Connect with us

สื่อไทย

“สมาพันธ์ภาพยนตร์” จับมือเน็ตฟลิกซ์ เปิดกองทุนเยียวยา อุตสาหกรรมโทรทัศน์และภาพยนตร์

The Thaiger & The Nation

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

“สมาพันธ์ภาพยนตร์” จับมือเน็ตฟลิกซ์ เปิดกองทุนเยียวยา อุตสาหกรรมโทรทัศน์และภาพยนตร์ | The Thaiger
  • follow us in feedly

สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ได้ประกาศความร่วมมือกับเน็ตฟลิกซ์เพื่อจัดตั้ง “กองทุนเยียวยาโควิด-19 สำหรับลูกจ้างอิสระในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์” ที่มุ่งให้ความช่วยเหลือกับบุคลากรในวงการดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากสถานการณ์ในปัจจุบัน

โรคโควิด-19 ได้สร้างความเสียหายอย่างมากให้กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย โดยทั้งกองถ่ายทำภาพยนตร์-ละครและการผลิตรายการโทรทัศน์จำนวนมากต่างต้องหยุดชะงักลง ทำให้ทั้งนักแสดงและบุคลากรเบื้องหลังจำนวนมากต้องหยุดงานและขาดรายได้ ด้วยเหตุนี้ ทางสมาพันธ์ภาพยนตร์จึงได้ร่วมมือกับเน็ตฟลิกซ์เพื่อก่อตั้งกองทุนเยียวยาสำหรับอุตสาหกรรมบันเทิงโดยเฉพาะ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากสถานการณ์นี้ โดยในโอกาสนี้ ทางเน็ตฟลิกซ์เองได้ร่วมสนับสนุนเงินทุนเป็นจำนวน 16 ล้านบาท

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ได้กล่าวว่า “สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ในฐานะตัวแทนอุตสาหกรรมตระหนักถึงความเดือดร้อนทุกข์ยาก ของทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อันเกิดจากภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรอาชีพอิสระในสายการผลิตภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ในประเทศไทย สมาพันธ์ภาพยนตร์จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสระดมกำลังเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมอาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทย ที่กำลังประสบปัญหาอยู่ โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก Netflix สมาพันธ์ภาพยนตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากองทุนนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเพื่อนๆบุคลากรในวงการ ในช่วงเวลาวิฤติโควิด-19นี้ ได้บ้างไม่มากก็น้อย”

นางไมลีตา อากา ผู้อำนวยการฝ่าย Content Acquisition เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ ออสเตรเลีย เน็ตฟลิกซ์ กล่าวว่า “เราขอขอบคุณคนทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับการทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าประทับใจจากประเทศไทยให้เราได้รับชมกันบนเน็ตฟลิกซ์ ความร่วมมือกับสมาพันธ์ภาพยนตร์ ในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะก้าวเข้ามาสนับสนุนพี่น้องในวงการบันเทิงที่ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากจากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงนี้”

กองทุนนี้จะเปิดให้ลูกจ้างอิสระและผู้ที่ทำงานเป็นรายโปรเจกต์ เช่นผู้ช่วยประจำกองถ่าย ผู้ช่วยนักตัดต่อ ผู้ควบคุมไมค์บูม และตำแหน่งอื่น ๆ ในกองถ่ายภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ในประเทศไทย ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

รายละเอียดของกองทุนเยียวยา

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน: ต้องเป็นลูกจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) ในกระบวนการการผลิตภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ในไทยโดยสามารถชี้แจงให้เห็นได้ว่า งานที่ตนทำอยู่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกหรือเลื่อนการผลิตออกไป นับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา (ช่วงเวลาเดียวกับการประกาศ พรก. สถานการณ์ฉุกเฉิน) ต้องไม่เป็นลูกจ้างอิสระที่ทำงานให้กับสายการผลิตของเน็ตฟลิกซ์อยู่ ณ เวลานี้ หรือได้รับเงินเยียวยาจากเน็ตฟลิกซ์ก่อนหน้านี้และเป็นผู้ถือสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นพํานักถาวรในประเทศไทยโดยลูกจ้างอิสระที่เข้าข่ายได้รับการเยียวยา มีดังต่อไปนี้:

