Thaiger FB Thai
Connect with us

ข่าว

ซอยด๊อกแนะกทม. จับหมาขังศูนย์พักพิงฯ แก้ปัญหาหมาจรไม่ได้

The Thaiger

Published

on

ซอยด๊อกแนะกทม. จับหมาขังศูนย์พักพิงฯ แก้ปัญหาหมาจรไม่ได้ | The Thaiger

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยออกมาแนะนำกทม.กรณีที่มีการวางมาตรการจับสุนัขจรจัดไปไว้ยังศูนย์พักพิงทัพทัน จ.อุทัยธานี ว่าวิธีการดังกล่าวนั้นไม่เหมาะสมและยังไม่ได้ผลอีกด้วย

โดยศูนย์พักพิงสุนัขทัพทัน จ.อุทัยธานี นี้ ถือได้ว่าเป็นศูนย์พักพิงสุนัขของรัฐที่ดีที่สุดที่หนึ่งในประเทศ แต่ขณะนี้มีสุนัขอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจนเกือบเต็มหรืออาจจะเต็มไปแล้ว

เมื่อหลายก่อน พลตรีจำลอง ศรีเมือง อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สร้างศูนย์พักพิงสุนัขขึ้นเองที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อรองรับสุนัขจรจัดจากพื้นที่กทม. อย่างไรก็ตาม ศูนย์พักพิงดังกล่าวกำลังจะปิดตัวลงเพราะขาดแคลนแรงสนับสนุน และเมื่อไม่นานมานี้ พลตรีจำลองได้เข้าไปที่ศูนย์พักพิงสุนัขทัพทันเพื่อหาที่อยู่ใหม่ให้แก่สุนัขเหล่านั้น แต่ก็ได้รับคำตอบว่าขณะนี้ทางศูนย์ฯทัพทันไม่สามารถรับสุนัขเพิ่มได้อีก เนื่องจากมีปริมาณสุนัขเต็มขีดจำกัดแล้ว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าศูนย์พักพิงสุนัขทัพทันจะยังว่างอยู่ ก็จะสามารถรองรับสุนัขจากกทม.ได้เพียงแค่ส่วนเล็กๆ เท่านั้น เพราะซอยด๊อกได้ทำการสำรวจประชากรสุนัขจาก 50 เขตภายใต้การดูแลของกทม.แล้วเมื่อ 3 ปีก่อน และผลปรากฏว่ามีสุนัขในเขตกทม.มากถึงประมาณ 640,000 ตัว

มูลนิธิฯ เห็นด้วยว่าสุนัขที่ดุร้ายและกัดคนจะต้องถูกนำออกจากพื้นที่ แม้ว่าส่วนใหญ่แล้ว สุนัขจรจัดจริงๆ จะหลบเลี่ยงผู้คนเสียมากกว่า ซึ่งเป็นสาเหตุที่ต้องมีการฝึกฝนเพื่อจับสุนัขเหล่านี้

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเริ่มทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขในเขตกทม.เมื่อ 2 ปีที่แล้ว และยังได้ช่วยสนับสนุนองค์กรอิสระอื่นๆ ทั้งในกทม.และพื้นที่อื่นๆ ด้วยความสนับสนุนจาก Dog Trust Worldwideโดยขณะนี้มูลนิธิฯ มีหน่วยทำหมันเคลื่อนที่จำนวน 4 หน่วยประจำการตามเขตต่างๆ ในกทม. และคาดหวังว่าจะเพิ่มจำนวนเป็น 6 หน่วยภายในปีหน้านี้

โดยขณะนี้มูลนิธิฯสามารถทำหมันสุนัขและแมวได้เกือบปีละ 100,000 ตัวแล้ว โดยภารกิจนี้มีค่าใช้จ่าย 50 ล้านบาทต่อปี ซึ่งไม่ได้มีการรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐแต่อย่างใด และหากสุนัขที่ได้รับการทำหมันฉีดวัคซีนแล้ว ถูกย้ายออกจากพื้นที่ ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะทำภารกิจเหล่านี้อีกต่อไป

องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO), องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และองค์กรเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลก(GARC) ได้ลงความเห็นว่าวิธีการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้ผลที่สุดคือการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข

ถ้าสุนัขอย่างน้อย 70% ของพื้นที่ได้รับวัคซีน จะสามารถกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าไปได้ โดยสุนัขในพื้นที่จะทำหน้าที่คุ้มกันฝูงป้องกันไม่ให้สุนัขจากพื้นที่อื่นเข้ามาในอาณาเขตของตน

