Connect with us

ข่าว

เกษตรภูเก็ต ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด ผักเหมียง มะพร้าว เห็ด เป็นอาหารและเครื่องดื่มรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

Kritsada Mueanhawong

Published

 on

เกษตรภูเก็ต ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด ผักเหมียง มะพร้าว เห็ด เป็นอาหารและเครื่องดื่มรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก | The Thaiger

เกษตรจังหวัดภูเก็ต ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด ผักเหมียง มะพร้าว เห็ด เป็นอาหารและเครื่องดื่มรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เตรียมจัดงานใหญ่กลางปีนี้

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (26 ก.พ.) สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2562 “เกษตรพบสื่อภูเก็ต” โดยมีนายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต นายชาลี สิตบุศย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายสุบรรณ์ รักษ์ทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางปณภัช กระจ่างศรี รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายสมชาย เจียมตัว รักษาการหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ร่วมกันนำเสนอข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ในรอบปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมบูกิตตาโฮเทล รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ตเกษตรภูเก็ต ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด ผักเหมียง มะพร้าว เห็ด เป็นอาหารและเครื่องดื่มรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก | News by The Thaiger เกษตรภูเก็ต ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด ผักเหมียง มะพร้าว เห็ด เป็นอาหารและเครื่องดื่มรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก | News by The Thaiger

นายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ให้ดำเนินโครงการด้านนโยบาลของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 2.3 ล้านบาท เช่น โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งได้ดำเนินการ 4 ชนิด คือ แปลงใหญ่สับปะรดภูเก็ต มีสมาชิกทั้งหมด 28 ราย พื้นที่แปลงใหญ่รวม 617 ไร่ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้แก่ ผลสดเพื่อบริโภค สินค้าแปรรูปเป็นสับปะรดพร้อมดื่ม แยมสับปะรด และมีการแปรรูปในเครือข่ายของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ประกอบการเอกชน นำไปแปรรูปเป็นอาหารคาวหวาน อาหารว่างและเครื่องดื่ม และใช้ในกิจการสปา มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท แปลงใหญ่ผักเหมียง ดำเนินการในพื้นที่ตำบลฉลอง อ.เมือง มีสมาชิก 32 ราย พื้นที่แปลงใหญ่รวม 98 ไร่ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ ใบผักเหมียง เพื่อประกอบอหารท้องถิ่น สินค้าแปรรูปเป็นอาหารว่างและเครื่องดื่ม คิดเป็นมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 2 ล้านเกษตรภูเก็ต ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด ผักเหมียง มะพร้าว เห็ด เป็นอาหารและเครื่องดื่มรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก | News by The Thaiger เกษตรภูเก็ต ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด ผักเหมียง มะพร้าว เห็ด เป็นอาหารและเครื่องดื่มรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก | News by The Thaiger

แปลงใหม่มะพร้าว ดำเนินการในพื้นที่ อ.ถลาง มีสมาชิก 31 ราย พื้นที่แปลงใหญ่รวม 128 ไร่ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ มะพร้าวผลแก่ มะพร้าวน้ำหอมหวาน และสินค้าแปรรูปเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มีมูลค่าปีละไม่ต่ำกว่า 6 แสนบาท และแปลงใหญ่เห็ด ดำเนินการในพื้นที่ อ.ถลาง มีสมาชิก 30 ราย ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ เห็น ก้อนเห็ด และสินค้าแปรรูปเป็นอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช่น น้ำเห็ดพร้อมดื่ม แหนมเห็ด เห็ดสามรส คิดเป็นมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่าปีละ 23 ล้านบาท

