Connect with us

ข่าว

คดีเผากรุงเทพปี 53 ไม่ใช่ก่อการร้าย ศาลฎีกาสั่งประกันจ่ายรวมร่วม 100 ล้านบาท

The Thaiger

Published

on

คดีเผากรุงเทพปี 53 ไม่ใช่ก่อการร้าย ศาลฎีกาสั่งประกันจ่ายรวมร่วม 100 ล้านบาท | The Thaiger
แฟ้มภาพ

คดีเผากรุงเทพปี 53 ไม่ใช่ก่อการร้ายเสื้อแดงสลายก่อนเกิดเหตุ ศาลฎีกาสั่งประกันจ่ายรวมร่วม 100 ล้านบาท

 

ศาลฎีกาตัดสินคดีเผากรุงเทพ – วันที่ 1 พ.ค. ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ถ.เจริญกรุง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา ศาลอ่านฟังคำพิพากษาศาลฎีกา หมายเลขดำ 8132/2561 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทศูนย์รับฝากทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทแฟมิลี่ โนฮาว จำกัด โจทก์ที่ 1-3 ยื่นฟ้อง บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์, บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัทฟอลคอลประกันภัย จำกัด(มหาชน),บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน),บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน),บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นจำเลยที่ 1-6 ในเรื่องประกันภัย

 

โจกท์ทั้งสามฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามทำสัญญาประกันภัยทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้ต่อจำเลยทั้งหก คุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิด จำนวนเงินเอาประกันภัยรวม 3,474,408,510.33 บาท

ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.2553 ถึงวันที่ 31 ม.ค.2554 โดยจำเลยทั้งหกแบ่งสัดส่วนการรับประกันภัยดังนี้ จำเลยที่ 1 ร้อยละ 30 จำเลยที่ 2 ร้อยละ 20 จำเลยที่ 3 ร้อยละ 15 จำเลยที่ 4 ร้อยละ 15 จำเลยที่ 5 ร้อยละ 10 และจำเลยที่ 6 ร้อยละ 10

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2553 มีกลุ่มบุคคลไม่ทราบจำนวนบุกเข้าทุบทำลายและวางเพลิงเผาอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้ทรัพย์สินของโจทก์ทั้งสามได้รับความเสียหายจากการทุบทำลาย เพลิงไหม้ น้ำที่ใช้ดับเพลิงจากอุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ

โดยโจทก์ที่ 1 ได้รับความเสียหาย 94,107,577.53 บาท โจทก์ที่ 2 ได้รับความเสียหาย 380,059 บาท และโจทก์ที่ 3 ได้รับความเสียหาย 14,568,504.27 บาท

โจทก์ทั้ง 3 แจ้งความเสียหายให้จำเลยทั้ง6 ทราบและแจ้งว่าจะดำเนินการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและประโยชน์ของการใช้งาน จำเลยทั้ง 6 ส่งบุคคลผู้มีชื่อสำรวจและประเมินความเสียหายแล้วมีหนังสือแจ้งปฏิเสธความรับผิด เป็นการโต้แย้งสิทธิทำให้โจทก์ทั้ง3 เสียหาย

โจทก์ทั้ง 3 บอกกล่าวทวงถามให้จำเลยทั้ง 6 รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่จำเลยทั้ง 6 เพิกเฉยไม่ชำระ

ขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 31,881,197.89 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 28,232,273.26 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ที่ 1 ให้จำเลยที่ 2 ชำระเงิน 21,254,131.93 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ที่ 1 ให้จำเลยที่ 3 ชำระเงิน 15,940,598.95 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ที่ 1

ให้จำเลยที่ 4 ชำระเงิน 15,940,598.95 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ที่ 1 ให้จำเลยที่ 5 ชำระเงิน 10,627,065.96 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ที่ 1

ให้จำเลยที่ 6 ชำระเงิน 10,627,065.96 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ที่ 1 ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 128,754.10 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ที่ 2

ให้จำเลยที่ 2 ชำระเงิน 85,836.07 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ที่ 2 ให้จำเลยที่ 3 ชำระเงิน 64,373.04 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ที่ 2

ให้จำเลยที่ 4 ชำระเงิน 64,373.04 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ที่ 2 ให้จำเลยที่ 5 ชำระเงิน 42,918.03 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ที่ 2

ให้จำเลยที่ 6 ชำระเงิน 42,198.03 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ที่ 2 ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 4,935,430.07 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ที่ 3

ให้จำเลยที่ 2 ชำระเงิน 3,290,289.44 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ที่ 3ให้จำเลยที่ 3 ชำระเงิน 2,467,715.03 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ที่ 3

