Thaiger FB Thai
Connect with us

ข่าว

วิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต จัดแคมเปญ “อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน” รับโชคตลอดปี เปิดจองสับปะรดภูเก็ตลูกที่ดีที่สุด

Kritsada Mueanhawong

Published

on

วิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต จัดแคมเปญ “อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน” รับโชคตลอดปี เปิดจองสับปะรดภูเก็ตลูกที่ดีที่สุด | The Thaiger

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 14 ธ.ค.60 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย นายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด นายวิชัย แซ่ตัน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต แถลงข่าว อ่องหลาย 2018 โป๊ปี่เป่งอ๊าน : เปิดจองสับปะรดภูเก็ตที่ดีที่สุดของปี 2561”

วิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต จัดแคมเปญ “อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน” รับโชคตลอดปี เปิดจองสับปะรดภูเก็ตลูกที่ดีที่สุด | News by The Thaiger

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แถลงถึงความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของสับปะรดภูเก็ตว่า ปัจจุบันพื้นที่สำหรับทำเกษตรในภูเก็ตลดน้อยลง จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สับปะรดภูเก็ตที่ได้รับสมญานามว่าเป็นราชินีของผลไม้แห่งอันดามัน ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะที่มีลักษณะผลทรงกระบอกขนาดใหญ่ ตาลึก รสหวาน กรอบ เนื้อมีสีเหลืองสม่ำเสมอทั้งผล มีเยื่อใยน้อย มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว และมีแกนผลที่กรอบมาก ทำให้มีเสน่ห์เฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต จัดแคมเปญ “อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน” รับโชคตลอดปี เปิดจองสับปะรดภูเก็ตลูกที่ดีที่สุด | News by The Thaiger

อย่างไรตาม มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างมูลค่าเพิ่ม ( Value Added ) ให้กับผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะสับปะรดภูเก็ตต้องผ่านการยกระดับให้มีความเป็นมาตรฐานสากล เช่น ผ่านการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indication) ระบบการจัดการคุณภาพ GAP (Good Agricultural Practices)เป็นต้น

วิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต จัดแคมเปญ “อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน” รับโชคตลอดปี เปิดจองสับปะรดภูเก็ตลูกที่ดีที่สุด | News by The Thaiger

นายนรภัทร กล่าวต่อไปว่า สับปะรดภูเก็ตต้องมีความปลอดภัยไร้สารเคมี โดยเน้นที่เกษตรอินทรีย์หรือ ออร์แกนิก และต้องสามารถตรวจสอบได้ถึงแหล่งที่มาของสับปะรดภูเก็ต ผ่านระบบ QR Code นอกจากนี้ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะสับปะรดภูเก็ตผ่านกลไกการขับเคลื่อนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยในการจัดงาน อ่องหลาย 2018 โป๊ปี่เป่งอ๊าน : เปิดจองสับปะรดภูเก็ตที่ดีที่สุดของปี 2561 ครั้งนี้

วิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต จัดแคมเปญ “อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน” รับโชคตลอดปี เปิดจองสับปะรดภูเก็ตลูกที่ดีที่สุด | News by The Thaiger

นับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาด ในการสร้างรายได้ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสับปะรดภูเก็ตแท้ ผ่านบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้ง ยังใช้สับปะรดภูเก็ตแทนสื่อความหมายอันเป็นมงคล ตามคติความเชื่อของชาวจีนฮกเกี้ยนในจังหวัดภูเก็ต ที่เรียกสับปะรดในภาษาจีนฮกเกี้ยนว่า “อ่องหลาย” อันสื่อความหมายถึงโชคลาภ

วิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต จัดแคมเปญ “อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน” รับโชคตลอดปี เปิดจองสับปะรดภูเก็ตลูกที่ดีที่สุด | News by The Thaiger

การจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรดภูเก็ตให้มีมูลค่าสูงเพื่อการสร้างรายได้ที่มั่งคงและยั่งยืนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการในทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ ผ่านกลไกของประชารัฐ โดยมีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ร่วมกับชุมชน และทางภาครัฐ หากการบูรณาการสานพลังดังกล่าวเป็นไปอย่างเข้มแข็ง เชื่ออย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยส่งเสริมและยกระดับให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะสับปะรดภูเก็ตสามารถมีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นสามารถสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

วิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต จัดแคมเปญ “อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน” รับโชคตลอดปี เปิดจองสับปะรดภูเก็ตลูกที่ดีที่สุด | News by The Thaiger

ด้าน นายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด กล่าวว่า สืบเนื่องจากการจัดโครงการ สับปะรดภูเก็ต” แคมเปญ อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน”(กินสับปะรดภูเก็ตรับโชคลาภ) ด้วยการเปิดจองสับปะรดภูเก็ต จำนวน 100 ลูกๆ ละ 1,543 บาท ให้แก่บุคคลทั่วไป เมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมา และ ได้มีการส่งมอบก่อนวันตรุษจีน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานั้น แคมเปญดังกล่าวได้ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยสามารถสร้างรายได้จากการจัดงานในครั้งที่ผ่านมากว่า 300,000 บาท จากความสำเร็จที่ผ่านมานี้เอง ในปีนี้ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้กำหนดจัดงานภายใต้ชื่องาน อ่องหลาย2018 โป๊ปี่เป่งอ๊าน : เปิดจองสับปะรดภูเก็ตที่ดีที่สุดของปี 2561 จำนวน 100 ลูก

วิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต จัดแคมเปญ “อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน” รับโชคตลอดปี เปิดจองสับปะรดภูเก็ตลูกที่ดีที่สุด | News by The Thaiger

เพื่อจุดประกายให้เกษตรกรหันมาให้ความสำคัญกับการปลูกสับปะรดพันธ์ภูเก็ต แท้” ซึ่งเหลือพื้นที่ปลูกเพียง2,200 ไร่ ให้คงอยู่ต่อไป ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้เกษตรกร ให้มีช่องทางการจำหน่ายสับปะรดภูเก็ตแท้อย่างยั่งยืน ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดและประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม ( Value Added ) ให้กับสับปะรดภูเก็ตแท้ ผ่านบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และความเป็นมงคล ตามความเชื่อของชาวภูเก็ตที่ว่าการใช้สับปะรดเป็นส่วนหนึ่งของการไหว้บูชาช่วงตรุษจีน มีความเชื่อว่า ช่วยให้มีโชคลาภตามชื่อภาษาจีนฮกเกี้ยนของสับปะรดว่า “อ่องหลาย” รวมไปถึงสร้างกระแสและประชาสัมพันธ์ประโยชน์ จุดเด่น และคุณค่าทางโภชนาการของสับปะรดภูเก็ตที่โดดเด่นและมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว โดยสับปะรดทั้ง 100 ลูก เป็นสับปะรดที่ดีที่สุดจากผลผลิตทั้งหมด 7 ล้านลูก

วิสาหกิจชุมชนสับปะรดภูเก็ต จัดแคมเปญ “อ่องหลาย โป๊ปี่เปงอ๊าน” รับโชคตลอดปี เปิดจองสับปะรดภูเก็ตลูกที่ดีที่สุด | News by The Thaiger

นอกจากนั้นปีนี้เป็นปีพิเศษสุด นอกจากจะเปิดให้จองสับปะรดราคาลูก 1,543 บาท แล้ว ทางกลุ่มยังได้คัดเลือกสับปะรดออร์แกนิกที่ปลูกในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแปลงสับปะรดที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นคนปลูกเอง จำนวน 9 ลูก เปิดให้จองด้วย ในราคาลูกละ 15,430 บาท ซึ่งสับปะรดดังกล่าวทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจะส่งมอบให้ผู้จองด้วยตัวเอง ในช่วงตรุษจีนเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้ ในกล่องในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ระดับโลก Ms.Ludmila letnikova ภายในกล่องมีสับปะรด 1 ลูก เกลือเคยภูเก็ต 1 กระปุก จี้ทองคำมงคลรูปสับปะรด 2 สลึง ส่วนลูกละ 1,543 บาทนั้น จะแตกต่างเพียงไม่มีจี้ทองคำเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได้ที่บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด

