Connect with us

ข่าว

ตำรวจท่องเที่ยวรวบชาวจีนสวมบัตรประชาชนไทยประกอบธุรกิจนำเที่ยว

Kritsada Mueanhawong

Published

 on

ตำรวจท่องเที่ยวรวบชาวจีนสวมบัตรประชาชนไทยประกอบธุรกิจนำเที่ยว | The Thaiger

ตำรวจท่องเที่ยวทำการสืบสวนจับกุม บุคคลที่ใช้ชื่อ “นายธวัชชัย เลายี่ปา” หรือ “นายจาง ชิงโป๋” (Mr.Zhang Qing Po) ชาวจีนที่ทำการทุจริตสวมบัตรประชาชนคนไทย

โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สืบทราบว่า มีบุคคลที่ใช้ชื่อว่า นายธวัชชัย เลายี่ปา สร้างภาพลักษณ์ว่าตนเป็นคนไทยที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย อีกทั้งมีพฤติกรรมชักชวนชาวจีนให้เข้ามาร่วมลงทุนและเป็นเจ้าของบริษัทประกอบธุรกิจนำเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวรวบชาวจีนสวมบัตรประชาชนไทยประกอบธุรกิจนำเที่ยว | News by The Thaiger

นายธวัชชัยฯ ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของตนเองลงในเว็บไซด์ของจีนในชื่อ นายจาง ซี หนี (Mr.Zhang Xi Ni) จึงได้ทำการสืบสวนจนพบว่า นายธวัชชัยฯ เป็นบุคคล สัญชาติและเชื้อชาติจีน ชื่อจริง นายจาง ชิง โป๋ (Mr.Zhang Qing Po) ได้เดินทางเข้ามาในประเทศ เมื่อประมาณ พ.ศ.2552 ต่อมาได้ทำการทุจริตสวมบัตรประชาชนของนายธวัชชัย เลายี่ปาตำรวจท่องเที่ยวรวบชาวจีนสวมบัตรประชาชนไทยประกอบธุรกิจนำเที่ยว | News by The Thaiger

เมื่อ 23 พ.ย.58 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติหมายจับต่อศาลจังหวัดเทิง ออกหมายจับบุคคลที่ใช้ชื่อ นายธวัชชัย เล่ายี่ปา หมายเลขบัตรประชาชน 2-5807-00001-96-6 ในความผิดฐาน “ทำหรือใช้ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จหรือกระทำการเพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นมีชื่อหรือมีรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้าน หรือเอกสารทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ, ยื่นคำขอมีบัตรโดยไม่มีสัญชาติไทยด้วยการแจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในการขอมีบัตร, แจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำผิดตาม มาตรา265 มาตรา 266หรือมาตรา 267 ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” ตามหมายจับศาลจังหวัดเทิงที่ จ.7/2562 ลงวันที่ 26 ก.พ.62ตำรวจท่องเที่ยวรวบชาวจีนสวมบัตรประชาชนไทยประกอบธุรกิจนำเที่ยว | News by The Thaiger

ต่อมาวันที่ 2 มีนาคม 2562 ชุดจับกุมได้ร่วมกันจับกุมตัว บุคคลที่ใช้ชื่อว่า นายธวัชชัย เล่ายี่ปา หรือ นายจาง ชิง โป๋ (Mr.ZHANG QING PO) ผู้ต้องหา ได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขณะที่กำลังเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

ในเบื้องต้น ผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพว่า ตนเองเป็นชาวเหอหนาน ประเทศจีน และได้ทำการทุจริตสวมบัตรประชาชนของนายธวัชชัย เลายี่ป่า จริง ภายหลังจากที่ได้บัตรประชาชนไทยแล้ว ได้นำบัตรประชาชนไทยที่ได้ไปทำการจดทะเบียนบริษัทหลายบริษัทและทำธุรกรรมต่างๆ ในชื่อของนายธวัชชัย เลายี่ปา มาโดยตลอดตำรวจท่องเที่ยวรวบชาวจีนสวมบัตรประชาชนไทยประกอบธุรกิจนำเที่ยว | News by The Thaiger

