Connect with us

ข่าว

ฝรั่งในไทย ล่ารายชื่อ ขอยื่นเปลี่ยนแปลงพรบ.คนเข้าเมืองและระเบียบยื่นตม.30

The Thaiger

Published

on

ฝรั่งในไทย ล่ารายชื่อ ขอยื่นเปลี่ยนแปลงพรบ.คนเข้าเมืองและระเบียบยื่นตม.30 | The Thaiger

วันนี้ (28 ก.ค.) กลุ่มตัวแทนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานหลายปี ได้เตรียมเอกสารร้องเรียนเพื่อให้ชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบมาร่วมลงชื่อเปลี่ยนแปลงการบังคับใช้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง และแบบฟอร์มตม.30 (กฎหมายการแจ้งที่พักคนต่างด้าว) ก่อนที่จะนำคำร้องนี้ยื่นต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

โดยทางกลุ่มมีการระบุว่าการยื่นแบบฟอร์มตม.30 นั้นก่อให้เกิดปัญหามากมาย มีชาวต่างชาติและเจ้าบ้านคนไทยจำนวนมากถูกปรับเพราะไม่ได้ยื่นแบบฟอร์ม ทั้งๆ ที่หลายๆ กรณี เจ้าบ้านเองก็เป็นคนในครอบครัวของชาวต่างชาติ และบ้านที่อยู่นั้นก็เป็นบ้านที่ครอบครัวอาศัยอยู่

ทั้งนี้ แบบฟอร์มตม.30 เป็นแบบที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดให้เจ้าของที่พักอาศัยรายงานการเข้าพักของชาวต่างชาติ โดยชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย ไม่ว่าจะมาอยู่อาศัยหรือมาเที่ยวก็จะต้องรายงานข้อมูลที่อยู่อาศัยของตนต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยเช่นกัน

ทางกลุ่มได้ร่างหนังสือเพื่อแนบกับเอกสารรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ โดยมีเนื้อหาดังนี้

—————————————————

 

ถึงรัฐบาลไทยและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย

ทางเราเป็นกลุ่มตัวแทนชาวต่างชาติและชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยกับคู่สมรสหรือคู่ชีวิตพร้อมด้วยบุตรคนไทย เราทำงานที่นี่ มีส่วนร่วมกับชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศ เรารักประเทศไทยและพยายามอย่างที่สุดที่จะปฏิบัติตามกฎหมายไทย

แต่เมื่อไม่นานมานี้ กฎระเบียบใหม่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้สร้างปัญหาใหญ่กับชุมชนชาวต่างชาติในประเทศไทย แม้ว่าคนเหล่านี้บางส่วนจะไม่เคยมีปัญหากับเจ้าหน้าที่เลยก็ตาม

ตามมาตรา 37 นั้น ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยที่เดินทางไปต่างจังหวัดเกินกว่า 24 ชั่วโมง จะต้องรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และประเทศไทยมีถึง 77 จังหวัด หมายความว่า หากครูชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ จะเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์ช่วงสุดสัปดาห์ ครูคนนี้จะกลับมาสอนในเช้าวันจันทร์ไม่ได้ เพราะต้องไปรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แม้ว่าเขาจะอาศัยอยู่กับภรรยา (เจ้าบ้าน) และลูกก็ตาม และในกรณีนี้ภรรยา (เจ้าบ้าน) ก็จะต้องเดินทางไปรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมแบบฟอร์ม ตม.30 ด้วยเช่นกัน ทั้งๆ ที่ ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็มีบันทึกที่อยู่ของชาวต่างชาติทุกคนในไทย เพราะชาวต่างชาติจะต้องยื่นแจ้งที่อยู่ของตนด้วยแบบฟอร์มตม.47 อยู่แล้วหากพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกินกว่า 90 วัน

เราเข้าใจเหตุผลของการยื่นแบบฟอร์มตม.47 เป็นอย่างดี และหลายคนก็ยินดีที่จะใช้วิธีรายงานตัวทางออนไลน์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ประเทศส่วนใหญ่ในแถบตะวันตกนิยมใช้กัน และเราก็เข้าใจดีว่าชาวต่างชาติจะต้องยื่นขอต่ออายุวีซ่าแบบ 1 ปี

