Thaiger FB Thai
Connect with us

ข่าว

เกษตรภูเก็ต ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด ผักเหมียง มะพร้าว เห็ด เป็นอาหารและเครื่องดื่มรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

Kritsada Mueanhawong

Published

on

เกษตรภูเก็ต ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด ผักเหมียง มะพร้าว เห็ด เป็นอาหารและเครื่องดื่มรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก | The Thaiger

เกษตรจังหวัดภูเก็ต ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด ผักเหมียง มะพร้าว เห็ด เป็นอาหารและเครื่องดื่มรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เตรียมจัดงานใหญ่กลางปีนี้

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (26 ก.พ.) สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 “เกษตรพบสื่อภูเก็ต” โดยมีนายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต นายชาลี สิตบุศย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายสุบรรณ์ รักษ์ทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางปณภัช กระจ่างศรี รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายสมชาย เจียมตัว รักษาการหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ร่วมกันนำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ในรอบปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมบูกิตตาโฮเทล รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ตเกษตรภูเก็ต ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด ผักเหมียง มะพร้าว เห็ด เป็นอาหารและเครื่องดื่มรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก | News by The Thaiger เกษตรภูเก็ต ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด ผักเหมียง มะพร้าว เห็ด เป็นอาหารและเครื่องดื่มรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก | News by The Thaiger

นายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ให้ดำเนินโครงการด้านนโยบาลของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 2.3 ล้านบาท เช่น โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งได้ดำเนินการ 4 ชนิด คือ แปลงใหญ่สับปะรดภูเก็ต มีสมาชิกทั้งหมด 28 ราย พื้นที่แปลงใหญ่รวม 617 ไร่ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้แก่ ผลสดเพื่อบริโภค สินค้าแปรรูปเป็นสับปะรดพร้อมดื่ม แยมสับปะรด และมีการแปรรูปในเครือข่ายของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ประกอบการเอกชน นำไปแปรรูปเป็นอาหารคาวหวาน อาหารว่างและเครื่องดื่ม และใช้ในกิจการสปา มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท แปลงใหญ่ผักเหมียง ดำเนินการในพื้นที่ตำบลฉลอง อ.เมือง มีสมาชิก 32 ราย พื้นที่แปลงใหญ่รวม 98 ไร่ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ ใบผักเหมียง เพื่อประกอบอหารท้องถิ่น สินค้าแปรรูปเป็นอาหารว่างและเครื่องดื่ม คิดเป็นมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 2 ล้านเกษตรภูเก็ต ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด ผักเหมียง มะพร้าว เห็ด เป็นอาหารและเครื่องดื่มรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก | News by The Thaiger เกษตรภูเก็ต ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด ผักเหมียง มะพร้าว เห็ด เป็นอาหารและเครื่องดื่มรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก | News by The Thaiger

แปลงใหม่มะพร้าว ดำเนินการในพื้นที่ อ.ถลาง มีสมาชิก 31 ราย พื้นที่แปลงใหญ่รวม 128 ไร่ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ มะพร้าวผลแก่ มะพร้าวน้ำหอมหวาน และสินค้าแปรรูปเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มีมูลค่าปีละไม่ต่ำกว่า 6 แสนบาท และแปลงใหญ่เห็ด ดำเนินการในพื้นที่ อ.ถลาง มีสมาชิก 30 ราย ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ เห็น ก้อนเห็ด และสินค้าแปรรูปเป็นอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช่น น้ำเห็ดพร้อมดื่ม แหนมเห็ด เห็ดสามรส คิดเป็นมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่าปีละ 23 ล้านบาท

