Connect with us

ข่าว

7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 62 ภูเก็ต เสียชีวิต 6 ราย

The Thaiger

Published

 on

7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 62 ภูเก็ต เสียชีวิต 6 ราย | The Thaiger

ภูเก็ต สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เกิดอุบัติเหตุ 55 ครั้ง บาดเจ็บ 53 ราย เสียชีวิต 6 ราย จับกุมใน 10 ข้อหาหลัก รวม 7,602 คน ไม่สวมหมวกนิรภัยสูงสุด 3,273 คดี รองลงไม่มีใบขับขี่ 2,106 คดี ด้านอุบัติเหตุทางทะเลเป็นศูนย์มีนักท่องเที่ยวทางทะเลเพิ่มขึ้น 33.67 % ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว จีนและรัสเซีย

วันนี้ (3 มกราคม 2562) วลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณหนองคาย พร้อมด้วย นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง และ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุม สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 มี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต,นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดภูเก็ตในปีนี้มีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสีย คือผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย

โอกาสนี้นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต รายงานข้อมูลว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดภูเก็ต ได้สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดภูเก็ต

โดยวันที่ 7 ของการรณรงค์ (2 มกราคม 2562 ) มีการตั้งจุดตรวจหลักบูรณาการ จำนวน 12 จุด ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอถลาง และอำเภอกะทู้ เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอเมือง 2 ครั้งและอำเภอกะทู้ 2 ครั้ง บาดเจ็บ 5 ราย พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยง ทัศนวิสัยไม่ดี ,โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นรถจักรยานยนต์ ในขณะที่มีการเรียกตรวจยานพาหนะจำนวน 3,963 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ 10 รสขม จำนวน 791 คดีเป็นคดีไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด 381 คดีรองลงมาคือคดีไม่มีใบขับขี่ 227 คดี

โอกาสนี้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดภูเก็ต ได้สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดภูเก็ต โดยข้อมูลสะสมอุบัติทางถนน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 รวม 7 วัน มีการตั้งจุดตรวจหลักบูรณาการ รวม 3 อำเภอ จำนวน 12 จุด เกิดอุบัติเหตุรวม 55 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอเมือง 38 ครั้ง อำเภอกะทู้ 12 ครั้ง และอำเภอถลาง 5 ครั้ง บาดเจ็บ 53 ราย มีผู้เสียชีวิต 6 ราย

ในอำเภอเมืองภูเก็ต 5 ราย และอำภอถลาง 1 ราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากผู้ขับขี่เมาสุราและไม่สวมหมวกนิรภัย โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นรถจักรยานยนต์ ในขณะที่มีการเรียกตรวจยานพาหนะจำนวน 33,152 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก จำนวน 7,602 คน เป็นคดีไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด 3,273 คดี รองลงมาคือคดีไม่มีใบขับขี่ 2,106 คดี

สำหรับการป้องกันและลดอุบัติทางทะเล โดยวันที่ 7 ของการรณรงค์ (2 มกราคม 2562 ) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต รายงาน สถานการณ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทะเลว่าในวันที่ 2 มกราคม 2562 มีเรือโดยสารเข้าออกจำนวน 1,502 เที่ยว (เรือออก 749 เที่ยว ,เรือเข้า 753 เที่ยว) มีนักท่องเที่ยว เข้าออก 45,559 คน (แบ่งเป็น เข้า 22,200 คน และออก 23,359 ) โดย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 )

ผลการเกิดอุบัติเหตุทางทะเลเป็น ศูนย์ รวม 7 วันมีนักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวและสัญจรทางน้ำ ดังนี้มี เรือเข้า-ออกรวม 9,571 เที่ยว(เรือเข้า 4,799 เที่ยว/เรือออก 4,772 เที่ยว)มีนักท่องเที่ยวเข้าออกรวม 274,849 คน (นักท่องเที่ยวเข้า 136,147 คน/นักท่องเที่ยวขาออก 138,702 คน) มี นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 33.67 % ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว จีนและรัสเซีย

