ภาคใต้

อัพเดทข่าวทั่ว ภาคใต้ ทันเหตุการณ์ นำเสนอทุกแง่มุมทุกด้านที่เกิดขึ้นใน 14 จังหวัด ภาคใต้

ข่าวสามจังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ข่าวด่วนภาคใต้ กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา สุราษฎร์ธานี