สำหรับเกษตรแปลงใหญ่ทั้ง 4 แปลง สับปะรด ผักเหมียง มะพร้าว และเห็ด นั้น ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ผลผลิตทางการเกษตรทั้ง 4 ชนิดนี้ จากที่รับประทานกันในบ้าน ให้เป็นอาหารและเครื่องดื่มในการรองรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยมีโครงการจะจัดงานส่งเสริมด้านการตลาดในช่วงเดือน พ.ค.หรือ มิ.ย.ปีนี้ ที่ศูนย์การค้าจังซีลอน หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองอาหารและเครื่องดื่มที่ทำจากสินค้าเกษตรในภูเก็ต เช่น น้ำผักเหมียง คุกกี้ผักเหมียง เค้กผักเหมียง ผักเหมียงลาซัญญ่า น้ำพริกสับปะรด แยมสับปะรด น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำเห็ดพร้อมดื่ม เห็ดสามรส แหนมเห็ด เป็นต้นเกษตรภูเก็ต ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด ผักเหมียง มะพร้าว เห็ด เป็นอาหารและเครื่องดื่มรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก | News by The Thaiger เกษตรภูเก็ต ผลักดันเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด ผักเหมียง มะพร้าว เห็ด เป็นอาหารและเครื่องดื่มรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก | News by The Thaiger

โครงการศูนย์เนียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า โ30 ศูนย์ ทั้ง 3 อำเภอ เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลฉลอง เป็นศูนย์เรียนรู้ผลิตผักเหมียง ศูนย์เรียนรู้ฯ ต.กมลา การเลี้ยงไก่บ้านเมือง และศูนย์เรียนรู้ฯ ต.ป่าคลอก ด้านการผลิตมะพร้าว

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นการผลิตใหม่ระดับจังหวัด ปี 2562 .เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ในวันที่ 7 พ.ค.2562 ที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ต.ฉลอง อ.เมือง วันที่ 15 พ.ค.ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะเห็นบ้านป่าครองชีพ อ.ถลาง และวันที่ 22 พ.ค.โรงเรียนบ้านบางทอง ต.กมลา

โครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ในปี 2562 จะดำเนินการใน 3 อำเภอ มีเกษตรกรเป้าหมาย 60 ราย เพื่อพัฒนาและสร้างเกษตรกรยุคใหม่ หรือ Young Smart Famer ดำเนินการ 40 ราย ปัจจุบันภูเก็ตมี Smart Farmer แล้ว 205 คน และในขณะนี้ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าหลายๆ ผลิตภัณฑ์จาก Young Smart Farmer ไม่ว่าจะเป็น แชมพู ครีมนวดผม และเซรั่มผมดกดำจากสมุนไพร เป็นต้น

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าวไทย

ขอหมายจับแก๊งปาร์ตี้บางบัวทองเพิ่ม 4 ข้อหา

Ploy Wanutch

Published

on

ขอหมายจับแก๊งปาร์ตี้บางบัวทองเพิ่ม 4 ข้อหา | The Thaiger
อีจันบันเทิง

ขอหมายจับแก๊งปาร์ตี้บางบัวทองเพิ่ม 4 ข้อหา : ข่าวไทย

ขอหมายจับบ้านบางบัวทอง– หลังจากที่ชุดสืบสวนสอบสวนร่วมประชุมคดี ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล ในช่วงค่ำของวันที่ 16 ตุลาคม เพื่อสืบสวนเพิ่มเติม ผลชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิต และการพิจารณาพยานหลักฐานความเห็นในการออกหมายจับเพิ่มเติม ล่าสุดเช้าวันนี้ (17 ตุลาคม) คณะพนักงานสอบสวน เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลอาญาธนบุรี เพื่อขอความเห็นชอบ ในการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีเพิ่มจำนวน 5 คน ได้แก่ นายชัยพล พรรณา(คิว) อายุ 29 ปี, นายนที สถิตพงษ์สถาพร(ตี๋) อายุ 33 ปี, นายโกเมศ ฤทธิ์นิธิฤกษ์(ปิงปอง) อายุ 35 ปี, นายกฤษฎา โลหิตดี(โนบิ) อายุ 27 ปี และ น.ส.พิกุลทอง บุญตา(เฟิร์ส) อายุ 24 ปี

