Connect with us

เลขเด็ด

แจก ‘สถิติหวยออกวันจันทร์’ ‘เลขเด็ด’ ที่อออกซ้ำ 2 ครั้ง

ไทยเกอร์นิวส์

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

แจก ‘สถิติหวยออกวันจันทร์’ ‘เลขเด็ด’ ที่อออกซ้ำ 2 ครั้ง | Thaiger

แจก ‘สถิติหวยออกวันจันทร์’ สถิติหวยออกวันจันทร์ย้อนหลัง 44 งวด ‘เลขเด็ด’ ที่อออกซ้ำ 2 ครั้ง รับ “เลขเด็ด1/11/64”

อัปเดต “สถิติหวยออกวันจันทร์” ล่าสุด แนวทางเลขเด็ดงวดนี้ 1 11 64 The Thaiger รวบรวมหวยออกย้อนหลัง “44 งวด” ยาวนานถึง 12 ปี ในวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกตรงกับวันจันทร์ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่ “เลขเด็ด 1 พ.ย. 64” มาดู เลขท้าย 2 ตัว ที่ออกซ้ำ 2 รอบมีเลขอะไรบ้าง

เลขเด็ด เลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำ

97 ออก 3 ครั้ง

11 ออก 2 ครั้ง

58 ออก 2 ครั้ง

81 ออก 2 ครั้ง

85 ออก 2 ครั้ง

86 ออก 2 ครั้ง

น่าสนใจว่าเลข 8 เป็นเลขที่มาแรงมาก ตรงกับการใบ้หวยของเลขเด็ด เลขมงคลหลายสำนัก อีกทั้ง รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 2 งวดล่าสุด ก็ ออก 83 กับ 38 สะท้อนว่าเลข 8 มาแรงมาก

วันจันทร์ที่ 16 ส.ค. 2564

รางวัลที่ 1 คือ 046750
เลขท้าย 2 ตัว 23
เลขหน้า 3 ตัว 421, 666
เลขท้าย 3 ตัว 160, 355

วันจันทร์ที่ 1 มี.ค. 2564

รางวัลที่ 1 คือ 835538
เลขท้าย 2 ตัว 73
เลขหน้า 3 ตัว 838, 290
เลขท้าย 3 ตัว 806, 051

วันจันทร์ที่ 1 ก.พ. 2564

รางวัลที่ 1 คือ 912307
เลขท้าย 2 ตัว 97
เลขหน้า 3 ตัว 605, 248
เลขท้าย 3 ตัว 282, 651

วันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 2563

รางวัลที่ 1 คือ 972661
เลขท้าย 2 ตัว 46
เลขหน้า 3 ตัว 368, 741
เลขท้าย 3 ตัว 255, 208

วันจันทร์ที่ 1 มิ.ย. 2563

รางวัลที่ 1 คือ 831567
เลขท้าย 2 ตัว 24
เลขหน้า 3 ตัว 264, 489
เลขท้าย 3 ตัว 562, 582

วันจันทร์ที่ 16 มี.ค. 2563

รางวัลที่ 1 คือ 503446
เลขท้าย 2 ตัว 77
เลขหน้า 3 ตัว 726, 258
เลขท้าย 3 ตัว 661, 404

วันจันทร์ที่ 30 ธ.ค. 2562

รางวัลที่ 1 คือ 510541
เลขท้าย 2 ตัว 81
เลขหน้า 3 ตัว 116, 382
เลขท้าย 3 ตัว 250, 140

วันจันทร์ที่ 16 ธ.ค. 2562

รางวัลที่ 1 คือ 529924
เลขท้าย 2 ตัว 97
เลขหน้า 3 ตัว 138, 043
เลขท้าย 3 ตัว 555, 665

วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 2562

รางวัลที่ 1 คือ 340388
เลขท้าย 2 ตัว 85
เลขหน้า 3 ตัว 733, 947
เลขท้าย 3 ตัว 925, 939

วันจันทร์ที่ 15 ก.ค. 2562

รางวัลที่ 1 คือ 369765
เลขท้าย 2 ตัว 88
เลขหน้า 3 ตัว 355, 901
เลขท้าย 3 ตัว 113, 556

 

วันจันทร์ที่ 1 ก.ค. 2562

รางวัลที่ 1 คือ 943647
เลขท้าย 2 ตัว 86
เลขหน้า 3 ตัว 239, 864
เลขท้าย 3 ตัว 006, 375