อย่างไรก็ตาม ประชาชนทั่วไปที่ต้องการซื้อสับปะรดภูเก็ตแท้ๆ นั้น ขณะนี้ทางจังหวัดภูเก็ตมีจุดจำหน่ายอยู่หลายจุดด้วยกัน โดยจะเลือกซื้อได้ตามจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดภูเก็ต ที่มีตราสัญลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต และกรมส่งส่งเสริมการเกษตร จะได้สับปะรดภูเก็ตแท้อย่างแน่นอน เนื่องจากในปัจจุบันมีสับปะรดจากต่างจังหวัดเข้ามาว่างจำหน่ายในภูเก็ตเป็นจำนวนมาก โดยสามารถเลือกซื้อได้ที่จุดหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต หน้า สภ.กะรน ประตูเมืองภูเก็ต บ้านท่าฉัตรไชย จุดตรงข้ามบริษัทโตโยต้าเน็ก และจุดขาออกบริเวณใกล้โตโยต้าเน็ก ราคาอยู่ที่ลูกละ 30-35 บาทเท่านั้น เป็นสับปะรดภูเก็ตที่ผ่านขบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีคิวอาร์โค้ด เป็นต้นอ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดภาคใต้.

อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค The Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

ข่าว

ประมวลภาพทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ร่วมงาน ‘อุ๊งอิ๊ง-ปอ’ ชินวัตร ทักษิณเฝ้ารับเสด็จ

Kritsada Mueanhawong

Published

on

ประมวลภาพทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ร่วมงาน ‘อุ๊งอิ๊ง-ปอ’ ชินวัตร ทักษิณเฝ้ารับเสด็จ | The Thaiger

ประมวลภาพทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมงาน ‘อุ๊งอิ๊ง-ปอ’ ชินวัตร ทักษิณเฝ้ารับเสด็จ

วันที่ 22 มี.ค. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในพิธีฉลองวิวาห์ ของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ อุ๊งอิ๊ง บุตรสาวของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กับ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ และ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ ที่โรงแรมโรสวู้ด ฮ่องกง

ประมวลภาพทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ร่วมงาน ‘อุ๊งอิ๊ง-ปอ’ ชินวัตร ทักษิณเฝ้ารับเสด็จ | News by The Thaiger ประมวลภาพทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ร่วมงาน ‘อุ๊งอิ๊ง-ปอ’ ชินวัตร ทักษิณเฝ้ารับเสด็จ | News by The Thaiger ประมวลภาพทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ร่วมงาน ‘อุ๊งอิ๊ง-ปอ’ ชินวัตร ทักษิณเฝ้ารับเสด็จ | News by The Thaiger ประมวลภาพทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ร่วมงาน ‘อุ๊งอิ๊ง-ปอ’ ชินวัตร ทักษิณเฝ้ารับเสด็จ | News by The Thaiger ประมวลภาพทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ร่วมงาน ‘อุ๊งอิ๊ง-ปอ’ ชินวัตร ทักษิณเฝ้ารับเสด็จ | News by The Thaiger

ภาพ : The standard

 

ประมวลภาพทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ร่วมงาน ‘อุ๊งอิ๊ง-ปอ’ ชินวัตร ทักษิณเฝ้ารับเสด็จ | News by The Thaiger

ประมวลภาพทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ร่วมงาน ‘อุ๊งอิ๊ง-ปอ’ ชินวัตร ทักษิณเฝ้ารับเสด็จ | News by The Thaiger

ประมวลภาพทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ร่วมงาน ‘อุ๊งอิ๊ง-ปอ’ ชินวัตร ทักษิณเฝ้ารับเสด็จ | News by The Thaiger

ภาพ : matichon 

 

#งานแต่งลูกสาวทักษิณ

#ทักษิณ #ชินวัตร

#อุ๊งอิ๊ง #ปอ

#ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

#ยิ่งลักษณ์

#พิธีสมรสแพทองธาร

 

 

 

Continue Reading

ข่าว

สามีชาวอังกฤษของ “สตรีแห่งขุนเขา” ทำงานอยู่เมืองกาญจน์

Kritsada Mueanhawong

Published

on

สามีชาวอังกฤษของ “สตรีแห่งขุนเขา” ทำงานอยู่เมืองกาญจน์ | The Thaiger

สามีชาวอังกฤษของ “สตรีแห่งขุนเขา” ทำงานอยู่กาญจนบุรี

วันที่ 22 มี.ค. จากกรณีสำนักข่าว บีบีซีไทย นำเสนอตำรวจนอร์ทยอร์กชียร์ ประเทศอังกฤษ ยืนยันผลการตรวจ ดีเอ็นเอ “สตรีแห่งขุนเขา” ศพหญิงสาวนิรนามชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พบภายในอุทยานแห่งชาติ ในประเทศอังกฤษเมื่อ 14 ปีก่อนนั้นคือ นางลำดวน อาร์มิเทจ (นามสกุลเดิม สีกันยา) ชาวจังหวัดอุดรธานีจริง สามีของนางลำดวนคือนายเดวิด อาร์มิเทจ

