Connect with us

ข่าว

ฝรั่งในไทย ล่ารายชื่อ ขอยื่นเปลี่ยนแปลงพรบ.คนเข้าเมืองและระเบียบยื่นตม.30

The Thaiger

Published

 on

ฝรั่งในไทย ล่ารายชื่อ ขอยื่นเปลี่ยนแปลงพรบ.คนเข้าเมืองและระเบียบยื่นตม.30 | The Thaiger

วันนี้ (28 ก.ค.) กลุ่มตัวแทนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานหลายปี ได้เตรียมเอกสารร้องเรียนเพื่อให้ชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบมาร่วมลงชื่อเปลี่ยนแปลงการบังคับใช้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง และแบบฟอร์มตม.30 (กฎหมายการแจ้งที่พักคนต่างด้าว) ก่อนที่จะนำคำร้องนี้ยื่นต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

โดยทางกลุ่มมีการระบุว่าการยื่นแบบฟอร์มตม.30 นั้นก่อให้เกิดปัญหามากมาย มีชาวต่างชาติและเจ้าบ้านคนไทยจำนวนมากถูกปรับเพราะไม่ได้ยื่นแบบฟอร์ม ทั้งๆ ที่หลายๆ กรณี เจ้าบ้านเองก็เป็นคนในครอบครัวของชาวต่างชาติ และบ้านที่อยู่นั้นก็เป็นบ้านที่ครอบครัวอาศัยอยู่

ทั้งนี้ แบบฟอร์มตม.30 เป็นแบบที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดให้เจ้าของที่พักอาศัยรายงานการเข้าพักของชาวต่างชาติ โดยชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย ไม่ว่าจะมาอยู่อาศัยหรือมาเที่ยวก็จะต้องรายงานข้อมูลที่อยู่อาศัยของตนต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยเช่นกัน

ทางกลุ่มได้ร่างหนังสือเพื่อแนบกับเอกสารรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ โดยมีเนื้อหาดังนี้

—————————————————

 

ถึงรัฐบาลไทยและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย

ทางเราเป็นกลุ่มตัวแทนชาวต่างชาติและชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยกับคู่สมรสหรือคู่ชีวิตพร้อมด้วยบุตรคนไทย เราทำงานที่นี่ มีส่วนร่วมกับชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศ เรารักประเทศไทยและพยายามอย่างที่สุดที่จะปฏิบัติตามกฎหมายไทย

แต่เมื่อไม่นานมานี้ กฎระเบียบใหม่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้สร้างปัญหาใหญ่กับชุมชนชาวต่างชาติในประเทศไทย แม้ว่าคนเหล่านี้บางส่วนจะไม่เคยมีปัญหากับเจ้าหน้าที่เลยก็ตาม

ตามมาตรา 37 นั้น ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยที่เดินทางไปต่างจังหวัดเกินกว่า 24 ชั่วโมง จะต้องรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และประเทศไทยมีถึง 77 จังหวัด หมายความว่า หากครูชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ จะเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์ช่วงสุดสัปดาห์ ครูคนนี้จะกลับมาสอนในเช้าวันจันทร์ไม่ได้ เพราะต้องไปรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แม้ว่าเขาจะอาศัยอยู่กับภรรยา (เจ้าบ้าน) และลูกก็ตาม และในกรณีนี้ภรรยา (เจ้าบ้าน) ก็จะต้องเดินทางไปรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมแบบฟอร์ม ตม.30 ด้วยเช่นกัน ทั้งๆ ที่ ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็มีบันทึกที่อยู่ของชาวต่างชาติทุกคนในไทย เพราะชาวต่างชาติจะต้องยื่นแจ้งที่อยู่ของตนด้วยแบบฟอร์มตม.47 อยู่แล้วหากพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกินกว่า 90 วัน

เราเข้าใจเหตุผลของการยื่นแบบฟอร์มตม.47 เป็นอย่างดี และหลายคนก็ยินดีที่จะใช้วิธีรายงานตัวทางออนไลน์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ประเทศส่วนใหญ่ในแถบตะวันตกนิยมใช้กัน และเราก็เข้าใจดีว่าชาวต่างชาติจะต้องยื่นขอต่ออายุวีซ่าแบบ 1 ปี