สำหรับเกษตรแปลงใหญ่ทั้ง 4 แปลง สับปะรด ผักเหมียง มะพร้าว และเห็ด นั้น ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ผลผลิตทางการเกษตรทั้ง 4 ชนิดนี้ จากที่รับประทานกันในบ้าน ให้เป็นอาหารและเครื่องดื่มในการรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยมีโครงการจะจัดงานส่งเสริมด้านการตลาดในช่วงเดือน พ.ค.หรือ มิ.ย.ปีนี้ ที่ศูนย์การค้าจังซีลอน หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองอาหารและเครื่องดื่มที่ทำจากสินค้าเกษตรในภูเก็ต เช่น น้ำผักเหมียง คุกกี้ผักเหมียง เค้กผักเหมียง ผักเหมียงลาซัญญ่า น้ำพริกสับปะรด แยมสับปะรด น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำเห็ดพร้อมดื่ม เห็ดสามรส แหนมเห็ด เป็นต้นเกษตรภูเก็ต ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด ผักเหมียง มะพร้าว เห็ด เป็นอาหารและเครื่องดื่มรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก | News by The Thaiger เกษตรภูเก็ต ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด ผักเหมียง มะพร้าว เห็ด เป็นอาหารและเครื่องดื่มรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก | News by The Thaiger

โครงการศูนย์เนียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า โ30 ศูนย์ ทั้ง 3 อำเภอ เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลฉลอง เป็นศูนย์เรียนรู้ผลิตผักเหมียง ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.กมลา การเลี้ยงไก่บ้านเมือง และศูนย์เรียนรู้ฯ ต.ป่าคลอก ด้านการผลิตมะพร้าว

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นการผลิตใหม่ระดับจังหวัด ปี 2562 .เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ในวันที่ 7 พ.ค.2562 ที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ต.ฉลอง อ.เมือง วันที่ 15 พ.ค.ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะเห็นบ้านป่าครองชีพ อ.ถลาง และวันที่ 22 พ.ค.โรงเรียนบ้านบางทอง ต.กมลา

โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ในปี 2562 จะดำเนินการใน 3 อำเภอ มีเกษตรกรเป้าหมาย 60 ราย เพื่อพัฒนาและสร้างเกษตรกรยุคใหม่ หรือ Young Smart Famer ดำเนินการ 40 ราย ปัจจุบันภูเก็ตมี Smart Farmer แล้ว 205 คน และในขณะนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าหลายๆ ผลิตภัณฑ์จาก Young Smart Farmer ไม่ว่าจะเป็น แชมพู ครีมนวดผม และเซรั่มผมดกดำจากสมุนไพร เป็นต้นอ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดภาคใต้.

อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค The Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

ข่าว

พิธีกรโฟนอินธนาธรเปิดใจ – “ถูกใช้เป็นเครื่องมือ…” หลัง#เนชั่นโป๊ะแตก #ถอนโฆษณาเนชั่น ขึ้นอันดับ 1 ทวิตเตอร์

Kritsada Mueanhawong

Published

on

พิธีกรโฟนอินธนาธรเปิดใจ – “ถูกใช้เป็นเครื่องมือ…” หลัง#เนชั่นโป๊ะแตก #ถอนโฆษณาเนชั่น ขึ้นอันดับ 1 ทวิตเตอร์ | The Thaiger

พิธีกรโฟนอินธนาธรเปิดใจ – “ถูกใช้เป็นเครื่องมือมากจนลืมสิ่งที่ถูกที่ควร” หลัง#เนชั่นโป๊ะแตก #ถอนโฆษณาเนชั่น ขึ้นอันดับ 1 ทวิตเตอร์

เนชั่น คลิปเสียง – วันที่ 21 มี.ค. – จากกรณีช่องเนชั่นเผยแพร่คลิปเสียงปริศนา จนต่อมาทราบว่าเป็นการตัดต่อเสียงของอดีตนายกทักษิณในช่วงเวลาต่าง ๆ ซ้ำในวันต่อมา รายการของช่องเนชั่นได้โฟนอินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และโดนนายธนาธรเรียกร้องจริยธรรมสื่อผ่านรายการ โดยเนชั่นได้ตอบโต้หลังจากนั้นและยืนยันถึงมาตรฐานวิชาชีพ และยืนยันว่าไม่รู้ว่าคลิปเสียงนั้นเป็นของปลอมตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

 

อ่านรายละเอียดข่าวก่อนหน้า : พิษกระแสคลิปตัดต่อเสียงทักษิณ-ธนาธร #ถอนโฆษณาเนชั่น ขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์