ทั้งนี้ในการประชุม ได้มีการ นำภาพจากเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ มาร่วมถอดบทเรียนเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลในที่ประชุมมีมติให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ ตำรวจ ภูธรในพื้นที่ร่วมกัน จัดทำลูกระนาดในพื้นที่ถนนให้มีความเหมาะสมทางกายภาพ เพื่อให้ลูกระนาดเป็น ส่วนช่วยในการชะลอความเร็วของผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกำหนด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ดังกล่าว

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถนนในซอย และหลังจากนี้จะเชิญ เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่มาร่วมพูดคุยวางแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนกำหนดแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าวการเมือง

ประชุมสภา – พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 ผ่านวาระ 1 มติ 251:0

Aindravudh

Published

on

ประชุมสภา – พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 ผ่านวาระ 1 มติ 251:0 | The Thaiger

ประชุมสภา: พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ปี 2563 ผ่านวาระ 1 มติ 251:0

ผลโหวตพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 – วันที่ 19 ตุลาคม ผลประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระการพิจารณา พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระที่ 1) มีมติรับร่าง เห็นด้วย 251 เสียง ต่อ 0 เสียง โดยพรรคฝ่ายค้านมีมติทางเดียวกันงดออกเสียง 234 เสียง

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 251 เสียง งดออกเสียงจำนวน 234 ไม่ลงคะแนเสียง 1 เสียง…

Posted by วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา on Saturday, October 19, 2019

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวไทย

ศาลประกันตัว แก๊งปาร์ตี้บางบัวทอง หาหลักทรัพย์ไม่ทัน นอนเรือนจำรอ

Ploy Wanutch

Published

on

ศาลประกันตัว แก๊งปาร์ตี้บางบัวทอง หาหลักทรัพย์ไม่ทัน นอนเรือนจำรอ | The Thaiger
Ch3thailand/ไทยรัฐ

ศาลประกันตัว แก๊งปาร์ตี้บางบัวทอง หาหลักทรัพย์ไม่ทัน นอนเรือนจำรอ

ประกันตัวแก๊งปาร์ตี้บ้านบางบัวทอง– วันที่ 19 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากพนักงานสอบสวน สน.บุคคโล นำตัว 5 ผู้ต้องหาแก๊งบ้านปาร์ตี้บางบัวทอง ในคดีการเสียชีวิตของพริตตี้สาวลัลลาเบล ประกอบด้วย นายชัยพล(คิว), นายนที(ตี๋), นางสาวพิกุลทอง(เฟิร์ส) , นายโกเศศ(ปิงปอง) และนายกฤษฎา(โนบิ) ไปขออำนาจศาลอาญาธนบุรีฝากขังผัดแรกเป็นเวลา 12 วัน

ซึ่งมี 3 ข้อหา คือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิด พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารฯ, กระทำอนาจารแก่บุคคลอายุ 15 ปี โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยที่บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ และหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย และเป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง หรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตาย

ล่าสุดเวลา 11.35 น. ศาลอาญาธนบุรี อนุญาตให้ประกันตัว 5 ผู้ต้องหาแก๊งปาร์ตี้บางบัวทอง หลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 150,000 บาท และไม่ได้กำหนดเงื่อนไข วันนี้ศาลจะปล่อยตัวนายโกเศศ และนายกฤษฎาก่อน เนื่องจากยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดได้ทัน ส่วนอีก 3 คน คือ นายนที, นายชัยพล และนางสาวพิกุลทอง ต้องรอเช่าหลักทรัพย์เพื่อยื่นขอประกันตัว ซึ่งจะต้องรอดำเนินการอีกครั้งในวันจันทร์ ทั้ง 3 คน จึงต้องถูกส่งไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษธนบุรีในวันนี้

ที่มา: ไทยรัฐ

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

เขื่อนในเหมืองทองคำรัสเซียแตก คร่าชีวิตอย่างน้อย 13 ราย และยังสูญหายอีก 13 ราย

Nattha Thepbamrung

Published

on

เขื่อนในเหมืองทองคำรัสเซียแตก คร่าชีวิตอย่างน้อย 13 ราย และยังสูญหายอีก 13 ราย | The Thaiger

