Thaiger FB Thai
Connect with us

ข่าว

ภูเก็ตประชุมด่วนแก้ไขปัญหาประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนนสาย 402

Kritsada Mueanhawong

Published

on

ภูเก็ตประชุมด่วนแก้ไขปัญหาประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนนสาย 402 | The Thaiger

ภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต – จังหวัดภูเก็ตประชุมด่วนแก้ไขปัญหาประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนนสาย 402 ตั้งคณะทำงาน เยียวยา ผู้ได้รับบาดเจ็บ ที่ผ่านมา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายเฉลิมศักดิ์ นุชประหารหัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายสมหวัง โลนะสุต แขวงทางหลวงภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ตัวแทนศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดภูเก็ต

ลงพื้นที่ อำเภอถลาง ตรวจสภาพพื้นที่ ถนนสาย 402 ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงเส้นทาง กม. 32+500- กม.36+500 RT ระยะทาง 4 กม. และร่วมประชุมกับ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

กรณีมีพี่น้องประชาชนประสบอุบัติเหตุและได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงระหว่าง กม. 32-36 ระยะทาง 4 กม. โดยผู้รับ เหมาก่อสร้างคือ บริษัทชัยกร จำกัด ระยะเวลาเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วันโดยมีนายปริญญา หาญใจ เป็นช่างผู้ควบคุมงาน,นายสุรศักดิ์ ใจงาม เป็นวิศวกร

ด้วยระยะทางการก่อสร้างที่ค่อนข้างยาว 4 กิโลเมตรจึงได้ให้บริษัทที่รับจ้าง ใช้เครื่องจักรจำนวน 2 ชุด ในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะลดระยะเวลาทำงาน ให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ ประกอบกับเป็นการบูรณะซ่อมแซมพื้นทางที่ชำรุด เนื่องจากในช่วงกลางวันเป็นช่วงที่มี อากาศแห้งจึงทำให้เกิดฝุ่น

จึงเน้นย้ำให้ผู้ ก่อสร้างปฏิบัติงานในช่วงเวลา 19.00 น.- 05.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร โดยที่ผ่านมาผู้รับจ้างเริ่มลงมือปฏิบัติงานวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รวมระยะเวลาประมาณ 12 วัน โดยมีการปูยางไปในบางส่วนแล้ว

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า จากการปัญหาการก่อสร้างปรับปรุง ถนนสาย 402ที่ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้รถใช้ถนนเกิดอุบัติเหตุบนพื้นที่ที่มีการก่อสร้างถนนรวมแล้ว 36 ราย

ในเรื่องนี้นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชุมแก้ปัญหาพร้อมกันในวันนี้เนื่องจากเป็นห่วงเป็นใยในหลายประเด็นที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน โดยที่ประชุมในวันนี้ได้มีการพูดคุยหารือเพื่อแก้ปัญหาใน 4 ประเด็นได้แก่

1. เรื่องฝุ่น ,2. เรื่องป้ายสัญญาณจราจร 3 เรื่องการเร่งรัดก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วและ 4. เรื่องการเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างถนนในครั้งนี้

โดยจากการประชุมบริษัทผู้รับจ้างมีความยินดี จะดำเนินการ แก้ไขปัญหา ดังนี้ในเรื่องของป้ายสัญญาณไฟจราจร กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่แขวงการทางและ ผู้รับจ้าง จะลงไปดูพื้นที่เพื่อกำหนดจุดติดตั้งป้ายสัญญาณไฟจราจรเพิ่มเติมให้มีความครอบคลุมและชัดเจน จะต้องเร่งดำเนินการโดยทันทีเพื่อจะได้ลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้กับประชาชน,

ในส่วนของการเร่งรัดการก่อสร้างปรับปรุงถนนให้แล้วเสร็จโดยบริษัทผู้รับจ้างจะดำเนินการจัดทำแผนเพื่อเร่งรัดการก่อสร้างให้เสร็จเร็วที่สุดเดิมในสัญญาระบุไว้ 120 วันแต่จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน, สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง

ได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการฉีดน้ำบ่อยครั้งและบางจุดหากจำเป็นต้องมีการล้างถนนก็ให้ดำเนินการล้างถนนด้วยเพื่อไม่ให้มีฝุ่น สร้างความเดือดร้อน แก่ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณข้างเคียง ในแต่ละครัวเรือน