จากการสืบสวนขยายผลเข้าตรวจค้นที่พักและที่ตั้งบริษัท พบว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมชักชวนชาวจีนเข้ามาร่วมลงทุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม ที่ดินในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม และที่ดินในแหล่งท่องเที่ยวโดยมีเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาท อีกทั้งยังดำเนินการในรูปแบบสมาคมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทย-จีน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจซึ่งพฤติกรรมของผู้ต้องหารายนี้ นับว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างยิ่ง

การใช้บัตรประชาชนที่ได้จากการสวมบัตรประชาชนไทย จดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ขอทำใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง ฯลฯ เป็นการไม่เคารพกฎหมายไทย ซึ่งชุดสืบสวนจะได้ทำการสืบสวนขยายผล หาผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่มา: กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าว

ย้อนเส้นทาง ประวัติอดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

The Thaiger & The Nation

Published

on

ย้อนเส้นทาง ประวัติอดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี | The Thaiger

ย้อนเส้นทาง ประวัติอดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

เจ้าคุณพระ -ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ทั้งนี้ หน่วยราชการในพระองค์ เคยเผยแพร่ประวัติอดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี บางช่วงบางตอนว่า

ประวัติด้านการศึกษา

ประถมศึกษา – โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ (ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์) ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

มัธยมศึกษา – โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ปี พ.ศ.๒๕๕๑ – สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ ๔๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๑

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ปัจจุบันถูกเรียกคืนทุกชั้นตรา)

  • พ.ศ. ๒๕๖๒ – เข็มราชวัลลภทองคำลงยา
  • พ.ศ. ๒๕๖๒ – King Rama X Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ (ว.ป.ร.๑)
  • พ.ศ. ๒๕๖๒ – Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.)
  • พ.ศ. ๒๕๖๒ – Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
  • พ.ศ. ๒๕๖๒ – Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
  • พ.ศ. ๒๕๖๐ – Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
  • พ.ศ. ๒๕๕๙ – Order of the Crown of Thailand - 2nd Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
  • พ.ศ. ๒๕๕๙ – Order of the White Elephant - 3rd Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
  • พ.ศ. ๒๕๕๖ – Order of the Crown of Thailand - 3rd Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

โปรดเกล้าฯ ถอดฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

The Thaiger & The Nation

Published

on

โปรดเกล้าฯ ถอดฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี | The Thaiger

โปรดเกล้าฯ ถอดฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ถอดยศเจ้าคุณพระสินีนาฏ – วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เนื่องจากกระทำความผิดราชสวัสดิ์ และไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ประพฤติตนต่อต้านงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินี หลังจากที่ได้ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรส เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยได้แสดงตนต่อต้านและกดดันทุกวิถีทาง เพื่อจะไม่ให้มีการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขึ้นทรงดำรงตำแหน่ง แต่จะให้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตนเองขึ้นดำรงตำแหน่งแทน ตามที่ได้ตั้งความหวังไว้ แต่การณ์ไม่เป็นไปตามที่มุ่งหวัง หลังจากพระราชพิธีผ่านพ้นไปแล้ว ด้วยความทะเยอทะยาน มักใหญ่ใฝ่สูง จึงได้พยายามหาหนทางในการดำเนินการด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งการสถาปนาตำแหน่งของตนเอง

นอกจากนี้เจ้าคุณพระสินีนาฏ ฯ ยังได้ล่วงละเมิดพระราชอำนาจ สั่งการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการลดปัญหา หรือการกระทำใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม อันมีผลกระทบ ต่อสถาบันและส่วนรวมของประเทศชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาให้ขึ้นเป็นเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ด้วยทรงหวัง พระราชหฤทัยว่า จะลดแรงกดดัน และปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบัน

