Connect with us

ข่าว

ซอยด๊อกแนะกทม. จับหมาขังศูนย์พักพิงฯ แก้ปัญหาหมาจรไม่ได้

The Thaiger

Published

 on

ซอยด๊อกแนะกทม. จับหมาขังศูนย์พักพิงฯ แก้ปัญหาหมาจรไม่ได้ | The Thaiger

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยออกมาแนะนำกทม.กรณีที่มีการวางมาตรการจับสุนัขจรจัดไปไว้ยังศูนย์พักพิงทัพทัน จ.อุทัยธานี ว่าวิธีการดังกล่าวนั้นไม่เหมาะสมและยังไม่ได้ผลอีกด้วย

โดยศูนย์พักพิงสุนัขทัพทัน จ.อุทัยธานี นี้ ถือได้ว่าเป็นศูนย์พักพิงสุนัขของรัฐที่ดีที่สุดที่หนึ่งในประเทศ แต่ขณะนี้มีสุนัขอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจนเกือบเต็มหรืออาจจะเต็มไปแล้ว

เมื่อหลายก่อน พลตรีจำลอง ศรีเมือง อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สร้างศูนย์พักพิงสุนัขขึ้นเองที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อรองรับสุนัขจรจัดจากพื้นที่กทม. อย่างไรก็ตาม ศูนย์พักพิงดังกล่าวกำลังจะปิดตัวลงเพราะขาดแคลนแรงสนับสนุน และเมื่อไม่นานมานี้ พลตรีจำลองได้เข้าไปที่ศูนย์พักพิงสุนัขทัพทันเพื่อหาที่อยู่ใหม่ให้แก่สุนัขเหล่านั้น แต่ก็ได้รับคำตอบว่าขณะนี้ทางศูนย์ฯทัพทันไม่สามารถรับสุนัขเพิ่มได้อีก เนื่องจากมีปริมาณสุนัขเต็มขีดจำกัดแล้ว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าศูนย์พักพิงสุนัขทัพทันจะยังว่างอยู่ ก็จะสามารถรองรับสุนัขจากกทม.ได้เพียงแค่ส่วนเล็กๆ เท่านั้น เพราะซอยด๊อกได้ทำการสำรวจประชากรสุนัขจาก 50 เขตภายใต้การดูแลของกทม.แล้วเมื่อ 3 ปีก่อน และผลปรากฏว่ามีสุนัขในเขตกทม.มากถึงประมาณ 640,000 ตัว

มูลนิธิฯ เห็นด้วยว่าสุนัขที่ดุร้ายและกัดคนจะต้องถูกนำออกจากพื้นที่ แม้ว่าส่วนใหญ่แล้ว สุนัขจรจัดจริงๆ จะหลบเลี่ยงผู้คนเสียมากกว่า ซึ่งเป็นสาเหตุที่ต้องมีการฝึกฝนเพื่อจับสุนัขเหล่านี้

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเริ่มทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขในเขตกทม.เมื่อ 2 ปีที่แล้ว และยังได้ช่วยสนับสนุนองค์กรอิสระอื่นๆ ทั้งในกทม.และพื้นที่อื่นๆ ด้วยความสนับสนุนจาก Dog Trust Worldwideโดยขณะนี้มูลนิธิฯ มีหน่วยทำหมันเคลื่อนที่จำนวน 4 หน่วยประจำการตามเขตต่างๆ ในกทม. และคาดหวังว่าจะเพิ่มจำนวนเป็น 6 หน่วยภายในปีหน้านี้

โดยขณะนี้มูลนิธิฯสามารถทำหมันสุนัขและแมวได้เกือบปีละ 100,000 ตัวแล้ว โดยภารกิจนี้มีค่าใช้จ่าย 50 ล้านบาทต่อปี ซึ่งไม่ได้มีการรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐแต่อย่างใด และหากสุนัขที่ได้รับการทำหมันฉีดวัคซีนแล้ว ถูกย้ายออกจากพื้นที่ ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะทำภารกิจเหล่านี้อีกต่อไป

องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO), องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และองค์กรเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลก(GARC) ได้ลงความเห็นว่าวิธีการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้ผลที่สุดคือการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข

ถ้าสุนัขอย่างน้อย 70% ของพื้นที่ได้รับวัคซีน จะสามารถกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าไปได้ โดยสุนัขในพื้นที่จะทำหน้าที่คุ้มกันฝูงป้องกันไม่ให้สุนัขจากพื้นที่อื่นเข้ามาในอาณาเขตของตน

การนำสุนัขเหล่านี้ (ที่ได้รับการทำหมันและฉีดวัคซีน) ออกจากพื้นที่ สุนัขฝูงอื่นๆ ที่ไม่ได้รับ วัคซีนจะเข้าครอบครองพื้นที่และขยายพันธุ์ทันที โดยหลักการนี้คล้ายคลึงกันกับหลักการควบคุมประชากรสุนัข การทำหมันสุนัขตัวเมียให้ได้ 80% จะทำให้ประชากรสุนัขในพื้นที่ลดลงเรื่อยๆ

โดยธรรมชาติแล้ว สุนัขจะมีอาณาเขตของฝูงตนเองและจะป้องกันไม่ให้สุนัขตัวอื่นเข้ามาในพื้นที่ แม้ว่าการทำหมันจะเป็นวิธีการที่ใช้ระยะเวลานาน แต่หากดูจากตัวอย่างในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกแล้ว เมื่อผู้คนเข้าใจเรื่องการทำหมันและควบคุมสุนัขของตนเองได้อย่างเหมาะสม สถานการณ์ก็จะคลี่คลายลง

จังหวัดภูเก็ต เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัด แม้ว่าภาครัฐจะยังปล่อยให้มีการขนส่งลูกสุนัขที่ไม่ได้รับวัคซีนเข้ามาในจังหวัดถึงปีละร้อยๆ ตัว อีกทั้งยังมีการย้ายสุนัขที่ได้รับการทำหมันและฉีดวัคซีนแล้วออกจากพื้นที่ในบางช่วง (ซึ่งทำให้ภารกิจในการควบคุมประชากรสุนัขยากขึ้นมาก) แต่จำนวนสุนัขจรจัดในภูเก็ตก็ยังลดลงอย่างรวดเร็ว และภูเก็ตยังเป็นจังหวัดเดียวได้ที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ปัญหาสุนัขจรจัดในกทม.เป็นปัญหาใหญ่มาโดยตลอด ที่ผ่านมา มีความพยายามในการใช้มาตรการต่างๆ หลายๆ แบบ แต่ก็ยังไม่สำเร็จ ซึ่งวิธีการเหล่านี้รวมถึงการวางยา การยิง (ซึ่งถูกยกเลิกโดยในหลวงรัชกาลที่ 9) และการย้ายสุนัขออกจากพื้นที่โดยนำไปไว้ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดประเวศ และศูนย์พักพิงสุนัขทัพทัน จ.อุทัยธานี ซึ่งซอยด๊อกเชื่อว่าเป็นวิธีการที่ไม่ได้ผล

สุนัข แมว และหนู ก็เหมือนกับมนุษย์ ที่ต้องการอาหารเพื่อความอยู่รอด หากภาครัฐยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาขยะได้ สัตว์เหล่านี้ก็จะยังมีแหล่งอาหารอยู่ ขณะนี้สุนัขยังเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับแมวและหนู เมื่อย้ายสุนัขออก จะทำให้ประชากรแมวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างที่เกิดขึ้นในภูเก็ต และหากย้ายประชากรแมวออกจากพื้นที่ประชากรหนูก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติ

หากไม่มีการแก้ปัญหาจากต้นเหตุ ซึ่งก็คือการทำหมันและการกำจัดแหล่งอาหาร ปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่มีทางหมดไป

