Thaiger FB Thai
Connect with us

ข่าว

รองผู้ว่าภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การปรับปรุงถนนสายกะตะ-กะรน

The Thaiger

Published

on

รองผู้ว่าภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การปรับปรุงถนนสายกะตะ-กะรน | The Thaiger

ภูเก็ต – ผวจ.ภูเก็ต มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การปรับปรุงถนนสายกะตะ-กะรน เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุหลังจากพบว่าประชาชนได้รับผลกระทบเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจากการ ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสายดังกล่าว โดยเพิ่มป้ายเตือน 3 ภาษา ติดไฟแสงสว่าง ตลอดเส้นทางที่ปรับปรุง

วันนี้ 10 ธันวาคม 2561 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย แขวงทางหลวงภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ ตำบลกะรนเพื่อติดตามความคืบหน้าเส้นทางที่กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง ถนนสายกะตะ-กะรน ทางหลวงหมายเลข 4028 ระหว่าง กม.2+500 – กม. 3+400

ในเรื่องนี้นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวทางสิ่อออนไลน์ ว่ามี ประชาชนได้รับจากการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ถนนเส้นดังกล่าวที่กำลังมีการปรับปรุง ช่วงห้าแยกฉลองถึงกะรน นั้น

โดยในวันนี้ได้นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย ผู้แทน นายกเทศมนตรีตำบลกะรน,กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ผู้แทนจากแขวงการทางภูเก็ต รวมทั้งผู้รับจ้างมาประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณที่มีการปรับปรุงถนนครั้งนี้

ทั้งนีแขวงการทางภูเก็ตได้รับงบประมาณและได้ดำเนินการจัดจ้างให้มีการประบปรุงถนนสาย 4028 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 12 ล้านบาทเศษ รวมระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ตามสัญญา ระยะเวลา 3 เดือน เริ่ม วันที่ 16 ตุลาคม 2561 – 16 มกราคม 2562 เป็นการปรับปรุงผิวถนนเนื่องจากถนนเส้นนี้มีการชำรุดบริเวณด้านซ้าย มานานแล้ว

และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเกิดอุบัติเหตุบนถนนดังกล่าวจำนวน 3 ราย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเดินทางลงพื้นที่เพื่อมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้วางแผนแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้มีผู้ประสบเหตุเพิ่มขึ้น ในส่วนของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางบริษัทผู้รับจ้างจะมีการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งและจะดำเนินการเยียวยาต่อไป

สำหรับปัญหาที่พบคือถนนสายนี้มีผิวการจราจรชำรุดทางด้านซ้าย จึงดำเนินการซ่อมแซมถนน โดยใช้หินคลุก พบว่า ผู้ใช้รถใช้ถนนได้เกิดอุบัติเหตุเนื่องจาก การสไลด์ เพราะมีเศษวัสดุอยู่บนผิวทาง จึงทำให้ จักรยานยนต์ที่ใช้ถนนดังกล่าว เกิดอุบัติเหตุ

โดยแนวทางการแก้ไขจากการลงพื้นที่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายเตือนสัญญาณไฟไซเรนเพิ่มแสงสว่างในช่วงเวลากลางคืน ในส่วนของไฟ บนถนนทางหลวงที่ชำรุดและดับไปบ้างก็ให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน สำหรับป้ายประชาสัมพันธ์ให้จัดทำทั้ง ป้ายภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ให้ชัดเจน ด้วย

เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ได้รับทราบป้ายเตือนต่างๆ และมอบหมายให้บริษัทผู้รับจ้าง ทำความสะอาดถนน กรณีที่มีเศษวัสดุตกค้าง ให้เรียบร้อยเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่อาจจะลื่นล้มจากเศษวัสดุที่ตกค้างบนถนนได้ และในส่วนของแขวงทางหลวงภูเก็ตได้มอบหมายให้วางแผนแก้ปัญหาถนนลื่น เนื่องจากถนนสายดังกล่าวมีความลาดชัน

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการก่อสร้างและปรับปรุงถนนหลายสาย หลายโครงการ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ในการเดินทาง จังหวัดภูเก็ต