วันจันทร์ที่ 1 เม.ย. 2562

รางวัลที่ 1 คือ 109767
เลขท้าย 2 ตัว 52
เลขหน้า 3 ตัว 888, 959
เลขท้าย 3 ตัว 403, 975

วันจันทร์ที่ 1 ต.ค. 2561

รางวัลที่ 1 คือ 452643
เลขท้าย 2 ตัว 99
เลขหน้า 3 ตัว 726, 594
เลขท้าย 3 ตัว 810, 561

วันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 2561

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 596324
เลขท้าย 2 ตัว 27
เลขหน้า 3 ตัว 530, 403
เลขท้าย 3 ตัว 362, 138

วันจันทร์ที่ 16 เม.ย. 2561

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 739229
เลขท้าย 2 ตัว 60
เลขหน้า 3 ตัว 273, 654
เลขท้าย 3 ตัว 076, 526

วันจันทร์ที่ 16 ต.ค. 2560

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 413494
เลขท้าย 2 ตัว 86
เลขหน้า 3 ตัว 180, 971
เลขท้าย 3 ตัว 287, 128

วันจันทร์ที่ 1 ส.ค. 2559

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 272932
เลขท้าย 2 ตัว 57
เลขหน้า 3 ตัว 538, 983
เลขท้าย 3 ตัว 871, 472

วันจันทร์ที่ 16 พ.ค. 2559

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 141737
เลขท้าย 2 ตัว 98
เลขหน้า 3 ตัว 975, 382
เลขท้าย 3 ตัว 268, 087

วันจันทร์ที่ 2 พ.ค. 2559

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 399459
เลขท้าย 2 ตัว 02
เลขหน้า 3 ตัว 238, 403
เลขท้าย 3 ตัว 671, 046

วันจันทร์ที่ 1 ก.พ. 2559
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 927800
เลขท้าย 2 ตัว 09
เลขหน้า 3 ตัว 625, 999
เลขท้าย 3 ตัว 054, 076

วันจันทร์ที่ 1 ก.พ. 2559
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 927800
เลขท้าย 2 ตัว 09
เลขหน้า 3 ตัว 625, 999
เลขท้าย 3 ตัว 054, 076

 

หวยออกวันจันทร์งวด
รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว
1 มีนาคม 2564 835538 73 290 838 051 806
1 กุมภาพันธ์ 2564
912307 97 605 248 282 651
16 พฤศจิกายน 2563
972661 46 368 741 208 255
1 มิถุนายน 2563 831567 24 489 264 562 582
16 มีนาคม 2563 503446 77 258 726 404 661
30 ธันวาคม 2562
510541 81 116 382 250 140
16 ธันวาคม 2562
529924 97 138 043 555 665
16 กันยายน 2562
340388 85 733 947 925 939
15 กรกฎาคม 2562
369765 88 355 901 113 556
1 กรกฎาคม 2562
943647 86 239 864 006 375
1 เมษายน 2562 109767 52 888 959 403 975
1 ตุลาคม 2561 452643 99 594 726 561 810
16 กรกฎาคม 2561
596324 27 403 530 138 362
16 เมษายน 2561
739229 60 273 654 076 526
16 ตุลาคม 2560 413494 86 180 971 128 287
1 สิงหาคม 2559 272932 57 538 983 472 871
16 พฤษภาคม 2559
141737 98 382 975 087 268
2 พฤษภาคม 2559
399459 02 238 403 046 671
1 กุมภาพันธ์ 2559
927800 09 625 999 054 076
16 พฤศจิกายน 2558
795283 03 028 241 643 802
16 มีนาคม 2558 048151 92
339 622 623 757
16 กุมภาพันธ์ 2558
001864 90
103 392 825 843
1 ธันวาคม 2557 480449 11
161 380 580 820
1 กันยายน 2557 856763 22
308 477 490 912
16 มิถุนายน 2557
673920 95
140 158 576 639
30 ธันวาคม 2556
561072 48
275 503 513 750
16 ธันวาคม 2556
341767 79
111 228 742 826
16 กันยายน 2556
562684 63
056 235 574 754
1 กรกฎาคม 2556
646905 51
075 284 903 904
1 เมษายน 2556 571688 53
170 430 670 725
1 ตุลาคม 2555 124025 58
291 554 873 940
16 กรกฎาคม 2555
904050 11
042 159 224 897
16 เมษายน 2555
583470 62
088 216 722 754
16 มกราคม 2555
451445 81
150 328 639 941
1 สิงหาคม 2554 218756 12
221 583 660 703
16 พฤษภาคม 2554
406417 05
044 071 700 889
2 พฤษภาคม 2554
054136 85
133 421 524 945
1 พฤศจิกายน 2553
191100 59 653 968 801 739
16 สิงหาคม 2553 911097 64 986 578 448 689
1 มีนาคม 2553 215227 97
374 457 470 627
1 กุมภาพันธ์ 2553 186312 14 403 577 694 936
16 พฤศจิกายน 2552
55986 58 072 299 536 952
1 มิถุนายน 2552 777661 26 097 240 242 642
16 มีนาคม 2552 268812 36 063 228 424 929