การนำสุนัขเหล่านี้ (ที่ได้รับการทำหมันและฉีดวัคซีน) ออกจากพื้นที่ สุนัขฝูงอื่นๆ ที่ไม่ได้รับ วัคซีนจะเข้าครอบครองพื้นที่และขยายพันธุ์ทันที โดยหลักการนี้คล้ายคลึงกันกับหลักการควบคุมประชากรสุนัข การทำหมันสุนัขตัวเมียให้ได้ 80% จะทำให้ประชากรสุนัขในพื้นที่ลดลงเรื่อยๆ

โดยธรรมชาติแล้ว สุนัขจะมีอาณาเขตของฝูงตนเองและจะป้องกันไม่ให้สุนัขตัวอื่นเข้ามาในพื้นที่ แม้ว่าการทำหมันจะเป็นวิธีการที่ใช้ระยะเวลานาน แต่หากดูจากตัวอย่างในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกแล้ว เมื่อผู้คนเข้าใจเรื่องการทำหมันและควบคุมสุนัขของตนเองได้อย่างเหมาะสม สถานการณ์ก็จะคลี่คลายลง

จังหวัดภูเก็ต เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัด แม้ว่าภาครัฐจะยังปล่อยให้มีการขนส่งลูกสุนัขที่ไม่ได้รับวัคซีนเข้ามาในจังหวัดถึงปีละร้อยๆ ตัว อีกทั้งยังมีการย้ายสุนัขที่ได้รับการทำหมันและฉีดวัคซีนแล้วออกจากพื้นที่ในบางช่วง (ซึ่งทำให้ภารกิจในการควบคุมประชากรสุนัขยากขึ้นมาก) แต่จำนวนสุนัขจรจัดในภูเก็ตก็ยังลดลงอย่างรวดเร็ว และภูเก็ตยังเป็นจังหวัดเดียวได้ที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ปัญหาสุนัขจรจัดในกทม.เป็นปัญหาใหญ่มาโดยตลอด ที่ผ่านมา มีความพยายามในการใช้มาตรการต่างๆ หลายๆ แบบ แต่ก็ยังไม่สำเร็จ ซึ่งวิธีการเหล่านี้รวมถึงการวางยา การยิง (ซึ่งถูกยกเลิกโดยในหลวงรัชกาลที่ 9) และการย้ายสุนัขออกจากพื้นที่โดยนำไปไว้ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดประเวศ และศูนย์พักพิงสุนัขทัพทัน จ.อุทัยธานี ซึ่งซอยด๊อกเชื่อว่าเป็นวิธีการที่ไม่ได้ผล

สุนัข แมว และหนู ก็เหมือนกับมนุษย์ ที่ต้องการอาหารเพื่อความอยู่รอด หากภาครัฐยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาขยะได้ สัตว์เหล่านี้ก็จะยังมีแหล่งอาหารอยู่ ขณะนี้สุนัขยังเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับแมวและหนู เมื่อย้ายสุนัขออก จะทำให้ประชากรแมวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างที่เกิดขึ้นในภูเก็ต และหากย้ายประชากรแมวออกจากพื้นที่ประชากรหนูก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติ

หากไม่มีการแก้ปัญหาจากต้นเหตุ ซึ่งก็คือการทำหมันและการกำจัดแหล่งอาหาร ปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่มีทางหมดไป

หากต้องการจะรองรับสุนัขจรจัดในเขตกทม. ทั้งหมด จะต้องมีการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดอย่างที่จ.อุทัยธานีอีกร้อยแห่ง และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ค่าอาหาร ค่าดูแลรักษาสุนัขนั้นสูงมาก ซึ่งแพงกว่าการจ้างคนจำนวนมากมาจับ ทำหมัน และฉีดวัคซีนสุนัขอย่างแน่นอน

ถึงแม้ว่าการย้ายสุนัขตามท้องถนนออกจากพื้นที่กทม.ทั้งหมด ทั้งที่มีและไม่มีเจ้าของ จะมีความเป็นไปได้ แต่ก็จะมีสุนัขใหม่ๆ เข้ามาแทนที่ เช่น ลูกสุนัขที่ถูกฟาร์มเพาะสุนัขนำมาทิ้ง หรือ ลูกสุนัขจากสุนัขมีเจ้าของแต่ไม่ได้รับการทำหมัน และถูกนำมาปล่อย ซึ่งสองอย่างนี้เป็นสาเหตุหลักของปัญหาสุนัขจรจัด

