Connect with us

สื่อไทย

เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดโครงการอบรมหลักสูตรการค้นหากู้ภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่วยลดความสูญเสีย

Kritsada Mueanhawong

Published 

 on 

เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดโครงการอบรมหลักสูตรการค้นหากู้ภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่วยลดความสูญเสีย | The Thaiger
  • follow us in feedly

ส่วนกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดโครงการอบรมหลักสูตรการค้นหากู้ภัย และกู้ภัยทางทะเลสำหรับเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติทางทะเล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด

เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดโครงการอบรมหลักสูตรการค้นหากู้ภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่วยลดความสูญเสีย | News by The Thaigerเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดโครงการอบรมหลักสูตรการค้นหากู้ภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่วยลดความสูญเสีย | News by The Thaiger

วันนี้ (21พ.ย.) ที่สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล อุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายประชัน มีบุญ ผู้อำนวยการส่วนกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการค้นหากู้ภัย และกู้ภัยทางทะเลสำหรับเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยมี นายกฤษณ์วิกรม แกล้วกล้า หัวหน้าศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภาคใต้ตอนบน และเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติทางทะเลในเขตภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 100 คน

เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดโครงการอบรมหลักสูตรการค้นหากู้ภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่วยลดความสูญเสีย | News by The Thaigerเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดโครงการอบรมหลักสูตรการค้นหากู้ภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่วยลดความสูญเสีย | News by The Thaiger

นายประชัน มีบุญ ผู้อำนวยการส่วนกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีอุทยานแห่งชาติ ทางทะเลในความรับผิดชอบ จำนวน 26 แห่ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงได้จัดตั้งส่วนกู้ภัย และมวลชนสัมพันธ์ขึ้น เป็นหน่วยงานภายในความรับผิดชอบของสำนักอุทยานแห่งชาติ โดยมีศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ จำนวน 7 แห่ง ตามภาคต่างๆ เพื่อวางแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและเตือนภัย จัดทำแผนด้านการป้องกันและการกู้ภัย การประเมินสถานการณ์ การรายงานสถานการณ์ และอำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีอพยพและช่วยเหลือประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย และจัดให้มีการฝึกอบรม ฝึกซ้อม และปฏิบัติในการป้องกันและการกู้ภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดโครงการอบรมหลักสูตรการค้นหากู้ภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่วยลดความสูญเสีย | News by The Thaigerเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดโครงการอบรมหลักสูตรการค้นหากู้ภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่วยลดความสูญเสีย | News by The Thaiger

นายประชัน กล่าวต่อไปอีกว่า ปัจจัยด้านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินเป็นผลสำคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพื่อให้การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงต้องมีการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว แต่การท่องเที่ยวทางทะเลยังมีอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในขณะที่ คลื่นลมแรง อุบัติเหตุทางเรือ จากการดำน้ำ ดูปะการัง และสัตว์ทะเลมีพิษ จากการศึกษาข้อมูลสถิติการเสียชีวิตในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ พบว่าเป็นการเสียชีวิตจากการจมน้ำมีมากกว่าร้อยละ 50 จึงมีความจำเป็นต้องฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด

เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดโครงการอบรมหลักสูตรการค้นหากู้ภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่วยลดความสูญเสีย | News by The Thaigerเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดโครงการอบรมหลักสูตรการค้นหากู้ภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและช่วยลดความสูญเสีย | News by The Thaiger

“สำนักอุทยานแห่งชาติจึงได้มีการดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรการค้นหากู้ชีพและกู้ภัยทางทะเลสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติทางทะเลในระหว่างวันที่ 21 -25 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงวิธีหลักการค้นหาวิธีหลักการใช้อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับภารกิจ ค้นหาเช่น แผนที่เข็มทิศ GPS วิทยุสื่อสารการเดินเรือ และการใช้เรือยางการปฐมพยาบาลคนจมน้ำเพื่อการส่งต่อตามระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เห็นว่าเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายและจะเป็นการสร้างมาตรฐานการดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่อไป” นายประชันกล่าวในที่สุด

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าวไทย

นับวันรอ ! หลังลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาทแล้ว รู้ผลเมื่อไหร่ ได้เงินวันไหน ?