ทั้งนี้ แบบฟอร์มตม.30 ไม่เคยถูกนำมาใช้อย่างจริงจังจนกระทั่งเมื่อปีพ.ศ.2561 แต่ขณะนี้มีชาวต่างชาติและชาวไทยหลายคนถูกโทษปรับเนื่องจากไม่ได้ยื่นแบบฟอร์มตม.30 เมื่อกลับจากต่างจังหวัดมาที่บ้าน โดยระเบียบนี้มีผลบังคับใช้กับนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน แต่ทางโรงแรมจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นแบบฟอร์มเอง

ในกรณีเช่นนี้ หากว่านักท่องเที่ยวพักในที่พักของ AirBNB จะต้องทำอย่างไร หรือในกรณีที่ชาวต่างชาติพักอาศัยในบ้านที่มีเจ้าของชาวไทย หรือพักอาศัยกับครอบครัวของตนเองที่เป็นชาวไทยและเป็นเจ้าของบ้าน ชาวต่างชาติคนนั้นๆ จะต้องทำอย่างไร

ขณะนี้ มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเริ่มที่จะท้อใจกับระเบียบการยื่นแบบฟอร์มตม.30 ใหม่นี้

กลุ่มผู้ลงนามในคำร้องนี้ ต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายซึ่งจะนำไปสู่การยกเลิกระเบียบการยื่นแบบฟอร์มตม.30 โดยสิ้นเชิง พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองนั้นมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2522 และเราเชื่อว่ากฎหมายสามารถเปลี่ยนแปลงและมีวิวัฒนาการเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันได้

เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฟอร์มตม.30 นั้นค่อนข้างล้าสมัย และก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายที่ไม่เคยเกิดมาก่อนในอดีต

ทั้งนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนั้น เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย ก็จะถูกตรวจที่สนามบินหรือตามจุดตรวจคนเข้าเมืองอยู่แล้ว และเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ก็มีการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้น การยื่นรายงานที่อยู่อาศัยด้วยตนเองโดยใช้กระดาษแบบฟอร์มนั้นจึงไม่ใช่วิธีการที่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป

นอกจากนี้ การยื่นแบบฟอร์มตม.30 ยังไม่ได้ช่วยลดหรือกำจัดการก่อการร้ายแต่อย่างใด แต่กลับเพิ่มภาระให้กับเจ้าบ้านคนไทยซึ่งจะต้องเป็นผู้รายงานการเข้าพักของชาวต่างชาติ

ทั้งแบบฟอร์มตม.30 และ ตม.28 นั้นไม่มีประสิทธิภาพ เพราะสถานีตำรวจส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและไม่ยอมรับแบบฟอร์มนี้ เนื่องจากไม่รู้ว่าเอกสารเหล่านี้คืออะไร แม้จะมีการระบุชัดเจนว่าสามารถยื่นแบบฟอร์มเหล่านี้ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ก็ตาม (ดูมาตรา 37 (4) ในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง) ดังนั้น เราคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรา 37 และ 38 ในพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองได้ในหลายจุด

เราขอยื่นคำร้องต่อรัฐบาลไทยด้วยความเคารพ เพื่อให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง หรือกลับมาดำเนินการเหมือนช่วงก่อนปีพ.ศ.2561 ซึ่งไม่มีการบังคับใช้แบบฟอร์มตม.30 อย่างเข้มงวด โดยทางกลุ่มเราเชื่อว่าการบังคับใช้แบบฟอร์มตม.30 อย่างเข้มงวดนั้น มีแต่จะก่อให้เกิดปัญหา และท้ายที่สุดก็จะส่งผลให้การท่องเที่ยวในไทย รวมถึงการลงทุนจากต่างชาติตกต่ำลง และยังส่งผลต่อครอบครัวชาวไทยที่มีชาวต่างชาติเป็นสมาชิก คำร้องนี้จึงเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยเช่นกัน

