Connect with us

ท่องเที่ยว

ชิมช้อปใช้ ยังไม่จบ 10 วัน ลงทะเบียนไม่ผ่านประมาณ 1 ล้านราย ลงทะเบียนได้ต่อ

Aindravudh

Published

 on

ชิมช้อปใช้ ยังไม่จบ 10 วัน ลงทะเบียนไม่ผ่านประมาณ 1 ล้านราย ลงทะเบียนได้ต่อ | The Thaiger

ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ ยังไม่จบ 10 วัน คนลงทะเบียนไม่ผ่านประมาณ 1 ล้านราย ลงทะเบียนได้ต่อ

ชิมช้อปใช้ – นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วง 10 วันแรก มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์มาตรการ “ชิมช้อปใช้” เต็มตามโควตา 1 ล้านรายทุกวัน โดยมีผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ไม่ผ่านวันละประมาณ 2 แสนราย ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่องจนกว่าจะครบ 10 ล้านราย

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่า การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ลงทะเบียน 7 วันแรกเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ได้รับสิทธิ์ 5,538,368 ราย ซึ่งผู้ลงทะเบียน 6 วันแรกได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์แล้วจำนวน 4,723,592 ราย สำหรับอีก 814,776 ราย จะได้รับภายในวันนี้ ทั้งนี้ มีผู้เข้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว 3,902,443 ราย โดยยืนยันตัวตนสำเร็จ 2,719,267 ราย และมีผู้ที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน 821,149 ราย

ในการใช้จ่าย 5 วันแรก มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 706,450 ราย มีการใช้จ่ายรวมประมาณ 628 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่าย g-Wallet ช่อง 1 ประมาณ 621 ล้านบาท โดยเป็นการใช้จ่ายที่ร้าน “ช้อป” ซึ่งเป็นร้านในกลุ่ม OTOP ร้านวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งร้านธงฟ้าประชารัฐกว่าร้อยละ 50 หรือประมาณ 330 ล้านบาท ส่วนร้าน “ชิม” หรือร้านอาหารและเครื่องดื่ม มียอดใช้จ่ายประมาณ 98 ล้านบาท ร้าน “ใช้” เช่น โรงแรม โฮมสเตย์ เป็นต้น มียอดใช้จ่ายประมาณ 10 ล้านบาท และร้านค้าทั่วไป มียอดใช้จ่ายประมาณ 183 ล้านบาท ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า มีการใช้จ่ายในร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขาประมาณ 142 ล้านบาท หรือเพียงร้อยละ 22 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมด

สำหรับการใช้จ่าย g-Wallet ช่อง 2 มีผู้ใช้สิทธิ์แล้วจำนวน 2,962 ราย มียอดใช้จ่ายประมาณ 7.5 ล้านบาทหรือเฉลี่ยรายละประมาณ 2,532 บาท โดยเป็นการใช้จ่ายที่ร้าน “ช้อป” ประมาณ 5 ล้านบาท ส่วนร้าน “ชิม” และร้าน “ใช้” มียอดใช้จ่ายใกล้เคียงกันที่ประมาณ 1 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาจากจังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด พบว่า 10 อันดับแรก ได้แก่ (1) กรุงเทพฯ ประมาณ 87 ล้านบาท (2) ชลบุรี ประมาณ 48 ล้านบาท (3) สมุทรปราการ ประมาณ 29 ล้านบาท (4) ระยอง ประมาณ 20 ล้านบาท (5) ปทุมธานี ประมาณ 20 ล้านบาท (6) พระนครศรีอยุธยา ประมาณ 19 ล้านบาท (7) ลำพูน ประมาณ 18 ล้านบาท (8) เชียงใหม่ ประมาณ 17 ล้านบาท (9) นครปฐม ประมาณ 17 ล้านบาท และ (10) นนทบุรี ประมาณ 15 ล้านบาท

ทั้งนี้ กลุ่มที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 22-30 ปี ประมาณร้อยละ 35 รองลงมาคือช่วงอายุ 31-40 ปี ประมาณร้อยละ 30