  • ฝ่ายแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟค – ลูกจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) ตัวอย่างเช่น 2D/3D แอนิเมเตอร์ นักวาดสตอรี่บอร์ด นักวาดคอนเซ็ปต์อาร์ต ช่าง2D/3D VFX นักตัดต่อ VFX ผู้ประสานงานฝ่าย VFX ผู้ช่วยช่างเทคนิคฝ่าย VFX และอื่นๆ

 

  • ฝ่ายศิลป์ – ลูกจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) ตัวอย่างเช่น ผู้จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบฉาก ผู้จัดการอุปกรณ์ประกอบฉากหน้ากอง ทีมงานฝ่ายจัดสร้างฉาก ทีมงานช่างก่อสร้าง ผู้ช่วยฝ่ายศิลป์ และอื่นๆ

 

  • ฝ่ายเครื่องแต่งกาย/แต่งหน้า – ลูกจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) ตัวอย่างเช่น ผู้ช่วยฝ่ายเครื่องแต่งกาย ผู้ช่วยฝ่ายแต่งหน้า ผู้ช่วยฝ่ายทำผม และอื่นๆ

 

  • ฝ่ายบริหารจัดการกองถ่าย – ลูกจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) ตัวอย่างเช่น ผู้ช่วยประจำกองถ่าย ผู้ช่วยผู้กำกับที่สองและที่สาม ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี แคชเชียร์ประจำกองถ่าย ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่และผู้ช่วยฝ่ายจัดหานักแสดง คนขับรถประจำกองถ่าย ผู้ช่วยด้านสวัสดิการ และอื่นๆ

 

  • ฝ่ายโพสต์โปรดักชั่น – ผู้มีอาชีพรับจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) ตัวอย่างเช่น ผู้ประสานงานฝ่ายโพสต์ ผู้ช่วยนักตัดต่อ ผู้ช่วยฝ่ายเสียง ผู้ช่วยนักปรับแต่งสี ผู้แปลสคริปต์ และอื่นๆ

 

  • ฝ่ายงานเทคนิค – ผู้มีอาชีพรับจ้างอิสระ (ฟรีแลนซ์) ตัวอย่างเช่น ผู้เก็บบันทึกไฟล์งาน ผู้ควบคุมไมค์บูม ช่างไฟ ผู้ช่วยผู้กำกับภาพที่สองและที่สาม ผู้ช่วยช่างถ่ายภาพนิ่งประจำกองถ่าย ทีมงานช่างไฟและผู้ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค และอื่นๆ

วิธีลงทะเบียน:

  1. ผู้ลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์มใบลงทะเบียนและมีหนังสือรับรองการทํางานจากผู้ว่าจ้างงานเพื่อใช้เป็น เอกสารยืนยันว่างานที่ตนทําอยู่ได้รับผลกระทบ
  2. แบบฟอร์มใบลงทะเบียนและหนังสือรับรองการทํางานสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 28พฤษภาคมเป็นต้นไป ที่ www.mpc.or.th
  3. ส่ง (1) ไฟล์แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อม (2) หนังสือรับรองการทํางาน (3) สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง และ (4) สําเนาหน้าสมุดธนาคาร นําส่งไฟล์เอกสารทั้งหมด ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ลิ้งค์ Google Form (ซึ่งประกาศบนหน้าแรกของเว็บไซด์ของสมาพันธ์ภาพยนตร์ www.mpc.or.th) ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563

 

วัน-เวลาเปิดลงทะเบียนขอรับสิทธิ์:

วันที่ 4 มิถุนายน เวลา 12:00 น. ถึงวันที่ 11 มิถุนายน เวลา 23:59 น. หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเต็มตามกำหนด

ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ลงทะเบียนตามไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์www.mpc.or.th ให้สมบูรณ์ครบถ้วนจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา การพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจะพิจารณาจากแบบฟอร์มใบลงทะเบียนที่สมบูรณ์ครบถ้วน พร้อมด้วยเอกสารทั้งหมดที่ระบุในวิธีการลงทะเบียน และลําดับการยื่นแบบฟอร์มตามวันและเวลาที่ยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ที่ลิ้งค์Google Form เท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผู้รับสิทธิ์การเยียวยาของสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติถือเป็นที่สิ้นสุด ดังนั้น การยื่นใบลงทะเบียนและเอกสารต่างๆตามลําดับเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่หลักประกันว่าผู้ลงทะเบียนจะต้องได้รับเงินเยียวยาแต่อย่างใด