ในนามของชาวต่างชาติทุกคนที่อาศัยหรือมาเที่ยวในประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งนี้ โปรดพิจารณาหนังสือฉบับนี้ในฐานะคำแนะนำและวิธีแก้ปัญหา ซึ่งเราเชื่อว่าปัญหานี้จะสร้างแรงกดดันจนนำไปสู่ผลเสียต่อเศรษฐกิจไทยในที่สุด

 

ขอแสดงความนับถือ

ขอในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค The Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

If you have story ideas, a restaurant to review, an event to cover or an issue to discuss, contact The Thaiger editorial staff.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวการเมือง

ฟิล์ม รัฐภูมิ สมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้ว

Vajara Aindravudh

Published

on

ฟิล์ม รัฐภูมิ สมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้ว | The Thaiger
ขอบคุณภาพจาก : พรรคเพื่อไทย

ฟิล์ม รัฐภูมิ สมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้ว : ข่าวการเมือง

วันที่ 19 ส.ค. พรรคเพื่อไทย รายงาน นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ หรือฟิล์ม พร้อมด้วยทีมงาน เดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย โดยมี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรค น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ประธานกลุ่มเพื่อไทยพลัส นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เลขาธิการกลุ่ม และนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส. กทม. ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนจำนวนมาก

#ทีมเพื่อไทย #เพื่อไทยPlus

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน

ภาพจาก : พรรคเพื่อไทย

ทั้งนี้ ฟิล์ม รัฐภูมิ เคยเป็นอดีตรองโฆษกพรรคพลังท้องถิ่นไท ก่อนจะย้ายมาสังกัดพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน

"ฟิล์ม" เปิดใจ เพื่อไทยตอบโจทย์

"ฟิล์ม รัฐภูมิ" เปิดใจ เพื่อไทยตอบโจทย์ รับฟังคนรุ่นใหม่ แก้ปัญหาประเทศ นำนโยบายไปใช้ได้จริง

Posted by พรรคเพื่อไทย on Monday, 19 August 2019

Continue Reading

ข่าวไทย

อดีตดาราวัย 56 ฟ้องศาล ทหารยศ ”พลเอก” ข่มขืนนานนับปี คดีไม่คืบ

Vajara Aindravudh

Published

on

อดีตดาราวัย 56 ฟ้องศาล ทหารยศ ”พลเอก” ข่มขืนนานนับปี คดีไม่คืบ | The Thaiger
ภาพจาก : tnews.co.th

อดีตดารานักร้องวัย 56 ฟ้องศาล ทหารยศ ”พลเอก” ข่มขืนนานนับปี คดีไม่คืบ

วันนี้ (19 ส.ค.) อดีตดาราวัย 56 ปี (บางแหล่งข่าวระบุเป็นนักร้อง) ได้เดินทางมายังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เพื่อยื่นฟ้องศาล กรณีนายทหาร “ยศพลเอก” ได้กระทำการข่มขืนตนหลายครั้ง เคยไปแจ้งความไว้แล้วแต่คดีไม่คืบ

ต้องย้อนกลับไปช่วงประมาณ ช่วงประมาณปี 2561 เรื่องนี้เคยเป็นข่าวโด่งดังมาก่อน เรื่องเริ่มมาจากอดีตดารา ได้ไปขอความช่วยเหลือจากนายทหารดังดังกล่าว (ขณะนั้นยศพลตรี) เรื่องญาติถูกอุ้ม แต่ถูกนายทหารคนดังกล่าวบังคับข่มขืนหลายครั้ง พร้อมทั้งขู่ว่าห้ามเอาเรื่องไปบอกใคร ไม่งั้นจะโดนอันตราย ทำให้ตนต้องอยู่ด้วยความหวาดระเเวงและกลัวจะถูกทำร้าย

ก่อนหน้านี้เคยไปยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมทั้งกับ สน.หัวหมาก กองปราบ กองทัพบก แต่เรื่องก็ไม่คืบหน้า บอกปัดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว

เธอว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เพราะ ทหารนายดังกล่าวซึ่งปัจจุบันได้เลื่อนยศเป็นพลเอก นำกำลังทหารมาที่หน้าบ้าน ซึ่งเป็นการข่มขู่คุกคามกักขังหน่วงเหนี่ยว และ 2 วันที่เเล้วก็มีรถจักรยานยนต์เเละรถยนต์มาป้วนเปี้ยนที่หน้าบ้านซึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพเป็นหลักฐาน เธอจึงมายื่นฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เพื่อหวังจะได้รับความเป็นธรรม