และเรื่องของการเยียวยา ได้มีการตั้งคณะทำงาน 1 คณะโดยมีตัวแทนอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง และผู้รับจ้าง แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยให้ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ นำหลักฐาน ประกอบด้วยใบแจ้งความและบัตรประจำตัวประชาชนมาส่งเรื่องให้กับคณะทำงาน เพื่อร่วมกันพิจารณาและเยียวยาให้แก่ประชาชนต่อไป โดยคณะทำงานจะรับเรื่องที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอถลาง

จากการประชุมแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมีความพึงพอใจทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจะเร่งรัดให้บริษัทที่รับจ้างดำเนินการตามข้อสรุปในการประชุมในครั้งนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะได้มีความสบายใจในเรื่องของความปลอดภัย และในนามของจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่าในขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการก่อสร้าง ถนนในหลายพื้นที่ เช่น ถนนสาย 402 ที่มีการปรับปรุงถนนเนื่องจากผิวถนนมีการชำรุดในบางส่วน หากไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยด่วน จะก่อให้เกิดปัญหาที่จะต้องมารื้อถอนหรือสร้างถนนใหม่

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะมีระยะเวลาในการก่อสร้างยาวนานขึ้น จะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงดังนั้นจึงขอให้ประชาชนที่ขับขี่รถใช้ความระมัดระวังการจราจร ที่มีการก่อสร้างถนน ในปัจจุบันและในอนาคตคาดว่าจะมีการก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นอีกโดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจะมีการวางแผน พูดคุยกับ แขวงการทางท้องถิ่นท้องที่และอำเภอ ในการแก้ไขปัญหาเพื่อ ให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว

ภูเก็ตประชุมด่วนแก้ไขปัญหาประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนนสาย 402 | News by The Thaiger ภูเก็ตประชุมด่วนแก้ไขปัญหาประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนนสาย 402 | News by The Thaiger ภูเก็ตประชุมด่วนแก้ไขปัญหาประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนนสาย 402 | News by The Thaiger ภูเก็ตประชุมด่วนแก้ไขปัญหาประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนนสาย 402 | News by The Thaiger

ภาพ: เหยี่ยวข่าว ภูเก็ตอ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดภาคใต้.

อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค The Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

เลือกตั้ง 62

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้

Kritsada Mueanhawong

Published

on

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | The Thaiger
ขอบคุณภาพ Workpointnews

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้อย่างไม่เป็นทางการ

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 - สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | News by The Thaiger

ภาพ : Thairath TV

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 - สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | News by The Thaiger

ภาพ : election.thestandard.co

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้อย่างไม่เป็นทางการ – ล่าสุด 22:16 น.

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 - สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | News by The Thaiger

ภาพ : thairath

 

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้อย่างไม่เป็นทางการ – ล่าสุด 22:40 น.

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 - สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | News by The Thaiger

ภาพ : the matter

Continue Reading

ข่าว

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62]

Kritsada Mueanhawong

Published

on

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] | The Thaiger

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] อย่างไม่เป็นทางการ

ภูเก็ต เขต 1

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] | News by The Thaiger

ภูเก็ต เขต 2

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] | News by The Thaiger

Continue Reading

เลือกตั้ง 62

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live]

Kritsada Mueanhawong

Published

on

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live] | The Thaiger
ขอบคุณภาพจาก : vote.workpointnews.com

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live]

ตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 สดๆโดย Workpoint ที่นี่ https://vote.workpointnews.com

หรือ โดย The standard

http://election.thestandard.co

หรือ โดย The  matter

https://elect.thematter.co

หรือ

https://vote62.com/

 

Continue Reading

ล่าสุด

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | The Thaiger ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | The Thaiger
เลือกตั้ง 625 hours ago

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้อย่างไม่เป็นทางการ ภาพ : Thairath TV ภาพ : election.thestandard.co ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้อย่างไม่เป็นทางการ – ล่าสุด 22:16...

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] | The Thaiger ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] | The Thaiger
ข่าว6 hours ago

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62]

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] อย่างไม่เป็นทางการ ภูเก็ต เขต 1 ภูเก็ต เขต 2

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live] | The Thaiger รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live] | The Thaiger
เลือกตั้ง 629 hours ago

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live]

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live] ตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 สดๆโดย Workpoint ที่นี่ https://vote.workpointnews.com หรือ โดย The standard http://election.thestandard.co หรือ โดย The matter https://elect.thematter.co หรือ...

