Connect with us

เลือกตั้ง 62

6 พรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยลงนามสัตยาบัน รวม 255 เสียงตั้งรัฐบาล สะกัดการสืบทอดอำนาจ : เลือกตั้ง 2562

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

6 พรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยลงนามสัตยาบัน รวม 255 เสียงตั้งรัฐบาล สะกัดการสืบทอดอำนาจ : เลือกตั้ง 2562 | Thaiger

6 พรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยลงนามสัตยาบัน รวม 255 เสียงตั้งรัฐบาล สะกัดการสืบทอดอำนาจ : เลือกตั้ง 2562

 

เมื่อเวลาประมาณ 10 นาฬิกา 45 นาที พรรคฝั่งประชาธิปไตย ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย (พท.) พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) พรรคเสรีรวมไทย (สร.) พรรคประชาชาติ (ปช.) พรรคเพื่อชาติ (พ.พ.ช.) ร่วมกันแถลงและร่วมลงสัตยาบันรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลและสร้างรัฐบาลประชาธิปไตย เพื่อหยุดการสืบทอดอำนาจ โดยมีเนื้อหาคำแถลงโดยสรุปดังนี้

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย

-มี 7 พรรคแถลงจัดตั้งรัฐบาล ทำสัญญาประชาคม ยืนยันอุดมการณ์ที่ให้ไว้ระหว่างเลือกตั้ง ว่าต้องการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ คสช

-ได้พูดคุยกัน ยืนยันว่าจะร่วมกันทำตามสัญญาประชาคมและเจตนารมณ์ของประชาชน

-ตอนนี้ได้เสียงข้างมาก ส.ส. ไม่ต่ำกว่า 255 เสียง (ยังไม่เป็นทางการ)

-ทำตามความคาดหวังของประชาชน คือหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ และจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยได้

-การเลือกตั้งครั้งนี้ยาก เพราะมีการเขียนกติกา มุ่งเน้นสืบทอดอำนาจ คสช ไว้ เช่น การนับคะแนนคนแพ้ 250 สว การซื้อเสียง การใช้อำนาจรัฐกกดกัน

– มีความผิดปกติของการนับคะแนน เป็นการเลือกตั้งที่มีข้อกังขามากที่สุด

-มีเวลาอีก 2 เดือนที่จะรับรอง ส.ส. พรรคได้เก็บคะแนนเสียงไว้แล้ว เพื่อป้องการถูกบิดเบือน

-ต้องรอดูต่อไป เรื่องการใช้ใบเหลืองใบแดงตัดสิทธิ์ ส.ส.

-หวังจะมีพรรคการเมืองที่เห็นแก่บ้านเมือง ประชาชน ว่าบ้านเมืองต้องกลับสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และทำตามเจตนารมณ์ของประชาชน

-หลังจากวันนี้ จะมีการพูดคุยกันกับพรรคอื่น

.

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

-มองว่าสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน อำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยพยายามจะมีบทบาทหลังการเลือกตั้ง ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะยาว

-ต้องการทำให้เสียงประชาชนเป็นจริง จึงร่วมกับพรรคการเมืองอื่นเพื่อหยุดยั้งอำนาจ คสช ซึ่งเราได้รับฉันทามติของประชาชน

พรรคอนาคตใหม่มีจุดยืน 5 ข้อ

  1. จะร่วมพรรคการเมืองที่แถลง สกัดการสืบทอดอำนาจของ คสช แม้ว่าจะยากลำบาก
  2. อนาคตใหม่อยากเชิญชวนพรรคการเมืองอื่น ที่เคยสัยญาประชาชนไว้ ว่าจะไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจคสช
  3. ยืนหยัดว่านายกต้องมาจากพรรคที่มี ส.ส.อันดับ 1 สนับสนุน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เหมาะสมเป็นนากฃยกที่สุด
  4. ขอเรียกร้องพรรคที่พยายามจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย แล้วใช้ สว สนับสนุน รังแต่จะสร้างความวุ่นวายให้กับสังคม ทำให้สังคมไปสู่ทางตัน การพัฒนาการเมืองเป็นไปไม่ได้
  5. เรียกร้องให้ กกต ทำหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม 2 วันแล้วยังไม่เห็นผลคะแนน เรียกร้องให้เปิดเผยตัวเลขคะแนนเสียงในทุกหน่วย เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปตรวจสอบได้

.

