Connect with us

เลขเด็ด

มาแล้ว ทะเบียนรถนายกไปอุบลราชธานี พรุ่งนี้หวยออก 16/10/64

ไทยเกอร์นิวส์

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

มาแล้ว ทะเบียนรถนายกไปอุบลราชธานี พรุ่งนี้หวยออก 16/10/64 | Thaiger
ภาพจาก : Live ไทยคู่ฟ้า

มาแล้ว ทะเบียนรถนายกไปอุบลราชธานี พรุ่งนี้หวยออก 16/10/64

ทะเบียนรถนายกล่าสุด – วันที่ 15 ต.ค. 2564 1 วันก่อนหวยออก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะลไปจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยม แหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน “โคกอีโด่ยวัลเล่ย์” โรงเรียนศรีแสงธรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “โคก หนอง นา” ณ วัดป่าศรีแสงธรรม ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็นที่แรก

โดยหนึ่งสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ติดตามและส่องใกล้ชิดคือ ทะเบียนรถที่นายกรัฐมนตรีใช้เดินทางภายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จากการตรวจสอบการไลฟ์สดของไทยคู่ฟ้า พบว่า พลเอกประยุทธ์ นั่งรถ โตโยต้า อัลพาร์ด สีขาว ทะเบียน กฉ-1111 ศรีสะเกษ

เป็นที่น่าสังเกตว่า เลข 1 เป็นเลขที่มาแรงในงวดนี้มาก ๆ ทั้งตรงกับเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่ง และเลขกำลังวันเสาร์

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีชื่นชมการดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน “โคกอีโด่ยวัลเล่ย์” โรงเรียนศรีแสงธรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา ณ วัดป่าศรีแสงธรรม ซึ่งได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่ 9 และพระปฐมบรมราชโองการรัชกาลที่ 10 สืบสาน รักษา และต่อยอด ศาสตร์พระราชา และโครงการตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 มาดำเนินโครงการฯ และเกิดเป็นโครงการพัฒนาแบบร่วมมือกัน “บวร” คือบ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นการสร้างพลังจากท้องถิ่นที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งจากพื้นที่ รวมทั้งโครงการ “โคก หนอง นา” นโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นที่จะทำน้อยให้ได้มาก พร้อมขอให้มีการขยายการดำเนินการเรื่องพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้นตามศักยภาพที่มีอยู่ ควบคู่กับการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้มีการวางแผนเรื่องการบริหารจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพื้นที่

นายกรัฐมนตรียังกล่าวขอบคุณนักเรียนและทุกคนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยการเดินทางมาวันนี้ นายกฯ ให้ความสำคัญในการตรวจเยี่ยมการดำเนินการของแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน “โคกอีโด่ยวัลเล่ย์” โรงเรียนศรีแสงธรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา ณ วัดป่าศรีแสงธรรม ซึ่งได้รับทราบผลการดำเนินงานจากพระปัญญาวชิรโมลีแล้ว ก็รู้สึกชื่นใจ และดีใจที่การดำเนินการมีความก้าวหน้าเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ประชาชนได้ประโยชน์ และย้ำว่าสิ่งรัฐบาลได้วางแผนดำเนินการในวันนี้ เป็นการวางรากฐานและส่งผลสำหรับเด็กและเยาวชนได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต

นายกรัฐมนตรีได้แนะนำเด็กนักเรียนเยาวชน ให้เรียนและศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น สาขาวิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา ฯลฯ และสอดคล้องกับเทคโนโลยีและทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้ศึกษาเรียนรู้ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและงบประมาณที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ แบ่งเป็นช่วงละ 5 ปี โดยในช่วง 5 ปีแรกภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รัฐบาลดำเนินการจนเกิดผลเป็นรูปปธรรม เช่น เรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศ และการบริหารจัดการแหล่งน้ำต่าง ๆ ทั้งระบบ เป็นต้น ที่รัฐบาลได้ดำเนินการไว้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน ทั้งเรื่องความมั่นคง รักษาสิ่งแวดล้อม ขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำ การเตรียมการปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเด็กและเยาวชนในวันนี้ จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมระบบสมาร์ทกริดศรีแสงธรรม ERC Sandbox การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และการจัดการศึกษาแบบไตรสิกขา บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เน้นการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและการเกษตรของโรงเรียนศรีแสงธรรม ก่อนเดินทางไปยังวัดป่าศรีแสงธรรม เพื่อพบปะเครือข่ายโคก หนอง นา ของวัดป่าศรีแสงธรรมและจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพอร์มาคัลเจอร์ (ทําหลุมปลูกป่า ห่มดิน ให้ปุ๋ยแห้ง ปุ๋ยน้ำ) และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ “คนติดดิน การสร้างบ้านดินด้วยเทคนิคเอิร์ธแบก” และฐานการเรียนรู้ “คนมีไฟ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมระบบการเปิด-ปิด ด้วยระบบ IOT เพื่อรดน้ำต้นไม้เป็นสมาร์ทฟาร์มในโคก หนอง นา” รวมทั้งนายกรัฐมนตรี ปล่อยแหนแดงเป็นปุ๋ยพืชสด ก่อนเดินทางโดยรถรางไปยังโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ และช่วยเหลือชุมชน ในยุคโควิด-19

 

มาแล้ว ประกันรายได้ข้าวงวดที่ 8 ปี 64/65 – ส่วนต่างข้าว ตรวจสอบโอนเงิน chongkho.inbaac | Thaiger
ข่าวการเงิน1 ชั่วโมง ago

มาแล้ว ประกันรายได้ข้าวงวดที่ 8 ปี 64/65 – ส่วนต่างข้าว ตรวจสอบโอนเงิน chongkho.inbaac

Sony วางแผนปล่อยบริการรายเดือนแบบเดียวกับ Xbox Game Pass | Thaiger
เกมส์1 ชั่วโมง ago

Sony วางแผนปล่อยบริการรายเดือนแบบเดียวกับ Xbox Game Pass

ดูบอลสด ดอร์ทมุนด์ พบ บาเยิร์น มิวนิค (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
บุนเดสลีกา8 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด ดอร์ทมุนด์ พบ บาเยิร์น มิวนิค (ลิงก์ดูบอล)

ดูบอลสด วัตฟอร์ด พบ แมนฯ ซิตี้ (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
พรีเมียร์ลีก9 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด วัตฟอร์ด พบ แมนฯ ซิตี้ (ลิงก์ดูบอล)

ดูบอลสด วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ ลิเวอร์พูล (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
พรีเมียร์ลีก9 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ ลิเวอร์พูล (ลิงก์ดูบอล)

ราคาทองวันนี้ 4 ธ.ค. 64 เปิดตัวเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 29,050 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้9 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 4 ธ.ค. 64 เปิดตัวเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 29,050 บาท

ดูบอลสด เวสต์แฮม พบ เชลซี (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
พรีเมียร์ลีก9 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด เวสต์แฮม พบ เชลซี (ลิงก์ดูบอล)

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 4 ธค.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา11 ชั่วโมง ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 4 ธค.64

Metaverse – จักรวาลนฤมิต ศัพท์บัญญัติใหม่จาก ราชบัณฑิตยสภา | Thaiger
ข่าว1 วัน ago

Metaverse – จักรวาลนฤมิต ศัพท์บัญญัติใหม่จาก ราชบัณฑิตยสภา

ลือ! NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB จะวางขาย 27 ม.ค. 2565 (2022) | Thaiger
ข่าวเทคโนโลยี1 วัน ago

ลือ! NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB จะวางขาย 27 ม.ค. 2565 (2022)

ปังไม่ไหว! ‘ไบร์ท – วิน’ คว้ารางวัล Asia Celebrity Award จากเวที 2021 Asia Artist Awards | Thaiger
บันเทิง1 วัน ago

ปังไม่ไหว! ‘ไบร์ท – วิน’ คว้ารางวัล Asia Celebrity Award จากเวที 2021 Asia Artist Awards

‘จตุรงค์’ โพสต์ซึ้งถึงลูกสาว ด้าน ‘ใบเฟิร์น’ ตัดพ้อ ไม่มีใครเข้าใจ | Thaiger
ข่าวดารา1 วัน ago