ให้จำเลยที่ 4 ชำระเงิน 2,467,715.03 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ที่ 3 ให้จำเลยที่ 5 ชำระเงิน 1,645,143.35 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ที่ 3

ให้จำเลยที่ 6 ชำระเงิน 1,465,840.43 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ที่ 3

จำเลยทั้ง 6ให้การทำนองเดียวกันว่าจำเลยทั้ง 6ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพราะความ เสียหายจากการวางเพลิงเผาอาคารของโจทก์ที่ 1 และทรัพย์สินของโจทก์ทั้ง 3 ที่อยู่ในอาคารของโจทก์ที่ 1 เกิดจากการก่อความไม่สงบของประชาชนที่ถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาลและเป็นการก่อการร้ายเข้าข้อยกเว้นความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย

จำเลยทั้ง 6 ไม่ต้องรับผิดทั้งความเสียหายจากการทุบทำลาย เพลิงไหม้ น้ำที่ใช้ดับเพลิงจากอุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ และควันไฟมิใช่ภัยเนื่องจากการกระทำอันป่าเถื่อน และกระทำด้วยเจตนาร้ายมุ่งหวังเพื่อทำลายตัวทรัพย์ที่เอาประกันเพียงอย่างเดียว

หากแต่เป็นการกระทำของกลุ่ม นปช. ที่กระทำโดยมุ่งหวังให้เกิดความไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง และเป็นการกระทำโดยมีจุดมุ่งหมายทางการเมืองเป็นสำคัญ และโจทก์ทั้ง 3 เรียกค่าเสียหายสูงเกินส่วน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภค พิพากษายืน โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภคตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์ที่ 1 เป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์โดยไม่นำผลกำไรมาแบ่งปันกัน จัดให้มีการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน จัดระบบและวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์โจทก์ที่ 2 และที่ 3 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด

โดยโจทก์ที่ 2 ประกอบกิจการรับฝากหลักทรัพย์ ส่วนโจทก์ที่ 3 ประกอบกิจการจัดการงานนิทรรศการการ แสดงสินค้าการฝึกอบรม และประชุมสัมมนา จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลจดทะเบียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับหนังสือรับรองให้ประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัย จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจำกัด ประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัย

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2553 โจทก์ทั้ง3 ร่วมกับผู้เอาประกันรายอื่นทำสัญญาประกันภัยสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร (รวมฐานราก) ที่จอดรถ สิ่งต่อเติมต่าง ๆ กำแพงประตู รั้วตลอดแนว เฟอร์นิเจอร์สิ่งตกแต่งต่าง ๆ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทุกชนิดระบบปรับอากาศและระบบอื่น ๆ

เครื่องจักร และอุปกรณ์ทุกชนิด ระบบลิฟท์ เสาอากาศและระบบสัญญาณวิทยุ ระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในสถานที่เอาประกันภัยรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ และทรัพย์สินอื่น ๆ ทุกชนิดในอาคารดังกล่าวไว้ต่อจำเลยทั้ง6โดยคุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 2553 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2554 จำนวนเงินเอาประกันภัย 3,474,408,510.33 บาท

จำเลยทั้ง 6 แบ่งสัดส่วนการรับประกันภัยตามลำดับ โดยกรมธรรม์ประกันภัยมีข้อยกเว้นความรับผิดว่า การประกันภัยไม่คุ้มครองความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมมาจาก หรือสืบเนื่องมาจากการก่อความไม่สงบของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การกบฏ การปฏิวัติ การยึดอำนาจการปกครองโดยทหาร หรือการก่อการร้ายโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ซึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการผู้ก่อการร้ายที่ใช้กำลังอย่างรุนแรงเพื่อผลทางการเมืองและรวมถึงการใช้กำลังอย่างรุนแรงเพื่อสร้างความหวาดกลัวแก่สาธารณชนตามกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ระหว่างวันที่ 12 มี.ค. 2553 ถึงวันที่ 19 มี.ค. 2553 มีเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือกลุ่ม นปช. เพื่อประท้วงรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น โดยเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ ลาออกจากตำแหน่งหรือยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งใหม่

มีการตั้งเวทีใหญ่บริเวณแยกราชประสงค์ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง และมีการตั้งเวทีย่อยบริเวณแยกคลองเตยใกล้อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมีการปิดการจราจรบนถนนรอบพื้นที่การชุมนุมทุกแห่งการชุมนุมมีการใช้ความรุนแรงรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2553 รัฐบาลส่งกำลังทหารสลายการชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์และได้เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่หลายแห่งรวมทั้งอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้ทรัพย์สินของโจทก์ทั้ง 3 ได้รับความเสียหาย