หากต้องการจะรองรับสุนัขจรจัดในเขตกทม. ทั้งหมด จะต้องมีการสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดอย่างที่จ.อุทัยธานีอีกร้อยแห่ง และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ค่าอาหาร ค่าดูแลรักษาสุนัขนั้นสูงมาก ซึ่งแพงกว่าการจ้างคนจำนวนมากมาจับ ทำหมัน และฉีดวัคซีนสุนัขอย่างแน่นอน

ถึงแม้ว่าการย้ายสุนัขตามท้องถนนออกจากพื้นที่กทม.ทั้งหมด ทั้งที่มีและไม่มีเจ้าของ จะมีความเป็นไปได้ แต่ก็จะมีสุนัขใหม่ๆ เข้ามาแทนที่ เช่น ลูกสุนัขที่ถูกฟาร์มเพาะสุนัขนำมาทิ้ง หรือ ลูกสุนัขจากสุนัขมีเจ้าของแต่ไม่ได้รับการทำหมัน และถูกนำมาปล่อย ซึ่งสองอย่างนี้เป็นสาเหตุหลักของปัญหาสุนัขจรจัด

ฉะนั้น การให้การศึกษาเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง และเพื่อให้เข้าใจว่าการทำหมันนั้นไม่ได้ขัดต่อหลักคำสอนของศาสนาพุทธ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ นอกจากนี้ การควบคุมจำนวนฟาร์มเพาะสุนัข ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกัน

เป็นที่จับตามองว่า เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกรมสัตวแพทย์ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งรับผิดชอบในด้านการดูแลสุนัขจรจัดของประเทศ ได้ไปเยี่ยมซอยด๊อกที่กรุงเทพฯ เป็นเวลา 3 วัน เพื่อศึกษาวิธีการทำงาน และได้เรียนรู้ว่านโยบายการจับสุนัขมาฆ่าเพื่อลดประชากรสุนัข ซึ่งมีมาหลายปีนั้นไม่มีประโยชน์ และได้เปลี่ยนนโยบายมาเป็นการจับ ทำหมัน ฉีดวัคซีน และปล่อยกลับสู่ที่เดิม โดยทำงานร่วมกับองค์กรด้านสวัสดิภาพสัตว์ในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

ประเทศสิงคโปร์มีสุนัขจรจัดเพียงประมาณ 10,000 ตัว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีสุนัข 10,000 ตัว หรือ สิบล้านตัว (ซึ่งเป็นตัวเลขประมาณการณ์จำนวนสุนัขจรจัดในไทย) วิธีการในการจัดการก็ไม่ต่างกันแต่อย่างใด

และครั้งนี้ ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ซอยด๊อกจะขอให้ภาครัฐ ทั้งกทม.เองและหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดอื่นๆ ลองทบทวนและเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา และหันมาผสานความร่วมมือกันในการทำภารกิจควบคุมประชากรสุนัขด้วยการจับ ทำหมัน ฉีดวัคซีน และปล่อยกลับสู่ที่เดิม รวมถึงการจัดการขยะ ซึ่งแม้จะใช้ระยะเวลานานแต่ได้ผลจริงและยั่งยืน

ซอยด๊อกแนะกทม. จับหมาขังศูนย์พักพิงฯ แก้ปัญหาหมาจรไม่ได้ | News by The Thaiger ซอยด๊อกแนะกทม. จับหมาขังศูนย์พักพิงฯ แก้ปัญหาหมาจรไม่ได้ | News by The Thaiger

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าว

หนุ่มพลเมืองดี ไม่คิดชีวิต โดดคลองน้ำเน่าช่วยชีวิตคนจมน้ำ

Nattha Thepbamrung

Published

on

หนุ่มพลเมืองดี ไม่คิดชีวิต โดดคลองน้ำเน่าช่วยชีวิตคนจมน้ำ | The Thaiger

วันนี้ (17 ต.ค.) มีรายงานว่า มีพลเมืองดีรายหนึ่งคือ นายณฐานันต์ สนธิโพธิ์ หรือ อั้ม ที่ได้กระโดดลงคลองพระประแดง จ.สมุทรปราการ ที่มีสภาพน้ำดำเน่าเหม็น เพื่อรีบเข้าช่วยเหลือชายรายหนึ่งที่ขี่รถจักรยานยนต์ตกลงไปในคลอง