ทั้งนี้ในวันที่ 20 พ.ค. ศาลจะพิจารณาว่าจะรับคำฟ้องหรือไม่

อ้างอิงจาก

Continue Reading

คลิป

ยูทูปเบอร์นักล่าสมบัติ พบ GoPro ที่บันทึกนาทีชีวิต หนุ่มอเมริกัน สุดสะเทือนใจ

The Thaiger

Published

on

ยูทูปเบอร์นักล่าสมบัติ พบ GoPro ที่บันทึกนาทีชีวิต หนุ่มอเมริกัน สุดสะเทือนใจ | The Thaiger

ยูทูปเบอร์ชาวอเมริกัน Rich Aloha ผู้ที่หลงไหลในการดำน้ำตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อค้นหาสิ่งที่เล่านักท่องเที่ยวทำตกไว้ และนำหลับคืนสู้เจ้าของ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ ขณะที่เขากำลังทำการดำน้ำที่บริเวณน้ำตกเท็นเนสซี่ ตามล่าสมบัติตามปกติ เขาบังเอิญเจอกับกล้องโกรโปร ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ที่นักท่องเที่ยวจะทำกล้องโกโปรหลุดมือตกน้ำ แต่ทว่าโกโปรตัวนี้ มีอะไรมากกว่านั้น เมื่อเขาขึ้นฝั่งมากเขาได้นำ SD การ์ดออกมาจากโกโปรดังกล่าวและเปิดดูข้อมูลภายใน และพบวีดีโอสุดสะเทือนใจ.

ยูทูปเบอร์นักล่าสมบัติ พบ GoPro ที่บันทึกนาทีชีวิต หนุ่มอเมริกัน สุดสะเทือนใจ | News by The Thaiger

โดยวีดีโอดังกล่าวได้บันทึกเหตุการณ์สุดท้ายก่อนที่เจ้าของคือ Richard Ragland หนุ่มแอฟริกัน-อเมริกัน วัย 22 ปี จะจมน้ำเสียชีวิต ที่เคยเป็นข่าวดังเมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมา โดย Rich ผู้พบโกโปรกล่าวว่า “ผมดูวีดีโอทั้งหมด แล้วอุทานออกมาว่า พระเจ้า นี่ใช่คนนั้นใช่ไหม” เมื่อเขารู้ว่าบุคคลในวีดีโอเป็นคนเดียวกับที่เป็นข่าว เขาจึงเริ่มค้นหาในอินเตอร์เน็ตและโทรหาทางคอบครัวของชายคนดังกล่าว

ยูทูปเบอร์นักล่าสมบัติ พบ GoPro ที่บันทึกนาทีชีวิต หนุ่มอเมริกัน สุดสะเทือนใจ | News by The Thaiger

ในที่สุด Rich ก็ได้พบกับพ่อแม่ของผู้ Richard ผู้เสียชีวิต ที่ก่อนหน้านี้ต่างข้องใจสาเหตุการณ์เสียชีวิตขของลูกชาย กระทั่งพวกเข้าไปมีโอกาสดูวีดีโอช่วงนาทีสุดท้ายของลูกชาย และคลายปมต่างๆที่ติดค้างมานานกว่า 2 ปี

ที่มา : dailymail

 

Continue Reading

ล่าสุด

พิมรี่พาย ขายน้ำหอมปลอม ปคบ.ตรวจสอบ | The Thaiger พิมรี่พาย ขายน้ำหอมปลอม ปคบ.ตรวจสอบ | The Thaiger
บันเทิง1 hour ago

พิมรี่พาย ขายน้ำหอมปลอม ปคบ.ตรวจสอบ

พิมรี่พาย ขายน้ำหอมปลอม ปคบ.ตรวจสอบ : ข่าวบันเทิง พิมรี่พาย หรือ พิมพ์พรรณ สรัลรัช แม่ค้าขายของออนไลน์ชื่อดัง ถูกกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ตรวจสอบพบว่า มีความผิดฐานขายเครื่องสำอางไม่ได้มาตรฐาน พิมรี่พาย มีชื่อเสียงจากการโฆษณาขายเครื่องสำอางออนไลน์ ในเพจเครื่องสำอางและความเฮง จนมีคนติดตามเป็นจำนวนมาก แต่ภายหลังคาดว่าสินค้าที่ขายเป็นของปลอม และล่าสุดน้ำหอมยังไม่มีเลขจดแจ้งเป็นจำนวนมาก...