ทั้งนี้ แบบฟอร์มตม.30 ไม่เคยถูกนำมาใช้อย่างจริงจังจนกระทั่งเมื่อปีพ.ศ.2561 แต่ขณะนี้มีชาวต่างชาติและชาวไทยหลายคนถูกโทษปรับเนื่องจากไม่ได้ยื่นแบบฟอร์มตม.30 เมื่อกลับจากต่างจังหวัดมาที่บ้าน โดยระเบียบนี้มีผลบังคับใช้กับนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน แต่ทางโรงแรมจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นแบบฟอร์มเอง

ในกรณีเช่นนี้ หากว่านักท่องเที่ยวพักในที่พักของ AirBNB จะต้องทำอย่างไร หรือในกรณีที่ชาวต่างชาติพักอาศัยในบ้านที่มีเจ้าของชาวไทย หรือพักอาศัยกับครอบครัวของตนเองที่เป็นชาวไทยและเป็นเจ้าของบ้าน ชาวต่างชาติคนนั้นๆ จะต้องทำอย่างไร

ขณะนี้ มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเริ่มที่จะท้อใจกับระเบียบการยื่นแบบฟอร์มตม.30 ใหม่นี้

กลุ่มผู้ลงนามในคำร้องนี้ ต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายซึ่งจะนำไปสู่การยกเลิกระเบียบการยื่นแบบฟอร์มตม.30 โดยสิ้นเชิง พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองนั้นมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2522 และเราเชื่อว่ากฎหมายสามารถเปลี่ยนแปลงและมีวิวัฒนาการเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันได้

เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฟอร์มตม.30 นั้นค่อนข้างล้าสมัย และก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายที่ไม่เคยเกิดมาก่อนในอดีต

ทั้งนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนั้น เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย ก็จะถูกตรวจที่สนามบินหรือตามจุดตรวจคนเข้าเมืองอยู่แล้ว และเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ก็มีการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้น การยื่นรายงานที่อยู่อาศัยด้วยตนเองโดยใช้กระดาษแบบฟอร์มนั้นจึงไม่ใช่วิธีการที่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป

นอกจากนี้ การยื่นแบบฟอร์มตม.30 ยังไม่ได้ช่วยลดหรือกำจัดการก่อการร้ายแต่อย่างใด แต่กลับเพิ่มภาระให้กับเจ้าบ้านคนไทยซึ่งจะต้องเป็นผู้รายงานการเข้าพักของชาวต่างชาติ

ทั้งแบบฟอร์มตม.30 และ ตม.28 นั้นไม่มีประสิทธิภาพ เพราะสถานีตำรวจส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและไม่ยอมรับแบบฟอร์มนี้ เนื่องจากไม่รู้ว่าเอกสารเหล่านี้คืออะไร แม้จะมีการระบุชัดเจนว่าสามารถยื่นแบบฟอร์มเหล่านี้ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ก็ตาม (ดูมาตรา 37 (4) ในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง) ดังนั้น เราคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรา 37 และ 38 ในพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองได้ในหลายจุด

เราขอยื่นคำร้องต่อรัฐบาลไทยด้วยความเคารพ เพื่อให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง หรือกลับมาดำเนินการเหมือนช่วงก่อนปีพ.ศ.2561 ซึ่งไม่มีการบังคับใช้แบบฟอร์มตม.30 อย่างเข้มงวด โดยทางกลุ่มเราเชื่อว่าการบังคับใช้แบบฟอร์มตม.30 อย่างเข้มงวดนั้น มีแต่จะก่อให้เกิดปัญหา และท้ายที่สุดก็จะส่งผลให้การท่องเที่ยวในไทย รวมถึงการลงทุนจากต่างชาติตกต่ำลง และยังส่งผลต่อครอบครัวชาวไทยที่มีชาวต่างชาติเป็นสมาชิก คำร้องนี้จึงเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยเช่นกัน