Maestro WP

Published

on

นับวันรอ ! หลังลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาทแล้ว รู้ผลเมื่อไหร่ ได้เงินวันไหน ? | The Thaiger

การลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน เพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือกลุ่มแรงงานนอกระบบ ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ (Freelance) ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น บางคนอาจเกิดข้อสงสัยว่าหากลงทะเบียนแล้วเงินจำนวน 5,000 บาท จะโอนเข้าเลขที่บัญชีที่ได้กรอกไว้ตอนลงทะเบียนเมื่อไหร่

ตามหลักการแล้ว กระทรวงการคลัง ระบุว่า หากผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนผ่านทางข้อความ SMS ว่าสำเร็จหรือไม่ และจะโอนเงิน 5,000 บาท เมื่อไหร่?

นับวันรอ ! หลังลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาทแล้ว รู้ผลเมื่อไหร่ ได้เงินวันไหน ? | News by The Thaiger

ถ้าหากมี SMS แจ้งผลมาเรามีสิทธิ์จากการลงทะเบียนหรือไม่ ซึ่งระยะเวลาที่เราจะได้ข้อความคอนเฟิร์มนั้น ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนได้ใส่ไว้ว่าครบถ้วนหรือเปล่า หากครบถ้วน เข้าเกณฑ์คุณสมบัติก็มีสิทธิ์ได้รับการคอนเฟิร์มเร็ว หากไม่ครบก็อาจจะมีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนเงิน 5,000 บาท จากได้ก็ต่อเมื่อได้ก็ต่อเมื่อผ่านการตรวจสอบ-คัดกรอง ว่าผ่านเกณฑ์เร็วที่สุดใน 7 วันทำการ (ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์) และทาง กระทรวงการคลัง แจ้งว่าผู้ผ่านกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับเงินงวดแรกในวันที่ 8 เมษายน 2563

สรุปคือ คนที่ผ่านการลงทะเบียนนั้น กระทรวงการคลังดำเนินการตรวจสอบ-คัดกรองผู้มีสิทธิ์เร็วที่สุดใน 7 วัน จากนั้นถึงจะโอนเงินใส่เข้าไปให้ คนที่กรอกข้อมูลรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน เข้าเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยไร้อุปสรรคนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม: ข่าวสาร การลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวไทย

สรรพากรแจง ไม่นำข้อมูลการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com มาตรวจสอบภาษี

Aindravudh

Published

on

สรรพากรแจง ไม่นำข้อมูลการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com มาตรวจสอบภาษี | The Thaiger

สรรพากรแจง ไม่นำข้อมูลการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com มาตรวจสอบภาษี

เราไม่ทิ้งกัน – นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ากรมสรรพากรจะนำข้อมูล ของผู้ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไปใช้ในการตรวจย้อนหลังของกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระนั้น ไม่เป็นความจริง ขอเรียนว่ากรมสรรพากร ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้เสียภาษีและประชาชนโดยทั่วไป ภายใต้สถานการณ์ ที่ทุกคนประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19 ที่ผ่านมาเร็ว ๆ นี้ กรมสรรพากรจึงได้มีมาตรการภาษีเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 12 มาตรการ โดยเฉพาะมาตรการเยียวยาผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น ขยายเวลายื่นแบบเสียภาษีจาก วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ในส่วนค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขในปี 2563 สาหรับการปฏิบัติงาน เสี่ยงภัยเกี่ยวกับ COVID-19 เพื่อลดภาระภาษีและเพิ่มขวัญกำลังใจ และมาตรการเพิ่มวงเงินหักลดหย่อน ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จากเดิมหักได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท เพิ่มเป็นไม่เกิน 25,000 บาท เป็นต้น”

กรมสรรพากร ขอยืนยันว่าผู้ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงินตามมาตรการฯ ดังกล่าว จะไม่ถูกนำข้อมูลการลงทะเบียนมาใช้ในการตรวจสอบภาษี เนื่องจากกรมสรรพากรมีข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้ว จึงขอให้ประชาชนอย่ากังวล และขอส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ไปได้ด้วยดี

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

ไม่พบผู้รอดชีวิต ! เครื่องบินขนผู้ป่วยระเบิด ในสนามบินฟิลิปปินส์ ดับยกลำ 8 ศพ

Maestro WP

Published

on

ไม่พบผู้รอดชีวิต ! เครื่องบินขนผู้ป่วยระเบิด ในสนามบินฟิลิปปินส์ ดับยกลำ 8 ศพ | The Thaiger
ภาพจาก: ytimg.com

