Thaiger FB Thai
Connect with us

ข่าว

7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 62 ภูเก็ต เสียชีวิต 6 ราย

The Thaiger

Published

on

7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 62 ภูเก็ต เสียชีวิต 6 ราย | The Thaiger

ภูเก็ต สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เกิดอุบัติเหตุ 55 ครั้ง บาดเจ็บ 53 ราย เสียชีวิต 6 ราย จับกุมใน 10 ข้อหาหลัก รวม 7,602 คน ไม่สวมหมวกนิรภัยสูงสุด 3,273 คดี รองลงไม่มีใบขับขี่ 2,106 คดี ด้านอุบัติเหตุทางทะเลเป็นศูนย์มีนักท่องเที่ยวทางทะเลเพิ่มขึ้น 33.67 % ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว จีนและรัสเซีย

วันนี้ (3 มกราคม 2562) วลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณหนองคาย พร้อมด้วย นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง และ นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุม สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 มี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต,นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดภูเก็ตในปีนี้มีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสีย คือผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย

โอกาสนี้นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต รายงานข้อมูลว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดภูเก็ต ได้สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดภูเก็ต

โดยวันที่ 7 ของการรณรงค์ (2 มกราคม 2562 ) มีการตั้งจุดตรวจหลักบูรณาการ จำนวน 12 จุด ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอถลาง และอำเภอกะทู้ เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอเมือง 2 ครั้งและอำเภอกะทู้ 2 ครั้ง บาดเจ็บ 5 ราย พฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยง ทัศนวิสัยไม่ดี ,โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นรถจักรยานยนต์ ในขณะที่มีการเรียกตรวจยานพาหนะจำนวน 3,963 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ 10 รสขม จำนวน 791 คดีเป็นคดีไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด 381 คดีรองลงมาคือคดีไม่มีใบขับขี่ 227 คดี

โอกาสนี้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดภูเก็ต ได้สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดภูเก็ต โดยข้อมูลสะสมอุบัติทางถนน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 รวม 7 วัน มีการตั้งจุดตรวจหลักบูรณาการ รวม 3 อำเภอ จำนวน 12 จุด เกิดอุบัติเหตุรวม 55 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอเมือง 38 ครั้ง อำเภอกะทู้ 12 ครั้ง และอำเภอถลาง 5 ครั้ง บาดเจ็บ 53 ราย มีผู้เสียชีวิต 6 ราย

ในอำเภอเมืองภูเก็ต 5 ราย และอำภอถลาง 1 ราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากผู้ขับขี่เมาสุราและไม่สวมหมวกนิรภัย โดยยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นรถจักรยานยนต์ ในขณะที่มีการเรียกตรวจยานพาหนะจำนวน 33,152 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก จำนวน 7,602 คน เป็นคดีไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด 3,273 คดี รองลงมาคือคดีไม่มีใบขับขี่ 2,106 คดี

สำหรับการป้องกันและลดอุบัติทางทะเล โดยวันที่ 7 ของการรณรงค์ (2 มกราคม 2562 ) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต รายงาน สถานการณ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทะเลว่าในวันที่ 2 มกราคม 2562 มีเรือโดยสารเข้าออกจำนวน 1,502 เที่ยว (เรือออก 749 เที่ยว ,เรือเข้า 753 เที่ยว) มีนักท่องเที่ยว เข้าออก 45,559 คน (แบ่งเป็น เข้า 22,200 คน และออก 23,359 ) โดย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 )

ผลการเกิดอุบัติเหตุทางทะเลเป็น ศูนย์ รวม 7 วันมีนักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวและสัญจรทางน้ำ ดังนี้มี เรือเข้า-ออกรวม 9,571 เที่ยว(เรือเข้า 4,799 เที่ยว/เรือออก 4,772 เที่ยว)มีนักท่องเที่ยวเข้าออกรวม 274,849 คน (นักท่องเที่ยวเข้า 136,147 คน/นักท่องเที่ยวขาออก 138,702 คน) มี นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 33.67 % ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว จีนและรัสเซีย

ทั้งนี้ในการประชุม ได้มีการ นำภาพจากเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ มาร่วมถอดบทเรียนเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลในที่ประชุมมีมติให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ ตำรวจ ภูธรในพื้นที่ร่วมกัน จัดทำลูกระนาดในพื้นที่ถนนให้มีความเหมาะสมทางกายภาพ เพื่อให้ลูกระนาดเป็น ส่วนช่วยในการชะลอความเร็วของผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกำหนด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ดังกล่าว

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นถนนในซอย และหลังจากนี้จะเชิญ เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่มาร่วมพูดคุยวางแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนกำหนดแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดภาคใต้.

อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค The Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

เลือกตั้ง 62

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้

The Thaiger

Published

on

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | The Thaiger
ขอบคุณภาพ Workpointnews

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้อย่างไม่เป็นทางการ

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 - สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | News by The Thaiger

ภาพ : Thairath TV

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 - สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | News by The Thaiger

ภาพ : election.thestandard.co

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้อย่างไม่เป็นทางการ – ล่าสุด 22:16 น.

