xăng 92

  • Việt Nam

    Giá xăng giảm 36 đồng trước Tết

    Hôm nay, liên Bộ Tài chính – Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu với giá xăng RON 95 được điều chỉnh giảm 77 đồng/lít, xăng E5 RON 92 giảm 36 đồng/lít. Như vậy, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 19.845 đồng/lít và 20.913 đồng/lít với xăng RON 95. Các…