 

มีกระแสข่าวลือ หลังเกิดเหตุ สามีของนางลำดวน คือนายเดวิด อาร์มิเทจ ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยทำงานอาชีพครูสอนภาษาที่ มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าวว่านายเดวิด อาร์มิเทจ เป็นครูสอนภาษาอยู่ในมหาวิทยาลัยจริงตามที่มีข่าวลือหรือไม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ตอบตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาว่า ” มีครับ คนในข่าวครับ แต่มหาวิทยาลัยไม่ได้รับข้อมูลอะไรจากทางการนะครับ เราเลยยังไม่ได้ดำเนินการอะไรครับ”

 

ที่มา : nationtv.tv

Continue Reading

ข่าว

น่าสงสาร! ภาพหมาน้อยถูกไฟไหม้เกรียม โชคดีหน้าที่ช่วยออกจากกองไฟป่าได้ทัน

Kritsada Mueanhawong

Published

on

น่าสงสาร! ภาพหมาน้อยถูกไฟไหม้เกรียม โชคดีหน้าที่ช่วยออกจากกองไฟป่าได้ทัน | The Thaiger

ภาพสุดประทับใจจากผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ Naris Sanittham ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความ

“ก่อนจะจุด ก่อนจะเผา คิดสักนิด
ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำลายชีวิตสัตว์
.
ชีวิตน้อยๆก็มีค่า
ไฟไหม้ป่า ลามถึงรังหมาน้อย 
หนีไม่ทันบาดเจ็บ 1 ตัว”

น่าสงสาร! ภาพหมาน้อยถูกไฟไหม้เกรียม โชคดีหน้าที่ช่วยออกจากกองไฟป่าได้ทัน | News by The Thaiger น่าสงสาร! ภาพหมาน้อยถูกไฟไหม้เกรียม โชคดีหน้าที่ช่วยออกจากกองไฟป่าได้ทัน | News by The Thaiger น่าสงสาร! ภาพหมาน้อยถูกไฟไหม้เกรียม โชคดีหน้าที่ช่วยออกจากกองไฟป่าได้ทัน | News by The Thaiger น่าสงสาร! ภาพหมาน้อยถูกไฟไหม้เกรียม โชคดีหน้าที่ช่วยออกจากกองไฟป่าได้ทัน | News by The Thaiger น่าสงสาร! ภาพหมาน้อยถูกไฟไหม้เกรียม โชคดีหน้าที่ช่วยออกจากกองไฟป่าได้ทัน | News by The Thaiger น่าสงสาร! ภาพหมาน้อยถูกไฟไหม้เกรียม โชคดีหน้าที่ช่วยออกจากกองไฟป่าได้ทัน | News by The Thaiger

โดยเป็นภาพภาระกิจดับไฟป่าที่ลุกลามจากการเผาไร่นาของชาวบ้าน และการช่วยชีวิตลูกหมาตัวน้อยสองตัวที่กำลังถูกไปเผาทั้งเป็น โชคดีที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ช่วยลูกหมาตัวน้อยทั้งสองออกมาได้ โดยลูกหมาตัวหนึ่งอยู่ในสภาพถูกไปเผาขนจนไหม้เตียน แต่ยังโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนัก เพราะไฟยังไม่ไหม้ถึงผิวหนังมากไป ส่วนอีกตัวอยู่ในสภาพมอมแมม แต่ไม่ได้ถูกไฟไหม้แต่อย่างไร ถือเป็นความโชคดีของเจ้าลูกหมาทั้งสองตัวนี้จริงๆ

Continue Reading

ล่าสุด

ประมวลภาพทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ร่วมงาน ‘อุ๊งอิ๊ง-ปอ’ ชินวัตร ทักษิณเฝ้ารับเสด็จ | The Thaiger ประมวลภาพทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ร่วมงาน ‘อุ๊งอิ๊ง-ปอ’ ชินวัตร ทักษิณเฝ้ารับเสด็จ | The Thaiger
ข่าว8 hours ago

ประมวลภาพทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ร่วมงาน ‘อุ๊งอิ๊ง-ปอ’ ชินวัตร ทักษิณเฝ้ารับเสด็จ

ประมวลภาพทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมงาน ‘อุ๊งอิ๊ง-ปอ’ ชินวัตร ทักษิณเฝ้ารับเสด็จ วันที่ 22 มี.ค. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในพิธีฉลองวิวาห์ ของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ อุ๊งอิ๊ง บุตรสาวของ นายทักษิณ ชินวัตร...

