Connect with us

ข่าว

โควิด-19 8 เมษายน ภูเก็ตติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย สะสม 140 ราย

Aindravudh

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

โควิด-19 8 เมษายน ภูเก็ตติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย สะสม 140 ราย | The Thaiger
 • follow us in feedly

โควิด-19 8 เมษายน ภูเก็ตติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย สะสม 140 ราย

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต วันที่ 8 เมษายน 2563 ว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 7 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 140 ราย รายใหม่ 14 ราย

รักษาหายกลับบ้าน 42 ราย เสียชีวิต 1 ราย (* เสียชีวิตด้วยเสียชีวิตจากเหตุการณ์อื่น)

กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 97 ราย อาการรุนแรง 3 ราย ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้ผู้ป่วยทั้ง 126 รายนี้รวมอยู่ในรายงานผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงไปก่อนหน้านี้แล้ว

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 1,846 ราย รายใหม่ 90 ราย โดยยังคงรักษาพยาบาล 183 ราย

ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 86 ราย กลับบ้านแล้ว 1,663 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ทั้ง 14 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ป่วยรายที่ 127 ผู้หญิงชาวรัสเซีย อายุ 24 ปี เป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ ต.ป่าตอง มานานกว่า 1 เดือน มีประวัติไปสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ บ่อยครั้งและสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อาศัยอยู่ที่อพาร์ทเม้นท์แห่งเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 124 125 และ126 ในเขต ต.ป่าตอง อ.กะทุ้ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 22 มีนาคม 2563 ***มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 2 ราย***

ผู้ป่วยรายที่ 128 ผู้ชายไทย อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานโหลดสัมภาระสนามบินนานาชาติภูเก็ต มีประวัติเดินทางไป 3 จังหวัดชายแดนใต้ก่อนป่วย และทำงานที่เดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 121 พักอาศัย ที่บ้านเช่า ต.สาคู อ.ถลาง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 28 มีนาคม 2563 ***มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 7 ราย***

ผู้ป่วยรายที่ 129 ผู้หญิงไทย อายุ 31 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 13 27 และ 35 และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ พักอาศัยที่คอนโดมิเนียมในป่าตอง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 28 มีนาคม 2563 ***มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 2 ราย***

ผู้ป่วยรายที่ 130 ผู้หญิงไทย อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานนวด ในพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติทำงานสัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ และทำงานที่ร้านนวดเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันที่ได้รับรายงานจากอุบลราชธานี พักอาศัยที่ห้องเช่าใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 31 มีนาคม 2563 ***มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 5 ราย***

ผู้ป่วยรายที่ 131 ผู้หญิงไทย อายุ 42 ปี อาชีพพนักงานนวด ในพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติทำงานสัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ พักอาศัยที่ห้องเช่าใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 29 มีนาคม 2563 ***มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 25 ราย***

ผู้ป่วยรายที่ 132 ผู้หญิงไทย อายุ 37 ปี อาชีพพนักงานนวด ในพื้นที่ป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติทำงานสัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ และทำงานที่ร้านนวดเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 130 พักอาศัยที่ห้องเช่าใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 22 มีนาคม 2563 ***มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 4 ราย***

ผู้ป่วยรายที่ 133 ผู้หญิงไทย อายุ 64 ปี อาชีพพนักงานนวด ในพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติทำงานสัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ และทำงานที่ร้านนวดเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 130 และ 132 พักอาศัยที่ห้องเช่าใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ยังไม่มีอาการป่วย ***มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 1 ราย***

ผู้ป่วยรายที่ 134 ผู้หญิงไทย อายุ 36 ปี อาชีพพนักงานเก็บเงินสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ พักอาศัยที่ห้องเช่าใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ยังไม่มีอาการป่วย ***มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 5 ราย***

ผู้ป่วยรายที่ 135 ผู้หญิงไทย อายุ 23 ปี อาชีพแม่บ้านโรงแรมในพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติเข้าไปทำความสะอาดห้องพักในโรงแรมของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 58 พักอาศัยในเขต ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ยังไม่มีอาการป่วย ***มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 5 ราย***

ผู้ป่วยรายที่ 136 ผู้หญิงไทย อายุ 40 ปี อาชีพแม่บ้านสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ทำงานที่เดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 17 36 56 และ 71 พักอาศัยในเขต ต.ป่าตอง อ.กะทู้ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25 มีนาคม 2563 ***มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 1 ราย***

ผู้ป่วยรายที่ 137 ผู้ชายไทย อายุ 41 ปี อาชีพพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารอิตาลีใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติทำงานในร้านอาหารเดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 59 และ 60 ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันจึงได้นำมากักตัวที่โรงแรมที่กำหนดไว้ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 30 มีนาคม 2563 ***ไม่มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้***