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบปัญหาในการยืนยันตัวตน พบว่า ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับแสงที่อาจสว่างเกินไปหรือผิดตำแหน่งในขณะถ่ายภาพ รวมทั้งการถ่ายโดยใช้แอปพลิเคชันตกแต่งภาพที่ทำให้ภาพไม่เหมือนจริง ซึ่งที่ผ่านมา ธนาคารกรุงไทยฯ ได้มีการติดตามเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จวันละกว่า 5,000 ราย และมีผู้ไปยืนยันตัวตนผ่านธนาคารแล้วกว่า 2 แสนราย ซึ่งขณะนี้ ธนาคารกรุงไทยฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการยืนยันตัวตนให้รวดเร็วขึ้น โดยคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: กรมบัญชีกลาง โทร 02 2706400 กด 7 / App “เป๋าตัง” ติดต่อธนาคารกรุงไทย โทร 02 1111144 / ข้อมูลเที่ยวชิมช้อปใช้ติดต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร 1672

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ท่องเที่ยว

ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน รอบละ 5 แสนคน

The Thaiger & The Nation

Published

on

ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน รอบละ 5 แสนคน | The Thaiger

ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน รับรอบละ 5 แสนคน

ชิมช้อปใช้ 2 – สรุปความคืบหน้าโครงการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 2” ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเคาะรายละเอียดโครงการออกมาแล้ว เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ตั้งแต่ 24 ตุลาคม สิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม 2562

กำหนดโควต้าการรับสิทธิชิมช้อปใช้เฟส 2 ยังคงที่วันละ 1 ล้านคน แต่แบ่งเวลาเป็น 2 รอบ คือ 6 โมงเช้า รับ 5 แสนคน 6 โมงเย็น รับอีก 5 แสนคน โดยจะเพิ่มผู้ลงทะเบียนเฟส 2 ทั้งสิ้น 3 ล้านคน

ทั้งนี้ ชิมช้อปใช้เฟส 2 รัฐบาลสนับสนุนเงิน 1,000 บาทต่อคน ใน G-wallet ที่ 1 เพื่อเป็นสิทธิ์ในการซื้อสินค้าและบริการ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 3,000,000,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟส 2 ยังได้สิทธิต่อที่ 2 เมื่อใช้จ่ายเงินผ่าน G-wallet ที่ 2 (ค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น ค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้น เช่น สปา การเช่าพาหนะ ค่าบริการนำเที่ยวในพื้นที่ ผ่านร้านค้าที่มีแอปถุงเงิน) ได้สิทธิรับเงินคืนร้อยละ 15 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินไม่เกิน 3 หมื่นบาท) หรือได้รับเงินคืนร้อยละ 20 แต่ไม่เกิน 8,500 บาท (วงเงินไม่เกิน 5 หมื่นบาท)

*ผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟส 1 ไปแล้ว สามารถใช้ G-wallet ที่ 2 ในเฟส 2 ต่อได้เลย และได้รับสิทธิคืนเงินเช่นเดียวกัน

ขั้นตอน วิธีสมัครชิมช้อปใช้เฟส 2

1.ลงทะเบียนผ่าน www.ชิมช้อปใช้.com

2.รอ SMS ยืนยันสิทธิภายใน 3 วัน

3.โหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

4.ใช้เงินผ่าน G-wallet กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ มีแอปถุงเงิน

ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน รอบละ 5 แสนคน | News by The Thaiger

ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน รอบละ 5 แสนคน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน รอบละ 5 แสนคน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน รอบละ 5 แสนคน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน รอบละ 5 แสนคน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน รอบละ 5 แสนคน | News by The Thaiger

ช่องทางการเติมเงิน E-wallet

ช่องทางการเติมเงิน E-wallet มี 2 ช่องทาง 1. ตู้ ATM 2.E-banking

ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน รอบละ 5 แสนคน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน รอบละ 5 แสนคน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน รอบละ 5 แสนคน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน รอบละ 5 แสนคน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน รอบละ 5 แสนคน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน รอบละ 5 แสนคน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน รอบละ 5 แสนคน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน รอบละ 5 แสนคน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน รอบละ 5 แสนคน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน รอบละ 5 แสนคน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน รอบละ 5 แสนคน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน รอบละ 5 แสนคน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน รอบละ 5 แสนคน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน รอบละ 5 แสนคน | News by The Thaiger

