Connect with us

ข่าว

เช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 15000 ทุกประเภท ผ่าน moac.go.th -ยื่นอุทธรณ์

Aindravudh

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

เช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 15000 ทุกประเภท ผ่าน moac.go.th -ยื่นอุทธรณ์ | The Thaiger
 • follow us in feedly

เช็คสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร 15000 3 เดือน ผ่าน moac.go.th -ยื่นอุทธรณ์เกษตรกร

ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร – จากกรณีรัฐบาลออกมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อคนเป็นเวลา 3 เดือน เป้าหมาย 10 ล้านคน แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ

เกษตรกรกลุ่มที่ 1 : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย กรมสรรพสามติ และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562-63 ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2563 มี 8.33 ล้านราย เริ่มจ่ายเงินวันที่ 1 พ.ค.

เกษตรกรกลุ่มที่ 2 : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนปี 2562 แต่ยังทำการเกษตรอยู่และเกษตรกรรายใหม่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรภายใน 15 พ.ค. 63 จำนวน 1.73 ล้านราย คาดว่าเริ่มจ่ายเงิน 29 พ.ค. 2563

เกษตรกรกลุ่มที่ 3 : เกษตรกรที่ไม่สามารถเพาะปลูกในปี 63/64 แต่ประสงค์จขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถบื่นแบบ ทบก.01 ผ่าน อกม. หรือผู้นำชุมชน ภายใน 15 พ.ค. เท่านั้น และปลูกพืชจริงก่อน 30 มิ.ย. 2563 หลังปลูกพืชแล้ว 15 วัน แจ้งยืนยันการปลูกกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบตามหลักเกณฑ์

ทั้งนี้จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ 3 ต่อไป

วิธีเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์ COVID-19 ผ่าน moac.go.th

ตรวจสอบสิทธิ์ เงินเยียวยาเกษตรกร – สิทธิเยียวยาเกษตรกร.com
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • ระบุชื่อจริงที่ใช้ลงทะเบียน ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อและนามสกุล
ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์ เงินเยียวยาเกษตรกร – อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน

ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามอาชีพของเกษตรกร

ด้านพืช : กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ด้านประมง: กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ด้านปศุสัตว์: กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ยางพารา : ระบุประเภท ระบุโครงการ กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร

คลิก เยียวยาเกษตรกร.comกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และรหัสความปลอดภัย

สอบถามข้อมูลมาตรการเยียวยาเกษตรกร

อ่านขั้นตอนการขอเปิดอุทธรณ์ เงินเยียวยาเกษตรกรคลิกที่นี่

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวไทย

มติ ครม. เบิก ‘งบกลาง’ 500 ล้าน รับมือภัยแล้ง-น้ำท่วม

kamon w.

Published

on

มติ ครม. เบิก ‘งบกลาง’ 500 ล้าน รับมือภัยแล้ง-น้ำท่วม | The Thaiger

มติ ครม. เบิก ‘งบกลาง’ 500 ล้าน รับมือภัยแล้ง-น้ำท่วม

วันที่ 8 ก.ค. เวลา 13.00 น. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ทาง ครม. อนุมัติงบกลางกรณีฉุกเฉินเป็นจำนวน 506.67 ล้านบาท เพื่อให้ 3 หน่วยงานใช้ดำเนินการ ได้แก่

 1. กรมชลประทาน ดำเนินโครงการระบบสูบผันน้ำคลองสะพาน-อ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง
 2. กทม. ดำเนินแผนงานขุดลอกคลองในพื้นที่หนองจอก 3 คลอง (6 โครงการ)
 3. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ดำเนินแผนงานกำจัดวัชพืชเพื่อเตรียมพร้อมการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูฝน 215 แห่ง โดยจะดำเนินการดังนี้
 • จัดทำแบบจำลองทางกายภาพลุ่มน้ำเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 • สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ 76 จังหวัด
 • สนับสนุนการดำเนินการของคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดฯ และโครงการรายการ กทม. รวมทั้งแผนการขุดลอกคลอง

การลงมติในครั้งนี้เพื่อเตรียมการรับมือกับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน ปัญหาภัยแล้งและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในวงกว้าง