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ในเรื่องของความปลอดภัย จึง ได้สั่งการให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองภูเก็ต และแขวงทางหลวงภูเก็ต น่วมประชุมหารือ และแจ้งผู้มีส่วนได้เสีย พี่น้องประชาชน ได้รับทราบ หรือขอให้มีการพูดคุยสอบถามข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อร่วมกันประชุมหารือและพูดคุยกับผู้รับจ้าง เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน

และทุกโครงการจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ที่จะต้องใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุเกิดขึ้นพร้อมทั้งขอฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวโปรดใช้ถนนด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะในถนนที่มีการก่อสร้าง

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ร่วมหารือและวางแนวทางในการดำเนินงาน รวมถึงสรุปข้อมูลว่าพื้นที่ใดบ้างที่กำลังมีการก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อจะได้นำข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง และได้ระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว

รองผู้ว่าภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การปรับปรุงถนนสายกะตะ-กะรน | News by The Thaiger รองผู้ว่าภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การปรับปรุงถนนสายกะตะ-กะรน | News by The Thaiger รองผู้ว่าภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การปรับปรุงถนนสายกะตะ-กะรน | News by The Thaiger

สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพอ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดภาคใต้.

อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค The Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

ข่าว

ชมภาพพายุฤดูร้อนถล่มกรุง ดอนเมืองป้ายพังยับ-หลักสี่นั่งร้านถล่ม-ลูกเห็บตก [คลิป]

The Thaiger

Published

on

ชมภาพพายุฤดูร้อนถล่มกรุง ดอนเมืองป้ายพังยับ-หลักสี่นั่งร้านถล่ม-ลูกเห็บตก [คลิป] | The Thaiger

ชมภาพพายุฤดูร้อนถล่มกรุง ดอนเมืองป้ายพังยับ-หลักสี่นั่งร้านถล่ม-ลูกเห็บตก [คลิป]

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. เกิดพายุฤดูร้อนฝนลมแรงในพื้นที่เขตหลักสี่ กทม. ทำให้ นั่งร้านก่อสร้างสกายวอล์กสถานีหลักสี่ ป้ายถล่มลงมาทับเก๋งด้านล่างเสียหาย เจ้าหน้าที่ตำรวจต้อง ใช้เวลากว่า 30 นาที จึงจะเคลียร์พื้นที่ได้

ชมภาพพายุฤดูร้อนถล่มกรุง ดอนเมืองป้ายพังยับ-หลักสี่นั่งร้านถล่ม-ลูกเห็บตก [คลิป] | News by The Thaiger ชมภาพพายุฤดูร้อนถล่มกรุง ดอนเมืองป้ายพังยับ-หลักสี่นั่งร้านถล่ม-ลูกเห็บตก [คลิป] | News by The Thaiger
ภาพ : js100
ขณะที่บริเวณถนนกาญจนาภิเษก ที่ กม.18 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้วยแรงลมพายุฝนกระโชกได้ทำให้ป้ายบิลบอร์ดพังถล่มยับ

16:55 ป้ายบิลบอร์ดริมถนนกาญจนาภิเษก ที่กม.18 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พังถล่มจากฝนตก ลมกระโชกแรง(cr.บอม เเกะลายทรงผม วินเทจ)ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น #JS100 พร้อมเช็คฝนได้ที่ goo.gl/hoc9w8

Posted by JS100 Radio on Thursday, March 21, 2019

ด้านเขตบางเขน JS100 รายงานพบลูกเห็บขนาดเล็กตก

RT@rainy_picasso16:04 #บางเขน เจอลูกเห็บด้วยคร้า ^__^ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น #JS100 พร้อมเช็คฝนได้ที่…

Posted by JS100 Radio on Thursday, March 21, 2019

ทั้งนี้ ช่วงวันที่ 23-26 มีนาคม 2562 ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังอันตราย และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