 

หนุ่มพลเมืองดี ไม่คิดชีวิต โดดคลองน้ำเน่าช่วยชีวิตคนจมน้ำ | News by The Thaiger

ภาพจาก อมรินทร์ ทีวี

 

ขณะเกิดเหตุ นายณฐานันต์ เล่าว่า ตนเหตุเห็นรถจักรยานยนต์ 2 คันจอดอยู่ มีคนบาดเจ็บ 2 คน คนหนึ่งอยู่ด้านบน ส่วนคนหนึ่งตกลงไปในคลอง และกำลังชูมือเรียกขอความช่วยเหลืออยู่ ตนจึงรีบจึงกระโดดลงไปช่วย โดยเมื่อกระโดดลงไปแล้วพบว่าระดับน้ำสูงถึงคอ ขณะที่พื้นด้านล่างมีแต่ดินเลนลื่นๆ ทำให้ทรงตัวลำบาก และโคลนเลอะเต็มใบหน้า

 

 

 

ขณะที่กำลังช่วยอยู่นั้น ตนเห็นคนเจ็บนิ่ง ก็ทุบหน้าอกให้กลับมาหายใจอีกครั้ง กระทั่งอีกฝ่ายสำลักน้ำออกมา โดยยอมรับว่าไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ทำไปถูกต้องหรือไม่ แต่อยากให้เขามีชีวิตรอด หลังจากนั้น คนอื่นๆ ก็ช่วยดึงคนเจ็บขึ้นมาจากน้ำ ส่วนตนนั้นขึ้นไม่ได้เพราะตัวใหญ่ ต้องใช้บันไดมาพาด

 

เจ้าตัวเปิดเผยว่า สำหรับเหตุการณ์นี้ ตนรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยคน เพราะถ้าหากปล่อยเขาตายไปต่อหน้าต่อตา คงเป็นตราบาปที่อยู่ในจิตใจตลอดชีวิต

 

 

ที่มา อมรินทร์ ทีวี

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

กรมอนามัย เล็งเพิกถอนใบอนุญาต ถ้ายังพบสิ่งปนเปื้อนในเครื่องดื่ม คาเฟ่ อเมซอน

Nattha Thepbamrung

Published

on

กรมอนามัย เล็งเพิกถอนใบอนุญาต ถ้ายังพบสิ่งปนเปื้อนในเครื่องดื่ม คาเฟ่ อเมซอน | The Thaiger

จากกรณีที่ มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนัก หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งจากกรณีโลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ภายหลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้เผยเรื่องราวการซื้อโกโก้ปั่นจำนวน 2 แก้วมาดื่มกับน้องจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน แต่กลับพบว่ามีเศษแข็งๆอยู่ในน้ำ และทางร้านได้ออกมายอมรับว่าเศษแข็งๆ นั้น เกิดจากบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำแข็งที่ใช้ในกระบวนการขนส่ง ล่าสุด อธิบดีกรมอนามัยได้ออกมาเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและตักเตือนแล้ว

 

โดยในวันนี้ (17 ต.ค.) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า โดยปกติแล้ว กระบวนการการผลิตน้ำแข็ง น้ำที่ใช้ต้องมีความสะอาดเทียบเท่ากับคุณภาพน้ำบริโภค ที่มีความสะอาดใส ไม่มีความขุ่น ไม่มีกลิ่นและ สิ่งปลอมปน รวมทั้งต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ไม่ให้มีการปนเปื้อน

 

เนื่องจากการผลิตน้ำแข็งถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และมีกำหนดแนวทางมาตรการในการควบคุมกระบวนการผลิตของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้มีความสะอาด ปราศจากการปนเปื้อนอยู่แล้ว โดยอำนาจหน้าที่ในการควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกฎหมายเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่นในฐานะผู้ควบคุมดูแลและออกใบอนุญาต