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 - สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | News by The Thaiger

ภาพ : thairath

 

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้อย่างไม่เป็นทางการ – ล่าสุด 22:40 น.

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 - สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | News by The Thaiger

ภาพ : the matter

Continue Reading

ข่าว

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62]

The Thaiger

Published

on

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] | The Thaiger

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] อย่างไม่เป็นทางการ

ภูเก็ต เขต 1

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] | News by The Thaiger

ภูเก็ต เขต 2

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] | News by The Thaiger

Continue Reading

เลือกตั้ง 62

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live]

The Thaiger

Published

on

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live] | The Thaiger
ขอบคุณภาพจาก : vote.workpointnews.com

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live]

ตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 สดๆโดย Workpoint ที่นี่ https://vote.workpointnews.com

หรือ โดย The standard

http://election.thestandard.co

หรือ โดย The  matter

https://elect.thematter.co

หรือ

https://vote62.com/

 

Continue Reading

ล่าสุด

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | The Thaiger ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | The Thaiger
เลือกตั้ง 625 hours ago

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้อย่างไม่เป็นทางการ ภาพ : Thairath TV ภาพ : election.thestandard.co ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้อย่างไม่เป็นทางการ – ล่าสุด 22:16...

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] | The Thaiger ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] | The Thaiger
ข่าว6 hours ago

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62]

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] อย่างไม่เป็นทางการ ภูเก็ต เขต 1 ภูเก็ต เขต 2

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live] | The Thaiger รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live] | The Thaiger
เลือกตั้ง 629 hours ago

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live]

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live] ตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 สดๆโดย Workpoint ที่นี่ https://vote.workpointnews.com หรือ โดย The standard http://election.thestandard.co หรือ โดย The matter https://elect.thematter.co หรือ...

เลือกตั้ง62 : เกาะติดรายงานสดหลังปิดหีบเลือกตั้ง [Live] | The Thaiger เลือกตั้ง62 : เกาะติดรายงานสดหลังปิดหีบเลือกตั้ง [Live] | The Thaiger
เลือกตั้ง 629 hours ago

เลือกตั้ง62 : เกาะติดรายงานสดหลังปิดหีบเลือกตั้ง [Live]

เลือกตั้ง62 : เกาะติดรายงานสดหลังปิดหีบเลือกตั้ง [Live] #เลือกตั้งประเทศไทย2562 #คู่มือเลือกตั้ง62 รายงานสด คะแนนเลือกตั้งหลังปิดหีบ! กับ THE STANDARD ELECTION อ่านเกมสด ผลเลือกตั้ง #เกาะติดเลือกตั้ง #ThailandElection2019 #ไบรท์ทีวีเลือกตั้ง62 Bright TV –...

โรงเรียนสอนภาษาที่ภูเก็ตโร่ร้อง“บิ๊กโจ๊ก”ถูกแก๊งเงินดำต่างชาติ ตุ๋น สูญเงินกว่า 9 ล้าน | The Thaiger โรงเรียนสอนภาษาที่ภูเก็ตโร่ร้อง“บิ๊กโจ๊ก”ถูกแก๊งเงินดำต่างชาติ ตุ๋น สูญเงินกว่า 9 ล้าน | The Thaiger
ข่าว18 hours ago

โรงเรียนสอนภาษาที่ภูเก็ตโร่ร้อง“บิ๊กโจ๊ก”ถูกแก๊งเงินดำต่างชาติ ตุ๋น สูญเงินกว่า 9 ล้าน

เจ้าของ โรงเรียนสอนภาษาที่ภูเก็ต ร้องถูกแก๊งเงินดำต่างชาติ ตุ๋น สูญเงินกว่า 9 ล้าน “บิ๊กโจ๊ก” โพสต์ ตร.เผยรวบตัวดำเนินคดีได้แล้ว พล.ต.ท.สุรเชษ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โพสต์ผ่านเพจ “สุรเชษ หักพาล” กรณี หญิงไทยเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาแห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต มาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน...

รวบแล้ว หนุ่มโชว์ปืนกลางถนนภูเก็ต สารภาพไม่ตั้งใจ แค่จะโบกให้แซงขึ้นไป | The Thaiger รวบแล้ว หนุ่มโชว์ปืนกลางถนนภูเก็ต สารภาพไม่ตั้งใจ แค่จะโบกให้แซงขึ้นไป | The Thaiger
ข่าว18 hours ago

รวบแล้ว หนุ่มโชว์ปืนกลางถนนภูเก็ต สารภาพไม่ตั้งใจ แค่จะโบกให้แซงขึ้นไป

ตร.ถลางร่วมกับชุดสืบสวนจังหวัดภูเก็ตรวบแล้วหนุ่มชักปืนโชว์กลางถนน พบเป็นปืนบีบีกันกระสุนหัวลูกปราย สารภาพไม่ตั้งใจ แต่ทำเพราะเผลอเรอ หลังถูกรถคู่กรณีปาดหน้า – เบรกกระทันหันหลายครั้ง จากกรณี เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 22 มี.ค.62 ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟสบุ๊กชื่อ “ธิว ธิว” ได้โพสต์ ภาพนิ่งและวีดิโอคลิปความยาวประมาณ 0.18 นาที ลงในกลุ่ม...

