วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00น. แอนได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย มีเหล่าแฟนๆ นางงามต่างมารอต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมี น.ส. ณหทัย เล็กบำรุง ผู้จัดและผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวด พร้อมด้วย นายภูมิรัตน์ เลิศวิศิษฏ์ชัย ประธานที่ปรึกษากองประกวดฯ และ นายกัมพล ทองไชย ผู้อำนวยการกองประกวด Miss Supranational Thailand ที่มารอต้อนรับสาวแอนด้วยเช่นกัน