ในนามของชาวต่างชาติทุกคนที่อาศัยหรือมาเที่ยวในประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งนี้ โปรดพิจารณาหนังสือฉบับนี้ในฐานะคำแนะนำและวิธีแก้ปัญหา ซึ่งเราเชื่อว่าปัญหานี้จะสร้างแรงกดดันจนนำไปสู่ผลเสียต่อเศรษฐกิจไทยในที่สุด

 

ขอแสดงความนับถือ

ขอในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค The Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

If you have story ideas, a restaurant to review, an event to cover or an issue to discuss, contact The Thaiger editorial staff.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าว

รองธิดาแรงงาน หญิง กัลยรัตน์ ขับเก๋งเสียหลัก เจ็บสาหัส

Nattha Thepbamrung

Published

on

รองธิดาแรงงาน หญิง กัลยรัตน์ ขับเก๋งเสียหลัก เจ็บสาหัส | The Thaiger

วันนี้ (23 ต.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. ทาง สวพ.FM91 รายงานว่า ได้รับแจ้งจากมูลนิธิร่วมกตัญญูว่า เกิดอุบัติเหตุบนทางด่วนฉลองรัช ฝั่งขาเข้า บริเวณก่อนถึงทางลงด่วนพระราม 9-2 โดยผู้บาดเจ็บคือ น.ส.กันยารัตน์ นวรัตน์รุ่งโจน์ อายุ 34 ปี ซึ่งเคยเข้าประกวดเวทีธิดาแรงงาน 2555 และดำรงตำแหน่งรองอันดับ 2 ธิดาแรงงาน และได้รับรางวัลธิดาอัธยาศัยดี

 

รองธิดาแรงงาน หญิง กัลยรัตน์ ขับเก๋งเสียหลัก เจ็บสาหัส | News by The Thaiger

ภาพจาก mahayangdaew

 

ในที่เกิดเหตุ พบรถยนต์มาสด้า CX-3 เสียหลักพลิกคว่ำ สภาพพังยับเยิน รถหงายท้องล้อชี้ฟ้า โดยเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยร่วมกตัญญูร่วมกันให้การช่วยเหลือน.ส.กันยารัตน์ ก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย ซึ่งหลังจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทางด่วน 1 จะทำการเข้าสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุของเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป

 

รองธิดาแรงงาน หญิง กัลยรัตน์ ขับเก๋งเสียหลัก เจ็บสาหัส | News by The Thaiger

ภาพจาก สวพ.FM91

 

 

ที่มา Kapook และ สวพ.FM91

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

หนุ่มแว่นหัวร้อน โพสต์ขอโทษ วอนอย่าโยงภรรยามาเกี่ยว

Aindravudh

Published

on

หนุ่มแว่นหัวร้อน โพสต์ขอโทษ วอนอย่าโยงภรรยามาเกี่ยว | The Thaiger

หนุ่มแว่นหัวร้อน โพสต์ขอโทษ วอนอย่าโยงภรรยามาเกี่ยว

หนุ่มซีวิคหัวร้อน – จากคลิปร้อนในโลกออนไลน์ ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก โต้ เจ็ทโด้ โพสต์คลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนอุทยาน หรือ ถนนอักษะ ย่านทวีวัฒนา กทม. เชื่อมต่อ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พร้อมข้อความว่า “กลับรถไม่ดูรถ มาทางตรงเลยน่ะเสี่ย ลงมาด่ากุยับเลย ไม่ตะบันหน้าให้ก็บุญแล้ว”

ในคลิปจะเห็นหนุ่มแว่นหัวร้อนผู้ขับรถซีวิคป้ายแดง ต่อว่าเจ้าของคลิปด้วยถ้อยคำเหยียดหยามและด่าทอดต่าง ๆ มากมาย ล่าสุดโดนบริษัทให้พ้นสภาพตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