 

ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ควบคุมการผลิตน้ำแข็งเพื่อจำหน่าย ในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานต่างๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องน้ำแข็ง เพื่อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน, กรรมวิธีการผลิต, การใช้น้ำในการผลิต, สถานที่เก็บรักษาน้ำแข็ง, การใช้ภาชนะบรรจุน้ำแข็ง ตลอดจนการแสดงฉลาก ซึ่งจะต้องมีวิธีการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ และต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับข้อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตหรือ GMP เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนดังกล่าว หากฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม จะมีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท

 

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สำหรับเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้น กรณีที่ผู้บริโภคได้รับประทานสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกาย ที่คาดว่าอาจจะเป็นพลาสติกนั้น เนื่องจากมีปริมาณไม่มาก ร่างกายก็จะสามารถขับออกได้เอง ซึ่งยังไม่น่าเป็นห่วงมากนัก แต่สำหรับทางด้านผู้ผลิตนั้น ทางกรมอนามัยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งลงพื้นที่เข้าตรวจสอบสาขาดังกล่าวและผู้ผลิตน้ำแข็งแล้ว ซึ่งเบื้องต้นจะต้องมีการตักเตือนและแนะนำวิธีแก้ไข ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับลูกค้าในอนาคตอีก แต่หากในอนาคตพบว่ามีความผิดพลาดอีก ก็อาจจะมีการเพิกถอนใบอนุญาตอย่างแน่นอน แม้ว่าทางต้นสังกัดจะมีสาขาเป็นจำนวนมาก แต่ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกับทางร้านในสาขาเช่นเดียวกัน

 

อย่างไรก็ตาม หากพบน้ำแข็งไม่สะอาด และมีสิ่งปลอมปน ขอให้แจ้งร้านค้าหรือร้านอาหารที่เข้าไปใช้บริการ และแจ้งหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข เพื่อให้เข้าไปตรวจโรงงานผลิตน้ำแข็ง กิจการแบ่งบรรจุ ค้าส่งน้ำแข็ง ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อหาสาเหตุ ให้ข้อแนะนำในการปรับปรุง และใช้อำนาจในการสั่งการทางกฎหมายให้หยุดเพื่อแก้ไข รวมถึงปิดกิจการได้ตามลำดับ เพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

 

 

ที่มา เดลินิวส์

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

รวบแล้ว! โจรต่างชาติ บุกจี้ร้านแลกเงิน ธ.ออมสิน

Nattha Thepbamrung

Published

on

รวบแล้ว! โจรต่างชาติ บุกจี้ร้านแลกเงิน ธ.ออมสิน | The Thaiger

จากกรณีที่มีโจรต่างชาติบุกเข้าจี้ชิงเงินที่ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราภายในธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ ข้างห้างเอ็มควอเทียร์ ฝั่งตรงข้ามซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. เมื่อเย็นวันที่ 16 ต.ค. ที่ผ่านมา ล่าสุด วันนี้ (17 ต.ค.) ชุดสืบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) สามารถจับกุมชายรายดังกล่าวได้แล้ว

 

โดยชาวต่างชาติรายนี้มีชื่อว่า นายโดแลน พอล เจฟฟรีย์ ชาวออสเตรเลีย ซึ่งหลังจับกุม ตำรวจได้ถูกนำตัวส่งสอบสวนดำเนินคดีที่ สน.ทองหล่อ

 

ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ได้พบภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพใบหน้าของคนร้ายได้อย่างชัดเจน ขณะเข้าไปภายในอาคารแห่งหนึ่ง ใกล้ที่เกิดเหตุ หลังก่อเหตุ โดยพบว่าคนร้าย ได้เข้าไปเปลี่ยนเสื้อจากเสื้อสีขาวเป็นเสื้อสีดำ แล้วถอดหมวกและแมสปิดปากออก แต่ยังสวมกางเกงขาสั้นตัวเดิม จากนั้นเดินออกมาจากอาคาร ทำให้เห็นหน้าผู้ต้องสงสัยได้อย่างชัดเจน