Continue Reading

ข่าว

ชาวบ้านวอนประหารลูกทรพีเมา ราดน้ำมันจุดไฟเผาพ่อบังเกิดเกล้า! อาการยังโคม่าทรมาน

The Thaiger

Published

on

ชาวบ้านวอนประหารลูกทรพีเมา ราดน้ำมันจุดไฟเผาพ่อบังเกิดเกล้า! อาการยังโคม่าทรมาน | The Thaiger

ชาวบ้านวอนประหารลูกทรพี เมาราดน้ำมันจุดไฟเผาพ่อบังเกิดเกล้า! อาการยังโคม่าทรมาน

วันที่ 22 มี.ค. จากกรณีลูกทรพี่เมา ราดน้ำมันจุดไฟเผาพ่อทั้งเป็น ที่เกิดเหตุพบนายยศ แสนเรือน ถูกไฟเผาร่างกายเกือบทั้งตัวอาการสาหัส ถูกนำส่งโรงพยาบาลลำพูน ทราบชื่อผู้ก่อเหตุต่อมา ชื่อนายกฤตทัย แสนเรือน อายุ 27 ปี ใช้นำมันเบนซินราดแล้วจุดไฟเผาพ่อของตนเอง ขณะนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวไว้ที่ สภ.ลี้ ด้วยข้อหาพยายามฆ่า แต่ให้การปฎิเสธว่าไม่ได้เป็นคนลงมือเผาพ่อ ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

 

นายมานัส เมธา ผู้ใหญ่บ้าน เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุเห็นสองคนพ่อลูกซึ่งอยู่ในอาการเมาทั้งคู่นำขวดเปล่ามาขอซื้อน้ำมัน เพื่อจะนำน้ำมันไปใส่เครื่องจักรเพื่อพ่นฮอร์โมนในสวนลำไย อีกประมาณ 1 ชั่วโมงก็เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นซึ่งสันนิษฐานว่าทั้ง 2 คนพ่อลูกนั้นทะเลาะกันรุนแรงแน่นอน

ขณะที่นางจำแลง กันธียะ อายุ 54 ปี เพื่อนบ้าน เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุเห็นนายกฤตทัย ลูกชายคนเจ็บ ขี่รถจักรยานยนต์เบิ้ลเครื่องเสียงดังในหมู่บ้านพร้อมตะโกนว่า จะฆ่า จะฆ่า ชาวบ้านต่างหวาดกลัวพากันปิดประตูจูงลูก จูงหลานหนีเข้าบ้าน

 

ทั้งนี้ มีรายงานว่านายกฤตนัย เพิ่งออกจากคุกมาได้สิบกว่าวัน กลับมาหมู่บ้านก็ก่อเรื่องไม่เว้นแต่ละวัน เมาระรานชาวบ้านไปทั่ว ดังนั้นเมื่อชาวบ้านบางรายเมื่อทราบข่าวสะเทือนขวัญนี้ ได้สาปแช่งผู้ก่อเหตุให้ตกนรกหมกไหม้กับการกระทำโหดร้ายนี้ อยากให้ประหารชีวิต

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : chiangmainews.co.th

 

Continue Reading

ข่าว

ขึงลวดพาดถนน หนุ่มเคราะห์ร้ายคอเกือบขาด คาดฝีมือนักพนัน หวังดักปล้นเจ้ามือไฮโล

The Thaiger

Published

on

ขึงลวดพาดถนน หนุ่มเคราะห์ร้ายคอเกือบขาด คาดฝีมือนักพนัน หวังดักปล้นเจ้ามือไฮโล | The Thaiger

ผู้ใช้เฟชบุ๊กชื่อ “Witayanon Sinlapasiriwat” โพสต์ภาพร่องรอยบริเวณคอของชายคนหนึ่งพร้อมกับลวดสลิงที่ขึงอยู่ระหว่างต้นไม้สองต้นเพื่อกั้นถนน พร้อมกับข้อความว่า “คนทางได๋คือขี้ร้ายแท้ครับ คอพี่ผมเกือบขาด เคยเห็นตะบ้านอื่นขึงสลิงพาดถนน” นายพงศ์เทพ ผู้ได้รับบาดเจ็บ เล่าว่าตอนเกิดเหตุ ตนได้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาจากงานศพ ระหว่างทางกลับบ้าน ตนได้ขับรถพุ่งชนอะไรสักอย่างและตกรถมอเตอร์ไซค์ ลุกขึ้นมาดูจึงได้รู้ว่าเป็นลวดเหล็กขึงอยู่ ตนจึงโทรเรียกญาติให้มาช่วย