อ่านข่าวก่อนหน้า: หนุ่มแว่นหัวร้อน โดนบริษัทไล่ออกแล้ว ปมหมิ่นประเทศ-สถาบัน

ย้อนวีรกรรม หนุ่มแว่นหัวร้อน แทรกรถ ปาดหน้า ชูนิ้วกลาง 30 นาที

ล่าสุด มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก Mhurach Wongitcharoensuke คาดว่าเป็นบัญชีผู้ใช้ของหนุ่มหัวร้อนที่เป็นข่าว ได้โพสต์ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ข้อความว่า

“ผมต้องขอโทษเพื่อนๆพี่น้องชาวไทยด้วยนะครับ ขอโทษที่ผมพูดจาดูถูกเหยียดหยาม ขอโทษที่ผมล่วงเกินสถาบันพระมหากษัตรย์ ผมยอมรับผิดทุกอย่าง ขอโทษน้องคู่กรณีด้วยครับ และอยากให้สังคมไม่เอาภรรยาของผมมาเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมด ผมยอมรับผิดเพียงผู้เดียว ตอนนี้เรื่องจบแล้ว ผมชดเชยค่าสินไหมและตกลงข้อเสนอซ่อมรถให้น้องใหม่แล้วครับ ข้อตกลงระหว่างผมกับน้องเป็นไปอย่างราบรื่นและจบลงด้วยดี ผมอยากให้สังคมให้อภัยและให้โอกาสผม ผมขอโทษครับ ผมขอโทษ”

หนุ่มแว่นหัวร้อน โพสต์ขอโทษ วอนอย่าโยงภรรยามาเกี่ยว | News by The Thaiger

“ผมยอมรับครับว่าผมผิด และผมไม่ขอแก้ตัวใดๆทั้งสิ้น วอนพี่ๆน้องๆอย่าเอาภรรยาผมเข้ามาเกี่ยวเลยครับ ในคลิปดังกล่าวทุกคนอาจจะได้เห็นกันแล้วว่าภรรยาพยายามที่จะห้ามผม แต่ผมไม่ฟัง ผมใจร้อน ผมขอโทษที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม ผมสำนึกผิดแล้วจริงๆ ผมขอร้องได้ไหม ขอแค่ไม่เอาภรรยาของผมมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ผมไม่มีอะไรจะแก้ตัวแล้ว ผมจะประเทศนี้ไปก็ได้ครับ ตอนนี้ผมถูกเชิญออกจากงานแล้ว ผมหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ผมขอโทษครับ”

หนุ่มแว่นหัวร้อน โพสต์ขอโทษ วอนอย่าโยงภรรยามาเกี่ยว | News by The Thaiger

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

หญิงไทยสองราย มีสิทธิ์โดนโทษประหารในอินโดฯ หลังขนยาไอซ์เกือบกิโล เข้าบาหลี

Nattha Thepbamrung

Published

on

หญิงไทยสองราย มีสิทธิ์โดนโทษประหารในอินโดฯ หลังขนยาไอซ์เกือบกิโล เข้าบาหลี | The Thaiger

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศุลกากรของบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า หญิงสัญชาติไทย 2 รายและชาวชาวฝรั่งเศสอีกหนึ่งราย อาจถูกตัดสินโทษประหารชีวิต หลังถูกจับกุมได้ขณะพยายามลักลอบนำยาเสพติดประเภทยาไอซ์เข้าบาหลี

 

ผู้ต้องหาที่เป็นชาวไทยนี้ ประกอบด้วย น.ส.เกศริน ขำขาว และ น.ส.สานิชา มณีทิศ ซึ่งได้เดินทางไปยังบาหลี โดยเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนเจ้าหน้าที่ในท่าอากาศยานนานาชาติของบาหลี ตรวจพบยาไอซ์ หนัก 958 กรัม ซุกซ่อนอยู่ภายใต้เสื้อผ้าหญิงทั้งสองราย และหากศาลตัดสินว่าทั้งสองมีความผิดก็อาจต้องโทษถึงขั้นประหารชีวิตด้วยการยิงเป้า

 

หญิงไทยสองราย มีสิทธิ์โดนโทษประหารในอินโดฯ หลังขนยาไอซ์เกือบกิโล เข้าบาหลี | News by The Thaiger