 

 

ที่มา ข่าวสด

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

หนุ่มพลเมืองดี ไม่คิดชีวิต โดดคลองน้ำเน่าช่วยชีวิตคนจมน้ำ | The Thaiger หนุ่มพลเมืองดี ไม่คิดชีวิต โดดคลองน้ำเน่าช่วยชีวิตคนจมน้ำ | The Thaiger
ข่าว4 hours ago

หนุ่มพลเมืองดี ไม่คิดชีวิต โดดคลองน้ำเน่าช่วยชีวิตคนจมน้ำ

วันนี้ (17 ต.ค.) มีรายงานว่า มีพลเมืองดีรายหนึ่งคือ นายณฐานันต์ สนธิโพธิ์ หรือ อั้ม ที่ได้กระโดดลงคลองพระประแดง จ.สมุทรปราการ ที่มีสภาพน้ำดำเน่าเหม็น เพื่อรีบเข้าช่วยเหลือชายรายหนึ่งที่ขี่รถจักรยานยนต์ตกลงไปในคลอง     ขณะเกิดเหตุ นายณฐานันต์ เล่าว่า ตนเหตุเห็นรถจักรยานยนต์ 2...

กรมอนามัย เล็งเพิกถอนใบอนุญาต ถ้ายังพบสิ่งปนเปื้อนในเครื่องดื่ม คาเฟ่ อเมซอน | The Thaiger กรมอนามัย เล็งเพิกถอนใบอนุญาต ถ้ายังพบสิ่งปนเปื้อนในเครื่องดื่ม คาเฟ่ อเมซอน | The Thaiger
ข่าว5 hours ago

กรมอนามัย เล็งเพิกถอนใบอนุญาต ถ้ายังพบสิ่งปนเปื้อนในเครื่องดื่ม คาเฟ่ อเมซอน

จากกรณีที่ มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนัก หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งจากกรณีโลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ภายหลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้เผยเรื่องราวการซื้อโกโก้ปั่นจำนวน 2 แก้วมาดื่มกับน้องจากร้าน คาเฟ่ อเมซอน แต่กลับพบว่ามีเศษแข็งๆอยู่ในน้ำ และทางร้านได้ออกมายอมรับว่าเศษแข็งๆ นั้น เกิดจากบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำแข็งที่ใช้ในกระบวนการขนส่ง ล่าสุด อธิบดีกรมอนามัยได้ออกมาเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและตักเตือนแล้ว   โดยในวันนี้ (17 ต.ค.) พญ.พรรณพิมล วิปุลากร...

รวบแล้ว! โจรต่างชาติ บุกจี้ร้านแลกเงิน ธ.ออมสิน | The Thaiger รวบแล้ว! โจรต่างชาติ บุกจี้ร้านแลกเงิน ธ.ออมสิน | The Thaiger
ข่าว6 hours ago

รวบแล้ว! โจรต่างชาติ บุกจี้ร้านแลกเงิน ธ.ออมสิน

จากกรณีที่มีโจรต่างชาติบุกเข้าจี้ชิงเงินที่ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราภายในธนาคารออมสินสาขาพร้อมพงษ์ ข้างห้างเอ็มควอเทียร์ ฝั่งตรงข้ามซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. เมื่อเย็นวันที่ 16 ต.ค. ที่ผ่านมา ล่าสุด วันนี้ (17 ต.ค.) ชุดสืบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) สามารถจับกุมชายรายดังกล่าวได้แล้ว  ...

