ข่าวภูเก็ต

อัปเดต ข่าวภูเก็ต ทั้งสังคมและเศรษฐกิจ อาชญากรรม สถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ต เหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ภูเก็ต และทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับภูเก็ต