ช่วงเวลาการยืนยันผู้รับสิทธิ์:

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับการติดต่อจากสมาพันธ์ภาพยนตร์ ผ่านทาง SMS และอีเมล ถึงผลการพิจารณาภายในสองสัปดาห์หลังการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง

ยอดเงินบริจาค:

15,000 บาท ต่อ 1 ผู้สมัคร

 

Keep in contact with The Thaiger by following our Facebook page.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค The Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

Thailand's fastest growing portal for news and information, in association with The Nation.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

กล้อง

สายกล้องห้ามพลาด งาน PHOTO FAIR 2019 ที่ไบเทค บางนา

P. Wanutch

Published

on

สายกล้องห้ามพลาด งาน PHOTO FAIR 2019 ที่ไบเทค บางนา | The Thaiger
www.allthaievent.com/event/20265/

สายกล้องห้ามพลาด งาน PHOTO FAIR 2019 ที่ไบเทค บางนา

ใครที่กำลังเป็นสายกล้องห้ามพลาด สำหรับงาน Photo Fair 2019 ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2562 ณ ไบเทค บางนา ที่ปีนี้มาในธีม “Share Your Wonder แชร์ความมหัศจรรย์แห่งโลกของการถ่ายภาพ” ภายในงานมีทั้งกล้อง หลากหลายรุ่น และอุปกรณ์การถ่ายภาพมาจำหน่ายในราคาพิเศษ ลดกระหน่ำมาก และทุกคนยังสามารถทดลองใช้งานก่อนซื้อจริงได้อีกด้วย มีแค่งานนี้เท่านั้น!!

สายกล้องห้ามพลาด งาน PHOTO FAIR 2019 ที่ไบเทค บางนา | News by The Thaiger

ภายในงาน มีการออกบูธของแบรนด์ชั้นนำมากมายกว่า 80 แบรนด์ อาทิ Canon, Nikon, Sony, FujiFilm, Kodak, Olympus, GoPro, DJI, Manfrotto รวมไปถึงร้านมัลติแบรนด์อย่าง Big Camera และ World Camera รวมถึงการสร้างประสบการณ์การใช้งานกล้อง และอุปกรณ์ก่อนซื้อ ผ่าน Display

สายกล้องห้ามพลาด งาน PHOTO FAIR 2019 ที่ไบเทค บางนา | News by The Thaiger

นอกจากจะร่วมลุ้นรางวัลใหญ่รถยนต์ กล้องถ่ายภาพ ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนากลยุทธ์การตลาดกับกูรู อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, เสวนา เวิร์กชอป เทคนิคกระบวนการทำงานระดับมืออาชีพ เกี่ยวกับการถ่ายภาพ พบกับช่างภาพชื่อดังในสายงานต่างๆ ทั้งการถ่ายภาพบุคคล การถ่ายภาพสินค้า อาหารโฆษณาต่างๆ มีให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมความรู้ และเทคนิคเพื่อไปปรับใช้ในการถ่ายภาพ และชมนิทรรศการผลงานภาพถ่ายศิลปินนักถ่ายภาพไทย ปี 2562 เพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ และอีกไฮไลท์ แฟชั่นโชว์พิเศษ จาก Penthouse และ PlayBoy

สายกล้องห้ามพลาด งาน PHOTO FAIR 2019 ที่ไบเทค บางนา | News by The Thaiger

ภาพจาก: techoffside

Keep in contact with The Thaiger by following our Facebook page.
อ่านต่อไป

เทคโนโลยี

เปิดตัว Nikon Z50 crop-sensor น้องเล็ก พร้อมลงสังเวียน Mirrorless ราคาประหยัด

The Thaiger

Published

on

เปิดตัว Nikon Z50 crop-sensor น้องเล็ก พร้อมลงสังเวียน Mirrorless ราคาประหยัด | The Thaiger

Nikon เปิดตัวหล้องดิจิตอลรุ่นใหม่ เอาใจมือสมัครเล่นที่กำลังคิดจะเริ่มต้นถ่ายภาพด้วย Z50 กล้อง Mirrorless แบบ crop-sensor ที่มาพร้อมเซ็นเซอร์ความละเอียด 20.9 ล้านพิกเซล CMOS sensor น้ำหนักเบาเพียง 397 กรัม มาพร้อมหน้าจอ LCD แบบพับได้ขนาด 3.2 นิ้ว สำหรับสายเซลฟี่ แต่ พับลงด้านล่าง ซึ่งไม่แน่ในว่าเป็นการตั้งใจออกแบบมาหรือว่ายังไง เพราะถ้าหากใส่ขาตั้งเข้าไป จอก็จะถูกบัง แล้วก็…ยังไง.