สรุปไทม์ไลน์เหตุการณ์ #เนชั่นโป๊ะแตก VS ธนาธร ทวงถามจริยธรรมสื่อ

#เนชั่นโป๊ะแตก ติดเทรนด์ หลังแพร่คลิปตัดต่อเสียงทักษิณ-ธนาธรโต้เจ็บกลางรายงาน [คลิป]

 

ล่าสุด นายศตคุณ ตันทวีวิวัฒน์ ผู้ประกาศเนชั่นทีวี ผู้สัมภาษณ์นายธนาธรทางโทรศัพท์ ได้ทวีตข้อความผ่ายทวิตเตอร์ส่วนตัว @NuS_Satakun ว่า

– ไม่ใช่ไม่อยากเอาตัวเองออกมานะ แค่รอจังหวะอยู่ ! #ตึ่งโป๊ะ

– ถ้ามันไม่ถูก ควรขอโทษ รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ แต่นี่นอกจากจะไม่รับผิดแล้ว ยังตีมึนและยังหาข้ออ้างแก้ต่างอีก ถ้าคิดว่าเลือกที่จะไม่มีจรรยาบรรณแล้ว ปล่อยผ่านไหมครับ คงไม่ต่างกัน

#ตึ่งโป๊ะ

– เราควรรักและเคารพคนที่”ให้เกียรติ และเห็นคุณค่าในงานเรา ไม่ใช่คนที่คิดแต่จะหลอกใช้

– ถูกใช้เป็นเครื่องมือมากจนลืมสิ่งที่ถูกที่ควร หวังว่าคงไม่ต้องกราบโต๊ะอีกนะ

– ถ้าเราไม่สามารถเปลื่ยนอะไรได้ จงเอาตัวเองออกมา #เจ็บนิดๆ #ตึ่งโป๊ะ

 

พิธีกรโฟนอินธนาธรเปิดใจ -

#เลือกตั้ง62

#ข่าวการเมือง

#ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ

#ทักษิณชินวัตร

#คลิปเสียงตัดต่อ

#เนชั่น #nationtv

#เนชั่นโป๊ะแตก

#ถอนโฆษณาเนชั่น

Continue Reading

ข่าว

เตือนภัยคู่รัก โรงแรมในเกาหลีใต้ซ่อนกล้องแอบถ่ายแขกในห้องพัก

Kritsada Mueanhawong

Published

on

เตือนภัยคู่รัก โรงแรมในเกาหลีใต้ซ่อนกล้องแอบถ่ายแขกในห้องพัก | The Thaiger

เตือนภัยคู่รัก โรงแรมในเกาหลีใต้ 10 เมืองใหญ่ติดกล้องแอบถ่ายแขกในห้องพัก

โรงแรมเกาหลีติดกล้อง แอบถ่าย – วันที่ 21 มี.ค. ข่าวเกาหลีใต้รายงานสุดฉาว พบโรงแรม 31 แห่ง ใน 10 เมืองใหญ่ทั่วประเทศ แอบติดกล้องในห้องพัก 42 ห้อง โดยซ่อนไว้ในกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตัล เคเบิลปลั๊กไฟติดกำแพง และที่วางไดร์เป่าผม เพื่อบันทึกกิจกรรมในห้องพักไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ลับซึ่งมีสมาชิกประมาณ 4,000 คน ล่าสุดมีผู้ร่วมขบวนการถูกจับแล้ว 2 คน อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนอีก 2 คน

ตำรวจระบุว่า เคยมีกรณีแอบซ่อนกล้องในห้องพักมาก่อน แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จับได้ว่ามีการถ่ายไลฟ์สดบนอินเทอร์เน็ต โดยคดีแอบถ่ายเกาหลีใต้ เป็นปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เมื่อปี 2560 ตำรวจรับแจ้งคดีแอบถ่ายมากกว่า 6,400 คดี สูงกว่าปี 2555 ถึง 4 พันคดี และปีที่ผ่านมา หญิงสาวนับหมื่นคนได้ออกมาเดินประท้วงต่อปัญหาดังกล่าว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : nationtv.tv

 

 