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (19 ต.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น ได้เกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานต่อเนื่อง ซึ่งต่อมาส่งผลให้เขื่อนแตกบริเวณเหมืองแร่ทองคำ แม่น้ำ Seiba ภูมิภาคไซบีเรียน ทางตอนใต้ของเมืองครัสโนยาสค์ (Krasnoyarsk) ประเทศรัสเซีย ทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อยรวม 13 ราย คนงานบาดเจ็บกว่า 14 คน ซึ่งมีจำนวน 3 รายที่อาการสาหัส โดยทั้งหมดได้ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว

 

ด้านคณะกรรมาธิการด้านการสอบสวนของรัสเซีย ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของเหตุดังกล่าวว่า ขณะนี้มีคนงานในเหมืองแร่ทองคำที่สูญหายอีกกว่า 13 คน โดยเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการเร่งค้นหาและให้ความช่วยเหลือ

 

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังระบุอีกด้วยว่า เห็นได้ชัดว่าเขื่อนดังกล่าวถูกสร้างขึ้นโดยละเมิดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย และทางเจ้าหน้าที่ได้เริ่มเปิดฉากดำเนินการสอบสวนในทางอาญา กรณีละเมิดกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ในเรื่องของการช่วยเหลือนั้น ได้ส่งเจ้าหน้าที่และทีมกู้ชีพกว่า 270 ชีวิตลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่ละแวกดังกล่าว

 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้เปิดเผยอีกว่า บริเวณหมู่บ้าน Shchetinkino ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ติดกับเมืองครัสโนยาสค์นั้น มีคนงานของเหมืองแร่ทองคำแห่งนี้พักอาศัยในกระท่อมชั่วคราวอยู่กว่า 80 ราย โดยกระท่อมและบังกะโลส่วนใหญ่ได้ถูกพัดพาหายไปกับสายน้ำที่ไหลเชี่ยวจากเขื่อน

 

ที่มา THE STANDARD

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

ประชุมสภา – พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 ผ่านวาระ 1 มติ 251:0 | The Thaiger ประชุมสภา – พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 ผ่านวาระ 1 มติ 251:0 | The Thaiger
ข่าวการเมือง1 hour ago

ประชุมสภา – พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 ผ่านวาระ 1 มติ 251:0

ประชุมสภา: พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ปี 2563 ผ่านวาระ 1 มติ 251:0 ผลโหวตพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2563 – วันที่ 19 ตุลาคม ผลประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระการพิจารณา พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

รีวิว Maleficent: Mistress of Evil บทสรุปเจ้าหญิงออโรร่า และนางพญาปีศาจ | The Thaiger รีวิว Maleficent: Mistress of Evil บทสรุปเจ้าหญิงออโรร่า และนางพญาปีศาจ | The Thaiger
รีวิวหนัง2 hours ago

รีวิว Maleficent: Mistress of Evil บทสรุปเจ้าหญิงออโรร่า และนางพญาปีศาจ

รีวิว Maleficent: Mistress of Evil บทสรุปเจ้าหญิงออโรร่า และนางพญาปีศาจ หลังจากทิ้งห่างจากภาคแรกไปนานถึง 5 ปี สำหรับภาพยนตร์ที่สร้างจากการ์ตูนดิสนีย์เรื่อง Maleficent แต่เป็นการเล่าเรื่องในแบบที่ต่างออกไป ซึ่งตัวหนังประสบความสำเร็จอย่างมาก ทำรายได้ถึง 758 ล้าน ก่อนจะกลับมาอีกครั้งในปี 2019 กับ Maleficent:...

11 ตัวจริง สเปอร์ส พบ วัตฟอร์ด – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger 11 ตัวจริง สเปอร์ส พบ วัตฟอร์ด – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์2 hours ago

11 ตัวจริง สเปอร์ส พบ วัตฟอร์ด – พร้อมช่องทางรับชม

19 ต.ค. พรีวิวพรีเมียร์ลีก สเปอร์ส พบ วัตฟอร์ด – พร้อมช่องทางรับชม : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 11 ตัวจริง สเปอร์ส วัตฟอร์ด ลิงค์ดูบอลสเปอร์สคืนนี้ สเปอร์ส พบ วัตฟอร์ด –...