หมายจับ 4 ข้อหา คือ กักขังหน่วงเหนี่ยว เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย, พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร, กระทำอนาจารผู้อื่น และเป็นผู้สนับสนุนให้กระทำความผิด แหล่งข่าวระดับสูงในกองบัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยว่า การยื่นคำร้องขอความเห็นชอบ ออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 5 คน ศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้พิจารณา คาดว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ คงทราบผลว่าศาลพิจารณาเห็นชอบหรือไม่ ซึ่งข้อกล่าวหานี้เหมือนกันกับน้ำอุ่น รัชเดช แต่เพิ่มเติมข้อกล่าวหาตามมาตรา 86 ประมวลกฏหมายอาญาคือ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือ

ที่มาและภาพ: อีจันบันเทิง

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวไทย

ฝึกซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่ 1

Ploy Wanutch

Published

on

ฝึกซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่ 1 | The Thaiger

ฝึกซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่ 1 : ข่าวไทย

ในวันที่ 17 ตุลาคม หลังจากจบการฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธี ก็จะเป็นการฝึกซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธี ครั้งที่ 1 กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 การซ้อมย่อยครั้งนี้มีกำลังพลประจำเรือ จำนวน 2,200 นาย ใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 52 ลำ มีเรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำ ได้แก่เรือสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

ฝึกซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่ 1 | News by The Thaiger

ได้เริ่มตั้งขบวนเรือ โดยหัวขบวนของเรือพระราชพิธี อยู่บริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย และท้ายขบวนอยู่บริเวณโรงแรมริเวอร์ไซด์ก่อนถึงสะพานกรุงธน จากนั้นขบวนเรือได้เคลื่อนออกจากจุดตั้งขบวนมุ่งหน้าไปทาง พระบรมมหาราชวัง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร สิ้นสุดการฝึกซ้อมบริเวณปากคลองบางกอกน้อย ก่อนถึงโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เวลาในการเคลื่อนขบวนจากจุดเริ่มต้นถึงที่หมายประมาณ 40 นาที
ฝึกซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่ 1 | News by The Thaiger
กำหนดแผนการซ้อมขบวนเรือมีจำนวน 12 ครั้ง แยกเป็น การซ้อมย่อย 10 ครั้ง และการซ้อมใหญ่ 2 ครั้ง การซ้อมใหญ่ เหลืออีกหนึ่งครั้ง ในวันที่ 21 ตุลาคม ส่วนงานพระราชพิธีจริงเดิมจะมีในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ แต่ขณะนี้ได้เปลี่ยนเป็นวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคมแทน เนื่องจากปัญหา ความเหมาะสมของสภาพดิน น้ำ อากาศ ซึ่งอาจกระทบต่อความพร้อมและความสวยงามของขบวนเรือ และเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเสด็จพระราชดำเนิน และประชาชน
ฝึกซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่ 1 | News by The Thaiger
ฝึกซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่ 1 | News by The Thaiger
ฝึกซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่ 1 | News by The Thaiger
ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

มึนตึ๊บ! สาวส่งรถเข้าศูนย์นานเกินเดือน เจออีกทีกลายเป็นรถเซอร์วิส

Nattha Thepbamrung

Published

on

มึนตึ๊บ! สาวส่งรถเข้าศูนย์นานเกินเดือน เจออีกทีกลายเป็นรถเซอร์วิส | The Thaiger

วันนี้ (17 ต.ค.) เพจ โซเชียล ฮันเตอร์ ได้แชร์เรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ รดา ธนันรดา ที่โพสต์เรื่องราวร้องเรียนทางออนไลน์ หลังตนได้ส่งรถเข้าซ่อมที่ศูนย์ เป็นเวลาเดือนครึ่ง แต่กลับมาพบรถตัวเองจอดอยู่ริมถนน โดยช่างจากศูนย์อ้างว่านำรถของตนมาตั้งศูนย์ถ่วงล้อเครื่องมือจากรถตนเอง ไปซ่อมรถกระบะที่จอดเสียอยู่คันหน้า

 

มึนตึ๊บ! สาวส่งรถเข้าศูนย์นานเกินเดือน เจออีกทีกลายเป็นรถเซอร์วิส | News by The Thaiger

ภาพจาก เฟซบุ๊ก รดา ธนันรดา

 