Continue Reading

ข่าว

มอบตัวแล้วคนขับรถบรรทุกน้ำทับหัวสาวเคราะห์ร้ายขับจยย.เหยียบคราบน้ำมันล้มขณะลงเขากะตะ

Kritsada Mueanhawong

Published

on

มอบตัวแล้วคนขับรถบรรทุกน้ำทับหัวสาวเคราะห์ร้ายขับจยย.เหยียบคราบน้ำมันล้มขณะลงเขากะตะ | The Thaiger

จากกรณี เมื่อเวลาประมาณ 18.50 น.วันที่ 20 มี.ค.62 ร.ต.อ.ชาญณรงค์ ประคองเกื้อ รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.กะรน ได้รับแจ้งเหตุรถจยย.เสียหลักล้มถูกรถบรรทุกน้ำทับเสียชีวิต 1 ราย บริเวณบนเขากะตะ ถ.ปฏัก ม.2 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต หลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิภูเก็ตร่วมใจกู้ภัย ร่วมตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุอยู่บนเขากะตะ ห่างจากทางเข้าซอยหินขาวประมาณ 100 เมตร พบร่างผู้เสียชีวิต เป็นหญิง ทราบชื่อภายหลังคือ น.ส.นัถทิชชา อัตตะชีวะ อายุ 26 ปี ชาว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ สภาพนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่กลางถนน ที่ศีรษะถูกทับจนสมองแตกกระจาย เลือดไหลนองพื้น น่าสยดสยอง ใกล้กันพบ รถจยย. ฮอนด้าคลิ๊กสีแดงดำ ทะเบียน 1 กข 7062 ภูเก็ต ซึ่งเป็นของผู้ตายล้มคว่ำพังเสียหาย นอกจากนี้ยังพบ รถจยย.ฮอนด้าคลิ๊กสีน้ำเงิน ทะเบียน 1 กต 3388 ภูเก็ต ล้มคว่ำ

และมีผู้ได้รับ 2 รายทราบชื่อคือ นาย พชร พลายแสง อายุ 25 ปี และน.ส.ธนารัตน์ ทิพย์วิมลการ อายุ 24 ปี เจ้าหน้าที่จึงรีบนำส่งรักษารพ.ฉลอง ทั้งนี้ ในส่วนของผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถ่ายภาพเก็บหลักฐาน ก่อนให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิภูเก็ตร่วมใจกู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรยังโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ก่อนที่เจ้าหน้าที่เทศบาลกะรนจะนำทรายมากลบคราบเลือดและทำความสะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อน

เบื้องต้นจากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุรถจยย.ของผู้เสียชีวิต และจยย.อีก 1 คันซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บได้ขับตามหลังกันมาจากฝั่งบ้านกะตะ มุ่งหน้าไปทางฝั่งห้าแยกฉลองตามปกติ เมื่อมาถึงจุดดังกล่าวซึ่งเป็นทางโค้งลงเขา รถจยย.ของผู้เสียชีวิตได้เสียหลักลื่นคราบน้ำมันล้มลง คนขับ(ผู้เสียชีวิต)ได้ล้มกลิ้งออกมาบนถนน

ก่อนที่จยย.อีกคันจะล้มตามแต่ผู้ขับขี่จยย.คันหลังทั้ง 2 ราย กระเด็นออกไปทางด้านข้าง ก่อนที่รถบรรทุกน้ำที่วิ่งตามมาจะเบรกไม่ทันและพุ่งทับร่างผู้เสียชีวิตอย่างจังจนสมองแตกกระจาย ก่อนจะขับต่อไปอีกประมาณ 100 เมตรและหยุดรถ

จากนั้นคนขับรถบรรทุกน้ำได้ลงจากรถมาสำรวจดูที่ล้อรถ ขณะนั้นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์พยายามเข้าไปถ่ายภาพ ทำให้คนขับรถบรรทุกน้ำรีบกลับขึ้นรถและขับออกไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งประสานไปยังสภ.ฉลอง เพื่อให้ช่วยสกัดจับรถบรรทุกน้ำคันก่อเหตุ เพื่อจับกุมตัวคนขับรถมาดำเนินคดีตามกฏหมาย เบื้องต้นพบเป็นรถบรรทุกน้ำ สีฟ้าขาว ไม่ทราบชื่อบริษัท ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งประสานญาติผู้เสียชีวิตมารับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป

ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้( 21 มี.ค.62 ) ผู้ขับขี่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80 – 9995 ภูเก็ต ทราบชื่อคือ นายอภิชาต ศรีปาน ได้เดินทาง เข้าพบ ร.ต.อ.ชาญณรงค์ ประคองเกื้อ รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.กะรน เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา หลังจากช่วงเกิดเหตุได้ขับรถหลบหนีไป

โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดสารเสพติดในร่างกายของ นายอภิชาต ปรากฏผลเป็นลบ ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย และจากการสอบสวนเบื้องต้น นายอภิชาตรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา ขับรถโดยประมาท ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และส่งตัวดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป ขณะที่ศพของ น.ส.นัถทิชชา อัตตะชีวะ ผู้เสียชีวิตนั้น ล่าสุด นางปิยะนันท์ อัตตะชีวะ มารดาผู้เสียชีวิตได้เดินทางพบพนักงานสอบสวนและติดต่อขอรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาแล้ว

รายละเอียด

มอบตัวแล้วคนขับรถบรรทุกน้ำทับหัวสาวเคราะห์ร้ายขับจยย.เหยียบคราบน้ำมันล้มขณะลงเขากะตะ | News by The Thaiger มอบตัวแล้วคนขับรถบรรทุกน้ำทับหัวสาวเคราะห์ร้ายขับจยย.เหยียบคราบน้ำมันล้มขณะลงเขากะตะ | News by The Thaiger

Continue Reading

ล่าสุด

พิธีกรโฟนอินธนาธรเปิดใจ – “ถูกใช้เป็นเครื่องมือ…” หลัง#เนชั่นโป๊ะแตก #ถอนโฆษณาเนชั่น ขึ้นอันดับ 1 ทวิตเตอร์ | The Thaiger พิธีกรโฟนอินธนาธรเปิดใจ – “ถูกใช้เป็นเครื่องมือ…” หลัง#เนชั่นโป๊ะแตก #ถอนโฆษณาเนชั่น ขึ้นอันดับ 1 ทวิตเตอร์ | The Thaiger
ข่าว31 mins ago

พิธีกรโฟนอินธนาธรเปิดใจ – “ถูกใช้เป็นเครื่องมือ…” หลัง#เนชั่นโป๊ะแตก #ถอนโฆษณาเนชั่น ขึ้นอันดับ 1 ทวิตเตอร์

พิธีกรโฟนอินธนาธรเปิดใจ – “ถูกใช้เป็นเครื่องมือมากจนลืมสิ่งที่ถูกที่ควร” หลัง#เนชั่นโป๊ะแตก #ถอนโฆษณาเนชั่น ขึ้นอันดับ 1 ทวิตเตอร์ เนชั่น คลิปเสียง – วันที่ 21 มี.ค. – จากกรณีช่องเนชั่นเผยแพร่คลิปเสียงปริศนา จนต่อมาทราบว่าเป็นการตัดต่อเสียงของอดีตนายกทักษิณในช่วงเวลาต่าง ๆ ซ้ำในวันต่อมา รายการของช่องเนชั่นได้โฟนอินนายธนาธร...

เตือนภัยคู่รัก โรงแรมในเกาหลีใต้ซ่อนกล้องแอบถ่ายแขกในห้องพัก | The Thaiger เตือนภัยคู่รัก โรงแรมในเกาหลีใต้ซ่อนกล้องแอบถ่ายแขกในห้องพัก | The Thaiger
ข่าว1 hour ago

เตือนภัยคู่รัก โรงแรมในเกาหลีใต้ซ่อนกล้องแอบถ่ายแขกในห้องพัก

เตือนภัยคู่รัก โรงแรมในเกาหลีใต้ 10 เมืองใหญ่ติดกล้องแอบถ่ายแขกในห้องพัก โรงแรมเกาหลีติดกล้อง แอบถ่าย – วันที่ 21 มี.ค. ข่าวเกาหลีใต้รายงานสุดฉาว พบโรงแรม 31 แห่ง ใน 10 เมืองใหญ่ทั่วประเทศ แอบติดกล้องในห้องพัก 42 ห้อง...