โอปอล์ ปาณิสรา โชว์หุ่นสุดเฟิร์ม ณ มัลดีฟ | The Thaiger โอปอล์ ปาณิสรา โชว์หุ่นสุดเฟิร์ม ณ มัลดีฟ | The Thaiger
บันเทิง9 hours ago

โอปอล์ ปาณิสรา โชว์หุ่นสุดเฟิร์ม ณ มัลดีฟ

โอปอล์ ปาณิสรา โชว์หุ่นสุดเฟิร์ม ณ มัลดีฟ เป็นคุณแม่ลูก 2 อารมณ์ดี แถมหุ่นก็ยังดีเหมือนเดิม สำหรับดาราสาวอารมณ์ดีโอปอล์ ปาณิสรา อารยะสกุล ล่าสุดแม่โอป และสามีหมอโอ๊ค สมิทธิ์ รวมถึงลูกๆ ฝาแฝด น้องอลิน–น้องอลัน ก็ได้ไปเที่ยวพักผ่อนกันที่ทะเลมัลดีฟ งานนี้นอกจากจะอวดลูกๆ...

ขอหมายจับแก๊งปาร์ตี้บางบัวทองเพิ่ม 4 ข้อหา | The Thaiger ขอหมายจับแก๊งปาร์ตี้บางบัวทองเพิ่ม 4 ข้อหา | The Thaiger
ข่าวไทย10 hours ago

ขอหมายจับแก๊งปาร์ตี้บางบัวทองเพิ่ม 4 ข้อหา

ขอหมายจับแก๊งปาร์ตี้บางบัวทองเพิ่ม 4 ข้อหา : ข่าวไทย ขอหมายจับบ้านบางบัวทอง– หลังจากที่ชุดสืบสวนสอบสวนร่วมประชุมคดี ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล ในช่วงค่ำของวันที่ 16 ตุลาคม เพื่อสืบสวนเพิ่มเติม ผลชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิต และการพิจารณาพยานหลักฐานความเห็นในการออกหมายจับเพิ่มเติม ล่าสุดเช้าวันนี้ (17 ตุลาคม) คณะพนักงานสอบสวน เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลอาญาธนบุรี เพื่อขอความเห็นชอบ...

ฝึกซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่ 1 | The Thaiger ฝึกซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่ 1 | The Thaiger
ข่าวไทย10 hours ago

ฝึกซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่ 1

ฝึกซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่ 1 : ข่าวไทย ในวันที่ 17 ตุลาคม หลังจากจบการฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธี ก็จะเป็นการฝึกซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธี ครั้งที่ 1 กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 การซ้อมย่อยครั้งนี้มีกำลังพลประจำเรือ จำนวน 2,200...

มึนตึ๊บ! สาวส่งรถเข้าศูนย์นานเกินเดือน เจออีกทีกลายเป็นรถเซอร์วิส | The Thaiger มึนตึ๊บ! สาวส่งรถเข้าศูนย์นานเกินเดือน เจออีกทีกลายเป็นรถเซอร์วิส | The Thaiger
ข่าว11 hours ago

มึนตึ๊บ! สาวส่งรถเข้าศูนย์นานเกินเดือน เจออีกทีกลายเป็นรถเซอร์วิส

วันนี้ (17 ต.ค.) เพจ โซเชียล ฮันเตอร์ ได้แชร์เรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ รดา ธนันรดา ที่โพสต์เรื่องราวร้องเรียนทางออนไลน์ หลังตนได้ส่งรถเข้าซ่อมที่ศูนย์ เป็นเวลาเดือนครึ่ง แต่กลับมาพบรถตัวเองจอดอยู่ริมถนน โดยช่างจากศูนย์อ้างว่านำรถของตนมาตั้งศูนย์ถ่วงล้อเครื่องมือจากรถตนเอง ไปซ่อมรถกระบะที่จอดเสียอยู่คันหน้า     โดยเจ้าของโพสต์ ได้เขียนระบุว่า ‘งง...

เลื่อนขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค เป็น 12 ธันวาคม | The Thaiger เลื่อนขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค เป็น 12 ธันวาคม | The Thaiger
ข่าว11 hours ago

เลื่อนขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค เป็น 12 ธันวาคม

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ เลื่อนขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็น 12 ธันวาคม เลื่อนขบวนเรือพระราชพิธี – วันที่ 17 ตุลาคม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่...