หลังจากนั้น ได้ทรงเฝ้าติดตามความประพฤติและการปฏิบัติของเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ มาอย่างต่อเนื่องจึงได้ทรงทราบว่า เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ มิได้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และประพฤติตนให้เหมาะสมกับตำแหน่ง อีกทั้งยังไม่พอใจในตำแหน่งที่ได้รับพระราชทาน ยังกระทำการทุกประการที่จะเทียบเท่าสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไม่มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของราชสำนัก แสดงความกระด้างกระเดื่อง ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนใช้ประโยชน์จากตำแหน่งในการดำเนินการสั่งการ แอบอ้างพระราชกระแสไปกระทำการ หรือสั่งการให้บุคคลต่าง ๆ ปฏิบัติตามคำสั่งของตนเองโดยตนเองไม่ต้องรับผิดชอบ อ้างว่าได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการแทนพระองค์ ท าให้ประชาชน เกิดความเข้าใจผิดในฐานะตำแหน่งของตนเอง ถือได้ว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการเอื้อประโยชน์ส่วนตนโดยตรง ให้เกิดความนิยมชมชอบ อันนำไปสู่สิ่งที่ตนคาดหวังไว้ มิใช่เพื่อส่วนรวมโดยแท้จริง เพราะมุ่งหวังที่จะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถาปนาตนเองให้สูงขึ้น เทียบเท่าสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

การกระทำของเจ้าคุณพระสินีนาฏ ฯ ดังกล่าวถือได้ว่าไม่ถวายพระเกียรติ ขาดความกตัญญู ไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างความแตกแยกในหมู่ข้าราชบริพาร ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ในหมู่ประชาชน ถือเป็นการบ่อนท าลายประเทศชาติและสถาบัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พ้นจากต าแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ถอดฐานันดรศักดิ์
และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวไทย

ขอโทษแม่แล้ว เด็กหัวร้อนพังคอมพิวเตอร์ คลั่งคว้าอีโต้ขู่ฟันแม่

Ploy Wanutch

Published

on

ขอโทษแม่แล้ว เด็กหัวร้อนพังคอมพิวเตอร์ คลั่งคว้าอีโต้ขู่ฟันแม่ | The Thaiger
kapook

ขอโทษแม่แล้ว เด็กหัวร้อนพังคอมพิวเตอร์ คลั่งคว้าอีโต้ขู่ฟันแม่ เพจดังเตือนควรพาเด็กไปพบแพทย์

เด็กหัวร้อนกราบขอโทษแม่– หลังจากวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีการแชร์คลิปเด็กชายคนหนึ่งกำลังเล่นเกม และตะโกนด่าคนในเกม เนื่องจากโดนแกล้งเอาของในเกมไป อาม่าของเด็กชายได้เข้ามาปลอบ และพยายามบอกให้เลิกเล่นเกม แต่เด็กชายยังคงหัวร้อน และโมโหมาก จึงทุบแป้นคีย์บอร์ดหลายครั้งอย่างแรง พร้อมกับขู่ว่าจะทำร้ายแม่และอาม่า จากนั้นจึงหยิบมีดอีโต้มาขู่จะฟันแม่ เมื่อแม่ปาหูฟังลูกชายทิ้งจนพัง ทำเอาแม่วิ่งหนีแทบไม่ทัน

เด็กหัวร้อนภาพจาก: kapook

จากนั้นคลิปก็ตัดไป ไม่มีใครรู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรต่อ ต่อมาเด็กชายคนนี้ ได้ออกมาโพสต์คลิปกราบเท้าขอโทษแม่ และบอกว่าจะไม่ทำอีก พร้อมทั้งอธิบายว่า วันเกิดเหตุมีคนมาแกล้ง ทำให้ของที่ซื้อมาในเกมหายหมด จึงโมโหมาก ทางเพจดังอย่าง Drama-Addict ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่า น้องน่าจะมีอาการป่วยทางจิต ขอให้คนที่รู้จักโทรไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอโทษแม่แล้ว เด็กหัวร้อนพังคอมพิวเตอร์ คลั่งคว้าอีโต้ขู่ฟันแม่ | News by The Thaigerภาพจาก: kapook