โซคราติส: เกมรุก ลิเวอร์พูล ป้องกันง่ายกว่าเจอ เบิร์นลีย์ | The Thaiger โซคราติส: เกมรุก ลิเวอร์พูล ป้องกันง่ายกว่าเจอ เบิร์นลีย์ | The Thaiger
อาร์เซน่อล2 hours ago

โซคราติส: เกมรุก ลิเวอร์พูล ป้องกันง่ายกว่าเจอ เบิร์นลีย์

ให้สัมภาษณ์เรียกแขกแบบนี้ เจอกันอีกทีเสาร์หน้าระวังจบไม่สวย หลัง โซคราติส ปราการหลังอาร์เซนอล แสดงความคิดเห็นบอก เกมรุก ลิเวอร์พูล น่าจะป้องกันได้ง่ายกว่าแมตช์เจอ เบิร์นลีย์ เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา เกมรุก ลิเวอร์พูล ง่ายกว่า เบิร์นลีย์ – วันที่ 19 สิงหาคม โซคราติส...

แฟนหงส์ปรบมือ! เฮนโด้ ไม่แคร์ปลอกแขน ลิเวอร์พูล | The Thaiger แฟนหงส์ปรบมือ! เฮนโด้ ไม่แคร์ปลอกแขน ลิเวอร์พูล | The Thaiger
ลิเวอร์พูล2 hours ago

แฟนหงส์ปรบมือ! เฮนโด้ ไม่แคร์ปลอกแขน ลิเวอร์พูล

จังหวะช่วงท้ายเกมกับ เซาแธมป์ตัน เฮนเดอร์สัน แสดงออกให้เห็นความเป็นผู้นำของ ลิเวอร์พูล อย่างชัดเจน… หลังปฏิเสธปลอกแขนกัปตันทีม จาก เวอร์จิล ฟาน ไดค์ ปลอกแขน ลิเวอร์พูล – ควันหลงการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่ 2 คู่ระหว่าง ‘นักบุญ’ เซาแธมป์ตัน เปิดรัง...

ด่วน! พักงานแก้ว BNK48 ดราม่าแบรนด์เนมปลอม | The Thaiger ด่วน! พักงานแก้ว BNK48 ดราม่าแบรนด์เนมปลอม | The Thaiger
BNK483 hours ago

ด่วน! พักงานแก้ว BNK48 ดราม่าแบรนด์เนมปลอม

ด่วน! พักงานแก้ว BNK48 เซ่นดราม่าใชืแบรนด์เนมปลอม เจ้าตัวโพสต์ขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง แก้ว BNK48 – จากกรณีดราม่าจับผิดแก้ว วงBNK48 ว่าใช้ของแบรนด์เนมปลอมนั้น คืบหน้าล่าสุดทางต้นสังกัด หรือ ออฟฟิเชียล ได้ประกาศพักงงานแก้ว เป็นเวลา 1 เดือน รายละเอียดดังนี้ “จากกรณีเหตุการณ์ของน้องแก้วที่มีการพูดถึงอยู่ในสื่อ...

OFFICIAL! คูตินโญ่ หนีรักไปพักร้อน บาเยิร์น 1 ปี | The Thaiger OFFICIAL! คูตินโญ่ หนีรักไปพักร้อน บาเยิร์น 1 ปี | The Thaiger
บาเยิร์น มิวนิค4 hours ago

OFFICIAL! คูตินโญ่ หนีรักไปพักร้อน บาเยิร์น 1 ปี

เป็นทางการเรียบร้อยแล้ว คูตินโญ่ ย้ายซบ บาเยิร์น ด้วยสัญญายืมตัว พร้อมอ็อปชั่นซื้อขาดค่าตัวมหาศาล คูตินโญ่ ไป บาเยิร์น – วันที่ 19 สิงหาคม ‘เสือใต้’ บาเยิร์น มิวนิค แถลงอย่างเป็นทางการเซ็นสัญญาคว้าตัว ฟิลิปเป้ คูตินโญ่ เพลย์เมคเกอร์ฟอร์มบู่ของ...