19 ต.ค. พรีวิวพรีเมียร์ลีก คริสตัล พาเลซ พบ แมนฯ ซิตี้ – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger 19 ต.ค. พรีวิวพรีเมียร์ลีก คริสตัล พาเลซ พบ แมนฯ ซิตี้ – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก3 hours ago

19 ต.ค. พรีวิวพรีเมียร์ลีก คริสตัล พาเลซ พบ แมนฯ ซิตี้ – พร้อมช่องทางรับชม

19 ต.ค. พรีวิวพรีเมียร์ลีก คริสตัล พาเลซ พบ แมนฯ ซิตี้ – พร้อมช่องทางรับชม : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลแมนซิตี้คืนนี้ ลิงค์ดูบอลแมนซิตี้ล่าสุด คริสตัล พาเลซ พบ แมนซิตี้ –...

19 ต.ค. พรีวิวพรีเมียร์ลีก สเปอร์ส พบ วัตฟอร์ด – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger 19 ต.ค. พรีวิวพรีเมียร์ลีก สเปอร์ส พบ วัตฟอร์ด – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์3 hours ago

19 ต.ค. พรีวิวพรีเมียร์ลีก สเปอร์ส พบ วัตฟอร์ด – พร้อมช่องทางรับชม

19 ต.ค. พรีวิวพรีเมียร์ลีก สเปอร์ส พบ วัตฟอร์ด – พร้อมช่องทางรับชม : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลสเปอร์ส วัตฟอร์ด ลิงค์ดูบอลสเปอร์สคืนนี้ สเปอร์ส พบ วัตฟอร์ด – วันที่ 19...

ศาลประกันตัว แก๊งปาร์ตี้บางบัวทอง หาหลักทรัพย์ไม่ทัน นอนเรือนจำรอ | The Thaiger ศาลประกันตัว แก๊งปาร์ตี้บางบัวทอง หาหลักทรัพย์ไม่ทัน นอนเรือนจำรอ | The Thaiger
ข่าวไทย4 hours ago

ศาลประกันตัว แก๊งปาร์ตี้บางบัวทอง หาหลักทรัพย์ไม่ทัน นอนเรือนจำรอ

ศาลประกันตัว แก๊งปาร์ตี้บางบัวทอง หาหลักทรัพย์ไม่ทัน นอนเรือนจำรอ ประกันตัวแก๊งปาร์ตี้บ้านบางบัวทอง– วันที่ 19 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากพนักงานสอบสวน สน.บุคคโล นำตัว 5 ผู้ต้องหาแก๊งบ้านปาร์ตี้บางบัวทอง ในคดีการเสียชีวิตของพริตตี้สาวลัลลาเบล ประกอบด้วย นายชัยพล(คิว), นายนที(ตี๋), นางสาวพิกุลทอง(เฟิร์ส) ,...

11 ตัวจริง เอฟเวอร์ตัน VS เวสต์แฮม ยูไนเต็ด – พร้อมลิงค์ดูบอลฟรี ID Station | The Thaiger 11 ตัวจริง เอฟเวอร์ตัน VS เวสต์แฮม ยูไนเต็ด – พร้อมลิงค์ดูบอลฟรี ID Station | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก4 hours ago

11 ตัวจริง เอฟเวอร์ตัน VS เวสต์แฮม ยูไนเต็ด – พร้อมลิงค์ดูบอลฟรี ID Station

11 ตัวจริง เอฟเวอร์ตัน VS เวสต์แฮม ยูไนเต็ด – พร้อมลิงค์ดูบอลฟรี ID Station : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลพรีเมียร์ลีก ลิงค์ดูบอลเอฟเวอร์ตัน เวสต์แฮม ดูบอลเอฟเวอร์ตัน VS เวสต์แฮม –...