น้องคนนี้ควรไปหาหมอเพื่อปรึกษาเรื่องการควบคุมอารมณ์ และควบคุมการเล่นเกมให้เหมาะสม และควรมีการจัดระเบียบควบคุมโซเชียล หรือแพลทฟอร์มที่เด็กไทยเยาวชนไทยเล่น เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่หล่อหลอมเด็กให้เป็นแบบนั้น

ตอนนี้มีการแชร์คลิปของเด็กติดเกมที่อาการหนัก และมีพฤติกรรมก้าวร้าวกับคนในครอบครัวแบบหนักมาก คนแชร์เป็นพันละ…

Posted by Drama-addict on Sunday, 20 October 2019

นอกจากนี้ทางเพจก็ได้โพสต์แบบทดสอบการติดเกม เพื่อให้ลองเช็คพฤติกรรมตัวเองดู

ใครสงสัยว่าตัวเองกำลังติดเกมอยู่ป่ะว้าาาา ลองทำแบบสอบถามดูนะ

Posted by Drama-addict on Sunday, 20 October 2019

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

11 ตัวจริง เชฟฯ ยูไนเต็ด VS อาร์เซนอล – พร้อมลิงค์ ID Station | The Thaiger 11 ตัวจริง เชฟฯ ยูไนเต็ด VS อาร์เซนอล – พร้อมลิงค์ ID Station | The Thaiger
อาร์เซน่อล42 mins ago

11 ตัวจริง เชฟฯ ยูไนเต็ด VS อาร์เซนอล – พร้อมลิงค์ ID Station

11 ตัวจริง เชฟฯ ยูไนเต็ด VS อาร์เซนอล – พร้อมลิงค์ ID Station : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลอาร์เซนอล 11 ตัวจริงอาร์เซนอล ลิงค์ดูบอลอาร์เซนอล เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด VS...

22 ส.ค. ถ่ายทอดสด เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด พบ อาร์เซนอล – ลิงค์ดูฟรี TRUE ID Station | The Thaiger 22 ส.ค. ถ่ายทอดสด เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด พบ อาร์เซนอล – ลิงค์ดูฟรี TRUE ID Station | The Thaiger
อาร์เซน่อล5 hours ago

22 ส.ค. ถ่ายทอดสด เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด พบ อาร์เซนอล – ลิงค์ดูฟรี TRUE ID Station

22 ส.ค. ถ่ายทอดสด เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด พบ อาร์เซนอล – ลิงค์ดูฟรี TRUE ID Station : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลอาร์เซนอล วิเคราะห์บอลอาร์เซนอล ลิงค์ดูบอลอาร์เซนอล เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด...

ได้เล่นด้วยกันคงดี ! มาต้า ชมข้ามค่ายบอก โอซิล No.10 ธรรมชาติ | The Thaiger ได้เล่นด้วยกันคงดี ! มาต้า ชมข้ามค่ายบอก โอซิล No.10 ธรรมชาติ | The Thaiger
อาร์เซน่อล5 hours ago

ได้เล่นด้วยกันคงดี ! มาต้า ชมข้ามค่ายบอก โอซิล No.10 ธรรมชาติ

ฆวน มาต้า กองกลางตัวรุกแห่งทัพ ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ให้สัมภาษณ์ชื่นชมไปยัง เมซุต โอซิล ของค่าย อาร์เซน่อล ว่าเป็นเพลย์เมกเกอร์ธรรมชาติหาได้ยากในฟุตบอลยุคปัจจุบัน “ด้วยความสัตย์จริง ผมไม่รู้เลยว่าสถานการณ์ของ โอซิล กับ อาร์เซน่อล เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ผมเคยทำงานร่วมกันกับ เอเมรี...