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า ชิมช้อปใช้เฟส 1 มีการใช้เงินแล้วกว่า 9 พันล้าน เงินที่ลงไปลงไปช่วยในส่วนต่าง ๆ ต่อไปเรื่อย ก่อให้เกิดการหมุนเวียนการค้าในระบบ สร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชน เศรษฐกิจยังเดินหน้าไปได้ ชิมช้อปใช้เฟสแรกออกมาดี จึงออกเฟส 2 มาต่อ อาศัยแรงขับเคลื่อนจากเฟสแรก

ขอบคุณภาพจาก: งานแถลงข่าวชิมช้อปใช้ ระยะ 2 สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท คืนเงินสูงสุด 8,500 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน

Aindravudh

Published

on

ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท คืนเงินสูงสุด 8,500 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน | The Thaiger

ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท คืนเงินสูงสุดร้อยละ 20 ไม่เกิน 8,500 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน

ชิมช้อปใช้ 2 – สรุปความคืบหน้าโครงการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 2” ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเคาะรายละเอียดโครงการออกมาแล้ว เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ตั้งแต่ 24 ตุลาคม สิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม 2562

กำหนดโควต้าการรับสิทธิชิมช้อปใช้เฟส 2 ยังคงที่วันละ 1 ล้านคน แต่แบ่งเวลาเป็น 2 รอบ คือ 6 โมงเช้า รับ 5 แสนคน 6 โมงเย็น รับอีก 5 แสนคน โดยจะเพิ่มผู้ลงทะเบียนเฟส 2 ทั้งสิ้น 3 ล้านคน

ทั้งนี้ ชิมช้อปใช้เฟส 2 รัฐบาลสนับสนุนเงิน 1,000 บาทต่อคน ใน G-wallet ที่ 1 เพื่อเป็นสิทธิ์ในการซื้อสินค้าและบริการ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 3,000,000,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟส 2 ยังได้สิทธิต่อที่ 2 เมื่อใช้จ่ายเงินผ่าน G-wallet ที่ 2 (ค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น ค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือค่าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้น เช่น สปา การเช่าพาหนะ ค่าบริการนำเที่ยวในพื้นที่ ผ่านร้านค้าที่มีแอปถุงเงิน) ได้สิทธิรับเงินคืนร้อยละ 15 ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินไม่เกิน 3 หมื่นบาท) หรือได้รับเงินคืนร้อยละ 20 แต่ไม่เกิน 8,500 บาท (วงเงินไม่เกิน 5 หมื่นบาท)

*ผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟส 1 ไปแล้ว สามารถใช้ G-wallet ที่ 2 ในเฟส 2 ต่อได้เลย และได้รับสิทธิคืนเงินเช่นเดียวกัน

ขั้นตอน วิธีสมัครชิมช้อปใช้เฟส 2

1.ลงทะเบียนผ่าน www.ชิมช้อปใช้.com

2.รอ SMS ยืนยันสิทธิภายใน 3 วัน

3.โหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

4.ใช้เงินผ่าน G-wallet กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ มีแอปถุงเงิน

ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท คืนเงินสูงสุด 8,500 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน | News by The Thaiger

ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท คืนเงินสูงสุด 8,500 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท คืนเงินสูงสุด 8,500 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท คืนเงินสูงสุด 8,500 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท คืนเงินสูงสุด 8,500 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท คืนเงินสูงสุด 8,500 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน | News by The Thaiger

ช่องทางการเติมเงิน E-wallet

ช่องทางการเติมเงิน E-wallet มี 2 ช่องทาง 1. ตู้ ATM 2.E-banking

ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท คืนเงินสูงสุด 8,500 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท คืนเงินสูงสุด 8,500 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท คืนเงินสูงสุด 8,500 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท คืนเงินสูงสุด 8,500 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท คืนเงินสูงสุด 8,500 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท คืนเงินสูงสุด 8,500 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท คืนเงินสูงสุด 8,500 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท คืนเงินสูงสุด 8,500 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท คืนเงินสูงสุด 8,500 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท คืนเงินสูงสุด 8,500 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท คืนเงินสูงสุด 8,500 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท คืนเงินสูงสุด 8,500 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท คืนเงินสูงสุด 8,500 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน | News by The Thaiger ชิมช้อปใช้ 2 ลงทะเบียน 24 ตุลา ยังแจกเงิน 1,000 บาท คืนเงินสูงสุด 8,500 บาท เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน | News by The Thaiger