โจทก์ทั้ง 3 จึงได้แจ้งเหตุความเสียหายต่อจำเลยทั้ง6 ซึ่งจำเลยทั้ง6มอบให้บริษัทแม็คลาเรนส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำรวจความเสียหายจากเหตุดังกล่าว แล้วปฏิเสธความรับผิด อ้างว่าเหตุความเสียหายเข้าข้อยกเว้นความรับผิดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โจทก์ทั้งสามบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยทั้งหกรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่จำเลยทั้ง 6 เพิกเฉยไม่ชำระ

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์ทั้ง 3 ได้รับอนุญาตให้ฎีกาในประการแรกว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเกิดจากภัยประเภทใดและเป็นภัยที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยตามฟ้องหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าเหตุความเสียหายต่อทรัพย์สินตามฟ้องเป็นผลมาจากมีกลุ่มบุคคลบุกรุกเข้าไปในอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารจนทำให้ทรัพย์สินของโจทก์ทั้ง 3 ที่อยู่ภายในอาคารและตัวอาคารดังกล่าวได้รับความเสียหาย

ความเสียหายดังกล่าวจึงเป็นภัยที่เกิดจากเหตุเพลิงไหม้และการกระทำด้วยเจตนาร้ายซึ่งเป็นภัยที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ขณะที่ทางนำสืบของคู่ความทั้งสองฝ่ายไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุเพลิงไหม้อาคารเกิดขึ้นตอน 15.00 น. ภายหลังแกนนำประกาศยุติชุมนุมตอน 13.00 น. ตลอดจนผู้ก่อเหตุทุบทำลายและเผาอาคาร ก็มีประมาณ 10 คน ทั้งเป็นกลุ่มบุคคลที่ปิดบังอำพรางใบหน้า และกลุ่มที่ทำในลักษณะมีเจตนาก่อเหตุร้ายแล้วหลบหนีไปทันที

โดยไม่มีประชาชนอื่นใดร่วมกระทำการ พยานหลักฐานของจำเลยทั้ง6ไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟังว่าเหตุเพลิงไหม้ตามฟ้องเป็นผลมาจากการก่อความไม่สงบของประชาชนที่ลุกฮือต่อต้านรัฐบาล และเป็นการก่อการร้ายเพื่อหวังผลทางการเมืองตามข้อต่อสู้ของจำเลยทั้งหก ดังนั้นจำเลยทั้ง6จึงไม่อาจอ้างข้อยกเว้นความรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ปัญหาว่าจำเลยทั้ง 6 ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้ง 3 เพียงใด ข้อนี้โจทก์ทั้ง 3 นำสืบความเสียหายของโจทก์แต่ละรายไว้แล้ว พร้อมตารางสรุปจำนวน โดยโจทก์มิได้นำสืบแสดง รายละเอียดความเสียหายตามที่กล่าวอ้างในแต่ละรายการ แต่กลับปรากฏความเสียหายบางรายการที่มิใช่ความเสียหายอันเกิดจากวินาศภัยภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

ยังได้คำเบิกความของ เจ้าหน้าที่วิศวอาคารและหัวหน้าช่างซ่อมบำรุงอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พยานโจทก์ทั้ง 3 ว่า ทรัพย์สินบางรายการ เช่น พรม หรือเฟอร์นิเจอร์ อาจไม่ต้องซ่อมแซม เพียงแต่ทำความสะอาดก็ สามารถใช้งานได้ดังเดิม

เมื่อจำเลยทั้ง 6 ปฏิเสธโต้เถียงว่าโจทก์ทั้ง 3 เรียกค่าเสียหายสูง เกิน กรณีจึงไม่ อาจรับฟังว่าโจทก์ทั้ง3ต้องเสียหายตามจำนวนที่กล่าวอ้าง แต่แม้โจทก์ทั้ง3จะนำสืบความเสียหายได้ ไม่สมข้ออ้าง

ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภคก็มีอำนาจกำหนดให้ตามควรแก่พฤติการณ์ จึงเห็นควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 89 ล้านบาท ส่วนโจทก์ที่ 2 ที่เรียกร้องค่าเสียหายเป็นค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 8 ชุด ซึ่งเป็นความเสียหายที่ไม่อยู่ในความคุ้มครองตามกรมธรรม์ฯ