เปิดตัว Nikon Z50 crop-sensor น้องเล็ก พร้อมลงสังเวียน Mirrorless ราคาประหยัด | News by The Thaiger

เปิดตัว Nikon Z50 crop-sensor น้องเล็ก พร้อมลงสังเวียน Mirrorless ราคาประหยัด | News by The Thaiger

ภาพ : dpreview/nikon

ถ้าจะเข้าสู่สังเวียน Mirrorless ก็ต้องเตรียมอาวุธให้พร้อม Nikon Z50 อัดแน่นด้วยฟังชั่นเจ๋งๆมากมาย เช่น 209-area Phase detection, eye-detection autofocus ชัตเตอร์สปีด 30 – 1/4,000 วินาที 1/200 x-sync ถ่ายวีดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุด UHD 4K/30p และ 1080/120p ถ่ายต่อเนื่องได้สูงสุด 11 เฟลมต่อวินาที ISO 100 – 51200 ยืดได้ถึง 204800 แบตเตอรี่ให้มา 850 mAh ยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น ถ่ายต่อเนื่องผ่าน VF ได้ถึง 320 ช็อต และถ่ายผ่านจอ LCD ได้ 280 ช็อต

เปิดตัว Nikon Z50 crop-sensor น้องเล็ก พร้อมลงสังเวียน Mirrorless ราคาประหยัด | News by The Thaigerเปิดตัว Nikon Z50 crop-sensor น้องเล็ก พร้อมลงสังเวียน Mirrorless ราคาประหยัด | News by The Thaiger

ภาพ : dpreview/nikon

 

นอกจากนี้ Nikon Z50 สนนราคาค่าตัวอยู่ที่ $859 เหรียญฯ(ประมาณ 25,700 บาท)คุณสามารถจับคู่กับเลนส์ Z-mount กระกูล DX สองรุ่นใหม่ที่เปิดตัวมาพร้อมกัน, ตัวกล้อง + เลนส์ Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR ในราคาเพียง $999.95 เหรียญฯ(ประมาณ 30,000 บาท) หรือจะเป็นแพ็คเกจ ตัวกล้อง + Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR + Nikkor Z DX 50-250mm f4.5-6.3 VR ในราคา $1,350 เหรียญฯ(ประมาณ 40,500 บาท) และพร้อมวางจำหน่าวยเดือนพฤษจิกายนนี้

ที่มา : theverge

Keep in contact with The Thaiger by following our Facebook page.
อ่านต่อไป

เทคโนโลยี

GoPro เปิดตัว GoPro Max กล้องแอ็คชั่น 360 องศา เอาใจขาลุย

The Thaiger

Published

on

GoPro เปิดตัว GoPro Max กล้องแอ็คชั่น 360 องศา เอาใจขาลุย | The Thaiger

ภาพ : GoPro

เปิดตัวไปอย่างเป็นทางการกับ GoPro HERO 8 Black พร้อมราคาค่าตัวที่ 399.99 เหรียญฯ พร้อมอุปกรณ์เสริมเอาใจสาย Vlog แต่นั่นไม่ใช่สินค้าใหม่เพียงตัวเดียว GoPro ยังเปิดตัว GoPro Max กล้อง 360 องศาตัวใหม่ ซึ่งไม่เชิงว่าเป็นการต่อยอดมาจาก GoPro Fusion ที่ออกมาเมื่อช่วงปี 2017 ที่ผ่านมา โดยทาง Pablo Lema หัวหน้าฝ่ายผลิตและผู้บริโภคของ GoPro กล่าวว่า “เราไม่อยากทำ Fusion 2 เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนต้องการ สิ่งที่ผู้คนต้องการคือประโยชน์และความสามารถจาก Fusion ในร่างใหม่”

