลุ่มผู้พิการ ประมาณ 2 ล้านคน

โดยมาตรการการเยียวยา เบื้องต้นจะเป็นการจ่ายเงิน 1,000 บาทต่อเดือน รวมระยะเวลา 3 เดือน จะเริ่มจ่าย เดือน มิถุนายน 2,000 บาท (เนื่องจากโครงการเริ่มต้นเดือน พ.ค.) เดือนกรกฎาคม 1,000 บาท (การจ่ายเงิน 1,000 บาทนี้เป็นการจ่ายเพิ่มจากที่แต่ละกลุ่มได้รับเงินอุดหนุนอยู่แล้ว) : ปัจจุบัน ณ วันที่ 7 กรกฎาคม ยังไม่มีการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

ส่วนว่าใครจะเข้าเกณฑ์กลุ่มเปราะบางบ้างนั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลังกำลังพิจารณา

ล่าสุดทางเฟซบุ๊ก ถาม-ตอบ ปัญหามาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาทได้ระบุว่า กลุ่มเปราะบางประเภทคนพิการ และผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์คือ ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยคนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วยังไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท โครงการเราไม่ทิ้งกัน หรือเงินเยียวยาเกษตรกร จะได้รับเงินเยียวยายา 3,000 บาท คาดว่าเงินจะเข้าวันที่ 20 ก.ค. 63

Posted by ถาม-ตอบ ปัญหามาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท on Sunday, July 5, 2020

ด้าน รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ระบุการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางว่า ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีโดยตรงรวดเดียว 3,000 บาท

เยียวยากลุ่มเปราะบาง เปิดเกณฑ์ผู้สูงอายุ-พิการ วันโอนเงิน ก.ค. | News by The Thaiger

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป
#สมรสเท่าเทียม ร่วมส่งความเห็น แต่งงานเพศเดียวกัน ผลักดันให้เป็นความจริง | The Thaiger
ข่าวไทย8 mins ago

#สมรสเท่าเทียม ร่วมส่งความเห็น แต่งงานเพศเดียวกัน ผลักดันให้เป็นความจริง

อนุสรณ์ ฉะ “บิ๊กตู่” ขุดเลือกตั้งซ่อมไม่โปร่งใส ท้า ให้จัดเลือกตั้งท้องถิ่น | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ17 mins ago

อนุสรณ์ ฉะ “บิ๊กตู่” ขุดเลือกตั้งซ่อมไม่โปร่งใส ท้า ให้จัดเลือกตั้งท้องถิ่น

เยียวยากลุ่มเปราะบาง เปิดเกณฑ์ผู้สูงอายุ-พิการ วันโอนเงิน ก.ค. | The Thaiger
ข่าวไทย40 mins ago

เยียวยากลุ่มเปราะบาง เปิดเกณฑ์ผู้สูงอายุ-พิการ วันโอนเงิน ก.ค.

13 ปียังไม่สาย บุ๋ม ปนัดดา เพิ่งคิดชื่อเล่นลูกสาวได้! | The Thaiger
บันเทิง54 mins ago

13 ปียังไม่สาย บุ๋ม ปนัดดา เพิ่งคิดชื่อเล่นลูกสาวได้!

ล่าตัวหนุ่มโรคจิตล่อลวงนร.หญิง โชว์ของลับหน้าโรงเรียนสตรีดัง | The Thaiger
ข่าวไทย1 hour ago

ล่าตัวหนุ่มโรคจิตล่อลวงนร.หญิง โชว์ของลับหน้าโรงเรียนสตรีดัง

ทำตัวเอง ! มัตเตโอ เก็นดูซี่ ส่อแววหมดอนาคต หลังโดนจับซ้อมเดี่ยว | The Thaiger
อาร์เซนอล1 hour ago

ทำตัวเอง ! มัตเตโอ เก็นดูซี่ ส่อแววหมดอนาคต หลังโดนจับซ้อมเดี่ยว

ผลหวยฮานอย 7 กรกฎาคม หวยฮานอย 7/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย1 hour ago

ผลหวยฮานอย 7 กรกฎาคม หวยฮานอย 7/7/63

ต๊ะ นารากร สวนยับ! หากต่างชาติจะแบนกะทิไทยต้องแบนตับห่านด้วย | The Thaiger
ข่าวไทย2 hours ago

ต๊ะ นารากร สวนยับ! หากต่างชาติจะแบนกะทิไทยต้องแบนตับห่านด้วย

กุญแจซอล คลอดลูกคนที่ 2 น้องรันเวย์ ของพี่เทคออฟ | The Thaiger
บันเทิง2 hours ago