ฉะนั้น การให้การศึกษาเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง และเพื่อให้เข้าใจว่าการทำหมันนั้นไม่ได้ขัดต่อหลักคำสอนของศาสนาพุทธ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ นอกจากนี้ การควบคุมจำนวนฟาร์มเพาะสุนัข ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกัน

เป็นที่จับตามองว่า เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกรมสัตวแพทย์ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งรับผิดชอบในด้านการดูแลสุนัขจรจัดของประเทศ ได้ไปเยี่ยมซอยด๊อกที่กรุงเทพฯ เป็นเวลา 3 วัน เพื่อศึกษาวิธีการทำงาน และได้เรียนรู้ว่านโยบายการจับสุนัขมาฆ่าเพื่อลดประชากรสุนัข ซึ่งมีมาหลายปีนั้นไม่มีประโยชน์ และได้เปลี่ยนนโยบายมาเป็นการจับ ทำหมัน ฉีดวัคซีน และปล่อยกลับสู่ที่เดิม โดยทำงานร่วมกับองค์กรด้านสวัสดิภาพสัตว์ในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

ประเทศสิงคโปร์มีสุนัขจรจัดเพียงประมาณ 10,000 ตัว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีสุนัข 10,000 ตัว หรือ สิบล้านตัว (ซึ่งเป็นตัวเลขประมาณการณ์จำนวนสุนัขจรจัดในไทย) วิธีการในการจัดการก็ไม่ต่างกันแต่อย่างใด

และครั้งนี้ ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ซอยด๊อกจะขอให้ภาครัฐ ทั้งกทม.เองและหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดอื่นๆ ลองทบทวนและเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา และหันมาผสานความร่วมมือกันในการทำภารกิจควบคุมประชากรสุนัขด้วยการจับ ทำหมัน ฉีดวัคซีน และปล่อยกลับสู่ที่เดิม รวมถึงการจัดการขยะ ซึ่งแม้จะใช้ระยะเวลานานแต่ได้ผลจริงและยั่งยืน

ซอยด๊อกแนะกทม. จับหมาขังศูนย์พักพิงฯ แก้ปัญหาหมาจรไม่ได้ | News by The Thaiger ซอยด๊อกแนะกทม. จับหมาขังศูนย์พักพิงฯ แก้ปัญหาหมาจรไม่ได้ | News by The Thaigerอ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดกรุงเทพ.

อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค The Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

เลือกตั้ง 62

สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ชี้แจงกรณีบัตรเลือกตั้ง 1,500 เดินทางมาถึงไม่ทันหน่วยเลือกตั้ง

The Thaiger

Published

on

สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ชี้แจงกรณีบัตรเลือกตั้ง 1,500 เดินทางมาถึงไม่ทันหน่วยเลือกตั้ง | The Thaiger

สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ชี้แจงกรณีบัตรเลือกตั้ง 1,500 เดินทางมาถึงไม่ทันหน่วยเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. จากกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงว่า บัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร ของประเทศนิวซีแลนด์เดินทางช้ากว่ากำหนด (ซึ่งกำหนดส่งบัตรมีมาตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา) และถ้าเดินทางถึงหน่วยเลือกตั้งไม่ทัน อาจทำให้บัตรเหล่านั้นกลายเป็นบัตรเสีย ต่อมาทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว ดังนี้

“ตามที่ปรากฏว่าซองบัตรเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในนิวซีแลนด์ถึงประเทศไทยล่าช้ากว่ากำหนด นั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนข้อมูลตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้านล่างนี้”

สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ชี้แจงกรณีบัตรเลือกตั้ง 1,500 เดินทางมาถึงไม่ทันหน่วยเลือกตั้ง | News by The Thaiger

 

Continue Reading

เลือกตั้ง 62

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 [อัปเดต 94%] – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้

The Thaiger

Published

on

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 [อัปเดต 94%] – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | The Thaiger
ขอบคุณภาพ Workpointnews

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 [อัปเดต 94%] – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ อย่างไม่เป็นทางการ

วันที่ 25 มี.ค. อัปเดตล่าสุดเวลา 10.15 น. แฟนเพจข่าวช่องวัน รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 62 [94%] ได้สัดส่วน จำนวน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ ดังนี้

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ภาพ : ข่าวช่องวัน

 

………..