เลือกตั้ง62 : เกาะติดรายงานสดหลังปิดหีบเลือกตั้ง [Live] | The Thaiger เลือกตั้ง62 : เกาะติดรายงานสดหลังปิดหีบเลือกตั้ง [Live] | The Thaiger
เลือกตั้ง 629 hours ago

เลือกตั้ง62 : เกาะติดรายงานสดหลังปิดหีบเลือกตั้ง [Live]

เลือกตั้ง62 : เกาะติดรายงานสดหลังปิดหีบเลือกตั้ง [Live] #เลือกตั้งประเทศไทย2562 #คู่มือเลือกตั้ง62 รายงานสด คะแนนเลือกตั้งหลังปิดหีบ! กับ THE STANDARD ELECTION อ่านเกมสด ผลเลือกตั้ง #เกาะติดเลือกตั้ง #ThailandElection2019 #ไบรท์ทีวีเลือกตั้ง62 Bright TV –...

โรงเรียนสอนภาษาที่ภูเก็ตโร่ร้อง“บิ๊กโจ๊ก”ถูกแก๊งเงินดำต่างชาติ ตุ๋น สูญเงินกว่า 9 ล้าน | The Thaiger โรงเรียนสอนภาษาที่ภูเก็ตโร่ร้อง“บิ๊กโจ๊ก”ถูกแก๊งเงินดำต่างชาติ ตุ๋น สูญเงินกว่า 9 ล้าน | The Thaiger
ข่าว18 hours ago

โรงเรียนสอนภาษาที่ภูเก็ตโร่ร้อง“บิ๊กโจ๊ก”ถูกแก๊งเงินดำต่างชาติ ตุ๋น สูญเงินกว่า 9 ล้าน

เจ้าของ โรงเรียนสอนภาษาที่ภูเก็ต ร้องถูกแก๊งเงินดำต่างชาติ ตุ๋น สูญเงินกว่า 9 ล้าน “บิ๊กโจ๊ก” โพสต์ ตร.เผยรวบตัวดำเนินคดีได้แล้ว พล.ต.ท.สุรเชษ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โพสต์ผ่านเพจ “สุรเชษ หักพาล” กรณี หญิงไทยเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาแห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต มาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน...

รวบแล้ว หนุ่มโชว์ปืนกลางถนนภูเก็ต สารภาพไม่ตั้งใจ แค่จะโบกให้แซงขึ้นไป | The Thaiger รวบแล้ว หนุ่มโชว์ปืนกลางถนนภูเก็ต สารภาพไม่ตั้งใจ แค่จะโบกให้แซงขึ้นไป | The Thaiger
ข่าว18 hours ago

รวบแล้ว หนุ่มโชว์ปืนกลางถนนภูเก็ต สารภาพไม่ตั้งใจ แค่จะโบกให้แซงขึ้นไป

ตร.ถลางร่วมกับชุดสืบสวนจังหวัดภูเก็ตรวบแล้วหนุ่มชักปืนโชว์กลางถนน พบเป็นปืนบีบีกันกระสุนหัวลูกปราย สารภาพไม่ตั้งใจ แต่ทำเพราะเผลอเรอ หลังถูกรถคู่กรณีปาดหน้า – เบรกกระทันหันหลายครั้ง จากกรณี เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 22 มี.ค.62 ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟสบุ๊กชื่อ “ธิว ธิว” ได้โพสต์ ภาพนิ่งและวีดิโอคลิปความยาวประมาณ 0.18 นาที ลงในกลุ่ม...

ร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 “ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง” | The Thaiger ร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 “ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง” | The Thaiger
เลือกตั้ง 621 day ago

ร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 “ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง”

ร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 “ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง” วันที่ 23 มี.ค. สำนักพระราชวัง ออกประกาศสำนักพระราชวังความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เลขาธิการพระราชวังอัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ...