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า ชิมช้อปใช้เฟส 1 มีการใช้เงินแล้วกว่า 9 พันล้าน เงินที่ลงไปลงไปช่วยในส่วนต่าง ๆ ต่อไปเรื่อย ก่อให้เกิดการหมุนเวียนการค้าในระบบ สร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชน เศรษฐกิจยังเดินหน้าไปได้ ชิมช้อปใช้เฟสแรกออกมาดี จึงออกเฟส 2 มาต่อ อาศัยแรงขับเคลื่อนจากเฟสแรก

ขอบคุณภาพจาก: งานแถลงข่าวชิมช้อปใช้ ระยะ 2 สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

เปิดประสบการณ์ออฟโรดที่โหดแต่นิ่มนวล กับ MG Extender

Nattha Thepbamrung

Published

on

เปิดประสบการณ์ออฟโรดที่โหดแต่นิ่มนวล กับ MG Extender | The Thaiger

แบรนด์รถชื่อดังจากเมืองผู้ดีอังกฤษอย่าง MG ได้เปิดตัวรถกระบะรุ่นแรกในประเทศไทยภายใต้ชื่อ MG Extender และได้ชักชวนสื่อมวลชนท้องถิ่นจากจ.ภูเก็ต ให้ร่วมทดลองขับ เพื่อสัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้น โดยการขับจากจ.ภูเก็ต ไปยัง เขาไข่นุ้ย จ.พังงา จุดชมวิวน้องใหม่ ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ บริสุทธิ์ และสวยงาม ซึ่งแน่นอนว่าต้องแลกมาด้วยทางขึ้น-ลงที่เป็นออฟโรดสุดหิน

 

พวกเราทีมสื่อมวลชนได้รวมตัวกันที่ Boat Lagoon Resort ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.00 น. เพื่อรับฟังกลุ่มผู้บริหารจาก บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้อธิบายถึงความโดดเด่นต่างๆ ของกระบะ MG Extender นี้ รวมถึง เทคโนโลยีล้ำๆ ภายใน ระบบความปลอดภัยที่รัดกุม และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะช่วยให้ทั้งคนขับและผู้โดยสารเดินทางอย่างนิ่มนวล นอกจากนี้ ทางผู้บริหารยังได้อธิบายถึงเส้นทางการขับในวันนี้ และระบบต่างๆ ภายในรถ ที่จะใช้ในจุดต่างๆ ของการเดินทาง

 

เปิดประสบการณ์ออฟโรดที่โหดแต่นิ่มนวล กับ MG Extender | News by The Thaiger

 

การขับในวันนี้ จะเดินทางเป็นขบวนคาราวานต่อกัน 10 คัน แต่ละคันจะมีผู้โดยสารและคนขับรถรวม 3-4 คน โดยทีมผู้สื่อข่าวจะเป็นพลขับเองทั้งสิ้น ซึ่งพวกเราเริ่มออกเดินทางจากที่ Boat Lagoon สู่ถนนใหญ่ในช่วงสาย และคันที่ทีมเราได้เป็นคันที่ 7

 

ต้องสารภาพเลยว่าตื่นเต้นมาก เพราะเป็นประสบการณ์การขับรถกระบะสี่ประตูครั้งแรกๆ แถมพอขบวนคาราวานขับผ่านพ้นถนนช่วงสนามบินภูเก็ตไป ก็เริ่มทำความเร็วกันมากขึ้น เนื่องจากการจราจรเริ่มโล่ง แต่โชคดีที่ MG Extender คันนี้เป็นระบบออโต้ เกือบทั้งหมด (สามารถสลับใช้เกียร์ธรรมดาได้ สำหรับขาซิ่ง) ทำให้ใช้เวลาไม่นานในการปรับมือ และทำความคุ้นเคยกับส่วนต่างๆ ของรถ ก่อนจะวิ่งฉิวประกบขบวนต่อไปยาวๆ

 