กุญแจซอล คลอดลูกคนที่ 2 น้องรันเวย์ ของพี่เทคออฟ

วิธีอบรมใบขับขี่ออนไลน์ จองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์ ง่ายมากด้วยมือถือเครื่องเดียว | The Thaiger
ข่าวไทย2 hours ago

วิธีอบรมใบขับขี่ออนไลน์ จองคิวทำใบขับขี่ออนไลน์ ง่ายมากด้วยมือถือเครื่องเดียว

ก๊อต จักรพันธ์ เดือด! มารยาทสะกดเป็นมั้ย นักร้องรุ่นลูก | The Thaiger
บันเทิง2 hours ago

ก๊อต จักรพันธ์ เดือด! มารยาทสะกดเป็นมั้ย นักร้องรุ่นลูก

ครูตัดผมนักเรียนหญิงแหว่ง อ.เจษฎา แนะให้ครูทำเป็นตัวอย่าง | The Thaiger
ข่าวไทย2 hours ago

ครูตัดผมนักเรียนหญิงแหว่ง อ.เจษฎา แนะให้ครูทำเป็นตัวอย่าง

สุดารัตน์ชำแหละงบปี 64 เอาเงิน 4หมื่นล้านกองทัพ ไปจ้างเกษตรกรคุ้มกว่า | The Thaiger
ข่าวการเมือง3 hours ago

สุดารัตน์ชำแหละงบปี 64 เอาเงิน 4หมื่นล้านกองทัพ ไปจ้างเกษตรกรคุ้มกว่า

ฮือฮา! ชาคริต พลิกโฉมในบท ขุนช้าง แทบจำไม่ได้ | The Thaiger
บันเทิง3 hours ago

ฮือฮา! ชาคริต พลิกโฉมในบท ขุนช้าง แทบจำไม่ได้

คณะก้าวหน้าชี้แจง กรณีเงินบริจาคโครงการ เมย์เดย์-เมย์เดย์ | The Thaiger
ข่าวการเมือง4 hours ago

คณะก้าวหน้าชี้แจง กรณีเงินบริจาคโครงการ เมย์เดย์-เมย์เดย์

ผลหวยฮานอย 6 กรกฎาคม หวยฮานอย 6/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย1 day ago

ผลหวยฮานอย 6 กรกฎาคม หวยฮานอย 6/7/63

ผลหวยฮานอย 7 กรกฎาคม หวยฮานอย 7/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย1 hour ago

ผลหวยฮานอย 7 กรกฎาคม หวยฮานอย 7/7/63

ผลหวยฮานอย 5 กรกฎาคม หวยฮานอย 5/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ผลหวยฮานอย 5 กรกฎาคม หวยฮานอย 5/7/63

ผลหวยฮานอย 4 กรกฎาคม หวยฮานอย 4/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ผลหวยฮานอย 4 กรกฎาคม หวยฮานอย 4/7/63

ผลหวยฮานอย 3 กรกฎาคม หวยฮานอย 3/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ผลหวยฮานอย 3 กรกฎาคม หวยฮานอย 3/7/63

ผลหวยฮานอย 2 กรกฎาคม หวยฮานอย 2/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ผลหวยฮานอย 2 กรกฎาคม หวยฮานอย 2/7/63

ผลหวยฮานอย 1 กรกฎาคม หวยฮานอย 1/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ผลหวยฮานอย 1 กรกฎาคม หวยฮานอย 1/7/63

ตรวจหวยลาว 6 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 6/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย22 hours ago

ตรวจหวยลาว 6 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 6/7/63

ตรวจหวยลาว 2 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 2/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ตรวจหวยลาว 2 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 2/7/63

ราคาทองวันนี้ 7 ก.ค. ราคาทองคำพุ่งกระฉูด ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,750 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ7 hours ago

ราคาทองวันนี้ 7 ก.ค. ราคาทองคำพุ่งกระฉูด ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,750

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. ราคาทองคำทรงตัว ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. ราคาทองคำทรงตัว ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/7/63

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. ราคาทองคำขึ้นอลัง 200 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ6 days ago

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. ราคาทองคำขึ้นอลัง 200 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600

ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. ราคาทองคำขี้น 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ4 days ago

ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. ราคาทองคำขี้น 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

ราคาทองวันนี้ 2 ก.ค. ราคาทองคำลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,500 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ5 days ago

ราคาทองวันนี้ 2 ก.ค. ราคาทองคำลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,500

Trending