เครื่องบินขนผู้ป่วยระเบิด รวมไปถึงขนส่งทีมแพทย์และเวชภัณฑ์ได้เกิดระเบิด ที่สนามบินนินอย อากีโน (NAIA) ในกรุงมะนิลา ของฟิลิปปินส์ ส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตยกลำ รวมแล้วทั้งหมด 8 รายด้วยกัน

วันนี้ (30 มี.ค.2563) สำนักข่าวรอยเตอร์ส และซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เครื่องบินขนส่งทีมแพทย์ และเวชภัณฑ์เกิดระเบิดระหว่างการขึ้นบินจากท่าอากาศยานนานาชาติ นินอย อากีโน ในกรุงมะนิลา ของฟิลิปินส์ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตทั้ง 8 คน

ไม่พบผู้รอดชีวิต ! เครื่องบินขนผู้ป่วยระเบิด ในสนามบินฟิลิปปินส์ ดับยกลำ 8 ศพ | News by The Thaiger

ริชาร์ด กอร์ดอน ส.ว.และประธานสภากาชาดฟิลิปปินส์ ระบุว่า เครื่องบินดังกล่าวกำลังจะเดินทางจากกรุงมะนิลาไปยังสนามบินฮาเนดะ ชานเมืองกรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่น แต่เกิดไฟลุกท่วมบนรันเวย์ ขณะนี้ทีมดับเพลิงได้ระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิงแล้ว

สำหรับเครื่องบินลำดังกล่าว เป็นเครื่องบินเช่าเหมาลำของไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ RPC 5880 ซึ่งได้บรรทุกเวชภัณฑ์และบุคลากรทางการแพทย์ 3 คน ลูกเรือ 3 คน ผู้ป่วย 1 คน และผู้โดยสารอีก 1 คน รวม 8 คน โดยในจำนวนนี้เป็นชาวแคนาดา 1 คน ชาวอเมริกัน 1 คน และเป็นชาวฟิลิปปินส์อีก 6 คน

ทั้งนี้ ยังไม่มีการยืนยันว่า อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ และยังไม่แน่ชัดว่า ผู้ป่วยบนเครื่องเกี่ยวข้องกับกรณีไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดทั่วโลกหรือไม่

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

นับวันรอ ! หลังลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาทแล้ว รู้ผลเมื่อไหร่ ได้เงินวันไหน ? | The Thaigerนับวันรอ ! หลังลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาทแล้ว รู้ผลเมื่อไหร่ ได้เงินวันไหน ? | The Thaiger
ข่าวไทย21 mins ago

นับวันรอ ! หลังลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาทแล้ว รู้ผลเมื่อไหร่ ได้เงินวันไหน ?

การลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน เพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือกลุ่มแรงงานนอกระบบ ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ (Freelance) ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น บางคนอาจเกิดข้อสงสัยว่าหากลงทะเบียนแล้วเงินจำนวน 5,000 บาท จะโอนเข้าเลขที่บัญชีที่ได้กรอกไว้ตอนลงทะเบียนเมื่อไหร่ ตามหลักการแล้ว...

สรรพากรแจง ไม่นำข้อมูลการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com มาตรวจสอบภาษี | The Thaigerสรรพากรแจง ไม่นำข้อมูลการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com มาตรวจสอบภาษี | The Thaiger
ข่าวไทย28 mins ago

สรรพากรแจง ไม่นำข้อมูลการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com มาตรวจสอบภาษี

สรรพากรแจง ไม่นำข้อมูลการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com มาตรวจสอบภาษี เราไม่ทิ้งกัน – นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ากรมสรรพากรจะนำข้อมูล ของผู้ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไปใช้ในการตรวจย้อนหลังของกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระนั้น ไม่เป็นความจริง ขอเรียนว่ากรมสรรพากร ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้เสียภาษีและประชาชนโดยทั่วไป ภายใต้สถานการณ์...

ขอแรง! เอเอฟซี เปิดโหวตประตูโซโล่ยอดเยี่ยมใน เอซีแอล – ชนาธิป ติดด้วย | The Thaigerขอแรง! เอเอฟซี เปิดโหวตประตูโซโล่ยอดเยี่ยมใน เอซีแอล – ชนาธิป ติดด้วย | The Thaiger
ทีมชาติไทย35 mins ago

ขอแรง! เอเอฟซี เปิดโหวตประตูโซโล่ยอดเยี่ยมใน เอซีแอล – ชนาธิป ติดด้วย

เอเอฟซี (AFC) เปิดโหวตประตูโซโล่ (Solo) หรือจังหวะชงเองกินเองยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก – ลูกที่ “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ ยิงใส่ บริสเบน โรอาร์ ติดด้วย สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย หรือ เอเอฟซี (AFC)...