แต่หลังจากเริ่มชินกับการขับทางถนนได้ไม่นาน ทีมคาราวานก็เดินทางมาถึงตีนเขาไข่นุ้ย พวกเราทุกคนหยุดรถเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินตรวจว่าทุกคันได้กดปุ่มปรับโหมดจาก 2H เป็น 4H (จากขับเคลื่อน 2 ล้อเป็นขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเตรียมไต่เขา โดยนอกจากสองปุ่มนี้ ยังมีปุ่ม 4L ซึ่งทางทีมงานบอกเราว่าเป็นปุ่มที่ไว้ใช้สำหรับทางที่ลาดชันมากจริงๆ

 

เปิดประสบการณ์ออฟโรดที่โหดแต่นิ่มนวล กับ MG Extender | News by The Thaiger

 

ถึงเวลาตะลุยทางเขา เราหายใจเข้าลึก ก่อนจะค่อยๆ คลานตามกันเป็นขบวนขึ้นไป ซึ่งทางก็ค่อยๆ เริ่มขรุขระขึ้นเรื่อยๆ จากที่ด้านข้างเป็นต้นยางก็เริ่มเป็นเหวลึก ทางดินที่เต็มไปด้วยก้อนหินขนาดค่อนข้างใหญ่ และหลุมร่องที่พร้อมให้ล้อตกลงไป ก็แคบจนรถกระบะผ่านได้แบบพอดีๆ ซึ่งส่วนตัวแล้ว ถ้าหากว่าขับรถซิตี้คาร์ของตัวเอง คงยืนจ๋อยอยู่ตรงตีนเขา แต่เพราะความแรงและความบึกบึนของ MG Extender ทำให้เรามั่นใจมากว่าเราจะรอดไปถึงยอดแน่ๆ เพราะหินที่ว่าใหญ่ ทางที่ว่าน่ากลัวด้านหน้า กระบะคันนี้ผ่านฉลุยได้หมด ขณะที่ผู้โดยสารยังคงนั่งกันอย่างสบายอารมณ์

 

เปิดประสบการณ์ออฟโรดที่โหดแต่นิ่มนวล กับ MG Extender | News by The Thaiger

 

ครู่เดียว เราก็เดินทางมาถึงยอดเขาไข่นุ้ย มองไปรอบๆ เห็นวิวเมืองพังงาเขียวขจีแบบพาโนรามา บวกกับอากาศบริสุทธิ์จากด้านบน มองไปไกลๆ ยังเห็นเส้นขอบทะเลตัดกับท้องฟ้าคราม บอกได้เลยว่า คุ้มค่ากับเส้นทางที่ผ่านมามากๆ และหากใครอยากเห็นทะเลหมอกจากจุดนี้ สามารถเลือกเดินทางมาได้ในช่วงเช้าตรู่ ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ก็จะได้อารมณ์สุดโรแมนติก

 

เปิดประสบการณ์ออฟโรดที่โหดแต่นิ่มนวล กับ MG Extender | News by The Thaiger

 

ขากลับ ขบวนคาราวานได้แวะกันที่ ‘สามช่อง ซีฟู้ด’ ซึ่งเป็นร้านอาหารบนแพ ที่เสิร์ฟเมนูบ้านๆ รสชาติจัดจ้าน แบบใต้ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติป่าโกงกาง และทะเลที่โอบล้อมรอบแพ มองไปไกลๆ ยังเห็นวิถีชีวิตบ้านเรือนแพของชาวบ้านอีกด้วย

 

เปิดประสบการณ์ออฟโรดที่โหดแต่นิ่มนวล กับ MG Extender | News by The Thaiger

 

ในช่วงบ่ายแก่ๆ เราทั้งหมดทยอยเดินทางกลับมาถึงที่ Boat Lagoon และจบทริปกันอย่างอิ่มใจด้วยประสบการณ์ที่ทั้งสนุกและสวยงาม โดยส่วนตัวแล้ว การออกเดินทางเปิดประสบการณ์ไปกับ MG Extender นี้ ช่วยดึงศักยภาพในการขับรถให้คนที่คุ้นชินกับกิจวัตรการขับซิตี้คาร์บนท้องถนนในเมืองมากๆ และการันตีได้เลยว่า กระบะคันนี้ ทำมาเพื่อนักขับทุกเพศทุกวัยจริงๆ เพราะ นอกจากจะสามารถแสดงพลังฝ่าเส้นทางอันสมบุกสมบันได้ในเวลาที่ต้องการแล้ว ยังมีความนุ่มนวลของช่วงล่าง และความสะดวกสบายในห้องโดยสารที่ให้ความรู้สึกเหมือนขับรถครอบครัวแบบ SUV ได้ไปพร้อมๆ กัน