ไม่อยากให้ไปไหน ! แลมพาร์ด ยันเอง อยากให้ ชิรูด์ อยู่ เชลซี ต่อไป | The Thaiger ไม่อยากให้ไปไหน ! แลมพาร์ด ยันเอง อยากให้ ชิรูด์ อยู่ เชลซี ต่อไป | The Thaiger
เชลซี5 hours ago

ไม่อยากให้ไปไหน ! แลมพาร์ด ยันเอง อยากให้ ชิรูด์ อยู่ เชลซี ต่อไป

แฟรงก์ แลมพาร์ด นายใหญ่ สิงโตนำเงินคราม เชลซี ยอมรับด้วยตัวเองว่าอยากให้ โอลิวิเยร์ ชิรูด์ กองหน้าตัวสำรองอยู่ค้าแข้งในถิ่น สแตมฟอร์ด บริดจ์ ต่อไป ดาวยิงวัย 33 ปีต้องตกเป็นตัวสำรองของ แทมมี่ อบราฮัม หัวหอกรุ่นน้อง ซึ่งส่งผลไปยังระดับทีมชาติที่โดน ดิดีเย่ร์...

ต้องแบบนี้ซิ ! โซลชา ชมเปราะ ผลงานลูกทีม+แฟนบอล ช่วยสร้างบรรยากาศในสนาม | The Thaiger ต้องแบบนี้ซิ ! โซลชา ชมเปราะ ผลงานลูกทีม+แฟนบอล ช่วยสร้างบรรยากาศในสนาม | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด6 hours ago

ต้องแบบนี้ซิ ! โซลชา ชมเปราะ ผลงานลูกทีม+แฟนบอล ช่วยสร้างบรรยากาศในสนาม

โอเล่ กุนนาร์ โซลชา กุนซือของ ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ให้สัมภาษณ์ชื่นชมผลงานลูกทีมที่สู้กันไม่ถอย พร้อมชมเปราะแฟนบอลที่สร้างบรรายากาศในสนามปลุกใจ “ข้อแรกผมคิดว่าเด็กๆทำผลงานได้ยอดเยี่ยม, มีความดุดัน และ กดดันได้ดีกว่า ข้อที่สอง แฟนบอลทำให้มันเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น พร้อมด้วยแพสชั่นจำนวนมากมายจากบรรดากองเชียร์ What Solskjaer told the...

‘บิ๊กอ๊อด’ บอก บุรีรัมย์-ท่าเรือ ร้องเรียนได้เลย เปาเป่าพลาด | The Thaiger ‘บิ๊กอ๊อด’ บอก บุรีรัมย์-ท่าเรือ ร้องเรียนได้เลย เปาเป่าพลาด | The Thaiger
ไทยลีก6 hours ago

‘บิ๊กอ๊อด’ บอก บุรีรัมย์-ท่าเรือ ร้องเรียนได้เลย เปาเป่าพลาด

‘บิ๊กอ๊อด’ พล.ต.อ.ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กล่าวถึงเหตุการณ์ดราม่าในแมตช์การแข่งขันนัดสำคัญของ โตโยต้า ไทยลีก ที่ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะ ท่าเรือ 3-1 โดย ผู้ชี้ขาดในเกมวันนั้น ถูกเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลค่อนข้างเยอะ การท่าเรือ เอฟซี ได้ประตูออกนำไปก่อน...

ย้อนเส้นทาง ประวัติอดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี | The Thaiger ย้อนเส้นทาง ประวัติอดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี | The Thaiger
ข่าว6 hours ago

ย้อนเส้นทาง ประวัติอดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ย้อนเส้นทาง ประวัติอดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เจ้าคุณพระ -ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทั้งนี้ หน่วยราชการในพระองค์ เคยเผยแพร่ประวัติอดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี บางช่วงบางตอนว่า ประวัติด้านการศึกษา ประถมศึกษา...

ประเดิมสวย! ไฮไลท์ ฟุตซอลทีมชาติไทย ถล่ม กัมพูชา 12-0 | The Thaiger ประเดิมสวย! ไฮไลท์ ฟุตซอลทีมชาติไทย ถล่ม กัมพูชา 12-0 | The Thaiger
ทีมชาติไทย6 hours ago

ประเดิมสวย! ไฮไลท์ ฟุตซอลทีมชาติไทย ถล่ม กัมพูชา 12-0

ประเดิมสวย! ไฮไลท์ ฟุตซอลทีมชาติไทย ถล่ม กัมพูชา 12-0 : ฟุตซอลไทยล่าสุด ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน 2019 ไฮไลท์ฟุตซอลไทย ไฮไลท์ฟุตซอล ไทย 12-0 กัมพูชา – วันที่ 21 ตุลาคม 2562...