อ่านข่าวเลขเด็ดงวดนี้ 1 11 64 ทั้งหมด คลิก

กรมอุตุฯ ประกาศเตือนลมหนาว ฉบับ 2 ไทยตอนบนหนาว-ลมแรง อุณหภูมิลด 4 องศา | Thaiger
ไม่มีหมวดหมู่10 นาที ago

กรมอุตุฯ ประกาศเตือนลมหนาว ฉบับ 2 ไทยตอนบนหนาว-ลมแรง อุณหภูมิลด 4 องศา

‘แอนชิลี’ เผยโฉมชุดประจำชาติ ‘นางคาด’ พร้อมขึ้นสังเวียน มิสยูนิเวิร์ส 2021 | Thaiger
ข่าวดารา16 นาที ago

‘แอนชิลี’ เผยโฉมชุดประจำชาติ ‘นางคาด’ พร้อมขึ้นสังเวียน มิสยูนิเวิร์ส 2021

ไฟไหม้ล่าสุด โรงงานกระดาษบางบ่อ คุมเพลิงได้แล้ว อาสาเจ็บ 5 สาหัส 1 ราย | Thaiger
ข่าว31 นาที ago

ไฟไหม้ล่าสุด โรงงานกระดาษบางบ่อ คุมเพลิงได้แล้ว อาสาเจ็บ 5 สาหัส 1 ราย

ผลบอล แมนฯ ยูไนเต็ด 3-2 อาร์เซน่อล (คลิปไฮไลท์บอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา38 นาที ago

ผลบอล แมนฯ ยูไนเต็ด 3-2 อาร์เซน่อล (คลิปไฮไลท์บอล)

ใหม่ ดาวิกา ตอบชัด หลังโดนแซะคลั่งผอม แค่ดูแลตัวเองเพราะทำงาน | Thaiger
บันเทิง38 นาที ago

ใหม่ ดาวิกา ตอบชัด หลังโดนแซะคลั่งผอม แค่ดูแลตัวเองเพราะทำงาน

โควิดวันนี้ 3 ธ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 4,912 ราย เสียชีวิต 33 ราย | Thaiger
ข่าว47 นาที ago

โควิดวันนี้ 3 ธ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 4,912 ราย เสียชีวิต 33 ราย

สุดอาลัย ‘อัมพร ปานกระโทก’ ดาวร้ายหน้าดุเสียชีวิตในวัย 67 ปี | Thaiger
ข่าวดารา47 นาที ago

สุดอาลัย ‘อัมพร ปานกระโทก’ ดาวร้ายหน้าดุเสียชีวิตในวัย 67 ปี

เสื้อกันหนาวต้องมา อุณหภูมิวันนี้ กทม.ต่ำสุด 20 องศา ยอดดอย หนาวถึงหนาวจัด | Thaiger
รายงานอากาศ57 นาที ago

เสื้อกันหนาวต้องมา อุณหภูมิวันนี้ กทม.ต่ำสุด 20 องศา ยอดดอย หนาวถึงหนาวจัด

สรุปผลบอล คู่ที่น่าสนใจ ทุกสนาม 3 ธค. 64 | Thaiger
ข่าวกีฬา1 ชั่วโมง ago

สรุปผลบอล คู่ที่น่าสนใจ ทุกสนาม 3 ธค. 64

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 3 ธค.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา2 ชั่วโมง ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 3 ธค.64

เริ่มวันนี้! จองคิวฉีดวัคซีนบางซื่อ เข็ม 3 Moderna Pfizer สำหรับคนฉีดแอสตราครบ 2 เข็ม | Thaiger
ข่าว5 ชั่วโมง ago

เริ่มวันนี้! จองคิวฉีดวัคซีนบางซื่อ เข็ม 3 Moderna Pfizer สำหรับคนฉีดแอสตราครบ 2 เข็ม