เปิดคลิปวินาทีมรณะ รถบรรทุกพ่วงชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ศพ | The Thaiger เปิดคลิปวินาทีมรณะ รถบรรทุกพ่วงชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ศพ | The Thaiger
ข่าว1 day ago

เปิดคลิปวินาทีมรณะ รถบรรทุกพ่วงชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ศพ

เปิดคลิปวินาทีมรณะ รถบรรทุกพ่วงชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ศพ รถบรรทุกชนรถตู้ – วันที่ 23 มี.ค. จากกรณีเกิดเหตุรถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร บริเวณแยกสระเศรษฐี ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รถบรรทุกชนกับรถตู้โดยสารแล้วรถตกลงไปในคลองทั้ง 2 คัน มีผู้เสียชีวิตนับ 10...

สยอง รถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ราย [ภาพชุด] | The Thaiger สยอง รถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ราย [ภาพชุด] | The Thaiger
ข่าว1 day ago

สยอง รถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ราย [ภาพชุด]

กาญจนบุรี : สยอง รถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ราย รถบรรทุกชนรถตู้ – วันที่ 23 มี.ค. เมื่อเวลาประมาณ เกิดเหตุรถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร บริเวณแยกสระเศรษฐี ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รถบรรทุกชนกับรถตู้โดยสารแล้วรถตกลงไปในคลองทั้ง 2...

เชียงใหม่ ยังเป็นเมืองคุณภาพอากาศแย่ “อันดับ1ของโลก” ค่าพุ่งถึงระดับสีม่วง! | The Thaiger เชียงใหม่ ยังเป็นเมืองคุณภาพอากาศแย่ “อันดับ1ของโลก” ค่าพุ่งถึงระดับสีม่วง! | The Thaiger
ข่าว2 days ago

เชียงใหม่ ยังเป็นเมืองคุณภาพอากาศแย่ “อันดับ1ของโลก” ค่าพุ่งถึงระดับสีม่วง!

เชียงใหม่ ยังเป็นเมืองคุณภาพอากาศแย่ “อันดับ1ของโลก” ค่าพุ่งถึงระดับสีม่วง! วันที่ 23 มี.ต. เว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ Airvisual ได้รายงานค่ามลพิษทางอากาศ พบสถิติน่าตกใจว่า เชียงใหม่ ยังคงเป็นเมืองคุณภาพอากาศเข้าขั้นวิกฤติ เป็นอันดับ 1 ของโลก ด้วยค่ามลพิษ 467 US QAI...

[Movie Review] “แสงกระสือ” หนังรักแฟนตาซีที่ทะเยอทะยานที่สุดในจักรวาลผี | The Thaiger [Movie Review] “แสงกระสือ” หนังรักแฟนตาซีที่ทะเยอทะยานที่สุดในจักรวาลผี | The Thaiger
รีวิวหนัง2 days ago

[Movie Review] “แสงกระสือ” หนังรักแฟนตาซีที่ทะเยอทะยานที่สุดในจักรวาลผี

“แสงกระสือ” หนังรักแฟนตาซีที่ฉาบหน้าด้วยภาพของ(หนัง)ผี #รีวิวแสงกระสือ “สัตว์ประหลาดมันก็มีหัวใจ” ประโยคนี้ของสายในตัวอย่างหนังสะท้อนเรื่องราวและธีมของ “แสงกระสือ” ได้ดีที่สุด ภาพของหญิงสาวที่มีแต่หัวกับเครื่องใน ส่องแสงเรืองวาบกลางค่ำคืน ลอยไปมาสร้างความขวัญผวาให้กับชาวบ้าน กริ่งเกรงว่าตับใตไส้พุงของสัตว์เลี้ยงจะโดนจกกิน ที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือมันจะมาจกไส้คน เรื่องราวความพรั่นพรึงของผีในตำนานเกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งนอกพระนคร เวลาตามท้องเรื่องไม่ระบุชัดหากเข้าใจว่าเป็นช่วงสมัยสงครามโลก น้อย (โอบ โอบนิธิ) เจิด...

10 อันดับเพลงสากล Billboard hot chart ประจำสัปดาห์ [23 มี.ค. 62] | The Thaiger 10 อันดับเพลงสากล Billboard hot chart ประจำสัปดาห์ [23 มี.ค. 62] | The Thaiger
ชาร์ตเพลงฮิต2 days ago

10 อันดับเพลงสากล Billboard hot chart ประจำสัปดาห์ [23 มี.ค. 62]

#7rings #billboard #billboardchart #billboardhot100

Trending