ส่วนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผ้าหุ้มเก้าอี้พนักงาน จำนวน 13,209 บาท ก็ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน คงมีเฉพาะส่วนที่จำเลยทั้ง6ได้นำสืบยอมรับค่าเสียหายของโจทก์ที่ 2 มีเพียง 50,414 บาท ดังนั้นศาลจึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 57,500 บาท ส่วนโจทก์ที่ 3 ศาลเห็นควรกำหนดค่าเสียหายจำนวน 9 ล้านบาท

และเมื่อปรากฏว่าหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร พวกโจทก์ได้มีหนังสือเรียกร้องค่าสินไหม และหนังสือแจ้งปรับปรุงข้อมูลความเสียหายให้จำเลยทั้ง6ชำระ แต่พวกจำเลยมีหนังสือแจ้งปฏิเสธความรับผิด โจทก์ทั้ง3ขอให้บังคับจำเลยทั้ง 6 รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย มิใช่ผู้กระทำละเมิด เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2554 จึงถือว่าจำเลยทั้ง 6 ผิดนัดชำระตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2554 จึงต้องได้รับดอกเบี้ยตั้งแต่วันดังกล่าว

ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้ง 3 มานั้น ศาลฎีกาฯ ไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ทั้ง 3 ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าสินไหมทดแทน 26,700,000 บาท จำเลยที่ 2 ใช้ค่าสินไหมทดแทน 17,800,000 บาท จำเลยที่ 3 ใช้ค่าสินไหมทดแทน 13,350,000 บาท จำเลยที่ 4 ใช้ค่าสินไหมทดแทน 13,350,000 บาท จำเลยที่ 5 ใช้ค่าสินไหมทดแทน 8,9000,000 บาท

และจำเลยที่ 6 ใช้ค่าสินไหมทดแทน 8,900,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 4 ม.ค. 2554 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1

ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าสินไหมทดแทน 17,250 บาท จำเลยที่ 2 ใช้ค่าสินไหมทดแทน 11,500 บาท จำเลยที่ 3 ใช้ค่าสินไหมทดแทน 8,625 บาท จำเลยที่ 4 ใช้ค่าสินไหมทดแทน 8,625 บาท จำเลยที่ 5 ใช้ค่าสินไหมทดแทน 5,750 บาท และจำเลยที่ 6 ใช้ค่าสินไหมทดแทน 5,750 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 4 ม.ค. 2554 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 2

ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าสินไหมทดแทน 2,700,000 บาท จำเลยที่ 2 ใช้ค่าสินไหมทดแทน 1,800,000 บาท จำเลยที่ 3 ใช้ค่าสินไหมทดแทน 1,350,000 บาท จำเลยที่ 4 ใช้ค่าสินไหมทดแทน 1,350,000 บาท จำเลยที่ 5 ใช้ค่าสินไหมทดแทน 900,000 บาท และจำเลยที่ 6 ใช้ค่าสินไหมทดแทน 900,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 4 ม.ค. 2554 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 3

 

ที่มา : sanook.com

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าว

พบ ‘มดอาจารย์รวิน’ มดสายพันธุ์ใหม่ ในไทย มีลักษณะเด่นแตกต่างจากมดอื่นๆ

Nattha Thepbamrung

Published

on

พบ ‘มดอาจารย์รวิน’ มดสายพันธุ์ใหม่ ในไทย มีลักษณะเด่นแตกต่างจากมดอื่นๆ | The Thaiger

วานนี้ (24 ส.ค.) มีรายงานว่า มีการแถลงข่าวเรื่องการค้นพบมดชนิดใหม่ของโลกในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยผู้ค้นพบคือ นายรวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

นายรวิน กล่าวว่า ช่วง10 ปีที่ผ่านมาทางหน่วยงานได้ดำเนินการค้นพบมดชนิดใหม่ของโลกกว่า 68 ชนิด และมดอาจารย์รวิน ซึ่งเป็นมดชนิดใหม่ของโลกนี้ ถูกค้นพบที่ประเทศไทย มีลักษณะเด่นต่างจากมดทั่วไป และผลงาน การวิจัยเหล่านี้ ได้ถูกนำไปตีพิมพ์ให้เป็นที่รู้จักจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

 

 

ขณะที่ นายวียะวัฒน์ ใจตรง นักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า การพบมดชนิดใหม่นี้ เป็นความร่วมมือระหว่างทางองค์กรกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 

มดที่พบนั้น มีลักษณะเด่นคือ ภายนอกขรุขระ ไม่เงาเหมือนมดพันธุ์อื่น ๆ และมีหัวที่ใหญ่ประมาณ 0.9 มม. ลำตัวยาว 3-4 มม.