มอบตัวแล้วคนขับรถบรรทุกน้ำทับหัวสาวเคราะห์ร้ายขับจยย.เหยียบคราบน้ำมันล้มขณะลงเขากะตะ | The Thaiger มอบตัวแล้วคนขับรถบรรทุกน้ำทับหัวสาวเคราะห์ร้ายขับจยย.เหยียบคราบน้ำมันล้มขณะลงเขากะตะ | The Thaiger
ข่าว1 hour ago

มอบตัวแล้วคนขับรถบรรทุกน้ำทับหัวสาวเคราะห์ร้ายขับจยย.เหยียบคราบน้ำมันล้มขณะลงเขากะตะ

จากกรณี เมื่อเวลาประมาณ 18.50 น.วันที่ 20 มี.ค.62 ร.ต.อ.ชาญณรงค์ ประคองเกื้อ รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.กะรน ได้รับแจ้งเหตุรถจยย.เสียหลักล้มถูกรถบรรทุกน้ำทับเสียชีวิต 1 ราย บริเวณบนเขากะตะ ถ.ปฏัก ม.2 ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต หลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิภูเก็ตร่วมใจกู้ภัย ร่วมตรวจสอบ...

จิตอาสา ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์สองฝั่งคลองจาก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้จังหวัดกระบี่ ให้แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงาม | The Thaiger จิตอาสา ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์สองฝั่งคลองจาก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้จังหวัดกระบี่ ให้แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงาม | The Thaiger
ข่าว1 hour ago

จิตอาสา ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์สองฝั่งคลองจาก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้จังหวัดกระบี่ ให้แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงาม

จิตอาสา ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์สองฝั่งคลองจาก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้จังหวัดกระบี่ ให้แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงาม และกระตุ้นสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน วันมร่ 20 มี.ค.62 ที่บริเวณคลองจาก ม.2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รอง ผอ.รมน.จ.กระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต.อ่าวนาง...

พบบ่อน้ำพุร้อนเค็ม แห่งใหม่ในพื้นที่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เตรียมส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยมในชุมชน | The Thaiger พบบ่อน้ำพุร้อนเค็ม แห่งใหม่ในพื้นที่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เตรียมส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยมในชุมชน | The Thaiger
ข่าว2 hours ago

พบบ่อน้ำพุร้อนเค็ม แห่งใหม่ในพื้นที่ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เตรียมส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยมในชุมชน

พบบ่อน้ำพุร้อนเค็ม แห่งใหม่ในพื้นที่ม.7 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เผยในอดีตเป็นบ่อที่จระเข้มาวางไข่ เตรียมส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยมในชุมชน เน้นจุดขายเป็นบ่อน้ำพุร้อน ตามธรรมชาติ รายล้อมพันธุ์ไม้ธรรมชาติ ป่าพรุหายาก วันที่20 มี.ค.62 นายม่าแอน ลำพล ผู้ใหญ่บ้านม.7 บ้านนา ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่...

แตกตื่น! เจ้าของค่ายมวยควงมีดบุกศูนย์ดำรงธรรม นัดผู้สมัคร ส.ส.เคลียหนี้ สุดท้ายโดนเบี้ยวอีก | The Thaiger แตกตื่น! เจ้าของค่ายมวยควงมีดบุกศูนย์ดำรงธรรม นัดผู้สมัคร ส.ส.เคลียหนี้ สุดท้ายโดนเบี้ยวอีก | The Thaiger
ข่าว2 hours ago

แตกตื่น! เจ้าของค่ายมวยควงมีดบุกศูนย์ดำรงธรรม นัดผู้สมัคร ส.ส.เคลียหนี้ สุดท้ายโดนเบี้ยวอีก

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นที่ศูนย์ ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ เมื่อนายอรุณ ธรรมดี อายุ 62 ปี ชาวจังหวัดสงขลา เจ้าของค่ายมวยในตำบลทับปริก อ.เมืองกระบี่ ได้เดินทางมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดพร้อมชักมีดปลายแหลมยาวประมาณ...

ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง ‘เอ๋ ชนม์สวัสดิ์’ คดีจัดเก็บขยะเมืองปากน้ำ | The Thaiger ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง ‘เอ๋ ชนม์สวัสดิ์’ คดีจัดเก็บขยะเมืองปากน้ำ | The Thaiger
ข่าว2 hours ago

ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง ‘เอ๋ ชนม์สวัสดิ์’ คดีจัดเก็บขยะเมืองปากน้ำ

ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง ‘เอ๋ ชนม์สวัสดิ์’ คดีจัดเก็บขยะเมืองปากน้ำ ศาลอุทธรณ์ ยกฟ้อง เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ – วันที่ 21 มี.ค. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซ.สีคาม ถ.นครไชยศรี อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีที่นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม หรือ เอ๋...

หนุ่มวินใจดี ส่งสาวเมาเละกลับถึงบ้านปลอยภัย พร้อมเตือนสาวสายดื่ม “คุณอาจจะไม่โชคดีแบบนี้เสมอไป” | The Thaiger หนุ่มวินใจดี ส่งสาวเมาเละกลับถึงบ้านปลอยภัย พร้อมเตือนสาวสายดื่ม “คุณอาจจะไม่โชคดีแบบนี้เสมอไป” | The Thaiger
ข่าว2 hours ago

หนุ่มวินใจดี ส่งสาวเมาเละกลับถึงบ้านปลอยภัย พร้อมเตือนสาวสายดื่ม “คุณอาจจะไม่โชคดีแบบนี้เสมอไป”

หนุ่มวินมอเตอร์ไซค์โพสต์ในเฟสบุ๊คชื่อ กลัวเมีย กลัวหมาดีกว่า โพสต์ภาพพร้อมข้อความลงบนเฟสบุ๊คของตนเอง พร้อมข้อความว่า #นี่ไงเหตุผลที่ไม่อยากให้แฟนไปเที่ยวหรือจะไปก็อยากไปด้วย​ เรื่องมีอยู่ว่า… ผมก่ะขับวินรับจ้างแถวประตูน้ำนั้นล่ะ ช่วงเช้านี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเมามากเดินมาขึ้นวิน​ คิวผมพอดีเธอบอกไปซอยประชาราษฎร์​บำเพ็ญ​ ผมก็โอเคตกลงราคากันเรียบร้อยพอเธอขึ้นรถออกมาได้ซักพักเธอก็ร้องไห้ฟูมฟายแล้วบอกผมว่าเธอไม่มีตังค์ค่ารถเธอบอกบัตรเธอหาย​ (ผมนึกในใจเอากูอีกแล้วโดนอีกแล้วกู)​ แล้วเธอก็ร้องไห้บอกให้ผมโทรไปหาเพื่อนเธอเพื่อที่จะยืมตังค์จ่ายค่ารถ​ ผมก็คุยกับเพื่อนเธอแล้วก็พาเธอไปหาเพื่อนที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านพระราม9 เพื่อนเธอก็จ่ายค่ารถให้​120 แล้วให้ติดตัวเธอ100 แล้วเธอก็ให้ผมขับไปส่งที่ประชาราษฎร์​บำเพ็ญต่อ​ เธอบอกค่ารถคิดเพิ่มเท่าไหร่​ ผมเลยบอกผมเอาแค่นี้แหล่ะแต่ผมจะไปส่งพี่เอง​ เธอยิ้มแล้วบอกว่าเราใจดีมาก​...

รวบอดีตหนุ่มโรงกลึงหัวใส ทำปืนไทยประดิษฐ์ขายผ่านออนไลน์ ส่งง่าย รายได้ดี | The Thaiger รวบอดีตหนุ่มโรงกลึงหัวใส ทำปืนไทยประดิษฐ์ขายผ่านออนไลน์ ส่งง่าย รายได้ดี | The Thaiger
ข่าว3 hours ago

รวบอดีตหนุ่มโรงกลึงหัวใส ทำปืนไทยประดิษฐ์ขายผ่านออนไลน์ ส่งง่าย รายได้ดี

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกับกับการสายตรวจได้จับกุมนายสุริยา มงคล อายุ 30 ปี พ่อค้าอาวุธปืนเถื่อนไทยประดิษฐ์ ได้บริเวณบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งย่านอ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยของกลาง อาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ ขนาดเบอร์ 12 จำนวน 5 กระบอกโทรศัพท์มือถือ จำนวน 2...