 

เว็บไซต์ BBCThai ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้อย่างไม่เป็นทางการ – ล่าสุด 93% ไว้ดังนี้

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 [อัปเดต 94%] - สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | News by The Thaiger

 

ขณะที่เว็บไซต์ sanook.com รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคจะได้ อย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้

1.พรรคเพื่อไทย 129 คน
2.พรรคพลังประชารัฐ 119 คน
3.พรรคอนาคตใหม่ 83 คน
4.พรรคภูมิใจไทย 52 คน
5.พรรคประชาธิปัตย์ 51 คน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากBBCThai และ Sanook News

ส่วนรายการเรื่องเล่าเช้านี้ รายงานผลคะแนนสัดส่วนส.ส. ล่าสุด 93% ที่แต่ละพรรคได้ ดังนี้

ในภาพอาจจะมี หน้าจอ

ภาพ : เรื่องเล่าเช้านี้

Continue Reading

ข่าว

ศรีสุวรรณ เตรียมจี้ กกต. นับบัตรนิวซีแลนด์เป็นบัตรดี หากไม่จะยื่นศาล “โมฆะ” เลือกตั้ง

The Thaiger

Published

on

ศรีสุวรรณ เตรียมจี้ กกต. นับบัตรนิวซีแลนด์เป็นบัตรดี หากไม่จะยื่นศาล “โมฆะ” เลือกตั้ง | The Thaiger

หลังจากที่เป็นดราม่าเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากชาวนิวซีแลนด์เดินทางมากถึงล่าช้า ล่าสุด นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เปิดเผยว่า ตนจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อคัดค้านการที่ กกต.จะนัดประชุมเพื่อชี้ว่าบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ที่มาถึงล่าช้านั้น จะเป็นบัตรเสียในช่วงบ่ายของวันนี้ เนื่องจากสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เห็นว่า การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของคนไทยในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นสิทธิโดยชอบตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติ การอ้างเหตุผลของความล่าช้าของการขนส่ง อันมิใช่เหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกิดจากการกระทำที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือมีบัตรเลือกตั้งศูนย์หาย ตามที่ ม.114 แห่ง พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 บัญญัติไว้แต่อย่างใด

ดังนั้นการที่ กกต. จะสั่งไม่ให้นับคะแนนนั้นโดยให้ถือว่าเป็นบัตรเสียถือได้ว่าเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจถือได้ว่า การเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนา ที่ผ่านมาไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เป็นการรอนสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในประเทศนิวซีแลนด์ และอาจถือได้ว่าการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็น “โมฆะ”

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะเดินทางไปเพื่อหารือข้อกฏหมายและช่องทางเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาให้บัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ที่ขนส่งมาถึงล่าช้าให้เป็น บัตรดี แต่หาก กกต.วินิจฉัยว่าบัตรจากนิวซีแลนด์เป็นบัตรเสีย สมาคมฯจะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้การเลือกตั้งทั้งประเทศเป็น “โมฆะ” ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : Khaosod.co.th

Continue Reading

ล่าสุด

สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ชี้แจงกรณีบัตรเลือกตั้ง 1,500 เดินทางมาถึงไม่ทันหน่วยเลือกตั้ง | The Thaiger สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ชี้แจงกรณีบัตรเลือกตั้ง 1,500 เดินทางมาถึงไม่ทันหน่วยเลือกตั้ง | The Thaiger
เลือกตั้ง 629 mins ago

สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ชี้แจงกรณีบัตรเลือกตั้ง 1,500 เดินทางมาถึงไม่ทันหน่วยเลือกตั้ง

สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ชี้แจงกรณีบัตรเลือกตั้ง 1,500 เดินทางมาถึงไม่ทันหน่วยเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มี.ค. จากกรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงว่า บัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร ของประเทศนิวซีแลนด์เดินทางช้ากว่ากำหนด (ซึ่งกำหนดส่งบัตรมีมาตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา) และถ้าเดินทางถึงหน่วยเลือกตั้งไม่ทัน อาจทำให้บัตรเหล่านั้นกลายเป็นบัตรเสีย ต่อมาทางสถานเอกอัครราชทูต ณ...

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 [อัปเดต 94%] – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | The Thaiger ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 [อัปเดต 94%] – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | The Thaiger
เลือกตั้ง 6223 mins ago

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 [อัปเดต 94%] – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 [อัปเดต 94%] – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ อย่างไม่เป็นทางการ วันที่ 25 มี.ค. อัปเดตล่าสุดเวลา 10.15 น. แฟนเพจข่าวช่องวัน รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 62 [94%] ได้สัดส่วน จำนวน...