GoPro เปิดตัว GoPro Max กล้องแอ็คชั่น 360 องศา เอาใจขาลุย | News by The Thaiger

ภาพ : GoPro

GoPro Max มีจุดเด่นมากมาย ทั้งกันสั่นแบบ Hyper Smooth, Digital Lense ที่ให้คุณสามารถเลือกระยะเลนส์เองได้ทั้ง Narrow 27มม. Linear 19มม. Wide 16มม. และ SuperView 13มม. นอกจากนี้ทาง GoPro ยังเคลมว่าเป็น Three Cameras in One ทั้งที่มีเลนสืแค่สองตัว สามารถถ่ายวีดีโอแบบเลนส์เดียวเหมือในรุ่น HERO ได้ หรือถ่ายแบบ 360 องศาได้เช่นกัน, Shortgun-mic จอแบบสัมผัสขนาดเล็กด้านหน้า สำหรับขา Vlog ขาจับคูjแบบ built-in ที่สามารถพับเก็บกับตัวเครื่องได้

GoPro เปิดตัว GoPro Max กล้องแอ็คชั่น 360 องศา เอาใจขาลุย | News by The Thaiger

ภาพ : GoPro

ไมโครนโฟน built-in รอบตัวถึง 6 จุด เก็บเสียงได้รอบทิศทาง PowerPano ถ่ายมุมกว้าง 270 องศา แบบภาพไม่บิดเบี้ยว, TimeWarp ถ่ายไทม์แล็ปแบบ 360 องศา ถ่ายวีดีโอได้สูงสุดที่ 5.6K@30fps ถ่ายทอดสดได้ที่ความละเอียด 1080p และกันน้ำลึกได้ถึง 5 เมตร

GoPro Max เปิดตัวด้วยราคา 499.99 เหรียญฯ (ประมาณ 15,300 บาท)

ที่มา : The Verge

Keep in contact with The Thaiger by following our Facebook page.
อ่านต่อไป
พักตัวหลัก ? คาดการณ์ 11 ตัวจริง แมนยู เปิดบ้านรับมือ บอร์นมัธ | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด56 mins ago

พักตัวหลัก ? คาดการณ์ 11 ตัวจริง แมนยู เปิดบ้านรับมือ บอร์นมัธ

วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ อาร์เซนอล : พรีวิว พรีเมียร์ลีก 4 ก.ค. – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
อาร์เซนอล2 hours ago

วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ อาร์เซนอล : พรีวิว พรีเมียร์ลีก 4 ก.ค. – พร้อมช่องทางรับชม

มีใจหรือป่าว ! อาร์เตต้า กระตุ้น โอซิล โอกาสยังมีเสมอ | The Thaiger
อาร์เซนอล3 hours ago

มีใจหรือป่าว ! อาร์เตต้า กระตุ้น โอซิล โอกาสยังมีเสมอ

บ๊วย เชษฐวุฒิ ตอบแล้ว! หลังแหม่มโพธิ์ดำ โพสต์ขอโทษ ปมเงินบริจาค | The Thaiger
บันเทิง4 hours ago

บ๊วย เชษฐวุฒิ ตอบแล้ว! หลังแหม่มโพธิ์ดำ โพสต์ขอโทษ ปมเงินบริจาค

ผลหวยฮานอย 4 กรกฎาคม หวยฮานอย 4/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 hours ago

ผลหวยฮานอย 4 กรกฎาคม หวยฮานอย 4/7/63

เตรียมกดด่วน บัตรคนจน 3000 บาท เงินเข้าบ่าย 3 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ4 hours ago

เตรียมกดด่วน บัตรคนจน 3000 บาท เงินเข้าบ่าย 3

อ.ยิ่งศักดิ์โพสต์อาลัย นาธาน โอมาน หลังจากไปไม่หวนกลับ | The Thaiger
บันเทิง5 hours ago

อ.ยิ่งศักดิ์โพสต์อาลัย นาธาน โอมาน หลังจากไปไม่หวนกลับ

เล่นดีก็ชุดเดิม ! โซลชา อัพเดทความพร้อม ก่อนเปิดบ้านเจอ บอร์นมัธ | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด5 hours ago

เล่นดีก็ชุดเดิม ! โซลชา อัพเดทความพร้อม ก่อนเปิดบ้านเจอ บอร์นมัธ

ประวัตินาธาน โอมาน จากนักร้องดัง สู่มหากาพย์ Prince of red shoes | The Thaiger
บันเทิง5 hours ago