 

นอกจากจะมีชื่อว่ามดอาจารย์รวินเพื่อให้เกียรติต่อผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติแล้ว มดสายพันธุ์นี้มีชื่อเต็มว่า Myrmecina raviwongsei Jaitrong, Samung, Waengsothorn et Okido ถูกจัดเป็นมดสายพันธุ์ใหม่ของโลกเมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา

 

 

ที่มา Kapook, เรื่องเล่าเช้านี้

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

โผล่อีก! หนุ่มใหญ่เชื่อฉี่เป็นยาดี ทั้งดื่ม อาบ หยอดตา ล้างแผล

Nattha Thepbamrung

Published

on

โผล่อีก! หนุ่มใหญ่เชื่อฉี่เป็นยาดี ทั้งดื่ม อาบ หยอดตา ล้างแผล | The Thaiger

จากกรณีที่โลกออนไลน์มีการตีแผ่พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวใส่ปัสสาวะตัวเองในน้ำซุปให้ลูกค้ากินเพราะเชื่อว่าช่วยแก้อาการปวดเมื่อยจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ทำให้ผู้คนเริ่มหันมาถกเถียงกันในประเด็นเรื่องปัสสาวะกันมากขึ้น และวานนี้ (23 ส.ค.) ก็มีการแชร์โพสต์หนึ่งจากกลุ่ม ‘มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ ยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้’ ที่โพสต์ไว้เมื่อ 11 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา เรื่องการใช้ปัสสาวะอาบน้ำและหยอดตา

 

ผู้โพสต์ระบุว่าตนเป็น จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ที่จ.ราชบุรี เป็นผู้ปฏิบัติธรรม และชอบนั่งสมาธิ ได้บังเอิญมาเจอรุ่นพี่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมในงานเลี้ยง จึงได้คุยธรรมะกัน และด้วยความ ที่กินเจมาก่อนหน้านี้ 6 เดือน พี่จิตอาสาจึงได้แนะนำให้ตนลองดื่มน้ำปัสสาวะดู เพื่อแก้อาการปวดเมื่อยตัว

 

เมื่อตนกลับถึงบ้านจึงทดลองดื่ม ทีแรกรู้สึกว่าปัสสาวะรสเค็มมาก เพราะตนกินอาหารเจรสจัด ตนจึงตัดสินใจไปค่ายสุขภาพที่ จ.มุกดาหาร และได้เข้ากลุ่มโรค ต่างๆ โดยจิตอาสาในกลุ่มได้แนะนำให้ใช้น้ำปัสสาวะล้างจมูก แก้ไซนัส หยอดหูตาและอาบน้ำ

 

ทุกวันนี้ตนจึงหันมาใช้ปัสสาวะหยอดตา หยอดหูในตอนเช้า พร้อมดื่มและอาบด้วย โดยตนจะใส่น้ำปัสสาวะไว้ในขวดและทิ้งไว้ข้ามคืน ก่อนที่ตอนเช้าจะนำมากรอกในตา ทำแล้วรู้สึกเย็นสบาย ตาโล่งดี และผลที่ได้คือตาจะมองเห็นชัด

 

มีครั้งหนึ่งที่ตนโดนสุนัขกัดที่ขาขวาจนเขี้ยวจม เลือดออกมาก แต่ก็ตัดสินใจไม่ไปหาหมอ  แต่ใช้น้ำปัสสาวะที่หมักไว้ล้างแผล ซึ่งแผลก็หายไว และยังไม่ทิ้งแผลเป็นอีกด้วย ปัจจุบันตนใช้น้ำปัสสาวะทุกวัน และได้หมักเก็บไว้เป็นขวดๆ เพื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

 

นอกจากนี้ ในกลุ่มเดียวกัน มีสมาชิกอีกรายโพสต์ว่า เด็กอายุ 4 ขวบ ‘ไข้ขึ้นสูงเนื่องจากทานไอศกรีมเยอะมีน้ำมูกมาก’ ตนจึงให้ดื่มน้ำย่านางสกัดผสมน้ำปัสสาวะและผงถ่าน ตามด้วยข้าวต้มเกลือ อีกด้วย

 

 