ศรีสุวรรณ เตรียมจี้ กกต. นับบัตรนิวซีแลนด์เป็นบัตรดี หากไม่จะยื่นศาล “โมฆะ” เลือกตั้ง | The Thaiger ศรีสุวรรณ เตรียมจี้ กกต. นับบัตรนิวซีแลนด์เป็นบัตรดี หากไม่จะยื่นศาล “โมฆะ” เลือกตั้ง | The Thaiger
ข่าว38 mins ago

ศรีสุวรรณ เตรียมจี้ กกต. นับบัตรนิวซีแลนด์เป็นบัตรดี หากไม่จะยื่นศาล “โมฆะ” เลือกตั้ง

หลังจากที่เป็นดราม่าเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากชาวนิวซีแลนด์เดินทางมากถึงล่าช้า ล่าสุด นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เปิดเผยว่า ตนจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อคัดค้านการที่ กกต.จะนัดประชุมเพื่อชี้ว่าบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ที่มาถึงล่าช้านั้น จะเป็นบัตรเสียในช่วงบ่ายของวันนี้ เนื่องจากสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เห็นว่า การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของคนไทยในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นสิทธิโดยชอบตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติ การอ้างเหตุผลของความล่าช้าของการขนส่ง อันมิใช่เหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกิดจากการกระทำที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือมีบัตรเลือกตั้งศูนย์หาย ตามที่...

ดราม่าเลือกตั้ง แฮชแท็ก #กกตโป๊ะแตก ขึ้นแทรนด์อันดับ 1 ในทวิตเตอร์ | The Thaiger ดราม่าเลือกตั้ง แฮชแท็ก #กกตโป๊ะแตก ขึ้นแทรนด์อันดับ 1 ในทวิตเตอร์ | The Thaiger
ข่าว1 hour ago

ดราม่าเลือกตั้ง แฮชแท็ก #กกตโป๊ะแตก ขึ้นแทรนด์อันดับ 1 ในทวิตเตอร์

หลังจากที่มีการเข้าคูหาเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมาเป็นไปอย่างราบรื่น ประชาชนส่วนใหญ่เฝ้าติดตามผลการนับคะแนนผ่านหลายๆช่องทาง ทั้งโซเชี่ยลมีเดีย ทีวี และช่องทางต่างๆ อย่างไกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซเชี่ยล ที่มีการแชร์ข้อสงสัยต่างๆนาๆเกี่ยวกับข้อบกพร่อง และข้อพิรุตในการนับคะแนนตามเขตเลือกตั้งต่างๆ หรือจะเป็นเรื่องของผลการนับคะแนนในบางเขต ที่พบบัตรเกินจำนวนผู้ไปใช้สิทธิ ทั้งยังพบปัญหาบัตรที่ลงคะแนนนอกราชอาณาจักรส่งไม่ถึงหน่วยนับคะแนนทันเวลา และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อาจพิจารณาเป็นบัตรเสีย จึงทำให้เกิดเป็นกระแส ติดแฮชแท็ก...

ผลการคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต – พลังประชารัฐกวาดเรียบ [เลือกตั้ง 62] | The Thaiger ผลการคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต – พลังประชารัฐกวาดเรียบ [เลือกตั้ง 62] | The Thaiger
ข่าว3 hours ago

ผลการคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต – พลังประชารัฐกวาดเรียบ [เลือกตั้ง 62]

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] อย่างไม่เป็นทางการ – พลังประชารัฐกวาดเรียบ ภูเก็ต เขต 1   ภูเก็ต เขต 2  

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live] | The Thaiger รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live] | The Thaiger
เลือกตั้ง 6217 hours ago

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live]

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live] ตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 สดๆโดย Workpoint ที่นี่ https://vote.workpointnews.com หรือ โดย The standard http://election.thestandard.co หรือ โดย The matter https://elect.thematter.co หรือ...

เลือกตั้ง62 : เกาะติดรายงานสดหลังปิดหีบเลือกตั้ง [Live] | The Thaiger เลือกตั้ง62 : เกาะติดรายงานสดหลังปิดหีบเลือกตั้ง [Live] | The Thaiger
เลือกตั้ง 6218 hours ago

เลือกตั้ง62 : เกาะติดรายงานสดหลังปิดหีบเลือกตั้ง [Live]

เลือกตั้ง62 : เกาะติดรายงานสดหลังปิดหีบเลือกตั้ง [Live] #เลือกตั้งประเทศไทย2562 #คู่มือเลือกตั้ง62 รายงานสด คะแนนเลือกตั้งหลังปิดหีบ! กับ THE STANDARD ELECTION อ่านเกมสด ผลเลือกตั้ง #เกาะติดเลือกตั้ง #ThailandElection2019 #ไบรท์ทีวีเลือกตั้ง62 Bright TV –...