ภาพจาก SONNY TUMBELAKA / AFP

 

ผู้ต้องหาอีกรายคือ นายโอลิเวอร์ โยแวร์ ชายชาวฝรั่งเศสนั้น ถูกจับกุมได้ภายหลังมีคนส่งพัสดุบรรจุโคเคน หนัก 22.5 กรัม จากฝรั่งเศส มาให้ โดยพัสดุดังกล่าวถูกตรวจค้นเมื่อส่งมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เจ้าหน้าที่พบที่อยู่ของนายโอลิเวอร์ ซึ่งระบุอยู่บนพัสดุ ก่อนจะเข้าจับกุม โดยคาดว่านายโอลิเวอร์อาจต้องโทษจำคุกเป็นระยะเวลายาวนาน หรืออาจได้รับโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตเช่นกัน

 

นอกจากนี้ ยังมีการจับกุมหญิงชาวรัสเซียอีกรายซึ่งพยายามลักลอบนำโคเคน หนัก 6.6 กรัม เข้าบาหลี ซึ่งถ้าศาลตัดสินว่ามีความผิดตามฟ้อง อาจจะได้รับโทษจำคุกนานถึง 15 ปี

 

ทั้งนี้ อินโดนีเซียนับเป็นหนึ่งในประเทศมุสลิมซึ่งมีกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดที่เข้มงวดและมีโทษหนักมากที่สุดของโลก แม้ว่าโทษประหารชีวิตมักถูกลดโทษเหลือเพียงการจำคุกเป็นระยะเวลายาวนาน แต่ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าทางการอินโดนีเซียเคยทำการประหารชีวิตชาวต่างชาติที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้ว

 

 

ที่มา Kapook และ เว็บไซต์ชาแนลนิวส์เอเชีย

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

เตรียมพร้อม ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 วันแรก รอบ 6 โมงเช้า | The Thaiger เตรียมพร้อม ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 วันแรก รอบ 6 โมงเช้า | The Thaiger
ท่องเที่ยว4 hours ago

เตรียมพร้อม ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 วันแรก รอบ 6 โมงเช้า

เตรียมพร้อม ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 วันแรก รอบ 6 โมงเช้า ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 – เปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งกับโครงการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 2” สิ่งที่ควรรู้สำหรับรอบ 2 นี้คือ 1. เฟส 2...

11 ตัวจริงพร้อมลิงค์ถ่ายทอดสด UCL อินเตอร์ VS ดอร์ทมุนด์ | The Thaiger 11 ตัวจริงพร้อมลิงค์ถ่ายทอดสด UCL อินเตอร์ VS ดอร์ทมุนด์ | The Thaiger
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก8 hours ago

11 ตัวจริงพร้อมลิงค์ถ่ายทอดสด UCL อินเตอร์ VS ดอร์ทมุนด์

11 ตัวจริงพร้อมลิงค์ถ่ายทอดสด UCL อินเตอร์ VS ดอร์ทมุนด์ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ดูบอล UCL ดูบอลอินเตอร์ ดอร์ทมุนด์ ลิงค์ดูบอล UCL คืนนี้ อินเตอร์ พบ ดอร์ทมุนด์ –...

11 ตัวจริง เกงค์ VS ลิเวอร์พูล – พร้อมลิงค์ดูบอล Goal Thailand | The Thaiger 11 ตัวจริง เกงค์ VS ลิเวอร์พูล – พร้อมลิงค์ดูบอล Goal Thailand | The Thaiger
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก8 hours ago

11 ตัวจริง เกงค์ VS ลิเวอร์พูล – พร้อมลิงค์ดูบอล Goal Thailand

11 ตัวจริง เกงค์ VS ลิเวอร์พูล – พร้อมลิงค์ดูบอล Goal Thailand : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ดูบอลลิเวอร์พูล ลิงค์ดูบอลลิเวอร์พูลคืนนี้ ดูบอล UCL เกงค์ พบ ลิเวอร์พูล –...