ที่มา ข่าวสด

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

พ่วงมรณะ ชนกระบะ สังเวย 5 ศพ แยกบายพาส ลพบุรี

Nattha Thepbamrung

Published

on

พ่วงมรณะ ชนกระบะ สังเวย 5 ศพ แยกบายพาส ลพบุรี | The Thaiger

เมื่อคืนวาน (23 ส.ค.) มีรายงานรถพ่วง 18 ล้อ กับระกระบะชนกันบริเวณกลางไฟแดงสายบายพาสเลี่ยงเมือง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 5 ศพคือนายอานัติ แสนจันทร์ อายุ 28 ปี คนขับรถกระบะ, นายจีรศักดิ์ มะตง อายุ 33 ปี, นายนรินทร์ จากโอน อายุ 36 ปี, นายจิตรกร สาระผล อายุ 19 ปี และนายณรงค์ฤทธิ์ บุตรอ่อน อายุ 34 ปี ที่เดินทางมากับรถกระบะ โดยมีผู้รอดชีวิตจากรถกระบะคันดังกล่าวเพียงคนเดียวคือ นางยุภาพร แสนจันทร์ ภรรยาของนายอานัติ คนขับรถ

 

พ่วงมรณะ ชนกระบะ สังเวย 5 ศพ แยกบายพาส ลพบุรี | News by The Thaiger

ภาพจาก รายการทุบโ๊ต๊ะข่าว

 

ด้านคนขับรถพ่วงคือ นายสำรวย พับสระน้อย อายุ 58 ปี กล่าวว่า ตนกำลังขับรถมุ่งหน้าไปทางจ.สระบุรี โดยขับมาตามปกติจนถึงสี่แยก และเห็นสัญญาณไฟจราจรเป็นสัญญาณไฟกระพริบ จึงไม่ได้หยุดรถ ขณะที่ฝั่งรถกระบะก็ขับตรงมาจุดที่ตนจะเลี้ยว ตนมองไม่เห็นทำให้พุ่งเข้าชน

 

 

ขณะที่นางยุภาพร ผู้รอดชีวิต เล่าว่า พวกตนกำลังเดินทางไปจ.ชัยนาท โดยใช้ GPS นำทาง และขับรถมาด้วยความเร็วประมาณ 80-90 กม./ชม. ตรงที่เกิดเหตุ เป็นทางแยก จึงได้ชะลอรถ ก่อนรถพ่วงจะเลี้ยวพุ่งเข้ามาชน โดยที่ตนรอดชีวิตมาได้ เพราะสามีเอาตัวมาบังเอาไว้ โดยตะโกนบอกให้เก็บหัวและขา จากนั้นก็โอบกอดเพื่อป้องกันอันตราย ก่อนที่สามีจะเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตา และเพื่อนๆ ที่อยู่ข้างหลังก้ถูกอัดทับเสียชีวิตทั้งหมด

 

 

ที่มา Kapook

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

วอลเลย์บอลไทย สู้สุดใจ รองแชมป์เอเชียสมัยที่ 2 | The Thaiger วอลเลย์บอลไทย สู้สุดใจ รองแชมป์เอเชียสมัยที่ 2 | The Thaiger
วอลเลย์บอล3 hours ago

วอลเลย์บอลไทย สู้สุดใจ รองแชมป์เอเชียสมัยที่ 2

วอลเลย์บอลไทยสู้สุดใจแล้ว พ่ายญี่ปุ่น 3-1 เซต รอบชิง ได้รองแชมป์เอเชียสมัยที่ 2 วอลเลย์บอลไทย – ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2019 รอบชิงชนะเลิศไทย พบญี่ปุ่น ไทยพ่ายญี่ปุ่นไปอย่างสุดมันส์ 3-1 เซต 22-25 25-18 18-25 23-25...

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย-ญี่ปุ่น รอบชิงชนะเลิศ ชิงแชมป์เอเชีย | The Thaiger ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย-ญี่ปุ่น รอบชิงชนะเลิศ ชิงแชมป์เอเชีย | The Thaiger
วอลเลย์บอล7 hours ago

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย-ญี่ปุ่น รอบชิงชนะเลิศ ชิงแชมป์เอเชีย

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย-ญี่ปุ่น รอบชิงชนะเลิศ ชิงแชมป์เอเชีย 2019 ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล – ศึกวอลเลย์บอล SMM วอลเลย์บอลหญิง ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2019 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ คู่อันดับ 1 ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น สถิติการพบกันระหว่างวอลเลย์บอลไทยกับญี่ปุ่น 20 ครั้งก่อนหน้า...