โรงเรียนสอนภาษาที่ภูเก็ตโร่ร้อง“บิ๊กโจ๊ก”ถูกแก๊งเงินดำต่างชาติ ตุ๋น สูญเงินกว่า 9 ล้าน | The Thaiger โรงเรียนสอนภาษาที่ภูเก็ตโร่ร้อง“บิ๊กโจ๊ก”ถูกแก๊งเงินดำต่างชาติ ตุ๋น สูญเงินกว่า 9 ล้าน | The Thaiger
ข่าว1 day ago

โรงเรียนสอนภาษาที่ภูเก็ตโร่ร้อง“บิ๊กโจ๊ก”ถูกแก๊งเงินดำต่างชาติ ตุ๋น สูญเงินกว่า 9 ล้าน

เจ้าของ โรงเรียนสอนภาษาที่ภูเก็ต ร้องถูกแก๊งเงินดำต่างชาติ ตุ๋น สูญเงินกว่า 9 ล้าน “บิ๊กโจ๊ก” โพสต์ ตร.เผยรวบตัวดำเนินคดีได้แล้ว พล.ต.ท.สุรเชษ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โพสต์ผ่านเพจ “สุรเชษ หักพาล” กรณี หญิงไทยเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาแห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต มาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน...

รวบแล้ว หนุ่มโชว์ปืนกลางถนนภูเก็ต สารภาพไม่ตั้งใจ แค่จะโบกให้แซงขึ้นไป | The Thaiger รวบแล้ว หนุ่มโชว์ปืนกลางถนนภูเก็ต สารภาพไม่ตั้งใจ แค่จะโบกให้แซงขึ้นไป | The Thaiger
ข่าว1 day ago

รวบแล้ว หนุ่มโชว์ปืนกลางถนนภูเก็ต สารภาพไม่ตั้งใจ แค่จะโบกให้แซงขึ้นไป

ตร.ถลางร่วมกับชุดสืบสวนจังหวัดภูเก็ตรวบแล้วหนุ่มชักปืนโชว์กลางถนน พบเป็นปืนบีบีกันกระสุนหัวลูกปราย สารภาพไม่ตั้งใจ แต่ทำเพราะเผลอเรอ หลังถูกรถคู่กรณีปาดหน้า – เบรกกระทันหันหลายครั้ง จากกรณี เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 22 มี.ค.62 ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟสบุ๊กชื่อ “ธิว ธิว” ได้โพสต์ ภาพนิ่งและวีดิโอคลิปความยาวประมาณ 0.18 นาที ลงในกลุ่ม...

ร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 “ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง” | The Thaiger ร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 “ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง” | The Thaiger
เลือกตั้ง 622 days ago

ร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 “ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง”

ร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 “ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง” วันที่ 23 มี.ค. สำนักพระราชวัง ออกประกาศสำนักพระราชวังความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เลขาธิการพระราชวังอัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ...

เปิดคลิปวินาทีมรณะ รถบรรทุกพ่วงชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ศพ | The Thaiger เปิดคลิปวินาทีมรณะ รถบรรทุกพ่วงชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ศพ | The Thaiger
ข่าว2 days ago

เปิดคลิปวินาทีมรณะ รถบรรทุกพ่วงชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ศพ

เปิดคลิปวินาทีมรณะ รถบรรทุกพ่วงชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ศพ รถบรรทุกชนรถตู้ – วันที่ 23 มี.ค. จากกรณีเกิดเหตุรถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร บริเวณแยกสระเศรษฐี ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รถบรรทุกชนกับรถตู้โดยสารแล้วรถตกลงไปในคลองทั้ง 2 คัน มีผู้เสียชีวิตนับ 10...

สยอง รถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ราย [ภาพชุด] | The Thaiger สยอง รถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ราย [ภาพชุด] | The Thaiger
ข่าว2 days ago

สยอง รถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ราย [ภาพชุด]

กาญจนบุรี : สยอง รถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ราย รถบรรทุกชนรถตู้ – วันที่ 23 มี.ค. เมื่อเวลาประมาณ เกิดเหตุรถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร บริเวณแยกสระเศรษฐี ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รถบรรทุกชนกับรถตู้โดยสารแล้วรถตกลงไปในคลองทั้ง 2...

Trending