doanh thu instagram 2019

  • Việt Nam

    Năm 2019 doanh thu quảng cáo của Instagram vượt mặt Youtube

    Cùng với nhiều cỗ máy kiếm tiền khác, Instagram góp phần không nhỏ trong việc tạo ra doanh thu cho Facebook. Vừa đây, Bloomberg tiết lộ Instagram đã mang lại doanh thu quảng cáo 20 tỷ USD trong năm 2019, chiếm hơn 1/4 tổng doanh thu của Facebook trong năm qua. Các quảng cáo trên Instagram được lồng vào giữa…