ทอม ฮอลแลนด์ เผยความรู้สึกครั้งแรกหลัง Spider Man ออกจาก MCU | The Thaiger ทอม ฮอลแลนด์ เผยความรู้สึกครั้งแรกหลัง Spider Man ออกจาก MCU | The Thaiger
หนัง8 hours ago

ทอม ฮอลแลนด์ เผยความรู้สึกครั้งแรกหลัง Spider Man ออกจาก MCU

ทอม ฮอลแลนด์ เผยความรู้สึกครั้งแรกหลัง Spider Man ออกจาก MCU : ข่าวภาพยนตร์ หลังจากที่มีประเด็นไปสำหรับ Sony และ Disney ที่ตกลงสัญญากันไม่ได้เกี่ยวกับตัวละครฮีโร่ Spider Man และตอนนี้เพื่อนบ้านที่แสนดีต้องกลับไปอยู่กับโซนี่อีกครั้ง ล่าสุดในงาน D23 Expo...

เฉลยแล้วคิต แฮริงตัน คือ Black Knight ในจักรวาลมาร์เวล | The Thaiger เฉลยแล้วคิต แฮริงตัน คือ Black Knight ในจักรวาลมาร์เวล | The Thaiger
หนัง10 hours ago

เฉลยแล้วคิต แฮริงตัน คือ Black Knight ในจักรวาลมาร์เวล

เฉลยแล้วคิต แฮริงตัน คือ Black Knight ในจักรวาลมาร์เวล : ข่าวภาพยนตร์ ในงาน D23 expo 2019 ที่มีข่าวมาว่าคิต แฮริงตัน(Kit Harington) นักแสดงจากซีรี่ส์ชื่อดัง Game of Thrones ในบทจอน...

แฟนลิเวอร์พูลสบายใจ! ฟาน ไดค์ เสียสถิติเรียบร้อย – ไม่ต้องกดดันอีกต่อไป | The Thaiger แฟนลิเวอร์พูลสบายใจ! ฟาน ไดค์ เสียสถิติเรียบร้อย – ไม่ต้องกดดันอีกต่อไป | The Thaiger
ลิเวอร์พูล17 hours ago

แฟนลิเวอร์พูลสบายใจ! ฟาน ไดค์ เสียสถิติเรียบร้อย – ไม่ต้องกดดันอีกต่อไป

แบกไว้นานยิ่งกดดันตัวเอง แฟนลิเวอร์พูลคงคิดในใจ แต่ล่าสุด เวอร์จิล ฟาน ไดค์ ไม่ต้องสนสถิติ ‘ถูกเลี้ยงผ่าน’ อีกต่อไป หลังโดน เปเป้ ทำลายลงเรียบร้อย ฟาน ไดค์ ถูกทำลายสถิติ – วันที่ 25 สิงหาคม ควันหลงเกมพรีเมียร์ลีก...

ซาลาห์เบิ้ล! ไฮไลท์ลิเวอร์พูล 3-1 อาร์เซนอล – ดาวิด ลุยซ์ ดึงเสียโทษ | The Thaiger ซาลาห์เบิ้ล! ไฮไลท์ลิเวอร์พูล 3-1 อาร์เซนอล – ดาวิด ลุยซ์ ดึงเสียโทษ | The Thaiger
Premier league18 hours ago

ซาลาห์เบิ้ล! ไฮไลท์ลิเวอร์พูล 3-1 อาร์เซนอล – ดาวิด ลุยซ์ ดึงเสียโทษ

ซาลาห์เบิ้ล! ไฮไลท์ลิเวอร์พูล 3-1 อาร์เซนอล – ดาวิด ลุยซ์ ดึงเสียโทษ : ไฮไลท์ลิเวอร์พูลล่าสุด ไฮไลท์อาร์เซนอลล่าสุด ไฮไลท์พรีเมียร์ลีก ไฮไลท์ลิเวอร์พูล อาร์เซนอล ไฮไลท์ลิเวอร์พูล 3-1 อาร์เซนอล – วันที่ 24...

พบ ‘มดอาจารย์รวิน’ มดสายพันธุ์ใหม่ ในไทย มีลักษณะเด่นแตกต่างจากมดอื่นๆ | The Thaiger พบ ‘มดอาจารย์รวิน’ มดสายพันธุ์ใหม่ ในไทย มีลักษณะเด่นแตกต่างจากมดอื่นๆ | The Thaiger
ข่าว18 hours ago

พบ ‘มดอาจารย์รวิน’ มดสายพันธุ์ใหม่ ในไทย มีลักษณะเด่นแตกต่างจากมดอื่นๆ

วานนี้ (24 ส.ค.) มีรายงานว่า มีการแถลงข่าวเรื่องการค้นพบมดชนิดใหม่ของโลกในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยผู้ค้นพบคือ นายรวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   นายรวิน กล่าวว่า ช่วง10 ปีที่ผ่านมาทางหน่วยงานได้ดำเนินการค้นพบมดชนิดใหม่ของโลกกว่า 68 ชนิด และมดอาจารย์รวิน ซึ่งเป็นมดชนิดใหม่ของโลกนี้ ถูกค้นพบที่ประเทศไทย มีลักษณะเด่นต่างจากมดทั่วไป...