โดยเจ้าของโพสต์ ได้เขียนระบุว่า ‘งง ทำแบบนี้ได้ด้วยหรอค่ะ..แฟนขับมอเตอร์ไซต์ไปทำงาน….ดันเจอ..รถตัวเองที่ส่งซ่อมศูนย์ ..นานเป็นครึ่งเดือน..บังเอิญแท้..จุดจุดจุด…เค้าบอกว่าเอารถมาตั้งศูนย์ล้อ…แต่สิ่งที่เห็น…ช่างเอาเครื่องมือไปซ่อมกระบะคันหน้า…เออ..ต้องเชื่อ..ว่าไม่ได้เอารถไปใช้….ก็ยังดี..ไม่ได้เห็นจอดกินข้าวข้างทาง…ไม่ได้เห็นอยู่ทะเล #งง #ทำแบบนี้ได้เหรอ’

 

ส่วนทางเพจ โซเชียล ฮันเตอร์ ระบุว่า ‘กลายเป็นรถ Service ของศูนย์ไปซะงั้น คือเอาไปใช้ได้ไง.. #ลองคิดตามนะ สมมุติมีการเอาไปใช้ทำผิดขึ้นมาละ เอาไปขนยาขึ้นมาแล้วเจอตรวจทิ้งรถหนี ใครเดือดร้อน ใครเสียเวลาล่ะ..เจ้าของสิ’

 

 

ที่มา ข่าวสด

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

ขอหมายจับแก๊งปาร์ตี้บางบัวทองเพิ่ม 4 ข้อหา | The Thaiger ขอหมายจับแก๊งปาร์ตี้บางบัวทองเพิ่ม 4 ข้อหา | The Thaiger
ข่าวไทย22 mins ago

ขอหมายจับแก๊งปาร์ตี้บางบัวทองเพิ่ม 4 ข้อหา

ขอหมายจับแก๊งปาร์ตี้บางบัวทองเพิ่ม 4 ข้อหา : ข่าวไทย ขอหมายจับบ้านบางบัวทอง– หลังจากที่ชุดสืบสวนสอบสวนร่วมประชุมคดี ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล ในช่วงค่ำของวันที่ 16 ตุลาคม เพื่อสืบสวนเพิ่มเติม ผลชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิต และการพิจารณาพยานหลักฐานความเห็นในการออกหมายจับเพิ่มเติม ล่าสุดเช้าวันนี้ (17 ตุลาคม) คณะพนักงานสอบสวน เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลอาญาธนบุรี เพื่อขอความเห็นชอบ...

ฝึกซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่ 1 | The Thaiger ฝึกซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่ 1 | The Thaiger
ข่าวไทย43 mins ago

ฝึกซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่ 1

ฝึกซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่ 1 : ข่าวไทย ในวันที่ 17 ตุลาคม หลังจากจบการฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธี ก็จะเป็นการฝึกซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธี ครั้งที่ 1 กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 การซ้อมย่อยครั้งนี้มีกำลังพลประจำเรือ จำนวน 2,200...

มึนตึ๊บ! สาวส่งรถเข้าศูนย์นานเกินเดือน เจออีกทีกลายเป็นรถเซอร์วิส | The Thaiger มึนตึ๊บ! สาวส่งรถเข้าศูนย์นานเกินเดือน เจออีกทีกลายเป็นรถเซอร์วิส | The Thaiger
ข่าว1 hour ago

มึนตึ๊บ! สาวส่งรถเข้าศูนย์นานเกินเดือน เจออีกทีกลายเป็นรถเซอร์วิส

วันนี้ (17 ต.ค.) เพจ โซเชียล ฮันเตอร์ ได้แชร์เรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ รดา ธนันรดา ที่โพสต์เรื่องราวร้องเรียนทางออนไลน์ หลังตนได้ส่งรถเข้าซ่อมที่ศูนย์ เป็นเวลาเดือนครึ่ง แต่กลับมาพบรถตัวเองจอดอยู่ริมถนน โดยช่างจากศูนย์อ้างว่านำรถของตนมาตั้งศูนย์ถ่วงล้อเครื่องมือจากรถตนเอง ไปซ่อมรถกระบะที่จอดเสียอยู่คันหน้า     โดยเจ้าของโพสต์ ได้เขียนระบุว่า ‘งง...