11 ตัวจริง สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลน่า พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger 11 ตัวจริง สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลน่า พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger
บาร์เซโลน่า8 hours ago

11 ตัวจริง สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลน่า พร้อมลิงค์ดูฟรี

11 ตัวจริง สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลน่า พร้อมลิงค์ดูฟรี : UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ดูบอล บาร์เซโลน่า วันนี้ ลิงค์ดูบอล สลาเวีย ปราก บาร์เซโลน่า 11 ตัวจริง...

11 ตัวจริง อาแจ็กซ์ พบ เชลซี UCL – พร้อมลิงค์ดูฟรี ยูทูบ-เฟซบุ๊ก | The Thaiger 11 ตัวจริง อาแจ็กซ์ พบ เชลซี UCL – พร้อมลิงค์ดูฟรี ยูทูบ-เฟซบุ๊ก | The Thaiger
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก10 hours ago

11 ตัวจริง อาแจ็กซ์ พบ เชลซี UCL – พร้อมลิงค์ดูฟรี ยูทูบ-เฟซบุ๊ก

11 ตัวจริง อาแจ็กซ์ พบ เชลซี UCL – พร้อมลิงค์ดูฟรี ยูทูบ-เฟซบุ๊ก : UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ดูบอล เชลซี วันนี้ ลิงค์ดูบอล อาแจ็กซ์ เชลซี 11...

23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL เกงค์ VS ลิเวอร์พูล – ลิงค์ดูบอลฟรี | The Thaiger 23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL เกงค์ VS ลิเวอร์พูล – ลิงค์ดูบอลฟรี | The Thaiger
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก10 hours ago

23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL เกงค์ VS ลิเวอร์พูล – ลิงค์ดูบอลฟรี

23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL เกงค์ พบ ลิเวอร์พูล – ลิงค์ดูบอล Goal Thailand : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ดูบอลลิเวอร์พูล ลิงค์ดูบอลลิเวอร์พูลคืนนี้ ดูบอล UCL เกงค์ พบ...

แต่แพงไปหน่อย ! ฮามันน์ เผยเอง ลิเวอร์พูล สนใจ ซานโช่ จริงจัง | The Thaiger แต่แพงไปหน่อย ! ฮามันน์ เผยเอง ลิเวอร์พูล สนใจ ซานโช่ จริงจัง | The Thaiger
ลิเวอร์พูล11 hours ago

แต่แพงไปหน่อย ! ฮามันน์ เผยเอง ลิเวอร์พูล สนใจ ซานโช่ จริงจัง

ดีทมาร์ ฮามันน์ อดีตกองกลางของ ลิเวอร์พูล และทีมชาติเยอรมัน ออกโรงให้สัมภาษณ์เปิดเผยด้วยตนเองว่า หงส์แดง ให้ความสนใจ จาดอน ซานโช่ แนวรุกตัวเก่งจาก โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เป็นอย่างมาก ซานโช่ แนวรุกวัย 19 ปีแจ้งเกิดเต็มตัวหลังย้ายไปเล่นใน บุนเดสลีกา จนกลายเป็นแข้งวัยรุ่นที่น่าจะมีค่าตัวแพงสุดหากย้ายทีมในอนาคตอันใกล้หลังได้รับความสนใจจากหลายทีมทั่วยุโรป...

พีช พชร รอปอท. คืบหน้าแฮกไอจี 1 เดือน ไม่ถอดใจเอาเรื่องแน่นอน | The Thaiger พีช พชร รอปอท. คืบหน้าแฮกไอจี 1 เดือน ไม่ถอดใจเอาเรื่องแน่นอน | The Thaiger
ดาราไทย11 hours ago

พีช พชร รอปอท. คืบหน้าแฮกไอจี 1 เดือน ไม่ถอดใจเอาเรื่องแน่นอน

พีช พชร รอปอท. คืบหน้าแฮกไอจี 1 เดือน ไม่ถอดใจเอาเรื่องแน่นอน คืบหน้าคดีแฮกไอจีพีช พชร – จากกรณีที่แชทอินสตาแกรมของนักแสดงหนุ่มพีช พชร ถูกแฮก และเจ้าตัวได้แจ้งความไปยัง ปอท. แล้ว ตอนนี้ผ่านมา 1 เดือน ก็ยังไม่มีวี่แววความคืบหน้าใดๆ งานนี้พีชก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าว ผ่านมาเดือนนึงแล้ว...