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

รองธิดาแรงงาน หญิง กัลยรัตน์ ขับเก๋งเสียหลัก เจ็บสาหัส | The Thaiger รองธิดาแรงงาน หญิง กัลยรัตน์ ขับเก๋งเสียหลัก เจ็บสาหัส | The Thaiger
ข่าว45 mins ago

รองธิดาแรงงาน หญิง กัลยรัตน์ ขับเก๋งเสียหลัก เจ็บสาหัส

วันนี้ (23 ต.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. ทาง สวพ.FM91 รายงานว่า ได้รับแจ้งจากมูลนิธิร่วมกตัญญูว่า เกิดอุบัติเหตุบนทางด่วนฉลองรัช ฝั่งขาเข้า บริเวณก่อนถึงทางลงด่วนพระราม 9-2 โดยผู้บาดเจ็บคือ น.ส.กันยารัตน์ นวรัตน์รุ่งโจน์ อายุ 34 ปี...

หนุ่มแว่นหัวร้อน โพสต์ขอโทษ วอนอย่าโยงภรรยามาเกี่ยว | The Thaiger หนุ่มแว่นหัวร้อน โพสต์ขอโทษ วอนอย่าโยงภรรยามาเกี่ยว | The Thaiger
ข่าว54 mins ago

หนุ่มแว่นหัวร้อน โพสต์ขอโทษ วอนอย่าโยงภรรยามาเกี่ยว

หนุ่มแว่นหัวร้อน โพสต์ขอโทษ วอนอย่าโยงภรรยามาเกี่ยว หนุ่มซีวิคหัวร้อน – จากคลิปร้อนในโลกออนไลน์ ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก โต้ เจ็ทโด้ โพสต์คลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนอุทยาน หรือ ถนนอักษะ ย่านทวีวัฒนา กทม. เชื่อมต่อ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พร้อมข้อความว่า “กลับรถไม่ดูรถ มาทางตรงเลยน่ะเสี่ย ลงมาด่ากุยับเลย...

ชาวเน็ตแห่ใช้ภาพ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ตั้งเป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ลิซ่า Blackpink ยังเปลี่ยน | The Thaiger ชาวเน็ตแห่ใช้ภาพ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ตั้งเป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ลิซ่า Blackpink ยังเปลี่ยน | The Thaiger
K-Pop57 mins ago

ชาวเน็ตแห่ใช้ภาพ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ตั้งเป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ลิซ่า Blackpink ยังเปลี่ยน

ชาวเน็ตแห่ใช้ภาพ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ตั้งเป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ลิซ่า Blackpink ยังเปลี่ยน หลายคนอาจจะงงเมื่อมีกระแสในโลกโซเชียล ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเปลี่ยนภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือเป็นรูป เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าของจีน ซึ่งกระแสนี้เกิดจากไอดอลสาวชื่อดัง ลิซ่า หนึ่งในสมาชิกวง BLACKPINK นั่นเอง สาเหตุนั้นเกิดจาก เคยมีรูปจากรายการทีวีรายการหนึ่ง และลิซ่าได้โชว์หน้าจอ Lockscreen บนมือถือไอโฟน เป็นภาพของเทพเจ้าองค์นี้...

23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก: สลาเวีย ปราก VS บาร์เซโลน่า พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger 23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก: สลาเวีย ปราก VS บาร์เซโลน่า พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger
บาร์เซโลน่า1 hour ago

23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก: สลาเวีย ปราก VS บาร์เซโลน่า พร้อมลิงค์ดูฟรี

23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลน่า – ช่องทางรับชม : UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ดูบอล บาร์เซโลน่า วันนี้ ลิงค์ดูบอล...