เสรีพิสุทธิ์ เตมียเวศ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย

-เสรีรวมไทย เป็นพรรคใหม่ เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งของบ้านเมือง ต้องยึดความถูกต้องชอบธรรมเป็นหลัก

-มีการพยายามสืบทอดอำนาจ ออกกคำสั่ง ออกกฎหมาย มีการสร้างพรรคการเมือง เพื่อเสนอชื่อหัวหน้าปฏิวัติมาเป็นนายกพรรค

– เราต้องคำนึงถึงที่มาที่ไปเหล่านี้ว่าอย่างไรบ้าง การวางกลเกมเพื่อสืบทอดอำนาจ และเอาเปรียบพรรคต่างๆ

เสรีรวมไทยยังยืนหยัดอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตย ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร

-ของให้พรรคการเมืองไม่ว่าเล็กใหญ่ ให้คำนึง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อย่าไปหวังผลประโยชน์ที่พรรคสืบทอดอำนาจมาเสนอให้ ไม่งั้นเท่ากับว่าเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตย

-ผมทราบดีว่า กกต ที่มาอย่างไรและยืนหยัดเคียงข้างฝ่ายไหน

-ขอให้กกต จัดการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ อย่าให้ต่างชาติดดูถูกเหยียดหยาม ให้คำนึงถึงศักดิ์ศรี อย่าเอาตำแหน่งหน้าที่ของท่านมาทิ้ง ยังมีเวลากลับตัวกลับใจ

-เรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ เสียสละ ลาออก บ้านเมืองจะได้สงบเรียบร้อย

.

พรรคประชาชาติ

– คนไทยและทั่วโลกให้ความสนใจการเลือกตั้งประเทศไทยและการทำงานของกกต มีการติดตามอย่างใกล้ชิดว่ารัฐบาลที่ขึ้นมาจะเป็นประชาธิปไตยหรือการสืบทอดอำนาจ

-พรรคอยากเห็นรัฐบาลที่จะมาจัดตั้ง ต้องเคารพในสิทธิของปชชและต้องการจะพัฒนาปชต ของประเทศนี้อย่างจริงจังและจริงใจ ไม่ควรเป็นรัฐบาลที่เห็นแก่พวกพ้องและพยายามสานต่ออำนาจ ทำให้ประเทศบอบช้ำต่อไปอีก

-มีปัญหามากมายที่รอแก้ไข ถ้าได้รัฐบาลไม่เป็นประชาธิปไตย จะเป็นการซ้ำเติมประเทศและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

-รัฐบาลควรเป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากในสภา เพราะต้องบริหารโดยอาศัยสภาผู้แทนเป็นหลัก ในการออกกฎหมาย ต่างๆ สว เป็นแค่พี่เลี้ยงเท่านั้น ใครจะคิดเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยอาศัย สว เป็นรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพ เชื่อว่าหุ้นคงตกระนาว

– นักลงทุนใครจะกล้าเสี่ยงมาลงทุนในประเทศที่รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ

– พรรคประชาชาติ อยากเห็นรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย เคารพประชาชน มีเสถียรภาพ (มีเสียงมากกว่า 251 เสียง)

-หวังว่า กกต ต้องเป็นตัวของตัวเอง และทำตามกฎข้อบังคับ ความน่าเชื่อถือจะมีได้ต้องปฏิบัติให้เห็นว่าเป็นกลางอย่างแท้จริง กกต ยังมีเวลาที่จะแก้ไขตัวเองเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นกลางอย่างแท้จริง

-ทำไมต้องไปรอประกาศผลวันที่ 9 พ.ค. ในเมื่อคะแนนดิบมาแล้ว

-ต้องชี้แจงคะแนนกับประชาชนได้

-ไม่จำเป็นต้องรอประกาศผลวันที่ 9 พ.ค. วันสุดท้าย สามารถประกาศก่อนได้ ทำให้คนระแวงสงสัย ไม่สมควรอย่างยิ่ง

-ควรรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นกกต. ความกลัวต่ออำนาจคือความเสื่อม ผมกลัวประเทศจะเสื่อม

.

หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ

-การมาร่วมทำ MOU เพราะมีจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตย มีสำนึกในคำพูด ศักดิ์ศรี อุดมการณ์ประชาธิปไตย ร่วมมือกันต่อต้านการสืบทอดอำนาจ

-อยากเห็นการตั้งรัฐบาลทำตามหลักสากล คือเสียงส่วนใหญ่ ใครคิดจะใช้เล่ห์กลต่างๆ ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย ไม่ถูกต้องตามหลักสากล

– ตอนแรกประชาชน ให้อภัยที่พล.อ.ประยุทธ์ยึดอำนาจ เพราะหวังให้เข้ามาสร้างความปรองดอง แก้ไขปัญหาความแตกแยก แต่ตอนนี้ท่านจะเข้ามาปรองดองหรือสร้างความแตกแยก

-ฝากถึง กกต. ที่เลือกตั้งไปนั้น อยากจะถามว่าประชาชน เชื่อมั่นในตัวกกตหรือไม่ พวกท่านมีศักดิ์ศรี ตำแหน่งหน้าที่มาก่อน ถ้าท่านทำดี ก็เป็นศักดิ์ศรีของท่านและวงศ์ตระกูล โดยเฉพาะประเทศไทย สิ่งที่ท่านทำเป็นประวัติศาสตร์ชั่วลูกชั่วหลาน

.

หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย

– พรรคมีอุดมการณ์แต่เริ่มแรก ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย

– แม้เป็นพรรคน้องใหม่ ได้เสียงส.ส. 1 ที่

-นับไป 93% คะแนนหลักแสนพอนับครบ คะแนนลดเหลือหลักหมื่น

-มั่นใจว่าพรรคตัดสินใจถูกต้องในการอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย

-ประเทศไทยช้าหรือเร็วก็ต้องเป็นประชาธิปไตย ฝากถึงพรรคที่ลังเลอยู่

– ขอสนับสนุนคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์เป็นนายกรัฐมนตรี ตามหลักการสากล

-ฝากสื่อมวลชน ช่วยกันตรวจสอบคะแนนเสียงที่หายไป

.

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

-พรรคเศรษฐกิจใหม่ยืนยันคำกล่าววันที่ 3 มี.ค. ว่าไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ แต่ที่ไม่มาร่วมแถลงเพราะติดภารกิจ

-ต้องการคำชัดเจนจาก กกต ยืนยันผลคะแนน 100 % ทันที

-การเก็บ 5 %ไว้ ทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย

-ยืนยันไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ

-จะทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้น และคืนประชาธิปไตยสู่ประชาชน

.

-อ่านแถลงการณ์ร่วมลงสัตยาบันเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช

หัวหน้าพรรคทั้ง 7 ร่วมลงสัตยาบัน

-หลังจากนี้ทั้ง 7 พรรค จะเดินทางไป กกต เพื่อเรียกร้องให้เปิดเผยผลคะแนนครบ 100 % รวมถึงความไม่ชอบมาพากลต่างๆ ระหว่างการเลือกตั้ง

-ต้องการสร้างประชาธิปไตยให้แข็งแรง สร้างสรรค์ และไม่ทำอะไรที่ไร้มารยาท ผิดกติกาทางการเมือง

-เรียกร้องให้พรรคอื่นๆ ร่วมกันปกป้องประชาธิปไตย สร้างระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง และหยุดยั้งการสืบทอดอำนาของคสช

 


ช่วงคำถาม บางส่วน

-250 สว มีผลต่อการโหวตเลือกนายกไหม

คุณหญิงสุดารัตน์ :  สว250 ควรทำตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน โหวตตามเสียงของประชาชน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มาจากประชาชนก็ตาม แต่ได้รับเงินค่าตอบจากภาษีประชาชน

-มั่นใจไหมว่า สส 255 เสียง จะจัดตั้งรัฐบาลได้

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย : เรายังไม่ได้เสนอให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี ที่ทำตอนนี้คือพาประเทศสู่ประชาธิปไตย ต้องการให้สังคมเดินหน้ามากกว่าการใช้ตำแหน่งนายกเป็นเงื่อนไข

 