สามีชาวอังกฤษของ “สตรีแห่งขุนเขา” ทำงานอยู่เมืองกาญจน์ | The Thaiger สามีชาวอังกฤษของ “สตรีแห่งขุนเขา” ทำงานอยู่เมืองกาญจน์ | The Thaiger
ข่าว16 hours ago

สามีชาวอังกฤษของ “สตรีแห่งขุนเขา” ทำงานอยู่เมืองกาญจน์

สามีชาวอังกฤษของ “สตรีแห่งขุนเขา” ทำงานอยู่กาญจนบุรี วันที่ 22 มี.ค. จากกรณีสำนักข่าว บีบีซีไทย นำเสนอตำรวจนอร์ทยอร์กชียร์ ประเทศอังกฤษ ยืนยันผลการตรวจ ดีเอ็นเอ “สตรีแห่งขุนเขา” ศพหญิงสาวนิรนามชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พบภายในอุทยานแห่งชาติ ในประเทศอังกฤษเมื่อ 14 ปีก่อนนั้นคือ นางลำดวน อาร์มิเทจ (นามสกุลเดิม...

น่าสงสาร! ภาพหมาน้อยถูกไฟไหม้เกรียม โชคดีหน้าที่ช่วยออกจากกองไฟป่าได้ทัน | The Thaiger น่าสงสาร! ภาพหมาน้อยถูกไฟไหม้เกรียม โชคดีหน้าที่ช่วยออกจากกองไฟป่าได้ทัน | The Thaiger
ข่าว16 hours ago

น่าสงสาร! ภาพหมาน้อยถูกไฟไหม้เกรียม โชคดีหน้าที่ช่วยออกจากกองไฟป่าได้ทัน

ภาพสุดประทับใจจากผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ Naris Sanittham ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความ “ก่อนจะจุด ก่อนจะเผา คิดสักนิด ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำลายชีวิตสัตว์ . ชีวิตน้อยๆก็มีค่า ไฟไหม้ป่า ลามถึงรังหมาน้อย หนีไม่ทันบาดเจ็บ 1 ตัว” โดยเป็นภาพภาระกิจดับไฟป่าที่ลุกลามจากการเผาไร่นาของชาวบ้าน และการช่วยชีวิตลูกหมาตัวน้อยสองตัวที่กำลังถูกไปเผาทั้งเป็น โชคดีที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ช่วยลูกหมาตัวน้อยทั้งสองออกมาได้ โดยลูกหมาตัวหนึ่งอยู่ในสภาพถูกไปเผาขนจนไหม้เตียน...

ที่แท้เป็นดารา สาวขโมยมือถือกลางห้างดังเชียงใหม่ ต้นสังกัดร่อนจม.แถลง | The Thaiger ที่แท้เป็นดารา สาวขโมยมือถือกลางห้างดังเชียงใหม่ ต้นสังกัดร่อนจม.แถลง | The Thaiger
ข่าวเชียงใหม่17 hours ago

ที่แท้เป็นดารา สาวขโมยมือถือกลางห้างดังเชียงใหม่ ต้นสังกัดร่อนจม.แถลง

ที่แท้เป็นดารา สาวขโมยมือถือกลางห้างดังเชียงใหม่ ต้นสังกัดร่อนจม.แถลง   สาวขโมยมือถือ เชียงใหม่ – จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ซันจิ เอสเคจิ” ได้โพสต์คลิปหญิงสาวรายหนึ่งทำเนียนเดินดูโทรศัพท์มือถือ ก่อนอาศัยจังหวะพนักงานเผลอ สลับมือถือเอาของปลอมมาใส่แทนและขโมยของใหม่ไป นอกจากนี้ เฟซบุ๊ก แม่วังสื่อสาร ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า คนร้ายมีพฤติกรรมเช่นนี้ในทุก Shop จะทำทีเดินเข้าออกร้านล่วงหน้าก่อนวันที่จะลงมือ...