ขึงลวดพาดถนน หนุ่มเคราะห์ร้ายคอเกือบขาด คาดฝีมือนักพนัน หวังดักปล้นเจ้ามือไฮโล | News by The Thaiger ขึงลวดพาดถนน หนุ่มเคราะห์ร้ายคอเกือบขาด คาดฝีมือนักพนัน หวังดักปล้นเจ้ามือไฮโล | News by The Thaiger ขึงลวดพาดถนน หนุ่มเคราะห์ร้ายคอเกือบขาด คาดฝีมือนักพนัน หวังดักปล้นเจ้ามือไฮโล | News by The Thaiger ขึงลวดพาดถนน หนุ่มเคราะห์ร้ายคอเกือบขาด คาดฝีมือนักพนัน หวังดักปล้นเจ้ามือไฮโล | News by The Thaiger

นายพงศ์เทพคาดว่าสาเหตุที่มีคนนำลวดมาขึงพาดถนน อาจเป็นเป็นนักเล่นพนันที่เล่นเสียในงานศพ หวังจะดักทำร้านและปล้นเจ้ามือไฮโล แต่ดันเป็นตนที่ซวย มาโดนซะก่อน

 

ที่มา : Khaosod.co.th

Continue Reading

ล่าสุด

ชมภาพพายุฤดูร้อนถล่มกรุง ดอนเมืองป้ายพังยับ-หลักสี่นั่งร้านถล่ม-ลูกเห็บตก [คลิป] | The Thaiger ชมภาพพายุฤดูร้อนถล่มกรุง ดอนเมืองป้ายพังยับ-หลักสี่นั่งร้านถล่ม-ลูกเห็บตก [คลิป] | The Thaiger
ข่าว4 mins ago

ชมภาพพายุฤดูร้อนถล่มกรุง ดอนเมืองป้ายพังยับ-หลักสี่นั่งร้านถล่ม-ลูกเห็บตก [คลิป]

ชมภาพพายุฤดูร้อนถล่มกรุง ดอนเมืองป้ายพังยับ-หลักสี่นั่งร้านถล่ม-ลูกเห็บตก [คลิป] เมื่อวันที่ 21 มี.ค. เกิดพายุฤดูร้อนฝนลมแรงในพื้นที่เขตหลักสี่ กทม. ทำให้ นั่งร้านก่อสร้างสกายวอล์กสถานีหลักสี่ ป้ายถล่มลงมาทับเก๋งด้านล่างเสียหาย เจ้าหน้าที่ตำรวจต้อง ใช้เวลากว่า 30 นาที จึงจะเคลียร์พื้นที่ได้ ภาพ : js100 ขณะที่บริเวณถนนกาญจนาภิเษก...

ชาวบ้านวอนประหารลูกทรพีเมา ราดน้ำมันจุดไฟเผาพ่อบังเกิดเกล้า! อาการยังโคม่าทรมาน | The Thaiger ชาวบ้านวอนประหารลูกทรพีเมา ราดน้ำมันจุดไฟเผาพ่อบังเกิดเกล้า! อาการยังโคม่าทรมาน | The Thaiger
ข่าว8 mins ago

ชาวบ้านวอนประหารลูกทรพีเมา ราดน้ำมันจุดไฟเผาพ่อบังเกิดเกล้า! อาการยังโคม่าทรมาน

ชาวบ้านวอนประหารลูกทรพี เมาราดน้ำมันจุดไฟเผาพ่อบังเกิดเกล้า! อาการยังโคม่าทรมาน วันที่ 22 มี.ค. จากกรณีลูกทรพี่เมา ราดน้ำมันจุดไฟเผาพ่อทั้งเป็น ที่เกิดเหตุพบนายยศ แสนเรือน ถูกไฟเผาร่างกายเกือบทั้งตัวอาการสาหัส ถูกนำส่งโรงพยาบาลลำพูน ทราบชื่อผู้ก่อเหตุต่อมา ชื่อนายกฤตทัย แสนเรือน อายุ 27 ปี ใช้นำมันเบนซินราดแล้วจุดไฟเผาพ่อของตนเอง ขณะนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวไว้ที่...