19 ต.ค. ถ่ายทอดสด พรีเมียร์ลีก: เอฟเวอร์ตัน VS เวสต์แฮม – พร้อมลิงค์ดูฟรี TrueID Station | The Thaiger 19 ต.ค. ถ่ายทอดสด พรีเมียร์ลีก: เอฟเวอร์ตัน VS เวสต์แฮม – พร้อมลิงค์ดูฟรี TrueID Station | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก4 hours ago

19 ต.ค. ถ่ายทอดสด พรีเมียร์ลีก: เอฟเวอร์ตัน VS เวสต์แฮม – พร้อมลิงค์ดูฟรี TrueID Station

19 ต.ค. พรีวิว พรีเมียร์ลีก เอฟเวอร์ตัน พบ เวสต์แฮม – ช่องทางรับชม : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอล เอฟเวอร์ตัน เวสต์แฮม วันนี้ ลิงค์ดูบอลเอฟเวอร์ตัน เวสต์แฮม พรีเมียร์ลีก อังกฤษ...

19 ต.ค. พรีวิว พรีเมียร์ลีก: เชลซี VS นิวคาสเซิ่ล – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger 19 ต.ค. พรีวิว พรีเมียร์ลีก: เชลซี VS นิวคาสเซิ่ล – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
นิวคาสเซิ่ล4 hours ago

19 ต.ค. พรีวิว พรีเมียร์ลีก: เชลซี VS นิวคาสเซิ่ล – พร้อมช่องทางรับชม

19 ต.ค. พรีวิวพรีเมียร์ลีก เชลซี พบ นิวคาสเซิ่ล – ช่องทางรับชม : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลเชลซีวันนี้ ลิงค์ดูบอลเชลซี นิวคาสเซิ่ล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ (นัดที่เก้า) วันเสาร์ที่ 19 ต.ค....

เขื่อนในเหมืองทองคำรัสเซียแตก คร่าชีวิตอย่างน้อย 13 ราย และยังสูญหายอีก 13 ราย | The Thaiger เขื่อนในเหมืองทองคำรัสเซียแตก คร่าชีวิตอย่างน้อย 13 ราย และยังสูญหายอีก 13 ราย | The Thaiger
ข่าว5 hours ago

เขื่อนในเหมืองทองคำรัสเซียแตก คร่าชีวิตอย่างน้อย 13 ราย และยังสูญหายอีก 13 ราย

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (19 ต.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น ได้เกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานต่อเนื่อง ซึ่งต่อมาส่งผลให้เขื่อนแตกบริเวณเหมืองแร่ทองคำ แม่น้ำ Seiba ภูมิภาคไซบีเรียน ทางตอนใต้ของเมืองครัสโนยาสค์ (Krasnoyarsk) ประเทศรัสเซีย ทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อยรวม 13 ราย คนงานบาดเจ็บกว่า 14 คน ซึ่งมีจำนวน 3...

วัยรุ่นรับใบสั่ง แก๊งนครนายก ขนยาเสพติดเข้ากรุง แลกค่าแรง 200,000 | The Thaiger วัยรุ่นรับใบสั่ง แก๊งนครนายก ขนยาเสพติดเข้ากรุง แลกค่าแรง 200,000 | The Thaiger
ข่าว6 hours ago

วัยรุ่นรับใบสั่ง แก๊งนครนายก ขนยาเสพติดเข้ากรุง แลกค่าแรง 200,000

วันนี้ (19 ต.ค.) ตำรวจได้แถลงผลการจับกุมตัว นายอภิวัตร์ หรือแอม พรหมจันทร์ อายุ 21 ปี พร้อมด้วยของกลางยาบ้า 550,000 เม็ด และรถเก๋งโตโยต้า วีออส สีเทา ทะเบียนกรุงเทพฯ   โดยวานนี้ (18...

โจรเจาะหลังคา โรยตัว ขโมยมือถือ 70 เครื่อง ทอง 10 บาท | The Thaiger โจรเจาะหลังคา โรยตัว ขโมยมือถือ 70 เครื่อง ทอง 10 บาท | The Thaiger
ข่าว6 hours ago

โจรเจาะหลังคา โรยตัว ขโมยมือถือ 70 เครื่อง ทอง 10 บาท

วันนี้ (19 ต.ค.) ตำรวจได้ร่วมกันจับกุม นายเพลิน หรืออ๊อด สีนาค อายุ 40 ปี พร้อมด้วยของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง กระเป๋าสะพาย 2 ใบ จักรยาน 1 คัน และอุปกรณ์งัดแงะ...

Trending