ประวัตินาธาน โอมาน จากนักร้องดัง สู่มหากาพย์ Prince of red shoes

เปิดโพสต์สุดท้ายของ นาธาน โอมาน ก่อนเสียชีวิต | The Thaiger
บันเทิง5 hours ago

เปิดโพสต์สุดท้ายของ นาธาน โอมาน ก่อนเสียชีวิต

แหม่มโพธิ์ดำ ขอโทษหลังตรวจสเตทเมนต์ช่องส่องผี ไม่พบโอนผิดปกติ | The Thaiger
ข่าวไทย6 hours ago

แหม่มโพธิ์ดำ ขอโทษหลังตรวจสเตทเมนต์ช่องส่องผี ไม่พบโอนผิดปกติ

ด่วน! นาธาน โอมาน เสียชีวิตแล้ว | The Thaiger
บันเทิง6 hours ago

ด่วน! นาธาน โอมาน เสียชีวิตแล้ว

แมนยู VS บอร์นมัธ: ถ่ายทอดสด พรีเมียร์ลีก 4 ก.ค. – พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด7 hours ago

แมนยู VS บอร์นมัธ: ถ่ายทอดสด พรีเมียร์ลีก 4 ก.ค. – พร้อมลิงค์ดูฟรี

โควิด-19 4 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย | The Thaiger
ข่าวไทย7 hours ago

โควิด-19 4 ก.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 5 ราย

อูราวะ เร้ดส์ VS โยโกฮามา เอฟ มารินอส: ถ่ายทอดสด เจลีก 4 ก.ค. – พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger
ธีราทร บุญมาทัน7 hours ago

อูราวะ เร้ดส์ VS โยโกฮามา เอฟ มารินอส: ถ่ายทอดสด เจลีก 4 ก.ค. – พร้อมลิงค์ดูฟรี

ครม.เคาะ วันหยุดชดเชยสงกรานต์ ก.ค. มีวันหยุดยาว 4 วัน ดังนี้ | The Thaiger
ข่าว4 days ago

ครม.เคาะ วันหยุดชดเชยสงกรานต์ ก.ค. มีวันหยุดยาว 4 วัน ดังนี้

ผลหวยฮานอย 3 กรกฎาคม หวยฮานอย 3/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย1 day ago

ผลหวยฮานอย 3 กรกฎาคม หวยฮานอย 3/7/63

ผลหวยฮานอย 4 กรกฎาคม หวยฮานอย 4/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 hours ago

ผลหวยฮานอย 4 กรกฎาคม หวยฮานอย 4/7/63

ผลหวยฮานอย 2 กรกฎาคม หวยฮานอย 2/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ผลหวยฮานอย 2 กรกฎาคม หวยฮานอย 2/7/63

ผลหวยฮานอย 1 กรกฎาคม หวยฮานอย 1/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ผลหวยฮานอย 1 กรกฎาคม หวยฮานอย 1/7/63

ผลหวยฮานอย 30 มิถุนายน 2563 หวยฮานอย 30/6/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ผลหวยฮานอย 30 มิถุนายน 2563 หวยฮานอย 30/6/63

ผลหวยฮานอย 29 มิถุนายน 2563 หวยฮานอย 29/6/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ผลหวยฮานอย 29 มิถุนายน 2563 หวยฮานอย 29/6/63

ตรวจหวยลาว 2 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 2/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ตรวจหวยลาว 2 กรกฎาคม 2563 หวยลาว 2/7/63

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. ราคาทองคำทรงตัว ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ9 hours ago

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. ราคาทองคำทรงตัว ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

ตรวจหวยลาว 29 มิถุนายน 2563 หวยลาว 29/6/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ตรวจหวยลาว 29 มิถุนายน 2563 หวยลาว 29/6/63

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. ราคาทองคำขึ้นอลัง 200 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. ราคาทองคำขึ้นอลัง 200 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,600

ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. ราคาทองคำขี้น 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ1 day ago

ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. ราคาทองคำขี้น 100 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

ราคาทองวันนี้ 2 ก.ค. ราคาทองคำลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,500 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ2 days ago

ราคาทองวันนี้ 2 ก.ค. ราคาทองคำลง 150 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,500

ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/7/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2563 รางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/7/63

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2563 เงิน 3000 บาทเข้าวันไหน | The Thaiger
ข่าว2 days ago

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2563 เงิน 3000 บาทเข้าวันไหน

Trending