ขึงลวดพาดถนน หนุ่มเคราะห์ร้ายคอเกือบขาด คาดฝีมือนักพนัน หวังดักปล้นเจ้ามือไฮโล | The Thaiger ขึงลวดพาดถนน หนุ่มเคราะห์ร้ายคอเกือบขาด คาดฝีมือนักพนัน หวังดักปล้นเจ้ามือไฮโล | The Thaiger
ข่าว10 mins ago

ขึงลวดพาดถนน หนุ่มเคราะห์ร้ายคอเกือบขาด คาดฝีมือนักพนัน หวังดักปล้นเจ้ามือไฮโล

ผู้ใช้เฟชบุ๊กชื่อ “Witayanon Sinlapasiriwat” โพสต์ภาพร่องรอยบริเวณคอของชายคนหนึ่งพร้อมกับลวดสลิงที่ขึงอยู่ระหว่างต้นไม้สองต้นเพื่อกั้นถนน พร้อมกับข้อความว่า “คนทางได๋คือขี้ร้ายแท้ครับ คอพี่ผมเกือบขาด เคยเห็นตะบ้านอื่นขึงสลิงพาดถนน” นายพงศ์เทพ ผู้ได้รับบาดเจ็บ เล่าว่าตอนเกิดเหตุ ตนได้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาจากงานศพ ระหว่างทางกลับบ้าน ตนได้ขับรถพุ่งชนอะไรสักอย่างและตกรถมอเตอร์ไซค์ ลุกขึ้นมาดูจึงได้รู้ว่าเป็นลวดเหล็กขึงอยู่ ตนจึงโทรเรียกญาติให้มาช่วย นายพงศ์เทพคาดว่าสาเหตุที่มีคนนำลวดมาขึงพาดถนน อาจเป็นเป็นนักเล่นพนันที่เล่นเสียในงานศพ หวังจะดักทำร้านและปล้นเจ้ามือไฮโล แต่ดันเป็นตนที่ซวย...

K-POP: เซ่นพิษคดีแชทฉาวซึงรี “จองจุนยอง” ถูกจับข้อหาแอบถ่ายและแชร์คลิปเซ็กซ์ – ซึงรีปฏิเสธข้อกล่าวหา | The Thaiger K-POP: เซ่นพิษคดีแชทฉาวซึงรี “จองจุนยอง” ถูกจับข้อหาแอบถ่ายและแชร์คลิปเซ็กซ์ – ซึงรีปฏิเสธข้อกล่าวหา | The Thaiger
K-Pop60 mins ago

K-POP: เซ่นพิษคดีแชทฉาวซึงรี “จองจุนยอง” ถูกจับข้อหาแอบถ่ายและแชร์คลิปเซ็กซ์ – ซึงรีปฏิเสธข้อกล่าวหา

K-POP: เซ่นพิษคดีแชทฉาวซึงรี “จองจุนยอง” ถูกจับข้อหาแอบถ่ายและแชร์คลิปเซ็กซ์ – ซึงรีปฏิเสธข้อกล่าวหาการค้าประเวณี และการพนัน ล่าสุด นายตำรวจระดับสูงซึ่งมีชื่อเกี่ยวข้องกับคดี Burning Sun ถูกสอบสวนในฐานะผู้ต้องสงสัย แชทฉาวซึงรี – จากกรณีสื่อเกาหลีใต้ตีแผ่คดีแชทสาวของอดีตสมาชิกวงบิ๊กแบง (Bingbang) ซึงรี ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาการค้าประเวณีและการพนัน เกี่ยวโยงกับคลับ Burning...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ฮีโร่ถ้ำหลวง 187 ราย | The Thaiger โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ฮีโร่ถ้ำหลวง 187 ราย | The Thaiger
ข่าว1 hour ago

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ฮีโร่ถ้ำหลวง 187 ราย

ผลของการทำความดี ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ฮีโร่ถ้ำหลวง 187 ราย วันที่ 21 มี.ค. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา แผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่บุคคลที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในถ้ำหลวงวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย จากกรณีการช่วยเหลือชีวิตนักฟุตบอลเด็กทีมหมูป่าอคาเดมี่และโค้ชจำนวน 13 ราย เป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2561...