ผู้ป่วยรายที่ 138 ผู้หญิงไทย อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ และเป็นเพื่อนสนิทของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 87 พักอาศัยในเขต ต.กะทู้ อ.กะทู้ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 26 มีนาคม 2563 ***มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 3 ราย***

ผู้ป่วยรายที่ 139 ผู้หญิงไทย อายุ 28 ปี อาชีพบริการ มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ บ่อยครั้ง สัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ และเป็นเพื่อนสนิทของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 87 และ 138 พักอาศัยในเขต ต.กะทู้ อ.กะทู้ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 4 เมษายน 2563 ***มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 4 ราย***

ผู้ป่วยรายที่ 140 ผู้หญิงไทย อายุ 34 ปี อาชีพบริการ มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ บ่อยครั้งสัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ และเป็นเพื่อนสนิทของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 87, 138 และ 139 พักอาศัยในเขต ต.กะทู้ อ.กะทู้ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 22 มีนาคม 2563 ***มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 4 ราย**

ทั้งนี้ผู้ป่วยทุกราย ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวนควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่มในวันนี้ 12 จาก 14 รายเป็นกลุ่มที่พบจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุก ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเพิ่มเป็นพิเศษในเขตพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ เพื่อค้นหาผู้ป่วยกลุ่มผู้ที่มีอาชีพเสี่ยงสูง อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสของผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งทางทีมงานสาธารณสุขและเทศบาลป่าตองได้ร่วมกันค้นหาและนำมากักตัวไว้ในสถานที่ซึ่งทางเทศบาลป่าตองได้เตรียมไว้

ส่วนผู้ป่วยยืนยันอีก 2 ราย มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันและไปยังสถานที่เสี่ยง จากข้อมูลนี้จะเห็นได้ว่าโรคโควิด-19 นี้สามารถติดต่อจากคนไปสู่คนได้ง่ายโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ที่เดียวกัน ทำงานใกล้ชิดกัน มีการพูดคุย สัมผัส หรือใช้สิ่งของร่วมกัน จึงอยากจะเน้นย้ำ เรื่องมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ถึงแม้จะไม่มีอาการป่วยก็ควรแยกตัวเองออกจากบุคคลอื่น งดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น ไม่เข้าไปในที่ชุมชน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลที่เรารัก และถ้าหากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ปวดศีรษะ ถ่ายเหลว ให้รีบไปพบแพทย์

สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดภูเก็ต.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าว

โควิด-19 25 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ตาย 1 ศพ

Aindravudh

Published

on

โควิด-19 25 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ตาย 1 ศพ | The Thaiger

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประเทศไทย ณ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

โควิด-19 25 พ.ค. 63 – ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,042 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 2 ราย)

เสียชีวิตรวม 57 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 2,928 ราย (96.26%) (เพิ่มขึ้น 7 ราย)

ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย โดย 1 รายมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ เข้ารับการรักษาที่จังหวัดภูเก็ต ส่วนอีก 1 รายเดินทางมาจากประเทศรัสเซีย เข้ารับการรักษาที่จังหวัดชลบุรี (State quarantine)

ส่วนผู้เสียชีวิต เป็นหญิงไทย อายุ 68 ปี มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยรายก่อนหน้า รักษาที่ จ.ชุมพร จากนั้น มีอาการหอบเหนื่อย จึงย้ายเข้าหอผู้ป่วยวิกฤต ห้องความดันลบ พบเชื้อโควิดวันที่ 14 เม.ย. มีการใช้เครื่องช่วยหายใจ และเสียชีวิตลงวันที่ 24 พ.ค. ด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร on Sunday, 24 May 2020

กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,532 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (227), นนทบุรี (158), ยะลา (125), สมุทรปราการ (115), ชลบุรี (86), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (41) และ ปทุมธานี (39) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 105 ราย

สถานการณ์โลกวันนี้ 🇮🇳 อินเดียมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมขึ้นมาเป็นอันดับที่ 10 ของโลกแล้ว

โควิด-19 25 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ตาย 1 ศพ | News by The Thaigerโควิด-19 25 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ตาย 1 ศพ | News by The Thaigerโควิด-19 25 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ตาย 1 ศพ | News by The Thaigerโควิด-19 25 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ตาย 1 ศพ | News by The Thaiger

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าว

วช. เผยการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

The Thaiger & The Nation

Published

on

วช. เผยการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 | The Thaiger

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 25 พ.ค. 2563

ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 375,453 ตัวอย่าง คิดเป็น 5,637 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ในระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 45,481 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 155 ห้องปฏิบัติการจากทั้งหมดทั่วประเทศ 173 ห้องปฏิบัติการ