ที่มา มติชน

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าว

เจ้าของโพสต์ดราม่าหมึกทอดกระเทียม 2500 ยอมรับผิด แจงสะเพร่าเอง

Aindravudh

Published

on

เจ้าของโพสต์ดราม่าหมึกทอดกระเทียม 2500 ยอมรับผิด แจงสะเพร่าเอง | The Thaiger

คดีพลิก เจ้าของโพสต์ดราม่าหมึกทอดกระเทียม 2500 ยอมรับผิด แจงสะเพร่าเอง

ร้านอาหารภูเก็ต กมลา – จากกรณีนักท่องเที่ยวผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์เตือนภัยว่า ได้สั่งอาหารกับร้านอาหารชื่อดังบริเวณหาดกมลา โดยไกด์เป็นผู้ซื้อให้ ที่เป็นประเด็นร้อนคือ ราคาอาหารที่สูงมาก เช่น หมึกกระเทียมราคา2500บาท และคั่วกลิ้งหมูราคา850บาท ทำให้เกิดประแสวิจารณ์ว่าราคาแพงเกินความเป็นจริงหรือไม่

จากภาพ บิลใบแรก หมึกทอดกระเทียมราคา 2,500 บาท และคั่วกลิ้งหมูราคา 850 รวมเงิน 6,750 บาท บิลที่ 2 มีการลดราคาหมึกทอดกระเทียมเหลือ 1,500 บาท รวมเหลือ 5,750 บาท และบิลที่ 3 ลดราคาหมึกทอดกระเทียมอีก 500 บาท เหลือ 1,000 บาท และลดราคาคั่วกลิ้งหมูจากราคา 850 บาท เหลือ 500 บาท ยอดรวมเหลือ 4,900 บาท

เจ้าของโพสต์ดราม่าหมึกทอดกระเทียม 2500 ยอมรับผิด แจงสะเพร่าเอง | News by The Thaiger

ต่อมาผู้จัดการร้านอาหารที่เป็นข่าวให้การกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าไกด์เป็นคนมาสั่ง บอกว่า 10 คนกิน พร้อมนำของสดมาให้ปรุงหลายเมนู ร้านก็ทำตามที่สั่งด้วยปริมาณ 10 คนกิน คิดราคาหมึกทอดกระเทียมจากราคาปกติที่ขายอยู่จานละ 250 บาท เปิดร้านมา 30 กว่าปี ไม่มีปัญหา ตนทราบสถานการณ์ท่องเที่ยวตอนนี้ดี ถ้าเป็นคนไทยตนก็ลดราคาให้ตลอด

ล่าสุดเพจ Phuketandamannews รายงาน เจ้าของต้นโพสต์ยอมลบโพสต์และขอโทษเจ้าของร้านแล้ว ยอมรับเป็นการเข้าใจผิด

ขอเคลียร์ประเด็นเรื่องร้านอาหารที่โพสต์ไปเมื่อวานนะคะ เกิดจากความสะเพร่าที่ไม่แจ้งให้ทราบเรื่องของราคาการจ่ายเงินนะคะ

ทางเราไม่ได้ไปกับไกด์นะคะ ทางโรงแรมที่พักอยู่แนะนำให้ไปร้านนี้ค่ะ ปกติแล้วเป็นบ้านที่ชอบโทรไปสั่งอาหารแบบไม่ดูราคาอยู่แล้วค่ะ อันนี้ผิดจริงยอมรับ แต่ว่าการที่คุณทำอาหารออกมาปริมาณมากๆแล้วมาคิดเพิ่มมันไม่ไหวนะคะ ไม่ได้แจ้งด้วย เพราะปกติเวลาสั่งแล้วคิดว่ายังไงเขาก็จะทำมาให้ในปริมาณปกติที่ร้านทำ

ส่วนเรื่องของราคาเปิดบิลมาครั้งแรก 6พันกว่าตามรูปแรก ทางเราตกใจมากค่ะ ค่าทำอาหาร 3,000 ไม่เกี่ยงนะคะ จ่ายได้ แต่มันดันไปสะดุดที่ราคาของ #ปลาหมึก และ #คั่วกลิ้ง

ทางเราคิดว่าร้านอาจจะถามไกด์ว่ามากี่คนอ่ะค่ะแล้วทำมาปริมานที่มันเยอะมาก แล้วไกด์ไม่ได้แจ้งว่าให้เอาปริมาณปกติ

ทางเราจ่ายเงินไปตามบิลล่าสุดนะคะ 4,000เพราะทางทัวร์บอกว่าไม่ให้เราจ่ายมากกว่านั้นแล้ว ถ้าคำนึงถึงค่าวัตถุดิบ ทางเราก็นำไปเองค่ะ สั่งเพิ่มไปแค่นั้น ไม่ได้มากอะไรเลย มันเกินราคากุ้งมังกรที่เอาไปเองอีกค่ะคุณ 55555