สลด หญิงตรังวัย 58 นั่งรถไฟมางานรับปริญญาหลาน กทม. ล้มกลิ้งตกราง ร่างถูกทับขาด 2 ท่อน | The Thaiger สลด หญิงตรังวัย 58 นั่งรถไฟมางานรับปริญญาหลาน กทม. ล้มกลิ้งตกราง ร่างถูกทับขาด 2 ท่อน | The Thaiger
ข่าว3 hours ago

สลด หญิงตรังวัย 58 นั่งรถไฟมางานรับปริญญาหลาน กทม. ล้มกลิ้งตกราง ร่างถูกทับขาด 2 ท่อน

สลด หญิงวัย 58 ไปไม่ถึง งานรับปริญญาหลาน ตกรถไฟดับ ตัวขาด 2ท่อน สยอง! เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 20 มี.ค. เกิดเหตุหญิงตกรถไฟ ถูกทับเสียชีวิต ณ สถานีชุมทางรถไฟตลิ่งชัน แขวงฉิมพลี...

พิษกระแสคลิปตัดต่อเสียงทักษิณ-ธนาธร  #ถอนโฆษณาเนชั่น ขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ | The Thaiger พิษกระแสคลิปตัดต่อเสียงทักษิณ-ธนาธร  #ถอนโฆษณาเนชั่น ขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ | The Thaiger
ข่าว4 hours ago

พิษกระแสคลิปตัดต่อเสียงทักษิณ-ธนาธร #ถอนโฆษณาเนชั่น ขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์

พิษกระแสคลิปตัดต่อเสียงทักษิณ-ธนาธร #ถอนโฆษณาเนชั่น ขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ หลังจากวานนี้ชาวเน็ตช่วยกันทวีตจน #เนชั่นโป๊ะแตก ขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตเอร์ จากกรณีรายการทีวีทางช่องเนชั่นได้เผยแพร่คลิปเสียงปริศนา ซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นการตัดต่อคลิปเสียงอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตรจากบริบทต่าง ๆ และต่อมาทางรายการทางช่อง NationTV ได้โฟนอินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่...

เหยีบผิดชีวิตเปลี่ยน หมอเถื่อนทำสาวกระดูกหัก ค่ารักษาหลักแสน สาธารณสุขจ่อดำเนินคดี | The Thaiger เหยีบผิดชีวิตเปลี่ยน หมอเถื่อนทำสาวกระดูกหัก ค่ารักษาหลักแสน สาธารณสุขจ่อดำเนินคดี | The Thaiger
ข่าว4 hours ago

เหยีบผิดชีวิตเปลี่ยน หมอเถื่อนทำสาวกระดูกหัก ค่ารักษาหลักแสน สาธารณสุขจ่อดำเนินคดี

เพจคลิปดังเฟซบุ๊ก โพสต์คลิปพร้อมข้อความ “เหยียบผิดชีวิตเปลี่ยน หลังจากนวดเสร็จกลับบ้าน เดินต่อไม่ได้ หลังจากไปนวดกลับมาเดินไม่ได้ไปหาหมอเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลปรากฎ #กระดูดหัก หากจะผ่าตัดต้องใช้เงินเป็นแสน ต้องการให้หมอปลื้ม7บาท รับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตบ้างโทรไปไม่รับสายไลน์ก็ไม่อ่าน ตอนนี้คุณยอมพักอยู่ห้องเช่าหลังธนาคารออมสินตลาดหัวกุญแจ คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี” หลังงจากที่คลิปถูกโพสต์ออกไป ได้มีเจ้าห้นาที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและหากตรวจสอบแล้วเข้าข่ายเป็นเรื่องของการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ก็จะมีโทษในเรื่องการเปิดสถานบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5...

Trending