รวบพ่อเลี้ยงขืนใจลูกเลี้ยงวัย 12 แถมถ่ายรูปแบล็กเมล์ลงกลุ่มลับ | The Thaiger รวบพ่อเลี้ยงขืนใจลูกเลี้ยงวัย 12 แถมถ่ายรูปแบล็กเมล์ลงกลุ่มลับ | The Thaiger
ข่าว11 hours ago

รวบพ่อเลี้ยงขืนใจลูกเลี้ยงวัย 12 แถมถ่ายรูปแบล็กเมล์ลงกลุ่มลับ

วันนี้ (17 ต.ค.) ตำรวจได้จับกุม นายสืบพงศ์ หรือนายนอฟ (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี ชาว จ.ปทุมธานี ในข้อหาข่มขืนกระทำชาเราเด็กอายุยังไม่ เกินสิบสามปี โดยจับกุมได้ที่คอนโดแห่งหนึ่ง ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   ตำรวจเผยว่า...

พรุ่งนี้ 18 ตุลา ค่าน้ำค่าไฟฟรี เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ | The Thaiger พรุ่งนี้ 18 ตุลา ค่าน้ำค่าไฟฟรี เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ | The Thaiger
ข่าว12 hours ago

พรุ่งนี้ 18 ตุลา ค่าน้ำค่าไฟฟรี เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

พรุ่งนี้ 18 ตุลา ค่าน้ำค่าไฟฟรี เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม เฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์ 4.0ได้สรุป 6 สิทธิที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับ ดังนี้ 1.ซื้อสินค้า 200-300 บ. : เริ่มแจกวันที่ 1 ตุลาคม ได้รับทุกคน...

ตำรวจเร่งไล่ล่าโจรต่างชาติ บุกจี้ร้านแลกเงิน ธ.ออมสิน | The Thaiger ตำรวจเร่งไล่ล่าโจรต่างชาติ บุกจี้ร้านแลกเงิน ธ.ออมสิน | The Thaiger
ข่าว12 hours ago

ตำรวจเร่งไล่ล่าโจรต่างชาติ บุกจี้ร้านแลกเงิน ธ.ออมสิน

วานนี้ (16 ต.ค.) ตำรวจสน.ทองหล่อ ได้รับแจ้งเหตุชิงทรัพย์ร้านแลกเปลี่ยนเงินตรา ภายในธนาคารออมสิน สาขาพร้อมพงษ์ ข้างห้างเอ็มควอเทียร์ ฝั่งตรงข้ามซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.     ในที่เกิดเหตุเป็นร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน อยู่ติดกับสะพานลอยคนข้าม พบพนักงานหญิง 1 คน...

Google Pixel 4 มาพร้อมฟีเจอร์ช่วยชีวิต ตรวจจับอุบัติเหตุรถชน | The Thaiger Google Pixel 4 มาพร้อมฟีเจอร์ช่วยชีวิต ตรวจจับอุบัติเหตุรถชน | The Thaiger
สมาร์ทโฟน12 hours ago

Google Pixel 4 มาพร้อมฟีเจอร์ช่วยชีวิต ตรวจจับอุบัติเหตุรถชน

เปิดตัวไปพร้อมกับฟีเจอร์แจ๋งๆมากมาย สำหรับ Google Pixel 4 โดยเฉพาะกล้องที่เห็นฟีเจอร์คร่าวๆแล้วถึงกับต้องร้องว้าว ต้องรอพิสูจน์ของจริงอีกที แต่มีอีกหนึ่งฟีเจอร์เจ๋งๆที่มาเงียบๆใน Pixel 4 คือ car crash detection ฟีเจอร์ตรวจจับอุบัติเหตุรถชน. อันที่จริงปีเจอร์นี้เคยหลุดออกมาใน Google Play Store แล้ว...

Trending