ขอแก้ราคาจาก 4,900 เป็น 4,000 นะคะ เพราะไม่ได้ถามพี่” – เจ้าของโพสต์ระบุ

***อัพเดตล่าสุดนะคะ *** มีการไปเจรจากันที่ สน. เรียบร้อยแล้วค่ะ ทางร้านเป็นคนชาร์จราคาอาหารเอง คิดเมนู เพิ่มจำนวนปริมานของอาหารเองค่ะ ทาวร้านถามก่อนว่ามีกี่คน แต่ทางเราบอกว่า 10 คนค่ะ แต่ไม่ได้บอกให้เพิ่มปริมานอาหารนะคะ

เจ้าของโพสต์ดราม่าหมึกทอดกระเทียม 2500 ยอมรับผิด แจงสะเพร่าเอง | News by The Thaiger

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

สังคม/เศรษฐกิจ

พาณิชย์ โว ผลิต ‘แมสก์’ ต่อวันได้ 4.2 ล้านชิ้น

kamon w.

Published

on

พาณิชย์ โว ผลิต ‘แมสก์’ ต่อวันได้ 4.2 ล้านชิ้น | The Thaiger

พาณิชย์ โว ผลิต ‘แมสก์’ ต่อวันได้ 4.2 ล้านชิ้น พร้อมมติจาก ครม. ให้สั่งซื้อส่วนเกินแจกหน่วยงานที่จำเป็น

กรมการค้าภายในเผยมีโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยตั้งใหม่เพิ่มขึ้น มียอดผลิตรวมถึงวันละ 4.2 ล้านชิ้น เกิดส่วนเกินวันละ 1.2 ล้านชิ้น ครม.มีมติให้รับซื้อไว้ทั้งหมด ก่อนนำบริหารจัดการขายต่อให้หน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้ ทั้งการบินไทย-สายการบิน-สตม.-ทอท. ส่วนการซื้อให้ “สาธารณสุข-มหาดไทย” เปลี่ยนวิธีใหม่ ให้โรงงานแข่งเสนอราคาขาย ล่าสุดเดือนก.ค. ซื้อตกชิ้นละ 3.65 บาทจากก่อนหน้าชิ้นละ 4.28 บาท หลังราคาวัตถุดิบลด คาดเดือนส.ค.มีแนวโน้มลงอีก

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้การผลิตหน้ากากอนามัยของไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่วันละประมาณ 4.2 ล้านชิ้น เพราะมีโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยตั้งใหม่เพิ่มขึ้นหลายราย โดยล่าสุดมีโรงงานที่ผลิตได้มาตรฐานและขายให้กับรัฐบาลรวม 16 ราย โดยรัฐรับซื้อวันละ 3 ล้านชิ้น จัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุข 1.8 ล้านชิ้น และกระทรวงมหาดไทย 1.2 ล้านชิ้น ซึ่งได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่ามีสต๊อกเก็บไว้ใช้เกิน 1 เดือนแล้ว ส่วนจังหวัดต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงมหาดไทย ก็มีสต๊อกไว้มาก ทำให้หน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัย ไม่มีปัญหาการขาดแคลน

สำหรับหน้ากากอนามัยส่วนเกินที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านชิ้นต่อวัน คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้กรมการค้าภายใน ไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมบัญชีกลาง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข หาแนวทางบริหารจัดการให้เหมาะสม โดยเห็นตรงกันว่า รัฐจะรับซื้อหน้ากากอนามัยส่วนเกินไว้ทั้งหมด เพื่อนำมาขายต่อให้กับหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้ในราคาต้นทุน เช่น การบินไทย , สายการบินต่างๆ , สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.) เป็นต้น เพื่อรองรับการคลายล็อกดาวน์ ที่เปิดให้มีการเริ่มบินภายในประเทศ และเริ่มที่จะเปิดรับคนต่างชาติบางกลุ่มเข้ามา

นายวิชัยกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้อกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้เสนอให้คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อหน้ากากอนามัยใหม่ จากในช่วงก่อนหน้า รัฐรับซื้อจากโรงงานวันละ 3 ล้านชิ้น ราคาชิ้นละ 4.28 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มาเป็นวิธีการประมูล โดยให้โรงงานเสนอราคาขายมา รายใดเสนอต่ำสุด รัฐจึงจะรับซื้อ ทำให้การซื้อเดือนมิ.ย. ซื้อได้ในราคาต่ำลงที่ชิ้นละ 4-4.15 บาท ส่วนเดือนก.ค. เหลือเพียง ชิ้นละ 3.65 บาท และคาดว่า ราคาในเดือนส.ค.นี้จะต่ำลงอีก

ปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนการผลิตหน้ากากอนามัยถูกลง เนื่องจากวัตถุดิบสำคัญ โดยเฉพาะเมลท์โบลน ที่เป็นแผ่นกรองเชื้อโรค หาซื้อได้ง่ายขึ้น และราคาถูกลง เพราะผู้ผลิตหลายใหญ่ อย่างจีน กลับมาส่งออกมากขึ้น จากก่อนหน้านี้ จำกัดการส่งออก เพื่อให้มีเพียงพอในประเทศ

สำหรับการส่งออกหน้ากากอนามัย คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้เห็นชอบให้ต่ออายุการห้ามส่งออกไปอีก 6 เดือน หรือสิ้นสุดเดือนธ.ค.2563 จากก่อนหน้านี้ การห้ามส่งออกสิ้นสุดลงสิ้นเดือนมิ.ย.2563 แต่ยังคงยกเว้นให้ส่งออกได้ หากเป็นหน้ากากเฉพาะ เช่น หน้ากากป้องกันสารเคมี , หน้ากากอนามัยที่มีลิขสิทธิ์ ผลิตภายใต้แบรนด์เนมของผู้ว่าจ้าง , โรงงานได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให้ผลิตเพื่อส่งออก และส่งออกไปให้สถานทูตไทยในประเทศต่างๆ เป็นต้น

ที่มา Thaigov

 

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป
มติ ครม. เบิก ‘งบกลาง’ 500 ล้าน รับมือภัยแล้ง-น้ำท่วม | The Thaiger
ข่าวไทย4 mins ago

มติ ครม. เบิก ‘งบกลาง’ 500 ล้าน รับมือภัยแล้ง-น้ำท่วม

เจ้าของโพสต์ดราม่าหมึกทอดกระเทียม 2500 ยอมรับผิด แจงสะเพร่าเอง | The Thaiger
ข่าว16 mins ago

เจ้าของโพสต์ดราม่าหมึกทอดกระเทียม 2500 ยอมรับผิด แจงสะเพร่าเอง

[Movie Release] แนะนำหนังเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ : 5 ก.ค.- 11 ก.ค. | The Thaiger
หนังใหม่24 mins ago

[Movie Release] แนะนำหนังเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ : 5 ก.ค.- 11 ก.ค.

ผลหวยฮานอย 8 กรกฎาคม หวยฮานอย 8/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย28 mins ago

ผลหวยฮานอย 8 กรกฎาคม หวยฮานอย 8/7/63

เซเรโซ่ โอซาก้า VS ชิมิสุ เอสพัลส์: ถ่ายทอดสด เจลีก 8 ก.ค.– พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger
เจลีก31 mins ago

เซเรโซ่ โอซาก้า VS ชิมิสุ เอสพัลส์: ถ่ายทอดสด เจลีก 8 ก.ค.– พร้อมลิงค์ดูฟรี

‘นางสาวไทย’ คืนจอช่อง 7 ยัน ไม่เน้นปั้นดารา | The Thaiger
บันเทิง33 mins ago

‘นางสาวไทย’ คืนจอช่อง 7 ยัน ไม่เน้นปั้นดารา

โอซา แวง จดทะเบียนสมรสแฟนชาวต่างชาติ เผยสาเหตุคบ 1 ปี แต่งเลย | The Thaiger
บันเทิง1 hour ago

โอซา แวง จดทะเบียนสมรสแฟนชาวต่างชาติ เผยสาเหตุคบ 1 ปี แต่งเลย

พาณิชย์ โว ผลิต ‘แมสก์’ ต่อวันได้ 4.2 ล้านชิ้น | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ1 hour ago

พาณิชย์ โว ผลิต ‘แมสก์’ ต่อวันได้ 4.2 ล้านชิ้น

ดีเจ MK และ Jackson Wang ส่งซิงเกิลรีมิกซ์ ‘100 Ways’ | The Thaiger
เพลง1 hour ago