หญิงไทยสองราย มีสิทธิ์โดนโทษประหารในอินโดฯ หลังขนยาไอซ์เกือบกิโล เข้าบาหลี | The Thaiger หญิงไทยสองราย มีสิทธิ์โดนโทษประหารในอินโดฯ หลังขนยาไอซ์เกือบกิโล เข้าบาหลี | The Thaiger
ข่าว2 hours ago

หญิงไทยสองราย มีสิทธิ์โดนโทษประหารในอินโดฯ หลังขนยาไอซ์เกือบกิโล เข้าบาหลี

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศุลกากรของบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า หญิงสัญชาติไทย 2 รายและชาวชาวฝรั่งเศสอีกหนึ่งราย อาจถูกตัดสินโทษประหารชีวิต หลังถูกจับกุมได้ขณะพยายามลักลอบนำยาเสพติดประเภทยาไอซ์เข้าบาหลี   ผู้ต้องหาที่เป็นชาวไทยนี้ ประกอบด้วย น.ส.เกศริน ขำขาว และ น.ส.สานิชา มณีทิศ ซึ่งได้เดินทางไปยังบาหลี...

ย้อนวีรกรรม หนุ่มแว่นหัวร้อน แทรกรถ ปาดหน้า ชูนิ้วกลาง 30 นาที | The Thaiger ย้อนวีรกรรม หนุ่มแว่นหัวร้อน แทรกรถ ปาดหน้า ชูนิ้วกลาง 30 นาที | The Thaiger
ข่าว2 hours ago

ย้อนวีรกรรม หนุ่มแว่นหัวร้อน แทรกรถ ปาดหน้า ชูนิ้วกลาง 30 นาที

ย้อนวีรกรรม หนุ่มแว่นหัวร้อน แทรกรถ ปาดหน้า ชูนิ้วกลาง หนุ่มแว่นหัวร้อน – จากกรณีหนุ่มแว่นขับซีวิคหัวร้อน มีเรื่องราวบนท้องถนนด่ากราดคนไทย และดูถูกเหยียดหยามคู่กรณีด้วยถ้อยคำต่าง ๆ จนทางบริษัทที่ทำงานมีมติให้พ้นสภาพตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น อ่านข่าวก่อนหน้า: หนุ่มแว่นหัวร้อน โดนบริษัทไล่ออกแล้ว ปมหมิ่นประเทศ-สถาบัน(คลิป) จากการตรวจสอบพบว่า เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ return.v13...

หนุ่มแว่นหัวร้อน โดนบริษัทไล่ออกแล้ว ปมหมิ่นประเทศ-สถาบัน | The Thaiger หนุ่มแว่นหัวร้อน โดนบริษัทไล่ออกแล้ว ปมหมิ่นประเทศ-สถาบัน | The Thaiger
ข่าว2 hours ago

หนุ่มแว่นหัวร้อน โดนบริษัทไล่ออกแล้ว ปมหมิ่นประเทศ-สถาบัน

หนุ่มซีวิคหัวร้อน โดนบริษัทไล่ออกแล้ว ปมหมิ่นประเทศ-สถาบัน ซีวิคหัวร้อน – จากคลิปร้อนในโลกออนไลน์ ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก โต้ เจ็ทโด้ โพสต์คลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนอุทยาน หรือ ถนนอักษะ ย่านทวีวัฒนา กทม. เชื่อมต่อ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พร้อมข้อความว่า “กลับรถไม่ดูรถ มาทางตรงเลยน่ะเสี่ย...

อาลัย ‘วิษณุ เคลื่อนเมืองปัก’ จนท.อุทยานทับลาน ที่เสียชีวิตในหน้าที่ | The Thaiger อาลัย ‘วิษณุ เคลื่อนเมืองปัก’ จนท.อุทยานทับลาน ที่เสียชีวิตในหน้าที่ | The Thaiger
ข่าว3 hours ago

อาลัย ‘วิษณุ เคลื่อนเมืองปัก’ จนท.อุทยานทับลาน ที่เสียชีวิตในหน้าที่

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊ก กล่าวถึงเรื่องราวของนายวิษณุ เคลื่อนเมืองปัก อายุ 28 ปี เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเสียชีวิตหลังจากที่ออกสำรวจทางเชื่อมผืนป่า ซึ่งเนื้อหาระบุว่า   ‘ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว นายวิษณุ เคลื่อนเมืองปัก...