เตือน ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีระบาดหนัก ไทยป่วยแล้วเกือบแสน เสียชีวิต 6 ราย | The Thaiger เตือน ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีระบาดหนัก ไทยป่วยแล้วเกือบแสน เสียชีวิต 6 ราย | The Thaiger
ข่าว17 hours ago

เตือน ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีระบาดหนัก ไทยป่วยแล้วเกือบแสน เสียชีวิต 6 ราย

เตือน ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีระบาดหนัก ไทยเสียชีวิตแล้ว 6 ราย   ไข้หวัดใหญ่ระบาด -วันที่ 22 มี.ค. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าว องค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่าในปี 2562 สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่น่าจะรุนแรงขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้า สำหรับประเทศไทย...

กกต.แจงข้อเท็จจริง กรณีรถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย  แค่พักกินข้าว-ถึงที่หมาย | The Thaiger กกต.แจงข้อเท็จจริง กรณีรถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย  แค่พักกินข้าว-ถึงที่หมาย | The Thaiger
เลือกตั้ง 6218 hours ago

กกต.แจงข้อเท็จจริง กรณีรถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย แค่พักกินข้าว-ถึงที่หมาย

กกต.แจงข้อเท็จจริง กรณีรถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย แต่ถึงที่หมาย-พักกินข้าว วันที่ 22 มี.ค. จากกรณีรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง3HD รายงาน กกต. และบริษัทไปรษณีย์ไทยปล่อยขบวนรถไปรษณีย์ขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าและบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเมื่อเช้านี้ และพบปัญหาสัญญาณ GPS รถขนบัตรเลือกตั้งหายและสัญญาณอ่อนนั้น อ่านข่าวก่อนหน้า : ปล่อยรถขนบัตรเลือกตั้งแล้วเช้านี้...

ปล่อยรถขนบัตรเลือกตั้งแล้วเช้านี้ พบปัญหาสัญญาณ GPS หาย 8 คัน | The Thaiger ปล่อยรถขนบัตรเลือกตั้งแล้วเช้านี้ พบปัญหาสัญญาณ GPS หาย 8 คัน | The Thaiger
เลือกตั้ง 6219 hours ago

ปล่อยรถขนบัตรเลือกตั้งแล้วเช้านี้ พบปัญหาสัญญาณ GPS หาย 8 คัน

ปล่อยรถขนบัตรเลือกตั้งแล้วเช้านี้ พบปัญหาสัญญาณ GPS หาย 8 คัน เกิดจากถึงที่หมายแล้วดับเครื่อง และเดินทางผ่านเขตอับสัญญาณ วันที่ 22 มี.ค. รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง3HD รายงาน กกต. และบริษัทไปรษณีย์ไทยร่วมกันปล่อยขบวนรถไปรษณีย์ขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าและบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จำนวน 2 ล้านฉบับ...

พ่อด.ญ.วัย 12 ถูก 5 โจ๋รุมโทรม เปิดใจ ตร.บอกอาจจะติดคุก เพราะไปเตะโจ๋ที่ย่ำยีลูกสาว | The Thaiger พ่อด.ญ.วัย 12 ถูก 5 โจ๋รุมโทรม เปิดใจ ตร.บอกอาจจะติดคุก เพราะไปเตะโจ๋ที่ย่ำยีลูกสาว | The Thaiger
ข่าว19 hours ago

พ่อด.ญ.วัย 12 ถูก 5 โจ๋รุมโทรม เปิดใจ ตร.บอกอาจจะติดคุก เพราะไปเตะโจ๋ที่ย่ำยีลูกสาว

เปิดใจพ่อด.ญ.วัย 12 ถูก 5 โจ๋รุมโทรม ตร.บอกอาจจะติดคุก เพราะไปเตะโจ๋ที่ย่ำยีลูกสาว รุมโทรม จากกรณี เด็กหญิงวัย 12 ปี ถูกวัยรุ่นชาย 5 คนรุมโทรม ภายในร้านขายของแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ จ.สระบุรี ล่าสุดพ่อของเด็กหญิงออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่า พรุ่งนี้ต้องไปขึ้นศาล...