โฆษกตำรวจชลบุรี แจงปมหนุ่มถูกรถชน ส่งตัวไป รพ. ผ่าตัดแล้ว แต่ติดต่อญาติไม่ได้ | Thaiger
ข่าว16 ชั่วโมง ago

โฆษกตำรวจชลบุรี แจงปมหนุ่มถูกรถชน ส่งตัวไป รพ. ผ่าตัดแล้ว แต่ติดต่อญาติไม่ได้

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ‘ขึ้นค่าทางด่วน’ ทางพิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอก | Thaiger
ข่าว16 ชั่วโมง ago

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ‘ขึ้นค่าทางด่วน’ ทางพิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอก

นักเรียนนายสิบฉุนควันดำ ควบมอไซค์ไล่ยิงรถเมล์ กระสุนเฉี่ยวท้ายทอยคนขับ | Thaiger
ข่าว17 ชั่วโมง ago

นักเรียนนายสิบฉุนควันดำ ควบมอไซค์ไล่ยิงรถเมล์ กระสุนเฉี่ยวท้ายทอยคนขับ

‘สรยุทธ์’ ให้กำลังใจ ‘เบลล่า ราณี’ เลิก ‘เวียร์ ศุกลวัฒน์’ | Thaiger
บันเทิง17 ชั่วโมง ago

‘สรยุทธ์’ ให้กำลังใจ ‘เบลล่า ราณี’ เลิก ‘เวียร์ ศุกลวัฒน์’

หวยฮานอย 1 12 64 ตรวจหวยฮานอย 1 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 วัน ago

หวยฮานอย 1 12 64 ตรวจหวยฮานอย 1 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 2 12 64 ตรวจหวยฮานอย 2 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย19 ชั่วโมง ago

หวยฮานอย 2 12 64 ตรวจหวยฮานอย 2 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 30 11 64 ตรวจหวยฮานอย 30 11 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 วัน ago

หวยฮานอย 30 11 64 ตรวจหวยฮานอย 30 11 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 29 11 64 ตรวจหวยฮานอย 29 11 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 วัน ago

หวยฮานอย 29 11 64 ตรวจหวยฮานอย 29 11 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 28 11 64 ตรวจหวยฮานอย 28 11 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย7 วัน ago

หวยฮานอย 28 11 64 ตรวจหวยฮานอย 28 11 64 หวยฮานอยวันนี้

ตรวจหวยลาววันนี้ 1 ธ.ค. 64 หวยลาว 1 12 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว2 วัน ago

ตรวจหวยลาววันนี้ 1 ธ.ค. 64 หวยลาว 1 12 64

หวยลาว 1 12 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 1 ธ.ค. 2564 | Thaiger
ตรวจหวยลาว2 วัน ago

หวยลาว 1 12 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 1 ธ.ค. 2564

หวยลาว 29 11 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 29 พ.ย. 2564 | Thaiger
ตรวจหวยลาว4 วัน ago

หวยลาว 29 11 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 29 พ.ย. 2564

ตรวจหวยลาว 29 พฤศจิกายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวยลาว7 วัน ago

ตรวจหวยลาว 29 พฤศจิกายน 2564

‘ตรวจหวย 1 ธันวาคม 64’ ทุกรางวัลที่นี่ ผล ‘สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/12/64’ ล่าสุดวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวย2 วัน ago

‘ตรวจหวย 1 ธันวาคม 64’ ทุกรางวัลที่นี่ ผล ‘สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/12/64’ ล่าสุดวันนี้

‘ตรวจหวย’ สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2564 ตรวจสลากกินแบ่ง 1 12 64 | Thaiger
ตรวจหวย2 วัน ago

‘ตรวจหวย’ สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2564 ตรวจสลากกินแบ่ง 1 12 64

ตรวจหวย 1 12 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธ.ค. 64 | Thaiger
ตรวจหวย3 วัน ago

ตรวจหวย 1 12 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธ.ค. 64

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธ.ค. 64 ตรวจหวย 1 12 64 | Thaiger
ตรวจหวย2 วัน ago

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธ.ค. 64 ตรวจหวย 1 12 64

ราคาทองวันนี้ 2 ธ.ค. 64 ปิดตัวลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,950 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้17 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 2 ธ.ค. 64 ปิดตัวลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,950 บาท

ราคาทองวันนี้ 2 ธ.ค. 64 เปิดตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้1 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 2 ธ.ค. 64 เปิดตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ บาท

Trending