‘จตุรงค์’ โพสต์ซึ้งถึงลูกสาว ด้าน ‘ใบเฟิร์น’ ตัดพ้อ ไม่มีใครเข้าใจ

ไพรวัลย์ โพสต์ภาพขนมจีนน้ำยามื้อบ่าย เผยตั้งแต่สึกมา แทบลืม ภัตตาหารเพล | Thaiger
ข่าว1 วัน ago

ไพรวัลย์ โพสต์ภาพขนมจีนน้ำยามื้อบ่าย เผยตั้งแต่สึกมา แทบลืม ภัตตาหารเพล

กองสลาก แจง เลขลอตเตอรี่ไม่ตรงช่อง ถูกหวย สามารถขึ้นเงินได้ | Thaiger
ตรวจหวย1 วัน ago

กองสลาก แจง เลขลอตเตอรี่ไม่ตรงช่อง ถูกหวย สามารถขึ้นเงินได้

มาโน่ ยันพร้อมให้โอกาสแข้ง ช้างศึก ทุกคนในศึก AFF Suzuki Cup 2020 | Thaiger
ข่าวกีฬา1 วัน ago

มาโน่ ยันพร้อมให้โอกาสแข้ง ช้างศึก ทุกคนในศึก AFF Suzuki Cup 2020

หวยฮานอย 3 12 64 ตรวจหวยฮานอย 3 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 วัน ago

หวยฮานอย 3 12 64 ตรวจหวยฮานอย 3 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 2 12 64 ตรวจหวยฮานอย 2 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 วัน ago

หวยฮานอย 2 12 64 ตรวจหวยฮานอย 2 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 1 12 64 ตรวจหวยฮานอย 1 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 วัน ago

หวยฮานอย 1 12 64 ตรวจหวยฮานอย 1 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 30 11 64 ตรวจหวยฮานอย 30 11 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 วัน ago

หวยฮานอย 30 11 64 ตรวจหวยฮานอย 30 11 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 29 11 64 ตรวจหวยฮานอย 29 11 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 วัน ago

หวยฮานอย 29 11 64 ตรวจหวยฮานอย 29 11 64 หวยฮานอยวันนี้

ตรวจหวยลาววันนี้ 1 ธ.ค. 64 หวยลาว 1 12 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว3 วัน ago

ตรวจหวยลาววันนี้ 1 ธ.ค. 64 หวยลาว 1 12 64

หวยลาว 1 12 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 1 ธ.ค. 2564 | Thaiger
ตรวจหวยลาว3 วัน ago

หวยลาว 1 12 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 1 ธ.ค. 2564

หวยลาว 3 ธ.ค. 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 3 12 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว1 วัน ago

หวยลาว 3 ธ.ค. 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 3 12 64

หวยลาว 29 11 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 29 พ.ย. 2564 | Thaiger
ตรวจหวยลาว5 วัน ago

หวยลาว 29 11 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 29 พ.ย. 2564

‘ตรวจหวย 1 ธันวาคม 64’ ทุกรางวัลที่นี่ ผล ‘สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/12/64’ ล่าสุดวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวย3 วัน ago

‘ตรวจหวย 1 ธันวาคม 64’ ทุกรางวัลที่นี่ ผล ‘สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/12/64’ ล่าสุดวันนี้

‘ตรวจหวย’ สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2564 ตรวจสลากกินแบ่ง 1 12 64 | Thaiger
ตรวจหวย3 วัน ago

‘ตรวจหวย’ สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2564 ตรวจสลากกินแบ่ง 1 12 64

ตรวจหวย 1 12 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธ.ค. 64 | Thaiger
ตรวจหวย4 วัน ago

ตรวจหวย 1 12 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธ.ค. 64

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธ.ค. 64 ตรวจหวย 1 12 64 | Thaiger
ตรวจหวย3 วัน ago

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธ.ค. 64 ตรวจหวย 1 12 64

ราคาทองวันนี้ 4 ธ.ค. 64 เปิดตัวเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 29,050 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้9 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 4 ธ.ค. 64 เปิดตัวเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 29,050 บาท

ราคาทองวันนี้ 2 ธ.ค. 64 ปิดตัวลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,950 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้2 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 2 ธ.ค. 64 ปิดตัวลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,950 บาท

Trending