วช. เผยการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 | News by The Thaigerวช. เผยการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 | News by The Thaigerวช. เผยการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 | News by The Thaigerวช. เผยการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 | News by The Thaigerวช. เผยการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 | News by The Thaiger

แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวไทย

เยียวยาเกษตรกร: วิธียื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร รับเงิน 5000 บาท

Aindravudh

Published

on

เยียวยาเกษตรกร: วิธียื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร รับเงิน 5000 บาท | The Thaiger
ภาพโดย photoAC จาก Pixabay

เยียวยาเกษตรกร: วิธียื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร รับเงิน 5000 บาท

จากกรณีรัฐบาลออกมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อคนเป็นเวลา 3 เดือน เป้าหมาย 10 ล้านคน แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ

เกษตรกรกลุ่มที่ 1 : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย กรมสรรพสามติ และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562-63 ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2563 มี 8.33 ล้านราย เริ่มจ่ายเงินวันที่ 1 พ.ค.

เกษตรกรกลุ่มที่ 2 : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนปี 2562 แต่ยังทำการเกษตรอยู่และเกษตรกรรายใหม่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรภายใน 15 พ.ค. 63 จำนวน 1.73 ล้านราย คาดว่าเริ่มจ่ายเงิน 29 พ.ค. 2563

เกษตรกรกลุ่มที่ 3 : เกษตรกรที่ไม่สามารถเพาะปลูกในปี 63/64 แต่ประสงค์จขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถบื่นแบบ ทบก.01 ผ่าน อกม. หรือผู้นำชุมชน ภายใน 15 พ.ค. เท่านั้น และปลูกพืชจริงก่อน 30 มิ.ย. 2563 หลังปลูกพืชแล้ว 15 วัน แจ้งยืนยันการปลูกกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบตามหลักเกณฑ์

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์/เช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 15000 ได้ที่ moac.go.th คลิก

สำหรับผู้ไม่ผ่านสิทธิ์เยียวยา ยังมีสิทธิยื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตร โดย www.moac.go.th ตอบคำถามไว้ดังนี้

วิธียื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตร

1. เข้าระบบอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ที่เว็บไซต์ covid19.moac.go.th

2.ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรฯ ได้ที่ : อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com

3.นอกจากนี้ยังสามารถอุทธรณ์สิทธิเยียวยาเกษตรกร ได้ 8 หน่วยงานดังนี้

 •  เกษตรอำเภอ
 • ประมงจังหวัด/อำเภอ
 • ปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ
 • หม่อนไหม ภูมิภาค
 • สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ภูมิภาค
 • ยาสูบ
 • การยางแห่งประเทศไทย ภูมิภาค
 • เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

รูปภาพ

4.แผนการดำเนินการ การเยียวยาเกษตรกร เป็นอย่างไร

 • รวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์
  *รอบแรก* ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 63
  *รอบสอง* 1 – 15 พ.ค. 63 ครับ
  โดยคาดการณ์ว่า หากไปคัดกรองจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ทั้งหมด หากไม่ซ้ำซ้อนและมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา COVID-19 แล้ว
  รอบแรก จะได้รับ 5,000 บาท ก่อนตั้งแต่ 15 พ.ค. 63
  รอบสอง จะได้รับ 5,000 บาทภายใน สิ้นเดือน พ.ค. 63 ครับ

5.. โดนตัดสิทธิ์ไทยไม่ทิ้งกัน เพราะเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร / สมาชิกที่ช่วยทำเกษตร แต่พอมาเช็ค
สิทธิ เยียวยาเกษตร แล้วไม่มีรายชื่อ จะต้องทำอย่างไร

 • ให้อุทธรณ์ตามช่องทางที่ภาครัฐจัดให้

อ่านรายละเอียดทั้งหมดคลิกนี่นี่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป
โควิด-19 25 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ตาย 1 ศพ | The Thaiger
ข่าว22 mins ago

โควิด-19 25 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ตาย 1 ศพ

เปิดลงทะเบียนกิจกรรมพิเศษ คริส-สิงโต Global Live Fan Meeting | The Thaiger
บันเทิง27 mins ago

เปิดลงทะเบียนกิจกรรมพิเศษ คริส-สิงโต Global Live Fan Meeting

วช. เผยการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 | The Thaiger
ข่าว33 mins ago

วช. เผยการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19

ทราย เจริญปุระ สงสัยข้อความแปลกส่งมา หลังสแกนแอพเข้าห้าง | The Thaiger
บันเทิง52 mins ago

ทราย เจริญปุระ สงสัยข้อความแปลกส่งมา หลังสแกนแอพเข้าห้าง

เยียวยาเกษตรกร: วิธียื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร รับเงิน 5000 บาท | The Thaiger
ข่าวไทย54 mins ago

เยียวยาเกษตรกร: วิธียื่นอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร รับเงิน 5000 บาท