ฟัง Live  พรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายประชาธิปไตยแถลงจับมือตั้งรัฐบาล (The standard)

สด! พรรคเพื่อไทยจับมือ 6 พรรคการเมืองแถลงตั้งรัฐบาล

สด! พรรคเพื่อไทยจับมือ 6 พรรคการเมืองแถลงตั้งรัฐบาล .นำโดยพรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ คสช. 6 พรรค ได้แก่ อนาคตใหม่ เสรีรวมไทย ประชาชาติ เศรษฐกิจใหม่ เพื่อชาติ พลังปวงชนไทย ร่วมกันแถลงข่าว ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ ชั้น 2 ห้องสยามบอลรูม.#TheStandardLive #TheStandardElection #คู่มือเลือกตั้ง62 #เลือกตั้ง62 #อนาคตใหม่ #เสรีรวมไทย #ประชาชาติ #เพื่อชาติ #พลังปวงชนไทย

Posted by THE STANDARD on Tuesday, March 26, 2019

 

ตารางคะแนนไทยลีก 2022 2023 ล่าสุด | Thaiger
ไทยลีก11 ชั่วโมง ago

ตารางคะแนนไทยลีก 2022 2023 ล่าสุด

ดอกมะลิ วันแม่แห่งชาติ 2565 มีความหมายอย่างไร | Thaiger
ไลฟ์สไตล์11 ชั่วโมง ago

ดอกมะลิ วันแม่แห่งชาติ 2565 มีความหมายอย่างไร

แมนยูเปิดตัวชุดสาม สีเขียวโดดเด่น เตรียมใส่ลงบู๊เบรนท์ฟอร์ดเสาร์นี้ | Thaiger
ข่าวกีฬา12 ชั่วโมง ago

แมนยูเปิดตัวชุดสาม สีเขียวโดดเด่น เตรียมใส่ลงบู๊เบรนท์ฟอร์ดเสาร์นี้

ดูดวงรายวัน 13 สิงหาคม 2565 ดูดวงวันนี้ ตามวันเกิด 13/8/65 | Thaiger
ดูดวง12 ชั่วโมง ago

ดูดวงรายวัน 13 สิงหาคม 2565 ดูดวงวันนี้ ตามวันเกิด 13/8/65

หวยลาว 12/8/65 ตรวจหวยลาววันนี้ 12 สิงหาคม 65 | Thaiger
ตรวจหวยลาว13 ชั่วโมง ago

หวยลาว 12/8/65 ตรวจหวยลาววันนี้ 12 สิงหาคม 65

ดูบอลสด ทรู แบงค็อก พบ ขอนแก่น (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา17 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด ทรู แบงค็อก พบ ขอนแก่น (ลิงก์ดูบอล)

ตารางแข่งขัน เจลีก ญี่ปุ่น 2022/23 สัปดาห์ที่25 แข่ง 13-14 ส.ค. นี้ | Thaiger
ข่าวกีฬา18 ชั่วโมง ago

ตารางแข่งขัน เจลีก ญี่ปุ่น 2022/23 สัปดาห์ที่25 แข่ง 13-14 ส.ค. นี้

รวม 9 เพลงวันแม่ 2565 แนะนำเพลงเปิดวันแม่ เนื้อหาซึ้งคิดถึงแม่ | Thaiger
ผู้หญิง18 ชั่วโมง ago

รวม 9 เพลงวันแม่ 2565 แนะนำเพลงเปิดวันแม่ เนื้อหาซึ้งคิดถึงแม่

ตารางแข่งขัน กัลโช่ เซเรีย อา 2022/23 สัปดาห์แรก แข่งสัปดาห์นี้ 13-15 ส.ค. | Thaiger
ข่าวกีฬา19 ชั่วโมง ago

ตารางแข่งขัน กัลโช่ เซเรีย อา 2022/23 สัปดาห์แรก แข่งสัปดาห์นี้ 13-15 ส.ค.