หมาป่าขอสอง ! โรม่า สนยืม บาตชัวยี่+ซัปปาคอสต้า จาก เชลซี | The Thaiger หมาป่าขอสอง ! โรม่า สนยืม บาตชัวยี่+ซัปปาคอสต้า จาก เชลซี | The Thaiger
เชลซี4 hours ago

หมาป่าขอสอง ! โรม่า สนยืม บาตชัวยี่+ซัปปาคอสต้า จาก เชลซี

หมาป่าโรม่า ทีมดังแห่งศึกฟุตบอล เซเรียอา อิตาลี ตกเป็นข่าว ให้ความสนใจดึงตัว มิตชี่ บาตชัวยี กองหน้าส่วนเกินของ สิงโตน้ำเงินคราม เชลซี รวมไปถึง ดาวิเด้ ซัปปาคอสต้า แบ็คซ้ายที่หมดอนาคตแน่นอนภายใต้การทำงานของ แฟรงก์ แลมพาร์ด ตามรายงานจากสื่อชื่อดังแดน มะกะโรนี ระบุว่า...

อย่าให้เอาจริง ! แทมมี่ ลั่น พร้อมโชว์ผลงาน ปิดปากแฟนบอลชอบเหยียด | The Thaiger อย่าให้เอาจริง ! แทมมี่ ลั่น พร้อมโชว์ผลงาน ปิดปากแฟนบอลชอบเหยียด | The Thaiger
เชลซี6 hours ago

อย่าให้เอาจริง ! แทมมี่ ลั่น พร้อมโชว์ผลงาน ปิดปากแฟนบอลชอบเหยียด

แทมมี่ อบราฮัม กองหน้าหมายเลข 9 ของ สิงโตน้ำเงินคราม เชลซี ออกมาแสดงความต้องการอย่างชัดเจนแล้วว่าฤดูกาลนี้ตนเองพร้อมสร้างผลงานให้แฟน ๆ ที่ชอบดูถูกผลงานการเล่นในสนามของตนเอง ให้ยอมรับในตัวเขา อย่างที่ทราบกันดีว่า กองหน้าวัย 21 ปีรายนี้ ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นในทีมชุดใหญ่ภายใต้การทำงานของ แฟรงก์ แลมพาร์ด อย่างเต็มตัวในฤดูกาลนี้ และดูเหมือนว่า...

อยู่ต่อเลยได้มั้ย ! สื่ออังกฤษเผย แมนฯยูไนเต็ด พร้อมขยายสัญญา ไบยี่ | The Thaiger อยู่ต่อเลยได้มั้ย ! สื่ออังกฤษเผย แมนฯยูไนเต็ด พร้อมขยายสัญญา ไบยี่ | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด6 hours ago

อยู่ต่อเลยได้มั้ย ! สื่ออังกฤษเผย แมนฯยูไนเต็ด พร้อมขยายสัญญา ไบยี่

สื่อจอมแฉ เดอะซัน ได้เผยว่า ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตกเป็นข่าวพร้อมเปิดโต๊ะเจรจาขยายสัญญา ฉบับใหม่ให้กับ เอริค ไบยี่ แนวรับกระดูกยุง แม้ว่านักเตะจะมีอาการบาดเจ็บบ่อย และฟอร์มการเล่นไม่คงเส้นคงวา แนวรับทีมชาติ ไอวอรี่โคตส์ เหลือสัญญากับ ผีแดง อีกเพียงแค่ปีเดียว นั่นทำให้บอร์ดบริการกลัวว่าจะเสียปราการหลังรายนี้ไปแบบฟรี ๆ...