สถานการณ์โควิด-19 25 พ.ค. ทั่วโลกติดเชื้อ 5.4 ล้าน บราซิลวิกฤติหนัก | The Thaiger
ข่าวไทย1 hour ago

สถานการณ์โควิด-19 25 พ.ค. ทั่วโลกติดเชื้อ 5.4 ล้าน บราซิลวิกฤติหนัก

ผลยืนยัน แม่ปุ๊กวางยาเด็กจริง ด้านน้องอิ่มบุญปลอดภัยแล้ว | The Thaiger
ข่าวไทย1 hour ago

ผลยืนยัน แม่ปุ๊กวางยาเด็กจริง ด้านน้องอิ่มบุญปลอดภัยแล้ว

ล็อตใหญ่ ! จับกัญชาแห้งอัดแท่ง 100 กิโลกรัม ริมฝั่งแม่น้ำโขง ผู้ร้ายไหวตัวทัน | The Thaiger
ข่าวไทย2 hours ago

ล็อตใหญ่ ! จับกัญชาแห้งอัดแท่ง 100 กิโลกรัม ริมฝั่งแม่น้ำโขง ผู้ร้ายไหวตัวทัน

กุฏิวัดป่าบ้านตาดไฟไหม้ หลวงพ่อสุดใจมรณภาพ ตั้งรักษาการณ์เจ้าอาวาส | The Thaiger
ข่าวไทย2 hours ago

กุฏิวัดป่าบ้านตาดไฟไหม้ หลวงพ่อสุดใจมรณภาพ ตั้งรักษาการณ์เจ้าอาวาส

ฮานะ คิมูระ นักมวยปล้ำสาวชาวญี่ปุ่น เสียชีวิตในวัย 22 ปี คาดถูกบูลลี่ | The Thaiger
ข่าว2 hours ago

ฮานะ คิมูระ นักมวยปล้ำสาวชาวญี่ปุ่น เสียชีวิตในวัย 22 ปี คาดถูกบูลลี่

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV มัธยมศึกษา ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 | The Thaiger
ข่าวไทย2 hours ago

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV มัธยมศึกษา ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

พกร่มด้วยนะ ! กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศทั่วไทย 25-26 พ.ค. | The Thaiger
รายงานอากาศ2 hours ago

พกร่มด้วยนะ ! กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศทั่วไทย 25-26 พ.ค.

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ชั้นประถมศึกษา ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 | The Thaiger
ข่าวไทย3 hours ago

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ชั้นประถมศึกษา ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

ประวัติหมอบุ๋ม ผู้ช่วยโฆษก ศบค. คนใหม่ | The Thaiger
ข่าวไทย3 hours ago

ประวัติหมอบุ๋ม ผู้ช่วยโฆษก ศบค. คนใหม่ 

เช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 15000 ทุกประเภท ผ่าน moac.go.th -ยื่นอุทธรณ์ | The Thaiger
ข่าว3 hours ago

เช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 15000 ทุกประเภท ผ่าน moac.go.th -ยื่นอุทธรณ์

ผลหวยฮานอย 23 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 23/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ผลหวยฮานอย 23 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 23/5/63

ผลหวยฮานอย 20 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 20/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ผลหวยฮานอย 20 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 20/5/63

ผลหวยฮานอย 18 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 18/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย7 days ago

ผลหวยฮานอย 18 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 18/5/63

ผลหวยฮานอย 22 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 22/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ผลหวยฮานอย 22 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 22/5/63

ผลหวยฮานอย 19 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 19/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ผลหวยฮานอย 19 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 19/5/63

ผลหวยฮานอย 21 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 21/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ผลหวยฮานอย 21 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 21/5/63

ราคาทองวันนี้ 21 พ.ค. บ่ายทองลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ4 days ago

ราคาทองวันนี้ 21 พ.ค. บ่ายทองลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. ทองลดลง 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 hours ago

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. ทองลดลง 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค. ทองลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,000 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค. ทองลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,000

ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค. ทองลง 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 22 พ.ค. ทองลง 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600

ราคาทองวันนี้ 19 พ.ค. ทองลดฮวบ 300 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ6 days ago

ราคาทองวันนี้ 19 พ.ค. ทองลดฮวบ 300 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ

ราคาทองวันนี้ 20 พ.ค. ทองบ่ายขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ5 days ago

ราคาทองวันนี้ 20 พ.ค. ทองบ่ายขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ

ราคาทองวันนี้ 19 พ.ค. บ่ายทองลด 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ6 days ago

ราคาทองวันนี้ 19 พ.ค. บ่ายทองลด 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ

ตรวจหวยลาว 21 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 21/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ตรวจหวยลาว 21 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 21/5/63

ตรวจหวยลาว 18 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 18/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย7 days ago

ตรวจหวยลาว 18 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 18/5/63

Trending