24 ส.ค. พรีวิว ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล บิ๊กแมตช์ – ช่องทางถ่ายทอดสด | The Thaiger 24 ส.ค. พรีวิว ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล บิ๊กแมตช์ – ช่องทางถ่ายทอดสด | The Thaiger
Premier league20 hours ago

24 ส.ค. พรีวิว ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล บิ๊กแมตช์ – ช่องทางถ่ายทอดสด

24 ส.ค. 23.30 น. พรีวิว ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล บิ๊กแมตช์หาจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก – ช่องทางการรับชม : ลิเวอร์พูลพบอาร์เซฯอล พรีวิวพรีเมียร์ลีก 11 ตัวจริงลิเวอร์พูลคืนนี้ ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล –...

เน่าคาบ้าน ! ไฮไลท์ แมนยู 1-2 คริสตัล พาเลซ-คราวนี้แรชฟอร์ดบอดโทษ | The Thaiger เน่าคาบ้าน ! ไฮไลท์ แมนยู 1-2 คริสตัล พาเลซ-คราวนี้แรชฟอร์ดบอดโทษ | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด20 hours ago

เน่าคาบ้าน ! ไฮไลท์ แมนยู 1-2 คริสตัล พาเลซ-คราวนี้แรชฟอร์ดบอดโทษ

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ (นัดที่สาม) วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ผล: แมนยู – คริสตัล พาเลซ (HT: 0-1, FT: 1-2) ปีศาจแดง เปิดสนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด...

เปเป้มาแล้ว! 11 ตัวจริง ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล | The Thaiger เปเป้มาแล้ว! 11 ตัวจริง ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล | The Thaiger
Premier league21 hours ago

เปเป้มาแล้ว! 11 ตัวจริง ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล

เปเป้มาแล้ว! 11 ตัวจริง ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล ลิเวอร์พูล VS อาร์เซนอล 11 ตัวจริง ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล...

อะไรยังไง ? จอร์แดน อายิว ซัดให้ พาเลซ บุกนำ แมนยู ถึง โอลด์แทร็ฟฟอร์ด1-0 (มีคลิป) | The Thaiger อะไรยังไง ? จอร์แดน อายิว ซัดให้ พาเลซ บุกนำ แมนยู ถึง โอลด์แทร็ฟฟอร์ด1-0 (มีคลิป) | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด21 hours ago

อะไรยังไง ? จอร์แดน อายิว ซัดให้ พาเลซ บุกนำ แมนยู ถึง โอลด์แทร็ฟฟอร์ด1-0 (มีคลิป)

นาทีที่ 32 ทีมเยือน คริสตัล พาเลซ มาได้ประตูสุดช็อกขึ้นนำเจ้าบ้าน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-0 จากจังหวะที่ เจฟฟรีย์ ชลัปป์ เทคตัวโหม่งเช็ดให้ จอร์แดน อายิว หลุดเดี่ยว ๆ เข้าไปซัดผ่านมือ ดาบิด เด...

รู้จักกันดี ! คล็อปป์ แซว โอบาฯ ไม่มีจุดอ่อนอะไรเลย นอกจาก… | The Thaiger รู้จักกันดี ! คล็อปป์ แซว โอบาฯ ไม่มีจุดอ่อนอะไรเลย นอกจาก… | The Thaiger
อาร์เซน่อล22 hours ago

รู้จักกันดี ! คล็อปป์ แซว โอบาฯ ไม่มีจุดอ่อนอะไรเลย นอกจาก…

กุนซือเฮฟวี่เมทัล เยอร์เกน คล็อปป์ ได้ออกมาพูดถึงดาวยิงตัวเก่งของ อาร์เซน่อล อย่าง อิเมอริค ปิแอร์ โอบาเมยอง ว่าเป็นนักเตะที่ดีเยี่ยมไร้ที่ติมาก ๆ ยกเว้นเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น นับตั้งแต่เคยร่วมงานกันมาสมัยอยู่ ดอร์ทมุนด์ โดยทั้งคู่จะได้กลับมาพบกันในฐานะคู่แข่งอีกครั้งในคืนวันนี้ที่ ทัพปืนใหญ่ อาร์เซน่อล จะบุกไปเยือนรัง แอนฟิลด์ ของ...

Trending