ตอบแทนน้ำใจ! โค๊ชเอกอาสานำทีมหมูป่า ช่วยเจ้าหน้าที่ขนอุปกรณ์ที่เหลือออกจากถ้ำหลวง | The Thaiger ตอบแทนน้ำใจ! โค๊ชเอกอาสานำทีมหมูป่า ช่วยเจ้าหน้าที่ขนอุปกรณ์ที่เหลือออกจากถ้ำหลวง | The Thaiger
ข่าว1 hour ago

ตอบแทนน้ำใจ! โค๊ชเอกอาสานำทีมหมูป่า ช่วยเจ้าหน้าที่ขนอุปกรณ์ที่เหลือออกจากถ้ำหลวง

หลายท่านคงจำกันได้กับเหตุการณ์ที่เป็นที่โด่งดังไปทั่วประเทศและทั่วโลกเมื่อปี 2018 ที่ผ่านมา นั่นคือภารกิจช่วยชีวิต 13 นักเตะทีมหมูป่า ออกมาจากถ้ำที่ถูกน้ำท่วม โดยการระดมนักประดาน้ำฝีมือดีจากทั่วทุกมุมโลก และแรงใจจากทุกคนเพื่อภารกิจความเป็นความตายครั้งนี้ จนสุดท้ายก็สามารถช่วยชีวิตทั้ง 13 คนออกมาได้อย่างปลอดภัย ภาพ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ แต่เนื่องจากช่วงเวลาที่ภาระกิจดำเนินไปนั้น ได้มีการขนอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆเข้าไปเพื่ออำนวยตวามสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน หลังจากที่พาเด็กทุกคนออกจากถ้ำสำเร็จเจ้าหน้าที่ยังคงเหลือภาระกิจอีกอย่างคือการนำอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆกลับออกมา...

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 | The Thaiger ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 | The Thaiger
ข่าวการเมือง2 hours ago

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 คลิกที่นี่ (https://election.bora.dopa.go.th/Election/cervote/) เพียงใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งและเขตของท่าน รวมถึงสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งของท่าน [เลือกตั้ง 62]  

หนุ่มขับมอเตอร์ไซค์ พุ่งชนท้ายรถบรรทุกเสียชีวิตคาที่ คนขับบรรทุกงง ขับมาดีๆมาชนได้ไง | The Thaiger หนุ่มขับมอเตอร์ไซค์ พุ่งชนท้ายรถบรรทุกเสียชีวิตคาที่ คนขับบรรทุกงง ขับมาดีๆมาชนได้ไง | The Thaiger
ข่าว2 hours ago

หนุ่มขับมอเตอร์ไซค์ พุ่งชนท้ายรถบรรทุกเสียชีวิตคาที่ คนขับบรรทุกงง ขับมาดีๆมาชนได้ไง

เมื่อเวลาประมาณ 03.00 น. วันที่ 22 มี.ค.62 ร.ต.อ.เอกศักดิ์ ขวัญหวาน รองสารวัตร(สอบสวน)สภ.ถลาง ได้รับแจ้งเหตุรถจยย.ชนท้ายรถบรรทุก มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เหตุเกิดบริเวณถนนเทพกระษัตรีฝั่งขาเข้า ม.1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง หลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ประจำจุดท่าเรือ เข้าตรวจสอบ...

ราชกิจจาฯประกาศ โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปล่อยตัวชั่วคราวได้ ไม่ต้องมีประกัน! | The Thaiger ราชกิจจาฯประกาศ โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปล่อยตัวชั่วคราวได้ ไม่ต้องมีประกัน! | The Thaiger
ข่าว3 hours ago

ราชกิจจาฯประกาศ โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปล่อยตัวชั่วคราวได้ ไม่ต้องมีประกัน!