โปรดเกล้าฯ ปลดและไล่ออก เรียกคืนเครื่องราชฯ 5 ทหาร ประพฤติชั่วร้ายแรง | The Thaiger โปรดเกล้าฯ ปลดและไล่ออก เรียกคืนเครื่องราชฯ 5 ทหาร ประพฤติชั่วร้ายแรง | The Thaiger
ข่าว3 hours ago

โปรดเกล้าฯ ปลดและไล่ออก เรียกคืนเครื่องราชฯ 5 ทหาร ประพฤติชั่วร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ ปลดและไล่ออก ถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการในพระองค์ ประพฤติชั่วร้ายแรง วันที่ 23 ตุลาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้ปลดและไล่ออก ถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลดและไล่ออก ถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร...

ชาวบ้านรอรุมกระทืบ ลุงนัท เจ้าของสูตรยาดองมรณะ | The Thaiger ชาวบ้านรอรุมกระทืบ ลุงนัท เจ้าของสูตรยาดองมรณะ | The Thaiger
ข่าว5 hours ago

ชาวบ้านรอรุมกระทืบ ลุงนัท เจ้าของสูตรยาดองมรณะ

จากกรณีที่ชาวบ้านซอยสถาพร หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บ หลังหลงเชื่อดื่มยาดองคางคก ของ นายณัฏฐ์ภณ โชติภัทรไพบูลย์ หรือ ลุงนัท ซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย ล่าสุด มีรายงานว่าชาวบ้านที่ทั้งเป็นเหยื่อและญาติเหยื่อมีความโกรธแค้น และเผยว่ามีคนรอรุมประชาทัณฑ์จำนวนมาก  ...

ชายขับรถยนต์ชนรถเมล์ แถมกระชากคอเสื้อคนขับรถเมล์ขู่ ‘มึงรู้ไหมกูเป็นใคร’ | The Thaiger ชายขับรถยนต์ชนรถเมล์ แถมกระชากคอเสื้อคนขับรถเมล์ขู่ ‘มึงรู้ไหมกูเป็นใคร’ | The Thaiger
ข่าว5 hours ago

ชายขับรถยนต์ชนรถเมล์ แถมกระชากคอเสื้อคนขับรถเมล์ขู่ ‘มึงรู้ไหมกูเป็นใคร’

วันนี้ (23 ต.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางคอแหลม ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ส่วนบุคคลเฉี่ยวชนกับรถประจำทาง โดยเกิดเหตุที่ปากซอยสุขสวัสดิ์5 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งผู้แจ้งความคือพนักงานขับรถประจำทางและพนักงานเก็บค่าโดยสาร   ผู้แจ้งความได้นำคลิปวีดิโอเหตุการณ์มามอบให้ตำรวจเป็นหลักฐาน และขอให้ช่วยติดตามคู่กรณีมาเจรจาตกลงค่าเสียหาในอุบัติเหตุครั้งนี้ โดย นายอนัน พากเพียร อายุ 59 ปี พนักงานขับรถประจำทาง...

ประเดิมอินโดฯ! เปิดโปรแกรม ทีมชาติไทย U23 ลุยฟุตบอลซีเกมส์ 2019 | The Thaiger ประเดิมอินโดฯ! เปิดโปรแกรม ทีมชาติไทย U23 ลุยฟุตบอลซีเกมส์ 2019 | The Thaiger
ทีมชาติไทย5 hours ago

ประเดิมอินโดฯ! เปิดโปรแกรม ทีมชาติไทย U23 ลุยฟุตบอลซีเกมส์ 2019

ประเดิมอินโดฯ! เปิดโปรแกรม ทีมชาติไทย U23 ลุยฟุตบอลซีเกมส์ 2019 : ข่าวทีมชาติไทย ซีเกมส์ 2019 ตารางแข่งฟุตบอลซีเกมส์ 2019 โปรแกรมฟุตบอลชาย ทีมชาติไทย ใน ซีเกมส์ 2019 – ตารางการเเข่งขัน ฟุตบอลชายทีมชาติไทย...

Trending