เนวิด ชิดชอบ ตัวแทน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บริจาคอุปกรณ์แพทย์ช่วยโควิด-19 | The Thaigerเนวิด ชิดชอบ ตัวแทน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บริจาคอุปกรณ์แพทย์ช่วยโควิด-19 | The Thaiger
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด1 hour ago

เนวิด ชิดชอบ ตัวแทน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บริจาคอุปกรณ์แพทย์ช่วยโควิด-19

เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสร “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อัพเดตผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจอย่างเป็นทางการ “ลุงเนวิน” บริจาคให้อุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ลุยโควิด-19 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) “ลุงเนวิน” นายเนวิน ชิดชอบ เผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนหลายชนิดให้กับแพทย์ที่ต้องต่อสู้กับวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เสื้อกันฝน...

ไม่พบผู้รอดชีวิต ! เครื่องบินขนผู้ป่วยระเบิด ในสนามบินฟิลิปปินส์ ดับยกลำ 8 ศพ | The Thaigerไม่พบผู้รอดชีวิต ! เครื่องบินขนผู้ป่วยระเบิด ในสนามบินฟิลิปปินส์ ดับยกลำ 8 ศพ | The Thaiger
ข่าว1 hour ago

ไม่พบผู้รอดชีวิต ! เครื่องบินขนผู้ป่วยระเบิด ในสนามบินฟิลิปปินส์ ดับยกลำ 8 ศพ

เครื่องบินขนผู้ป่วยระเบิด รวมไปถึงขนส่งทีมแพทย์และเวชภัณฑ์ได้เกิดระเบิด ที่สนามบินนินอย อากีโน (NAIA) ในกรุงมะนิลา ของฟิลิปปินส์ ส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตยกลำ รวมแล้วทั้งหมด 8 รายด้วยกัน วันนี้ (30 มี.ค.2563) สำนักข่าวรอยเตอร์ส และซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เครื่องบินขนส่งทีมแพทย์ และเวชภัณฑ์เกิดระเบิดระหว่างการขึ้นบินจากท่าอากาศยานนานาชาติ นินอย...

ดูดวงรายวัน ดวงตามราศี 30 มีนาคม 2563 ในสถานการณ์โควิด-19 | The Thaigerดูดวงรายวัน ดวงตามราศี 30 มีนาคม 2563 ในสถานการณ์โควิด-19 | The Thaiger
ดูดวง2 hours ago

ดูดวงรายวัน ดวงตามราศี 30 มีนาคม 2563 ในสถานการณ์โควิด-19

ดูดวงรายวัน 30 มีนาคม 2563 รับประกันความแม่น ดูดวงวันนี้ 30 3 63 ดูดวงความรัก 30 มีนาคม 2563     ราศีเมษ ราศีพฤษภ ราศีเมถุน ราศีกรกฏ ราศีสิงห์...

ดูดวงรายวัน ราศีมีน 30 มีนาคม 2563 | The Thaigerดูดวงรายวัน ราศีมีน 30 มีนาคม 2563 | The Thaiger
ไลฟสไตล์2 hours ago

ดูดวงรายวัน ราศีมีน 30 มีนาคม 2563

ดูดวงรายวัน ราศีมีน 30 มีนาคม 2563 การปะปังกันอย่างไร้เดียงสาระหว่างเพื่อนของคุณสองคนกำลังก่อปัญหา หากคุณไม่ระวังคุณอาจตกที่นั่งลำบากได้ ระวังอย่าให้ความรู้สึกที่คุณเลือกข้างแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าคนคนหนึ่งเป็นฝ่ายถูก คุณต้องให้ความรู้สึกถึงความเป็นกลางแม้ว่าคุณจะไม่รู้สึกถึงความไม่แฟร์ อยู่ห่างออกเท่าที่จะทำได้และให้พวกเขารู้เองว่าจะต้องทำอย่างไร ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ดูดวงรายวัน ราศีกุมภ์ 30 มี.ค. 63 | The Thaigerดูดวงรายวัน ราศีกุมภ์ 30 มี.ค. 63 | The Thaiger
ไลฟสไตล์2 hours ago