ราชกิจจาฯประกาศ โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปล่อยตัวชั่วคราวได้ ไม่ต้องมีประกัน! หากมีประกันต้องไม่เกิน 2 แสนบาท วันที่ 21 มี.ค. เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการเรียกประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   สาระสำคัญของข้อบังคับฉบับนี้ แบบเข้าใจง่าย...

จับอดีตผญบ.หัวคะแนนพรรคหนึ่ง ขณะตระเวนซื้อเสียง หัวละ 1 พันบาท [เลือกตั้ง62] | The Thaiger จับอดีตผญบ.หัวคะแนนพรรคหนึ่ง ขณะตระเวนซื้อเสียง หัวละ 1 พันบาท [เลือกตั้ง62] | The Thaiger
ข่าว3 hours ago

จับอดีตผญบ.หัวคะแนนพรรคหนึ่ง ขณะตระเวนซื้อเสียง หัวละ 1 พันบาท [เลือกตั้ง62]

จับอดีตผญบ.หัวคะแนนพรรคหนึ่ง ขณะตระเวนซื้อเสียง หัวละ 1 พันบาท [เลือกตั้ง62] ซื้อเสียงเลือกตั้ง 62 – วันที่ 22 มี.ค. ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 21 กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับฝ่ายปกครองของอำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา จับกุมอดีตผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งใน ต.เสิงสาง...

สุดชั่ว จับโจ๋หื่น 19 ปี มีเมียลูกติด ถีบจยย.-ชกท้อง นร.ชั้นม.3 ข่มขืนข้างถนน | The Thaiger สุดชั่ว จับโจ๋หื่น 19 ปี มีเมียลูกติด ถีบจยย.-ชกท้อง นร.ชั้นม.3 ข่มขืนข้างถนน | The Thaiger
ข่าว17 hours ago

สุดชั่ว จับโจ๋หื่น 19 ปี มีเมียลูกติด ถีบจยย.-ชกท้อง นร.ชั้นม.3 ข่มขืนข้างถนน

สุดชั่ว จับโจ๋หื่น 19 ปี มีเมียลูกติด ถีบจักรยานยนต์ -ชกท้องนักเรียนหญิงชั้นม.3 ลากข่มขืนป่าละเมาะข้างถนน เวลา 22.00 น. วันที่ 20 มี.ค. ในเขตพื้นที่ สภ.ห้วยหลวง อ.เมืองอุดรธานี เกิดเหตุวัยรุ่นชายอายุ 19 ปี...

เผยคลิปวินาทีคนร้ายรัวยิง “ผู้กองวัชรินทร์” อดีตตร.สงขลาแฉคนมีสี คาดปัญหารับทำคดีให้นักธุรกิจ-ปัญหาที่ดิน | The Thaiger เผยคลิปวินาทีคนร้ายรัวยิง “ผู้กองวัชรินทร์” อดีตตร.สงขลาแฉคนมีสี คาดปัญหารับทำคดีให้นักธุรกิจ-ปัญหาที่ดิน | The Thaiger
ข่าว19 hours ago

เผยคลิปวินาทีคนร้ายรัวยิง “ผู้กองวัชรินทร์” อดีตตร.สงขลาแฉคนมีสี คาดปัญหารับทำคดีให้นักธุรกิจ-ปัญหาที่ดิน

เผยคลิปวินาทีคนร้ายรัวยิง “ผู้กองวัชรินทร์” อดีตตำรวจสงขลาแฉคนมีสี คาดปัญหารับทำคดีให้นักธุรกิจ-ปัญหาที่ดิน   ยิงผู้กองวัชรินทร์ – วันที่ 21 มี.ค. จากกรณีคนร้ายขับรถเก๋งประกบยิง “ผู้กองวัชรินทร์” อดีตตำรวจจังหวัดสงขลา เสียชีวิตคารถเก๋งบริเวณหน้าบ้านพัก ล่าสุด ตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิด บันทึกภาพรถต้องสงสัยขณะรัวปืนใส่ 5 นัด และกล้องหน้ารถที่บันทึกวินาทีถูกยิงดับ...

Trending