โปรดเกล้าฯ ถอดฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี | The Thaiger โปรดเกล้าฯ ถอดฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี | The Thaiger
ข่าว6 hours ago

โปรดเกล้าฯ ถอดฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

โปรดเกล้าฯ ถอดฐานันดรศักดิ์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ถอดยศเจ้าคุณพระสินีนาฏ – วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์...

สมาคมฟุตบอลไทยฯ ร่วม เจแปน ฟาวน์เดชั่น จัดอุ่น ช้างศึก U16 ปะทะ Asian Eleven U16 | The Thaiger สมาคมฟุตบอลไทยฯ ร่วม เจแปน ฟาวน์เดชั่น จัดอุ่น ช้างศึก U16 ปะทะ Asian Eleven U16 | The Thaiger
ทีมชาติไทย7 hours ago

สมาคมฟุตบอลไทยฯ ร่วม เจแปน ฟาวน์เดชั่น จัดอุ่น ช้างศึก U16 ปะทะ Asian Eleven U16

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ เจแปน ฟาวน์เดชั่น เอเชีย เซ็นเตอร์ จัดแมตช์พิเศษ Japan Foundation Bangkok Cup ระหว่างทีม Asian Eleven พบกับ ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี วันที่...

ขอโทษแม่แล้ว เด็กหัวร้อนพังคอมพิวเตอร์ คลั่งคว้าอีโต้ขู่ฟันแม่ | The Thaiger ขอโทษแม่แล้ว เด็กหัวร้อนพังคอมพิวเตอร์ คลั่งคว้าอีโต้ขู่ฟันแม่ | The Thaiger
ข่าวไทย9 hours ago

ขอโทษแม่แล้ว เด็กหัวร้อนพังคอมพิวเตอร์ คลั่งคว้าอีโต้ขู่ฟันแม่

ขอโทษแม่แล้ว เด็กหัวร้อนพังคอมพิวเตอร์ คลั่งคว้าอีโต้ขู่ฟันแม่ เพจดังเตือนควรพาเด็กไปพบแพทย์ เด็กหัวร้อนกราบขอโทษแม่– หลังจากวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีการแชร์คลิปเด็กชายคนหนึ่งกำลังเล่นเกม และตะโกนด่าคนในเกม เนื่องจากโดนแกล้งเอาของในเกมไป อาม่าของเด็กชายได้เข้ามาปลอบ และพยายามบอกให้เลิกเล่นเกม แต่เด็กชายยังคงหัวร้อน และโมโหมาก จึงทุบแป้นคีย์บอร์ดหลายครั้งอย่างแรง พร้อมกับขู่ว่าจะทำร้ายแม่และอาม่า จากนั้นจึงหยิบมีดอีโต้มาขู่จะฟันแม่ เมื่อแม่ปาหูฟังลูกชายทิ้งจนพัง...

ช้างศึก U19 วางโปรแกรมอุ่น 4 นัด ก่อนฟัดใน ชิงแชมป์เอเชีย | The Thaiger ช้างศึก U19 วางโปรแกรมอุ่น 4 นัด ก่อนฟัดใน ชิงแชมป์เอเชีย | The Thaiger
ทีมชาติไทย9 hours ago

ช้างศึก U19 วางโปรแกรมอุ่น 4 นัด ก่อนฟัดใน ชิงแชมป์เอเชีย

ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี วางแผนอุ่นเครื่องทั้งหมด 4 นัด บนสนามหญ้าเทียม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอบคัดเลือก ที่ประเทศ กัมพูชา ระหว่างวันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2562 โปรแกรมอุ่นเครื่องทั้ง 4...

Trending