ดูดวงรายวัน ราศีกุมภ์ 30 มี.ค. 63

ดูดวงรายวัน ราศีกุมภ์ 30 มีนาคม 63 ด้านการงาน ความคิดของคุณควรชัดเจน แล้วโฟกัสของคุณจะคมชัด คุณต้องใช้พลังงานอย่างหนักเพื่อตัดงานกองบนโต๊ะทำงานของคุณ คุณจะสามารถทำงานให้เสร็จเร็วกว่าปกติและคำนวณตัวเลขได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ในชีวิตส่วนตัวของคุณคุณควรจะได้รับมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่โรแมนติกของคุณ หากมีบางสิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคุณจะเข้าใจสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ดูดวงรายวัน ราศีมังกร 30 มีนาคม 63 | The Thaigerดูดวงรายวัน ราศีมังกร 30 มีนาคม 63 | The Thaiger
ไลฟสไตล์2 hours ago

ดูดวงรายวัน ราศีมังกร 30 มีนาคม 63

ดูดวงรายวัน ราศีมังกร 30 มีนาคม 63 วันนี้คุณมีความเชื่อมโยงมากมาย และแต่ละคนสามารถปลูกเมล็ดพันธุ์ในชีวิตของคุณ คุณมีศักยภาพที่แข็งแกร่งสำหรับโอกาสในการทำงานใหม่แม้ว่าอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ คนที่คุณชอบมากที่สุดอาจเป็นมิตรได้มากที่สุดเช่นกัน แต่อาจไม่ใช่เพราะเหตุผลที่คุณคิด เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องให้ธรรมชาติออกไปข้างนอกนำทางคุณในวันนี้เพราะจะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณต้องพบเจอใครมากที่สุดและมั่นใจว่าคุณได้รับการแนะนำที่ดี     ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ดูดวงรายวัน ราศีธนู 30 มีนาคม 2563 | The Thaigerดูดวงรายวัน ราศีธนู 30 มีนาคม 2563 | The Thaiger
ไลฟสไตล์2 hours ago

ดูดวงรายวัน ราศีธนู 30 มีนาคม 2563

ดูดวงรายวัน ราศีธนู 30 มีนาคม 2563 ด้านการงาน วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการได้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นบวกสำหรับความพยายามของคุณ หากคุณพยายามทำให้ขั้นตอนใหม่ทำงานหรือติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ในที่ทำงาน ในที่สุดสิ่งต่างๆก็สามารถเริ่มมารวมกันได้เป็นระบบ คุณควรรู้สึกพึงพอใจอย่างแท้จริงในชีวิตที่ต้องทำงานหนัก ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ดูดวงรายวัน ราศีพิจิก 30 มีนาคม 63 | The Thaigerดูดวงรายวัน ราศีพิจิก 30 มีนาคม 63 | The Thaiger
ไลฟสไตล์2 hours ago

ดูดวงรายวัน ราศีพิจิก 30 มีนาคม 63

ดูดวงรายวัน ราศีพิจิก 30 มีนาคม 63 พัฒนาการในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ดีเกี่ยวกับชีวิตรัก การสื่อสารกับคนที่คุณรักอาจอยู่ในรูปแบบของเพลงโรแมนติกหรือบทกวี หากคุณต้องการให้ของขวัญกับเพื่อน ๆ ทุกคนทำได้ แต่ จำกัด ไว้เฉพาะสิ่งที่ไม่เป็นอันตรายเช่นหนังสือ ทุกอย่างดูดีในตอนนี้ แต่การแสดงออกทางอารมณ์และความเอื้อเฟื้อทางวัตถุมากเกินไปอาจทำให้เพื่อนของคุณเคยตัว ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ดูดวงรายวัน ราศีตุลย์ 30 มีนาคม 63 | The Thaigerดูดวงรายวัน ราศีตุลย์ 30 มีนาคม 63 | The Thaiger
ไลฟสไตล์2 hours ago

ดูดวงรายวัน ราศีตุลย์ 30 มีนาคม 63

ดูดวงรายวัน ราศีตุลย์ 30 มีนาคม 63 อายุหรือรูปลักษณ์ในวันนี้ทำให้คุณแตกต่าง แต่มันจะไม่ส่งผลเสียต่อความเคารพที่คุณได้รับ คุณต้องรักษาเป้าหมายและความสงบ เมื่อคุณดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดคุณจะมีโอกาสได้รับการปฏิบัติที่ดีขึ้น แชร์ความรู้ต่อเพื่อนร่วมงานออกไปตรง ๆ คาดหวังการต้อนรับที่ดีและการเชิญชวนให้มีส่วนร่วมมากขึ้น ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

Trending