เลื่อนขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค เป็น 12 ธันวาคม | The Thaiger เลื่อนขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค เป็น 12 ธันวาคม | The Thaiger
ข่าว2 hours ago

เลื่อนขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค เป็น 12 ธันวาคม

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ เลื่อนขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็น 12 ธันวาคม เลื่อนขบวนเรือพระราชพิธี – วันที่ 17 ตุลาคม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่...

รวบพ่อเลี้ยงขืนใจลูกเลี้ยงวัย 12 แถมถ่ายรูปแบล็กเมล์ลงกลุ่มลับ | The Thaiger รวบพ่อเลี้ยงขืนใจลูกเลี้ยงวัย 12 แถมถ่ายรูปแบล็กเมล์ลงกลุ่มลับ | The Thaiger
ข่าว2 hours ago

รวบพ่อเลี้ยงขืนใจลูกเลี้ยงวัย 12 แถมถ่ายรูปแบล็กเมล์ลงกลุ่มลับ

วันนี้ (17 ต.ค.) ตำรวจได้จับกุม นายสืบพงศ์ หรือนายนอฟ (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี ชาว จ.ปทุมธานี ในข้อหาข่มขืนกระทำชาเราเด็กอายุยังไม่ เกินสิบสามปี โดยจับกุมได้ที่คอนโดแห่งหนึ่ง ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   ตำรวจเผยว่า...

พรุ่งนี้ 18 ตุลา ค่าน้ำค่าไฟฟรี เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ | The Thaiger พรุ่งนี้ 18 ตุลา ค่าน้ำค่าไฟฟรี เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ | The Thaiger
ข่าว2 hours ago

พรุ่งนี้ 18 ตุลา ค่าน้ำค่าไฟฟรี เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

พรุ่งนี้ 18 ตุลา ค่าน้ำค่าไฟฟรี เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม เฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์ 4.0ได้สรุป 6 สิทธิที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับ ดังนี้ 1.ซื้อสินค้า 200-300 บ. : เริ่มแจกวันที่ 1 ตุลาคม ได้รับทุกคน...

ตำรวจเร่งไล่ล่าโจรต่างชาติ บุกจี้ร้านแลกเงิน ธ.ออมสิน | The Thaiger ตำรวจเร่งไล่ล่าโจรต่างชาติ บุกจี้ร้านแลกเงิน ธ.ออมสิน | The Thaiger
ข่าว2 hours ago

ตำรวจเร่งไล่ล่าโจรต่างชาติ บุกจี้ร้านแลกเงิน ธ.ออมสิน

วานนี้ (16 ต.ค.) ตำรวจสน.ทองหล่อ ได้รับแจ้งเหตุชิงทรัพย์ร้านแลกเปลี่ยนเงินตรา ภายในธนาคารออมสิน สาขาพร้อมพงษ์ ข้างห้างเอ็มควอเทียร์ ฝั่งตรงข้ามซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.     ในที่เกิดเหตุเป็นร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน อยู่ติดกับสะพานลอยคนข้าม พบพนักงานหญิง 1 คน...

Google Pixel 4 มาพร้อมฟีเจอร์ช่วยชีวิต ตรวจจับอุบัติเหตุรถชน | The Thaiger Google Pixel 4 มาพร้อมฟีเจอร์ช่วยชีวิต ตรวจจับอุบัติเหตุรถชน | The Thaiger
สมาร์ทโฟน2 hours ago

Google Pixel 4 มาพร้อมฟีเจอร์ช่วยชีวิต ตรวจจับอุบัติเหตุรถชน

เปิดตัวไปพร้อมกับฟีเจอร์แจ๋งๆมากมาย สำหรับ Google Pixel 4 โดยเฉพาะกล้องที่เห็นฟีเจอร์คร่าวๆแล้วถึงกับต้องร้องว้าว ต้องรอพิสูจน์ของจริงอีกที แต่มีอีกหนึ่งฟีเจอร์เจ๋งๆที่มาเงียบๆใน Pixel 4 คือ car crash detection ฟีเจอร์ตรวจจับอุบัติเหตุรถชน. อันที่จริงปีเจอร์นี้เคยหลุดออกมาใน Google Play Store แล้ว...