ร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 “ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง” | The Thaiger ร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 “ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง” | The Thaiger
เลือกตั้ง 621 day ago

ร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 “ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง”

ร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 “ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง” วันที่ 23 มี.ค. สำนักพระราชวัง ออกประกาศสำนักพระราชวังความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เลขาธิการพระราชวังอัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ...

เปิดคลิปวินาทีมรณะ รถบรรทุกพ่วงชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ศพ | The Thaiger เปิดคลิปวินาทีมรณะ รถบรรทุกพ่วงชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ศพ | The Thaiger
ข่าว1 day ago

เปิดคลิปวินาทีมรณะ รถบรรทุกพ่วงชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ศพ

เปิดคลิปวินาทีมรณะ รถบรรทุกพ่วงชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ศพ รถบรรทุกชนรถตู้ – วันที่ 23 มี.ค. จากกรณีเกิดเหตุรถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร บริเวณแยกสระเศรษฐี ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รถบรรทุกชนกับรถตู้โดยสารแล้วรถตกลงไปในคลองทั้ง 2 คัน มีผู้เสียชีวิตนับ 10...

สยอง รถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ราย [ภาพชุด] | The Thaiger สยอง รถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ราย [ภาพชุด] | The Thaiger
ข่าว1 day ago

สยอง รถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ราย [ภาพชุด]

กาญจนบุรี : สยอง รถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ราย รถบรรทุกชนรถตู้ – วันที่ 23 มี.ค. เมื่อเวลาประมาณ เกิดเหตุรถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร บริเวณแยกสระเศรษฐี ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รถบรรทุกชนกับรถตู้โดยสารแล้วรถตกลงไปในคลองทั้ง 2...

เชียงใหม่ ยังเป็นเมืองคุณภาพอากาศแย่ “อันดับ1ของโลก” ค่าพุ่งถึงระดับสีม่วง! | The Thaiger เชียงใหม่ ยังเป็นเมืองคุณภาพอากาศแย่ “อันดับ1ของโลก” ค่าพุ่งถึงระดับสีม่วง! | The Thaiger
ข่าว2 days ago

เชียงใหม่ ยังเป็นเมืองคุณภาพอากาศแย่ “อันดับ1ของโลก” ค่าพุ่งถึงระดับสีม่วง!

เชียงใหม่ ยังเป็นเมืองคุณภาพอากาศแย่ “อันดับ1ของโลก” ค่าพุ่งถึงระดับสีม่วง! วันที่ 23 มี.ต. เว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ Airvisual ได้รายงานค่ามลพิษทางอากาศ พบสถิติน่าตกใจว่า เชียงใหม่ ยังคงเป็นเมืองคุณภาพอากาศเข้าขั้นวิกฤติ เป็นอันดับ 1 ของโลก ด้วยค่ามลพิษ 467 US QAI...

[Movie Review] “แสงกระสือ” หนังรักแฟนตาซีที่ทะเยอทะยานที่สุดในจักรวาลผี | The Thaiger [Movie Review] “แสงกระสือ” หนังรักแฟนตาซีที่ทะเยอทะยานที่สุดในจักรวาลผี | The Thaiger
รีวิวหนัง2 days ago

[Movie Review] “แสงกระสือ” หนังรักแฟนตาซีที่ทะเยอทะยานที่สุดในจักรวาลผี

“แสงกระสือ” หนังรักแฟนตาซีที่ฉาบหน้าด้วยภาพของ(หนัง)ผี #รีวิวแสงกระสือ “สัตว์ประหลาดมันก็มีหัวใจ” ประโยคนี้ของสายในตัวอย่างหนังสะท้อนเรื่องราวและธีมของ “แสงกระสือ” ได้ดีที่สุด ภาพของหญิงสาวที่มีแต่หัวกับเครื่องใน ส่องแสงเรืองวาบกลางค่ำคืน ลอยไปมาสร้างความขวัญผวาให้กับชาวบ้าน กริ่งเกรงว่าตับใตไส้พุงของสัตว์เลี้ยงจะโดนจกกิน ที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือมันจะมาจกไส้คน เรื่องราวความพรั่นพรึงของผีในตำนานเกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งนอกพระนคร เวลาตามท้องเรื่องไม่ระบุชัดหากเข้าใจว่าเป็นช่วงสมัยสงครามโลก น้อย (โอบ โอบนิธิ) เจิด...

10 อันดับเพลงสากล Billboard hot chart ประจำสัปดาห์ [23 มี.ค. 62] | The Thaiger 10 อันดับเพลงสากล Billboard hot chart ประจำสัปดาห์ [23 มี.ค. 62] | The Thaiger
ชาร์ตเพลงฮิต2 days ago

10 อันดับเพลงสากล Billboard hot chart ประจำสัปดาห์ [23 มี.ค. 62]

#7rings #billboard #billboardchart #billboardhot100

Trending