ดาว พิมพ์ทอง บอกพอร์ช ศรัณย์ ไม่ไหวก็เลิก เหนื่อยแล้ว | The Thaiger ดาว พิมพ์ทอง บอกพอร์ช ศรัณย์ ไม่ไหวก็เลิก เหนื่อยแล้ว | The Thaiger
ดาราไทย12 hours ago

ดาว พิมพ์ทอง บอกพอร์ช ศรัณย์ ไม่ไหวก็เลิก เหนื่อยแล้ว

ดาว พิมพ์ทอง บอกพอร์ช ศรัณย์ ไม่ไหวก็เลิก เหนื่อยแล้ว หลังจากผ่านพ้นดราม่าไปแล้วสำหรับคู่รัก พอร์ช ศรัณย์ และดาว พิมพ์ทอง จนทั้งคู่ไปเที่ยวต่างประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์คืนดี แถมยังมีภาพหวานๆ ออกมาให้เหล่าแฟนๆ ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆ จนใจชื้นว่าคงไม่มีเรื่องอะไรแล้ว แต่ล่าสุดก็ดูเหมือนจะมีดราม่าความรักกันอีกครั้ง เมื่อดาวโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ที่เหนื่อยกับความรัก และอีกหลายๆ...

รถมาเซราติ หนิง ปณิตา เสียภาษีถูกต้อง | The Thaiger รถมาเซราติ หนิง ปณิตา เสียภาษีถูกต้อง | The Thaiger
ดาราไทย12 hours ago

รถมาเซราติ หนิง ปณิตา เสียภาษีถูกต้อง

รถมาเซราติ หนิง ปณิตา เสียภาษีถูกต้อง รถมาเซราติหนิง- พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.จร. ชี้แจงกรณีรถมาเซราติ ของดาราสาวหนิง ปณิตาว่า หลังจากที่นายจรินทร์ ธรรมวัฒนะ สามีของหนิง เข้าให้ข้อมูลเบื้องต้น และนำสำเนาเอกสารมาให้ รวมถึงเอกสารการจดทะเบียนเสียภาษี ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานไปยังฝ่ายหนิง ให้นำแผ่นป้ายทะเบียนที่ได้ใหม่ พร้อมคู่มือฉบับจริงมามอบให้พนักงานสอบสวน วันพรุ่งนี้...

ตรวจสอบรถมาเซราติ ของหนิง ปณิตา 24 ต.ค.นี้ ชำระค่าปรับแล้ว 2 ข้อหา | The Thaiger ตรวจสอบรถมาเซราติ ของหนิง ปณิตา 24 ต.ค.นี้ ชำระค่าปรับแล้ว 2 ข้อหา | The Thaiger
ดาราไทย12 hours ago

ตรวจสอบรถมาเซราติ ของหนิง ปณิตา 24 ต.ค.นี้ ชำระค่าปรับแล้ว 2 ข้อหา

ตรวจสอบรถมาเซราติ ของหนิง ปณิตา 24 ต.ค.นี้ ชำระค่าปรับแล้ว 2 ข้อหา วันนี้ (23 ตุลาคม) เมื่อเวลา 13.45 น. พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. เปิดเผยถึงการตรวจสอบรถยี่ห้อมาเซราติของหนิง ปณิตา ธรรมวัฒนะ ว่า หนิงได้ชำระค่าปรับทั้ง...

23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก: อาแจ็กซ์ VS เชลซี พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger 23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก: อาแจ็กซ์ VS เชลซี พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก15 hours ago

23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก: อาแจ็กซ์ VS เชลซี พร้อมลิงค์ดูฟรี

23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก อาแจ็กซ์ พบ เชลซี – ช่องทางรับชม : UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ดูบอล เชลซี วันนี้ ลิงค์ดูบอล อาแจ็กซ์...

Trending