ตารางแข่งขันพรีเมียร์ลีก 2022/23 สัปดาห์ที่ 2 แข่งวันที่ 13-15 สค. นี้ | Thaiger
ข่าวกีฬา20 ชั่วโมง ago

ตารางแข่งขันพรีเมียร์ลีก 2022/23 สัปดาห์ที่ 2 แข่งวันที่ 13-15 สค. นี้

สารทจีน เช็งเม้ง ต่างกันอย่างไร ทั้งที่ไหว้บรรพบุรุษเหมือนกัน? | Thaiger
ไลฟ์สไตล์20 ชั่วโมง ago

สารทจีน เช็งเม้ง ต่างกันอย่างไร ทั้งที่ไหว้บรรพบุรุษเหมือนกัน?

80 คำอวยพรวันแม่ 2565 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สั้น ๆ สุดซึ้ง | Thaiger
ไลฟ์สไตล์20 ชั่วโมง ago

80 คำอวยพรวันแม่ 2565 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สั้น ๆ สุดซึ้ง

วันสารทจีน กับ วันตรุษจีน ต่างกันอย่างไร ลูกหลานชาวจีนต้องรู้ไว้ | Thaiger
ไลฟ์สไตล์20 ชั่วโมง ago

วันสารทจีน กับ วันตรุษจีน ต่างกันอย่างไร ลูกหลานชาวจีนต้องรู้ไว้

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 12 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา21 ชั่วโมง ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 12 สิงหาคม 65

ฝันว่าเผากงเต๊ก เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย | Thaiger
ทำนายฝัน21 ชั่วโมง ago

ฝันว่าเผากงเต๊ก เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย

ออย รอยจูบ อัดคลิป ขอโทษหลัง แก้ผ้าเต้นกลางร้านของแก่น | Thaiger
ข่าว5 วัน ago

ออย รอยจูบ อัดคลิป ขอโทษหลัง แก้ผ้าเต้นกลางร้านของแก่น

ฝันเห็นคนตาย เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย | Thaiger
เลขเด็ด3 วัน ago

ฝันเห็นคนตาย เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย

ประวัติ ‘มิวกี้ ไปรยา’ ยูทูบเบอร์สายหรูอู้ฟู่ เวิร์กกิ้งวูแมนตัวจริง | Thaiger
บันเทิง4 วัน ago

ประวัติ ‘มิวกี้ ไปรยา’ ยูทูบเบอร์สายหรูอู้ฟู่ เวิร์กกิ้งวูแมนตัวจริง

ทำนายฝันว่ารถหาย เลขเด็ดนำโชค พร้อมบอกความหมาย | Thaiger
ทำนายฝัน5 วัน ago

ทำนายฝันว่ารถหาย เลขเด็ดนำโชค พร้อมบอกความหมาย

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 10 ส.ค. 65 ตรวจหวยลาว 10 8 65 | Thaiger
ตรวจหวย3 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 10 ส.ค. 65 ตรวจหวยลาว 10 8 65

ฝันว่าท้อง ทำนายฝัน รวมเลขเด็ดนำโชค หมายถึงอะไร | Thaiger
ทำนายฝัน4 วัน ago

ฝันว่าท้อง ทำนายฝัน รวมเลขเด็ดนำโชค หมายถึงอะไร

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 16 8 65 เก็งด่วน ก่อนหวยออกอังคารหน้า | Thaiger
เลขเด็ด4 วัน ago

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 16 8 65 เก็งด่วน ก่อนหวยออกอังคารหน้า

อดีตนักแสดง น.ช.นักโทษชาย ฆ่าจิตรกรข้างบ้าน โพสต์คลิปโชว์หรา | Thaiger
ข่าว6 วัน ago

อดีตนักแสดง น.ช.นักโทษชาย ฆ่าจิตรกรข้างบ้าน โพสต์คลิปโชว์หรา

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 10 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา3 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 10 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 9 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา4 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 9 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 12 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา21 ชั่วโมง ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 12 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 7 สิงหาคม 65 พรีเมียร์ลีก,บุนเดส,เจลีก มีเตะ | Thaiger
ข่าวกีฬา6 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 7 สิงหาคม 65 พรีเมียร์ลีก,บุนเดส,เจลีก มีเตะ

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 11 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา2 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 11 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 8 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา5 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 8 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 6 สิงหาคม 65 พรีเมียร์ลีก,บุนเดส,เจลีก มีเตะ | Thaiger
ข่าวกีฬา7 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 6 สิงหาคม 65 พรีเมียร์ลีก,บุนเดส,เจลีก มีเตะ

Trending