พบศพรปภ.โรงแรมเสียชีวิตปริศนา มีร่องรอยถูกทำร้ายในห้องพัก | The Thaiger พบศพรปภ.โรงแรมเสียชีวิตปริศนา มีร่องรอยถูกทำร้ายในห้องพัก | The Thaiger
ข่าว2 hours ago

พบศพรปภ.โรงแรมเสียชีวิตปริศนา มีร่องรอยถูกทำร้ายในห้องพัก

วานนี้ (16 ต.ค.) มีการพบศพ นายยิ่งยศ บุษบง อายุ 52 ปี ซึ่งเป็นชาวจ.มหาสารคาม โดยที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่าชั้นเดียวลักษณะเป็นห้องแถวจำนวนหลายห้องติดกัน ซึ่ง นายยิ่งยศ ทำงานเป็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ในยาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต   ในวันเกิดเหตุ ช่วงเวลาประมาณ 19.00...

คาเฟ่ อเมซอน ปิดสาขา หลังพบสิ่งแปลกปลอมในน้ำโกโก้ | The Thaiger คาเฟ่ อเมซอน ปิดสาขา หลังพบสิ่งแปลกปลอมในน้ำโกโก้ | The Thaiger
ข่าว3 hours ago

คาเฟ่ อเมซอน ปิดสาขา หลังพบสิ่งแปลกปลอมในน้ำโกโก้

คาเฟ่ อเมซอน ปิดสาขา หลังพบสิ่งแปลกปลอมในน้ำโกโก้ อเมซอน – จากกรณีลูกค้าร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน โพสต์คลิปแสดงให้เห็นสิ่งแปลกปลอมที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดสีขาวเข็ง ๆ ในน้ำโกโก้ปั่น หลังจากกินไปแล้วครึ่งแก้ว ต่อมาทางเพจคาเฟ่ อเมซอนได้ติดต่อไปยังเจ้าของเรื่อง คืบหน้าล่าสุด เฟซบุ๊ก Cafe Amazon ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าว ระบุว่า เหตุเกิด ณ...

หนุ่ม กรรชัย เดือด โดนฉกแขกรับเชิญ ด่าหมายังสงสารหมา | The Thaiger หนุ่ม กรรชัย เดือด โดนฉกแขกรับเชิญ ด่าหมายังสงสารหมา | The Thaiger
บันเทิง3 hours ago

หนุ่ม กรรชัย เดือด โดนฉกแขกรับเชิญ ด่าหมายังสงสารหมา

หนุ่ม กรรชัย เดือด โดนฉกแขกรับเชิญ ด่าหมายังสงสารหมา : ข่าวบันเทิง กลายเป็นเรื่องดราม่าใหญ่โต เมื่อทางทีมงานของรายการโหนกระแส โทรมาแจ้งกับพิธีกรชื่อดัง หนุ่ม กรรชัย ขณะที่หนุ่มกำลังพักผ่อนอยู่ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศสว่า มีทีมงานรายการอื่นไปบอกแขกรับเชิญว่า อย่าไปออกรายการนี้ เพราะไม่ดี เพื่อหวังจะให้แขกรับเชิญมารายการของตนแทน งานนี้หนุ่มก็โกรธมาก จึงได้โพสต์ข้อความยาวเหยียดเพื่อระบายสิ่งที่เกิดขึ้น...

เปิดคำแถลงงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 ของ พลเอกประยุทธ์ :ประชุมสภาฯ | The Thaiger เปิดคำแถลงงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 ของ พลเอกประยุทธ์ :ประชุมสภาฯ | The Thaiger
ข่าวการเมือง3 hours ago

เปิดคำแถลงงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 ของ พลเอกประยุทธ์ :ประชุมสภาฯ

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร งบประมาณปี 2563 – คณะรัฐมนตรีขอเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

Trending