หนุ่มภูเก็ตผว่า! เจอเก๋งแดงแซงแล้วชักปืนลูกโม่โชว์ สุดงง ไปมีเรื่องตอนไหน – คลิป | The Thaiger หนุ่มภูเก็ตผว่า! เจอเก๋งแดงแซงแล้วชักปืนลูกโม่โชว์ สุดงง ไปมีเรื่องตอนไหน – คลิป | The Thaiger
ข่าว19 hours ago

หนุ่มภูเก็ตผว่า! เจอเก๋งแดงแซงแล้วชักปืนลูกโม่โชว์ สุดงง ไปมีเรื่องตอนไหน – คลิป

หนุ่มภูเก็ตผว่า! เจอเก๋งแดงแซงแล้วชักปืนลูกโม่โชว์ สุดงง ไปมีเรื่องตอนไหน ตำรวจตามให้ที ความหัวร้อนบนท้องถนน เป็นอะไรที่มีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆทุกที่ทัวประเทศ ล่าสุดนี้ที่ภูเก็ต เมื่อผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ ธิว ธิว โพสต์วีดีโอพร้อมข้อความ “นึกว่ามีเรื่องกับเรา ตำรวจถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ตามสืบสวนหน่อยครับ เกรงจะโปงปาง ที่อื่น เหตุเกิดเวลาประมาณ 10 โมงเช้านี้เองครับ. สถานที่...

กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ (E-Payment) บังคับใช้แล้ว ต้องรู้โอนเข้าออกกี่ครั้งเตรียมโดน | The Thaiger กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ (E-Payment) บังคับใช้แล้ว ต้องรู้โอนเข้าออกกี่ครั้งเตรียมโดน | The Thaiger
ข่าว19 hours ago

กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ (E-Payment) บังคับใช้แล้ว ต้องรู้โอนเข้าออกกี่ครั้งเตรียมโดน

กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ (E-Payment) บังคับใช้แล้ว ต้องรู้โอนเข้าออกกี่ครั้งเตรียมโดน วันที่ 21 มี.ค. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 หรือ กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อีวอยเล็ต) มีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะให้กรมสรรพากร...

เลือกตั้ง 24 มี.ค. 62 – ห้ามขายเหล้าวันที่ 23 มี.ค. ตั้งแต่ 6 โมงเย็นเป็นต้นไป | The Thaiger เลือกตั้ง 24 มี.ค. 62 – ห้ามขายเหล้าวันที่ 23 มี.ค. ตั้งแต่ 6 โมงเย็นเป็นต้นไป | The Thaiger
ข่าว20 hours ago

เลือกตั้ง 24 มี.ค. 62 – ห้ามขายเหล้าวันที่ 23 มี.ค. ตั้งแต่ 6 โมงเย็นเป็นต้นไป

เลือกตั้ง 24 มี.ค. 62 – ห้ามขายเหล้าวันที่ 23 มี.ค. ตั้งแต่ 6 โมงเย็นเป็นต้นไป   คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้วันที่อาทิตย์ ที่ 24 มี.ค. 2562 เป็นวันเลือกตั้ง ดังนั้นจึงประกาศห้ามจำหน่าย หรือจัดเลี้ยงสุราในวันที่...

ลืมว่ารถเสีย! สาวใหญ่สตาร์ทรถจยย.คันเร่งค้างพุ่งชนทะลุกระจกร้านแอร์พังยับ เจ้าตัวกระจกบาดได้รับบาดเจ็บ | The Thaiger ลืมว่ารถเสีย! สาวใหญ่สตาร์ทรถจยย.คันเร่งค้างพุ่งชนทะลุกระจกร้านแอร์พังยับ เจ้าตัวกระจกบาดได้รับบาดเจ็บ | The Thaiger
ข่าว20 hours ago

ลืมว่ารถเสีย! สาวใหญ่สตาร์ทรถจยย.คันเร่งค้างพุ่งชนทะลุกระจกร้านแอร์พังยับ เจ้าตัวกระจกบาดได้รับบาดเจ็บ

เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น.วันที่ 21 มี.ค.2562 เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ ทต.ฉลอง ได้รับการประสานจากศูนย์นเรนทรภูเก็ต ว่าได้มีเหตุรถจยย.พุ่งชนกระจกร้าน ชูช่วยเเอร์ เลขที่58/28 ม.8 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมือง ภูเก็ต มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ขอให้ช่วยตรวจสอบรับตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล...

Trending