ดีเจ MK และ Jackson Wang ส่งซิงเกิลรีมิกซ์ ‘100 Ways’

รังสิมันต์ โรมฉะรัฐบาลรุงรัง ประชุมสภาล่ม! เสียดายภาษีประชาชน | The Thaiger
ข่าวการเมือง2 hours ago

รังสิมันต์ โรมฉะรัฐบาลรุงรัง ประชุมสภาล่ม! เสียดายภาษีประชาชน

หลุดของจริง! Samsung Galaxy Watch 3 | The Thaiger
อุปกรณ์ไอที2 hours ago

หลุดของจริง! Samsung Galaxy Watch 3

แจงดราม่าเรียกคืนเงิน 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ2 hours ago

แจงดราม่าเรียกคืนเงิน 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน

เมียไม่เผาศพ ผัวผูกคอดับ ถูกเชือดเจ้าโลก คาดฝีมือแก๊งเงินกู้นอกระบบ | The Thaiger
ข่าวไทย2 hours ago

เมียไม่เผาศพ ผัวผูกคอดับ ถูกเชือดเจ้าโลก คาดฝีมือแก๊งเงินกู้นอกระบบ

ฟอร์มแจ่ม! ‘ต้า’ บอก อาร์เซนอล อยากเก็บ เซบาญอส ไว้ใช้งาน – ต้องคุย มาดริด อีกที | The Thaiger
อาร์เซนอล3 hours ago

ฟอร์มแจ่ม! ‘ต้า’ บอก อาร์เซนอล อยากเก็บ เซบาญอส ไว้ใช้งาน – ต้องคุย มาดริด อีกที

โยโกฮามา เอฟ มารินอส VS โชนัน เบลล์มาเร่: ถ่ายทอดสด เจลีก 8 ก.ค.– พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger
เจลีก3 hours ago

โยโกฮามา เอฟ มารินอส VS โชนัน เบลล์มาเร่: ถ่ายทอดสด เจลีก 8 ก.ค.– พร้อมลิงค์ดูฟรี

ผลหวยฮานอย 7 กรกฎาคม หวยฮานอย 7/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย1 day ago

ผลหวยฮานอย 7 กรกฎาคม หวยฮานอย 7/7/63

ผลหวยฮานอย 8 กรกฎาคม หวยฮานอย 8/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย28 mins ago

ผลหวยฮานอย 8 กรกฎาคม หวยฮานอย 8/7/63

ผลหวยฮานอย 6 กรกฎาคม หวยฮานอย 6/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ผลหวยฮานอย 6 กรกฎาคม หวยฮานอย 6/7/63

ผลหวยฮานอย 5 กรกฎาคม หวยฮานอย 5/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ผลหวยฮานอย 5 กรกฎาคม หวยฮานอย 5/7/63

ผลหวยฮานอย 4 กรกฎาคม หวยฮานอย 4/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ผลหวยฮานอย 4 กรกฎาคม หวยฮานอย 4/7/63

ผลหวยฮานอย 3 กรกฎาคม หวยฮานอย 3/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ผลหวยฮานอย 3 กรกฎาคม หวยฮานอย 3/7/63

ผลหวยฮานอย 2 กรกฎาคม หวยฮานอย 2/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ผลหวยฮานอย 2 กรกฎาคม หวยฮานอย 2/7/63

ผลหวยฮานอย 1 กรกฎาคม หวยฮานอย 1/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย7 days ago

ผลหวยฮานอย 1 กรกฎาคม หวยฮานอย 1/7/63

ตรวจหวยลาว 6 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 6/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ตรวจหวยลาว 6 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 6/7/63

ตรวจหวยลาว 2 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 2/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ตรวจหวยลาว 2 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 2/7/63

ราคาทองวันนี้ 8 ก.ค. ราคาทองคำลดลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 27,000 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ18 hours ago

ราคาทองวันนี้ 8 ก.ค. ราคาทองคำลดลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 27,000

ตรวจหวย 16 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย18 hours ago

ตรวจหวย 16 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16/7/63

ราคาทองวันนี้ 7 ก.ค. ราคาทองคำพุ่งกระฉูด ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,750 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ1 day ago

ราคาทองวันนี้ 7 ก.ค. ราคาทองคำพุ่งกระฉูด ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,750

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. ราคาทองคำทรงตัว ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ4 days ago

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. ราคาทองคำทรงตัว ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. ราคาทองคำขี้น 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ5 days ago

ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. ราคาทองคำขี้น 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

Trending