กานต์ วิภากร ภรรยาเสก โลโซ เดือด!!! ถึงขั้นว่าแม่อีฟ | The Thaiger กานต์ วิภากร ภรรยาเสก โลโซ เดือด!!! ถึงขั้นว่าแม่อีฟ | The Thaiger
บันเทิง6 hours ago

กานต์ วิภากร ภรรยาเสก โลโซ เดือด!!! ถึงขั้นว่าแม่อีฟ

กานต์ วิภากร ภรรยาเสก โลโซ เดือด!!! ถึงขั้นว่าแม่อีฟ : ข่าวบันเทิง ยังเป็นประเด็นไม่จบไม่สิ้น สำหรับครอบครัวของเสก โลโซ กับเหล่าบรรดาภรรยาทั้งสาม หลังจากที่กานต์ วิภากร และแซนวิช ปภาดา ได้ไลฟ์สด ไล่อีฟ อภิสร์ญา ออกจากบ้านได้สำเร็จ...

หัวแก้วหัวแหวน ! แลมพ์ สุดมั่น เมานท์ ระเบิดฟอร์มยิงให้ เชลซี ต่อเนื่องแน่นอน | The Thaiger หัวแก้วหัวแหวน ! แลมพ์ สุดมั่น เมานท์ ระเบิดฟอร์มยิงให้ เชลซี ต่อเนื่องแน่นอน | The Thaiger
เชลซี7 hours ago

หัวแก้วหัวแหวน ! แลมพ์ สุดมั่น เมานท์ ระเบิดฟอร์มยิงให้ เชลซี ต่อเนื่องแน่นอน

แฟรงก์ แลมพาร์ด นายใหญ่ของ สิงโตน้ำเงินคราม เชลซี ออกโรงมั่นใจแบบสุดขีดว่า เมสัน เมานท์ มิดฟิลด์หัวแก้วหัวแหวนจะระเบิดฟอร์มซัดประตูให้ทีมต่อเนื่องแน่นอน กองกลางวัย 20 ปี รายนี้ คุ้นเคยกับการทำงานกับกุนซือ แลมพาร์ด เป็นอย่างดี หลังจากเคยร่วมงานกันสมัยเป็นนักเตะตัวยืมที่ ดาร์บี้ เคาท์ตี้ มาก่อนแล้ว...

เสก โลโซ ออกโรง ใครรู้เล่าที หลังบรรดาภรรยาเดือด  | The Thaiger เสก โลโซ ออกโรง ใครรู้เล่าที หลังบรรดาภรรยาเดือด  | The Thaiger
บันเทิง7 hours ago

เสก โลโซ ออกโรง ใครรู้เล่าที หลังบรรดาภรรยาเดือด 

เสก โลโซ ออกโรง ‘ใครรู้เล่าที’ หลังบรรดาภรรยาเดือด : ข่าวบันเทิง กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้ สำหรับครอบครัวของเสก โลโซ เมื่อภรรยาสองคนแรกอย่าง กานต์ วิภากร และแซนวิช ปภาดา ได้ไลฟ์สดขับไล่อีฟ อภิสร์ญา ภรรยาคนที่สามออกจากบ้านไปเป็นที่เรียบร้อย อ่านข่าวก่อนหน้า: กานต์-แซนวิช...

อ้น ศรีพรรณ สอนใช้คำไทย นะค่ะ ให้ถูกต้อง (มีคลิป) | The Thaiger อ้น ศรีพรรณ สอนใช้คำไทย นะค่ะ ให้ถูกต้อง (มีคลิป) | The Thaiger
บันเทิง8 hours ago

อ้น ศรีพรรณ สอนใช้คำไทย นะค่ะ ให้ถูกต้อง (มีคลิป)

อ้น ศรีพรรณ สอนใช้คำไทย นะค่ะ ให้ถูกต้อง (มีคลิป) : ข่าวบันเทิง เป็นคำที่น่าปวดหัวไม่น้อย และยังคงพิมพ์กันแบบถูกๆ ผิดๆ ให้เห็นอยู่ตลอด สำหรับคำว่า นะคะ ที่หลายคนชอบพิมพ์เป็น นะค่ะ ล่าสุดดีเจและนักแสดงอย่าง อ้น ศรีพรรณ ก็ได้ทำคลิปออกมาเพื่อสอนใช้คำให้ถูกต้อง...

Trending